Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogszabályváltozások 2014. Témakörök •Személyi jövedelemadó •Járulék, szociális hozzájárulási adó •Kisadózók tételes adója •Általános forgalmi adó •Társasági.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogszabályváltozások 2014. Témakörök •Személyi jövedelemadó •Járulék, szociális hozzájárulási adó •Kisadózók tételes adója •Általános forgalmi adó •Társasági."— Előadás másolata:

1 Jogszabályváltozások 2014

2 Témakörök •Személyi jövedelemadó •Járulék, szociális hozzájárulási adó •Kisadózók tételes adója •Általános forgalmi adó •Társasági adó •Illeték •Adózás rendje

3 Személyi jövedelemadó

4 Évközi változások •Béren kívüli juttatások köre bővül •Önkéntes pénztárba célzott szolgáltatásra befizetés  munkáltatói tag  pénztártag alkalmazottak száma x minimálbér - ezt meghaladóan egyes meghatározott juttatás - 500e Ft-os korlátba nem kell figyelembe venni  pénztár szolgáltatása adómentes  2013. január 1-től alkalmazható

5 Évközi változások •Adómentes juttatások köre bővül  nappali tagozatos hallgatók gyakorlati képzése  Útravaló Ösztöndíjprogram  Kéttannyelvű és nemzetiségi nyelvoktatást végző középiskolák által adományozható ösztöndíj •Távszerencsejáték

6 Évközi változások •Szociális szövetkezet – tagi munkavégzés - tagsági jogon alapuló munkavégzés - regisztrált álláskereső, közfoglalkoztatott  pénzben kifizetett juttatás - nem önálló tevékenységből származó jövedelem  élelmiszer, megtermelt javak, készétel utalvány - havonta a minimálbérig adómentes - utalvány legfeljebb 25% lehet

7 Családi kedvezmény •Megosztott felügyelet  jogerős bírósági döntés, egyezség  50-50%-ban jogosultak családi pótlékra  50-50%-ban jogosultak családi kedvezményre

8 Családi kedvezmény Példa: • Anya  közös gyermek: 1 fő  új házasságban: 1 gyermek Családi kedvezmény: 62.500 Ft + 31.250 Ft •Apa  közös gyermek: 1 fő  új házasságban: 2 gyermek Családi kedvezmény: 512.500 Ft+ 103.125 Ft

9 Önkéntes pénztári kedvezmény Pénztár típusa Kedvezmény AlapjaMértékeKorlát NyugdíjpénztárBefizetés, jóváírás 20% 150.000 Ft Egészség –és önsegélyező pénztár Befizetés, jóváírás 20% Elkülönített és 24 hónapra lekötött összeg 10% Prevenciós szolgáltatás ellenértéke 10%

10 Nyugdíjbiztosítási szerződés •2014. január 1. után kötött szerződések esetén •Belföldi és EGT tagállamban letelepedett biztosítóval kötött szerződés •Kedvezmény alapja  szerződőként befizetett összeg  kifizetőnek nem minősülő más személy által befizetett, adómentesnek minősülő összeg  kifizetőnek nem minősülő, nem magánszemély által befizetett adóköteles összeg (pl: külföldi munkáltató)

11 Nyugdíjbiztosítási szerződés •Kedvezmény mértéke: •Befizetett összeg 20%-a, legfeljebb 130.000 Ft •Kedvezmény érvényesítése  adóhatóság a magánszemély nyilatkozata alapján utalja át a biztosítóhoz • Eljárási szabályok – önkéntes pénztárba befizetett összegek utáni rendelkezési jogosultsággal analóg módon • Visszafizetési kötelezettség  átutalt összeg 20%-al növelten

12 Biztosítások adókötelezettsége •Adómentes díjak  kockázati biztosítás díja a minimálbér 30%-ig -kockázati biztosítás: visszavásárlási értékkel, lejárati szolgáltatással nem rendelkező személybiztosítás (élet-, baleset-, és betegségbiztosítás), vagyoni érték kivonása nem lehetséges -Vagyoni érték kivonásának minősül, ha a biztosítási esemény nélküli biztosítói teljesítésre a magánszemély jogosult (pl: díjkedvezmény, díjvisszatérítés)

13 Biztosítások adókötelezettsége •Adómentes díjak  a fizetett biztosítási díj egy hónapra jutó összegét kell viszonyítani a minimálbér 30 százalékához  csoportos biztosítás: - azonos szolgáltatási tartalom szerint kell meghatározni az egy főre jutó biztosítási díjat

14 Biztosítások adókötelezettsége •Egyéb jövedelem  Kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, halál esetére szóló életbiztosítás - nem haláleseti teljesítésből juttatott vagyoni érték - csak a pénzkivonás adózik

15 Ingatlanértékesítés •Vagyoni értékű jog átruházása - „15 éves” szabály alkalmazható •Termőföldből átminősített ingatlan - külterületi ingatlanok esetében kell alkalmazni •Termőföld értékesítése - adómentességi szabályok változása - birtok-összevonási cél fogalma

16 Egyéb •Utalvány fogalma - amely nem visszaváltható •Munkáltatói támogatás - lakáscélú felhasználásra felvett hitel kiváltása is lehet adómentes •Egyes élőállat beszállítók által igénybe vehető támogatás adómentessége

17 Egyéb •EU által finanszírozott pályázat alapján nyújtott szolgáltatás adómentes, ha - független félnek, - EU pénzügyi alapja és/vagy államháztartás valamely alrendszere terhére nyújtják, - nem lehet tevékenység ellenértéke •Üzletpolitikai célból adott juttatás adómentes - kifizetőnek nem minősülő személy is nyújthatja adómentesen – visszamenőlegesen, elévülési időn belül

18 Egyéb •Sporteseményre szóló belépők, bérletek - összeghatártól függetlenül mentesek •Előző évre vonatkozó bér - január 10-ig kifizetett - 2014. március 15-én lép hatályba - először a 2014 évre vonatkozó, 2015 évben kifizetett jövedelmekre kell alkalmazni

19 Egyéb •Tartós befektetési szerződés  lekötési átutalás nem szakítja meg a lekötést  átadó befektetési szolgáltató, hitelintézet igazolást ad ki •Kamatjövedelem kiegyenlítő szorzója  kamatjövedelemből a közterhek nem vonhatóak le (pl: tárgynyeremény)  közterhek alapja: szokásos piaci érték x 1,28

20 Egyéni vállalkozók •Kisvállalkozói kedvezmény - szoftvertermékek felhasználási joga •Kisvállalkozói adókedvezmény - 2013. december 31. után kötött hitelszerződések utáni kamat 60%-a •Családi járulékkedvezmény - kivét (átalányadó-alap) utáni előleg havonta •Tevékenységgel összefüggésben kapott kártalanítás bevétel (őstermelőknél is)

21 Járulék

22 A biztosítottak •Szünetel a biztosítás: –a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve ha azt az önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszik igénybe –az ügyvédi tevékenység szünetelésének ideje alatt –az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenységének szüneteltetésekor

23 A biztosítottak •Szünetel a biztosítás: –a tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt –külön jogszabály szerint a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetelése alatt

24 A biztosítottak •A biztosítás nem terjed ki –a hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgatóra szakmai gyakorlaton –a harmadik állambeli kiküldöttekre, kirendeltekre, vagy munkaerő-kölcsönzés keretében munkát végzőkre, ha a munkavégzés a két évet meghaladja és a meghosszabbításra előre nem látható okból kerül sor feltétel ez a körülmény egy év után következik be munkavállaló bejelentése 8 napon belül

25 Egyéb •Járulékalapot képező jövedelem a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj •Egészségügyi szolgáltatási járulék összege 6810 forint (napi 227 forint) •Kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól akkor is,ha –a munkaviszonyában a munkaideje eléri a heti 36 órát –ügyvédi tevékenysége szünetel –állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége szünetel

26 Családi járulékkedvezmény •Járulékkedvezményre jogosult: –a családi kedvezményre jogosult biztosított –a biztosított házastársa –a biztosított élettársa •Összege: az szja tv. szerinti családi kedvezményből a ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg 16 százaléka •Csökkentés meghatározott sorrendben 1.7 százalékos egészségbiztosítási járulékból 2.10 százalékos nyugdíjjárulékból

27 Családi járulékkedvezmény •Érvényesítés egyszeresen •Együttes igénybevétel esetén nyilatkozat a kedvezmény összegének felosztására vonatkozó döntésről •A kedvezmény összegét az éves bevallásban kell feltüntetni •A kedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított tb. ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét •Egyéni és/vagy társas vállalkozó is érvényesítheti

28 Családi járulékkedvezmény eljárási szabályok •Havi összeg: (családi kedvezmény nyilatkozat szerinti havi összege – tárgyhavi szja adóelőleg alap) x 16%, de legfeljebb a  természetbeni eb. járulék és pénzbeli eb járulék és  nyugdíjjárulék összege •Megállapítására a foglalkoztató köteles, 08-as bevallásban vallja be (kivéve mezőgazdasági őstermelő és egyéni vállalkozó)

29 Családi járulékkedvezmény eljárási szabályok •Elszámolási kötelezettség éves bevallásban, vagy munkáltatói elszámolásban: –a járulékkedvezmény alapjáról –a járulékkedvezmény összegéről –a foglalkoztató, az őstermelő, az egyéni vállalkozó által érvényesített kedvezmény havi összegéről •Különbözeti bírság 12 százalék

30 Szociális hozzájárulási adó

31 Kedvezmények Kutatók kedvezménye •Vállalkozásként működő kutatóhely •Kutató, fejlesztő munkakör •Fogalmak értelmezése: 2004. évi CXXXIV. törvény •PhD, vagy magasabb tudományos fokozat, vagy tudományos cím •Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori képzésben részt vevő hallgató, doktorjelölt

32 Kedvezmények Kutatók kedvezménye •PhD, vagy magasabb tudományos fokozat, vagy tudományos cím •Kedvezmény mértéke - bruttó munkabér (max. 500.000 Ft) 27%-a - felettes részre általános szabályok - tört hónapra nem alkalmazható

33 Kedvezmények Kutatók kedvezménye •Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori képzésben részt vevő hallgató, doktorjelölt •Kedvezmény mértéke - bruttó munkabér (max. 200.000 Ft) 14,5%-a - felettes részre általános szabályok - tört hónapra nem alkalmazható

34 Szociális hozzájárulási adó •Tartós álláskeresőnek minősül az, akit a foglalkoztatási szerv a foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartott •Megszűnik a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény •Hatálytalan a foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény korlátozása a START Plusz, START Extra, START Bónusz esetén

35 Szociális hozzájárulási adó •Értelmező rendelkezések: –fogvatartott –munkaviszonynak minősül a hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony –tanulmányokat folytató tanuló, hallgató az a személy, aki •nappali rendszerű oktatás keretében tanulói, hallgató jogviszonnyal rendelkezik •e jogviszony megszűnését követően a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig

36 Szociális hozzájárulási adó •Tanulószerződés esetén a ténylegesen fizetett díj az adóalap •Kifizetés a jogviszony megszűnése után - szociális hozzájárulási adó - utolsó napon „fizették ki” •hallgatói munkaszerződés alapján szakmai gyakorlatot végző hallgató után nincs kötelezettség •EVA alany  társas vállalkozóként is biztosított  hó közbeni megszűnés esetén arányosítás

37 Egészségügyi hozzájárulás

38 •Tbj. tv. szerinti belföldi magánszemély, vagy kifizető kötelezett –az Szja tv. 65. §-a szerinti kamatjövedelem adóalapként meghatározott összege után –az Szja tv. 67/B. §-a szerinti tartós befektetési szerződés szerint megállapított lekötési hozam után, ha a lekötés megszakítására a hároméves lekötési időszak utolsó napját megelőzően kerül sor • Mértéke 6 százalék

39 Egészségügyi hozzájárulás •Az ehot és alapját a Tbj. tv. szerinti belföldiség vizsgálata nélkül kell megállapítani külföldi illetőség igazolása esetén Art. 4. sz. mell. 5. pont visszatérítés egyéb esetben szja bevallásban, vagy önellenőrzésében

40 Egészségügyi hozzájárulás •Bevallás havonta a 08-as bevalláson •Átmeneti szabály:  a 2013. augusztus 1-jétől megszerzett kamatjövedelemre kell alkalmazni  a 2013. augusztus 1-jétől megszolgált kamatjövedelem arányosítása

41 Kamatjövedelem •Mentesség: –Eho tv. 3/A. § (2) bekezdés –Eho tv. 5. § (3) bekezdés  EGT állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kamata, hozama (beváltás, visszaváltás, átruházás is)  kamatjövedelem 0%- Szja tv. 84/G. § - 2006. szeptember 1.

42 Kamatjövedelem  kollektív befektetési értékpapír kamata, hozama - a kibocsátó szervezet – szabályzata szerint - legalább 80%-ban forintban jegyzett állampapírban tartja az értékpapírt és - a kibocsátó uniós jogi aktusokban megállapított tőkepiaci felügyelet alatt áll

43 Kamatjövedelem • Szja tv. 65. § szerint adózó biztosítói kifizetés  a biztosítási időszakban  befektetési egységhez kötött biztosítás esetén az eszközalapnak,  befektetési egységhez nem kötött biztosítás esetén a díjtartaléknak  legalább 80%-át állampapírban tartja  biztosító, alapkezelő, kibocsátó uniós jogi aktusokban megállapított tőkepiaci felügyelet alatt áll

44 Kamatjövedelem •Nem tartozik a hatálya alá  tagi kölcsön kamata,  magánszemélyek közötti kölcsön kamata  adómentes kamat  egyéni vállalkozó pénzforgalmi számláján jóváírt kamat  ellenőrzött külföldi társaság által fizetett kamat  alacsony adókulcsú államban székhellyel rendelkező által fizetett kamat

45 Kisadózók tételes adója

46 Adófizetés •Nem főállású a kisadózó - heti 36 órás munkaviszony - összeszámítás - kiegészítő tevékenységet folytató - EGT tagállamban, kétoldalú szociálpolitikai, szoc. biztonsági egyezmény alapján külföldön biztosított - 2011. december 31: I.,II.,III. csoport rokkantsági nyugdíj és rokkantsági ellátás - rokkantsági ellátást kap és egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb - főállású egyéni vagy társas vállalkozó

47 Adófizetés •Főállású kisadózó - 50.000 Ft/kisadózó/hónap - 75.000 Ft/kisadózó/hónap – választás •Nem főállású kisadózó - 25.000 Ft/kisadózó/hónap •Arányosítás nincs

48 Egyéb •Tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó - nem biztosított •Nyilvántartás - számláit megőrzi mentesül •Adatszolgáltatás - kisadózó vevője – követő év március 31. •Tevékenységét megszüntető egyéni vállalkozó - nem adózott készlet bevétel •Eva-ból átlépő - Eva bevétel nem KATA bevétel – 2013.évre is

49 Általános forgalmi adó

50 Évközi változás •Áfa tv. 87. § - mentes értékesítés  ha lett volna áfa, és  az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés d) pontja alapján nem lett volna levonható  levonási jog esetén nem alkalmazható - továbbértékesítési cél, bérbeadás • Áfa tv. 87. § alkalmazása

51 Évközi változás • Alkalmazása belföldi beszerzés esetén  eladó magánszemély, vagy nem adóalanyként eljáró szervezet  eladó adóalany és különbözeti adózást alkalmazta  eladó adóalany és az áfa tv. 87. § a) vagy b) pontját alkalmazta

52 Évközi változás • Alkalmazása külföldi beszerzés esetén  csak közösségből történő beszerzések esetén  eladó magánszemély, vagy nem adóalanyként eljáró szervezet, és a személygépkocsi „nem új”  eladó adóalany és különbözeti adózást alkalmazta

53 ÁFA tv. 58. § •Időszakos elszámolás, ellenérték meghatározott időszakra  teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja  2014. július 1-én lép hatályba  átmeneti szabály – kettős feltétel  elszámolási időszak teljes egészében 2014. június 30. utáni és  fizetés esedékessége is 2014. június 30. után

54 ÁFA tv. 58. § - átmeneti szabály IdőszakFizetés esedékessége Teljesítés időpontja 2014. június 2014. június 10.2014. június 10 2014. július 10. 2014. július 2014. június 25. 2014. július 25.2014. július 31. 2014. augusztus 25.2014. július 31.

55 ÁFA tv. 58. § •Kivétel – teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége:  PTK. szerinti közszolgáltatási szerződés  telekommunikációs szolgáltatásról határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg  telekommunikációs szolgáltatás nyújtója - a szolgáltatás nyújtására szolgáló hálózat felhasználásával, -termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesít, -elszámolás a telekommunikációs szolgáltatás elszámolási időszakának részeként történik

56 Adóalap utólagos csökkenése •2008-2013 között folyamatosan bővült az esetek száma •Esetkörök  szerződés módosul, megszűnik, érvénytelen, nem jön létre és az előleg/ellenérték részben vagy egészben visszajár  Áfa tv. 10. § a) szerinti ügylet meghiúsul  betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik

57 Adóalap utólagos csökkenése •Esetkörök  Áfa tv. 58. § szerinti ügylet esetén visszatérítik a „túlfizetett” összeget  utólagos engedmény  pénz visszatérítésére jogosító ügylet  új szabály  2014. január 1-től  háromszereplős ügylet  vásárlásösztönzési cél

58 Adóalap utólagos csökkenése •Pénz visszatérítésére jogosító ügylet feltételei  üzletpolitikában részletesen rögzített feltételek  utólagos visszatérítés olyan vevő részére,aki  az adóalany által gyártott/forgalmazott terméket nem az adóalanytól szerzi be  a beszerzés belföldi adóköteles ügylet

59 Adóalap utólagos csökkenése •Pénz visszatérítésére jogosító ügylet példa „A” adóalany (gyártó) terméket értékesít - B1 kereskedőnek - 1.000 Ft/db - B2 kereskedőnek - 1.500 Ft/db -B3 kereskedőnek - 2.000 Ft/db „C” vevő B2-től vásárol 2.200 Ft/db áron 5 db terméket „A” adóalany „C”-nek térít vissza - visszatérítendő összeg kisebb, mint 5x1.000 Ft

60 Adóalap utólagos csökkenése •Pénz visszatérítésére jogosító ügylet alkalmazásának feltétele, hogy a visszatérítő rendelkezzen  a jogosult nevére szóló számla másolati példányával  a pénz átutalásáról, kifizetéséről szóló bizonylattal, amely tartalmazza: - a jogosult nevét, adószámát - a jogosult nyilatkozata alapján az adólevonási jogára vonatkozó tájékoztatást  „A” – „B2”, „B2”-”C” közötti számlákat nem kell módosítani

61 Export adómentessége •90 napon belül nincs kiléptetés - adómentesség nem teljesül •360 napon belül mégis kiléptetik  adómentesség alkalmazható  kiléptetést igazolni kell  fizetendő adó utólagosan csökken  számla módosítás  2014. január 1. után teljesült ügyletek esetén

62 Adólevonási jog •Halottszállító személygépkocsi  beszerzést terhelő áfa levonható  járműnyilvántartásban halottszállító kocsiként van feltüntetve  személygépkocsi üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb feltételekre továbbra is figyelni kell

63 Adó megállapítása •Szerkezeti változás a jogszabályban •Adóalap, fizetendő adó csökken – fizetendő adót csökkentő tétel  Áfa tv. 77. §  adóalany az adóalap és/vagy adó meghatározása során tévedett,  szerződéshez képest tévesen magasabb ellenértéket vett figyelembe  Áfa tv. előírásait tévesen alkalmazta (magasabb adókulcs, adómentesség helyett adókötelezettség)

64 Adó megállapítása •Fizetendő adót csökkentő tétel elszámolása abban az időszakban, amelyben  az eredeti számlát érvénytelenítő, helyesbítő számla a jogosult rendelkezésére áll  a jogosultnak az ellenértéket, előleget, betétdíjat visszatérítik,  a jogosultnak a pénzt visszatérítik – pénz- visszatérítéses kedvezmény  export értékesítés (90 nap-360 nap) esetén - kiléptetést igazoló okirat adózó, - helyesbítő számla jogosult rendelkezésére áll

65 Adó megállapítása •Fizetendő adót csökkentő tétel elszámolása  Áfa tv. 55. § (2) bekezdése - számla érvénytelenítése - önellenőrzés •Fizetendő adó növekszik - önellenőrzés

66 Adó megállapítása •Levonható adó módosulása  korábbi szabályok változatlanok  pénz-visszatérítéses ügylet esetén a visszatérítés időszakában fizetendő adót növelő tétel (nincs számlakorrekció)

67 Tárgyi eszköz •Tárgyi eszköz apport, jogutódlás, üzletág- átruházás keretében történő megszerzése  jogelődnél, jogutódnál, apportot adónál és fogadónál is teljes évet kell számolni  arányosítás

68 Tárgyi eszköz • Vagyoni értékű jog hasznosítása  egy évet meghaladóan használja – figyelési időszak  ingatlanhoz kapcsolódik 240 hónap  ingóhoz kapcsolódik 60 hónap  2013. december 31.után beszerzett jog esetében - átmeneti rendelkezés

69 Bizonylatolás • Nyugta  ha a megjelölt szolgáltatásra is jogosít  elegendő a szolgáltatás időpontja  biztosítani kell a megőrzési időszak végéig a hitelességét, olvashatóságát, adattartalom sértetlenségét  elektronikusan is kibocsátható 2014. július 1. •Egyszerűsített számla  teljesítés időpontja  „fordított adózás” kifejezés

70 Fordított adózás •Építési hatóság tudomásulvételi eljárás  ilyen eljáráshoz kötött  ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló  építési- szerelési munka is fordítottan adózik • Mezőgazdasági fordított adózás  2018. december 31-ig

71 Fordított adózás •Építési hatóság tudomásulvételi eljárás  ilyen eljáráshoz kötött  ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló  építési- szerelési munka is fordítottan adózik

72 Adómérték •Áfa tv. 3. számú melléklet I. része  5% -os adókulcs  élősertés, egész és félsertés – vtsz.  2002. július 31-én hatályos besorolás  2013. december 31. után teljesített ügylet

73 Társasági adó

74 Nem jelentős összegű hiba •Nem jelentős összegű hiba feltárása  számvitelben a tárgyév adatai között szerepel  korábbi évek adóalapja, adója - önellenőrzés  tárgyévben korrekció  2014. január 1-től  a feltárt különbözet adózó javára mutatkozik  nincs önellenőrzés, és korrekció  a hibával érintett év adóalapja meghaladja a nem jelentős hiba összegét

75 Kutatás-fejlesztés •Kapcsolt vállalkozás által nem érvényesített K+F közvetlen költség  adózás előtti eredményt csökkentő tétel  a kutatás-fejlesztés adózó és kapcsolt vállalkozása vállalkozási, és bevételszerző tevékenységéhez egyaránt kapcsolódjon

76 Kutatás-fejlesztés  rendelkezzen a kapcsolt vállalkozás nyilatkozatával - K+F költsége, adózó által érvényesíthető összeg  adatszolgáltatás társaságiadó-bevallásban

77 Bejelentett részesedés •Bejelentésre jogosító részesedés mértéke 10% •Bejelentési határidő -75 nap •Egyéb szabályok nem változtak

78 Veszteségelhatárolás •Beolvadás esetén a jogutód  a beolvadó társaságtól átvett negatív adóalapot  a beolvadás napját magában foglaló adóév adózás előtti eredménye terhére használhatja fel  2013. adóévre is alkalmazható  egyéb feltételek nem változtak

79 Látvány-csapatsport •Kiegészítő sportfejlesztési támogatás - 2013. május 19. - 2013-2014-es támogatási időszak először - figyelni a 10/19% -os adókulcsra – 7% - nem a vállalkozás érdekében felmerült költség •Pénzügyi teljesítéstől számított 8 napon belül bejelentési kötelezettség – jogvesztő •SPORTBEJ

80 Látvány-csapatsport •Változások  adókedvezmény érvényesítésére 6 adóév - 2013. november 30. után nyújtott támogatásra  Kiegészítő sportfejlesztési támogatás  országos sportági szakszövetség  alaptámogatásban részesített látvány- csapatsport keretében működő sportszervezet részére  alaptámogatás MOB-kiegészítő támogatás is

81 Előadó-művészet, filmalkotás támogatása •Kiegészítő támogatás - 2013. december 31. utáni támogatás. - figyelni a 10/19% -os adókulcsra – 7% •Adókedvezmény  támogatás naptári évét követő 6. adóév •Bejelentési kötelezettség nincs

82 Előadó-művészet, filmalkotás támogatása •Kiegészítő támogatás címzettje  filmtámogatás  Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Zrt.  filmalkotás előállítója  Előadó-művészeti támogatás  EMMI  támogatásban részesülő előadó-művészeti

83 Egyéb •Elsődlegesen gazdasági tevékenységet végző civil szervezet  gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétele eléri, meghaladja az összes bevétel 60%-át  nem alkalmazhatja a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályokat

84 Egyéb •Kisvállalkozói kedvezmény - szoftvertermékek felhasználási joga •Kisvállalkozói adókedvezmény - 2013. december 31. után kötött hitelszerződések utáni kamat 60%-a •Éttermi szolgáltatás  Szja szerinti reprezentációs költség  hitelkártya, bankkártya használata  számla nélkül is elismert költség

85 Illeték

86 Házastársak közötti vagyonmozgás •Házastársi vagyonközösség megszüntetése  illetékmentes  élettársi kapcsolatra nem alkalmazható •Házastársak között ajándékozás  illetékmentes  bejelentési kötelezettség nincs •Házastársak közötti visszterhes ügylet  illetékmentes  bejelentési kötelezettség van

87 Telek beépítése •Tulajdonosok közül egy nevére szól a használatbavételi engedély  törlés  2014. január 1-ig nincs jogerős döntés  2014. január 1-ig a 4 év még nem telt el, de a kötelezett az illetéket megfizette •Beépítetlen telek  Ingatlan-nyilvántartás az irányadó

88 Követelés elengedése •Illetékmentes  osztalék-követelés elengedése  csődegyezség, felszámolási eljárás keretében elengedett követelés - kivéve, a követelést a tag engedi el Tagi kölcsön elengedése továbbra sem mentes

89 Mentességek •Első lakásszerzés  részletfizetés életkortól független  illetékkedvezmény (50%) továbbra is 35 éven alul •Termőföldszerzés  illetékmentes, ha a birtokba adástól, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától számított 5 éven belül nem idegenítik el  termőföld – Országos Erdőállomány Adattárban erdő

90 Adózás rendje

91 Képviselet •Áfa tv. szerinti adó-visszatérítési jog  belföldön nem letelepedett adóalanyt  külföldi magánszemély, jogi személy is képviselhet • Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás  volt vezető tisztségviselő, végelszámoló a mulasztása miatt szankcionálható

92 Adókötelezettségek •Egészségügyi szolgáltatási járulék  adóhatóság hivatalból törli, ha  hitelt érdemlően tudomást szerez, hogy a magánszemély nem belföldi, és  külföldön tartózkodik, vagy  elhunyt • Túlfizetés kiutalása  adóazonosító szám birtokában – kivéve Art. 4. sz. melléklet

93 Adókötelezettségek •Felfüggesztett adószám törlése  bevallási, adófizetési kötelezettség elmulasztása  a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 180 napon elteltét követően törli •Adóregisztrációs eljárás  a tag fogalmába az egyszemélyes Kft, Zrt. tagja, részvényese is beletartozik

94 Adókötelezettségek •Kiutalási határidő számítása  ellenőrzés megkezdését akadályozó ok megszűnésétől • Elektronikus fizetési rendszer  felosztás adózó rendelkezése alapján - ügyfélkapun keresztül  ha nincs rendelkezés  végrehajtás során alkalmazott szabályok  túlfizetésre vonatkozó szabályok

95 Adókötelezettségek •Társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat  május 31. • Önellenőrzés  esedékesség előtt is •Túlfizetés átvezetése  csoportos áfa-alany túlfizetése a csoporttagok bármelyikének tartozására átvezethető - írásbeli megállapodás

96 Ellenőrzés •Megbízólevél  elektronikusan is kézbesíthető - 2014. július 1. •Elektronikus kézbesítés  kézbesítés napján átvett – ha van visszaigazolás  kézbesítési vélelem – tárhelyre történő ismételt kézbesítésétől számított 5. napon

97 Ellenőrzés •Szoftverek ellenőrzése  bizonylatok feldolgozásához alkalmazott szoftverek, rendszerek vizsgálata •Iratanyag bevonása  ellenőrzés befejezéséig

98 Végrehajtás •Helyszíni végrehajtási cselekmény  munkanapokon 6-22 óra között  adóhatóság vezetőjének engedélyével bármikor  szállítás alatt álló ingóságot engedély nélkül bármikor – kivéve, ha a Vht. tv. mentesít

99 Végrehajtás •Vámhatóság végrehajtási joga  ingó vagyonra •Végrehajtható okirat  bírósági eljárási illeték tárgyában megküldött bírósági megkeresés, értesítés (nemcsak a határozat)

100 Végrehajtás •Végrehajtási kifogás  elkésett kifogás esetén az első fokon eljáró szerv dönt •Hatósági átutalás kamatmentessége  beszedéstől kell számítani a határidőt

101 Szankció •Feltöltési kötelezettség  figyelmen kívül kell hagyni  az esedékesség napján és a mérlegforduló napon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított árfolyamjellegű különbözetet,  ha adóalapot képez

102 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Jogszabályváltozások 2014. Témakörök •Személyi jövedelemadó •Járulék, szociális hozzájárulási adó •Kisadózók tételes adója •Általános forgalmi adó •Társasági."

Hasonló előadás


Google Hirdetések