Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés 1. Melyek a jó fuvarozó ismérvei? 2. A szállítandó árut érintő biztosítások tipusai 3. A szállítmányozó felelőssége 2013.05.23. Molnár Sándor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés 1. Melyek a jó fuvarozó ismérvei? 2. A szállítandó árut érintő biztosítások tipusai 3. A szállítmányozó felelőssége 2013.05.23. Molnár Sándor."— Előadás másolata:

1 Bevezetés 1. Melyek a jó fuvarozó ismérvei? 2. A szállítandó árut érintő biztosítások tipusai 3. A szállítmányozó felelőssége 2013.05.23. Molnár Sándor  MBF Szemináriumok – A szállítmányok biztosítási védelme

2 BIZTONSÁG vs MEGLEPETÉS 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.2

3 A jó (megbízandó) fuvarozó ismérvei 1.Ismertség 2.Megbízhatóság >> referenciák 3.Fuvareszköz park alkalmassága 4.Fuvareszköz park állapota, műszaki színvonala 5.Humán tényezők (tulajdonosi kör, diszponensek, tgk-vezetők) 6.Szakmai felelősségbiztosítások színvonala (CMR-biztosítás, BÁF-biztosítás) 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere3

4  A szállítandó árut érintő (arra köthető) biztosítások tipusai  (biztosítási módozatok)  Szállítmánybiztosítás:  A szállítmánybiztosító arra szerződik, hogy az árukárt  – a felelősség tényétől függetlenül – megtéríti.  A biztosító kártérítése: a teljes áruérték  + esetleg az elvárt haszon  + esetleg a fuvardíj  A megnevezés félreérthető!  cargo insurance / Transportversicherung  (helytelen, de gyakori elnevezés: árubiztosítás)  Fuvarozói felelősségbiztosítások  (transport liability / Verkehrshaftung)  A felelősségbiztosító arra szerződik, hogy a fuvarozó felelősségét lefedi!  pl. CMR-biztosítása nemzetközi közúti fuvarozók fel-bizt.  pl. BÁF-biztosítása belföldi közúti fuvarozók fel-bizt.  Kártérítés: a kár azon hányada, amelyért a fuvarozó felel. 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere4

5  A szállítmányozó felelőssége  Fuvarozó:aki a fuvart ténylegesen elvégzi (van fuvareszköze)  Szállítmányozó:aki a fuvart szervezi = speditőr (alapesetben nincs fuvareszköze)  Vonatkozó jogszabály: 1959. évi IV. Tv. (Ptk.)  XLIII. Fejezet (514-521.§)  de!!!  A legtöbb EU-tagország  jogszabálya ettől eltér! 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere5

6 A szállítmányozó kötelességei - fuvarozási szerződések megkötése (saját nevében, a megbízója számlájára) - biztonság - gazdaságosság - a megbízó utasításait követnie kell - tájékoztatási kötelezettség - köteles a „gondos gazdától” elvárható módon eljárni 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere6

7 A szállítmányozó felelőssége A magyar Ptk. szerint Az áruküldeményben bekövetkezett kárért a szállítmányozó (speditőr) csak akkor felel, ha  - maga fuvarozta az áruküldeményt (önszerveződő fuvarozás)  - az árut gyűjtőforgalomban továbbította A nyugat-európai államok nemzeti jogszab. szerint 1. „klasszikus speditőr” >> ld. magyar Ptk. 2. Fix költségeket számlázó speditőr (Fixkostenspediteur / fix costs forwarder) A szállítmányozó olyan fuvarozóként felel, amely fuvarozási ág szolgáltatását igénybe veszi! 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere7

8 CMR Egyezmény 2013.05.23. készítette: Molnár Sándor

9 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.9

10 SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere10

11 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere11 Árukár történt. A megbízó / fuvaroztató / árutulajdonos elvárása: a kára teljes egészében térüljön meg. Jogos ez az elvárás? IGEN! NEM! Mindkét válasz lehet helyes!

12  A CMR Egyezmény  Egyezmény a Nemzetközi  Közúti Árufuvarozási Szerződésről  C onvention relative au Contrat de Transport international de m archandises par r oute  >>> TÖRVÉNY!!  Elfogadva: 1956. május 19. Genf  Cél: egységes szabályozás, áttekinthetőség  Magyarország 1971-ben csatlakozott  kihirdetve: 1971. évi 3. sz. Tvr-ben 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere12

13 CMR 1. Cikk A CMR Egyezmény érvényessége Az Egyezmény az alábbi 5 feltétel együttes teljesülése esetén érvényes: - idegen tulajdonú áru - közúton - járművel (=fuvareszközzel)  - díj ellenében végzett fuvarozása  - a nemzetközi teherforgalomban Az Egyezmény nem érvényes a következő árutipusok esetén:  - postai küldemények  - holttestek  - költözködési ingóságok  - élő állatok (csak a bírói gyakorlat szerint) 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere13

14 CMR 2. Cikk A CMR Egyezmény érvényessége Az Egyezmény az alábbi speciális esetben is érvényes: Kombinált árufuvarozás - közút + egyéb fuvarozási ág - a teljes fuvareszköz / szerelvény  - átrakás nélkül A CMR Egyezmény a teljes fuvarszakaszra érvényes! 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere14

15 CMR 3. Cikk A fuvarozó felelőssége más személyekért A fuvarozó úgy felel - alkalmazottai, - megbízottai cselekményeiért, mulasztásaiért, mintha az a saját a cselekménye, mulasztása lett volna. 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere15

16 CMR II. fejezet 4-16. Cikk A fuvarozási szerződés Konszenzuális (egyetértésen alapuló) szerződés: azaz: a fuvarozó a szerződést megkötötte, ha a fuvareszközt rakodás céljából kiállította! A fuvarlevél Funkciói: - információk a szállítmányról (árumegnevezés, mennyiség, egyéb) - információk a szereplőkről (feladó, átvevő, fuvarozó, rendelkezésre jogosultság) - bizonyító erejű dokumentum: az áru átvétele - bizonyító erejű dokumentum: az áru kiszolgáltatása - bizonyító erejű dokumentum: fenntartások Tartalmi követelmény: igen Formai követelmény nincs (ld. „CMR-fuvarlevél”) 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere16

17 CMR III. fejezet 4-16. Cikk A fuvarlevél adatainak helyességéért a feladó felel! (ha a tgk-vezető tölti ki, akkor is!) DE!!! Minden a rakodással kezdődik!! 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere17

18 A fuvarozó felelőssége időben korlátozott! Időbeli korlát:  A fuvarozó felelőssége  az áru átvétele és kiszolgáltatása között áll fenn (17. Cikk)  (tehát a fel- és lerakodás ideje alatt nem!) Kivételek: (bírói gyakorlat!!!) 1.Ha a fuvarmegbízás rakodást is tartalmaz, melyet a fuvarozó elfogad 2.Emelőhátfalas fuvareszköz esetén 3.Speciális (túlméretes / túlsúlyos) szállítmányok esetén 4.Gépjármű szállítás speciális trélerrel 5.Önmagára konténert daruval felhelyezni képes szállítójármű alkalmazása esetén 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere18

19 CMR III. fejezet 4-16. Cikk A fuvarozó (= tgk. vezető) kötelessége: - az áru mennyiségi átvétele - az áru minőségi átvéte (kívülről látható sérülések) - fenntartások > fuvarlevél - útközben: a rendelkezésre jogosult utasításait végrehajtani A fuvarozó felel: - a kapott dokumentumok megőrzéséért (CMR) - a rakomány helyes rögzítéséért (nem CMR, bírói gyakorlat) A feladó felel: - a rakomány tömörítéséért - a „szállításbiztos” csomagolásért >> fotó - a kísérő dokumentumok csatolásáért (specifikáció, áruszámla, eredetiségi bizonylat, stb.) - a kísérő dokumentumok helyességéért - a fuvarozónak a rakodás során okozott kárért - minden fontos körülmény, információ átadásáért (pl. ADR) 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere19

20 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere20

21 CMR III. fejezet 4-16. Cikk Útközben: Rendelkezési jogosultság Kérdés: A fuvar során ki meddig jogosult rendelkezni az áru felett? 1. A feladó bármely rendelkezésre (módosításra) jogosult, amíg a fuvarlevél az átvevőnek a rendeltetési helyen átadásra nem kerül. Kivétel: ettől eltérő bejegyzés a fuvarlevélen 2. A fuvarlevél átadásától az átvevő (címzett) a rendelkezésre jogosult! A fuvarozó köteles ezek végrehajtására, de.. megilletik a végrehajtásból eredő plusz költségek 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere21

22 CMR III. fejezet 4-16. Cikk Útközben: A fuvarozó kötelezettségei 1. Azonnali jelentési kötelezettség: - fuvarozási akadály felmerülése („valami történt”) - kiszolgáltatási akadály felmerülése 2. Utasítás kérése a megbízótól 3. Az áru felügyelete, megőrzése 4. A megbízó érdekeinek védelme 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere22

23 CMR IV. fejezet 17. Cikk A fuvarozó felelőssége Időbeli korlát: A fuvarozó felelőssége az áru átvétele és kiszolgáltatása között áll fenn Objektív felelősség / „sikerfelelősség” (Erfolgshaftung) A fuvarozó sikerre szerződik: azaz az árut - hiánytalanul - sértetlenül - időben (a megállapodott lerakodási időben) szolgáltatja ki. Fuvarteljesítési kötelezettség + megőrzési kötelezettség 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere23

24 CMR IV. fejezet 23. Cikk A fuvarozó felelőssége összegszerűen korlátozott! A nemzetközi fuvarozásban bruttó kilogrammonként közúton8,33 SDRCMR Egyezmény (nem CMR, csak információ) vasúton17 SDRCIM Cotif Egyezm. légi fuv.19 SDRMontreali Egyezm. tengeri fuv.2 SDRHamburgi Rendtartás vagy 666,67 SDR/db folyami hajózás2 SDRHaag-Visby Rules Két kiemelt esetben a fenti korlátok nem érvényesek! (29. Cikk) 1.szándékos károkozás 2.A szándékossággal egyenértékű súlyos gondatlansággal történő károkozás csak infó: Belföldi fuvarozásban: az adott ország belföldi jogszabályai szerint (Ptk., HGB, BIFA, Code Civile, Codice Civile, stb.) >> ld. később 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere24

25  Kérdés: mi az SDR?  SDR - mesterséges (virtuális) pénznem,  - egy, a nemzetközi fuvarjogban alkalmazott elszámolási egység.  SDR = Special Drawing Rights  SZR = Sonderziehungsrechte  Az árfolyamot a Nemzetközi Valutaalap naponta frissíti.  honlap:  http://www.transport-inside.com/page.cfm?vpath=currency  1 SDR = kb. 1,15 – 1,20 EUR  A CMR limit pl.8,33 SDR = kb. 10 EUR  + kamat: 5% + részarányos fuvardíj + vám költségek 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere25

26 A fuvarozó felelőssége (egy konkrét példa) Áru: CNC megmunkálóközpont Érték: 600.000 EUR, tömeg: 18 to Fuvar: D-Nürnberg >> H-Budapest (=nemzetközi fuvar) Kárösszeg: 600.000 EUR (totálkár) A kár oka: tűz A közúti fuvarozói felelőssége a CMR Egyezmény szerint: 1. variáció:a tüzet villámcsapás okozta a fuvarozó nem felel (elháríthatatlan esemény) 2. variáció:a tüzet műszaki hiba okozta  18.000 x 8,33 SDR = kb. 18.000 x 10 EUR  = 180.000 EUR 3. variáció:a tűz baleset során keletkezett, a tgk-vez.  ittasan vezetett (= súlyos gondatlanság)  a fuvarozó a teljes kárösszegért felel! 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere26

27  A fuvarozó felelőssége (egy konkrét példa) 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere27

28 CMR IV. fejezet 17. Cikk A fuvarozó mentesülése A fuvarozó mentesül a felelősség alól, ha a kárt - a rendelkezésre jogosult vétkessége, mulasztása okozta - a rendelkezésre jogosult utasítása okozta - az áru sajátos hibája okozta - elháríthatatlan esemény okozta (vis maior) bírói gyakorlat: a közlekedési baleset nem vis maior! >> 2 fotó Bizonyítási teher a fuvarozón! 18. Cikk 1. bek. Fontos! A fuvarozó nem hivatkozhat a fuvareszköz műszaki állapotára! (17. Cikk 3. bek.) 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere28

29 CMR IV. fejezet 17. Cikk A fuvarozó mentesülése A fuvarozó mentesül a felelősség alól, ha a kárt a következő körülmények egyike okozhatta: - szállítás nyitott rakterű fuvareszközzel (megállapodás) - a csomagolás hiányossága - rakodási hiba (és a rakodást a feladó végezte) - bizonyos áruk természete (beszáradás, belső romlás, rozsda, férgek, rágcsálók) - az árudarabok nem megfelelő jelölése, címkézése - élő állatok fuvarozása A fuvarozónak „hihetővé kell tennie”, hogy a kár fenti körülmények egyikéből származott. Bizonyítási teher a károsulton! 18. Cikk 2. bek. 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere29

30 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere30

31 CMR IV. fejezet 19. Cikk A fuvarozó felelőssége - kiszolgáltatási késedelem Kiszolgáltatási késedelem: - az árunak „semmi baja” - a rakodás, áruátvétel időben történt - a fuvarozó késik (ez esetben nem a késedelmes kiállásról van szó) >> Ptk. szerződésjog Visszautalás: Objektív felelősség / „sikerfelelősség” (Erfolgshaftung) A fuvarozó felel. A fuvarozó felelőssége: max. a fuvardíj összege (23. Cikk 5. bek.) Fontos! A kárigényt benyújtónak bizonyítania kell, hogy a késedelem következtében kár érte (pl. termeléskiesés, terítés lehetetlenné válása, stb.) 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere31

32 CMR IV. fejezet 20. Cikk Elveszés A károsult elveszettnek tekintheti az árut, ha - a tervezett (dátumszerűen megadott) lerakási időpontot követő 30. napig nem kerül elő - amennyiben a lerakás időpontjáról megállapodás nem született, a rakodást követő 60. napig az áru nem kerül elő Ha a fuvarozó a kárt megtérítette, és az áru előkerül 1. A károsult írásban nyilatkozhat: kéri az árut - kártérítés visszajár - követelés: kiszolgáltatási késedelem miatt rendben 2. A károsult az áruról lemondhat - az áru a fuvarozóé / biztosítóé 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere32

33 CMR IV. fejezet 21. Cikk Utánvét A fuvarozó felel a be nem szedett utánvét összegéért de visszkereseti joga a címzettel szemben fennmarad! 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere33

34 CMR IV. fejezet 22. Cikk Veszélyes áruk (ADR) 1. A feladó (= megbízó) kötelessége a pontos, részletes tájékoztatás ha ezt elmulasztja A fuvarozó joga az árut lerakni, megsemmisíteni vagy ártalmatlanná tenni - mindezt kártérítés nélkül, sőt - a feladó felelős minden költségért és kárért 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere34

35 CMR IV. fejezet 24. Cikk Bevallott érték A bevallott érték meghaladhatja a fuvarozói felelősségi limitet! Feltételek: - megállapodás a fuvarozóval - bejegyzés a fuvarlevélbe >> ennek hiánya kizáró ok! 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere35

36 CMR IV. fejezet 26. Cikk Különleges kiszolgáltatási érdek A különleges kiszolgáltatási érdek meghaladhatja a fuvarozói felelősségi limitet! Feltételek: - megállapodás a fuvarozóval - pótdíj - bejegyzés a fuvarlevélbe >> ennek hiánya kizáró ok! Ez vonatkozhat kiszolgáltatási késedelemre is. 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere36

37 CMR V. fejezet 30. Cikk Reklamációs határidők Hiány esetén azonnal Kívülről látható sérülés esetén: azonnal Kívülről nem látható sérülés esetén: a kiszolgáltatást követő 7 napon belül de utóbbi esetben a kárigényt benyújtónak kell bizonyítania, hogy a kár a fuvarozás közben keletkezett. Kiszolgáltatási késedelem okozta károk esetén: a kiszolgáltatást követő 21 napon belül 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere37

38 V. fejezet 30. Cikk A reklamáció módja Reklamáció: - írásban, - a fuvarlevélbe tett konkrét fenntartással - és (ha szükséges) átvételi jegyzőkönyvvel. - fotókkal 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere38

39 V. fejezet 32. Cikk Elévülés „Normál” árukár esetén 1 év Minősített esetekben: 3 év (= szándékos, ill. a szándékossággal egyenértékű súlyos gondatlansággal történő károkozás) Felelősségben tartás válasz nélkül: az elévülési idő szünetel Válasz megérkezik a fuvarozótól: az „óra újra ketyeg” 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere39

40 V. fejezet 31. Cikk Illetékes bíróság Jogvita esetén kereset három helyen nyújtható be: - az alperes (általában a fuvarozó) székhelye szerint illetékes bíróságon - az áru átvételének helye szerint illetékes bíróságon - az áru kiszolgáltatási helye szerint illetékes bíróságon 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere40

41 VI. fejezet Egymást követő fuvarozók Jogvita esetén kereset három fuvarozó ellen nyújtható be: - az első ellen - az utolsó ellen - az ellen, amelynél bizonyíthatóan bekövetkezett a kár Visszkereset! 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere41

42 VII. Fejezet A CMR Egyezmény egy kötelezően alkalmazandó jogszabály! Minden, az Egyezménnyel ellentétesen kötött megállapodás semmis! 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere42

43 Belföldi fuvarok A közúti fuvarozók felelőssége - - belföldi- ill. - belföldi- ill. - kabotázs fuvarok - kabotázs fuvarok esetén 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27. készítette: Molnár Sándor

44 Belföldi fuvar Kabotázs fuvar  Vonatkozó jogszabály:  Minden esetben azon ország  nemzeti jogszabálya,  mely országban a belföldi fuvart elvégezték  2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere44

45 A közúti fuvarozó felelőssége OrszágFelelősségi limit / kgk.k. Nemzetközi fuvar8,33 SDR (CMR)1 x B, BG, SK, N, A8,33 SDR (CMR)1 x P8,33 SDR1 x SLO8,33 SDR2 x H, PLa teljes áruérték1 x CZa teljes áruértékkorl. DKa teljes áruértékkorl. D2 – 40 SDR3 x CHszerződés sz. GB1,30 GBP1 x I1,00 EUR1 x 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere45

46 A közúti fuvarozó felelőssége OrszágFelelősségi limit / kgk.k. NL3,40 EUR1 x RO2,50 RON1 x E4,50 EUR1 x SF20 EUR1 x S150 SEKkorl. F3 to-ig:23 EUR, max. 750 EUR / colli 3 to felett:14 EUR, max. 2.300 EUR / to temperált:14 EUR, max. 4.000 EUR / to 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere46

47 CMR biztosítás CMR monitoring Kárrendezés 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27. készítette: Molnár Sándor

48  A szállítandó árut érintő (arra köthető) biztosítások tipusai  (biztosítási módozatok)  Szállítmánybiztosítás:  A szállítmánybiztosító arra szerződik, hogy az árukárt  – a felelősség tényétől függetlenül – megtéríti.  A biztosító kártérítése: a teljes áruérték  + esetleg az elvárt haszon  + esetleg a fuvardíj  A megnevezés félreérthető!  cargo insurance / Transportversicherung  (helytelen, de gyakori elnevezés: árubiztosítás)  Fuvarozói felelősségbiztosítások  (transport liability / Verkehrshaftung)  A felelősségbiztosító arra szerződik, hogy a fuvarozó felelősségét lefedi!  pl. CMR-biztosítása nemzetközi közúti fuvarozók fel-bizt.  pl. BÁF-biztosítása belföldi közúti fuvarozók fel-bizt.  Kártérítés: a kár azon hányada, amelyért a fuvarozó felel. 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere48

49  A szállítandó árut érintő  (arra köthető) biztosítások tipusai  (biztosítási módozatok)  Szállítmányozói felelősségbiztosítás  (transport liability / Verkehrshaftung)  A felelősségbiztosító arra szerződik, hogy a speditőr felelősségét lefedi!  >>> a magyar Ptk. szerint  Mi van akkor, ha a speditőr nem,  de az alvállalkozója felel? 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere49

50 A CMR-biztosítások hibapontjai Gyakori kérdés: "tessék mondani, ez mindent fizet?" >> ha a fuvarozó nem felel: a kérdés felesleges >> ha a fuvarozó felel: a kérdés jogos! Lehetséges hibapontok a számszerűsíthető paraméterekben  - biztosítási összeg káreseményenként (pl. 50.000 USD)  - biztosítási összeg évente (gyakran ugyanannyi!)  - magas önrész (pl. 10-20-25%, néha 30% !!) Lehetséges hibapontok a fedezet kiterjedésében  - földrajzi kiterjedés (Európa / “csak” EU ?)  - kizárt árutipusok (pl. elektronika, ADR, temperált áru)  - kizárt kártipusok (pl. lopáskár, ponyva felvágásos lopáskár)  - járulékos költségek fedezet alatt?  - kiszolgáltatási késedelem fedezet alatt?  - szándékosság, súlyos gondatlanság fedezet alatt? 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere50

51 A CMR-biztosítások hibapontjai Visszkereset (regressz) 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere51

52 A fuvarozó felelőssége (egy konkrét példa) Áru: CNC megmunkálóközpont Érték: 600.000 EUR, tömeg: 18 to Fuvar: D-Nürnberg >> H-Budapest (=nemzetközi fuvar) Kárösszeg: 600.000 EUR (totálkár) A kár oka: tűz A közúti fuvarozói felelőssége a CMR Egyezmény szerint: 1. variáció:a tüzet villámcsapás okozta a fuvarozó nem felel (elháríthatatlan esemény) 2. variáció:a tüzet műszaki hiba okozta  18.000 x 8,33 SDR = kb. 18.000 x 10 EUR  = 180.000 EUR 3. variáció:a tűz baleset során keletkezett, a tgk-vez.  ittasan vezetett (= súlyos gondatlanság)  a fuvarozó a teljes kárösszegért felel! 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere52

53  A fuvarozó felelőssége (egy konkrét példa) 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere53

54 CMR monitoring A megbízandó fuvarozó ellenőrzésének utolsó fázisa KI VÉGZI? - az áru tulajdonosa (=fuvaroztató / megbízó) - a speditőr (=fuvaroztató / megbízó) - fentiek megbízottai CÉLJAI: - van-e a megbízandó fuvarozónak CMR-biztosítása?  - a CMR-biztosítás érvényes-e?  - a biztosítás díjjal rendezett-e?  - a kapott fedezetigazolás hiteles-e? >> hamisítások  - a fedezet kiterjedése ☺☺☺☺☺☺☺ VÁLASZ - biztosítótól - biztosítási alkusztól 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere54

55 CMR monitoring 1. MÓDSZER - CMR fedezetigazolás bekérése a fuvarozótól - kérdés: a csatolt dokumentum hiteles-e? 2. MÓDSZER - meghatalmazás bekérése a fuvarozótól tartalma: biztosítási titok alól történő felmentés - kérdések: bármi (fedezet, díjrendezettség) MIÉRT SZÜKSÉGES? - a saját árum érdekében - elvárás a speditőrtől: „gondos gazda…” - gyakran a szállítmánybiztosító előírása! 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere55

56 Káresemények Kárrendezés a biztosítóval Minden érintett kötelezettségei - káresemény előtt: kármegelőzési kötelezettség - káresemény után: kárenyhítési kötelezettség Tipikus káresemények - vis maior károk >>> - baleseti károk - tűzkárok - lopáskárok Kötelezettségek káreseményt követően a biztosító felé - kárbejelentés: haladéktalanul / 4 héten belül (a tudomásszerzést követően) - minden felvilágosítást megadni (együttműködés) - a kért dokumentumokat benyújtani 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere56

57 Kárrendezés a biztosítóval Benyújtandó dokumentumok Minden esetben benyújtandó dokumentumok – 1. rész - kárbejelentő nyomtatvány: „mi történt?” - tgk-vezető nyilatkozata (a bejelentő nyomt-ba integrálható) - fuvarmegbízás - visszaigazolás - eredeti fuvarlevél - áruszámla - kárszámla / nyilatkozat a kár nagyságáról Szükség esetén benyújtandó dokumentumok (a biztosító írhatja elő) - kárszakértői jegyzőkönyv - tűzoltóság jegyzőkönyve (tűzkár) - rendőrségi feljelentés jegyzőkönyve (lopáskár) - nyomozást lezáró hatósági dok.: NEM SZÜKSÉGES! (határozat, jegyzőkönyv, értesítés bármely fajtája) 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere57

58 Kárrendezés a biztosítóval Benyújtandó dokumentumok MIÉRT VAN ERRE SZÜKSÉG? „Puszira egyik biztosító sem fizet! A kárigényt benyújtó kötelessége bizonyítani: 1. A kár bekövetkeztének tényét 2. A kár összegszerűségét 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere58

59 Kárrendezés a biztosítóval Benyújtandó dokumentumok A pozitív elbírálást követően: Minden esetben benyújtandó dokumentumok – 2. rész Joglemondó nyilatkozat A kártérítést váró károsult nyilatkozata arról, hogy - kárigényt más biztosítónál nem nyújtott be - a kártérítést követően e káreseménnyel kapcsolatban további követelése nincsen Kivétel: kártérítési előleg fizetése esetén 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere59

60 Kontaktok: 2014. 06. 27.2014. 06. 27.2014. 06. 27.SCHUNCK GROUP - az Ön biztosítási brókere60 Molnár Sándor (20) 39-89 634 s.molnar@schunck.at Papp Róbert - CFI egyesületi titkár Magyar Biztonsági Fórum 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. III/310. mobil: +36.20.480.7616 fax:+36.28.999.672 Skype: robert.papp-mbf robert.papp@mbf.hu www.facebook.com/MaBiFo www.mbf.hu


Letölteni ppt "Bevezetés 1. Melyek a jó fuvarozó ismérvei? 2. A szállítandó árut érintő biztosítások tipusai 3. A szállítmányozó felelőssége 2013.05.23. Molnár Sándor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések