Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Stredná zdravotnícka škola, Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky  Weboldal: www.szskalvarianz.edu.sk www.szskalvarianz.edu.sk  Internetcím:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Stredná zdravotnícka škola, Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky  Weboldal: www.szskalvarianz.edu.sk www.szskalvarianz.edu.sk  Internetcím:"— Előadás másolata:

1 Stredná zdravotnícka škola, Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky  Weboldal: www.szskalvarianz.edu.sk www.szskalvarianz.edu.sk  Internetcím: zdravsk@zoznam.sk A pályázatot az Európai Unió támogatta.

2 Prezentácia je vypracovaná pre projekt ESF – SOP- ĽZ Priorita č. 3 Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce Opatrenie 3.3. Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce Podopatrenie 3.3.A Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach Názov projektu: Kariérne poradenstvo v oblasti vzdelávania a uplatnenia sa na trhu práce v zdravotníctve A pályázat megnevezése: Karriertanácsadás a képzés és a munkaerőpiacon való érvényesülés területén az egészségügyben

3  az iskola fő küldetése az, hogy egészségügyi dolgozókat készítsen fel az életre, akik hatékonyan végzik az ápolási, asszisztensi és adminisztrációs tevékenységeket az egészségügyi intézményekben  egyúttal lehetőséget nyújt, hogy az abszolvensek további tanulmányokkal fejlesszék szakmai képzettségüket a felsőoktatás 1. és 2. fokán Az Egészségügyi Középiskola bemutatása

4 négyéves nappali képzés az alapiskolák végzősei számára:  egészségügyi asszisztens szlovák nyelvű oktatással  egészségügyi asszisztens magyar nyelvű oktatással  masszőr szlovák nyelvű oktatással  masszőr magyar nyelvű oktatással

5 Egészség ügyi asszisztens  Ez a tanulmányi szak olyan szakképzett egészsügyi dolgozókat képez, akik képesek elvégezni az alapvető ápolói, asszisztensi és adminisztrációs tevékenységeket az egészségügyi intéz- ményekben és a szociális otthonokban.

6 Masszőr  Ez a tanulmányi szak olyan szakképzett egészsügyi dolgozókat - masszőröket képez, akik képesek elvégezni a masszőri tevékenységeket és a foto-, hidro-, termo-, balneoterápiás kezeléseket az egészségügyi, szociális, rekreációs és egyéb intézményekben és gyógyfürdőkben.

7 Tanulmányi szakok a középiskolák abszolvensei számára:  szanitész távutas képzés az egészségügyi és szociális létesítményekben dolgozók számára. távutas képzés az egészségügyi és szociális létesítményekben dolgozók számára.  egészségügyi asszisztens éves, érettségivel végződő távutas képzés azok számára, akik elvégezték a szanitész szakot. 3 éves, érettségivel végződő távutas képzés azok számára, akik elvégezték a szanitész szakot.

8 A tanulmányok tartalma:  társadalomtudományi és nyelvi tantárgyak  matematikai és természettudományi tantárgyak  testnevelési tantárgyak  szaktantárgyak  kötelezően választott tantárgyak  nem kötelező tantárgyak

9 Szakmai gyakorlat:  a szakmai gyakorlat terén a diákok elsajátítják a szükséges gyakorlati készségeket és az elméleti ismereteket,  a szakmai gyakorlatot az érsekújvári kórházban, egészségügyi és szociális intézményekben végzik a harmadik és negyedik évfolyamban,  a harmadik évfolyam júniusában a diákok összefüggő szakmai gyakorlatot végeznek.

10 Az iskola felszereltsége:  kollégium és étterem, amelyek a szállás és étkezés lehetőségét biztosítják,  tornaterem, sportareál,  speciális tantermek a fizika, kémia, számítástechnika tanítására, a szaktantárgyak oktatására, az elsősegélynyújtásra és gépírásra,  szaktantermek a masszőrök és az egészségügyi asszisztensek számára.

11 Érettségi vizsga: Külső és belső részből áll. A belső érettségi vizsga a következő tantárgyakból tevődik össze :  magyar nyelv és irodalom  szlovák nyelv és szlovák irodalom  idegen nyelv  a szaktantárgyak elméleti része  a szaktantárgyak gyakorlati része

12 Az abszolvensek érvényesülése:  munkalehetőség az egészségügyi, szociális és egyéb intézményekben,  munkalehetőség külföldön a betegápolás terén,  főiskolai tanulmányok.

13 Tanulási lehetőségek főiskolákon: Az abszolvensek k ül önféle főiskolák karain a következő szakokon folytathatják bakalár, magiszteri, doktori tanulmányaikat: • általános orvostudomány • fogorvostudomány • ápolástan • gyógyszerészet • közegészségügy • szülész asszisztens • laboratóriumi vizsgálati módszerek az egészségügyben • fizioterápia, balneológia és gyógyrehabilitáció • fogtechnika • mentőszolgálat – sürgősségi egészségügyi ellátás

14 Pályázataink:  Projekt informatizácie regionálneho školstva  Projekt Leonardo da Vinci  Kariérne poradenstvo v oblasti vzdelávania sa a uplatnenie sa na trhu práce v zdravotníctve  Viaczruční učitelia  Rovesnícka skupina  Szülő és iskola – Rodič a škola  Počítače - Internet - Nápady - Spolupráca  Projekt,,Vieme, že“  Digitálni štúrovci

15 Szakkörök:  nyelvkörök: német, angol és francia nyelv  sportkörök : úszás, asztalitenisz, testépítés, röplabda, aerobik,...  esztétikai kör  matematikai kör  emberek közti kapcsolat az egészségügyben  internetkör  betegápolási kör  szerkesztői kör  rádiós kör  elsősegélynyújtási kör  hogyan találjuk meg önmagunkat  modern tánc  egészségügyi információs rendszerek

16 Iskolaújság - Zdravoťáčik  Az újságszerkesztői-kör diákjai nagy odaadással szerkesztik az iskolaújságot, amely betekintést nyújt az iskola diákjainak életébe.  Az egészségügyi iskolák újságainak slovákiai versenyén 3., 2., majd 1. helyezést ért el.  Segíti a diákok művészi, esztetikai és grafikus érzékét, támogatja a diákok alkotóképességét, tehetségét, hatással van nézeteikre és az iskola egész életére.

17 Az első évfolyam diákavatása  A diákavatás már hagyománnyá vált iskolánkban, amikor is az elsősöket a többi diák maguk közé fogadja, érdekes, szórakoztató, néha komikus műsor keretén belül.  Az ünnepség mindenki számára nagy élmény, amely különféle fogadalomtételekkel ér véget.

18 Az abszolvensek ünnepélyes kiiktatása  Júniusban, az érettségi vizsga befejezése után kerül rá sor, amelyen részt vesznek a diákok, szülők, tanárok, az iskola vezetősége, a kórház vezetősége és a meghívott vendégek.  Itt kerül sor az érettségi bizonyítvány átadására, az ünnepi beszédekre, a legjobb diákok kiértékelésére és a könyvjutalmak átadására.  Az ünnapi hangulatot iskolánk diákjainak kultúrműsora fokozza.

19 Karitatív akciók Diákjaink a karitatív rendezvények keretén bel ül különféle közhasznú gyűjtéseken vesznek részt: •Biela pastelka •Deň duševného zdravia •Deň narcisov •Zbierka na pomoc mentálne postihnutým •Darcovstvo krvi •Zbierky na podporu zlepšenia života hemofilikov, postihnutých sklerózou multiplex a muskulárnych dystrofikov

20 Középiskolai szakmai tevékenység  A középiskolás diákok önkéntes érdeklődési tevékenysége.  Eredménye egy önálló írásbeli munka, amelyet iskolai, kerületi, szlovákiai bemutatókon prezentáció formájában védenek meg a diákok.  Ez a munka az érettségi vizsga alapjául is szolgálhat, ha eleget tesz annak a követelménynek, amelynek az iskola abszolvensének meg kell felelnie.

21 Köszönjük a figyelmet! Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou A pályázatot az Európai Unió támogatta.


Letölteni ppt "Stredná zdravotnícka škola, Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky  Weboldal: www.szskalvarianz.edu.sk www.szskalvarianz.edu.sk  Internetcím:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések