Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÉRDEZÉS MENETE A kérdezés szervezési, adminisztrációs és ellenőrzési munkálatai, a segédanyagok célja, tartalma, kitöltési útmutatója.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÉRDEZÉS MENETE A kérdezés szervezési, adminisztrációs és ellenőrzési munkálatai, a segédanyagok célja, tartalma, kitöltési útmutatója."— Előadás másolata:

1 A KÉRDEZÉS MENETE A kérdezés szervezési, adminisztrációs és ellenőrzési munkálatai, a segédanyagok célja, tartalma, kitöltési útmutatója.

2 ÁTTEKINTÉS Az egészségfelmérés szereplői
Instruktorok és kérdezők feladatai Ellenőrzés, minőségbiztosítás A kérdezés kellékei A címkártya kitöltése Meghiúsulások Kérdezői és kérdezetti oldal Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

3 SZEREPLŐK Az Országos Lakossági Egészségfelmérést az
Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Országos Epidemiológiai Központ végzi, a te-repmunkák lebonyolítását közbeszerzési pályá-zat útján a TNS Hungary nyerte el. 7000 fős, országos reprezentatív lakossági minta a 18 éven felüliek körében 447 településen Legjobb lenne, ha kívülről megtanulnák ezt a mondatot. Kérdezői oldal és kérdezetti oldal. A kérdezettek körében az EÜMinisztérium a célszerű, OEK helyett lehet eü kutatóintézet. Repi: az ország minden 18 éven felülijének azonos a mintába kerülés esélye. Akár férj és feleség is bekerülhetett. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

4 MINTACSÖKKENÉS Csak azokat keressük, akiket véletlensze-rűen kiválasztott a Népességnyilvántartó!! Az elköltözötteket követni kell a 447 településen belül!! Kórházban, intézményben lévőket nem követünk!! Négy sikertelen személyes felkeresés után lehet egy címet visszaadni!! Mintacsökkenés hangsúlyozása. 7000 címből választunk, nincs pótcím, nincs kvótázás!! Minden lehetséges eszközt fel kell használnunk a konkrét személyek megkérdezésére! Ha másik településre költözött a kérdezendő és új címe ismert: instruktornak átadni az új címet, aki, ha az új település benne van az OLEF2003 mintájában, továbbítja azt a másik településre. Személyes felkeresés = telefonos nem számít bele (figyelem! Ezeknek a számát is ellenőrizzük, a sikertelen interjúk esetén is). Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

5 INFORMÁCIÓK Ingyenes zöld szám a kérdezetteknek: 06-80-204-338
Országos kampányt szervezünk a válaszadás népszerűsítésére a fővizsgálat alatt Honlap: Megjelenések a helyi sajtóban Országos kampány: televíziós (MTV, TV2, Duna, RTL esetleg). Rádiók. Sajtó: MTI hírként, helyi sajtó is általában átveszi. Polgármestereknek is kimegy tájékoztató levél. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

6 AZ INSTRUKTOROK FELADATAI 1.
Részvétel a képzésen, az elővizsgálaton Részvétel a kérdezők képzésében Területi szervezőmunka ellátása (címek, kérdőívek elosztása, begyűjtése) A kérdezőbiztosi munka minőség-ellenőrzé-sének első lépcsője (átnézés, javítás aláírva) Kapcsolattartás a TNS ellenőreivel Szakmai útmutatás a kérdezés során felmerült problémákra MINDEN KÉRDEZÉSRE VONATKOZIK Tudnia kell kérdezni, mert vannak esetek, amikor ő helyettesíti a kérdezőt. Az instruktor visszajelzést ad a kérdezőbiztosnak a kérdőív ellenőrzése során észlelt hibákról. A visszajelzésben észrevételeket, tanácsokat, követelményeket fogalmaz meg, és ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a kérdezőbiztosnak tennie kell annak érdekében, hogy a jövőben elkerülje a hasonló hibákat. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

7 AZ INSTRUKTOROK FELADATAI 2.
A kérdezők helyettesítése (csak a képzésen résztvevők kérdezhetnek!!) Válaszmegtagadók ismételt felkeresése Heti jelentések, az elkészült kérdőívek és a más településre költözöttek címkártyáinak továbbítása a TNS-nek minden kedden (november 11-től) SPECIFIKUS, csak az OLEF-ben érvényes instruktori feladatok Válaszmegtagadás esetén az Ismételt Felkérő Levél segítségével az adatfelvételt előzetesen elutasító megkérdezettet az instruktor újra felkéri az adatfelmérésben való együttműködésre. A levelet az instruktor postázza az ismételt megkeresést megelőzően, majd a lekérdezést is személyesen az instruktor kísérli meg. Ebben az esetben az instruktornak meg kell próbálnia fényt deríteni a válaszmegtagadás okára, és azt esetlegesen saját hatáskörében kiküszöbölni. Ha a megkérdezett hajlandóságot mutat a válaszadásra, a lekérdezést az instruktornak kell elvégeznie, s ennek tényét a kérdőívhez mellékelt címkártyán regisztrálnia kell. Heti jelentés: hétfőn kérdező instruktornak, kedden instruktor összesítve TNS-nek. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

8 A KÉRDEZŐK FELADATAI 1. Részvétel a képzésen, a kérdőív és a kérde-zés menetének elsajátítása A kérdőív pontos kitöltése, határidőre történő leadása Munkavégzés délután és hétvégeken is Az instruktor értesítése minden rendkívüli esetben Délután és hétvége : mert a kérdezés akkor hatékony. Rendkívüli eset = ha valamilyen oknál fogva nem tudja munkáját végezni. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

9 A KÉRDEZŐK FELADATAI 2. Heti jelentés leadása a sikeres kérdőívekkel november 10-től minden hétfőn Válaszmegtagadás vagy másik településre költözés esetén az instruktor értesítése 48 órán belül, címkártya átadása Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

10 MINŐSÉGI CÉLOK A 7000 megkérdezett jól reprezentálja a magyar felnőtt népességet, minél kevesebbet akarunk elveszteni és minél pontosabb válaszokat szeretnénk A kérdezettek teljes körű elérése A kérdések pontos interpretálása A válaszok értelemszerű, azonos szellemben való, hibátlan rögzítése Pontos interpretálás = ugyanazt értse mindenki rajta. Hibátlan rögzítés = pl. karikázás és kódkocka azonos legyen. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

11 MINŐSÉG-BIZTOSÍTÁS 1. A felkeresések dokumentálása címkártyán Minden kérdőív ellenőrzése technikai, formai és tartalmi szempontból A kérdező a helyszínen Az instruktor leadáskor A TNS-ben az átvételt végző munkatárs Hiányosság esetén új felkeresés a pótlásra Rögzítés után a kérdőív logikai összefüggéseinek vizsgálata számítógéppel Az előző slide 3 fő pontjának ellenőrzése. Minden egyes felkeresés adminisztrálása a címkártyán történik. Mindent megtett-e a kérdező a kérdezett eléréséért? MINDEN KÉRDŐÍVRE VONATKOZÓAN A kérdezés technikai, formai és tartalmi elemeit első lépésben a kérdező ellenőrzi a kérdőív befejezésekor, a válaszadó jelenlétében, hogy az esetleges hibák azonnal javíthatóak legyenek (pl. amíg a kérdezett az önkitöltőst tölti). Második lépésként az instruktor ellenőrzi a kérdőív leadásakor. Az instruktor leadáskor át kell, hogy nézze a kérdező által leadott címkártyát és a kérdőíveket. A korrigálható hibákat kijavíttatja a kérdezővel. Korrigálhatatlan hibák esetén a kérdezőnek újra fel kell keresnie a kérdezettet és a kérdőívet ki kell egészítenie a megfelelő adattal. A következő lépésben a vizsgálatot lebonyolító intézet belső instruktorai nézik át tartalmi szempontból a kérdőívet és a címkártyát, az intézetbe való beérkezését követően. A vizsgálatot lebonyolító intézet belső, átvevő munkatársa szintén az Ellenőrzési Lapon megadott szempontok szerint végrehajtja az ellenőrzést és aláírásával igazolja hogy a kérdőívet rögzítésre tovább küldte. Súlyos kifogások felmerülése esetén a kérdező visszakapja a kérdőívet és újra fel kell vennie a kapcsolatot a kérdezettel. Az adatrögzítés során a beépített ellenőrző program biztosítja az adatok logikai hibáinak a kiszűrését az utolsó fázisban. Mindezek az ellenőrzési lépések a kérdőív kitöltésének belső logikai, tartalmi összefüggéseit kívánja ellenőrizni. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

12 MINŐSÉG-BIZTOSÍTÁS 2. A kérdezés végrehajtásának ellenőrzése (a címkártyán szereplő adatok valódisága) Minden kérdező címkártyáinak 25%-a A kérdezés tartalmi, minőségi elemeinek az ellenőrzése (egy rövidített kérdőív kitöltése, összehasonlítás az eredetivel) Minden kérdező címkártyáinak 15%-a A megbízó munkatársai által személyesen felügyelt kérdezések Mintavételes ellenőrzés (NEM MINDEN KÉRDŐÍVRE VONATKOZÓAN) A kérdezők ellenőrzésének az instruktoroktól független rendszerét a vizsgálatot lebonyolító intézet és az OEK együtt biztosítja. Három szinten folyik a kérdezők ellenőrzése: a címkártyán feltüntetett okok, időpontok, felkeresések valódiságának ellenőrzése; a kérdőív tartalmi valódiságának ellenőrzése; illetve a kérdező szakmai ellenőrzése az OEK által. Első szint - A kérdezés végrehajtásának az ellenőrzése (sikertelen interjúkon is) Ennek a folyamatnak az első lépéseként a vizsgálatot lebonyolító intézet ellenőrei a teljes vizsgálati mintából (illetve az ellenőrzés időpontjáig elkészült részéből) véletlenszerűen kiválasztott válaszadókat ellenőrzés céljából közvetlenül keresik meg. Ezen ellenőrzés elsődleges célja, hogy meggyőződjünk arról, hogy a kérdező által kitöltött címkártyán leírtak valóban megfelelnek a valóságnak. Az ellenőrzés, ahol lehetséges, telefonon, egyébként levélben és/vagy személyesen történik A kitöltött kérdőívek és címkártyák beérkezést követő egy héten belül a vizsgálatot lebonyolító intézet ellenőrzéssel foglalkozó munkatársai minden kérdező esetén vagy telefonon vagy levélben a kérdezőhöz tartozó címkártyák 25%-át leellenőrzik. Amennyiben bármi probléma merül fel, az ehhez a kérdezőhöz tartozó összes címkártya leellenőrzésre kerül az instruktor közreműködésével. Szándékos csalás esetén a kérdező azonnali elbocsátása után minden címével meg kell kísérelni újra a kérdőív elkészítését! Második szint - A kérdezés tartalmi, minőségi elemeinek az ellenőrzése (csak a sikeres interjúkon) Az ellenőr a telefonos vagy személyes megkeresés során jelöli a címkártyán, hogy történt-e javítás a kérdőívben, és aláírásával szignálja az általa történt korrekciókat a kérdőíven belül. A kérdőív fedőlapján aláírásával igazolja, hogy a kérdőívet a vizsgálatot lebonyolító intézet által az Ellenőrzési Lapon megadott ellenőrzési szempontoknak megfelelően átnézte, és rendben találta. Az ellenőrzést végző személynek dokumentálnia kell mind a saját maga által kezdeményezett, mind pedig a vizsgálatot lebonyolító intézet által kezdeményezett ellenőrzési munkáit. Az ellenőrzések teljes dokumentációját (kérdezett neve, címe, ellenőrzés ideje, ellenőrzés oka, ellenőrzés eredménye) el kell juttatnia a vizsgálatot lebonyolító intézethez. Mindezek mellett az ellenőrzés tényét a kérdőívhez csatolt címkártyán is rögzítenie kell. Harmadik szint – Független ellenőrzés A harmadik szintű ellenőrzés keretében az OEK szakemberei végzik az ellenőrzést. Ez az ellenőrzés történhet a vizsgálatot lebonyolító intézet munkatársaival együtt, illetve kizárólag az OEK szakembereinek közreműködésével. Ennek keretében az OEK megadott szakemberei a felmérés valamennyi szakaszába azonnali és teljes körű betekintéssel rendelkeznek, elkísérnek egyes kérdezőket a kérdőív felvételére, illetve figyelemmel kísérik az ellenőrök munkáját a helyszínen Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

13 MINŐSÉG-BIZTOSÍTÁS 3. Amennyiben bármi probléma merül fel, az aktuális kérdezőhöz tartozó összes címkártya, illetve kérdőív ellenőrzésre kerül az instruktor közreműködésével. Szándékos csalás esetén a kérdező azonnali elbocsátása után minden címével meg kell kísérelni újra a kérdőívek elkészítését!! „Probléma”: hiba, de nem feltétlenül szándékos csalás (pl. több foglalkozása van valakinek, és mást mond kérdezéskor mint ellenőrzéskor). Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

14 A KÉRDEZÉS KELLÉKEI 1. Tájékoztató levél, tájékoztató brosúra
Értesítő levél Ismételt felkérő levél OLEF azonosító kártya Beleegyező nyilatkozat Címlista, sorszámcímkék, címkártya Heti terepmunka-összesítő Értesítő: ha nem találja otthon Ismételt felkérő: válaszmegtagadás után, instruktor küldi ki Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

15 A KÉRDEZÉS KELLÉKEI 2. Egyéni kérdőív személyes megkérdezésre
Kártyafüzet a válaszadáshoz Önkitöltős kérdőív 24 órás táplálkozási napló Táplálkozási füzet 3 napos táplálkozási napló, boríték Ajándék Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

16 TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL Postán kapják a kérdezettek Felkérés a részvételre
Tájékoztató brosúra Zöld szám A tájékoztató levelet a tényleges lekérdezéseket megelőzően az OEK munkatársai készítik el, és a postázzák ki a vizsgálatban résztvevő (előzetesen kiválasztott) személyeknek a kérdőívfelvételt megelőzően egy héttel. Az előzetesen kiválasztott személyeknek küldött levél a felmérésről szóló ismertetőt tartalmazza. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

17 ÉRTESÍTŐ LEVÉL Ideiglenesen nem tartózkodik otthon a kérdezett
A kérdező hagyja a helyszínen Családtagnál Postaládában A következő felkeresés időpontját ráírni!! Az előre elkészített és a lekérdezésekkor a kérdezőnél levő levelet a kérdező abban az esetben hagyja a helyszínen, ha a vizsgálatban kiválasztott személy a felkereséskor nem tartózkodik otthon és a kérdező meggyőződött arról, hogy a vizsgálatban kiválasztott személy csak ideiglenesen tartózkodik távol (a kérdezést meghiúsító ok nem áll fenn). Ebben az esetben a felkeresendő személy nevére kiállított borítékban átadja a levelet a lakásban, illetve ha senki nincs otthon, bedobja a levelet a vizsgálatban kiválasztott személy postaládájába. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

18 ISMÉTELT FELKÉRŐ LEVÉL
A válaszmegtagadók címkártyáját és sorszámait 48 órán belül le kell adni az instruktornak! Postán kapják a válaszmegtagadók Az instruktor küldi egy időponttal A megadott időpontban megkísérli a kérdőív felvételét Az elkészített levélben az adatfelvételt előzetesen elutasító kiválasztott személy (válaszmegtagadó) ismételten felkérik a felmérésben való együttműködésre. A levelet az instruktor postázza az ismételt megkeresést megelőzően (ebben az esetben már az instruktor keresi fel az elutasító kiválasztott személyt). Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

19 OLEF-AZONOSÍTÓ KÁRTYA
Fényképpel és névvel ellátott kitűzhető azonosító kártya az OLEF2003-hoz Csak az oktatás helyszínén lehet átvenni Csak ennek birtokában kérdezhet a kérdező A kérdezők a szokásos kérdezőbiztosi igazolványon és megbízólevélen kívül egy OLEF2003 fényképpel és névvel ellátott kitűzhető azonosító kártyával is rendelkezni fognak. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

20 BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
Hozzájárulás a kérdezett adatainak statisz-tikai módon való felhasználására Anonim kérdőívek, adatvédelem Csak az aláírás birtokában érvényes a kérdőív, egyébként válaszmegtagadó!! Újbóli felkereséshez való hozzájárulás: megtagadása nem kizáró ok A címkártyán rögzíteni kell!! Beleegyező nyilatkozat Minden egyes, a mintába kiválasztott személynek aláírásával kell igazolnia, hogy az OLEF-ben való részvételhez hozzájárul. Erről a tényről a vizsgálatban kiválasztott személy már a részére kiküldött tájékoztató levélben tájékoztatást kap. Amennyiben a felkeresés időpontjáig a kérdezett nem kapta meg a tájékoztató levelet, a kérdezőbiztos feladata, hogy tájékoztassa a vizsgálatba kiválasztott személyt a vizsgálat céljáról és hogy a válaszadó beleegyezését kérje a kérdőívfelvételhez. A Beleegyezési Nyilatkozatot aláírásával a kérdezett engedélyt ad a kérdezés adatainak felhasználásához. Ennek hiányában a kérdőív adatait nem lehet felhasználni. Ha a megkérdezett nem írja alá a beleegyező nyilatkozatot, az eset válaszmegtagadásnak minősül, így az erre vonatkozó utasítások szerint kell a továbbiakban eljárni. Ha előre nem adja meg a nyilatkozatot, akkor próbáljuk a kérdezés után. Bizonyos esetekben, a kérdezettek nagyon kicsi %-ban vissza szeretnénk térni a kérdezetthez, ehhez külön engedélyt kérünk. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

21 A CÍMEK KEZELÉSE 1. A címlista tartalmazza a mintába bekerült személyeknek a listáját sorszámozott, nyomtatott címkéken Az első kapcsolatfelvételkor átragasztjuk egy címkártyára, ezen dokumentáljuk a megkereséseket (pl. dátum, idő, sikeresség) Sikeres kérdezés esetén az öt azonos sorszámú címkét is felhasználjuk!! Címlista A címlista tartalmazza a mintába bekerült személyeknek a listáját, települések szerinti bontásban. Csak a címlista tartalmazza azt az információt, hogy melyik azonosító kihez tartozik név és cím szerint. Minden kérdező csak a saját címeit láthatja, a kérdezés minden dokumentumára csak a névhez tartozó azonosítót vezeti fel Címkártya Mivel a mintába bekerült és a címlistán szereplő valamennyi személyt fel kell keresni, ahhoz, hogy nyomon lehessen követni az egyes címek megkeresésének folyamatát, a kérdezőknek részletes, egyedi szintű nyilvántartást kell vezetniük az egyes felkeresésekről. A címkártya szolgál a megkeresések folyamatának, a felkeresések során felmerülő problémáknak a dokumentálására. A címkártya egyes részeinek kitöltési útmutatója később. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

22 A CÍMEK KEZELÉSE 2. Az öt anonim sorszámcímkét a kérdezés dokumentumaira ragasztjuk: Beleegyezési nyilatkozat Egyéni kérdőív Önkitöltős kérdőív 24 órás táplálkozási kérdőív 3 napos táplálkozási napló FIGYELEM Ne ragasszuk fel előre ezeket. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

23 AJÁNDÉK Köszönet az együttműködésért
Az egészségmegőrzéshez kapcsolódik Hűtőmágnes Kalóriatáblázat Testtömeg-index kalkulátor Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

24 HETI JELENTÉS Dátum, instruktori körzet, kérdező azonosítója
Összesítés azokról a címkártyákról, amit a jelentéssel együtt lead a kérdező Sikeresek és végleg meghiúsultak státusza Az instruktorok összesítik a kérdezőiknek a munkáját, keddenként jelentik (első: november 11.) Az aktuális héten elkészült és az instruktornak átadott kérdőívek mellett a végleg meghiúsult címek státuszáról nyilatkoznia kell. A körzet összesített heti jelentéséhez az instruktor jelenti a válaszmegtagadókat. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

25 HETI TELJESÍTÉS Elkészült kérdőívekről azonos sorszámmal
Címkártya Beleegyezési nyilatkozat Egyéni kérdőív Önkitöltős kérdőív 24 órás táplálkozási kérdőív Meghiúsultakról címkártya, sorszámok Heti jelentés, a héten leadott címkártyák összesítése Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

26 HÉTKÖZI TELJESÍTÉS Válaszmegtagadókról címkártya, sorszámok
Instruktorok: levél és lekérdezés A más településre költözöttek címkártyája, sorszámai (az instruktor továbbítja) Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

27 A CÍMKÁRTYA KITÖLTÉSE Első felkereséskor névcímke felragasztása
Instruktori körzet és kérdezői azonosító A felkeresés pontos dátuma, ideje, kimenetele A mintába bekerült felkeresendő személyek listáját településenkénti bontásban a címlista tartalmazza. Az egyéni szintű, megkeresésekhez kapcsolódó információk regisztrálására a címkártya szolgál. A címlista egy településen belül kb felkeresendő személy nevét és pontos címét, az instruktor azonosítóját és egy sorszámot, valamint személyenként 5, csak a sorszámot tartalmazó címkét jelent. Ez utóbbi címkén a sorszámon kívül NINCS semmilyen azonosításra szolgáló szám vagy betű. A címkártyák szintén településenként vannak kinyomtatva, tehát a kérdező annyi „üres” címkártyát kap az adott településre, amennyi az adott településen a kérdezettek száma. A nevet, címet, korcsoportot és a négy karakter hosszú SORSZÁMOT tartalmazó matricát a kérdező felragasztja a címkártyára a KÉRDEZETT rubrikába a kérdezendő személynél tett első felkeresési kísérletnél. Ettől kezdve ez a címkártya egyedivé válik, és egyedül ahhoz a kérdezetthez tartozik, akinek a sorszáma a címkártyán szerepel. Ha az interjú sikeres, akkor a kérdezetthez tartozó további öt sorszámcímke a kérdőívekre (4) és a Beleegyezési Nyilatkozatra kerül. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

28 A CÍMKÁRTYA KITÖLTÉSE A kérdezett anyagi helyzetének megítélése a lakóhely külső ismeretében A településen belüli helyzet (jó, drága környék) Lakástípusa szerint a településtípus figyelem-bevételével (régi családi ház, új családi ház, panel, bérház, szegénysor) A lakás, ház állapota Autó az udvaron Háromféle ellenőrzés eredménye MIÉRT KELL EZ: Anyagi helyzet megítélése: Akkor vagyunk tökéletesek, ha mind a 7000 embert megkérdezzük! A meghiúsultakat valamilyen módszerrel becsülnünk kell, hogy a végleges megállapításainkat az egész országra vonatkoztathassuk. Egészségi állapot megítélésében a nem kor mellett az anyagi helyzetben lévő különbséget játszanak szerepet statisztikai módon. Ennek megállapítására teszünk kísérletet! Minden cím esetében első felkereséskor, még mielőtt bárkivel beszélnénk, bemennénk kell megtenni, hogy a kérdező azonos körülmények között döntsön mindenki esetében. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

29 SIKERESSÉG Az öt sorszámcímke felragasztása Sikeres kérdőív kódolása
Beleegyezési nyilatkozat aláírásainak regisztrálása Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

30 VÉGLEGES MEGHIÚSULÁSOK
Üres lakás, nem létező, rossz cím, építkezés, iroda A kérdezett meghalt A kérdezett tartósan távol van (külföldön, kórházban a kérdezés teljes ideje alatt) Ismeretlen helyre költözött MEGJEGYZÉS ROVAT KITÖLTÉSE! Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

31 VÉGLEGES MEGHIÚSULÁSOK
Válaszképtelenség (személyesen kell meggyőződni róla) Nem tud magyarul, süketnéma, kómában van, nem érti a kérdéseket Agresszív, támadó Nem működik együtt, nem válaszol Ittas egyénnel egyeztessünk időpontot! MEGJEGYZÉS ROVAT KITÖLTÉSE! Nem tud magyarul A kérdezett egyáltalán nem tud magyarul, vagy olyan szinten tud csak, ami lehetetlenné teszi a kérdések megértését, azokra a megfelelő válasz megadását. Agresszívan, támadóan viselkedik Ennek több oka lehet. Maga a kérdezett alapvetően erőszakos jellemű. Agresszív lehet attól is, hogy ittas, vagy attól, hogy súlyos idegrendszeri problémái vannak. Előfordulhat az is, hogy magával a közvélemény-kutatással, közvélemény-kutatókkal szemben van olyan fokú ellenérzése, ami erőszakossá teszi. A támadó viselkedésnek nyilvánvalóan még számtalan oka lehet, a kérdezőnek ott a helyszínen kell eldöntenie, okot ad-e a kérdezett viselkedése arra, hogy a riportot ne készítse el. Bármely kérdezett csak egyértelmű esetekben „zárható ki” a kutatásból. Mindent el kell követni az ilyen esetekben is, hogy a kérdezést le lehessen folytatni. Az ittasság például lehet átmeneti állapot. Más időpontban esetleg végrehajtható a riport. Ellenőrizni fogjuk, hogy az adott kérdezett „kiejtése" valóban indokolt volt-e. Vannak olyan esetek, amikor a kérdőívfelvétel közben derül csak ki, hogy a kérdezett alkalmatlan a további kérdések megválaszolására. Ennek okai: Nem kooperál a kérdezés során A kérdezés közben a kérdezőnek és a kérdezettnek szorosan együtt kell működnie. Nem lehetséges a kérdezés, ha ez az együttműködés teljesen lehetetlen az egyik fél részéről, ekkor a riportot meg kell szakítani. A kooperáció több okból is meghiúsulhat; okozhatja pl. a kérdező és a kérdezett személyisége közötti nagyfokú ellentét, unszimpátia. Ilyen esetekben esetleg az instruktor segítségével egy másik kérdezőnek a részvételével folytatható a riport. Előfordulhat, hogy bizonyos kérdés olyan fokú érintettséget okozott a kérdezettnél, amely kizárja a további együttműködést. Mindezeken kívül még számtalan ok kiválthatja a kooperáció megszűnését. Kommunikációs nehézségek A kérdezés megkezdése előtt már kiderülhet, hogy a kérdezett olyan egészségi állapotban van, amely kizárja a riport elkészítésének lehetőségét. Ilyen állapot lehet testi, de lehet pszichés állapot is. Pl. egy agyvérzéses, béna, erős fájdalmakkal küzdő ember nem képes a reális, a véleményét tükröző válaszokat adni. Lehetséges az is, hogy a kérdezett olyan pszichés állapotban van (kiváltó oka sokféle lehet, pl. valamilyen tragédia az életében, vagy súlyos depressziós állapotban van stb.), ami kizárja a kérdezés lehetőségét az adott pillanatban. A kérdezőnek el kell tudni dönteni, hogy ez az állapot átmeneti -e, tehát esetleg egy későbbi időpontban, de még a kutatás ideje alatt megoldódhat , vagy tartós, csak hosszabb idő alatt megoldható vagy egyáltalán nem megoldható állapotról van szó. Kizáró ok lehet az is, ha a kérdezett süketnéma. A vakság nem kizáró ok, probléma az önkitöltős, ill. a kártyák segítségével működő kérdéseknél állhat fenn. Az ilyen problémát a kérdező mindenképpen kell hogy jelezze az instruktornak. Mind az önkitöltős, mind a kártyás kérdések esetén (ha erre a kérdezett engedélyt ad) szóban kell végrehajtani a kérdezést. Nem érti a kérdéseket A kérdezett nem érti a kérdéseket, olyan értelmi színvonalon áll, hogy bár a kérdések egyszerűek, az átlagos képességgel rendelkező emberek számára is könnyen érthető, számára a megértésük problémát jelent. Ez a visszajelzéseiből érzékelhető. Pl. irreleváns válaszokat ad, olyan kérdéseket tesz fel, amelyek arra utalnak, hogy abszolút érthetetlen számára a kérdőív. Itt nem azokra az esetekre gondolunk, amikor egy-egy kérdés megválaszolása okoz gondot, hanem azokra, ahol általában minden kérdés megválaszolása problémát jelent. Nem ad érthető választ Teendő : valamennyi esetben, amikor a kérdező megbizonyosodott arról, hogy a kérdezett valamilyen oknál fogva a válaszadásra képtelen, a kérdezőnek rögzítenie kell a címkártyán a válaszképtelenség kódját és annak okát a megjegyzés rovatban kell feltüntetni. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

32 VÉGLEGES MEGHIÚSULÁSOK
Négyszeri felkeresés eredménytelen Nem tudott senki információt adni Négy különböző napon és napszakban próbálkozott Az instruktornak is megtagadta a válaszadást Egyéb, nem besorolható meghiúsulási ok MEGJEGYZÉS ROVAT KITÖLTÉSE! Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

33 IDEIGLENES MEGHIÚSULÁSOK
Válaszmegtagadás (átadja az instruktornak) Új címen tudjuk elérni a kérdezettet (MEGJEGYZÉS ROVATBAN ÚJ CÍM!) Saját településen: a kérdező felkeresi Más településen: átadja az instruktornak Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

34 PILLANATNYI MEGHIÚSULÁSOK
Senki sincs otthon Érdeklődés a szomszédoknál, stb. Értesítő levél hátrahagyása Másik napszakra tervezett látogatás A kérdezett nincs otthon A családtagokkal egyeztetett időpontra tervezett látogatás Senki nincs otthon A felkeresés pillanatában nem lehetett az adott címen senkit sem találni. Ennek oka lehet pl. az, hogy nyaral a család, vagy pl. egyedül élők esetén kórházi kezelés. Teendő: a kérdező a címkártyán jelölje a megfelelő kódot, s többször, más napokon, esetleg más-más napszakokban kísérelje meg a kérdezettel a kérdőív felvételét. Amennyiben a felmérés utolsó hetéig sem sikerül a kapcsolatot felvenni a kérdezettel – illetve megbízható információt szerezni hollétéről –, vagy az értesülések alapján megállapítható, hogy a lekérdezések befejezéséig a kérdezettel a kérdőívfelvétel nem kivitelezhető, akkor egy végleges kóddal (Nem sikerült kapcsolatba lépni a kérdezettel) kell lezárni a címkártyát. A kérdezett nincs otthon Teendő: a kérdező rögzítse a címkártyán a kérdezés paramétereit; amennyiben erre lehetőség van, a lakótársaktól, szomszédoktól kérjen információt, arra vonatkozóan, hogy mikor lehet kapcsolatba lépni a kérdezettel; az új kérdezés időpontját vezesse rá a címkártyára majd a megadott időpontban keresse fel újból a kérdezettet. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

35 PILLANATNYI MEGHIÚSULÁSOK
Félbemaradt interjú Egyeztetett időpontban folytatódhat Kitöltöttség Időpont-egyeztetés Az egyetlen eset, amikor telefonos megkeresést is kódolni lehet, ekkor a kód mellé egy T betűt írjunk! Időpontegyeztetés Ha a kérdezett otthon van, de nem alkalmas neki az időpont, akkor udvarias formában beszéljük rá, hogy egy számára megfelelő időben kérdezhessük le a kérdőívet. Előzetesen akár telefonon is próbálkozhatunk időpontegyeztetéssel, de a visszautasítás nem elfogadható telefonon keresztül. Teendő: a kérdező a megbeszélt időpontot vezesse rá a címkártyára majd a megadott időpontban keresse fel újból a kérdezettet. Félbemaradt interjú Sajnos előfordulhat az az eset is, hogy a kérdezett a kérdezés alatt valamilyen oknál fogva nem hajlandó a további kérdésekre válaszolni. Ebben az esetben megszakad az interjú. A kérdező a lehető legudvariasabban búcsúzzon el a kérdezettől, és kérdezze meg, hogy melyik időpont lenne alkalmas a lekérdezés folytatására. Teendő:a kérdező rögzítse a címkártyán a kérdezés paramétereit, a félbeszakadás indokát, az új kérdezés időpontját, majd a megadott időpontban újból keresse fel a kérdezettet. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

36 ELLENŐRZÉS Címkártyák valóságtartalmának ellenőrzése
Kérdőívek adatainak tartalmi ellenőrzése A kérdező alkalmasságának ellenőrzése A meghiúsulások okainak dokumentálása létfontosságú annak vizsgálatakor, hogy mennyire marad reprezentatív, vagyis az egész ország egészségi állapotát tükröző a felmérésünk. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

37 PÉLDA 1. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

38 PÉLDA 1. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

39 PÉLDA 1. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

40 PÉLDA 1. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

41 PÉLDA 2. Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary

42 HETI TELJESÍTÉS Elkészült kérdőívekről azonos sorszámmal
Címkártya Beleegyezési nyilatkozat Egyéni kérdőív Önkitöltős kérdőív 24 órás táplálkozási kérdőív Meghiúsultakról címkártya, sorszámok Heti jelentés, a héten leadott címkártyák összesítése Országos Lakossági Egészségfelmérés - Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ - TNS Hungary


Letölteni ppt "A KÉRDEZÉS MENETE A kérdezés szervezési, adminisztrációs és ellenőrzési munkálatai, a segédanyagok célja, tartalma, kitöltési útmutatója."

Hasonló előadás


Google Hirdetések