Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

I. A települési befektetés-ösztönzési stratégiák fontossága és fő tartalmi elemei Körmend, 2011 március 10. Lunk Tamás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "I. A települési befektetés-ösztönzési stratégiák fontossága és fő tartalmi elemei Körmend, 2011 március 10. Lunk Tamás."— Előadás másolata:

1 I. A települési befektetés-ösztönzési stratégiák fontossága és fő tartalmi elemei Körmend, 2011 március 10. Lunk Tamás

2 Témakörök •Néhány előzetes gondolat –Célok, kapcsolódások, a stratégia természete •A stratégiakészítés folyamata és tartalma •Beavatkozások, kulcsprojektek (szünet) •Gyakorlati teendők a befektetők fogadásakor

3 A befektetésösztönzési stratégiák készítésének céljai A közvetlen célok vonatkozhatnak jellemzően: –Új munkahelyek létesítésére –A jelenleginél jövedelmezőbb munkahelyek létesítésére –Speciális munkaerő-feleleg foglalkoztatására –Termelési szerkezet váltásának, korszerűbb ipari vagy szolgáltatási ágak megtelepítésének ösztönzésére –Területek, ingatlanok hasznosítására, településfejlesztési célok előmozdítására –Vállalkozások megtartására, a termelési szerkezet stabilizálására A közvetett célok általában: –Foglalkoztatás – jövedelmek – fogyasztás –Helyi adóbevételek –Stabilizálódó helyi gazdaság

4 Fő kapcsolódások •Helyi gazdaságfejlesztés –Helyi gazdaságfejlesztés speciális eszköze: speciális célcsoport •Versenyképesség –Helytállás a befektetőkért folyó konkrét versenyben: az erőforrások „értékesítése” –Elvárt hatás: a gazdasági és társadalmi versenypozíció javulása („komplex”értelmezés) •Településmarketing –Speciális célcsoport (vállalkozások, közvetítő szervezetek), speciális termék (a befektetési lehetőség) •Településtervezés –A kínálat egyes elemeinek létrehozása •IVS –egy az integrálandó stratégiák közül…

5 A stratégia természetéről… •Versenystratégia, célja a versenyelőny (nyilvánosság kérdése…) •Kettős fókusz: –Termékfejlesztés: Erőforrások folyamatos és szisztematikus fejlesztése a célcsoport igényei szerint –Marketingkommunikáció: információ (adatok és üzenetek) átvitele, eszközök/csatornák megválasztása, működtetése

6 Erőforrások kiépítésére alapozott stratégia…

7 •1. Erőforrások: – települési adottságok, munkaerő, közlekedés, ipari kultúra, stb. •2. Képességek: –erőforrás-kombinációk, amelyek a települést egyedivé és a befektetők számára vonzóvá teszik, pl. munkaerő rendelkezésre bocsátásának képessége, telephely gyors biztosításának képessége, közlekedés megszervezésének képessége, innovatív munkakörnyezet és kapcsolatrendszer kialakításának képessége, stb.) •3.Versenyelőny: –meghatározzuk, hogy a településnek melyek azok az erőforrás-kombinációi, amelyek versenytársaiknál jobban illeszkednek egyes típusú befektetők (befektetői szegmens) igényeihez •4. Stratégia: –célok és cselekvések sorozata – ami a versenyelőnyök kihasználására épít, a külső befektetői környezet adta lehetőségek lehető legjobb kihasználásával •5. Hiányzó erőforrások azonosítása, erőforrások fejlesztése: –a fejlesztés eredményeként új erőforrások létrehozása, ezek alapján a versenyképesség javítása.

8 Települési befektetésösztönzési stratégiák készítési folyamata

9 Tervezés és megvalósítás lépései Kezdeményezés/ Előkészítés Tervezés Lezárás Megvalósítás Értékelés

10 Stratégia alkotás folyamata „előzetes” célok kitűzése JÖVŐKÉP Helyzetelemzés Célok kitűzése Stratégia megalkotása Akciók megtervezése Akciók végrehajtása Eredmények mérése 0 1 2 3 4 5 6 Monitoring 6

11 JÖVŐKÉP Külső helyzetelemzés Előzetes célok Célok kitűzése és meghatározása/USP Befektetői döntést befolyásoló gazdasági folyamatok elemzése Alternatíva elemzés és kiválasztás Akciótervezés VISSZACSATOLÁS Belső helyzetelemzés Versenytárselemzés Monitoring, Értékelés Megcélzott befektetői szegmens kiválasztása Stratégia végrehajtása VISSZACSATOLÁS STRATÉGIAI TERVEZÉS

12 A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései Jövőkép: –a város egészére vonatkozó kívánatos helyzet képe –ambiciózus, vállalható, mozgósító erejű iránymutatás a stratégia végrehajtásához –általános igazodási pont a település fejlesztési stratégiáihoz Belső tényezők értékelése („helyzetelemzés”): –a település belső erőforrásai állapotának felmérése •Elérhetőség, vonzáskörzet, településszerkezet, gazdaság, társadalom, munkaerőpiac, környezet, közszolgáltatások elérhetősége, stb. –Partnerek (érdekeltek) és motivációjuk azonosítása, bevonásuk/kezelésük terve –értékelő jellegű megállapítások a jövőkép/értékek/célok fényében

13 Külső tényezők értékelése („helyzetelemzés”): –Azon tényezők, melyekre a település nem tud hatást gyakorolni •A település tágabb – regionális - környezetésnek állapota (Infrastruktúra, gazdaság, környezet, igazgatás, demográfia, képzettség, stb.) •Jellemző folyamatok (pl. „steep”: társadalmi, technológiai, gazdasági, környezeti, politikai/intézményi) •befektetési döntéseket befolyásoló külső tényezők: gazdasági folyamatok és döntések összefüggéseinek, hatásainak feltárása •Befektetői viselkedés és preferenciák általános alakulása –Hangsúly a jelenlegi állapot felmérése mellett a i.) jövőbeli fejlesztéseken (tervek, stratégiák) ii.) a folyamatok, trendek felismerésén, előrejelzésén – értékelő jellegű megállapítások a jövőkép/értékek/célok fényében A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései

14 Előzetes SWOT elemzés: •Célja az erőforrások előzetes felmérése •„S” / „W” : belső tényező (hatással van rá a település) •„O” / „T”: külső tényezők (nincs rá közvetlen hatása a településnek)

15 A lehetséges befektetők és piacok szegmentációja •Cél: a megcélzott befektetői szegmens(ek) azonosítása, kiválasztása („ki lehet az, aki számára érték, amit nyújtani tudunk) •Lehetséges szegmensek: –Termelés, szolgáltatás –Konkrét iparágak –Vállalkozások egyéb jellemzői (méret, stb.) –Földrajzi terület – (és kombinációik…) A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései

16 •Módszer (pl. ) –Hosszú lista a potenciális iparágakról, amelyek betelepítése szóba jöhet –Értékelje, mennyire illeszkedik •a település gazdasági struktúrájához és hagyományaihoz, •a város jelenlegi erőforrásaihoz és képességeihez, (helyzetértékelés és SWOT alapján), •mennyire van összhangban település középtávú fejlesztési céljaival; –Eredmény: Rövid lista, azok nélkül, akik •igényei nem elégíthetők ki reálisan település képességeire, adottságaira, lehetőségeire alapozva •megtelepedése veszélyeztetné a város távlati céljaink elérését (pl. olyan iparág letelepítése, amelyik esetleg veszélyezteti a turisztikai adottságokra építő egyéb fejlesztéseket).

17 A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései •Versenytárselemzés és visszacsatolás –Hasonló adottságú városokkal, hasonló kínálattal rendelkező településekkel való összehasonlítás –„benchmarking”: egy-egy szempont szerinti kiválóság keresése –Az erősségeink és gyengeségeink összevetésben is megállják a helyüket? –Versenytársak gyakorlatának megismerése, tapasztalataik feldolgozása, esettanulmányok, tanulságok

18 A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései A befektetésösztönzési célok kitűzése és meghatározása SWOT alapján: •„S”: a.) épít rá b.) továbbfejleszt •„W” a.) kiküszöböl/mérsékel b.) korrigálja a célokat •„O”: a.) épít rá/kihasznál („s” / „w”) b.) átpozícionál („w” → „s”) •„T”: a.) mérsékel („s” / „w” /kockázatot kezel) b.) korrigálja a célokat

19 Befektetésösztönzési célok kitűzése és meghatározása •A „jó” célok: –S M A R T –Partnerség szerepe –Egymással konzisztensek –Egyéb stratégiák céljaihoz illeszkednek (pl. IVS) •A célmeghatározáshoz kapcsolódnak: –Rövidtávú (közbenső) célok, mérföldkövek –Indikátorok, mérhetőség –Sikerkritériumok –Feltételezések és kockázatok A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései

20 A település egyedi ajánlatának („USP”) kidolgozása •Egyediség hangsúlyozása –Egyedi termék •Amit a település kínál –Egyedi üzenet •Ahogy a célcsoport látja a települést •Összhang –a termék és az üzenet –kommunikációs csatornák és az eszközök között

21 Alternatíva elemzés és kiválasztás –A célok lehetséges elérési útjainak meghatározása –Az összehasonlítás és kiválasztás szempontjainak meghatározása –Összehasonlítás, értékelés –Az „optimális” elérési út kiválasztása A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései

22 A kiválasztott stratégia megvalósításának kidolgozása –Tevékenységek („beavatkozások”) meghatározása •Kulcs- és kiegészítő tevékenységek •Programok és kulcsprojektek –Ütemezés –Szervezeti rendszer meghatározása –Szükséges erőforrások meghatározása és biztosításuk módja •Költségek becslése és realitása –Monitoring és visszacsatolási mechanizmusok kialakítása –Kommunikáció megtervezése –Stratégiai kockázatok felmérése, kockázatkezelési koncepció/terv készítése A befektetésösztönzési stratégia tervezésének lépései

23 Befektetésösztönzési stratégia beavatkozási területei Közvetlen hatásKözvetett hatás Infrastruktúra Városi szervezet- és eszközrendszer Intézkedések HumánerőforrásMarketingtevékenység Hogy a befektető jöjjön Hogy tudja, hova kell jönni

24 Beavatkozási területek – intézkedések Infrastruktúra fejlesztése Cél: elérhető és a befektetők igényeinek megfelelő telephely-kínálat előállítása –Közlekedés-fejlesztés, vállalkozásra alkalmas területek létesítése Cél: magas életminőséget biztosító, vonzó települési környezet kialakítása –Városközpont, rekreációs területek, kultúra színterei Cél: innováció feltételeinek javítása –Innovációs kp., üzleti park, Humán erőforrás fejlesztése Cél: a képzési feltételek biztosítása által képzett munkaerő rendelkezésre állítása –Felsőfokú képzés erősítése, szakképzés erősítése Cél: a helyi lakosság alkalmazkodó képességének, kreativitásának egészségi állapotának és munkavégző képességének javítása –Alapfokú nevelési-oktatási és egészségügyi intézmények színvonala –Vállalkozói készségek fejlesztése

25 Beavatkozási területek – intézkedések Városi szervezet- és eszközrendszer fejlesztése Cél: a helyi gazdaságfejlesztési stratégia és az annak végrehajtását támogató eszközrendszer kidolgozása / frissítése –Világos és kiszámítható fejlesztési irányok; átlátható és vonzó üzleti ajánlat, egyszerűbb ügyintézés Cél: az ügyfélbarát önkormányzat és interaktív település megteremtése –Város-vállalkozók, ill. vállalkozók-képző intézmények közötti kommunikáció javítása Marketingtevékenység Cél: A befektető szükségleteinek keresletté formálása a városi kínálat megismertetésével –Befektetés-ösztönzési kampány Cél: tudatos városmarketing és marketingkommunikáció kialakítása –Intézmény és erőforrás biztosítása, marketingkutatás, a város imidzsének javítása

26 Nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek •helyi adópolitika, •támogatáspolitikai eszközök: vállalkozásfejlesztési programok, befektetés-ösztönzési rendeletek, stb.; •településrendezési, szabályozási tevékenységek; •marketingstratégia és marketingkommunikáció, illetve ezek folyamatos „karbantartása”.

27 Kulcsprojektek A befektetési stratégiához illeszkedő, annak céljainak elérését érdemben és kimutathatóan segítő, reálisan megvalósítható új fejlesztési kezdeményezés. •Befektetés-ösztönző projekt –Befektetési környezetet javítja •Befektetői projekt –Befektető részvételére kínál lehetőséget A jó kulcsprojekt: •Illeszkedik a befektetés-ösztönzési stratégia céljaihoz, az abban azonosított befektetői célcsoport („szegmens”) igényeihez •Egyértelmű és közvetlen befektetés-ösztönzési tartalma van •Reális esélye van a megvalósításra •Új – vagy csak csírájában létező – kezdeményezés •Jelentős, a település egészére kiterjedő pozitív hatást gyakorol.

28 Kulcsprojektek –Projektkoncepció •Fizikai elhelyezkedés és hozzávetőleges pénzügyi méret •Konkrét projekt-cél és fenntartható működési koncepció •Érdekelt partnerek egyértelmű elköteleződése a projekt megvalósítása mellett •A projekt további kidolgozása folyamatának főbb mérföldkövei, az ezekhez kapcsolódó részeredmények •Kockázatok felmérése és lehetséges kezelésük módja –Projektterv (Projektkoncepció kialakítását követően)

29 II. Gyakorlati teendők a befektetők fogadásakor

30 Előzmények •Adottságok felmérése •Célok •Stratégia –Telephelykínálat –Marketing-kommunikáció •Lakossági / civil / helyi politikai egyetértés

31 Marketingkommunikáció tartalmi elemei –Személyesség •(pl. hatásos polgármesteri köszöntő, elköteleződés a benne foglalt értékek, célok mellett) –Legfontosabb értékek, erőforrások kiemelése •(település elhelyezkedése, megközelíthetősége, munkaerő-kínálata, stb.) –A település megkülönböztető értékei, nevezetességei •(kultúra, történet, egyéb egyedi jellegzetességek) –Települési szolgáltatások elérhetősége, színvonala •(a település által nyújtott életminőség, települési karakter) –Gazdasági helyzetkép •(vállalkozások helyzete, jövedelmi viszonyok, termelési és szolgáltatási hagyományok, stb.) –Konkrét kínálat bemutatása •(telephelyek, Ipari Park, zöldmező, barnamező) –A település által kínált szolgáltatások •(ügyintézés módja, adó- vagy egyéb pénzügyi kedvezmények, támogatások, szakmai szolgáltatások) –Legfontosabb kapcsolatok, elérhetőségek •(további információ megszerzése és kapcsolatfelvétel lehetősége)

32 Humán feltételek –Személyes felelősség –Komplex és stabil team –Célorientált team kompetenciái: –Műszaki adatok megadása, megoldások értékelése, problémák megoldása –Közvetlen kapcsolat a döntéshozóhoz –Idegen nyelű, szakszerű kommunikáció –Részletes és konkrét információadás (konkrét árak, adatok ismerete, dokumentációk elérése) –Kapcsolatrendszer a bevonandó hatóságok és szolgáltatók irányába –(munkaügyi központ, közmű, - energiaszolgáltatók, környezetvédelmi hatóság, támogatásközvetítő hatóság, stb.)

33 Felkészülés a találkozásra Általános: •Térképek, műszaki adatok, kiadványok, helyszínrajzok, fotók/filmek •Önkormányzati és nemzeti/regionális szabályozás kivonata idegen nyelven •Folyamatok (engedélyezési, esetlegesen forrásszerzési, terület-előkészítési) ábrája, időigénnyel

34 Felkészülés a találkozásra Konkrét: •Befektető iparági sajátosságai (munkaerő, telephely, környezethasználat) •Befektető kulturális háttere (vállalati kultúra/nemzeti kultúra) •Tárgyalási stratégia és a tárgyalás menetének megszervezése –Döntéshozó/vezető jelenléte, üzenete (személyes elkötelezettség) –Általános pozitív attitűd –Témánkénti felelősök kijelölése (szükség szerint specialisták) –Diszkréció hangsúlyozása –Rugalmasság és hitelesség, betartható vállalások –Prezentáció –Tárgyalás dokumentálása (emlékeztető, utólagos értékelés)

35 Felkészülés a találkozásra II. •Előzetes egyeztetés a résztvevők között –Célok –Álláspontok, mandátumok –Stratégia •Helyszíni látogatás •Egyéb program

36 A befektetés folyamatának segítése •Építési engedély beszerzése •Környezetvédelmi engedély beszerzése •Közműberuházások koordinációja •Tanácsadás, információk (helyi lehetőségek, korlátok, követelmények): •Munkajog, cégjog

37 A befektetés folyamatának segítése II. •Adók, vámok •Támogatások, pályázatok •Munkaerő felkészítése (képzés, átképzés rendszerei) •Vezetők letelepedésének támogatása –Vízum, munkavállalási engedély –Költözés, lakásbérlet/vásárlás –Személyes/családi szükségletek (pl. iskola, hobby, stb.) •Kiegészítő infrastruktúra-elemek (pályázatos) megvalósítása

38 Szakmai kapcsolat fenntartása („aftercare”) •Igények és javaslatok meghallgatása, kielégítési lehetőségek beépítése az önkormányzat terveibe (Pl. infrastruktúra javítása, képzési szerkezet alakítása, iparűzési adó felhasználása, közszolgáltatások minősége, stb.) •Egymás közötti kapcsolatok segítése, ösztönzése •Helyi vállalkozók és a befektetők kapcsolatainak segítése

39 Célok •Meglevő cégek –Stabilizálás –Bővítés –Hozzáadott érték növelése (termékfejlesztés, K+F) •Új cégek –Beszállítók, partnerek vonzása –(versenytársak vonzása!) –„első fecske” jelenség: bizalomépítés

40 Köszönöm a figyelmüket. lunk.tamas@vitalpro.hu info@vitalpro.hu


Letölteni ppt "I. A települési befektetés-ösztönzési stratégiák fontossága és fő tartalmi elemei Körmend, 2011 március 10. Lunk Tamás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések