Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Java - V. / 1 16.Objektumok, karakterláncok, csomagolók 17.Osztály készítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Java - V. / 1 16.Objektumok, karakterláncok, csomagolók 17.Osztály készítése."— Előadás másolata:

1 Java - V. / 1 16.Objektumok, karakterláncok, csomagolók 17.Osztály készítése

2 Java - V. / 2 16. Objektumok, karakterláncok, csomagolók 1.A fejezet osztályainak rendszerezése 2.Primitív típus - referenciatípus 3.Objektum létrehozása, deklarálása 4.Értékadás az objektumok körében 5.Az objektum élete, automatikus szemétgyűjtés 6.String osztály 7.StringBuffer osztály 8.Objektum átadása paraméterként 9.Primitív típusok csomagolása 10.StringTokenizer osztály

3 Java - V. / 3 A fejezet osztályainak rendszerezése  Java API: kb. 2000 osztály  A java.lang csomag legfontosabb osztályai: java.lang Byte ShortIntegerLongFloatDouble Object BooleanCharacterNumberMathSystemStringStringBuffer

4 Java - V. / 4 Az Object osztály  Minden osztály közös őse  Bármely osztályból létrehozott példány “az egy” objektum  A Java minden objektumára jellemző metódusokat tartalmaz. Például: •boolean equals(Object obj) •String toString() •Class getClass()

5 Java - V. / 5 Az Object osztály leszármazottai  Csomagoló osztályok •Boolean, Character, Byte, Short, Integer, Long, Float, Double  Math osztály •Matematikai konstansok és függvények  System osztály •exit() •in, out objektumok  String, StringBuffer

6 Java - V. / 6 Primitív típus – referenciatípus  8 primitív típus: boolean, char, byte, short, int, long, float, double Primitív típus  A változó azonosítójával közvetlenül hivatkozunk a változó memóriahelyére  A deklaráló utasítás végrehajtása: memória foglalás  A programozó nem definiálhat primitív típust

7 Java - V. / 7 Közvetlen (direkt) címzés Memória 52142. 52143. 52144. 52145. eletkor 12 Memóriacímek byte eletkor=12; Itt az adat!

8 Java - V. / 8  Objektumra mutat  A változó azonosítójával az objektum memóriahelyére közvetve hivatkozunk egy referencián (hivatkozáson) keresztül  A hivatkozás rejtve marad (automatikus indirekció) Referenciatípus

9 Java - V. / 9 Közvetett (indirekt) címzés Memória 35282. 35283. 35284. ember Memóriacímek 82345. 82345 "Erika",1953 ember objektum címe ember.megy(); Automatikus indirekció! Ember ember = new Ember("Erika",1953);

10 Java - V. / 10 A null referencia  Referencia típusú konstans  Foglalt szó  Értéke: a nulla cím  Nem mutat semmire, nem hivatkozik objektumra Például: ember = null; ember null

11 Java - V. / 11 Objektum létrehozása  Példányosítás •Memóriafoglalás •Konstruktorhívás (a megfelelő szignatúrájú)  Beállítja az objektum kezdeti állapotát •adatok •kapcsolatok new ( )  Visszaadja az új objektum referenciáját  A létrehozásnak nem feltétele a deklarálás!

12 Java - V. / 12 Objektum deklarálása objektum;  Az objektum egy referencia típusú változó  Memóriafoglalás: csak a referencia részére  Az objektum létrehozása a programozó feladata objektum; objektum=new ( ); objektum = new ( );

13 Java - V. / 13 new String("Pirkadat") String +String(value: String) +toUpperCase(): String +toString(): String... szöveg: String "Pirkadat" toUpperCase() String szoveg; szoveg = new String("Pirkadat"); System.out.println(szoveg.toUpperCase()); // PIRKADAT System.out.println(szoveg); // Pirkadat Példa: String objektum létrehozása

14 Java - V. / 14 Értékadás az objektumok körében String ember1 = new String("Timea"); //1 String ember2 = new String("Roland"); //2 Object obj; String ember3; ember1 = ember2; //3 obj = ember1; //4 // ember1 = obj; Szintaktikai hiba! obj általánosabb! // ember1 = ember3; Szintaktikai hiba! ember3-nak // nincs értéke!

15 Java - V. / 15 ember1 :String "Timea" :String "Roland" ember2 ember3 obj String Object //1 //2 //3 //4

16 Java - V. / 16 Objektumok egyenlőségvizsgálata String s1 = new String("Hello"), s2 = new String("Hello"); System.out.println((s1==s2)?"Azonosak":"Nem azonosak"); System.out.println((s1.equals(s2))?"Egyenlok":"Nem egyenlok"); Nem azonosak Egyenlok

17 Java - V. / 17 ember1 = new String("Gábor"); ember1 = new String("Anikó"); ember1 :String "Anikó" :String "Gábor" Az objektum élete, automatikus szemétgyűjtés

18 Java - V. / 18 String osztály  Értéke egész élete során állandó  Unikód karakterek sorozata String szoveg=new String(”Kész!"); String szoveg=”Kész!"; // optimalizáció Kézs! 01324

19 Java - V. / 19 String osztály (folyt.)  Konstruktorok •String() •String(value: String) •String(buffer: StringBuffer)  Hossz, index •length(): int •charAt(index: int): char

20 Java - V. / 20 String osztály (folyt.)  Manipulált karakterláncok •toLowerCase(): String •toUpperCase(): String •toString(): String •trim(): String •replace(oldChar: char, newChar: char): String •substring(beginIndex: int): String •substring(beginIndex: int, endIndex: int): String

21 Java - V. / 21 String osztály (folyt.)  Egyenlőségvizsgálat, hasonlítás •equals(anObject: Object): boolean •equalsIgnoreCase(anotherString: String): boolean •compareTo(o: Object): int •compareTo(str: String): int •compareToIgnoreCase(str: String): int  Konkatenálás •concat(str: String): String

22 Java - V. / 22 String osztály (folyt.)  Keresések •indexOf(ch: int): int •indexOf(ch: int, fromIndex: int): int •indexOf(str: String): int •indexOf(str: String, fromIndex: int): int  Karakterláncformák •valueOf(value: Type): String •valueOf(value: type): String  Kivételek •StringIndexOutOfBoundsException •NullPointerException

23 Java - V. / 23 Feladat – StringTeszt Kérjünk be terminálról egy szöveget, majd: 1) Írjuk ki fordítva! 2) Írjuk ki csupa nagybetűvel, aztán csupa kisbetűvel! 3) Írjuk ki az első 9 karakterét és az utolsó 3 karakterét! 4) Cseréljük ki az összes szóközt kötőjelre! import extra.*; public class StringTeszt { public static void main(String[] args) { // következő dián }

24 Java - V. / 24 String szoveg = Console.readLine("Szöveg: "); for (int i=szoveg.length()-1; i>=0; i--)//1 System.out.print(szoveg.charAt(i)); System.out.println(); System.out.println(szoveg.toUpperCase());//2 System.out.println(szoveg.toLowerCase()); if (szoveg.length()>=9)//3 System.out.println(szoveg.substring(0,9)); if (szoveg.length()>=3) System.out.println(szoveg.substring(szoveg.length()-3)); System.out.println(szoveg.replace(' ','-'));//4

25 Java - V. / 25 StringBuffer osztály  Konstruktorok •StringBuffer() •StringBuffer(length: int) •StringBuffer(str: String) Manipulálható szöveg  Kapacitás, hossz, index •capacity(): int •length(): int •ensureCapacity(minimumCapacity: int) •setLength(newLength: int) •charAt(index: int): char

26 Java - V. / 26 StringBuffer osztály (folyt.)  Bővítés •append (value: ): StringBuffer •insert (offset: int, value: ): StringBuffer  Törlés •deleteCharAt(index: int): StringBuffer •delete(start: int, end: int): StringBuffer

27 Java - V. / 27 StringBuffer osztály (folyt.)  Egyéb •setCharAt(index: int, ch: char) •replace(start: int, end: int, str: String): StringBuffer •reverse(): StringBuffer •substring(start: int): String •substring(start: int, end: int): String •toString(): String

28 Java - V. / 28 StringBuffer hegy1 = new StringBuffer("Machu");//1 StringBuffer hegy2 = hegy1.append(" Picchu");//2 hegy2.insert(0,"Ez is ");//3 hegy1 :StringBuffer "Machu" //1 hegy1 hegy2 :StringBuffer "Machu Picchu" //2 hegy1 hegy2 :StringBuffer "Ez is Machu Picchu" //3

29 Java - V. / 29 Feladat – Csere Olvassunk be egy szöveget, majd cseréljük ki az összes & jelet az and szóra! import extra.*; public class Csere { public static void main(String[] args) { // következő dián }

30 Java - V. / 30 StringBuffer szoveg = new StringBuffer(Console.readLine("Szoveg: "));//1 int poz = szoveg.toString().indexOf('&');//2 while (poz!=-1) { szoveg.replace(poz,poz+1,"and");//3 poz = szoveg.toString().indexOf('&');//4 } System.out.println(szoveg);//5

31 Java - V. / 31 Objektum átadása paraméterként Feladat – Objektum paraméter Írjunk egy olyan eljárást, amely a paraméterként megkapott szöveget széthúzza, vagyis minden karaktere után beszúr egy szóközt! import extra.*; public class ObjektumParameter { //következő dián }

32 Java - V. / 32 static void szethuz(StringBuffer str) { for (int i=str.length()-1; i>0; i--) str.insert(i,' '); str = null;// csak demonstrációs célú utasítás } public static void main(String[] args) { StringBuffer sb = new StringBuffer("Peace"); szethuz(sb); System.out.println("*"+sb+"*");//  "*P e a c e*" } Értékadás szerinti kompatibilitás! Csak a referencia másolódik át!

33 Java - V. / 33 :StringBuffer "Peace" str sb :StringBuffer "P e a c e" str sb null A metódusba való belépéskor: A metódusból való kilépés előtt: A metódus csak a mutatott objektumot változtathatja meg, a referenciát nem!

34 Java - V. / 34 Primitív típusok csomagolása  Célok: •Primitív típusú változók objektumként kezelése •Primitív típusokkal kapcsolatos információk lekérdezése  Minden primitív típushoz tartozik egy csomagoló osztály: Character, Boolean, Byte, Short, Integer, Long, Float, Double  A csomagoló osztályok példányai változtathatatlanok!

35 Java - V. / 35 Konstruktorok  ( value) Például: Character cObj = new Character('A');  (String s) Például: Boolean bObj = new Boolean("True"); Példánymetódusok  String toString() Például: Double dObj = new Double(6099.8); String s = dObj.toString();//s=="6099.8”

36 Java - V. / 36  Value() Például: Integer iObj = new Integer(30); int i = iObj.intValue();// i==30 double d = iObj.doubleValue();// d==30.0  boolean equals(Object obj) Például: Integer iObj = new Integer(30), jObj = new Integer(30); if (iObj.equals(jObj)) …// true if (iObj.equals("30")) …// false, más osztály Példánymetódusok (folyt.)

37 Java - V. / 37 Statikus metódusok  static valueOf(String s) Például: Integer iObj, jObj; iObj = Integer.valueOf("30"); jObj = Integer.valueOf("45D"); //NumberFormatException! Boolean osztály  static final Boolean TRUE = new Boolean(true);  static final Boolean FALSE = new Boolean(false);

38 Java - V. / 38 Character osztály  static final char MIN_VALUE = '\u0000'; static final char MAX_VALUE = '\uffff';  static boolean isUpperCase(char ch) static boolean isLowerCase(char ch) static boolean isDigit(char ch) static boolean isLetter(char ch) static boolean isSpaceChar(char ch) static boolean isWhitespace(char ch)  static char toUpperCase(char ch) static char toLowerCase(char ch)

39 Java - V. / 39 Feladat – Milyen karakter? Kérjünk be karaktereket '-' végjelig! Állapítsuk meg minden egyes karakterről, hogy az szám, betű (azon belül kisbetű vagy nagybetű), szóköz, fehér szóköz vagy egyéb! import extra.*; public class MilyenKarakter { public static void main(String[] args) { //következő dián }

40 Java - V. / 40 char kar = Console.readChar("Karakter:"); while (kar != '-') { if (Character.isDigit(kar)) System.out.println("szam"); else if (Character.isLetter(kar)) { if (Character.isUpperCase(kar)) System.out.println("nagybetu"); else System.out.println("kisbetu"); } else if (Character.isSpaceChar(kar)) System.out.println("szokoz"); else if (Character.isWhitespace(kar)) System.out.println("fehér szokoz"); else System.out.println("egyeb"); kar = Console.readChar("Karakter:"); }

41 Java - V. / 41 Numerikus csomagoló osztályok  static final MIN_VALUE = ; static final MAX_VALUE = ; Például: System.out.println(Byte.MIN_VALUE);  static parse (String s) Például: int i = Integer.parseInt("50");// i==50

42 Java - V. / 42 StringTokenizer osztály  Cél: szöveg egységekre bontása elválasztó karakterekkel  Egység = token  Elválasztó karakterek = delimiterek •alapértelmezés: fehér szóközök •megadható java.util java.lang::Object StringTokenizer delimiterek 2*3aznéha5! tokenek

43 Java - V. / 43 Konstruktorok  StringTokenizer(String str, String delim, boolean returnTokens)  StringTokenizer(String str, String delim)  StringTokenizer(String str) Metódusok  boolean hasMoreTokens()  String nextToken()  String nextToken(String delim)  int countTokens()

44 Java - V. / 44 Feladat – Szavak Kérjünk be egy mondatot! Írjuk ki, hány szó van benne, majd írjuk ki a szavakat is természetes sorszámmal ellátva (1-től), mindegyiket külön sorba! import extra.*; import java.util.*; public class Szavak { public static void main(String[] args) { //következő dián }

45 Java - V. / 45 String mondat = Console.readLine("Mondat: "); StringTokenizer st = new StringTokenizer(mondat); System.out.println("Szavak szama: "+st.countTokens()); int sorszam = 0; while (st.hasMoreTokens()) System.out.println(++sorszam+": "+st.nextToken());

46 Java - V. / 46 17. Osztály készítése 1.OO paradigma - Emlékeztető 2.Első mintaprogram - Raktárprogram 3.Második mintaprogram - Bank és a “Jószerencse” 4.Az osztály felépítése, az osztály deklarációi 5.Osztálytag, példánytag 6.Azonosító, hivatkozási kör, takarás 7.Változók alapértelmezés szerinti kezdeti értékei 8.A this objektumreferencia 9.Konstruktorok 10.Inicializálók

47 Java - V. / 47 OO paradigma - Emlékeztető  Példánydeklaráció: példányváltozó, példánymetódus  Osztálydeklaráció: osztályváltozó, osztálymetódus  Objektumok, osztályok sztereotípusai: információhordozó, határ, kontroll, konténer  Objektumdiagram, osztálydiagram, együttműködési diagram  Két osztály közötti egy-egy kapcsolat  Láthatóság: nyilvános (+), védett (#), privát (-)

48 Java - V. / 48 Osztály feje [ ] class [extends ] [implements [,... ]] { } Az Osztály felépítése Módosítók •public •abstract •final Példák public class JoSzerencse public class Bank public final class String implements java.io.Serializable,Comparable

49 Java - V. / 49 Az osztály deklarációi Osztályváltozó Osztálymetódus Példányváltozó Példánymetódus Osztálytag PéldánytagOsztály- inicializáló blokk KonstruktorPéldány- inicializáló blokk Belső osztály Osztály szintű deklaráció Ajánlott deklarálási sorrend: •változók, kapcsolatok •konstruktorok •metódusok (get/set/main)

50 Java - V. / 50 A tagok módosítói  Hozzáférési módosítók •public •protected •private •alapértelmezés: csomag  Egyéb módosítók •static •final •abstract (metódus)

51 Java - V. / 51 Feladat – Raktárprogram Adott egy zöldségraktár, melyben pillanatnyilag egyetlen árut, paradicsomot raktározunk. A raktárba gyakran teszünk be, illetve veszünk ki onnan paradicsomot. A paradicsom pillanatnyi egységára 300 Ft, de ez változhat. Készítsünk olyan programot, mely segítségével rögzíteni tudjuk a megfelelő adatokat, és bármikor jelentést tudunk adni a paradicsom aktuális mennyiségéről, egységáráról és értékéről! Végezzük el a következő akciókat: Tegyünk a raktárba 125 kg paradicsomot, aztán vegyünk ki 25 kg-ot, majd szállítsuk le a paradicsom egységárát 210 Ft-ra! Mindhárom akció után írjuk ki, mennyi paradicsom van raktáron és milyen értékben!

52 Java - V. / 52 Együttműködési diagram RaktarProgram aru:Aru program: RaktarProgram 2: RaktarProgram() 4: akciok() 3: Aru(aNev,aEgysegar) 5: hozzatesz(aMenny) 6: elvesz(aMenny) 7: setEgysegar(aEgysegar) 1: main(args)

53 Java - V. / 53 Osztálydiagram RaktarProgram +RaktarProgram() +akciok() +main(args) -aru -nev: String -egysegar: double -menny: double Aru +Aru(aNev:String,aEgysegar:double) +getNev(): String +getEgysegar(): double +setEgysegar(aEgysegar:double) +getMenny(): double +getAr(): double +hozzatesz(aMenny:double) +elvesz(aMenny:double) +toString(): String

54 Java - V. / 54 class Aru { private String nev; private double egysegar; private double menny; public Aru(String aNev, double aEgysegar) { nev = aNev; egysegar = aEgysegar; menny = 0; } public String getNev() { return nev; } Példányváltozók Konstruktor

55 Java - V. / 55 public double getEgysegar() { return egysegar; } public void setEgysegar(double aEgysegar) { if (aEgysegar >= 0) egysegar = aEgysegar; } public double getMenny() { return menny; } public double getAr() { return menny*egysegar; }

56 Java - V. / 56 public void hozzatesz(double aMenny) { if (aMenny>0) menny += aMenny; } public void elvesz(double aMenny) { if (aMenny>0 && aMenny<=menny) menny -= aMenny; } public String toString() { return nev+"\tEgysegar: "+egysegar+ "\tMenny: "+menny+"\tAr: "+getAr(); }

57 Java - V. / 57 public class RaktarProgram { private Aru aru; public RaktarProgram() { aru = new Aru("Paradicsom",300); } public void akciok() { aru.hozzatesz(125); System.out.println(aru); aru.elvesz(25); System.out.println(aru); aru.setEgysegar(210); System.out.println(aru); } Kapcsolat

58 Java - V. / 58 public static void main(String[] args) { RaktarProgram program = new RaktarProgram(); program.akciok(); } Objektum létrehozása saját osztályából program: RaktarProgram main() RaktarProgram RaktarProgram() akciok()

59 Java - V. / 59 Feladat – Bank Az OTP bank “Jószerencse” fantázianevű befektetési jegyeket forgalmaz. Egy ügyfél számlát nyithat ehhez a befektetési formához, majd vásárolhat vagy eladhat befektetési jegyeket. A számla nyitásakor meg kell adni a számlatulajdonos nevét, és megadható a kedvezményezett neve is (azé, aki örökli a számlát). Az induló összeg a számla nyitásakor nulla. A befektetési jegynek árfolyama van; a vásárlás és az eladás mindig az aktuális árfolyamon történik. Vásárláskor 200 Ft, eladáskor 400 Ft kezelési költséget kell fizetni. Készítsünk olyan programot, amely a bank “Jószerencse” befektetési jegyeinek forgalmazását szimulálja! Két ügyfél nyisson számlát, majd menüből választhatóan vásároljanak és adjanak el az ügyfelek befektetési jegyeket, és lehessen az árfolyamot is változtatni!

60 Java - V. / 60 Együttműködési diagram :JoSzerencse otp:Bank JoSzerencse("Arany Dániel") vasarlas(10000) eladas(50000) main() :JoSzerencse szamla1 szamla2 ugyfelKiszolgalas(szamla) jelentes() ügyfél Bank JoSzerencse Bank() menu() getArfolyam() setArfolyam(...) jegyDb(...) ertek(...)

61 Java - V. / 61 2 > JoSzerencse -utolsoSzamlaSzam: long = 10000 -arfolyam: double = 1.03 -vasarKezKoltseg, eladKezKoltseg: int -szamlaSzam: long -tulajdonos, kedvezmenyezett: String -jegyDb: long +JoSzerencse (tulajdonos, kedvezmenyezett) +JoSzerencse (tulajdonos) +getArfolyam(): double +setArfolyam(arf) +jegyDb(ertek): long +ertek(jegyDb): long +getJegyDb(): long +ertek(): long +vasarlas(osszeg): long +eladas(osszeg): long +toString(): String > Bank +Bank() +ugyfelKiszolgalas(jo) +jelentes() +menu() +main(...) Osztálydiagram

62 Java - V. / 62 import extra.*; class JoSzerencse { private static long utolsoSzamlaSzam = 10000; private static double arfolyam = 1.03; private static int vasarKezKoltseg = 200; private static int eladKezKoltseg = 400; private long szamlaSzam; private String tulajdonos, kedvezmenyezett; private long jegyDb; Példány- változók Osztály- változók

63 Java - V. / 63 public JoSzerencse(String tulajdonos,String kedvezmenyezett) { szamlaSzam = ++utolsoSzamlaSzam; this.tulajdonos = tulajdonos; this.kedvezmenyezett = kedvezmenyezett; jegyDb = 0; } public JoSzerencse(String tulajdonos) { this(tulajdonos,""); } Konstruktor túlterhelése másik konstruktor hívása

64 Java - V. / 64 public static double getArfolyam() { return arfolyam; } public static void setArfolyam(double arf) { if (arf >= 0) arfolyam = arf; } Osztály- metódusok

65 Java - V. / 65 public static long jegyDb(long ertek) { return (long)(ertek/arfolyam); } public static long ertek(long jegyDb) { return (long)(jegyDb*arfolyam); } public long getJegyDb() { return jegyDb; } public long ertek() { return ertek(jegyDb) ; } OsztálymetódusokPéldánymetódusok

66 Java - V. / 66 Példánymetódus osztályváltozóra hivatkozik public long vasarlas(long osszeg) { long db = jegyDb(osszeg); jegyDb += db; return ertek(db)+vasarKezKoltseg; // a befizetendõ összeg } public long eladas(long osszeg) { long db = jegyDb(osszeg); jegyDb -= db; return ertek(db)-eladKezKoltseg; // a kifizetendõ összeg }

67 Java - V. / 67 public String toString() { return "Szamlaszam: "+szamlaSzam+ " Tulajd.: "+Format.left(tulajdonos,15)+ " Kedv.: "+Format.left(kedvezmenyezett,15)+ " Jegyszam: "+Format.right(jegyDb,8)+ " Ertek: "+Format.right(ertek(),8); } } // JoSzerencse

68 Java - V. / 68 public class Bank { JoSzerencse szamla1, szamla2; public Bank() { szamla1 = new JoSzerencse("Arany Daniel", "Ezust Hajnalka"); szamla2 = new JoSzerencse("Fejer Lipot"); } Kapcsolatok

69 Java - V. / 69 public void ugyfelKiszolgalas(JoSzerencse szamla) { long osszeg; System.out.println("\n"+szamla); char valasz; do { valasz = Character.toUpperCase (Console.readChar("V(asarlas)/E(ladas)")); } while (valasz!='V' && valasz != 'E'); if (valasz == 'V') { osszeg=szamla.vasarlas(Console.readInt("Mennyiert vasarol?")); System.out.println("Befizetendo: "+osszeg+" ft"); } else { osszeg = szamla.eladas(Console.readInt("Mennyiert ad el? ")); System.out.println("Kifizetendo: "+osszeg+" ft"); }

70 Java - V. / 70 public void jelentes() { System.out.println("\n* - * - * - JELENTES - * - * - *"); System.out.println("Arfolyam: "+JoSzerencse.getArfolyam()); System.out.println(szamla1); System.out.println(szamla2); } public void menu() { char valasz; do { jelentes(); System.out.println("\n1. ugyfel kiszolgalasa"); System.out.println("2. ugyfel kiszolgalasa"); System.out.println("3: Arfolyam modositas "); System.out.print ("V: Vege "); valasz = Character.toUpperCase(Console.readChar());

71 Java - V. / 71 switch (valasz) { case '1': { ugyfelKiszolgalas(szamla1); break; } case '2': { ugyfelKiszolgalas(szamla2); break; } case '3': { JoSzerencse.setArfolyam( Console.readDouble("Uj arfolyam:")); break; } } while (valasz!='V'); }

72 Java - V. / 72 public static void main(String[] args) { Bank otp = new Bank(); otp.menu(); } } // Bank Objektum létrehozása saját osztályából otp:Bank main() Bank Bank() menu()

73 Java - V. / 73 class JoSzerencse { int joSzerencse; int joSzerencse() { int joSzerencse = this.joSzerencse; return joSzerencse; } … } Hivatkozási kör Lokális változó Példányváltozó

74 Java - V. / 74 Takarás class Proba { int szam=1; static char kar='A'; void proba() { int szam=2; char kar='B'; System.out.println(szam);//  2 System.out.println(this.szam);//  1 System.out.println(kar);//  B System.out.println(Proba.kar);//  A }

75 Java - V. / 75 A this objektumreferencia  Példánymetódusok utolsó, rejtett paramétere  A megszólított objektum referenciája public long vasarlas(long osszeg, JoSzerence this) { long db = jegyDb(osszeg); this.jegyDb += db; return ertek(db)+vasarKezKoltseg; }

76 Java - V. / 76  Beállítja az objektum kezdeti állapotát •adatok •kapcsolatok  Hasonlít a metódushoz, de nincs visszatérési értéke  Neve megegyezik az osztály nevével  Csak a new-val hívható  Csak a hozzáférési módosítók használhatók  Túlterhelhető  Nem öröklődik Konstruktor

77 Java - V. / 77 Alapértelmezés szerinti konstruktor  Nincs (explicit) konstruktor  egy alapértelmezés szerinti (implicit) konstruktor fut le •paraméter nélküli •adatok, kapcsolatok alapértelmezések  nullaszerű kezdőértékek: false, ’\u0000’, 0, null  Van legalább 1 (explicit) konstruktor  nincs alapértelmezés szerinti konstruktor

78 Java - V. / 78 Példányinicializáló blokk Inicializáló kifejezésOsztályinicializáló blokk class Tanulo2 { static int alapTandij; double atlag;int tandij; static { alapTandij = 2000; } { atlag = Console.readDouble("Atlag: "); tandij = alapTandij + (int)Math.round(3000*(5-atlag)); } // … } Inicializálók

79 Java - V. / 79 Az inicializálás sorrendje  Osztályadatok (osztály betöltésekor) •alapértelmezés szerinti értékek •osztályinicializáló kifejezések •osztályinicializáló blokkok  Objektum adatai (objektum születésekor) •alapértelmezés szerinti értékek •példányinicializáló kifejezések •példányinicializáló blokkok •konstruktor(ok)


Letölteni ppt "Java - V. / 1 16.Objektumok, karakterláncok, csomagolók 17.Osztály készítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések