Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás Steinbacher Anett 2005. november 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás Steinbacher Anett 2005. november 23."— Előadás másolata:

1 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás Steinbacher Anett 2005. november 23.

2 Az ekho hatálya  A törvényben felsorolt foglalkozási ágaknak megfelelő tevékenységet pl. munkaviszonyban vagy vállalkozási, megbízási szerződés alapján folytató magánszemélyekre és velük szerződéses kapcsolatban álló munkáltatóra, kifizetőre terjed ki.  kifizető és a magánszemély az ekhoval összefüggő adókötelezettségeit az ekho törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint teljesíti.  Az ekhoval összefüggő adóztatási feladatok az állami adóhatóság hatáskörébe tartoznak.

3 Ekhóra jogosító foglalkozások I. •2615 Könyv- és lapkiadó szerkesztője •2616 Újságíró •2617 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő •2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások •2621 Író (újságíró nélkül) •2622 Műfordító •2623 Képzőművész •2624 Iparművész •2625 Zeneszerző •2626 Rendező •2627 Operatőr, fotóművész •2629 Egyéb alkotóművész foglalkozások (díszlettervező, jelmeztervező, dramaturg) •2631 Színész, előadóművész, bábművész •2632 Zenész, énekes •2633 Koreográfus, táncművész

4 Ekhóra jogosító foglalkozások II. •3714 Rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő munkatárs •3715 Könyv- és lapkiadó-szerkesztő munkatárs •3721 Segédszínész •3722 Segédrendező •3723 Népzenész •3725 Cirkuszművész •3729 Egyéb művészeti foglalkozások •5341 Fényképész, fotó- és mozgófilmlaboráns •5342 Világosító és egyéb filmgyártási foglalkozású •5349 Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások, feltéve, hogy azok a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel, attól elválaszthatatlan módon vesznek részt. Ilyen foglalkozás különösen a fotóriporter, a korrektor, a designer, képszerkesztő, művészeti vezető, a hangmérnök.

5 Az ekho választásának feltételei I. Az ekho alkalmazásának feltétele, hogy a magánszemély az adóévben bármely tevékenységgel összefüggésben:  munkaviszonyból származó,  egyéni vállalkozói kivét címén,  társas vállalkozás tagjaként személyes közreműködődés ellenértéke címén,  vállalkozási szerződés vagy megbízási szerződés alapján, olyan jövedelmet szerezzen, amely után a közteherviselési kötelezettségek teljesítése az általános szabályok szerint történik.

6 Az ekho alkalmazásának feltételei II.  Az ekho a magánszemély nyilatkozata alapján alkalmazható. (kifizetőnek kötelező)  Munkaviszony esetén az ekho választására, illetőleg mértékére vonatkozó nyilatkozat az adóévben a még nem számfejtett összegre bármikor lehetséges.  Vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés esetén, az ekho választásáról az őt megillető bevétel kifizetése előtt nyilatkozik.  A nyilatkozatot vissza kell vonni, ha az esedékes bevételére (vagy annak egy részére) a bevétel nagysága alapján a továbbiakban az ekho már nem alkalmazható az adóévben, azaz a 25 millió forint bevételi határt már elérte.  A kifizetőnek is figyelemmel kell lennie az ekhós jövedelem határra.

7 Az ekho alkalmazásának feltételei III.  Bevételi határ követelmény –Évi 25 millió forint, ha az általános szabályok szerint adózó jövedelem eléri a havi minimálbér 12-szeresét. –Ha a minimumkövetelmény nincs meg, akkor a 25 millió forintos összeg megfelelő hányada (arányosítani kell). –Nyugdíjas esetében nem kell arányosítani. Nyugdíjas: öregségi nyugdíjkorhatárt elérő saját jogú nyugdíjas vagy özvegyi nyugdíjas

8 Az ekho alapja, mértéke Az ekho mértéke: 35% Ebből:  Magánszemély terhe: 15%  Kifizető terhe: 20% Kiváltja:  Foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási járulékot  Biztosítottat terhelő nyugdíjjárulékot  Személyi jövedelemadót Nem váltja ki a tételes ehót.

9 Az ekhóval teljesített közterhek 20%15% Egészségbiztosítási Alapba11% Egészségügyi hozzájárulás- Nyugdíjbiztosítási Alapba9%4% 1 Személyi jövedelemadó-11% [1] A magánnyugdíj-pénztárat megillető rész 3,9 százalék, a 4 százalékot a nyugdíjasnak nem kell fizetnie, és a járulékplafon: (2006-ban 6 325 450 forint) feletti részre sem kell fizetni

10 A magánszemélyt megillető társadalombiztosítási ellátások  A befizetett ekho alapján a magánszemélyeket – az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak kivételével – megilletik a társadalombiztosítási ellátások.  Ellátási alap: 50%, ami azt jelenti, hogy az ekho alapjaként figyelembe vett bevételnek a 50%-át kell a nyugdíj számítás alapjaként figyelembe venni.

11 Az ekho jogosulatlan választása I.  A jogosulatlan bevétel ekho alapnak tekintett részét a szja megállapításánál – a kifizetővel fennálló jogviszony szerinti jogcímen – figyelembe kell venni, azzal, hogy a bevétel ekho alapnak tekintett része 11 százalékát kifizető által levont személyi jövedelemadó-előlegnek kell tekinteni, valamint  a bevétele ekho alapnak tekintett része 9 %-át ekho különadóként köteles adóbevallásában feltüntetni és a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni.

12 Az ekho jogosulatlan választása II. További 18 százalék különadót is kell fizetni a magánszemélynek azon ekho alap után  amely az adóévben a 25 millió forintot meghaladja, és/vagy  amelyre az ekho választására vonatkozó nyilatkozatát a tevékenységére tekintettel nem tehette volna meg.

13 EVA és az ekhó AZ EVA HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ  Az evás egyéni vállalkozóra vonatkozó (bevételi) összeghatárt csökkenteni kell azzal a bevétellel, amelyet az adóévben az eva alapjába tartozó bevételként kell figyelembe venni. AZ EVÁS TÁRSAS VÁLLALKOZÁS TAGJA  Az ekho (bevétel) összeghatárát csökkenti az a bevétel, amely az eva hatálya alá társas vállalkozás tartozó bevételéből a társas vállalkozás ekhot választó tagjára (tulajdonosára) a társasági szerződésben az adózott eredményből való részesedésére előírt mérték, ennek hiányában a jegyzett tőkéből való részesedése arányában jut.

14 Összes éves jövedelem 2 000 000 4 000 000 10 000 000 Nettó jövedelem a minimálbér után517 860 517 860517 860 Összes munkáltatói költség a minimálbér után 1 030 710 1 030 710 1 030 710 EKHO alap 1 244 000 3 244 000 9 244 000 Összes munkáltatói költség az EKHO-s juttatás után 1 492 800 3 892 800 11 092 800 Nettó jövedelem az EKHO-s juttatás után 1 057 400 2 757 400 7 857 400 Nettó jövedelem összesen 1 575 260 3 275 260 8 375 260 Összes munkáltatói költség 2 523 510 4 923 510 12 123 510 100 Ft kifizetői költségre jutó nettó jövedelem 62,42% 66,52% 69,08% Nettó jövedelem összesen 1 307 000 2 299 000 5 641 406 Összes munkáltatói költség 2 691 450 5 361 450 13 371 450 100 Ft kifizetői költségre jutó nettó jövedelem 48,56% 42,88% 42,19% Nettó jövedelem 1 314 570 2 994 570 8 034 570 100 Ft kifizetői költségre jutó nettó jövedelem 82,16% 93,58%100,43% (áfa visszaigénylés mellett) EKHO-s szabály szerint Munkaviszony EVA A fizetendő közterhek és a nettó jövedelem alakulása különféle foglalkoztatotti jogviszonyok esetén, 2006. évi feltételek mellett *Azzal számoltunk, hogy a tételels eho-t 2006. december havi bér után már nem kell megfizetni.

15 Egyéb szabályok  A magánszemélyt terhelő ekho mértékének helyesbítése: az Art. nyugdíjjárulék különbözet visszaigénylésére vonatkozó szabályok alapján.  Az ekhoval összefüggő kifizetői feladatok: a megállapított és levont ekhót az Art. rendelkezései szerint vallja be (magánnyugdíjpt-i tagság esetén tárgyhót követkő hónap 12. napjáig).  Nyilvántartások vezetése.  Egyéni vállalkozó költségelszámolása.

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás Steinbacher Anett 2005. november 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések