Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „Web 2.0” jelenség A „Web 2.0” jelenség (és ami mögötte van)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „Web 2.0” jelenség A „Web 2.0” jelenség (és ami mögötte van)"— Előadás másolata:

1 A „Web 2.0” jelenség A „Web 2.0” jelenség (és ami mögötte van)

2 Tézis Az internet fejlődésének új szakasza radikálisan átalakítja az informatikát, amelyben a Web már mint teljes működési környezet (platform) jelenik meg, és ez a mainál jóval dinamikusabb, a felhasználók teljesebb részvételét és sokoldalú együttműködését biztosító szolgáltatások kialakítását teszi lehetővé az üzleti, közszolgálati és civil szférában egyaránt.

3 1990 2000 20102020 webhasználat mértéke Web 1.0 Álmodozások kora Lehetőség Web 2.0 Nagykorúság kora Együttműködés Web 3.0 Érettség kora Megbízhatóság A Web fejlődésének fő szakaszai

4 publikált tartalom felhasználó által készített tartalom több mint 1 milliárd felhasználó globálisan 2006 Web 2.0 Az egyre inkább írott-olvasott Web 80 millió webhely Kollektív tudás Web 1.0 Az inkább csak olvasott Web 250 ezer webhely 45 millió felhasználó globálisan 1996 publikált tartalom felhasználó által készített tartalom A Web 1.0  2.0 átmenet

5 Britannica Online  Wikipedia személyes weboldalak  bloggolás (webnaplózás) kattintás és doménnév-megadás  kulcsszavas keresés és optimalizálás teljes oldal megtekintésének díjazása  díjazás kattintásokként képernyőrészlet kivágása  webszolgáltatás publikálás  hozzájárulás és részvétel tartalomkezelő rendszerek  wiki-alapú megközelítések könyvtárazás (taxonómia)  cimkézés ("folkszonómia") „beragadt” tartalmak  tartalomaggregáció A hangsúly a nagy webhelyeken van  A kisebb webhelyek kerülnek a fókuszba A hardvererőforrások a fontosak  Az információtartalom a fontos Az értéket a fejlesztők adják  A felhasználók is termelnek értéket Célzott felhasználói körök  Hálózatba szerveződő felhasználók Minden jog fenntartva  Csak bizonyos jogok vannak fenntartva Hosszú fejlesztési-bővítési ciklusok  Folyamatos karbantartás („örökös” béta) Szorosan kapcsolt architektúrák  Lazán kapcsolt architektúrák A szoftvert PC-re írják  A szoftver minden Web által támogatott eszközön működik A Web 1.0  2.0 átmenet jellemzői

6 A Web 2.0 használat mértéke A tevékenységet végző webhasználók %-os aránya Web 2.0-jellegű evékenységA felmérés időpontja 34%Az interneten keresztül fotókat hívatott elő vagy mutatott be.2005. szeptember 30% Értekelt valamilyen terméket, szolgáltatást vagy személy egy online értekelő rendszerrel. 2005. szeptember 27% Megosztotta a számítógépén tárolt információkat másokkal online módon. 2005. május-június 26% Megosztott olyan információt, amit saját maga hozott létre, pl. saját mű, fotó, történet vagy videó. 2005. december 18% Az online talált anyagot (pl. dal, szöveg vagy kép) kombinálva felhasználta a saját alkotásánál. 2005. január 14%Létrehozta saját weboldalát, vagy dolgozott rajta.2005. december 13% Létrehozott weboldalt vagy blogot mások számára, pl. barátok, magán vagy munkahelyi csoportok, vagy dolgozott ilyenen. 2005. december 11% Használt online közösségi vagy munkahelyi hálózati helyeket, mint pl. Friendster vagy Linkedln 2005. szeptember 8% Létrehozta saját online újságját vagy blogját, vagy dolgozott rajta. 2006. február-április

7 Tartalom Infor- máció- keresés Multi- modális és közösségi tartalom Technológia Nyíltság és egyszerűség hálózati platform Üzleti modell Nagy szoftvergyártók és -szolgáltatók Kezdő vállalkozások Használat Vállalatok és intézmények Egyének és civil közösségek 4 dimenzió a Web 2.0 világában Web 2.0

8 A Web 2.0 használata •Egyének, ad-hoc és civil közösségek –A Web széles spektrumban válik kétirányúvá •érzelmi megnyilvánulások, személyes véleménynapló •ismeretek rendszerezése és megosztása –Nemcsak információ-, hanem szoftverelőállítás is •montázstechnika terjedése („mash-up”-ok) –Lazán formálódó közösségek •„Közösségformáló” szoftverek •Vállalatok és intézmények –Web 2.0 használat alacsony fokon •DE: alkalmazásintegrációban (vö. „mash-up”) előbbre járnak •a „webszolgáltatás” közös elem •magas teljesítmény- és megbízhatósági követelmények –Szolgáltatás-orientált architektúra (SOA) terjedése •Szoftvergyártók „nyomulása” SOA-fronton •nagy vállalatirányítási alkalmazások SOA-alapon •üzleti folyamatok webszolgáltatás-alapú tervezése és megvalósítása

9 Tartalom a Web 2.0-ban •Információkeresés –Információk az internet „mélyéből” –Multimodális tartalmak •kép, hang, videó, szöveg –Szemantikus indexelés •Pontosan célzott keresésre •Minták, asszociációk, rejtett tartalmak feltárására •Közösségi tartalomelőállítás –Wiki: a kollektív tudás reprezentációja? –Blog: gyors feledésre ítélt véleményektől a kollektív tudás előkészítéséig

10 multimédiás adatbázisok, egyéb, változatos infor- mációforrások 0. r é t e g : i n f o r m á c i ó f o r r á s API-k 1. r é t e g : e l é r é s gyűjtőszolgáltatások, szemantikus integráció 2. r é t e g : a g g r e g á c i ó alkalmazásszolgáltatás, szolgáltatásszerű szoftverek, montázsok 3. r é t e g : s z o l g á l t a t á s A Web 2.0 technológiai rétegei

11 Emlékeztető: A SOA fő elemei 2. réteg: aggregáció 0. réteg: információ- forrás 3. réteg: szolgáltatás 1. réteg: elérés

12 A szolgáltatási rétegről •Alkalmazászolgáltatás –Vállalati alkalmazások a Web-ről •A szoftver, mint szolgáltatás –a hálózaton keresztül szoftverfunkciókhoz való bárhonnani hozzáférés –a szoftverkomponensek (webszolgáltatások) egy forrásból több cél irányában való kézbesítése –szabványos hívási felület miatt más szoftverekbe könnyen beépíthetők •Montázstechnika –alkalmazásintegráció a tömegeknek •Interaktív webalkalmazás –Webalkalmazás PC-teljesítménnyel –Flash- ill. böngészőalapú (AJAX) megközelítések •Közműszerű üzemeltetés –információgyárak, hiperszámítógépek –minőséget, teljesítményt garantáló üzemeltetési módszerek, technikák –üzemeltetés automatizálása (valós idejű infrastruktúra)

13 szolgáltat hosztolt alkalmazás használ üzemeltetési és fejlesztési folyamatok webszolgáltatás összetett alkalmazás beépül szabványos felület A szoftverhasználat és -üzemeltetés két modellje

14 Böngésző Web-szerver JavaScript keret- rendszer Adat- bázis webszolgáltatás Ajax- alkalmazás (+ böngésző-kieg.) Az alkalmazás kezdeti betöltése Proxi webszol- gáltatáshoz Külső webszolgál- tatásokhoz Ajax- könyvtár Ajax- eszköz URL-címezhető szoftverelem Ajax-híd Az AJAX-architektúra

15 0. r é t e g : e r ő f o r r á s 1. r é t e g : e l é r é s 2. r é t e g : a l k a l m a z á s helyi távoli A PC, mint platform önálló, helyileg telepített programok helyi GUI 0. r é t e g : i n f o r m á c i ó f o r r á s 1. r é t e g : e l é r é s 2. r é t e g : a g g r e g á c i ó 3. r é t e g : s z o l g á l t a t á s helyi távoli A Web, mint platform montázsok és webalkalmazások webböngésző Paradigmaváltás a platformok területén

16 A Web 2.0 üzleti modelljei / 1 •Kezdő vállalkozások –Üzleti modell •rövid fejlesztési ciklusok –Hozott anyagból építkeznek •építenek a felhasználói közösség rendszeres és közvetlen visszajelzésére –Átvágják a közvetítői láncot –Az ügyfeleiket önellátóvá teszik –Hagyják magukat vezérelni az ügyfeleiktől –Vállalkozási stratégia •Tőzsdei bevezetéshez nncs meg a kellő tőkeerő •Cégeladás a reális lehetőség

17 A Web 2.0 üzleti modelljei / 2 •Nagy szoftvergyártók és –szolgáltatók –Üzleti modell •licenceladásra épülő klasszikus szoftvergyártás lassú változtatása •hangsúly továbbra is a megbízhatóságon és minőségen •monolítikus programcsomagok átalakítására SOA-ra •szoftverfejlesztő eszközeik innovatív átalakítása, és óvatos nyitás Web 2.0 megoldások felé •feltételezés: a hajtóerő az üzleti együttműködési hálózatok (pl. elektronikus üzletvitel, kereskedelem) lesznek, és nem a közösségi hálózatok

18 publikált tartalom felhasználó által készített tartalom több mint 1 milliárd felhasználó globálisan 2006 Web 2.0 Az egyre inkább írott-olvasott Web 80 millió webhely Kollektív tudás A Web 2.0  3.0 átmenet

19 Web 2.0 egyének és ad-hoc közösségek civil közösségek intézményi közösségek vállalati közösségek Web 2.0 Web 3.0 Web 2.0 + SOA SOA A Web 3. korszaka felé Globális SOA = Web 3.0

20 A Web várható fejlődése 2006 2011 2016 SOA-ra való áttérés széles körben Web 3.0 elterjedése Nagy szoftvergyártók SOA-eszközöket forgalmaznak Web-orientált architektúra (WOA) Üzletkritikus alkalmazások SOA-alapon Megbízható Web megjelenése Web 2.0-s platformok vállalati használatban Írott-olvasott Web (2.0) terjedése Web, mint platform elfogadása Mindent átható Web megjelenése Globális SOA Szemantikus technológiák terjedése

21 Várható jelenségek / 1 1.Az üzleti-közszolgálati és egyéni-civil informatika egyre köze- lebb kerül egymáshoz: hasonló használati módok, techno- lógiai megközelítések és tartalmak fogják jellemezni mindkét nagy területet a Web tekintetében. 2.A vállalati-intézményi oldalon – elsősorban a megbízhatóság- ra és garantált teljesítményre való törekvés miatt – továbbra is óvatosabban, a SOA-kínálat köré szerveződve történik a fejlődés. A civil szférában két alapvető változás zajlik le: –Egyre többen kapcsolódnak be a webtartalmak előállításá- ba, és ezen belül növekszik a minőségi tartalmak köre. –Jellemzővé válik a számítógép-platformtól független szoftverek és webszolgáltatások használata, a szoftverek „szükség szerinti” (on demand) alkalmazása. 3.A szoftverek „szükség szerinti”, de megbízható használata ill. ennek elterjedése mögött nagy és dinamikusan átszervezhe- tő kapacitású (virtualizált) információközpontok üzemelteté- se és minden határon túl történő automatizálása áll.

22 Várható jelenségek / 2 4.Az időszak közepe tájától (2010-11) kezdenek a Web-alapú informatika megbízhatóságával és működőképességével kapcsolatos ellenérzések és ellenvetések megszűnni. A Web a vállalati-intézményi SOA természetes folytatásaként jelenik meg (WOA). 5.A Web mindent átható, mindenütt jelenlévő jellege az idő- szak vége felé válik meghatározó tényezővé. A szervezetek- re és a különböző berendezésekre, készülékekre nem csak az lesz jellemző, hogy egyre több információt dolgoznak fel egyre magasabb szinten, hanem az is, hogy mindezt a Web közvetítésével teszik majd. 6.Az időszak végétől (2015-16) a „Web 3.0”, a „globális SOA”, a „megbízható és mindent átható Web”, a „Web-orientált architektúra” egymás felé gyorsan konvergáló technológiá- kat jelölnek. Az üzleti és informatikai innováció egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek. Ennek a folyamatnak a befejeződése további 5-10 évet vehet igénybe.

23 Következtetések / 1 1.A Web 2.0-val nem egy újabb „pókháló” került az in- formatika épületének falára, hanem a Web az épü- letet körülvevő világ lüktető idegrendszerévé nőtte ki magát. 2.A Web 2.0: információs társadalom a gyakorlatban. 3.A Web 2.0 a vállalati rendszereket a lehető legna- gyobb mértékben nyitottá teszi, és elősegíti, hogy maguk is nyílt ill. kívülről szolgáltatott rendszereket használjanak. 4.A Web 2.0 az információfeldolgozás technológiájáról az informatika alkalmazására tereli a figyelmet a felhasználók minden eddiginél szélesebb körében.

24 Következtetések / 2 5.A Web 2.0 újradefiniálja a szoftver fogalmát mi- közben „összegyúrja” a fejlesztést és az üzemelte- tést szolgáltatássá, és ezzel megszünteti az igényt a szoftver forráskódjára a használati oldalon. 6.A Web 2.0 működéséhez (számítógépekből álló) „hiperszámítógépekre” van szükség, amelyeken belül az egyes számítógépek, de maguk ezek a hiperszámítógépek is az internet egységes proto- kolljával kommunikálnak egymással. 7.A garantált teljesítmény és a megbízhatóság csak a Web következő, 3. korszakában válnak hétköznapi jelenségekké.

25 Köszönöm a türelmet! Reméljük, elég sok kihívó megállapítás hangzott el ahhoz, hogy sok kérdést tegyenek fel, illetve kiegészítést fogalmazzanak meg.


Letölteni ppt "A „Web 2.0” jelenség A „Web 2.0” jelenség (és ami mögötte van)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések