Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÍSÉRLETEZÉS AZ ÓRÁKON - KÍSÉRLETEZÉS AZ ÉRETTSÉGIN Középiskolai Fizikatanári Ankét 2008 Békéscsaba.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÍSÉRLETEZÉS AZ ÓRÁKON - KÍSÉRLETEZÉS AZ ÉRETTSÉGIN Középiskolai Fizikatanári Ankét 2008 Békéscsaba."— Előadás másolata:

1 KÍSÉRLETEZÉS AZ ÓRÁKON - KÍSÉRLETEZÉS AZ ÉRETTSÉGIN Középiskolai Fizikatanári Ankét 2008 Békéscsaba

2 •A modern természettudomány Galilei kísérleteitől, méréseitől indul •Természettudomány nincs kísérlet, mérés nélkül ! •Természettudomány nincs matematikai formulák, számítások nélkül ! •A korszerű fizikatanítás elképzelhetetlen kísérletek nélkül •A korszerű fizikatanítás elképzelhetetlen matematika nélkül

3 •Az új érettségi pozitívuma: – - az írásbeli feladatmegoldás egyoldalúsága megszűnt - hangsúlyt kaptak a kísérletek, mérések Az emelt szintű érettségi célja : a fiatalok szakirányú felkészülésének (ismeretek, kompetenciák) standard mérése, a középiskolai szaktárgyi munka kimeneti szabályozása

4 EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA 2008 Tartalmi és formai változások A szóbeli vizsga két független részből áll: - kísérleti (mérési) feladat - elméleti kérdések Az értékelés arányai változtak (a nagyobb súly a kísérleti témán) Az értékelés (pontozás) kevésbé kötött

5 Kísérleti feladatok •http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/ketszintu_erettsegi_2007_20 08/fizika_emelt_szobeli_meresek_2008maj.pdfhttp://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/ketszintu_erettsegi_2007_20 08/fizika_emelt_szobeli_meresek_2008maj.pdf •http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/ketszintu_erettsegi_2007_20 08/fizika_emelt_szobeli_meresleiras_2008maj.pdf Mérésleírások (publikus) Új feladatok, konkrétabbra fogalmazott feladatok A fotózott kísérleti összeállítások egyértelmű mérési utasítások megoldási elvárások

6 A feladatlap (még nem publikus) •Tartalmazza •a feladatot, (fotó nélkül) • a mérés leírását •Javaslat a felelet felépítésére – a mérés hátterének rövid elméleti összefoglalása – a kísérlet ismertetése – az eredmények (pl. grafikon, számítás stb. ) bemutatása – az eredmények diszkutálása (értelmezés, hiba becslés, stb.) Megfelelő elméleti háttértudás a témakörben A kísérlet összerakása és korrekt elvégzése A mérési eljárás és az eredmények szakszerű bemutatása (a szükséges számításokkal grafikonokkal) A mérési körülmények elemzése, a hiba becslése 29 pont Értékelés

7 •Új mérési feladatok: –A víz törésmutatójának meghatározása –Félvezető (termisztor) ellenállásának hőmérsékletfüggése; termisztoros hőmérő készítése –Lendületmegmaradás törvényének egyszerű kísérleti igazolása;dinamikus tömegmérés –Napelemcella vizsgálata –A termikus kölcsönhatás vizsgálata –Molekulák méretének nagyságrendi becslése Lényegi módosítások: –Jég olvadáshőjének meghatározása –Ekvipotenciális vonalak kimérése elektromos térben Kisebb változtatások: – A domború lencse főkusztávolságának meghatározása Bessel-módszerrel – Rugóra függesztett test rezgésidejének vizsgálata – Áramforrás paramétereinek vizsgálata – ………………….. - Stb.

8 •A mérés leírása • A nagyobb főzőpohárba öntsön a jelig csapvizet, majd helyezze a vízbe a fedőhöz rögzített belső fémedényt illetve a fedő furatán átvezetett keverőpálcát! A belső alumíniumhengerbe öntsön annyi meleg vizet, hogy a belső és a külső vízszint kb. megegyezzen! •Helyezzen egy-egy hőmérőt a két edénybe, rövid várakozás után olvassa le a hőmérsékleteket és indítsa el a stopperórát. Mérje egyenlő időközönként (célszerűen félpercenként) a két vízmennyiség hőmérsékletét! 4-5 perc eltelte után szüntesse be a mérést! •-Ábrázolja ugyanazon grafikonon a két vízmennyiség hőmérsékletét az idő függvényében! •- A grafikon alapján becsülje meg a közös hőmérsékletet és határozza meg egyszerű számítással a belső hengerbe öntött melegvíz mennyiségét! Termikus kölcsönhatás vizsgálata Feladat: Vizsgálja meg a hőmérsékletkiegyenlítődés folyamatát bemért mennyiségű csapvíz és ismeretlen tömegű meleg víz esetén! Mérési eredményei alapján határozza meg a meleg víz mennyiségét! Szükséges eszközök: ……….

9 Megoldás: Rövid elméleti összefoglalás: • Mit értünk termikus kölcsönhatás alatt • Mi határozza meg a termikus folyamat irányát Mérés Értékelés: Kvalitatív jellemzők Közös hőm. becslése T≈26 0 C Vízmennyiségek aránya:

10 Molekulák méretének nagyságrendi becslése •Feladat: •Ismert mennyiségű olajsavat cseppentve a vízfelszínre és az olajfolt méretét mérve határozza meg a réteg vastagságát, ezáltal a molekulaméret nagyságrendjét! Szükséges eszközök: A tálba öntsön néhány cm magasságban vizet! A víz tetejét óvatosan szórja meg kevés hintőporral (finom krétaporral)! A finom por a víz felületén marad, jelzi a folyadék áramlásának csillapodását, illetve majd jól megfigyelhetővé teszi a szétterülő olajfoltot. Várja meg, amíg a víz áramlása a tálban teljesen megáll, majd cseppentsen egyetlen csepp ismert koncentrációjú benzines olajsavoldatot a víz közepére. /Vigyázat! Ha magasról cseppent a becsapódó csepp megkeveri és áramlásba hozza a vizet, ezért a folt alakja szabálytalanná válik./ A finoman cseppentett olajsavoldat szabályos kör alakú foltban fut szét a vízfelszínen, eltolva útjából a porszemeket (l. fotó). A felszínről a benzin gyorsan elpárolog, így a foltnyi területet az olajsavmolekulák foglalják el, monomolekuláris réteget alkotva. - Mérje le mérőszalaggal az olajfolt átmérőjét! - Kiegészítő méréssel határozza meg mennyi olajsav molekula tölti ki a vízen szétterülő foltot! Ehhez az ismert koncentrációjú (0,05 térf%) olajsavoldat egy cseppjének térfogatát kell meghatározni. Mivel az oldat híg, a cseppek térfogata lényegében megegyezik az ugyanazon cseppentővel adódó tiszta benzincseppek térfogatával. Csepegtessen tiszta benzint a mérőhengerbe és mérje le a cseppek együttes térfogatát, és ezt ossza el a cseppek számával! Célszerű 1 ml-nyit csepegtetni és számolni a cseppeket. Az olajsavoldat cseppnyi térfogatát ilymódon megmérve és a koncentrációt ismerve, határozza meg a foltban lévő olajsavmennyiség térfogatát! Ez a térfogat egyenlő a lemért területű és kb. molekulaméret vastagságú réteg térfogatával. - Számítsa ki a molekulaméret nagyságát!

11 Megoldás: •A „molekula” fizikai-kémiai fogalmának, jellemzőinek rövid összefoglalása •A mérés lényegének ismertetése (a felszíni molekuláris olajréteg miként teszi lehetővé a molekulaméret közelítő meghatározását, milyen feltevéseket fogadott el, milyen mért adatokat használt fel ) A mért adatok: D ≈ 24 cm A mérés kiértékelése (számítás) Kiegészítő mérés 1cm 3 = 44 csepp 1 csepp oldat 0,023 cm 3 1 cseppben lévő olajsav térfogata V = 1,15 10 -5 cm 3

12 Napelem-cella vizsgálata Feladat: •A rendelkezésre álló eszközökből állítsa össze a kísérletet! •Mérje ki a lámpa alatt 25-30 cm távolságban elhelyezett napelem-cella feszültség - áramerősség karakterisztikáját! •Mérési adatai alapján határozza meg a cella teljesítményének terhelésfüggését (áramerősségfüggését), tegyen javaslatot a cella optimális terhelésére! Szükséges eszközök: A kísérlet Állítsa össze a kapcsolást! A lámpát állítsa kb. 25 cm magasságba a napelemcella fölé, a a változtatható ellenállást állítsa maximális értékre és olvassa le a műszereken a cella feszültségének és a kör áramának értékét. Az ellenállást fokozatosan csökkentve növelje lépésről lépésre az áramot 2-3 mA- rel és minden lépés után jegyezze fel a műszerek adatait! - A mérési adatokat foglalja táblázatba és rajzolja fel a cella feszültség – áramerősség karakterisztikáját! Értelmezze a kapott görbét! - A mért adatok alapján határozza meg a cella teljesítményét a terhelés (áram) függvényében és az erdményt ábrázolja grafikonon!

13 Megoldás: •Mit nevezünk „napelem-cellának”, mi a forrása a napelem- cella által termelt elektromos energiának ? •Magyarázza el a kapcsolási rajzon a kísérleti összeállítást és az egyes elemek funkcióját •Az eredmények ismertetése, a feszültég –áram és a teljesítmény-áram grafikonok értelmezése P max ≈22,mW U E ≈ 1,75V I rz ≈ 18,5mA

14 •Régebbi feladatok lényegi módosítása: –Ekvipotenciális vonalak kimérése elektromos térben - Jég olvadáshőjének meghatározása

15 Feladat: Igazolja mérésekkel a harmonikus rezgőmozgás periódusidejének az ismert rezgésidőképlettel megadott tömegfüggését! Határozza meg a kiadott kődarab tömegét a közölt leírás szerint! Kisebb tartalmi változások Rugóra függesztett test rezgésidejének vizsgálata √M ≈ 0,44 M ≈ 0,66 ± 0,02kg

16 •Az áramforrás paramétereinek vizsgálata •Feladat: •Feszültség és árammérés alapján határozza meg az áramforrás (szárazelem) jellemző adatait: belső ellenállását, elekrtomotoros erejét, rövidzárási áramát! • Állítsa össze az ábrán bemutatott kapcsolást! A csúszka helyzetét változtatva legalább négy pontban olvassa le az áram és a kapocsfeszültség összetartozó értékeit! - A mérési adatokat foglalja táblázatba, majd ábrázolja feszültség – áram grafikonon! - A grafikon alapján határozza meg a telep jellemző adatait. U 0 = 4,4 V I rz = 4,3 A Ω

17 •A fókusztávolság meghatározása alkalmas kísérleti technika az ún Bessel-módszer. Lényege a következő: A tárgyat és az ernyőt egymástól alkalmas távolságban rögzítjük, a távolságot (s) lemérjük és a továbbiakban nem változtatjuk. Megkeressük a tárgy és az ernyő közt azt a lencsehelyzetet, aminél éles nagyított képet látunk az ernyőn. Ezután a lencsét eltoljuk az ernyő felé addig, míg a tárgy éles kicsinyített képe megjelenik. Megmérjük a lencse elmozdításának távolságát (d). A mérés sematikus rajzát az ábra mutatja. A domború lencse fókusztávolságának meghatározása Bessel-módszerrel Feladat: Állítsa össze a kísérletet! Határozza meg a leírt Bessel-féle módszerrel a lencse fókusztávolságát!

18 Elméleti kérdések •Érettségi követelmények •Nyilvános témakörök •http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/ketszintu_erettsegi_2007_2008/fizika_emelt_szobeli _temakorok_2008maj.pdf A helyszínen 4 konkrét kérdés Pl. 6. Gázok állapotváltozásai - Mit értünk az „ideális gáz” fogalmán? - Ismertesse az ideális gáz állapotjelzőit és a köztük fennálló kapcsolatot (állapotegyenlet)! - Értelmezze a gáz nyomását a kinetikus gázelmélet alapján! - Gázok nagyon gyors összenyomás hatására felmelegszenek (e hatáson alapul pl. a diesel motor gyújtása). Magyarázza meg a jelenséget!

19 Felkészítés az érettségi vizsgára •Az emelt szintű mérésekkel összhangban szisztematikus szertárfejlesztés, évente bővülő repertoár •Középszint: kvalitatív kísérletek (jelenségbemutatás)

20 Köszönöm a figyelmet !

21 Középszint Iskolai hatáskör De: http://www.okm.gov.hu/letolt/okev/doc/ketszintu_erettsegi_2007_2008/fizika _oh_kozep_szob_temakorok_kiserletek_2008maj.pdf 55+5 pont Kísérlet kb 20 pont

22 Középszintű fizika érettségi kísérletei •6. Hőtágulás •Eszközök: Bimetall-szalag, iskolai alkoholos bothőmérő, állványba fogott „üres” gömblombik, a lombikot átfúrt gumidugó zárja, benne U-alakú manométercső vízzel, borszeszégő, gyufa, •Végezze el az alábbi kísérleteket! •a.) Melegíse a bimetal-szalagot borszeszlánggal a lemez egyik, majd másik oldalát! Mit tapasztal? Értelmezze a látottakat! •b.) Fogja ujjai közé az a hőmérő folydéktartályát, esetleg enyhén dörzsölje ! Mit tapasztal? Értelmezze a hőmérő működését! •c. ) Melegítse két keze közé véve a lombikot! Mit tapsztal? Adjon magyarázatot a jelenségre!

23 •11. Elektromos áram •Eszközök: •Laposelem (vagy helyettesítő áramforrás) két egyforma zsebizzó foglalatban, kapcsoló, vezetékek,, feszültségmérő műsszer •Végezze el az alábbi kísérletet! •Tervezzen áramkört (készítsen kapcsolási rajzot) a két izzó soros, ill.párhuzaamos kapcsolásával! •A rendelkezésre álló eszközökkel állítsa össze mindkét áramkört és mérje a fogyasztókra eső feszültségeket! •- Értelmezze a mérési eredmények alapján az izzók eltérő fényerejét a két kapcsolásban!


Letölteni ppt "KÍSÉRLETEZÉS AZ ÓRÁKON - KÍSÉRLETEZÉS AZ ÉRETTSÉGIN Középiskolai Fizikatanári Ankét 2008 Békéscsaba."

Hasonló előadás


Google Hirdetések