Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hétköznapi és tudományos tudás (a tudományos megismerésről) Szociológia módszertan WJLF SZM BA Pecze Mariann.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hétköznapi és tudományos tudás (a tudományos megismerésről) Szociológia módszertan WJLF SZM BA Pecze Mariann."— Előadás másolata:

1 Hétköznapi és tudományos tudás (a tudományos megismerésről) Szociológia módszertan WJLF SZM BA Pecze Mariann

2 2 Világról való ismereteink forrásai Béla nem a Hyattben lakik Kinéz a törött ablakon Veri az apja ha felébred Pornóképek a falakon Hat öccse van, szőkék, barnák És egy fekete, de nagyon Verés közben nehéz a futás, A szíj gyorsabb, mint a lába. De bosszút áll majd, hogyha nagy lesz Laposan néz az apjára És egy NATO katonabakancsban Leköltözik az utcára Tízéves múlt, még nem tud írni. Nem tudja, szívjon, vagy egyen. Nem arról álmodik, hogy mérnök, Tengerész, vagy zenész legyen. Várja, hogy felnőjön végre Pénzt szerezzen; És egy rugóskést vegyen. (Hobo Blues Band : A bosszú angyala) (Részletek a Nemzeti Ifjúsági Stratégiából)

3 3 Világról való ismereteink forrásai Van egy falu a határon. Üres, kihalt, hideg, Az emberek szép lassan elmenekültek. Mindenki elvitt valamit, ki a múltat, ki a reményt. Sikít a csend az iskolában, a postára nem jön levél. A csillag levált a falról, kidőlt a kerítés, A padlót régen eltüzelték, a gaz az égig ér. Bicikli rozsdáll a sárban, a pap Pestre szaladt, Bagoly szunnyad a padláson, macska az ágy alatt. Túl a hegyeken, túl a határon, Van egy falu, ahol senki sem él. Túl a hegyeken, túl a határon, Van egy falu, ahol senki sem él. Nem épült állomás, se malom, se kastély, Szeretet volt a faluban, a Béke köztük élt. Emberek nélkül csak pár ház, ahol senki sem él, Meghal a falu, mielőtt Európa ideér. Hobo Blues Band : Senkifalva Felsőbéndek, Somogy megye A kis falvak elnéptelenedése a hetvenes évek után felgyorsult. A vidéki iparosítás, a mezőgazdaság átszervezése, modernizációja következtében is kialakult munkanélküliség szintén a centrum települések felé irányították a térbeli mozgásokat. A területi egyenlőtlenségeket meghatározó dimenziók alapján egyértelmű a falu várossal szembeni társadalmi hátránya. (Dr. Szirmai Viktória: A településszociológia alapjai) A falvak differenciálódása egész Európában általános. Nyugat-európai országokból vettük át az iskolakörzetesítést, az igazgatási összevonásokat, és a falusi elnéptelenedés nem öltött nagyobb mértéket, mint például a szomszédos Ausztriában. A falvak differenciálódása természetes velejárója az iparosításnak, illetőleg az iparról a szolgáltatási társadalomra történő áttérésnek. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert a szocialista rendszer megszűnésétől nem várható a falvak egy részében a népességcsökkenés vagy a kiürülés megállása. Enyedi György: A magyar falu – nyertes, vesztes?

4 4 Világról való ismereteink forrásai Yo, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet! Mit kíván a magyar nemzet? Hungaro-pannon-népi-nemzeti magyar rappet! Yo, fülünket sérti, és szívünk nem érti Hogy rádiónk éjjel mért van tele nyugati zenével, Nem pedig nyugtató szép magyar rappel? Javarészt külföldi folyik a médiából Nem ezért jöttünk ide Levédiából! Magyaros zenét! Magyar szavakat! Hazafias rappereket,hip-hop-fiakat! Szép szöveget, erkölcsi témát! Ezeréves múlthoz hű magatartást! Mert pornós, kábítós hip-hop nekünk nem kell, Neveljünk etikus, hazafias rappel! Aki erkölcstelent kiad,és dörzsöli a tenyerét, nem érdemli meg a magyar rap kenyerét! (Bëlga: Magyar Nemzeti Hip-Hop ) (CSEPELI GYÖRGY-ÖRKÉNY ANTAL: Jelképek és eszmék az európai nemzeti himnuszokban In: Regio – Kisebbség, politika, társadalom 1996. 7. évf. 2.sz.)

5 5 Pannonia Allstars Ska Orchestra : Budapest már megint szmogriadó bemondta minden adó mindegy hogy páros vagy, vagy páratlan a por a tüdődben van ó lesz-e dugóadó? P+R parkoló? hát mért nem érthető, hogy így nem élhető na még egy térfigyelő budapest te csodás fecsegés locsogás budapest te csodás fecsegés locsogás nyugdíjas lázadás jól fogy a záptojás hálós szatyorral, kordonok rácsainál ördögöt vizionál szamurájkardozás zebrán gázolás bicikli úton keresztbe parkolás szélvédőn csattan a lánc budapest te csodás fecsegés locsogás budapest te csodás fecsegés locsogás hajnali villamos mindenkit összehoz egymás emberszagát öleljük finoman át ásít egy szakadt plakát hontalanok hada csípős az éjszaka újságpapírból készül a hálószoba megmar az illata budapest te csodás fecsegés locsogás budapest de csodás csupa szívdobogás

6 6 Pannonia Allstars Ska Orchestra: Tanya Fejemre hullik a vakolat Meg kéne szerelni a csapokat Biztonság, nyugalom, kényelem A haldokló tévém szétverem Mert a lift régóta nem működik A szomszédok az ajtót köpködik És nyakamra támadnak kutyák Már két hónapja nincs munkám Jól tökön rúgott a csajom Védte az igazságát, az igazságát Repült a szekrény az erkélyről, Megszabadult a terhétől A telefonomon a gombom csak dísz Azt mondja erről nem hívsz A kádon szétreped a hűtőrács, Szivárog a gáz és szétesik a ház A házmester újfasiszta, A szomszédom alkoholista Múltkor a házat körbehugyozta A felettem lakó pszichopata Tegnap előtt beáztam, Két jehovást leráztam Holnap jönnek a gázosok, Nincs pénzem, de a számla sok Lendül a kar mikor összegyűlik az árja A földszinten A legális piknik a megváltó patak vért várja Kinézek a betört ablakon Az erőszak nyomot hagy az arcokon Csattan a pofon és fröccsen a nyál Büntet a rendőr és 'jó reggelt' kíván! Nem idegesítem magam halálra, vissza költözöm a tanyámra! A tanyámon megehet az enyészet, valamit úgyis majd tenyésztek!

7 7 Sokféle módon szerzünk ismereteket a bennünket körülvevő világról (megfigyelés, beszélgetés, kutatások, dokumentumfilmek, híradó, művészet éít.) Nincs abszolút jó módszer, előnye, hátránya mindegyiknek van! Tudomány: a megismerés egyik fajtája, amely eltér más formáktól Kritériuma: logikailag alátámasztható Empirikusan igazolható

8 8 A tudományos kutatás alapja Tudomány= logo- empirikus jelenség A világ értelmezésének logikailag is összhangban kell állnia azzal, amit tapasztalunk. Logika=ésszerűségmegfigyelés

9 9 Kétféle valóság  Tudás= a valóság megismerése  Konszenzuális (egyezményes): mondták, hogy valóságos, mindenki egyetért abban, hogy ez így van  Tapasztalati: saját közvetlen tapasztalatunkból tudjuk  Mindkét valóság egyformán hiteles életszerű és elfogadható. Nem mindig egyeznek! Mi igaz, és mi nem? A tudomány fogódzót nyújt! Valóság Konszenzuális valóság Empirikus (megfigyelési), tapasztalati valóság

10 10 Tudományos megismerés kialakulása A VILÁG MEGISMERÉSE vallástudomány természettudományok fizika Kémia … társadalomtudományok közgazdaságtan szociológia családszociológia oktatásszociológia településszociológia … antropológia pszichológia… művészet XX. szd. közepe: interdiszciplinaritás (a kül. tudományágak összekapcsolása) Földrajzi felfedezések, tőkés, polgári társ. – szaktudományok kial. Ókori görög kultúra

11 11 Mitől tudományos a megismerés? Miért nem tudományos?  Jóslat (nem azt mondja, ami van - mi lesz szerinte)  Evidencia, közhelyek leírása  Definiálatlan fogalmak (kinek szánja – alappopuláció nem pontosan körülhatárolt)  Ellenőrizhetetlen, nem cáfolható megfogalmazás  Nincs indoklás, magyarázat (idézetek, források megadása hiányzik) Haszna:  Tájékoztatást nyújt, egyszerű nyelvezet  Megnyugtató – szorongást csökkenti  Pozitív dolgokra sarkall  A tömegkultúra része

12 12 Kutatás: a megismerés célszerű, tervezett, módszeres, ellenőrizhető (kontrollálható) eredményekhez vezető változata  Objektivitásra való tudatos törekvés  Szándékos, tudatos, reflektált megfigyelés –önmagát is! ( eseti, szubjektív)  Oksági kapcsolat keresése a jelenségek között  Pontosan definiált, mérhetővé tett jelenségek között ( rosszaság?)  Alap: elméleti elgondolás  Előfeltevés, tudományos módszer alapján Mitől tudományos a megismerés? Alappélda: Pista bácsi és az ifjúság problémája

13 13 A tudomány három alappillére  Elmélet: logikai aspektusokkal foglalkozik  Kutatásmódszertan: az adatgyűjtéssel foglalkozik  Statisztika: szolgáltatja a végeredményt, hogy összevessük, ami logikusan várható volt azzal, amit ténylegesen megfigyeltünk Tudomány ElméletKutatásmódszertanStatisztika

14 14 A hétköznapi megismerés hibái 1. Pontatlan megfigyelés Rendszertelen, esetleges, öntudatlan ( tudatos, mérési segédeszközök segítik - leírás, fotó…) 2. Túláltalánosítás Kevés idő, kis minta alapján (mintavétel- reprezentativitás, replikáció, kiterjesztés) 3. Szelektív észlelés Általunk igaznak vélt összefüggést hajlamosabbak vagyunk észrevenni, figyelmen kívül hagyva az egyéb tapasztalatokat (pl. autóvásárlás után saját kocsi megítélése) faji és etnikai előítéletek fennmaradása Babbie p37-46

15 15 4. Hozzáköltések Érthetetlen dolgok magyarázatára kiegészítjük az ismereteinket pl.: általános következtetésünknek ellentmondó tényeket „megmagyarázzuk” „Pista a helyemre pályázik, csak azért segített, hogy utána bemártson” ( újabb hipotézisek, újabb kutatás) 5. Illogikus okoskodás A zavaró ellentmondások feloldására módszerek:  „kivétel, ami erősíti a szabályt”  „a szerencsejátékos tévedése” (idővel megváltozik a helyzet – pl.: hét közben szép idő, hétvégén eső lesz!) 6. Elfogultság a megértésben Ragaszkodunk ahhoz az értelmezéshez, amit kialakítottunk, hogy ne kelljen azt átdolgozni (megkérdőjelezné képességeinket) inkább megmagyarázzuk, átértelmezzük a helyzetet („kirúgtak, mert kellett a hely a főnök haverjának”) A hétköznapi megismerés hibái

16 16 7.Megismerés idő előtti lezárása A korábbi hibák sokszor ide vezetnek „kellő ismeretem van a dologról, ne zavarjatok össze!” (tudom, milyenek a zsidók, a drogosok, a leányanyák, a cigányok…) a megértést, megismerést akadályozza! 8.Misztifikáció Vannak dolgok, amiket nem tudunk felfogni, megismerni, megérteni (Juli néni: világegyetem létezése: Istenhit – ezzel lezárja a megismerést!) Tudomány álláspontja: potenciálisan minden megismerhető! A hétköznapi megismerés hibái

17 17 Társadalomtudományos objektivitás A kutatót is befolyásolja élettörténete, társadalmi, nemi, etnikai, életkori hovatartozása Objektivitás elősegítője: 1. Interszubjektivitás Szakmai közösség, kommunikáció, publikálás 2. Megismételhetőség Ellenőrizhető, cáfolható 3. Kritika Szintén alátámasztható formában, csakúgy, mint a következtetéseket.

18 18 Az objektivitás kérdése Saját nézeteitől függetlenül kell tevékenykednie – az eredményeket nem igazíthatja önmaga vagy a megrendelő ízléséhez!  Weber: a kutatási téma megválasztása, kérdések megfogalmazása önmagában értékeket mutat  Mannheim: nem tud osztályérdekeitől függetlenedni, befolyásolja az a réteg, melynek tagja  Myrdal, Gunnar: jelezze világnézetét az elején, különítse el a véleményt az eredményektől  Eredmények közlése: hétköznapi ember által is megérthető formában


Letölteni ppt "Hétköznapi és tudományos tudás (a tudományos megismerésről) Szociológia módszertan WJLF SZM BA Pecze Mariann."

Hasonló előadás


Google Hirdetések