Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Állományvédelem a Szlovák Köztársaságban Jozef Hanus Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, Levéltár és Iratkezelés Főosztálya, Križkova 7, 811 04 Bratislava.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Állományvédelem a Szlovák Köztársaságban Jozef Hanus Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, Levéltár és Iratkezelés Főosztálya, Križkova 7, 811 04 Bratislava."— Előadás másolata:

1

2 Állományvédelem a Szlovák Köztársaságban Jozef Hanus Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, Levéltár és Iratkezelés Főosztálya, Križkova 7, 811 04 Bratislava Szlovák Köztársaság Jozef.Hanus@mvsr.vs.sk

3 Ki vagyok én?   Vegyészmérnök, a Szlovák Műszaki EgyetemVegyészeti és Technológiai karát 1973-ban fejeztem be   A Szlovák Nemzeti Levéltár Állományvédelmi osztályának főosztályvezetője 1974-től   PhD – makromolekuláris vegyészet és technológia - 1987   A Nemzetközi Levéltári Tanács Állományvédelmi bizottságának tagja 1980-tól   A Nemzetközi Múzeumi Tanács Grafikai dokumentumok állományvédelme munkacsoportjának tagja 1995-től   Nemzetközi Levéltártudományi Intézet, Maribor - előadó   Külső előadó a Coménius Egyetemen - állományvédelem   Részvétel EU projektekben - MIP, PaperTreat, COST D42   Kutatási ösztöndíjak – Kanadai Nemzeti Levéltár – Ottawa 1991, - CRCDG Paris 1998, 2000, 2002, - University La Rochelle 2004   A Szlovák Belügyminisztérium Levéltári és Iratkezelési Főosztály igazgatója – 2009. január 1-től

4 A Szlovák Köztársaságban a következő két alaptörvény szabályozza a levéltárak működését  A 395/2002 számú, 2002. május 17-én elfogadott lelevéltári törvény  A 628/2002 számú, 2002. október 29-i rendelet, amely a levéltári törvény passzusait életbe lépteti

5 Belügyminisztérium Más struktúrák A közigazgatási szekció Gazdasági főosztály Törvényhozási főosztály Személyzeti főosztály Levéltári és iratkezelési főosztály Szlovák Nemzeti Levéltár önálló költségvetéssel és törvényes hatáskörrel rendelkező egység Állami Központi Bányászati Levéltár és 7 területi levéltár 37 Járási levéltár, 2 városi levéltár (Pozsony, Kassa) a helyi önkormányzat fennhatósága alatt Módszertan

6 Szlovák Belügyminisztérium Más struktúrák Közigazgatási szekció Gazdasági főosztály Törvényhozási főosztály Személyzeti főosztály Levéltári és Iratkezelési főosztály Szlovák Nemzeti Levéltár Állami Központi Bányászati Levéltár 7 állami levéltár területi kompetenciával 37 állami levéltár fióklevéltára Pozsonyi Városi Levéltár Kassai Városi Levéltár – Kassai Önkormányzat, Kassa városháza metodológia

7 A 395/2002. törvény negyedik cikkelye Levéltári rendszer (1) A nyilvános- és magánlevéltárak egységes levéltári rendszert képeznek (2) A nyilvános levéltár a következőket jelenti: a) a) Állami Nemzeti Levéltár és regionális területi hatáskörrel rendelkező állami levéltárak b) b) Állami intézmények levéltárai, állami költségvetéssel működő intézmények levéltárai és más állami intézmények c) Városi levéltárak és az önkormányzati területek levéltárai d) A törvényben meghatározott közjogi métóságok levéltárai e) Közjogi méltóságok levéltárai és olyan személyek levéltárai, akik a közigazgatási hivatalokat képviselik

8 Fiókólevéltárak 1. Modor 2. Szakolca 3. Vágselye 4. Trencsén 5. Nagyszombat Fióklevéltárak 1.Csaca 2. Alsókubin 3. Liptószentmiklós 4. Márton 5. Vágbeszterce 6. Zsolna Fióklevéltára k 1. Nyitra 2. Bajnóc 3. Komárom 4. Léva 5. Ésekújvár 6. opolcsány Pozsony Főváros Levéltára Bitcsei Állami Levéltár SNA Nyitrai Állami Levéltár Pozsonyi Állami Levéltár Állami Központi Bányászati Levéltár Fióklevéltárak 1.Besztercebánya 2. Selmecbánya 3. Körmöcbánya 4. Losonc 5. Rimaszombat 6. Nagykürtös 7. Zólyom Besztercebányai Állami Levéltár Lőcsei Állami Levéltár V Fióklevéltárak 1. Lőcse 2. Poprád 3. Igló 4. Ólubló Eperjesi Állami Levéltár Fióklevéltárak 1. Eperjes 2. Bártfa 3. Homonna 4. Svidnik 5. Varannó Fióklevéltárak 1. Kassa 2. Nagymihály 3. Rozsnyó 4. Terebes Kassai Állami Levéltár Állami levéltárak hálózata Több mint 400 munkatárs és 185 000 folyóméter anyag

9 Az állományvédelem alapvető elvei és feltételei §§§ Törvény rendeletek §§§ Gyakorlati állományvédelem - prevenció •Konzerválás és restaurálás

10 §§§ Törvényrendeletek §§§ A Szlovák Országgyűlés rendelete a kulturális örökség védelméről 2001. február 28. A 395/2002 sz. levéltári törvény és ennek módosításai (2002. május 17.) A 2002. október 29-i, 628 számú belügyminisztériumi rendelet, amely a törvényt életbe lépteti

11 Az állományvédelem a törvényhozásban Második cikkely Definíciók (8) A levéltárak védelme összetett, speciális tevékenység, különös tekintettel a lopás és megsemmisítés esélyére. (10) Biztonsági másolat a mikrofilmen őrzött másolatot jelent olyan céllal, hogy megtartsuk a levéltárban őrzött információt.

12 Állományvédelem a törvényhozásban Harmadik cikkely Általános rendeletek (1) A levéltári örökség a Szlovák Köztársaság kulturális örökségének szerves része. Az állam köteles biztosítani a levéltári örökség védelmét és mindenki köteles a levéltári örökség védelmében az állammal együttműködni. (2) A levéltárak átvételi stratégiája, az állományvédelem, a levéltári anyag feldolgozása és hozzáférhetősége a közérdeket hivatottak szolgálni.

13 Állományvédelem a törvényhozásban Negyedik cikkely Általános rendeletek A levéltárak kötelesek: - védeni az állományt, - olyan programot kidolgozni a biztonsági másolatok készítésére és erről értesíteni a Nemzeti Levéltárat, - elkészíteni és elküldeni a legértékesebb levéltári dokumnetumok második biztonsági másolatát a Szlovák Nemzeti Levéltárnak.

14 Bitcsei Állami Levéltár Szlovák Nemzeti Levéltár Nyitrai Állami Levéltár Pozsonyi Állami Levéltár Lőcsei Állami Levéltár Kassai Állami Levéltár Mikrofilm laboratóriumok az állami levéltárakban Besztercebányai Állami Levéltár

15 Tizenkettedik cikkely A levéltári anyaghoz való hozzáférés (1) Mindenki számára hozzáférhetők a levéltárakban és a levéltári információs rendszerben őrzött dokumentumok, a törvényben megszabott esetek kivételével. (3) A levéltárak csak kivételes esetekben teszik kutathatóvá a dokumentumok eredeti példányát, mindig a dokumentum másolatát bocsátják a kutató rendelkezésére abban az esetben, ha: a) a dokumentumok 1526 előtt keletkeztek; c) fennáll a károsodás esélye a kutatás közben

16 23. – 25. 5. 2007 Archívne dni Žilina Mit kellene elsősorban digitalizálni? 1526 előtti oklevelek Levéltár perga- men papír függő pecsétek összesen

17 Archívne dni Žilina Szlovák Nemzeti Levéltár Atlas digitalizálási berendezése

18 Szlovák Nemzeti Levéltár – Scanning back-side Betterlight 6000 Lőcsei Állami Levéltár

19 Szlovák Nemzeti Levéltár – mikrofilm szkenner

20 Archívne dni Žilina Állami Központi Bányászati Levéltár – Cruse térkép szkenner

21 Tizenkettedik cikkely A levéltári anyaghoz való hozzáférés (7) A levéltárak csak olyan kivételes esetekben teszik hozzáférhetővé a dokumnetumokat kiállításon, ha a kiállító szerződésben kötelezi magát a másolatok készítésének, a szállítási és a biztosítási költségek megtérítésére.

22

23 A degradációs reakciók – a károsodás mértéke a következő tényezőktöl függ:  Az anyag sugárzásabszorpciós képessége  A befogadott sugárzás mennyisége  A sugárzás energiatartalma  A fény kummulatív hatása sugárzás sugárzás átvitel visszaverés tárgy abszorpció

24 Levéltári helységekben és kiállító termekben a következő alacsony intenzitású fényforrások használandók: a) 500 lux-ig a kutatóteremben, b) 200 lux-ig a raktárakban, c) 50 lux-ig a kiállítótermekben Javasolt maximum értékhatárok: UV sugárzás aránya - 75 μW/lumen Total UV - 20 mW/m 2 A kiállított tárgyak anyaga A megvilágítás javasolt értékei legkevésbé érzékeny kő, fém, üveg, kerámia, ékszer, zománc, ásványok Nincs határ érzékenyolaj- és tempera festmények, szaru, csontok, elefántcsont, színtelen bőr, bútor, keménygumi, fekete-fehér fotók 150 – 200 nagyon érzékeny vízfestékek, textilek, falikárpitok, rajzok, nyomtatványok, bélyegek, illuminált kéziratok, tapéták, színes fotók, diák, természetes- és növényi eredetű tárgyak, bizonyos ásványok 50

25 Huszonötödik cikkely A kiállított dokumentumok védelme (1) Levéltári dokumentumok zárt és pormentes tárolókban mutathatók be. A megvilágítás mennyisége nem haladhatja meg a 18 000 luxóra/év összértéket, ha a dokumentumok tintát, színező anyagokat és fényre érzékeny pigmenteket is tartalmaznak. A tárolókban előírt hőmérséklet 16°C - 20°C, a páratartalom 45% és 55% közötti szinten tartandó.

26 Tizenharmadik cikkely korlátozások (2) A levéltárak korlátozzák a dokumentumokhoz való hozzáférést ha: c) ezek használatuk közben megkárosodhatnak

27 Irattárak Tizenhatodik cikkely A fondképzők kötelességei (2) A fondképző köteles: c) biztosítani a dokumentumok megőrzését; ha a dokumentum papíralapú, a papírnak meg kell felelnie a műszaki szabványok által megszabott követelményeknek; e) a dokumentumokat úgy elhelyezni, hogy garantálja azok megőrzését;

28 Dokumentumok céljára megfelelő papír íráshordozó típus: ISO 9706

29 A Szlovák Belügyminisztérium 628/2002 sz. rendelete, amelyik életbe lépteti a Levéltári törvény cikkelyeit  A levéltári és irattári dokumentumok védelméről  “A levéltári és irattári dokumentumok védelméről” szóló említett szabályzat részletezi a védelem alá tartozó dokumentumok típusát valamint a raktárakkal szembeni követelményeket;  A 24. cikkely az egyik legfontosabb cikkelyekhez tartozik. Ez ugyanis definiálja a legfontosabb külső és belső degradációs tényezőket (fizikai, kémiai, mikrobiológiai), amelyek a levéltári dokumentum fizikai állapotának károsodását okozhatják. Ugyanakkor a cikkely az állományvédelemmel is foglalkozik;

30 Tizenhatoik cikkely A védelem alanya (1) Az állományvédelem alá olyan tevékenységek tartoznak, amelyek a dokumentumok védelmét biztosítják lopás és lehetséges károsodás ellen a következő esetekben: a) nem megfelelő adathordozók használata; b) dokumetumok olyan raktárakban való elhelyezése, amelyek nem felelnek meg a szabályzatban megszabott követelményeknek, c) anyagrendezés, d) tűz, e) víz, f) degradációs tényezők, g) kiállítás

31 Tizenhetedik cikkely A védelem típusai (1) Az állományvédelem megelőző intézkedésekkel, konzerválással és restaurálással biztosítható. (3) A konzerválás komplex intézkedést jelent és magába foglalja a megfelelő technológiákat az állomány integritásának megtartása és a fizikai feltételek állandósítása érdekében. Ugyanakkor ide soroljuk a azokat az eljárásokat, amelyek a degradációs tényezőket kizárják vagy minimalizálják. (4) A restaurálás olyan tevékenység, amelyik az eredeti állapot rekonstruálására, illetve a megsérült dokumentumok kijavítására törekszik.

32 A Szlovák Belügyminisztérium 628. sz. rendelete  A konzerválás és restaurálás a dokumentumok megőrzése érdekében specializált munkahelyeken történik.  A levéltári anyag nem konzerválható és nem restaurálható az állami levéltári rendszeren kívül.  A rendelet tartalmaz ezzel kapcsolatos alapvető szabályokat.

33 A konzerválás és restaurálás jelenlegi helyzete   Szlovák Nemzeti Levéltár – Állományvédelmi főosztály - 11 személy (5 – egyetemi végzettségű, 6 – középiskolai végzetséggel rendelkező munkatárs).   Besztercebányai Állami Levéltár - (2 középiskolai végzetséggel rendelkező munkatárs)   Lőcsei Állami Levéltár – (2 középiskolai végzetséggel rendelkező munkatárs)   Eperjesi Állami Levéltár –(1 középiskolai végzetséggel rendelkező munkatárs)

34 További fejlemények az állományvédelemben   Kormányrendelet, 1201/ 2003. december 17. – jóváhagyta a levéltárak fejlődési stratégiáját a 395/2002 sz. Levéltári törvény szellemében   A Szlovák Nemzeti Levéltár Állományvédelmi főosztálya fejlesztése – az állományvédelem hitelesített munkahelye ? Szlovákiában, konzerválás, restaurálás és a levéltári anyag tömeges konzerválása   fotográfiai dokumentmok konzerválása és restaurálása   elektronikus iratok megőrzése   restaurálási és konzerválási laboratóriumok létrehozása (két- két személlyel) az Állami Központi Bányászati Levéltárban Selmecbányán, és az összes (8) állami területi levéltárban

35   a fából előállított papírpép használata a rongy alapanyag hiánya miatt   savas segédanyag: timsó használata   4,5 pH szükséges   savas hidrolízis okozta papír autodegradáció   rossz minőségben gyártott papír Savas papír – az alapvető állományvédelmi problémák egyike levéltárakban, könyvtárakban és más kulturális intézményekben 1850 után

36 Savas papírok – problémák a szlovák levéltárakban Szlovák Nemzeti Levéltár Összesen 30 km 1850-től a jelenkorig 23–25 km Más szlovák levéltárak Összesen 130 km 1850-től a jelenkorig 85-95 km

37 Könyvtárak Szlovák Nemzeti Könyvtár Összesen 3,8 millió kötet 1850-től a jelenkorig 2,5 mil. kötet Other Slovak Libraries Összesen 46,2 millió kötet 1850-től a jelenkorig 44.5 millió kötet

38 “Hagyományos hordozók megőrzése, stabilizációja és konzerválása a Szlovák Köztársaságban – Szlovákia könyve” című Állami kutatási és fejlesztési program létrehozásához az Szlovák Oktatási Minisztérium pénzügyi támogatásával, amelyet a z Állami program keretében a Szlovák Műszaki Egyetem Vegyészeti és Élelmiszeripari Technológiai Kara koordinál A fő cél, az optimális hagyományos hordozókkal kapcsolatos megőrzési problémák megoldási javaslata, különös tekintettel a savas papír alapú dokumentumokra; szélesebb értelemben a kulturális örökség megőrzéséről van szó A program első fázisa 2003. október és 2005. december között, második fázisa pedig 2006. január és 2008, december között zajlott le •Hosszú távú együttműködés (SNA, SNL, FCHFT STU, SAS) •A savas papír degradációjának problémája és a megoldások szükségessége •A veszélyeztetett kulturális örökség megóvására való törekvés és megőrzésének szükségessége vezetett a

39 A program struktúrája és néhány eredmény Koordináció •A tudományos és technológiai felkészültség a kulcsfontosságú intézményekben – Szlovák Műszaki Egyetem Vegyészeti és Élelmiszeripari Kara, Szlovák Nemzeti Levéltár, Szlovák Nemzeti Könyvtár, a Polimer Intézet és a Szlovák Tudományos Akadémia – társultak egy kutató-oktatási rendszerbe „Konzorcium Könyv SK“; •A tudományos kapacitás koncentrációja a lignocelulóz (LC) megőrzése és konzerválása makromolekuláris anyagokban Szlovákiában. A Nemzeti Könyvtár tapasztalatai a kulturális örökség megőrzése területén Az ide vonatkozó területtel kapcsolatos szakirodalom adatbázisa; keresés a szabadalmak adatbázisaiban (például a jelenlegi adatbázisunk idevonatkozó amerikai, európai és kanadai szabadalmakat tartalmaz 1968-tól napjainkig); Az összes rendelkezésre álló információ digitalizálása és teljes szöveg keresés lehetősége a programban résztvevők részére

40 A nemzeti szinten rendelkezésre álló kutatás és oktatás eszközei a kulturális örökség megőrzése területén •lehetővé teszi valamennyi partner részére a laboratóriumi berendezések és eszközök használatát minden intézményben, költségmentesen •a projekt részére létrejött központi tesztlaboratórium a Vegyészeti és Élemiszeripari Karon; •amelyik később Technológiai központtá válik a kulturális örökség megőrzése területén. Ez a központ lesz a projekt második fázisában a Kutatási laboratórium. A könyvtári és levéltári dokumentumok minősítési módszere a történelmi-kulturális és műszaki kritériumok alapján •Dokumentumok minősítése az állományvédelem és egyedi technológiai folyamatok szempontjából. Szlovákis papír hordozón őrzött kulturális öröksége nem csak kulturális és történelmi szempontból, hanem technológiai szempontból is besorolható.

41 Savtalanítás és a savas papír erősítésére irányuló új modifikációs rendszer fejlesztése   Új modifikációs rendszerek kutatása, fejlesztése és tesztelése (Egyetem – kutatás, új gondolatok, folyamatos olcsó munkaerő – a diákok) Új információk a belső területek minőségéről a levéltári és könyvtári anyag hosszútávú megőrzése kapcsán  mikrobiológiai  levegő szennyezés  szerves részecskék levéltári és könyvtári anyagokból  a savas papír viselkedése savmentes dobozokban a hosszútávú megőrzés esetében

42 Oktatás •A „Könyv SK” projekt hatására 2004 - 2005-ben a műszaki oktatáson belül megnőtt a fiatal generációs tudósok és tanárok érdeklődése a kulturális örökség megőrzés iránt •Javultak a munkafeltételek az oktatásban, a mesterképzési projektekben és a disszertációk készítésénél •A fiatal generáció érdeklődése kulcsfontosságú a szlovák kulturális örökség megőrzés szempontjából. A „Könyv SK” projekt növekvő társadalmi jelentősége észlelhető a kulturális örökség hagyományos hordozóival foglalkozó vegyészeti oktatásban •Új tanfolyam kidolgozása – a konzerválás technológiája

43 A „Könyv SK” projekt hatása a vegyészeti tanulmányokat és a kulturális örökség megőrzésre szakosodó diákok körében 2022 és 2007 között (a projekt elindulása előtt)

44 Összegzés  válogatott cikkek – kiegészítik a Levéltári törvényt és a Rendetet; illusztrálják a fő célokat, változásokat, valamint az eljárások véghezvitelét  az új törvényhatározatok kitűnő alapot képeznek a minőség javulásához az állományvédelem területén  a törvényrendeletek gyakorlati véghezviteléhez a valóságban sok erőfeszítésre és pénzügyi támogatásra lesz szükség

45 Köszönet   A konferencia szervezőinek a kedves meghívásért

46 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "Állományvédelem a Szlovák Köztársaságban Jozef Hanus Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, Levéltár és Iratkezelés Főosztálya, Križkova 7, 811 04 Bratislava."

Hasonló előadás


Google Hirdetések