Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PAKSI EZOTERIKUS KÖR TISZTELETÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT ELŐADÁS KÖVETKEZŐ DIA: KLIKK / ENTER AZ ISMERTETETT ANYAG INTERNETES FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZIK, ÉS TÖRTÉNETI,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PAKSI EZOTERIKUS KÖR TISZTELETÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT ELŐADÁS KÖVETKEZŐ DIA: KLIKK / ENTER AZ ISMERTETETT ANYAG INTERNETES FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZIK, ÉS TÖRTÉNETI,"— Előadás másolata:

1 A PAKSI EZOTERIKUS KÖR TISZTELETÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT ELŐADÁS KÖVETKEZŐ DIA: KLIKK / ENTER AZ ISMERTETETT ANYAG INTERNETES FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZIK, ÉS TÖRTÉNETI, NYELVÉSZETI, RÉGÉSZETI FORRÁSOKRA TÁMASZKODIK. SZERZŐI ÁLTALÁBAN ISMERETLENEK, TEHÁT HIVATKOZNI SEM LEHET RÁJUK. EGY RÉSZÜK MEDIÁLIS FORRÁSBÓL SZÁRMAZIK. AZ ANYAGOK HITELESSÉGE NEM ELLENŐRIZHETŐ, BÁR KÜLÖNBÖZŐ FORRÁSOK ÖSSZEVETÉSE ALAPJÁN – AZ ESETLEGES PONTATLANSÁGOK ELLENÉRE IS - A LEÍRTAKNAK MINDEN BIZONNYAL IGAZAK. A FORRÁSOK TELJES TERJEDELEMBEN AZ IRODALOMBAN ÉS NIBIRU_ELEMEI FÁJLBAN TALÁLHATÓK. 1

2 AZ EMBERISÉG MINDIG KERESTE, KUTATTA AZ ÉLET EREDETÉT. AZ EMBER EREDETÉRE VONATKOZÓAN TÖBB ELKÉPZELÉS LÉTEZIK: - A VILÁG MAGÁTÓL, FEJLÕDÉS ÚTJÁN JÖTT LÉTRE. - A VILÁGOT ÉS BENNE AZ EMBERT – ISTEN TEREMTETTE ÉS TARTJA FENN - AZ EMBERISÉGET VILÁGŰRBŐL JÖTT UFONAUTÁK, „ISTENEK” TEREMTETTÉK. CÁFOLHATATLANUL EGYIK ELKÉPZELÉS SEM BIZONYÍTHATÓ. AZ ŐSI LEÍRÁSOK IGAZAK, A TUDOMÁNYOS ELMÉLETEK MINDEGYIKE RÉSZBEN IGAZ, DE A TELJES IGAZSÁG NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL EZEK KEVERÉKE. 2

3 MINDEN ŐSI KULTÚRA LEÍRTA ÉS HÁTRAHAGYTA AZ UTÓDOKNAK AZ ÁLTALA ISMERT TEREMTÉSI TÖRTÉNETEKET, VALAMINT A CIVILIZÁCIÓ MEGSZŰNÉSÉRE ÉS A VÁRHATÓ VESZÉLYEKRE VONATKOZÓ JÓSLATAIT. KÉTSÉGTELEN, HOGY EZEK A LEÍRÁSOK A MINDENKORI HITVILÁG SZELLEMISÉGÉT HORDOZZÁK, KÜLÖNBÖZŐ KOROKBÓL ÉS FÖLDRÉSZEKRŐL SZÁRMAZNAK, ÍGY NEHEZEN ÉRTHETŐK. EZEK AZ ISMERETEK SZÖVEGEKBEN, RAJZOKBAN, ÉPÍTMÉNYEKBEN MÍTOSZOKBAN MARADTAK RÁNK, NAGY RÉSZÜK MAI NAPIG MEGFEJTETLEN, VAGY HA ISMERT, AKKOR VALAMILYEN ÉRDEKBŐL TITKOLJÁK. EGY AZONBAN BIZTOS: ŐSEINK FIGYELMEZTETNI ÉS TANÍTANI AKARTAK MINKET! AZ IGAZSÁGOT AZ IS NAGY MÉRTÉKBEN TORZÍTJA, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ ISMERETEK MÁS-MÁS SORRENDBEN ÖSSZEÁLLÍTVA AKÁR ELLENTÉTES ÉRTELMET IS ADHATNAK. 3

4 A LEGRÉGIBB ISMERT NÉP A SUMÉROK-SUMÍROK. MEZOPOTÁMIA DÉL- KELETI RÉSZÉN, A TIGRIS ÉS AZ EUFRÁTESZ FOLYÓK MENTÉN ÉLTEK IDŐSZÁMÍTÁS ELŐTT 260 000-TŐL 2300-IG. LEGISMERTEBB VÁROSAIK - KIS, UR, URUK, UMMA, LAGAS, NIPPÚR, ERIDU, - SZÁRÍTOTT AGYAG TÉGLÁBÓL ÉPÜLTEK. DERÉKSZÖGŰ UTCÁKBÓL ÁLLTAK, NYÍLEGYENES FALAK HATÁROLTÁK ŐKET, PIRAMIS ALAKÚ TEMPLOMMAL A ZIKKURATTAL A KÖZEPÉN. EZEK A TEMPLOMOK VOLTAK ÉLETÜK KÖZPONTJAI. A TEMPLOMOK PAPJAI ÉS PAPNŐI IRÁNYÍTOTTÁK AZ ŐSKULTÚRÁT, ÉS MINDEN BIZONNYAL AZ EGÉSZ EMBERI FEJLŐDÉS KIINDULÓPONTJÁT JELENTIK. A SUMÉROK-SUMÍROK EREDETE HOMÁLYOS. KÜLÖNFÉLE FELTÉTELEZÉSEK VANNAK ARRÓL, HOGY HONNAN JÖHETTEK. A KÜLÖNFÉLE HIPOTÉZISEK A TÉNYEKKEL NAGYRÉSZT ELLENTMONDÓAK. 4

5 A TERMÉSZETI KÖRNYEZET KEDVEZŐ VOLT AZ ÖNTÖZÉSES FÖLDMŰVELÉS KIALAKÍTÁSÁHOZ. TÖKÉLETES CSATORNARENDSZERT ALAKÍTOTTAK KI, AMELY 5000 ÉVIG MARADT FENT. A CSATORNÁIK OLYAN PONTOSAK, NYÍLEGYENESEK ÉS TÖKÉLETES LEJTÉSŰEK VOLTAK, HOGY MA SEM LEHETNE JOBBAT ÉPÍTENI NÁLUK. ÖNTÖZÉSRE ALAPOZOTT FELJETT NÖVÉNYTERMESZTÉSÜK ÉS ÁLLATENYÉSZTÉSÜK VOLT. MÍG AZ EGYIPTOMIAK NEM ISMERTÉK A KEREKET, ADDIG A SUMÉROK NÉGYKEREKŰ KOCSIT HASZNÁLTAK. A SUMÉR VÁROSÁLLAMOK BÖVELKEDTEK, ÁRPÁT, BÚZÁT, SZŐLŐT, DATOLYÁT, GYÜMÖLCSÖKET TERMELTEK, ISMERTÉK A SÖRT ÉS A BORT IS, DE FÁBAN, ÁSVÁNYOKBAN ÉS FÉMEKBEN SZEGÉNY VIDÉKEN ÉPÜLTEK. GAZDASÁGUK TEMPLOMGAZDASÁG AMELYBEN MINDENKINEK MEGHATÁROZOTT SZEREPE ÉS HELYE VOLT, AMELY MINDEN TAGJÁRÓL GONDOSKODOTT. A TERMELT JAVAKAT KÖZÖS RAKTÁRAKBA SZÁLLÍTOTTÁK ÉS ONNAN OSZTOTTÁK EL. 5

6 A TEMPLOMGAZDASÁGBAN SZÉTVÁLNAK A KÖZÖSSÉGI FÖLDEK ÉS TEMPLOMI BIRTOKOK, MEGJELENIK A BÉRLŐI VISZONY, A MAGÁN- GAZDASÁG ÉS A MAGÁNTULAJDON, A HÁZI RABSZOLGASÁG IS. KERESKEDELEM ÉS IPAR NAGYRÉSZT TEMPLOMGAZDASÁGOKHOZ KÖTŐDIK. TÁRSADALMUK APAJOGÚ TÁRSADALOM, DE A NŐK FONTOS SZEREPET TÖLTENEK BE, ÉS A FENNMARADT ÍRÁSOK SZERINT BENSŐSÉGES CSALÁDI ÉLET JELLEMZI ŐKET. A LEGENDÁIKBAN VISSZATÉRŐ ELEM A VAD EMBERT MEGSZELÍDÍTŐ PAPNŐ. A HATALOM CSÚCSÁN A PAPI- KATONAI VEZETŐ RÉTEG (MÁGUSOK) ÁLLTAK, AKIK AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉT IRÁNYÍTOTTÁK. A VÁROSÁLLAMOK VEZETŐJE ÉS A HADSEREG FŐPARANCSNOKA A FŐPAP (ENSI) VOLT. A VÁROSAIK EGYMÁSTÓL FÜGGETLENEK VOLTAK, NEM ALKOTTAK EGY ÁLLAMOT. A VÁROSOKAT EGY-EGY ISTENSÉG FŐKULTUSZA JELLEMEZTE. A VÁROSOKAT KÖRNYEZŐ TERÜLETEKRE IDEGEN, (ELSŐSORBAN AKKÁD) NÉPESSÉGE IS BETELEPÜLHETETT. 6

7 A SUMÉROKTÓL SZÁRMAZIK A LEGELSÕ IRODALMI MŰ A GILGAMES EPOSZ. A GONDOLATGAZDAG EPOSZ GILGAMESNEK, URUK VÁROS IE. 2700 KÖRÜL URALKODÓ KIRÁLYÁNAK MITIKUS TÖRTÉNETE. AZ EPOSZ ÉLÕ ALAKRÓL SZÓL, AKI LEGENDÁS URALKODÓ ÉS NAGY ZSARNOK IS VOLT EGYSZERRE. A SUMÉROKAT SAJÁT ÁLLÍTÁSUK SZERINT ISTENI ERŐVEL RENDELKEZÕ LÉNYEK, A DINGIREK TEREMTETTÉK, A MÉH SEGÍTSÉGÉVEL. LEÍRJÁK, HOGY AZ ÖZÖNVIZ ELÕTTI KOSZAKBAN 260 000 EZER ÉVEN ÁT 200 KIRÁLY URALKODOTT ÉS NÉV SZERINT FEL IS SOROLJÁK ÕKET. A SUMÉR-MAGYAR ISTENI KIRÁLYOK URALKODÁSI IDEJE MINDEN ESETBEN TÖKÉLETESEN OSZTHATÓ 3600-AL. EBBŐL ARRA LEHET KÖVETKEZTETNI, HOGY A ISTENI KIRÁLYOK URALKODÁSI IDEJE EGYÉRTELMŰEN ÖSSZEFÜGG A NIBIRU 3600 ÉVES KERINGÉSI IDEJÉVEL. 7

8 A SUMÉROKNAK FEJLETTEK VOLTAK A CSILLAGÁSZATI ISMERETEIK, A LEGRÉGIBB CSILLAG, CSILLAGKÉP NEVEK IS TŐLÜK EREDNEK. TŐLÜK SZÁRMAZIK A NAPTÁR, A KÖR 360 FOKRA OSZTÁSA, ISMERTÉK A PITÁGORÁSZ TÉTELT IS. A TERMÉNYEK ELOSZTÁSA MIATT AZ OSZTÁS TUDOMÁNYA VOLT KÜLÖNÖSEN FEJLETT, A KÖNNYŰ OSZTÁST SZOLGÁLJA A 360-AS SZÁMRENDSZERÜK IS. A TÖRÖKORSZÁGI NIMRUD-TÁBLA A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA PECSÉTELI MEG A SUMÉR VÁROSÁLLAMOK SORSÁT. AZ ÖNTÖZÉSES FÖLDMŰVELÉS A TALAJ SZIKESEDÉSÉHEZ VEZET ÉS A FOLYÓK VÍZHOZAMA IS FOKOZATOSAN CSÖKKEN, MEGNÖVEKEDNEK A VÁROSOK KÖZÖTTI ELLETÉTEK A CSATORNÁK TULAJDONJOGÁN NEM TUDNAK MEGOSZTOZNI. 8

9 VÉGÜL UMMA KIRÁLYA LUGALZAGGESI ENSI IE.2340-BEN LEGYŐZI LAGAST ÉS URALMA ALATT EGYESÍTI A SUMÉR VÁROSOKAT. IE 2330-BAN SARGON AGGADE VÁROS KIRÁLYA LEGYŐZTE ŐT IS, ÉS EGYESÍTETTE EGÉSZ MEZOPOTÁMIÁT. Sargon legendája kísértetiesen hasonlít a bibliai Mózes történethez. Folyóba teszik egy kosárba, amely partra sodorja, a királyi udvarba kerül ahol az uralkodó a saját fiaként neveli fel. EKKOR RÖVID IDEIG LÉTEZIK IISMÉT AZ EGYSÉGES SUMÉR KIRÁLYSÁG. SARGON HALÁLA UTÁN FEL- LÁZADNAK AZ ELFOGLALT VÁROSÁLLAMOK ÉS RÖVID FELVIRÁGZÁS -KÉSŐ SUMÉR RENESZÁNSZNAK NEVEZETT KORSZAK- UTÁN A SUMÉR BIRODALOM LEHANYATLIK ÉS ISMÉT AKKAD URALOM ALÁ KERÜL. A BABILONI BIRODALOM FELEMELKEDÉSÉVEL PÁRHUZAMOSAN A LEIGÁZOTT SUMÉR VÁROSOKBAN IS AZ AKKADOK KERÜLNEK TÖBBSÉGBE ÉS RÖVIDESEN A SUMÉR NYELV CSAK PAPI HASZNÁLATBAN MARAD MEG. AZ AKKADOKNAK KÖSZÖNHETŐ, HOGY A SUMÉR NYELV A KÉSŐBBI KOROKBAN IS FENNMARADT, MÉG AZ ASSZÍR URALOM IDEJÉN IS. A SUMÉR BIRODALOM HANYATLÁSA UTÁN LAKÓI ELVÁNDOROLTAK. 9

10 A SUMÉR NÉPESSÉG EGY RÉSZE ELHAGYJA A FOLYAMVÖLGYET ÉS MEDITERRÁN TERÜLETEKEN, TENGEREN TÚL, INDIÁBAN, ÉSZAKON ÁZSIÁBAN, SZKÍTA TERÜLETEKEN TELEPSZIK MEG, AHOL A TERMÉSZETI KÖRNYEZET HASONLÓ VOLT MEZOPOTÁMIÁHOZ. A SUMÉROK MAGUKAT KU-MAG-ARI –NAK NEVEZTÉK, AMI AZT JELENTI, HOGY A TUDÁS (MAG-MÉH ) "ISTENI FENSŐBBSÉG" NÉPE. A SZKÍTÁK FÖLDJE A SZIR-DARJA AMU-DARJA FOLYÓK VIDÉKÉN VOLT. MIVEL A MAGYARSÁG IS ERRŐL A TERÜLETRŐL SZÁRMAZIK, HATÁROZOTTAN ÁLLÍTHATÓ, HOGY A SUMÉROK EGYENESÁGI LESZÁRMAZOTTAI VAGYUNK. EZT IGAZOLJÁK: -MI MAGUNKAT MAGYARNAK NEVEZZÜK, A SUMÉROK MAGUKAT MAGARINAK NEVEZTÉK - NYELVÜNK SZAVAINAK ÉS NYELVTANÁNAK NAGYFOKÚ HASONLÓSÁGA A SUMÉRHOZ VALAMINT A MAGYAR ÉS ÁLTALÁBAN A SZKÍTA VALLÁSOK HASONLÓSÁGA A BABILONI VALLÁSHOZ A "SORBONNE" ÁLTAL VÉGZETT ETIMOLÓGIAI, ŐSMŰVELTSÉG NYELV -ELEMEINEK KUTATÁSA A KIMUTATTA A SUMER NYELV HASONLÓSÁGÁT A MAI NYELVEKKEL: MAI ANGOL 4%, LATIN 5%, HÉBER 5%, CSENDES-ÓCEÁNI NYELVEK 7%, INDIA-I MUNDA-KHOL 9%, TIBET-I SZANKSZKRIT 12%, ŐS-TÖRÖK TÜRKMÉN 26%, MAI MAGYAR 68% 10

11 A SUMÉR VALLÁS AZ EGYIPTOMIAKHOZ HASONLÓAN NAPISTENHIT, DE ATTÓL KÜLÖNBÖZŐ, HASONLÓBB A GÖRÖGÖK HITVILÁGÁHOZ - ISTENEIK NÉHA EMBERI GYARLÓSÁGOKAT MUTATNAK. AZ ISTENEK EGYMÁS LESZÁRMAZOTTAI, ÉS AZ A FŐISTEN, AKI ÉPPEN A MÉH - AZ ISTENI FENSŐBBSÉG BIRTOKOSA. 7 6 5 4 3 2 1        ADAR MARDUK NERGAL SHAMMASH INANNA NEBO NANNA KIA (ELEMEK) SHAMMASH ANU KORONÁJA A HÁROM ŐRZŐ ANU ENLIL ENKI 11 A SZFÉRÁK SUMÉR ISTENEI:

12 SUMÉR BIRODALOM KEZDETE Tibeti feljegyzések (Kancsur) MU létének kezdete Atlantiszi Poszeidon uralma Első Atlantiszi király Utolsó Majax király Egyiptom kezdete Atlantisz uralma Mu pusztulása Atlantisz első elsüllyedése Atlantisz végleges elsüllyedése Védizmus keletkezése Brahmanizmus keletkezése Vedanta keletkezése Buddha megvilágosodása Buddha halála Sumér birodalom hanyatlása 2. Sumér birodalom (Saragon) Jézus születése/időszámítás kezdete Mohamed halála Jelenkor/pólusváltás/Nibiru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -260 000 -70 000 -50 000 -25 400 -21 100 -16 000 -13 900 -13 000 -11 500 -7 200 -4 000 -3 000 -2 800 -2 531 -2 480 -2340 -2330 0 632 2 003 HA A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEKET SPIRÁLIS IDŐ KOORDINÁTÁKBAN ÁBRÁZOLJUK, ÉSZREVEHETŐ, HOGY A FONTOSABB ESEMÉNYEK 3600 ÉVES CIKLUSOKAT KÖVETNEK. -126 000 év -270 000 év -234 000 év -198 000 év -90 000 év -54 000 év +18 000 év 0 év -36 000 év -72 000 év -108 000 év -144 000 év -180 000 év -216 000 év -252 000 év -288 000 év +36 000 év -18 000 év -162 000 év 3600 ÉV A SUMÉROK SZERINT A NAPRENDSZERNEK LÉTEZIK MÉG EGY BOLYGÓJA, AMELY 3600 ÉVES CIKLUSOKBAN KERÜLI MEG A NAPOT. 12

13 13 SUMÉROK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SUMÉR BIRODALOM TÖBB, MINT NÉGYEZER ÉVE LÉTEZETT. A GILGAMES EPOSZ SZERINT EZT MEGELŐZŐEN 260 000 ÉVVEL 200 KIRÁLYUK VOLT. 2. A SUMÉROK SZERVEZETT VÁROSÁLLAMOKBAN ÉLTEK, ÉLÜKÖN A MÁGIKUS KÉPZETTSÉGŰ ENSIKKEL. 3. A SUMÉROK ÖNTÖZÉSES FÖLDMŰVELÉST ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉST FOLYTATTAK. 4. KIEMELKEDŐ MATEMATIKAI ÉS CSILLAGÁSZATI ISMERETEKKEL RENDELKEZTEK. 6. TAPASZTALATAIKAT ÍRÁSOS-RAJZOS FORMÁBAN AGYAGTÁBLÁKON HAGYTÁK AZ UTÓKORRA. 5. A SUMÉROK ISMERTÉK A NAPRENDSZER NIBIRUNAK NEVEZETT BOLYGÓJÁT, 3600 ÉVES KERINGÉSI CIKLUSÁT, VALAMINT A FÖLD PÓLUSVÁLTÁSÁT. 7. A SUMÉROK MAGARINAK NEVEZTÉK MAGUKAT, MI MAGYARNAK, NYELVÜNK 69%-BAN AZONOS A SUMÉRRAL, TEHÁT IGEN NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL A SUMÉROK LESZÁRMAZOTTAI VAGYUNK.

14 NAP MERKÚR VÉNUSZ FÖLD MARS JUPITER SZATURNUSZ URÁNUSZ NEPTUNUSZ PLÚTÓ A LEGBELSÕ BOLYGÓ, A MERKÚR KIVÉTELÉVEL EGYETLEN EGY BOLYGÓ SEM KERING A NAP EGYENLÍTÕI SÍKJÁBAN. ANOMÁLIÁK A NAPRENDSZERBEN LENNIE KELL EGYFAJTA “KÜLSÕ ERÕNEK” AMELY ELTÉRÍTI ÕKET ETTÕL A SÍKTÓL. A VÉNUSZ SZINTÉN KÜLÖNÖS. TENGELYKÖRÜLI FORGÁSÁNAK IRÁNYA ELLENTÉTES A MEGSZOKOTTAL. RÁADÁSUL EGY VÉNUSZI NAP HOSSZABB, MINT EGY VÉNUSZI ÉV. A FÖLD ÉS A MARS NEM MUTAT ELTÉRÉSEKET. AZ URÁNUSZT EGYKOR HIHETETLEN ERÕS KOZMIKUS CSAPÁS ÉRHETTE. FORGÁSTENGELYE SZINTE BENNE FEKSZIK PÁLYASÍKJÁBAN, A BOLYGÓ “GURUL” A PÁLYÁJÁN. RÁADÁSUL TENGELYFORGÁSI IRÁNYA, A VÉNUSZÉHOZ HASONLÓAN FORDÍTOTT. HOLDJAI AZONBAN PONTOSAN AZ EGYENLÍTÕI SÍKJÁBAN KERINGENEK A NEPTUNUSSZAL KAPCSOLATBAN AZ A KÜLÖNÖS, HOGY A LEGNAGYOBB TÖMEGÛ HOLDJA AZ ELLENKEZÕ IRÁNYBAN KERING KÖRÜLÖTTE, MINT A TÖBBI, MELYEK EGYÉBKÉNT A MEGSZOKOTT NYUGAT-KELETI MOZGÁSI IRÁNYT MUTATJÁK, TOVÁBBÁ LÉGKÖRREL RENDELKEZIK. A Plútón túl (Kuiper-öv) további jelentős méretű égitestek tucatjait fedezték már fel, de a gázóriások mozgásában mutatkozó anomáliákat nem sikerült megmagyarázni. 14

15 1984-BEN VETETTÉK FEL TUDÓSOK ANNAK LEHETŐSÉGÉT, HOGY NAPUNK KETTŐSCSILLAG, KÍSÉRŐJE AZ ÜSTÖKÖSFELHŐ MEGBOLYGATÁSÁVAL PUSZTULÁST HOZÓ NEMEZIS, EGY VÖRÖS VAGY BARNA TÖRPECSILLAG. ERRE A KÖVETKEZTETÉSRE AZ ÕSMARADVÁNYOK ELEMZÉSÉVEL JUTOTTAK. ÖSSZEFÜGGÉST TALÁLTAK A NAGYARÁNYÚ FAJKIHALÁSOK ÉS AZ ADOTT FÖLDTÖRTÉNETI RÉTEGEK MAGAS IRÍDIUM TARTALMA KÖZÖTT. AZ UTÓBBI 250 MILLIÓ ÉVET ÁTFOGÓ FÖLDTÖRTÉNETI LELETEKNÉL AZT TALÁLTÁK, HOGY A METEORITOKBAN GYAKORI IRÍDIUM MENNYISÉGE AZ EGYES RÉTEGEKBEN JELENTŐSEN EMELKEDIK NAGYJÁBÓL MINDEN 26. MILLIÓ ÉV TÁJÉKÁN. MI OKOZHATJA EZEKET AZ ELTÉRÉSEKET? BIZONYÍTOTTNAK LÁTSZIK, HOGY A NEMEZIS RENDSZERESEN „VILÁGVÉGÉT” OKOZ. A NEMEZIS FÉL FÉNYÉVRE KÖZELÍTHETI MEG A FÖLDET. ÓRIÁSI METEORHULLÁST EREDMÉNYEZ, AZTÁN 3 FÉNYÉVRE ELTÁVOLODIK. MIVEL A LEGUTÓBBI NAGY KIPUSZTULÁS 13 MILLIÓ ÉVE VOLT, JELENLEG PÁLYÁJÁNAK LEGTÁVOLABBI PONTJÁN LEHET, ÍGY MÉG NÉHÁNY MILLIÓ ÉVIG NEM VESZÉLYES A NEMEZIS ÁTMÉRŐJE 100.000 KM-NÉL IS NAGYOBB LEHET, TÖMEGE A NAPÉNAK 5-10%-A. 15

16 TUDÓSCSOPORT VEZETÕ CSILLAGÁSZÁNAK NYILATKOZATÁBÓL: „…A PLANET-X EGY NAGYJÁBÓL JUPITER NAGYSÁGÚ, NAPRENDSZERÜNKHÖZ TARTOZÓ BOLYGÓ (JELLEMZÕIBEN TÖKÉLETESEN MEGFELELVE AZ ÕSI IRATOKBAN FENNMARADT ADATOKNAK) FELFEDEZÉSÉRÕL SZÁMOLHATOK BE. JELENLEG AZ ORION CSILLAGKÉP IRÁNYÁBAN TARTÓZKODIK. AZ IRAS HOLD SZINTE ABBAN A PILLANATBAN MEGTALÁLTA, MIHELYT FÕ MŰSZERÉT A KORÁBBAN MEGHATÁROZOTT IRÁNYBA FORDÍTOTTUK. LÉTEZÉSÉRÕL ÉS PONTOS HELYÉRÕL MÁR HOSSZÚ ÉVEK ÓTA TUDTUNK, MOST TECHNIKAI MEGERÕSÍTÉSRE IS SZÜKSÉGÜNK VOLT…” A NASA 1982-BEN TANULMÁNYT KÉSZÍTETT A PLÚTÓN TÚL KERINGÕ ÓRIÁSBOLYGÓ FELKUTATÁSÁRA. A TANULMÁNYBAN PONTOS KÉPLETET KÖZÖLNEK A PLANET X, AZAZ A TIZEDIK BOLYGÓ LEGVALÓSZÍNÛBB HELYÉRE. EGY ÉVVEL KÉSÕBB BOCSÁTOTTÁK FEL AZ INFRAVÖRÖS TÁVCSÕVEL FELSZERELT IRAS CSILLAGÁSZATI MESTERSÉGES HOLDAT 16

17 NAP A PLANET X MOZGÁSÁT KÉT CSILLAG HATÁROZZA MEG: A NAP ÉS A NEMEZIS. A LEGKORSZERŰBB TÁVCSÖVEK HASZNÁLATÁVAL MEGÁLLAPÍTOTTÁK, HOGY A PLANET-X 2003. MÁJUS VÉGÉN VAGY JÚNIUS ELEJÉN, A JUPITER PÁLYÁJÁN IS BELÜL KERÜL, ÉS ELÉRI NAPRENDSZERÜNK BELSÕ TÉRSÉGEIT. EGYES NÉPEK (SUMÉROK) TÖRTÉNELMI HAGYOMÁNYAIBAN, MONDÁIBAN EMLÍTÉST TESZNEK ILYEN ÉGITESTRÕL, AKKOR HOGYAN AZONOSÍTHATÓ? 17 AZ ÕSI FELJEGYZÉSEK SZERINT A 12. BOLYGÓ FELTÛNÉSÉT VÁRATLAN KATASZTRÓFÁK, NAGYARÁNYÚ VÁLTOZÁSOK ÉS KORSZAKVÁLTÁS KÍSÉRI. A MEZOPOTÁMIAI SZÖVEGEK AZ ÉGITEST PERIODIKUS MEGJELENÉSÉRÕL MINT ELÕRELÁTHATÓ, PONTOSAN KISZÁMOLHATÓ, MEGFIGYELHETÕ ESEMÉNYRÕL BESZÉLNEK. „A HATALMAS ÉGITEST MEGJELENÉSÉBEN SÖTÉTVÖRÖS.” MEGJELENÉSÉNEK NAPJÁT AZ ÓSZÖVETSÉGBEN LEÍRTAK SZERINT ESÕZÉSEK, ÁRADÁSOK ÉS FÖLDRENGÉSEK KÍSÉRIK. AZ ÖSSZES PLÚTÓN TÚL FELFEDEZETT ÉGITEST FÉNYE FEHÉR, MARDUK CSILLAGA – A NIBIRU- VÖRÖS FÉNYŰ.

18 MEZOPOTÁMIAI ÉS BIBLIAI FORRÁSOK NAGY HATÁROZOTTSÁGGAL ÁLLÍTJÁK: A 12. BOLYGÓ KERINGÉSI IDEJE 3600 ÉV. A SUMÉR- MAGYAR ÕSI SZÖVEGEKBEN A 3600-AS SZÁM JELE EGY NAGY KÖR VOLT. AZ ÉGITEST EPITHETONJA EGYÉBKÉNT A „SÁR”, MELYNEK JELENTÉSE TÖBBEK KÖZT „TÖKÉLETES CIKLUS”, ILLETVE „TELJES KÖR”, EGYBEN A 3600-AS SZÁMOT IS JELÖLI. A HÁROM KIFEJEZÉS-TARTALOM – ÉGITEST/CIKLUS/3600 – SZOROS ÖSSZEFÜGGÉSE NYILVÁNVALÓAN NEM LEHET PUSZTA VÉLETLEN. SZÁMOS PECSÉTHENGEREN LÁTHATÓ AZ ÉGITEST MOZGÁSÁT BEMUTATÓ ÁBRÁZOLÁS, FELTÜNTETVE AZOKAT A KÜLÖNÖSEN FONTOS CSILLAGÁSZATI PONTOKAT, MELYEKEN A NIBIRU ÁTHALADÁSAKOR FELISMERHETŐ A FÖLDRÕL NÉZVE. FÖLDKÖZELBE ÉRVE AKKOR LÁTHATÓ, AMIKOR EGYÜTTÁLL A MERKÚRRAL BERLINI MÚZEUMBAN ÕRZÖTT PECSÉTHENGER HA A A KÖZÉPSÕ ISTENALAKOT, ILLETVE MENNYEI LÉNYT KINAGYÍTJUK, MEGFIGYELHETŐ EGY HATALMAS SUGÁRZÓ CSILLAG, 11 ÉGITESTTŐL VALAMINT 24 KISEBB OBJEKTUMTÓL ÖVEZVE. 18

19 A NIBIRU TÖBBI BOLYGÓHOZ VISZONYÍTOTT MÉRETÉT AZ ÁBRA MUTATJA. A NAPRENDSZER BOLYGÓINAK SZÁMÁBA BELESZÁMÍTJÁK A NAPOT ÉS A FÖLD HOLDJÁT IS, ÍGY A NIBIRU A 12-IK. A NIBIRUT KÖZEL HÚSZ ÉVE SIKERÜLT ELÕSZÖR MEGFIGYELNI, AZÓTA IS FOLYAMATOSAN NYOMON KÖVETIK. A HÍREK ÉS FOTÓK AZONBAN ELÉG GYANÚSAK. KÜLÖNÖS MÓDON, AMIKOR A 2003-AS „ÁTHALADÁS”, MINT LEHETÕSÉG ELÕSZÖR A KÖZTUDATBA SZIVÁRGOTT, AZ INTERNETRÕL SZINTE AZONNAL ELTÛNT VALAMENNYI FOTÓ… A HIVATKOZÁSOK MEGMARADTAK, CSAK „ FURCSA MÓD ” A KÉPEK TÛNTEK EL… AZ AKKORIBAN FELFEDEZETT 2001 KX76 KISBOLYGÓRÓL ELTERJESZTETTÉK, HOGY AZ A NIBIRU. IGYEKEZTEK ALÁTÁMASZTANI IS, HISZEN NAPVILÁGOT LÁTOTT OLYAN FOTÓ, AMELYEN MÉLYVÖRÖS SZÍNŰNEK TŰNIK. CSAKHOGY „ELFELEJTETTÉK” AZOKAT A KÉPEKET TÖRÖLNI, MELYEKEN A 2001 KX76 KISBOLYGÓ EGYÉRTELMÛEN KÉK SZÍNŰ. 19

20 TEHÁT NEM ALAPTALAN A GYANÚ, HOGY VALAMI TURPISSÁG TÖRTÉNT… KÜLÖNÖSEN NEM, HA FIGYELEMBE VESSZÜK, HOGY AZ AMERIKAI KORMÁNYZAT UTASÍTOTTA A NASA-T, 2005-RE FEJLESSZEN KI OLYAN IONHAJTÓMÛVET, MELY 100 T-ÁS TÖMEGET KÉPES NAGY SEBESSÉGRE FELGYORSÍTANI. ARÁNYLAG MÉG NYÍLTAN IS DOLGOZNAK, HISZEN AZ EMBEREK MÁR VÁRJÁK, MIKOR LÉP EMBER A MARSRA. CSAKHOGY EZ A HAJTÓMÛ NEM A MARSRA VISZ ÛRHAJÓSOKAT, SOKKAL INKÁBB A CSILLAGKÖZI TÉR A CÉLJA. DE HA OTT NINCS SEMMI, AKKOR MÉGIS HOVÁ? NEM KELL TÚLSÁGOSAN NAGY FANTÁZIA AHHOZ, HOGY A NASA TUD A NIBIRURÓL, HISZEN ÕK FEDEZTÉK FEL. ARRÓL IS HALLHATTAK, HOGY AZ ÉGITEST AZ „ISTENEK LAKHELYE”. HA PEDIG TÉNYLEG AZ, NEM LEHET ÉRDEKTELEN MEGLÁTOGATNI ÕKET, MIELÕTT ÕK JÖNNEK IDE. MÁR CSAK A MIHEZTARTÁS VÉGETT IS... 2001 KX76 NIBIRU 20

21 DE ADDIG MÉG ELTELIK NÉHÁNY ÉVTIZED, HISZEN A NIBIRU ÉRKEZÉSE CSAK 30-50 ÉV MÚLVA VÁRHATÓ. A VILÁGVÉGE TEHÁT KICSIT KÉSÕBB LESZ. PERSZE, AZ EMBERISÉGEN IS SOK MÚLIK..... A 2003-AS „ÁTHALADÁS”-RA VONATKOZÓ HÍREKNEK IS AZÉRT VAN NÉMI VALÓSÁGALAPJA. EBBEN AZ IDŐBEN EGY GIGÁSZI ÜSTÖKÖS ÉRKEZÉSE VÁRHATÓ A NAPRENDSZER BELSÕ TÉRSÉGÉBE. AMÍG AZ EMBEREK AZT HISZIK, HOGY AZ A NIBIRU VOLT, ADDIG NINCS GOND, NYUGODTAN LEHET A HÁTTÉRBEN DOLGOZNI. A GOND AKKOR LESZ, HA AZ EMBEREK ÉSZREVESZIK A SZÁNDÉKOS ÉS HIVATALOS BECSAPÁST. 21

22 CSILLAGÁSZAT ÖSSZEFOGLALÁSA 22 1. A NAPRENDSZER ISMERT BOLYGÓINAK ÉS AZOK HOLDJAINAK PÁLYÁJÁBAN ÉS MOZGÁSÁBAN MEGMAGYARÁZHATATLAN ELTÉRÉSEK VANNAK. 2. TUDOMÁNYOS VIZSGÁLATOK MEGÁLLAPÍTOTTÁK, HOGY ENNEK EGYIK OKA A 26 MILLIÓ ÉVENTE FÖLDKÖZELBE KERŰLŐ NEMEZIS BOLYGÓ. A MAGY MÉRETŰ BOLYGÓ ÁLTAL KIVÁLTOTT METEORVIHAR A FÖLD ÉLŐVILÁGÁT KÉPES MEGSZÜNTETNI ÉS A BOLYGÓK MOZGÁSÁT MEGVÁLTOZTATNI. 3. 1982-BEN FELFEDEZTÉK A NAPRENDSZER 10-IK - 3600 ÉVES CIKLUSBAN KERINGŐ NIBIRUNAK NEVEZETT - BOLYGÓJÁT, AMELY FÖLDKÖZELBE ÉRVE ÁTALAKÍTJA A FÖLD TELJES FELSZÍNÉT ÉS ÉLŐVILÁGÁT. 4. A SUMÉR HITVILÁG SZERINT EZ A BOLYGÓ MARDUK ISTEN BOLYGÓJA, A KERESZTÉNY HITVILÁG SZERINT KRISZTUS BOLYGÓJA. 5. A JELENLEGI TUDOMÁNY (A KÜLÖNBÖZŐ KORMÁNYOK) TUDATÁBAN VAN A KÖZELGŐ VÁLTOZÁSOKNAK, DE ÓRIÁSI FIGYELEM ELTERELÉST (HAZUDOZÁST) VÉGEZNEK, NEHOGY A VALÓDI IGAZSÁG KIDERÜLJÖN. 6. A CSILLAGÁSZATI SZÁMÍTÁSOK SZERINT A NIBIRU 30-50 ÉV MÚLVA KERÜL FÖLDKÖZELBE. 7. A FÖLDÖN A NIBIRU ÁLTAL ELŐIDÉZETT PÓLUSVÁLTÁST MINDEN ESETBEN ÓRIÁSI SZELLEMI FELLENDÜLÉS KÖVETI.

23 A NIBIRUVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI ISMERETEK EGY MÉDIUMTÓL, NANCY-TŐL SZÁRMAZNAK NANCY AZ INFORMÁCIÓKAT MEDIÁLIS ÚTON SZEREZTE EGY – MAGUKAT ZÉTÁNAK NEVEZŐ – KIS SZÜRKÉKNEK ISMERT FÖLDÖN KÍVÜLI FAJTÓL. A ZÉTA FAJCSOPORT RENDKÍVŰL AKTÍV, SZÁMTALAN TÖRTÉNET ISMERETES MEGJELENÉSÜKRŐL. CIVILIZÁCIÓJUK SOK TEKINTETBEN ELTÉR A MIÉNKTŐL. MINDENEKELŐTT FEJLETTEBB A FÖLDINÉL, VALAMINT NAGYOBB HANGSÚLYT FEKTET AZ EGYMÁS IRÁNTI MEGBECSÜLÉSRE, A MÁSOK SEGÍTÉSÉRE, A BELSŐ ÉRTÉKEKRE. ZÁRT KÖZÖSSÉGET ALKOTNAK (CSAKÚGY, MINT AZ EMBERISÉG), VISZONT ELKÉPZELHETETLENÜL SZÉLESEBB LÁTÓKÖRREL RENDELKEZNEK A VILÁG DOLGAIRÓL. SZÍVESEN TANÍTANAK ÉS SEGÍTENEK MÁS FAJOKAT, DE KÖZVETLENÜL NEM AVATKOZNAK BE FEJLŐDÉSÜK MENETÉBE. A ZÉTÁK SZERINT A KÖZELI JÖVŐBEN A FÖLD KERESZTÜLMEGY EGY HATALMAS KATASZTRÓFÁN, AMELYNEK A LEGFONTOSABB ELEME, HOGY A FÖLDKÉREG ELFORDUL A BELSŐ MAGJA KÖRÜL, AZAZ FELCSERÉLŐDIK AZ ÉSZAKI ÉS A DÉLI PÓLUS. EZT A TITOKZATOS 12. BOLYGÓ OKOZZA. EZ AZ ÜSTÖKÖS PERIÓDIKUSAN MEGLÁTOGATJA A FÖLDET, INNEN EREDEZTETHETŐK EZ A NAGY MÚLTBELI KATASZTRÓFÁK IS. 23

24 ZetaTalk: Vándorló pólusok 24

25 ZetaTalk: Pólus eltolódási előjelek A 2003-MAS PÓLUSELTOLÓDÁST MEGELŐZŐEN: „A FÖLDRENGÉSEK NÖVEKEDNI FOGNAK GYAKORISÁGBAN ÉS ERŐSSÉGBEN, A VULKÁNOK FELÉBREDÉSEI FOLYTATÓDNI FOGNAK KEVÉS ELŐZETES FIGYELMEZTETÉS MELLETT, AZ IDŐJÁRÁS PEDIG MÉG INKÁBB KISZÁMÍTHATATLANNÁ VÁLIK, KEZELHETETLEN SZÁRAZSÁGOKAT VÉGTELEN ESŐZÉSEKKEL KÖVETVE. TÚL EZEN, NEM LESZNEK KÜLÖNLEGES TÖRTÉNÉSEK KÜLÖNLEGES IDŐPONTOKON, ÉS EGY KONKRÉT RÉGIÓ SEM LESZ ARÁNYTALANUL ÉRINTETT. „ AHOGY A PLANET-X ÁTHALAD A FÖLD ÉS A NAP KÖZÖTT, A FÖLD FORGÁSA MEGÁLL, MEGTÖRTÉNIK A PÓLUSVÁLTÁS, VALAMINT A FÖLDKÉREG ELFORDUL A FOLYÉKONY MAG KÖRÜL ÉS A FÖLD VISSZAFELÉ KEZD EL FOROGNI. A FÖLKDKÉREG ELFORDULÁSA A RÉTEGEK ELMOZDULÁSÁT ERDMÉNYEZI, AMI -VULKÁN KITÖRÉSEKET, -SZÉLVIHAROKAT, -FÖLDRÉSZEK KIEMELKEDÉSÉT ÉS ELSÜLLYEDÉSÉT OKOZZÁK. 25

26 - A FÖLDKÉREG ELFORDULÁSA MIATT MAGYARORSZÁG MAI TERÜLETE A TRÓPUSOK KÖZELÉBE KERÜL - A KÉT JEGES PÓLUS MELEGEBB ÉGHAJLATI ÖVRE KERÜL, MEGOLVAD A SARKI JÉG ÉS MEGEMELKEDIK A TENGEREK SZINTJE, ELÁRASZTVA MÉLYEBBEN FEKVŐ TERÜLETEKET. - A KELETKEZETT PORFELFŐ ÉVEKRE ELTAKARJA A NAPOT ÉS MEGVÁLTOZIK A VEGETÁCIÓ, E MIATT VÁLTOZIK AZ ÁLLATVILÁG - MEGVÁLTOZNAK AZ EMBERI LÉTFELTÉTELEK, FERTŐZŐ LESZ A VÍZ, CSÖKKEN A TÁPLÁLÉK MENNYISÉGE - MEGVÁLTOZIK A FÖLD KLÍMÁJA, VALAMINT A LEVEGŐ ÖSSZETÉTELE - A VÁLTOZÁSOK MIATT AZ EMBERISÉG 90-95 %-A ELPUSZTUL, EZZEL ELTŰNIK AZ EMBERISÉG EDDIGI TUDÁSA, AZ UTÓDOK TESTI FELÉPÍTÉSE, BŐRE MEGVÁLTOZIK, MÁS EMBERI FAJJÁ ALAKUL ÁT - MEGSZŰNIK A TECHNIKAI CIVILIZÁCIÓ, AZ EMBERI FEJLŐDÉS AZ ŐSKÖZÖSSÉGI SZINTRŐL KEZDŐDIK ÚJRA - A FÖLD TELJESEN MEGTISZTUL ÉS ÚJJÁÉLED AZ EMBERISÉG ÁLTAL OKOZOTT TERMÉSZETI KÁROKTÓL MÁS SZAVAKKAL: …Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok… 26

27 RÖVIDEN :MÁS FÖLD ÉS MÁS ÉG LESZ. A GEOLÓGIAILAG ELŐREJELEZHETŐ VÍZSZINT EMELKEDÉS MIATT EURÓPA TÉRKÉPE IS MEGVÁLTOZIK. 27

28             ARANYKOR LESŰRŰBB KOR SŰRŰSÖDÉS-ANYAGBA FORDULÁS RITKULÁS-SZELLEMI FEJLŐDÉS MINDENNEK MEG KELL LENNIE… MINDEN TEREMTETTRE VONATKOZIK A KÖRFORGÁS TÖRVÉNYE, TERMÉSZETESEN A FÖLD IS UGYANEZT A PERIÓDUSOS VÁLTOZÁST KÖVETI. TERMÉSZETESEN EZ NEM A FÖLD MEGSZŰNÉSÉT JELENTI, HANEM A FÖLDI SZFÉRÁK SŰRŰSÖDÉSÉT ÉS RITKULÁSÁT. A FÖLD AZ EMBERI FEJLŐDÉS LÉTTERE. MIVEL AZ EMBER TESTEI IS FÖLDI ANYAGOKBÓL ÁLLNAK, AZ EGÉSZ FOLYAMAT AZ EMBERISÉG FELEMELKEDÉSÉT, EVOLÚCIÓJÁT SZOLGÁLJA ! 28

29 ÖSSZEFOGLALÁS 29 1. AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS INTERNETRŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK ALAPJÁN KÉSZÜLT, A FORRÁSOK AZ IRODALOMBAN MEGTEKINTHETŐK. 2. A FÖLD RENDSZERES KATAKLIZMÁIRÓL MINDEN ŐSI KULTÚRA HAGYOTT HÁTRA INFORMÁCIÓKAT: A VÉDÁK, A KANCSUR IRATOK, AZ INKÁK, A SUMÉROK, BIBLIA. 4. TÖBB MÉDIUM IS KÖZÖLT INFORMÁCIÓKAT. LEGRÉSZLETESEBB LEÍRÁST NANCY AD, A ZÉTÁK ADATAI ALAPJÁN. 3. A FÖLD GEOLÓGIAI VIZSGÁLATAI ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTTAK EGY 26 MILLÓ ÉVES FÖLD PUSZTULÁSI CIKLUST, AMIT A NEMEZIS BOLYGÓ OKOZ. 5. A CSILLAGÁSZOK MEGTALÁLTÁK A NEMEZIS ÉS A NIBIRU BOLYGÓT IS, HALADÁSUKAT FIGYELEMMEL KÍSÉRIK ÉS A KÖZVÉLEMÉNYT HAMISÍTOTT INFORMÁCIÓKKAL ÁRASZTJÁK EL. A NEMEZIS JÓ NÉHÁNY MILLÓ ÉVIG NEM KERÜL FÖLD KÖZELBE, VISZONT A NIBIRU IGEN. A SUMÉROK 3600 ÉVES CIKLUST ÍRTAK A NIBIRU BOLYGÓ VISSZATÉRÉSÉRE. A ZÉTÁK SZERINT A NIBIRU 2003. TAVASZ VÉGÉN, NYÁR ELEJÉN ÉRKEZIK, A CSILLAGÁSZATI SZÁMÍTÁSOK SZERINT VISZONT 30-50 ÉV (?) MÚLVA. AZ INKA NAPTÁR VISZONT 2012 DECEMBER 30-ÉN ÉR VÉGET. AZ INKÁK NAPKITÖRÉST JÓSOLNAK, AMI ELPUSZTÍTJA A FÖLD TELJES FELSZÍNÉT. A BIBLIA SZERINT:” Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, az ég angyalai sem, a Fiú sem, csak az Atya”.

30 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET 30 ITT A VÉGE…

31 1CÍMLAP21A NIBIRU ÉRKEZÉSE 2AZ EMBERISÉG22CSILLAGÁSZATI ÖSSZEFOGLALÓ 3SUMÉROK 123ZETA TALK – ZÉTÁK SZÁRMAZÁSA 4SUMÉROK 224ZETA TALK – ZÉTÁK VÉLEMÉNYE 5SUMÉROK 325ZETA TALK – VÁLTOZÁS ELŐJELEI 6SUMÉROK 426VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK 7SUMÉROK 527EURÓPA ÚJ TÉRKÉPE 8SUMÉROK 628PÓUSVÁLTÁS TÖRVÉNYSZERŰSÉGE 9SUMÉROK 729ÖSSZEFOGLALÁS 10SUMÉROK 830ZÁRÓ DIA 11SUMÉR VALLÁS31IRODALOMJEGYZÉK 12TÖRTÉNELEM IDŐSPIRÁLON32IRODALOMJEGYZÉK 13SUMÉROK ÖSSZEFOGLALÁS33IRODALOMJEGYZÉK 14NAPRENDSZER ANOMÁLIÁI34TARTALOMJEGYZÉK 15ANOMÁLOÁK OKAI -NEMEZIS35 16PLANET-X FELFEDEZÉSE36 17PLANET-X MOZGÁSA37 18SUMÉROK A NIBIRURÓL38 19TUDOMÁNYOS KÖDÖSÍTÉS39 20FÉLREVEZETŐ INFORMÁCIÓK40 TARTALOMJEGYZÉK 34


Letölteni ppt "A PAKSI EZOTERIKUS KÖR TISZTELETÉRE ÖSSZEÁLLÍTOTT ELŐADÁS KÖVETKEZŐ DIA: KLIKK / ENTER AZ ISMERTETETT ANYAG INTERNETES FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZIK, ÉS TÖRTÉNETI,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések