Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanyafejlesztési Program 2012 Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, az MNVH főtitkára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanyafejlesztési Program 2012 Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, az MNVH főtitkára."— Előadás másolata:

1 Tanyafejlesztési Program 2012 Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, az MNVH főtitkára

2 Amiről szó lesz… 1.A NAKVI feladatairól 2.Tanyafejlesztési program 2011 3.Tanyafejlesztési program monitoring I. és II. fázis 4.Tanyafejlesztési program 2012

3 A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet feladatairól

4 A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet feladatai 1. • Korábbi néven:VM VKSZI • Közreműködik az Darányi Ignác Terv (a megújított ÚMVP) megvalósításának és értékelésének szakmai koordinációjában, támogatásában, annak tájékoztatási feladataiban. • Közreműködik a LEADER helyi akciócsoportok munkájának koordinálásában. • Az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek számára módszertani központi szolgáltatásokat nyújt, működteti az Esélyegyenlőségi Integrációs és a Magyar Tanyákért Programirodát. • Otthont ad a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó Titkárságának, szervezi az Elnökség és a Tanács munkáját, közreműködik a Hálózat két éves Cselekvési Tervének végrehajtásában. • A képzés és szakképzés területén: OKJ-s képzéseket szervez, összeállít szakmai és vizsgakövetelmények, vizsgaszervezés és felügyelet, tankönyvkiadás

5 A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet feladatai 2. • Az Intézet ellátja továbbá a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat: Tanya program, VM tudományos lapok kiadása, OSZB, 2007-13 EMVA monitoring. • És kiemelt feladata lesz az Európai Unió 2014-20 évekre szóló új, agrár- és vidékfejlesztési tervezési feladatainak a koorinációja, menedzselése.

6 Tanyafejlesztési program 2011

7 Tanyafejlesztési Program 2011 Pályázati célok, nyertes pályázatok: 1.Célterület: Települési és térségi fejlesztések 70 darab nyertes, 713.241.545,- Ft támogatási összeg 2.Célterület: Tanyagazdaságok fejlesztése 131 darab nyertes, 216.758.451,- Ft támogatási összeg Összesen : 201 pályázat, 929.999.996,- Ft támogatási összeg

8 Tanyafejlesztési Program 2011 Pályázati célok, nyertes pályázatok: 1.Célterület: Települési és térségi fejlesztések 70 darab nyertes, 713.241.545,- Ft támogatási összeg 2.Célterület: Tanyagazdaságok fejlesztése 131 darab nyertes, 216.758.451,- Ft támogatási összeg Összesen : 201 pályázat, 929.999.996,- Ft támogatási összeg

9 A 2011. évi Program tapasztalatai  Benyújtó: önkormányzat helyett polgármesteri hivatal!  Tömeges szerződésmódosítások, okai: – államháztartási törvény módosításából eredő adatmódosítások (bankszámlaszám, adószám) – műszaki tartalom változás (gyakran az árajánlati kötöttségek megszűnéséből eredően) – határidő módosítás  Bejelentési kötelezettségek elmulasztása (nem azt, nem attól, nem annyiért veszik meg)  Gyakori hiánypótlás elszámoláskor (nem a felhívásnak, hatósági szerződésnek megfelelő)

10 Tanyafejlesztési program monitoring I. és II. fázis

11 Prominencia interjúk és kérdőíves felmérés eredményei a Tanyafejlesztési Pályázatról • A NAKVI megbízásából az MTA KRTK RKI végzi a program monitoringját. • Alapvető elemei: – témával foglalkozó szakértők megkérdezése – nyertes pályázókkal kérdőív készítése • Az interjúk tematikája: A pályázat feltételeinek és lehetséges hatásainak értékelése. • A kérdőív tematikája: 1. a pályázóra vonatkozó általános kérdések 2. a pályázat megítélésére és az ezzel kapcsolatos javaslatokra vonatkozó kérdések 3. a fejlesztés megvalósulására vonatkozó kérdések 4. általános - a tanyákat, tanyavilágot érintő - kérdések • Válaszadók: – 70 db települési-térségi nyertes pályázó közül 37 db – A 131 egyéni nyertes gazdálkodó közül 57-en töltötték ki a kérdőívet.

12 A TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM PÁLYÁZATÁNAK MEGÍTÉLÉSE • A Tanyafejlesztési Programhoz kapcsolódó pályázat a hazai vidékfejlesztés mérföldköve. • A pályázatnak sikerült elérnie a megjelölt célcsoportokat. • A többség szerint a feltételek reálisak és teljesíthetőek voltak. • A pályázatot, valamint annak lebonyolítását, menetét alapvetően minden kérdezett nagyon jónak ítélte. • A többség szerint könnyen beadható pályázati űrlap és beadási rendszer jött létre.

13 Lebonyolításhoz kapcsolódó vélemények és javaslatok • A térségi fejlesztések esetében is erősíteni kell a gazdálkodókkal való együttműködést. • Az előfinanszírozás nehézségei és az önerő hiánya miatt, mind az egyéni gazdálkodók, mind a rosszabb helyzetben lévő önkormányzatok megsegítésére banki-hitelezői konstrukciókat kellene kidolgozni a pályázat mellé. • A leendő pályázati kiírásokban meg kellene oldani saját munka önerőként történő beszámítását. • A beadási és a végrehajtási határidőt növelése célszerű lenne. Bizonyos korábbi pályázati feltételeket rugalmasabbá kellene tenni pl.: állattartók lakcím bejelentése. • Teljes ellenőrzés és kötelező monitoring szükséges a nyertes pályázatok esetében. • A pályázathoz kapcsolt forrásokat növelni kell, az egyes támogatási összegek nem elegendők az egyes célterületeken jelentkező igények kielégítésére. • Az adott térségi adottságoknak megfelelő célok támogatásának előnyben részesítése, az ad hoc jellegű fejlesztések kerülése. • A fejlesztések komplexitásának erősítése szükséges a jövőben.

14 A pályázat lehetséges hatásai a szakemberek szerint • A tanyaprogram önmagában nem kezelheti a külterületek súlyos ökológiai-természeti, és társadalmi-gazdasági problémáit, de nagyon jó helyi kezdeményezésekre ad lehetőséget, amelyek legjobb gyakorlatokká válhatnak. • A források növelésével a program hatékonyan járulhat hozzá a szórványokhoz kötődő vidéki életforma megőrzéséhez, a tájgazdálkodás fellendítéséhez, az ökoszisztéma szolgáltatások népszerűvé válásához. • A pályázat összegződő hatása révén, a jövőben javulhat a hazai vidéki térségek népességmegőrző képessége és a lokális gazdaságok versenyképessége

15 A beérkezett pályázatok száma Pályázatok száma Pályázati rekordok száma:1185 db Egyedi pályázók száma:855 ebből önkormányzat, társulás civil szervezet212 db ebből gazdapályázó643 fő Le nem zárt pályázatok száma721 db Lezárt pályázatok száma464 db Tartalmi értékelésben pontszámot kapottak száma290 db ebből nyertes pályázatok száma201 db ebből forráshiány miatt elutasított pályázatok száma:89 db Visszavont pályázat2 db

16 A támogatási igények és az elfogadott szubvenciók Támogatási célIndikatív forrás %Igény Ft%DbTámogatás Ft%Db A tanyás térségek külterületi földútjainak… 2.§ (3) b) 11 %104391200240,97%7511724551712,08%9 Tanyai termékek piacra jutásának elősegítése 2.§ (3) a) 54 %75099767729,47%2551911456653,48%14 Tanyai gazdaságok támogatása 2. § (4) 22 %63508544924,92%31022127761122,79%131 A villany nélküli tanyák energiaellátását megújuló energiaforrásokkal… 2.§ (3) c) 4 %722654452,84%7722654457,44%7 A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése 2.§ (3) e) 5 %362672681,42%41311979863,21%34 Térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása 2.§ (3) f) 3 %71409440,28%571409440,74%5 A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátasa… 2.§ (3) d) 1 %25000000,10%125000000,26%1 Végösszeg100 %2548168785100,00%464970742069100,00%201

17 Egyéni pályázatok támogatási céljainak megoszlásai

18 Térségi pályázatok darabszámai településenként

19 Elfogadott térségi pályázatok támogatás igénye településenként

20 Egyéni gazdálkodói pályázatok darabszámai településenként

21 Egyéni pályázatok elfogadott támogatási igénye településenként

22 Települések ahonnan nem volt pályázati aktivitás

23 A nyertes válaszadók által megjelölt legfontosabb célterületek, amelyeket a térségi-települési pályázatok esetében leginkább támogatni kellene a jövőben (%-os megoszlásban) (a válaszadók egyszerre 3 célterületet jelölhettek be)

24 A nyertes tanyai gazdálkodók által fontosnak vélt célterületek, amelyeket a gazdálkodói pályázatok esetében leginkább támogatni kellene a jövőben (%-os megoszlásban) (a válaszadók egyszerre 3 célterületet jelölhettek be)

25 A tanyán élő lakosság hatékonyabb támogatásának lehetőségei a térségi települési válaszadók véleményének tükrében

26 A nyertes gazdálkodók által fontosnak vélt települési, térségi célok

27 Kérdőíves elemzésünk eredményei a célterületekkel és a forráselosztással kapcsolatosan • érdemes újragondolni a különböző célterületekre beállított összegeket, • érdemes redukálni az önkormányzatokra eső források nagyságát, különösen a tanyai termékek piacra jutása célterület esetében, • a térségi, települési szinten új jogcímként lehetne megfogalmazni a „külterületi biztonság megteremtését” • új települési, térségi cél ként jelenhetne meg a gazdálkodók közvetett támogatása pl.: képzés és tanácsadás által, • külön specifikus célterületet kellene létrehozni a tanyagazdaságok információhoz juttatása céljából (Gazdanet-hez hasonlót).

28 Tanyafejlesztési program 2012

29 A 2012. évi Tanyafejlesztési Program  62/2012. (VI.29.) VM rendelet  Vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozás 1. célterület: A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez Keretösszeg: 1.040 millió Ft Igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 90 %-a 2. célterület: A tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez Keretösszeg: 400 millió Ft Igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 75 %-a

30 Újdonságok I.  Kibővült településlista  1. célterület: – Földutak karbantartásához, felújításához vontatott munkagépek beszerzése, – Villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító fejlesztés, – Mobil egészségügyi vizsgálat szervezése, – Kimarad: vízminőségi vizsgálatok elvégzése az egészséges ivóvízzel történő ellátás érdekében!  2. célterület: – Szaporítóanyag vásárlás, – Tanyagazdaságok energetikai megújítása, – Közbiztonság javítását célzó, kis értékű eszközök beszerzése

31 Újdonságok II.  Pályázat benyújtására jogosult: – Tanyai piacszövetkezetekkel bővült (tanyai termékek piacra jutásának elősegítése), – Tanyagazdák esetében a tanya az állandó lakcím 2012. január 1-jét megelőzően, – A tanya a saját, vagy házastársa vagy testvére vagy egyenes ági leszármazottja vagy egyenes ági felmenője vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában van  MVH-nál történt nyilvántartásba vételt (MVH regisztrációs szám) igazolni kell  Mezőgazdasági bevétel: beleszámítanak a támogatások!  Pályázat benyújtása: 3 példányban!

32 Újdonságok III.  Plusz pont: 2011-ben beadott pályázat forráshiány miatt nem részesült támogatásban  Igényeltnél alacsonyabb támogatás megítélése esetén a pályázati tartalom arányosan csökkenthető  Megítélt támogatási összeg 10%-a erejéig a fejlesztés előkészítésének költségei elszámolhatók  Szerződésmódosítás: – 1 alkalommal, miniszter előzetes jóváhagyásával – Fejlesztés teljes megvalósulását megelőző 60 napig jelenthető be – Előleg igénybevétele esetén: előlegnek a pályázó számlájára történő megérkezése előtt

33 Pályázat benyújtása  Elektronikusan: www.nakvi.hu honlapon elérhető adatlaponwww.nakvi.hu ÉS  Postai úton: – Kinyomtatott adatlap 3 eredeti példányban, (cégszerű) aláírással ellátva – Mellékletek: 1 eredeti, 2 másolati példány Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 1223 Budapest, Park utca 2.

34 Határidők I.  Pályázat benyújtása: – Elektronikus adatlap véglegesítése: 2012. július 9. és augusztus 31. között – Postai feladás: 5 naptári napon belül (2012. szeptember 5.)  Hiánypótlás: 1 alkalommal, pályázat beérkezését követő 15 naptári napon belül, 10 napos határidővel  Pályázatok elbírálása: 2012. október 31.

35 Határidők II.  Hatósági szerződés megkötése: támogatási döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül  Fejlesztés megkezdése: támogatási döntés kézhezvételének napjától  Fejlesztés befejezésének határideje: 2013. április 30.  Elszámolás: befejezést követő 15 napon belül  Ellenőrzés: 2013. december 31-ig

36 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Tanyafejlesztési Program 2012 Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató, az MNVH főtitkára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések