Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A modernizmus: absztrakció, freudizmus, tömegkultúra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A modernizmus: absztrakció, freudizmus, tömegkultúra."— Előadás másolata:

1 A modernizmus: absztrakció, freudizmus, tömegkultúra

2 Mi a kép? •Képtudomány: Hans Belting, W.J.T. Mitchell •Kép (hasonmás, képmás) –Grafikus (festmény, szobor, tervrajz) –Optikai (tükör, kivetítés) –Észlelési (érzéki adatok, emlékek, fantazmák) –Mentális (álmok, leírások, ideák) –Verbális (metaforák)

3 Képtörténet •Hans Belting - a művészettörténet hagyományos felfogása: A falikép története a reneszánsztól az impresszionizmusig tart •Képzőművészeti ábrázolás autonómiája (esztétikai igény a hasonlóság mellett) •Nehézsége: a két dimenzióba sűríteni a három dimenziós látványt – elvileg ez történik a szemben is.

4 Előzmények: a romantika •William Turner: Snow- storm

5 Előzmények: Az impresszionizmus •A hagyományos kép dekonstruálása •Whistler •Monet

6 Előzmények: expresszionizmus •Edvard Munch: Skrik („A sikoly) (1893)

7 Mi az absztrakt festmény? •Az ábrázoló funkció feladása. •Innét kezdve csak kifejezni tud a festő, esetleg elgondolkodtatni. •Láttatni, megérzékíteni nem.

8 Petrarca kirándulni megy •Fölmászik egy hegy tetejére, hogy (esztétikailag, tehát érzékileg) élvezze a kilátást •Aztán előveszi Ágostont, még fent a csúcson, hogy ne a kinti világot figyeljük, amit nem tudunk befoflyásolni, hanem a saját belső világunkra, amit tudunk befolyásolni is. •Külső-belső, látszat-lényeg, látás-belső látás

9 Arthur C. Danto: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? •„Platón a művészetet újra és újra a látszatok látszatának nevezte” – az ábrázolás a felszínen marad •Ahhoz hogy visszanyerje lényegszerűségre tartott igényét, a képnek le kell mondania ábrázoló, megjelenítő (hamis) funkciójáról.

10 Duchamp: Szökőkút •1917 •Saját bevallása szerint esztétikai semlegessége miatt választotta ezt a tárgyat – vagy úgy tett, mintha ezért választotta volna. •Kérdés-tárgy •Duchamp… a művészeten belül veti fel a művészet filozófiai természetének kérdését, ami arra utal, hogy a művészet maga is a filozófia eleven formája, amely betöltötte történeti küldetését, amikor feltárta saját filozofikus lényegét. •A művészet végső beteljesedése tehát saját filozófiája.

11 Az absztrakt kép metafizikája •A láthatatlan láthatóvá tétele •Az absztrakt kép alkotása, befogadása: egyfajta lelki gyakorlat (//gyónás, imádság), aszkézis •Nem ikonszerűen működik, van egy erős önreferencialitása, magában áll •Igazság-érvénye van •A művészet mint valláspótlék

12 A vizuális minimalizmus ellentéte: képi fordulat •A képi fordulat kb. a nyolcvanas években vált fontos témává •A lényege: az emberek nem olvasnak eleget, mert nem tudnak elég jól olvasni •Képi információk dömpingje: tv, film, reklám, hobby,

13 Freudizmus I. •A pszichoanalitikus iskola: –az elfojtás révén tudattalanná váló emlékek és motivációk- befolyásolják a személy viselkedését. •Tudattalan gondolatok •emlékek – különösen a szexuális és agresszív jellegűek – neurózis forrásává válhatnak, •a neurózis kezelése - a tudattalan gondolatok és emlékek felszínre hozása. •Erre irányuló módszerét nevezte el pszichoanalízisnek.

14 A pszichológia felívelése •Hagyományos életformák válsága – urbanizáció •Vallás háttérbe szorulása – szekularizáció •Társadalmi értékrend elbizonytalanodása •Biológia felívelése –Darwin – evolúció •Spencer – természetes szelekció – a legalkalmasabb túlélése •Szexualitás jelentőségének felértékelődése •Lás Woody Allen filmjeit az amerikaiak pszichológus-függőségéig.

15 művészetpszichológia •Zseniális művész – aszociális természet (romantikus és századfordulós művésztípus: Hölderlin, Kafka, Rilke) •A művészet befogadása is: érzelmi alapon (katarzis) •A befolyásolás, manipulálás technikái – lásd Hollywood

16 Freudizmus II. •A túlzott intellektualizmus visszaüt (tudományos világkép) •Freud a művészi alkotásokból is tanulja értelmezni az emberi lélek működését •Michelangelo: Mózes •Bécs: szellemi pezsgés a századfordulón •„művészi” eszközök alkalmazása a terápiában

17 A pszichológia a forradalomról/lázadásról •Felnőtté válás problémája •Oidipusz-komplexum •Társadalom kiskorúsításának természetes következménye: dac-korszak •Éhség-lázadások •A művészet lázadásáról mit mond a pszichológia)

18 Művészet és pszichológia •Mind a kettő a tudat (lélek) befolyásolására törekszik •Mind a kettő sokat tanult a pszichológia módszereiből •Mind a kettő meg szeretné „váltani” a befogadóját, betegét •Mind a két „technikával” (ars) vissza lehet élni

19 Tömegkultúra •Rajz és írás sokszorosíthatóvá válik (nyomtatás, stencil, xerox) •Technológiai fejlődés: kép sokszorosíthatóvá válik (fotó, film, TV, video, DVD, stb.) •A hang áthagyományozása (bakelit lemez, magnetofon) •Eltűnik az egyedi műalkotás – helyette a másolat, a hamisítvány •Marshall MacLuhan globális falu elmélete a médiaelméletben

20 Tömeglélektan •Ortega y Gasset: A tömegek lázadása (1926) •Tömegmanipuláció az elektronikus médiumok révén – rádióbeszéd, tévés interjú, filmhíradó •Reklámpszichológia – fogyasztói társadalom •Politikai populizmus

21 művészetszociológia •Magas- és populáris kultúra elválasztása •Könnyű- és komolyzene •Szépirodalom és bestseller •A film a legnagyobb tömegeket megmozdító művészeti ág: lásd a Harry Potter jelenségét •A vizuális környezetszennyezés és ízlésrombolás problémája a tömegmédiában


Letölteni ppt "A modernizmus: absztrakció, freudizmus, tömegkultúra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések