Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Növényvédelmi jogi ismeretek, szabályok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Növényvédelmi jogi ismeretek, szabályok"— Előadás másolata:

1 Növényvédelmi jogi ismeretek, szabályok
Budapest, január 8. Tóth Zsuzsanna Pest megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

2 1. Növényvédelmi Szervezet Felépítése
finanszírozási irányítás szakmai irányítás KIM VM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) (Vidékfejlesztési Minisztérium) NÁK NÉBIH (Nemzeti Államigazgatási Központ) (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) Kormányhivatalok (Pest megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága)

3

4

5

6 Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóhelyettes - Növényvédelmi Hatósági Osztály - Növény-egészségügyi és Szaporítóanyag-ellenőrzési Osztály - Talajvédelmi Hatósági Osztály - Agrárkörnyezet-védelmi és Koordinációs Osztály - Növényi Termék ellenőrzési Osztály - Központi Károsító Diagnosztikai Laboratórium (ig. h.) Engedélyezési Igazgatóhelyettes - Növényvédelmi Technológia-fejlesztési és Koordinációs Osztály - Növényvédő szer és Termésnövelő Anyag Engedélyezési Osztály (ig. h.) - Növényvédő szer és Termésnövelő Anyag Értékelési Osztály

7 jogszabályok - hiearchia :
(2004. május 1. után) Európai Unió rendeletei Magyar törvények (Alkotmány ezek közül egy, de a legfőbb, de ellentétes az EU rendelettel, irányelvvel nem lehet) – szabályozási körben, mindenkire kötelező Törvényerejű rendelet (amennyiben még hatályos) – szabályozási körben, mindenkire kötelező Kormányrendelet – szabályozási körben, mindenkire kötelező Miniszterelnöki, miniszteri rendelet – szabályozási körben, mindenkire kötelező Önkormányzati rendelet – csak illetékességi területen Állami irányítás egyéb eszközei (pl. irányelv, utasítás, tájékoztató)

8 2008.évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
(Magyar Közlöny 2008/95.szám) Hatályát vesztette: A növényvédelemről szóló évi XXXV. törvény A takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló évi CXIX. törvény Az élelmiszerekről szóló évi LXXXII. törvény Az állat-egészségügyről szóló évi CLXXVI. törvény

9 2. Fontosabb jogszabályok :
után hatályba lépett jogszabályok az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet (187/2006. Korm. r. helyett) a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény)‏

10 Fontosabb jogszabályok
a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer- maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V.12.) FVM rendelet Hatályba lévő módosuló jogszabályok a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról (EK műtrágya szabályok beépítésével)‏

11 Fontosabb jogszabályok
Egyéb hatályos jogszabályok Egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. FVM rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. FVM-GKM-KvVM együttes rendelet

12 Fontosabb jogszabályok
2008. évi XLVI. Élt. Keret („saláta”) törvény; Földhasználó köteles a parlagfű ellen védekezni… Hatóság feladatait, jogosultságait Jogkövetkezményekre vonatkozó általános rendelkezések, intézkedések Bírságok mértéke (növényvédelmi, élelmiszerlánc- felügyeleti bírság stb.)

13 Fontosabb jogszabályok :
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet - 2. §. parlagfű, aranka; selyemkóró, keserű csucsor, raktári kártevők stb. ellen kötelező védekezni, - 15. § méhkímélő technológia, - 16. §. képesítési előírások - 23. §. növényvédő szerek kis és nagyker. forgalmazása - 30. §. permetezési (gazdálkodási) napló, 7/2001(I. 17.) FVM rendelet Növény-egészségügyi feladatok - zárlati és vizsgálatköteles nem zárlati károsítók elleni védekezés 36/2006(V.18.)FVM rend.- termésnövelő anyagokról 89/2004 (V. 15.) FVM rend. - párhuzamos behozatal (olyan növ.szerek, amelyek Mo.-on eng. vannak, de más az importőr)

14 6. Növényvédő szerek forg. feltételei:
Növényvédő szer forgalmazásának, tárolásának, felhasználásának személyi feltételei: Növényvédő szereket jogszabály szerint I., II., III. forgalmi kat. soroljuk Képesítéshez kötött - kivéve a III. forg. kat. vásárlása és saját célra történő felhasználása. - I. forg. kat. növ. szerek- I. forg. kat. engedély; - II.-III. forg. kat. növ. szerek- min. II. kat. engedély

15 Növényvédő szer felhasználás, kereskedelem
Kat. Tevékenység Technikus, középfokú 320 órás képzés Ált. agrármérnök, 80 órás tanfolyam Képesítés nélkül I. forgalmazás munkavégző: IGEN vásárlás szolgáltatás saját felhasználás II. III.

16 Növényvédő szer felhasználás, kereskedelem
nagykereskedelem: a növényvédő szer üzletszerű értékesítése viszonteladóknak, de a nagykereskedelem a beszerzett árut a termelőnek is értékesítheti kiskereskedelem: a növényvédő szer üzletszerű értékesítése a felhasználóknak kiskereskedelemben legalább „zöld” könyvvel rendelkező személy folyamatos jelenléte, de szakirányító, ha I. forgalmi kategóriás növényvédő szert is forgalmaznak nagykereskedelemben szakirányító alkalmazás üzletenként, vagy telephelyenként a növényvédelmi szerv engedélye szükséges a tevékenység végzéséhez. Az engedély felfüggeszthető, korlátozható, visszavonható. a szakirányító felelőssége a növényvédő szerek 1. vásárlására, 2. telephelyre, illetve telepen belüli szállítására, 3. tárolására, 4. értékesítésére, 5. nyilvántartására, 6. a vásárlói jogosultság vizsgálatára, 7. a növényvédő szer címkeszövegében megfogalmazott előírások betartására, 8. a felhasználásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségre terjed ki

17 Növényvédő szer felhasználás, kereskedelem
a vény kiállításával a szakirányítónak felelőssége keletkezik, amely kiterjed a vásárlást követő valamennyi növényvédelmi tevékenységre, függetlenül az általa vállalt vagy végzett ilyen tevékenységtől a felelősség kiterjed: vásárlására, szállítására, tárolására és kijuttatásra vonatkozó tájékoztatásra, kijuttatásra, a hulladék kezelésére, a címkeszövegben megfogalmazott előírások betartására, valamint az összefüggő egyéb tevékenységekre A növényvédelmi-növényorvosi vény tartalma (R. 6.sz. melléklet): 1. A növényvédelmi-növényorvosi vény száma / 2. A növényvédő mérnök, növényorvos neve, címe, engedélyszáma / 3. A mezőgazdasági termelő neve, címe / 4. Növényvédő szer neve, mennyisége / 5. Előírt felhasználás, technológia / 6. A vény kiállításának kelte / 7. Növényvédő mérnök, növényorvos aláírása, bélyegzője / 8. A forgalmazó neve, aláírása, bélyegzője, keltezés - "A növényvédelmi-növényorvosi vény érvényességi ideje: a kiállítástól számított 30 nap. „ - "A növényvédelmi-növényorvosi vényt öt évig kell megőrizni! „

18

19 Növényvédő szer felhasználás, kereskedelem
a forgalmazó köteles a vényre rávezetni az átvevő nevét és az engedély számát a növényvédelmi vényt 3 példányban kell kiállítani, melyből az eredeti példányt a megrendelő, a másolati példányt a forgalmazó, a tőpéldányt a kiállító köteles megőrizni szigorú számadású bizonylat, 5 évig őrzendő kamara adja ki tagjai részére egyszeri vásárlásra jogosít külön szolgáltatói szerződés szükséges csak az arra jogosult vásárolhatja meg a növényvédő szert csak vásárlás, kivéve ha a szakirányító alkalmazottja vásárol, ekkor akár felhasználás is

20 Növényvédő szer felhasználás, kereskedelem
Általános kereskedelmi szabályok (43/2010. FVM rendelet) 26. § (1) tilos növényvédő szereket élelmiszerekkel és takarmányozás célját szolgáló anyagokkal egy légtérben árusítani, tárolni és szállítani (3) a növényvédő szereket - a készkiszerelésű, III. forg. kat. szobanövényvédő szerek kivételével - nem lehet automatából, önkiszolgáló rendszerben, piaci, vásári kirakodóhelyen, csomagküldő szolgálaton keresztül, házaló kereskedelemben, mozgóárudában árusítani Nyilvántartási kötelezettség a kereskedelemben 1. a kereskedőnek a nagykereskedelmi forgalmazásról legalább heti, kiskereskedelmi forgalmazásáról havi összesítésű nyilvántartás kell Forgalmazó: Oldalszám: Cím: Időszak: Sorszám Növényvédő szer megnevezése Értékesített mennyiség (kg, t) Raktári készlet (kg, t)

21 Növényvédő szer felhasználás, kereskedelem
a kereskedőnek az I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek forgalmazásáról folyamatos a növényvédő szer raktár forgalmáról a raktárosnak naprakész nyilvántartást kell vezetnie a nyilvántartásokat vagy az annak megfelelő adattartalmú elektronikus adatbázist 5 évig kell megőrizni, és azokat az ellenőrzés során az ellenőrző hatóságnak be kell mutatni Jogeset: engedély nélküli forgalmazás, képesítéssel rendelkező nem volt az üzletben, vény ügy, nincs nyilvántartás

22 Növényvédő szerek forg. feltételei:
Forgalmazás feltételei: Személyi feltétel: képesítés; Tárgyi feltétel: - tilos önkiszolgáló rendszerből árusítani (kivétel kizárólag szobanöv.-re, III. forg. kat. készkiszerelés); - tilos élelmiszerrel és takarmánnyal egy légtérben árulni, raktározni stb. nyilvántartást kell vezetni (5 évig megőrizni!)

23 Növényvédő szerek forg. feltételei:
Nagykereskedelemben az forgalmazhat növ. szert, aki: Felsőfokú növényvédelmi végzettsége van vagy ilyen személyt alkalmaz; Kamarai tag; Szakhatósági állásfoglalás - Megyei Kormányhivatal-NTI adja ki; A raktár megfelel az előírásoknak

24 Növényvédő szerek forg. feltételei:
Kiskereskedelemben az forgalmazhat: min. II. forg. kat. engedéllyel rendelkezik vagy ilyen személyt alkalmaz (folyamatos jelenlét); Szakhatósági állásfoglalás- Megyei Kormányhivatal-NTI adja ki; Az eladótér ill. a raktár (ha van) megfelel az előírásoknak.

25 Növényvédő szerek forg. feltételei:
- 43/2010. FVM rendelet szerinti nyilvántartásokat vezetni (általános, napi nyilv.); Raktározás (külön helyiség esetén): (Nincs különbség kereskedelmi és termelői raktár között) feliratozás; biztonsági zár; szellőztetés; szilárd aljzatburkolat, talajvíz, esőtől védve Árusítás szabályai: - kizárólag eredeti csomagolásban forg.; - kötelező további védőcsomagolást biztosítani; - tájékoztatni a vevőt igény szerint

26 Növényvédő szerek forg. feltételei:
Biztonsági adatlap!!! (2000. évi XXV. Tv. kémiai biztonságról szóló) 2.§ (2) bekezdés (h) pontja alapján nem terjed ki növényvédő szerekre DE!!! (3) bek. alapján „veszélyesnek minősül azaz anyag, illetve az a készítmény, amely az osztályozás során az alábbi veszélyességi csoportok bármelyikébe besorolható”:Pl: mérgező, irritáló stb. - (4) Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében jogszabály elrendelheti e törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazását a (3) bekezdés a)-i) pontjában felsoroltakra 89/2004. FVM rendelet több ilyen utalást tesz!

27 Növényvédő szerek forg. feltételei:
A biztonsági adatlapok a veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény azonosítására, veszélyességére, kezelésére, tárolására, szállítására, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkoznak, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szólnak.

28 Növényvédő szerek forg. feltételei:
A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. EÜM rendelet alapján az ÁNTSZ ellenőrzi a biztonsági adatlapokat! A évi XLVI. Éltv. 37.§. (2) bek. b) pont alapján a NTI-nek is ellenőriznie kell! Minden készítményhez kell biztonsági adatlapot adni! Magyar nyelvű biztonsági adatlappal együtt lehet forgalmazni a veszélyes anyagokat és készítményeket!

29 Növényvédő szerek forg. feltételei:
(2) A tevékenységet végzőt a forgalmazó legkésőbb a termék első alkalommal történő kiszolgálásakor látja el a biztonsági adatlappal. A termék ismételt kiszolgálásakor a forgalmazónak a tevékenységet végzőt annak külön kérésére kell csak a biztonsági adatlappal ismételten ellátnia. (3) A biztonsági adatlap írásban vagy a felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton rögzített módon is átadható. (4) A forgalmazó a biztonsági adatlap átvevőjéről nyilvántartást vezet, és a tudomására jutott új információkról őt haladéktalanul tájékoztatja. A forgalmazó ezen kötelezettsége az átvett veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény szavatossági idejének lejártáig áll fenn.

30 Növényvédő szerek felhasználása:
Képesítéshez kötött; Szolgáltatásnak minősül: „más számára végzett védekezési munka, valamint a növényvédő szerek felhasználására vonatkozó szaktanácsadás”. Nem minősül növényvédő szerrel végzett szolgáltatásnak: munkavállalóként, tagként a saját vállalkozás, vagy közeli hozzátartozó és annak családi gazdasága részére végzett növényvédelmi tevékenység.

31 Növényvédő szerek felhasználása:
Szolgáltatás II. forg. kat engedéllyel: szakmérnök felügyeletével I. II. III. forg. kat. szerekkel (I. is, technikus és 320 órás és 80 órás végzettséggel) Termelés – forgalmazás (piac, bolt, átvevőhely) – (nyilvántartás) permetezési napló vezetése (43/2010. FVM rendelet 2. sz. melléklete) „ Az értékesítési célra szánt növény, növényi termék előállítása, raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről a permetezési naplót vagy azzal megegyező adattartalmú nyilvántartást (gazdálkodási naplót) folyamatosan kell vezetni, amelyet az utolsó bejegyzést követő 3 évig meg kell őrizni”.

32 Növényvédő szerek felhasználása:
A permetezési naplót a növényvédelmi hatóság kérésére köteles bemutatni! Permetezési naplónak tartalmaznia kell: Termelő nevét, címét, kezelés területe, kezelt kultúra, kezelés időpontja, szer neve stb. Permetezésnél – kiírni jól látható helyen „Vigyázat! Növényvédő szerrel kezelt terület!” Élelmezés egészségügyi várakozási idő betartása!

33 Várakozási idők: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:
Azaz időtartam napokban, melynek el kell telnie egy adott engedélyköteles termékkel végzett utolsó kezelés és a növény, növényi termék betakarítása, a raktár fertőtlenítést követő betárolása, ill. a termény kitárolása áru felhasználása, forgalomba hozatala, fogyasztása, kereskedelmi feladása között. Tehát a betakarítást csak a várakozási idő letelte után lehet megkezdeni!

34 Várakozási idők: Munkaegészségügyi várakozási idő:
Azaz órákban, vagy napokban megadott időtartam, melynek lejárta előtt az engedélyköteles termékkel kezelt területen bármely munkavégzés csak a felhasználáshoz előírt védőfelszerelésben végezhető. Fontos: A zárt területek kivételével a kezelendő terület megközelíthetésének útvonalán a növényvédő-szeres munkák megkezdése előtt szembetűnő helyen kellő számú, jól látható „Vigyázat! Növényvédő szerrel kezelt terület! Idegeneknek belépni tilos!” feliratú táblát kell elhelyezni és azokat csak az élelmezés-eü. várakozási idő letelte után lehet eltávolítani.

35 5. Engedélyköteles termékek:
Azok az anyagok, melyek forgalomba hozatala és felhasználása engedélyhez kötött. - Növényvédő szerek (I. II. III. forg. kat.): egy vagy több növényvédő szer hatóanyagot tartalmazó készítmény, felhasználásra kerülő formában, amely védi a növényeket és növényi termékeket a károsító szervezetektől, vagy megakadályozza a károsító szervezetek tevékenységét, - Termésnövelő anyagok (EK műtrágyák): a növények tápanyagellátását szolgáló vagy a talajok termőképességét befolyásoló anyagok. - adalékanyagok: a növényvédő szerek előállításához használt, azok fizikai tulajdonságait befolyásoló anyagok. - segédanyagok:a növényvédő szerek kijuttatását, hatékonyságát befolyásoló anyagok.

36 7. Növényvédő szer csomagolása:
A csomagoláson magyar nyelvű feliratnak kell lennie, amely megegyezik a készítményre vonatkozó előírásokkal; A csomagolóanyag olyan legyen, hogy mással ne lehessen összetéveszteni (pl:gyógyszerrel, élelmiszerrel) engedélyokiratban szereplő előírásokat ill. a jóváhagyott címketervben szereplő adatokat; gyártás időpontját ( év, hónap, nap); felhasználhatósági idejét; gyártási számot; termék nettó tömegét; „Gyermekek elől el kell zárni feliratot” R és S mondatok (veszélyes anyagok veszélyeire ill. bizt. használatra ) Veszélyszimbólumok és jelek

37 Veszélyszimbólumok

38 robbanásveszélyes égést tápláló, oxidáló fokozottan tűzveszélyes nagyon mérgező ártalmas maró irritatív környezeti veszély

39 8. Növényvédő szerek felhasználási ideje:
A gyártástól számított év hónap pontossággal megállapított idő, melyen belül a növényvédő szer rendeltetésszerű használatra alkalmas és megfelel az engedélyokiratban leirt minőségi követelményeknek Általában 2 v. 3 év Lejárt szereket: - bevizsgálás Selejtezés (min. évente 1 alkalommal) Max. 1 évig lehet tárolni elkülönítetten a sérült, lejárt szereket. Elszállítás megsemmisítő üzembe, v. felhasználás saját felelősségre.

40 Kiselejtezett növényvédő szerek:
Veszélyes hulladéknak minősül: Sérült csomagolású, azonosíthatatlan, szennyezett és lejárt növ. szerek; Felhasználásra alkalmatlan növ. szerek; Azonosíthatatlanul összekeveredett növ. szerek; Nem engedélyezett növ. szerek (visszavont); Kiürült növényvédő szeres göngyöleg

41 Kiselejtezett növényvédő szerek:
Lehetőleg ne keletkezzen veszélyes hulladék; Veszélyes hulladék tárolása max. a keletkezéstől számítva 1 évig, elkülönítve, felirattal ellátva lehet tárolni! Elszállítás megsemmisítő üzembe („SZ” kísérőjegy) 98/2001 Korm. rend. Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tev. végzésének feltételeiről Nyilvántartás naprakész vezetése (10 évig megőrizni)

42 Visszavont szerek: Kb. 300 növényvédő szert vontak vissza az elmúlt években november 01-től A gyártó nem akarja tovább gyártani A visszavont szerek hatóanyaga az EU-ban nem engedélyezett ESSENTIAL USE („nélkülözhetetlen használat”) Türelmi idő: forgalmazás, felhasználás Átcímkézés (határidők, módosítások feltűntetése) Gyártó, engedélyes feladata a változásról értesíteni a forgalmazót 640 (240 htaóa.) körül van jelenleg a növényvédő szerként engedélyezett termékek száma Mo-n

43

44

45 Növényvédő szer göngyölegek:
103/2003 FVM rendelet szabályozza: Szennyezett csomagolóeszköz hulladék: „a növényvédő szerrel közvetlenül érintkező kiürült csomagolóeszköz, ill. olyan termék, amely növényvédő szer forgalomba hozatala, szállítása, tárolása, felhasználása során ezen készítmények csomagolására használják.” Tisztított csomagolóeszköz hulladék: megtisztított, szemmel láthatóan anyagmaradékot nem tartalmazó csomagolóeszköz

46 Növényvédő szer göngyölegek:
Lakossági felhasználásra kerülő 1 l-nél ill. 1 kg-nál nem nagyobb mennyiségű növ. szer csomagolására használt kiürített, tisztított csomagolóeszköz kommunális hulladékként kezelendő; 250 l ill. 250 kg-ot meghaladó mennyiségű növényvédő szer csomagolására használt csomagolóeszköz hulladékok begyűjtéséről, ártalmatlanításáról a gyártónak v. az importőrnek kell gondoskodnia. Visszaváltási díj állapítható meg vagy a gyártó gyűjti össze a göngyölegeket!

47 Növényvédő szer göngyölegek:
Háromszor kell kiöblíteni; Növ. szer csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható. Max. 1 évig lehet tárolni; Begyűjtő: CSEBER Kht. (Csomagolóeszköz begyűjtési rendszer) Budapesten telephely: Bagi Kft., Agro- Multisector Kft. „NK” kísérőjegy Nyilvántartás vezetése, elismervény adása 5 évig megőrizni!

48 10. Átcsomagolás szabályai:
Az eredeti csomagolóburkolat megsérülése ill. a termék átcsomagolása esetén a következő előírásokat kell alkalmazni: Az átcsomagolandó növényvédő szert csak az eredetivel megegyező biztonságot nyújtó csomagolóanyagba szabad áttölteni. Tilos! Élelmiszer tárolására szolgáló edényben, gyógyszeres üvegben, kozmetikai célú csomagolóanyagban növényvédő szert tárolni. A”szükségburkolatra” ugyanazokat az adatokat kell ráírni (lehetőleg eltávolíthatatlanul), amelyeket az eredeti címke tartalmazott. (a címkeelőírásoknak kell megfelelni!) (célszerű az átcsomagolás időpontját feltüntetni) Ha az új kiszerelésen nincs elég hely minden adat feltűntetésére, akkor használati utasítás kell mellékelni minden kiszereléshez!

49 9. Termelőre vonatkozó kötelező szállítási, raktározási előírások:
Növényvédő szert úgy szállíthat, hogy a szállítójárművet és a környezetet ne szennyezze, Tárolás eredeti zárt csomagolásban, ill. a használat után a megmaradt növényvédő szer szabályszerűen lezárva történhet, Emberek és állatok tartózkodására, valamint élelmiszer és takarmány tárolására szolgáló helyiségtől elkülönített raktárban, illetéktelen személyek által hozzá nem férhető módon kell tárolni, lehetőleg zárható szekrényben, Felirattal kell ellátni (Méregraktár, Növényvédő szer raktár) Száraz hűvös, télen fagymentes helyen

50 Jogkövetkezmények: helyszíni bírság Ft – tetten ért elkövető szabálysértési feljelentés – Ft-ig növényvédelmi szabálysértés büntető feljelentés – pl. visszaélés méreggel növényvédelmi bírság Ft kereskedelemben működési engedély, telepengedély visszavonása kártérítés kiadott engedélyek felfüggesztése, korlátozása, visszavonása növény, növényi termék zárolása növényvédő szer forgalmazás korlátozása, tiltása

51 3. Zárlati károsító : Károsító vagy károsító szervezet: a növényeket vagy növényi termékeket károsító növény-, állat- vagy kórokozó faj, törzs vagy biotípus. Zárlati károsító: potenciális gazdasági jelentőségű károsító, amely a veszélyeztetett területen még nem fordul elő vagy előfordul, de nem terjedt el és hatósági határozat alapján védekezést folytatnak ellene.(pl: Erwinia, Globodera, Diabrotica stb.) Vizsgálatköteles nem zárlati károsító: azon nem zárlati károsító, amelynek jelenléte a telepítésre szánt növényekben gazdaságilag elfogathatatlan mértékben kedvezőtlenül befolyásolja e növények tervezett felhasználását, és amely ennek megfelelően vizsgálatköteles az importáló ország területén. Növény-egészségügyi zárlat: zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló, védekezési vagy megsemmisítési célú növény-egészségügyi intézkedés.

52 Zárlati intézkedések :
7/2001 FVM rend. 10. § (1) A zárlat alá helyezett területet, létesítményt a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságnak „Növény-egészségügyi Zárlat” feliratú táblákkal, szembetűnő helyen, jól láthatóan és időtálló módon meg kell jelölnie. (2) A zárlat alá helyezett területről, létesítményből, amennyiben arról az elrendelő határozat másként nem rendelkezik, a károsítót, illetve annak bármely fejlődési alakjával fertőzött anyagot kivinni vagy oda a fertőzés terjedését elősegítő tárgyat, illetőleg terményeket bevinni tilos. A zárlati területen csak az azt elrendelő határozatnak megfelelő tevékenység folytatható.

53 Zárlati intézkedések :
11. § (1) A zárlati károsító elterjedésének megelőzése érdekében a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság biztonsági sávot jelölhet ki. Biztonsági sáv az a terület, ahol egy meghatározott károsító, amely ellen hatóságilag előírt módon védekeznek nem, vagy csak alacsony szinten fordul elő, illetve amely terület körülvesz egy fertőzött vagy károsítómentes területet vagy termőhelyet, illetve egy termőhely fertőzött vagy károsítómentes részét vagy azzal szomszédos, és ahol növény-egészségügyi intézkedéseket, kötelező növényvédelmi technológiát vezetnek be a károsító terjedésének megakadályozására.

54 Szabad áruforgalom hatása
EU csatlakozás Eu-s növ.eü. határok megszűnése Szabad árúforgalom Szabad árúforgalom Kevesebb növ.eü. vizsgálat Fokozott veszély Fokozott növ.eü. veszély Felderítések számának növelése Fokozott Felderítés

55 EU csatlakozás következményei:
Termelői regisztráció: szaporítóanyagot előállító, forgalmazó (export, import) Nyilvántartási űrlap kitöltése (minden év február 28-ig, űrlap igénylése NTI) EU-n belül Növényútlevél (ültetésre szánt növények a vetőmagok is) (régen növény-egészségügyi bizonyítvány kellett kiállítani. A 3. országokba így megy továbbra is!)

56 Növényútlevél: 7/2001. (I.17.) FVM rendelet 6. sz. mellékletében felsorolt növények forgalmazásánál alkalmazni kell (EU-n belüli szállításnál szükséges) Meghatározott adatokat tartalmaz Formátuma tetszőleges Országon belüli szállításnál is kell

57 Növényútlevélen feltüntetendő adatok:
1. EK „Növényútlevél” 2. Magyarország kódja: HU 3. Felelős hatóság: Kormányhivatal - NTI 4. Nyilvántartási szám 5. Sorszám 6. Botanikai név 7. Mennyiség 8. „ZP” jelzés (védett zóna: Minden olyan terület, ahol az adott károsító nem honos annak ellenére, hogy a tagállamokban előfordul és megtelepedéséhez adottak az ökológiai feltételek.) 9. „RP” jelzés csere esetén (csereútlevél, amit csak a hatóság adhat ki) 10. Származási ország neve (import)

58 Növényútlevél elhelyezése
Növényre Növénycsoportra Konténerre Szállító járműre Lehet kísérő dokumentum is (rávezetni) Szállítólevél Számla Csomagolási lista

59 Ki adja ki a növényútlevelet?
Kormányhivatal-NTI, OMMI (az igazgatóság igazolása alapján) A Kormányhivatal-NTI felhatalmazása alapján: - termelő, - előállító, - felvásárló, - importőr Ezek bizonyos tételre vonatkoznak és ezt ellenőrzik.

60 Növényútlevél minták:

61 Növényútlevél minták:

62 Növényútlevél minták:
C.A.C. címke (fehér) Certifikációs címke (KÉK)

63 4. Károsítók elleni védekezés:
Károsítók elleni védekezési kötelezettség: a károsítók továbbterjedésének megakadályozására vonatkozik. 43/2010. FVM rendelet írja elő a földhasználó számára a károsítók elleni védekezési kötelezettséget! A földhasználó v. termelő köteles a zárlati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, terjedését megakadályozni, a károsító által okozta fertőzést v. annak gyanúját bejelenteni a Megyei Kormányhivatal-NTI- nek. Pl: parlagfű, aranka, selyemkóró, (keserű csucsor, raktári kártevők) Védekezési kötelezettség betartatása belterületen – jegyző - bírságolás illetékes NTI Külterületen – illetékes NTI

64 Parlagfű mentesítési hatósági eljárás
Eljárás menete Jogi háttér: Éltv. 17. § (4) „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” Az ingatlanügyi hatóság (földhivatal) hivatalból helyszíni ellenőrzéseket végez a veszélyeztetett területeken, illetve bejelentésre más területeken. Jegyzőkönyvet megküldi a növényvédelmi hatóságnak (PIR) Határozatok: növényvédelmi bírság, közérdekű védekezés elrendelése, közérdekű védekezés elrendelésével és végrehajtásával felmerült költség megfizetése

65 Központi Parlagfű szerver
Parlagfű veszélyességi térkép nyilvános közzététele FÖMI FÖMI honlap MVH Parlagfű veszélyességi térkép Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek elrendelő határozatok Közérdekű védekezést Központi Parlagfű szerver Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek Parlagfű veszélyességi térkép Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek Hatósági ügyintézés Földhivatalok MgSzH NTI

66 Parlagfű mentesítési hatósági eljárás
Földhivatal és MKH - Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága eljárása alapjában véve nincs változás az eljárásban Éltv. 17. § (1) és (4) bek.: földhasználó kötelezettsége Éltv. 50. § közérdekű védekezés növényvédelmi bírság – 59. § (3) bek. és 60. § (1) bek. c) pont - a bírság ismételten is kiszabható (60. § (2) bek.)‏ - a bírság mértéke: Ft. - adók módjára behajtható köztartozás - a bírság összegét az azt kiszabó szerv számlájára kell befizetni, amely annak saját bevétele (64. § (6) bek.)‏ - a befolyt összeget az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv – a miniszter engedélyével – kizárólag az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat, illetve a növény- és talajvédelmi szolgálat adott szakterülete ellenőrzésének és vizsgálati módszereinek folyamatos fejlesztésére, szakembereinek képzésére, valamint képzésre és oktatásra (24. § (3) bek.) használhatja fel.

67 194/2008 (VII.31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 1. belterületen: 50 m2-ig Ft m2 Ft m2 Ft 200 m2 - 1 ha- ig Ft 1 ha- tól – Ft 2. külterületen: 1 ha- ig Ft 1-5 ha Ft 5-10 ha Ft 10-30 ha Ft 30-50 ha Ft ha Ft 100 ha-tól Ft

68

69 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Növényvédelmi jogi ismeretek, szabályok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések