Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 1 Innenleitungen mit einem Betriebsdruckgleich, kleiner, 100 mbar Belső vezetékek 100 mbar-ral azonos vagy annál.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 1 Innenleitungen mit einem Betriebsdruckgleich, kleiner, 100 mbar Belső vezetékek 100 mbar-ral azonos vagy annál."— Előadás másolata:

1 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 1 Innenleitungen mit einem Betriebsdruckgleich, kleiner, 100 mbar Belső vezetékek 100 mbar-ral azonos vagy annál kisebb üzemi nyomással

2 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 2 1.ANWENDUNGSBEREICH FELHASZNÁLÁSI TERÜLET •Innenleitungen mit einem Betriebsdruck gleich, kleiner, 100 mbar. •Beginn der Leitungsanlage nach Hauptabsperrung •Belső vezetékek 100 mbar-ral azonos vagy annál kisebb üzemi nyomással. •A csővezetékrendszer a főelzáró után kezdődik.

3 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 3 2.PLANUNG / TERVEZÉS • •Vom Netzbetreiber wird der Netzeintritt bis zum Zählerblock vorgenommen. •A hálózat üzemeltetője elvégzi a hálózatba való belépést a mérőblokkig.

4 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 4 2.PLANUNG / TERVEZÉS • •Es muss vom Anlagenbetreiber ein befugtes Unternehmen (z.B. Installationsunternehmen) für die Ausführung beauftragt werden. •A kivitelezéssel a berendezés üzemeltetőjének egy arra jogosult vállalatot (pl. szerelő vállalatot) kell megbíznia

5 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 5 2.PLANUNG / TERVEZÉS • •Es ist kein Plan oder Einreichdokumentation erforderlich. •Nem szükséges terv vagy dokumentációbenyújtás. Nicht erforderlich / Nem szükséges Nicht erforderlich / Nem szükséges

6 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 6 2.PLANUNG / TERVEZÉS • •Es muss um keine Genehmigung bei Behörden oder Netzbetreiber für die Installation eingereicht werden. • •Es müssen nur die Bedingungen und technische Richtlinien gemäß G1/2 eingehalten werden. •Nem kell engedélyt kérni hatóságtól vagy a hálózat üzemeltetőjétől. •Csak be kell tartani a G 1/2 szerinti feltételeket és műszaki irányelveket.

7 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 7 2.1 Leitungsführung / Vezetékek vezetése Innenleitungen dürfen nicht geführt werden in/ durch • • Traforäume • • Lüftungsschächten, Müllabwurfanlage • • Kohlenschütten • • Fahrschächten von Aufzügen • • Fanghohlräume • • Abwasserleitungen, Kanal • • unbelüftete Hohlräume (nur in Schutzrohren) A belső vezetékeket nem szabad következő dolgokban / dolgokon keresztül vezetni • trafóhelyiségek • szellőzőaknák, szemétledobó • szénrakás • liftek felvonóaknái • kéménykürtők • szennyvízelvezetők csatornák • szellőzetlen üregek (csak védőcsőben)

8 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 8 2.2 Leitungsverlegung / Vezetékek fektetése Erdverlegte Leitungen • Kennzeichnung durch gelbes Trassenband Trassenband Földbe fektetett vezetékek •jelölés sárga nyomvonaljelző szalaggal 2.PLANUNG / TERVEZÉS

9 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 9 2.2 Leitungsverlegung / Vezetékek fektetése Freiverlegte Leitungen Freiverlegte Leitungen •Sie müssen erkennbar sein (gelbe Kennzeichnung RAL 1012). Szabadon fektetett vezetékek •Felismerhetők kell, hogy legyenek (sárga jelölés RAL 1012) 2.PLANUNG / TERVEZÉS

10 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 10 2.2 Leitungsverlegung / Vezetékek fektetése Unter Putz verlegte Leitungen •Flanschverbindungen von unter Putz verlegten Leitungen müssen jederzeit zugänglich sein. Vakolat alá helyezett vezetékek •A vakolat alá helyezett karimakötésnek mindig hozzáférhetőeknek kell lenniük. 2.PLANUNG / TERVEZÉS

11 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 11 Leitungen in Leichtbauwänden (z.B. Gipskarton – Ständerwände) •Schraubverbindungen sind nicht zulässig •Im Bereich von metallischen Konstruktionsteilen (Stützen) nur mit Überschubrohr aus Kunststoff Vezetékek könnyűszerkezetes falakban (pl. gipszkarton – favázas falak) •csavaros kötések nem megengedettek •a fémből készült szerkezeti részek területén (támaszték) csak műanyagból készült ráhúzható csővel 2.2 Leitungsverlegung / Vezetékek fektetése 2.PLANUNG / TERVEZÉS

12 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 12 Leitungen in vorgefertigten Bauelementen •dürfen nur in vorgefertigten Bauelementen und dafür vorgesehenen Schlitzen nachträglich verlegt werden. Vezetékek előregyártott építőelemekben •csak előregyártott építőelemekben és az arra tervezett nyílásokban helyezhetők el utólag. 2.PLANUNG / TERVEZÉS 2.2 Leitungsverlegung / Vezetékek fektetése

13 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 13 Leitungen im Fußboden •Es dürfen nur schwere Gewinderohre korrosionsgeschützt mit geschweißten Verbindungen verwendet werden. •Sie dürfen nicht im Estrich verlegt werden, nur auf der Rohdecke oder in Schlitzen der Rohdecke. Vezetékek a padlóban •Csak korrózióvédelemmel ellátott, hegesztett kötésű, nehéz menetes csöveket szabad használni. •Nem szabad kőpadlóba helyezni őket, csak a nyers burkolatra vagy a nyers burkolat nyílásába. 2.PLANUNG / TERVEZÉS 2.2 Leitungsverlegung / Vezetékek fektetése

14 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 14 2.3 Übersicht Rohrmaterialien, Verlegeart, Verbindungen Csővezetéki anyagok, elhelyezési módok, kötések áttekintése 2.3 Übersicht Rohrmaterialien, Verlegeart, Verbindungen Csővezetéki anyagok, elhelyezési módok, kötések áttekintése 2.PLANUNG / TERVEZÉS

15 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 15 3. PRÜFUNGEN FELÜLVIZSGÁLATOK 3.1 Druckprobe •Je nach Bundesland kann oder muss weder eine Behörde noch der Netzbetreiber eine Abnahme / Druckprobe / Prüfung vornehmen. •Je nach Bundesland kann oder muss weder eine Behörde noch der Netzbetreiber eine Abnahme / Druckprobe / Prüfung vornehmen. •Die Verantwortung liegt im Bereich des Installationsunternehmens. Vorprüfung (Festigkeitsprüfung) •Prüfdruck 1,0 bar 3.1 Nyomáspróba •Tartományonként sem hatóság sem hálózatüzemeltető nem tud vagy nem kell neki átvételt / nyomáspróbát / felülvizsgálatot végezni. •A felelősség a szerelővállalatot terheli. Elővizsgálat (Szilárdsági vizsgálat) •vizsgálati nyomás 1,0 bar

16 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 16 3. PRÜFUNGEN FELÜLVIZSGÁLATOK Dichtheitsprüfung •Prüfdruck 130 mbar •Haltezeit mindestens 10 Minuten Dichtheitsprüfungen unter Betriebsdruck •Die Prüfung der Anschlüsse für Zähler, Sicherheits- Regeleinrichtungen, Geräteanschluß kann unter Betriebsdruck erfolgen. Tömörségvizsgálat •vizsgálati nyomás 130 mbar •Időtartam legalább 10 perc Tömörségvizsgálat üzemi nyomás alatt •Mérők, biztonsági- szabályozó berendezések, készülékcsatlakozások csatlakozásainak vizsgálata történhet üzemi nyomás alatt.

17 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 17 4. INBETRIEBNAHME VON LEITUNGEN VEZETÉKEK ÜZEMBEHELYEZÉSE •Nach erfolgter Druckprobe kann beim Netzbetreiber um die Freigabe eines 6 monatlichen Probebetriebs angesucht werden. •Danach wird vom Netzbetreiber die Genehmigung zur Vollinbetriebnahme erteilt. •A nyomáspróba elvégzése után a hálózat üzemeltetőjénél kérni lehet egy 6 hónapos próbaüzem jóváhagyását. •Ezután adja meg a hálózat üzemeltetője az engedélyt a teljes üzembe helyezésre.

18 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 18 5. DOKUMENTATION / DOKUMENTÁCIÓ •Der Errichter muss Informationen über die Ausführung und Verlauf der Leitungsanlagen (Foto, Skizze) geben. •Bei nicht frei verlegtem Kupfer oder Edelstahlleitungen ist die Lage der Leitung exakt einzumessen und planlich darzustellen. •Die Dokumentation ist bei der Anlagen aufzubewahren •A létesítőnek információt kell adnia a csővezetékrendszer kivitelezéséről és menetéről (fotó, vázlatrajz). •A nem szabadon fektetett réz- vagy nemesacélcsöveknél a vezeték helyzetét pontosan be kell mérni és tervrajzilag be kell mutatni. •A dokumentációt a berendezéseknél kell megőrizni.

19 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 19 5. DOKUMENTATION DOKUMENTÁCIÓ •Alle Prüfungen (Druck, Dichtheit) müssen durch ein Prüfzeugnis bestätigt werden, welche die Identifikation wiedergibt •Minden vizsgálatot (nyomás, tömörség) vizsgálatibizonylattal kell igazolni, ami lehetővé teszi az azonosítást

20 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 20 6. SICHERHEITSTECHNISCHE ÜBERPRÜFUNG VON GAS-INNENLEITUNGEN BELSŐ GÁZVEZETÉKEK BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATA 6.1 Fristen für die Überprüfung •Im Normalfall ist eine Überprüfung alle 12 Jahre durchzuführen. 6.1 A felülvizsgálatok határidői •Normál esetben 12 évente kell felülvizsgálatot végezni.

21 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 21 6. SICHERHEITSTECHNISCHE ÜBERPRÜFUNG VON GAS-INNENLEITUNGEN BELSŐ GÁZVEZETÉKEK BIZTONSÁGTECHNIKAI FELÜLVIZSGÁLATA 6.2. Zu prüfende Anlagenteile •Verteileranlagen, Verbrauchsleitungen, Gaszähleranlagen •Diese Leitungen / Anlagen sind auf Druckabfall mit dem 1,3-fachen Betriebsdruck zu prüfen 6.2. Vizsgálandó berendezésrészek •Elosztó-berendezések, Fogyasztói vezetékek, Gázmérő-berendezések •Ezen a vezetékek / berendezések nyomásesését az üzemi nyomás 1,3-szeresével kell vizsgálni.

22 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 22 Prüfung auf Druckabfall Nyomásesés vizsgálata Prüfung auf Druckabfall Nyomásesés vizsgálata Eine Leitung ist uneingeschränkt gebrauchsfähig, wenn der Prüfdruck bei gleich bleibenden Bedingungen über einen Zeitraum von mindestens 10 Minuten unverändert bleibt. •Bei einer Leckrate ≤ 1 l/h ist eine befristete Gebrauchsfähigkeit gegeben. Der betroffene Leitungsteil ist innerhalb von 12 Monaten zu sanieren. Egy vezeték korlátlanul használható, ha az ellenőrző nyomás azonos feltételek mellett legalább 10 percig változatlan marad. •Ha a vezeték e vizsgálatánál a szivárgásérték ≤ 1 l/h, akkor a használhatóság határidőhöz kötött. Ebben az esetben az érintett vezetékrészt 12 hónapon belül ki kell cserélni.

23 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 23 Prüfung auf Druckabfall Nyomásesés vizsgálata Prüfung auf Druckabfall Nyomásesés vizsgálata •Bei einer Leckrate > 1 l/h, aber ≤ 5 l/h ist eine verminderte Gebrauchsfähigkeit gegeben. Der betroffene Leitungsteil ist innerhalb von 4 Wochen zu sanieren. •Ha a vezeték e vizsgálatánál a szivárgásérték > 1 l/h, de ≤ 5 l/h, akkor a használhatóság csökkentett. Ebben az esetben az érintett vezetékrészt 4 héten belül ki kell cserélni.

24 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 24 Prüfung auf Druckabfall Nyomásesés vizsgálata Prüfung auf Druckabfall Nyomásesés vizsgálata •Bei einer Leckrate > 5 l/h ist keine Gebrauchsfähigkeit gegeben. Die Anlage ist sofort außer Betrieb zu nehmen und die dafür zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen betreffend allfälliger Meldung sind zu beachten. •Ha a vezeték e vizsgálatánál a szivárgásérték > 5 l/h, akkor a vezeték nem használható. A berendezést azonnal üzemen kívül kell helyezni és a mindenkori jelentésekre vonatkozó odaillő törvényi rendelkezéseket kell figyelembe venni.

25 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 25 Optische Überprüfung Optikai felülvizsgálat Optische Überprüfung Optikai felülvizsgálat Gasgeräte Bei der Überprüfung von Gasgeräten ist besonderes Augenmerk auf nachstehende Punkte zu legen: • Eignung des Aufstellraumes • Verbrennungsluftzuführung • ordnungsgemäße Montage • Gerätezustand • Gasdichtheit • Funktionsüberprüfung • Funktionsüberprüfung Abgasabführung Gázkészülékek A gázkészülékek vizsgálatánál különös figyelmet kell fordítani a következő pontokra: • a létesítés helyének alkalmassága • az égési levegő hozzávezetése • szabályszerű összeszerelés • a készülék állapota • gáztömörség • működés felülvizsgálata A füstgáz elvezetése

26 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 26 Armaturen Szerelvények Armaturen Szerelvények Im Zuge der Überprüfung sind Absperreinrichtungen (inkl. HAE) und Gasdruckregler auf Gasaustritt und Die Absperreinrichtungen zusätzlich Auf Gängigkeit zu prüfen. A felülvizsgálat folyamán az elzáró berendezéseket (inkl. HAE) és a gáznyomásszabályozókat Ellenőrizni kell a gázkilépést illetően, valamint az elzáró berendezéseket, arra vonatkozóan, hogy működik-e.

27 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 27 7. PRÜFPROTOKOLL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 7. PRÜFPROTOKOLL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV Das unterfertigte Prüfprotokoll ist dem Anlagenbetreiber auszuhändigen und nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen sind entsprechende Informationen weiterzuleiten. Az aláírt vizsgálati jegyzőkönyvet kézbesíteni kell a berendezés üzemeltetőjének és a törvényi rendelkezések értelmében továbbítani kell a megfelelő információkat.

28 Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest Danke für Ihre Aufmerksamkeit ! Köszönöm a figyelmüket ! 28 W. Huber


Letölteni ppt "Vortrag Dunagaz, April 2008, Budapest 1 Innenleitungen mit einem Betriebsdruckgleich, kleiner, 100 mbar Belső vezetékek 100 mbar-ral azonos vagy annál."

Hasonló előadás


Google Hirdetések