Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A növényvédő szerek forgalomba hozatala

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A növényvédő szerek forgalomba hozatala"— Előadás másolata:

1 A növényvédő szerek forgalomba hozatala
Dr.Pethő Ágnes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Továbbképzés 2007 Budapest, május 24.

2 VÁZLAT Növényvédő szer felhasználás megváltozása
Uniós csatlakozás hatása a hazai növényvédő szer engedélyezésre Hazai növényvédő szer felhasználók és forgalmazók kötelezettségei Forgalmi kategóriák Képzési feltételek Humán- és környezet-egészségügyi kockázatok csökkentése Nv. szer hulladékgazdálkodás

3 A vegyszeres növényvédelem átalakulása
A mai értelemben vett kémiai növényvédelem a XVIII. században indult fejlődésnek- a kén gombaölő hatásának felismerése révén. A XIX. század végén és a XX. század elején széles körben terjed a növényvédő szerek alkalmazása. Az évi 9. sz. t.e.r. szerint, növényvédő szert a földművelésügyi miniszter engedélyével lehetett forgalomba hozni. A XX. században 1968-ig a korszak nagy kutatási és termelési lendületében a szerek felhasználásához kapcsolódó esetleg káros (környezetszennyező, humán-egészségügyi, stb) hatások felderítésére kevés gondot fordítottak. Áttörést a 26/1982 (XII. 13) sz. MÉM rendelet jelentett, amely részletesen megnevezte azokat a toxikológiai adatokat is, melyeknek az engedélykérelemben szerepelniük.

4 A növényvédő szer engedélyezés és forgalmazás törvényi struktúrája Magyarországon
XXXV/2000 törvény a növényvédelemről 5/2001 FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 103/2003 FVM rendelet növényvédő szerrel szennyezett csomagoló- eszköz-hulladékok kezeléséről 89/2004 FVM rendelet A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról Útmutatók (technológiai, engedélyezési, címkézési, forgalmi kategóriák, stb.)

5 Növényvédő szer felhasználás trendje Magyarországon
TONNES HUF 660 TFt 28476 ‘80 ’90

6

7 TILTOTT HATÓANYAGOK Klórozott szénhidrogének:
aldrin, DDT, dieldrin, endrin, technikai HCH, gamma-HCH (lindán), heptaklór , hexaklórbenzol, klórdán, toxafén Egyéb: binapakril, dibrómetán, diklóretán, dinoseb és sói, dikofol, kaptafol, maleinsav-hidrazid, monokrotofosz, nitrofen, paration, kvintozen, 2,4,5-T, Szerves és szervetlen higanyvegyületek, Szerves és szervetlen arzénvegyületek

8 Kétlépcsős engedélyezés:
Uniós engedélyezés Alapja a közös jogrend bevezetése ( 91/414/EKG irányelve által), mely egységesítette az engedélyezést, megteremtve ennek közös elveit, közös eljárási szabályait, azonos gyakorlatát. Kétlépcsős engedélyezés: Hatóanyag : EU engedélyezés a jelentéstevő ország értékelése alapján Készítmény : tagállami értékelés és döntés a felhasználás módjáról és korlátairól

9 EU ENGEDÉLYEZÉS (2007. 05.01.) ∞ I.lista 91 61 30 2005 II.lista 145
Régi hatóanyagok I-IV-lista Ható- anyag 94/141/EKG I. melléklet (pozitív lista) Vissza- vont Értékelés alatt Határidő év I.lista 91 61 30 2005 II.lista 145 115 III.lista 402 247 155 IV.lista 394 266 128 2008 ÚJ hatóanyagok 127 66 8 51 +3 év Összesen 1157 157 666 334

10 Létező (korábbi) hatóanyagok engedélyezése
4 felülvizsgálati lista ütemterve szerint A készítmény a hatóanyag felülvizsgála-táig nemzeti hatáskörben forgalmazható Elutasítás vagy visszavonás esetén elveszti az engedélyt a készítmény is átmeneti engedmények – Essential Use (pl. benszultap, naptalam, prometrin,) Pozitív döntés (Annex I) esetén nemzeti hatáskörben forgalmazható

11 Új hatóanyagok engedélyezése (EU hatáskör)
3 éves ideiglenes engedélyezés Jelentéstevő ország (RMS) Annex I = pozitív lista 10 éves érvényesség Készítmény engedélyezése már országonként külön

12 Magyarországon nélülözhetetlen használat (Essential use) keretében ig felhasználható hatóanyagok Hatóanyag Felhasználható kultúra Kereskedelmi termék terbufosz kukorica, cukorrépa napraforgó, gabonafélék, szója Counter 5 G benszultap cukorrépa, burgonya, gabonafélék, szamóca*, mák, bab Bancol 500 SC,50 WP rézoxi-kinolát gabonafélék Quinoshild 150, Buvisild BR atrazine kukorica Hungazin 500 FW, Aktion 80 WP, Atrazin 500 FW, Gesaprim 500 FW,90 WG,Hungazin 90 DF, Maizina 500 SC, 80 WP, 90 WG

13 diklórpop gabonafélék Budamix WSC,Calcurea G, Danmix,Duplosan DP prometrin napraforgó, burgonya, petrezselyem, zeller,lencse,,cukorrépagyógynövények Merkazin 50, Gesagard,500 FW, Prometrex 50 WP, fenuron napraforgó Fenuron 50 WP hexazinon faiskola (erdészet) Velpar, Erdei granulátum kasugamycin alma, körte, uborka, paprika, paradicsom Kasumin 2L naptalam uborka Alanap bórsav őszi búza, cukorrépa, napraforgó, kukorica Ju-Knoll

14 DEROGÁCIÓS HATÓANYAGOK
Növényvédő szerek Felhasználható (türelmi idő) béta-cipermetrin CHINMETRIN 2007. december 31-ig CHINMIX 5 EC CHINMIX 5 SC CHINMIX TURBO CYPERIL-S ULV butilát ANELDA PLUS 80 EC 2007. április 30-ig ANELIROX 80 EC PROPONIT TERRA 840 EC FLEKSZENIT III. 690 EC cikloát RO-NEET 6 E SABET 72 EC EPTC ALIROX 80 EC ANELIROX 80 EC ERADICANE 6-E WITOX 72 EC

15 Az európai engedélyezés új szabályozása
Ok: a kölcsönös elismerés nem vált általánossá, az irányelv szövege “túl sok” mozgásteret hagy a tagállamoknak Terv: EU rendelet – megszűnik a nemzeti szabályozás lehetősége

16 A tervezet fontosabb elemei
Okiratok kötelező kölcsönös elismerése 3 zónás rendszerben a technológiai, termelési, növény-egészségügyi különbségek figyelembe vétele nélkül. Kis kockázatú anyagok fogalmának bevezetése A 3 éves ideiglenes engedélyezés megszűnése, a tagállamok legföljebb 120 napos eseti engedélyt adhatnak majd ki nagyon indokolt esetben Helyettesítő rendszer – egy biztonságosabb hatóanyag megjelenésekor ki lehet zárni a régebbieket az I. mellékletről Új adatvédelmi rendszer – új engedélyezésnél 7, megújításnál 5 évesnél frissebb adatok védelme biztosított. Szabályozatlanul hagyja a párhuzamos behozatalt

17 EPPO zónabeosztás összehasonlítható klimatikus térségek

18 Az EU tervezett zónarendszere

19 Növényvédő szer engedélyezés menete Magyarországon
Időtartam: Szakhatóságok: 12 hónap Összesen: 18 hónap

20 Értékelés Engedélyezési dokumentációk  Vizsgálati jelentésekből származó vizsgálati eredmények 2. és 3. számú melléklet adatkövetelményei Az eredmények visszakövethetősége, megismételhetősége; minőségbiztosítás Egységes feltétel- és szempont-rendszer (6. számú melléklet)

21 783 engedélyezett készítmény 325 engedélyezett hatóanyag
MAGYARORSZÁG 2007. januári állapot 783 engedélyezett készítmény 325 engedélyezett hatóanyag 344 készítmény lett visszavonva Somogyiné Pálos Éva adatai alapján

22 Forgalomba hozatal és felhasználás engedélyezése
Az engedélyező hatóság a növényvédő szer forgalomba hozatalát és felhasználását engedélyezi, ha: - kellően hatékony, - nem károsítja a védendő növényeket és növényi termékeket, - nem okoz elkerülhető fájdalmat vagy szenvedést olyan gerinceseken, amelyek elleni védekezésre szánják a készítményeket, - nem okoz káros hatást az ember és az állat egészségére (pl. ivóvízen, élelmiszeren vagy takarmányon keresztül) - nem befolyásolja elfogadhatatlan módon a környezetet, különös tekintettel a növényvédő szer környezetben való sorsára és viselkedésére (beleértve az ivó- és talajvizet) és a nem célzott fajokat - a hatóanyag, és amennyiben szükséges, minden toxikológiai vagy ökotoxikológiai szempontból jelentős szennyező és egyéb összetevő anyagának jellege és mennyisége az arra alkalmas módszerekkel meghatározható, - az engedélyezett használatából eredő, és toxikológiai vagy környezeti szempontból jelentős növényvédőszer-maradékok az arra alkalmas módszerekkel meghatározhatók, - a növényvédő szer fizikai és kémiai tulajdonságai meghatározásra kerültek, és a növényvédő szer megfelel a megjelölt használatra, valamint tárolásra alkalmas, - az engedélyben a növényvédelmi technológiai utasítások oly módon kerültek meghatározásra, hogy az ideiglenesen megállapítottlegmagasabb határérték túllépésére ne kerüljön sor. A növényvédő szert a forgalmazás és a felhasználás szempontjából, I., II. és III. forgalmi kategóriába kell sorolni. A kémiai biztonságról szóló jogszabályokban előírtakon túlmenően a növényvédő szereket méh veszélyességi, hal veszélyességi, vad veszélyességi, környezeti veszélyességi kategóriába is be kell sorolni. Az engedély legfeljebb a megadásától számított 10 évig érvényes. Ezt követően az engedély ismételt megadását lehet kérni. Növényvédő szer csak az ember egészségének, valamint a környezet veszélyeztetését kizáró biztonságos csomagolásban, a termékkel közvetlenül érintkező felületen, eltávolíthatatlan módon elhelyezett, magyar nyelvű, jogszabályban meghatározott méretű és tartalmú címkével hozható forgalomba. A növényvédő szer címkéjén fel kell tüntetni az engedélyben meghatározott adatokat.

23 Felhasználói (szervezeti / szakirányítói) kötelezettségek 5/2001 FVM
Döntését a károsítók gazdasági veszélyességére és a növényvédelmi előrejelzésre alapozva hozza meg. Felhasználói felelősség kiterjed: Vásárlás, szállítás, tárolás, kijuttatás, hulladékkezelés folyamatára. A hasznos, valamint veszélyt nem jelentő élő szervezetek fokozott védelme mellett az ember egészségére, a környezet és a természet védelmére vonatkozó alapelvek és szabályok betartására.

24 Védekezési kötelezettségek
A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen a) csávázással, illetve talajfertőtlenítéssel azon károsítók ellen, amelyektől a növény a vegetációs időben más módon kielégítően nem védhető meg b) mezei rágcsálók (mezei pocok, hörcsög, kószapocok) és egyéb nagy kártételi veszélyt jelentő károsítók ellen, c) kukoricamoly ellen legkésőbb minden év április 15-éig a kukorica-, cirok- és kenderszár-maradványok talajba forgatásával vagy más módon történő megsemmisítésével, d) az aranka fajok és a selyemkóró ellen, e) a raktári kártevők ellen, f) a parlagfű ellen

25 Környezet-egészségügyi előírások:
Friss fogyasztásra alkalmas növényeknél figyelmeztető tábla kötelező a permetezés után Elsodródás veszély és 4 m/s szélsebesség fölött kezelni tilos Az előírt élelmezés-egészségügyi várakozási időt az összes fogyasztásra és takarmányozásra kerülő növényre (köztes terményre és aljnövényzetre is) be kell tartani. A betakarítás előtti utolsó növényvédő szeres kezelés idejét úgy kell megválasztani, hogy az élelmezés-egészségügyi várakozási idő a kezelt terület egészén betartható legyen. Két vagy több növényvédő szer egyidejű alkalmazásakor a külön-külön előírt legszigorúbb felhasználási szabályokat kell betartani. Virágzó növényállományban méhekre kifejezetten veszélyes növényvédő szer nem használható. Méhekre mérsékelten veszélyes növényvédő szer naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel

26 Forgalmazási (szervezeti/szakirányítói) kötelezettségek 5/2001 FVM
Forgalmazó kötelezettsége kiterjed: felvásárlásra, telephelyre, ezen belüli szállítás, tárolás, értékesítés, nyilvántartás folyamatára, értékesítés esetén az vásárlói jogosultság vizsgálatára és a címke szerinti tájékoztatásra. Párhuzamos behozatal A párhuzamos behozatal egy növényvédő szernek az Európai Gazdasági Térségről szóló Szerződéshez Szerződő Államból Magyarországra történő behozatala, mely meghatározott feltételek alapján azonos egy Magyarországon már engedélyezett növényvédő szerrel (referencia növényvédő szer).

27 Nyilvántartás, jelentés 5/2001 FVM
I. forg.kat.: naprakész napi nyilvántartás II.-III. forg.kat.: 25 kg felett napi nyilvántartás Értékesítésre szánt terménynél permetezési napló kötelező – 5 évig megőrzendő Kezelésre nem szánt területre, vízbe jutás esetén értesítendő a megyei MgSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

28 Képesítési előírások 5/2001 FVM
Felhasználás, forgalmazás, szolgáltatás I. forg.kat.: felsőfokú növényvédelmi képesítés II. forg.kat.: növényvédelmi technikus, egyetemi/főiskolai vizsga, vagy növényvédő és méregraktár-kezelő szakképesítés III. forg.kat.: nem szükséges

29 Növényvédő szerek forgalmi kategóriái
I. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek:  Csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy által forgalmazhatók, árusíthatók, vásárolhatók és használhatók fel a vonatkozó jogszabályok betartásával. Ide az emberre erősen mérgező (T+) és kifejezetten veszélyes készítmények sorolandók. II.    forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek:   Legalább középfokú növényvédelmi képesítéssel vagy külön jogszabályban meghatározott tanfolyam elvégzése alapján kiadott engedéllyel rendelkező személy által  forgalmazhatók, árusíthatók, illetve használhatók fel. Ide a az emberre mérgező (T) és esetleg a környezetre veszélyes készítmények sorolandók. III.  kategóriába tartozó növényvédő szerek: Képesítés nélkül felhasználhatók házi- és kiskertekben is, a növényvédő szer csomagolásán lévő címkén részletezett előírások betartásával. Méregerősség szempontjából legfeljebb "ártalmas" veszélyességi osztályba tartozó "Xn" veszélyjelű  szer sorolható ebbe a kategóriába.

30 Veszélyszimbólumok és jelek
E robbanásveszélyes O égést tápláló,oxidáló F+ fokozottan tűzvesz. F tűzveszélyes T+ nagyon mérgező T mérgező Xn ártalmas C maró Xi irritatív N környezeti veszély

31 A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok
R 39 Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat R 42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R 44 Zárt térben hő hatására robbanhat R 45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet) R 46 Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet) R 48 Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat R 49 Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet) R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre R 53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R 54 Mérgező a növényvilágra R 55 Mérgező az állatvilágra R 56 Mérgező a talaj szervezeteire R 57 Mérgező a méhekre R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

32 A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét S 36/39 Megfelelő védőruházatot és szem-/arcvédőt kell viselni

33 Vízi szervezetekre való veszélyesség besorolása
Kifejezetten veszélyes (LC50/EC50<1 mg/l)- kockázatbecslés nélkül 200 m védőtávolság tartandó Közepesen veszélyes (LC50/EC mg/l)- kockázatbecslés nélkül 50 m védőtávolság tartandó Mérsékelten veszélyes (LC50/EC mg/l)- kockázatbecslés nélkül 20 m védőtávolság tartandó Kockázatbecslési számításokkal 5, 20, 50 m biztonsági távolság állapítható meg Növényvédő szerek nem használhatók a vizektől 5 m távolságon belül.

34 2000. ÉVI XLIII. TV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL
MINDEN HULLADÉKRA ALAPELVEK GYÁRTÓI FELELŐSSÉG ELVE Kezelés költségeihez való hozzájárulás MEGOSZTOTT FELELŐSSÉG ELVE Érintett szereplőknek együtt kell működni ELVÁRHATÓ FELELŐS GONDOLKODÁS Mindenkori birtokos köteles a káros környezeti hatást minimalizálni SZENNYEZŐ FIZET Termelő, birtokos, gyártó

35 HGT A gyártó kötelezettségei
6. § (1) A gyártó köteles a terméket és csomagolását - külön jogszabályban meghatározottak szerint - úgy kialakítani, valamint olyan technológia- és termékfejlesztést végrehajtani, amely az elérhető leghatékonyabb anyag- és energiafelhasználással jár, továbbá elősegíti a termék újrahasználatát, hulladékká válását követően annak környezetkímélő kezelését, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását. A forgalmazó kötelezettségei 10. § (1) A termék vagy szolgáltatás forgalmazója (a továbbiakban együtt: forgalmazó) köteles gondoskodni azon termékek, illetőleg csomagolásuk, illetve azok hulladékának fogyasztóktól történő visszafogadásáról, szelektív gyűjtéséről és a gyártónak vagy az arra feljogosított hulladékkezelőnek történő átadásáról, amelyek forgalmazását (kereskedelmét, javítását, karbantartását) a 8. § (4) bekezdése szerinti megállapodás alapján végzi. A hulladék termelőjének, birtokosának kötelezettségei 13. § (1) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

36 A növényvédő szer veszélyes hulladéknak minősül
2000. ÉVI XXXV. TV A NÖVÉNYVÉDELEMRŐL 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 39. § (1) A veszélyes hulladékra vonatkozó jogszabályt kell alkalmazni a) nem engedélyezett növényvédő szer, b) lejárt szavatosságú növényvédő szer, c) az azonosíthatatlan növényvédő szer, d) szennyeződéstől nem mentesíthető védőeszköz, munkaeszköz, bontásanyag, illetve föld, növény, növényi termék, fel nem használható csávázott vetőmag, e) a kiömlött növényvédő szer felitatására, összegyűjtésére használt anyag, növényvédő szerrel szennyezett talaj kezelésére. (2) A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszközök hulladékának kezelésére külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) A növényvédő szeres szennyvízet a szennyvizek biztonságos kezelésére vonatkozó, külön jogszabályban foglaltak szerint kell kezelni. SPECIÁLIS SZABÁLYOK: 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

37 A jó gazda gondosságával őrködjünk múltunk és jövőnk felett


Letölteni ppt "A növényvédő szerek forgalomba hozatala"

Hasonló előadás


Google Hirdetések