Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Települési vízgazdálkodás I. 1.előadás Tantárgyi követelmények, vízellátó rendszer elemei, vízigények, vízigényszámítás Dittrich Ernő egyetemi adjunktus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Települési vízgazdálkodás I. 1.előadás Tantárgyi követelmények, vízellátó rendszer elemei, vízigények, vízigényszámítás Dittrich Ernő egyetemi adjunktus."— Előadás másolata:

1 1 Települési vízgazdálkodás I. 1.előadás Tantárgyi követelmények, vízellátó rendszer elemei, vízigények, vízigényszámítás Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék Pécs, Boszorkány u. 2. B ép. 039. dittrich@witch.pmmf.hu EJF Építőmérnöki Szak (BSC)

2 Tantárgyi követelmények  Félévi aláírás megszerzése:  Min. 70%-os órai részvétel  Legalább elégséges ZH-k (2 db) (Minden ZH egyszer pótolható + 1 db összevont pótlási lehetőség)  Szakmai tanulmány leadása  Vizsga:  Szóbeli vizsga  Házi feladat megvitatása  2 db tétel (tételsor alapján)  Előtanulmányi kötelezettség: Hidraulika I.  Vizsga tételsor kiadása 14. héten  Zárthelyi: 3. és 13. héten. Pótlások 1 hétre rá.  Házi feladat beadása: 15. héten 2

3 Kötelező és ajánlott irodalom  Ajánlott irodalom:  Török László: Tervezési segédlet a település vízellátása tanulmányterv készítéséhez. Baja. 1998.  Kapcsolódó jogszabályok (www.magyarorszag.hu)www.magyarorszag.hu  Dr. Mészáros Gábor, Dr. Karácsonyi Sándor: Vízellátás- vízszerzés. Jegyzet. 1988.  Dr. Mészáros Gábor: Felszín alatti víz tisztítása. Jegyzet, 1988.  Dr. Öllős Géza: Vízellátás. K+F, 1987.  További irodalmak a kiadott prezentációk végén 3

4 Szakmai tanulmány követelményei  Min. 20 oldal (12-es betűnagyság, 1.5-ös sorköz, sorkizárt szerkesztés)  Szakirodalmi hivatkozás szabályainak betartása  Tartalmi követelmények:  Vízszerzés bemutatása  Vízszerzés módja(i)  Víztermelési adatok  Vízszerzési létesítmények bemutatása (tervrajz vagy fotó kötelező!)  Vízkezelési technológia bemutatása  Technológia működésének átfogó bemutatása  Technológiai hossz-szelvény  Technológiai elemek részletes bemutatása (tervrajz vagy fotó kötelező!)  Üzemeltetési rend ismertetése  Vízellátó rendszer bemutatása  Vízellátó hálózat bemutatása (Vízigények, fővezetékek és ellátó hálózat, nyomászónák, magas és mélytározók, nyomásfokozók és nyomáscsökkentők, csőanyagok és átmérők, magas-pontok)  Áttekintő hálózati helyszínrajz  Főbb hálózati műtárgyak, berendezések részletes bemutatása (tervrajz vagy fotó kötelező!) 4

5 5 A vízellátás-csatornázás idealizált rendszere vízbázisok vízszerzés víztisztításvízelosztás ipari vízfelhasználók mg-i vízfelhasználók lakossági vízfelhasználók előkezelés (opcionális) szennyvíz vagy TFH tisztítás befogadó A kivastagított tevékenységcsoportok a tantárgyhoz tartoznak.

6 Vízellátó rendszer elemei és feladata  Elemei:  Vízbeszerzés  Vízkezelés  Tisztavíz medence  Vízemelés, vízgépészet  Elosztóhálózat és tartozékai  Víztározás  Energiaellátás  Irányítástechnika  Feladata: térben és időben változó vízmennyiségi fogyasztói igények kielégítése a szükséges nyomáson és megfelelő minőségben. 6

7 Kapcsolódó fontosabb jogszabályok  123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről  201/2001. (X. 25.) Korm. r. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről  47/2005. (III. 11.) Korm. r. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. r. módosításáról  147/2010. (XII. 23.) Korm. r. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról (II. fejezet és 1. melléklet)  30/2008. (XII. 31.) KvVM r. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról  2/1997. (II. 18.) KHVM r. a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről  38/1995. (IV. 5.) Korm. r. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről  9/2008 (II.22.) ÖTM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról  21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről  2011 évi CCIX törvény a közműellátásról 7

8 EU Víz Keretirányelv és a vízellátás kapcsolata  Vízzel való gazdálkodás elve  Takarékosság elve  Teljes megtérülés elve  Amortizáció is!!!  Mo-i víziközmű vagyon értéke 2008- ban 1000 Mrd Ft!!!! 8

9 2011 évi CCIX törvény a közműellátásról  A közműszolgáltatás alapelvei:  A természeti erőforrások kíméletének elve  Az ellátásbiztonság elve  Az ellátási felelősség elve  A szolgáltatói felelősség elve  A szennyező fizet elve  A regionalitás elve  A szolidaritás elve  A költségmegtérülés elve  A legkisebb költség elve  A víziközművek együttműködésének elve  A keresztfinanszírozás tilalmának elve 9

10 Vízigény – alapfogalmak  Cél: A vízigény időbeli és térbeli eloszlásának meghatározása hosszú időtávra  Fajlagos vízfogyasztás (q): a vízfogyasztás egységfogyasztóra fajlagosított értéke [pl. l/fő,nap vagy l/m 2,nap)  Átlagos napi vízigény (Q d ): Az éves vízfogyasztás 1/365-öd része [m 3 /nap]  Napi csúcs vízigény (Q dmax ): az év során előforduló legnagyobb napi vízigény [m 3 /nap]  Órai csúcs vízigény (Q hmax ): a naptári évben előforduló legnagyobb órai vízigény érték [m 3 /h] 10

11 Vízigény meghatározás módjai  Számítással (mérnöki becslés). Kapcsolódó ágazati szabvány: MSZ-10-158/1-1990. Óvatosan kell kezelni!!!!!  Méréssel (hálózat rekonstrukciónál!)  Hasonló rendszerek üzemeltetési tapasztalatai alapján. Szempontok:  Foglalkoztatottság összetétele  Ellátottsági színvonal  Éghajlati viszonyok  Kulturális szokások  Település méret  Település típus  Gazdasági jellemzők  Társadalmi rétegek aránya  Vízdíj  Stb…. 11

12 Települési vízigények összetevői  Kommunális vízigény (Q k )  Háztartások vízigénye  Közületek, intézmények vízigénye  A településen nem letelepedett emberek vízigénye (ingázók, turisták, stb..)  Közterület fenntartás vízigénye  Ipar vízigénye(Q i )  Mezőgazdaság vízigénye (Q m )  Tűzoltás vízigénye (Q t )  Hálózati és szolgáltatási veszteségek (Q v ) Q d = Q k + Q i + Q m + Q t + Q v 12

13 Ellátási színvonal (komfort fokozat)  Közkifolyós módon ellátott fogyasztó, aki a csőhálózatra szerelt közkifolyós vízvételi helytől, közúton mérve, legfeljebb 150 m távolságra lakik.  Félkomfortos módon ellátott az a fogyasztó, akinek ingatlanán egy csapolóhely van.  Komfortos módon ellátott az a fogyasztó, akinek lakásán több csapolóhely (fürdőszoba,WC,stb.) van.  Összkomfortos módon ellátott fogyasztó az, aki a vízellátáson kívül egyéb rendszeres kommunális szolgáltatásban részesül (melegvíz, központi fütés, gázellátás, stb.) 13

14 Kommunális vízigény I.  Lakossági vízigény: mértékadó lakosszám és a fajlagos vízfogyasztás szorzata  Fajlagos vízfogyasztás hazánkban 80-200 l/fő,nap, melynek értéke függ:  Éghajlat, időjárási viszonyok  Település jelleg, település méret  Fogyasztói szokások  Kulturális jellemzők  Komfort fokozat  Anyagi lehetőségek  Alap közületi és közterület fenntartási vízigény a lakossági vízigény 30-50%-a  Egyéb közületek vízigénye egyedi becsléssel határozandó meg 14

15 Kommunális vízigény II.  Kommunális vízigények fajlagos mutatóit részletesen lásd. Török L. tervezési segédletében!  Átlagos napi vízigény:  q i (l/fő,nap): i-dik fogyasztó típushoz tartozó fajlagos vízigény  N i (fő): i-dik fogyasztótípus mértékadó lakosszáma  Legnagyobb napi vízigény:  β n ( - ): évszakos egyenlőtlenségi tényező 15

16 Kommunális vízigény III.  Átlagos órai vízigény [m3/h]:  Legnagyobb órai vízigény [m3/h]:  β h ( - ): óracsúcs tényező  f h (%): óracsúcs hányad (6% – 15%)  β h és f h értékeit részletesen Török L. segédletében 16

17 Kommunális vízfogyasztás napon belüli alakulása 17

18 Ipari és mezőgazdasági vízigény  Vízminőségi igény eltérhet a kommunális vízigénytől (Pl. hűtővíz, gyógyszer gyártás technológiai vize)  Alkalmazott technológia részletes ismerete szükséges.  Hálózati és saját vízbázisról történő ellátás  Vízigény meghatározás módja:  Szakirodalom alapján  Már megvalósult telepek fogyasztási adatai alapján  Gyártási technológia  Technológia mérete  Víz visszaforgatási arányok  Technológiai fegyelem 18

19 Ipari vízhasználat mutatói (MSZ- 10-158/2-84) I.  Teljes vízigény (Q t ): a teljes technológiai és szociális vízigény összege  Teljes technológiai vízigény (Q t,te ): a teljes termelési technológia vízigénye  Teljes járulékos vízigény (Q ta ): szociális és egyéb kiszolgáló létesítmények teljes vízigénye  Frissvíz igény (Q f ): átfolyó vízhasználatok és a friss pótvíz igény összege  Friss pótvíz igény (Q fm ): recirkulációs körök veszteségeinek és egyéb kibocsátásainak pótlására szolgáló frissvíz igény  Használt pótvíz igény (Q mu ): recirkulációs körök veszteségeinek és egyéb kibocsátásainak pótlására szolgáló használtvíz igény  Pótvíz igény (Q m ): használt és friss pótvíz igény összege 19

20 Ipari vízhasználat mutatói (MSZ- 10-158/2-84) II.  Átfolyó frissvíz igény (Q f,fl ): egyszeri használatra igényelt frissvíz igény  Vízveszteség (Q l ): összes vízveszteség. A párolgási, szivárgási és kihordási veszteségek összege.  Párolgási veszteség (Q le )  Szivárgási veszteség (Q lsd )  Kihordási veszteség (Q lc )  Újrahasznált víz (Q r ): soros vízhasználattal vagy recirkulációval ismételten felhasznált víz  Visszaforgatott víz (Q re ): ugyanabban a technológiában recirkuláltatott víz 20

21 Ipari vízhasználat mutatói (MSZ- 10-158/2-84) III.  Fajlagos ipari teljes vízigény:  p i (db): legyártott termékek száma  Fajlagos ipari frissvíz igény:  Frissvíz kihasználási tényező: 21

22 Hazai ipari vízigények alakulása 22

23 Tűzoltási vízigény  Az érvényes OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) alapján történik a tűzi- víz igény (vízhozam, nyomás) számítása épületenként külön-külön (építési engedélyezés során).  A számítás alapja az épületben lévő mértékadó tűzszakasz.  Külső és belső tűzi-víz igényt különböztetünk meg  Külső tűzi-víz igény biztosítása:  Tűzcsapokról (min. 200 m-ként)  Tűzi-víz tározóból (Ha a tűzcsapok nem elegendőek)  Vízhálózat méretezési szempontból a vizsgált hálózati szakasz által ellátott épületek közül a legnagyobb tűzszakasszal rendelkező épület a mértékadó.  Belső tűzi-víz igény biztosítása:  Belső fali tűzcsapokról vagy automata tűzvédelmi berendezésről  Vízbekötés méretezésekor kell figyelembe venni!  Tűzi-víz igény számítás részleteit lásd. a Török L. féle segédletben 23

24 Hálózati és szolgáltatási veszteségek  Hálózati veszteség: közüzemi vízvezeték hálózat veszteségei és mérési hibából eredő veszteségek  Szolgáltatási veszteség: szolgáltatási célú vízfelhasználások vízigénye (csőhálózat öblítése).  Szolgáltatási és hálózati veszteség együttesen: 8- 15%  Technológiai vízigények: pl. szűrő vissza- mosatások 24

25 Távlati előrejelzés  Távlati tervezés (20-50 év):  147/2010. (XII. 23.) Korm. r. 30 éves távlat figyelembe vételét írja elő  Fogyasztási prognózis készítés:  Gazdasági prognózisok (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatási szektor, stb..)  Politikai prognózisok  Népességszám alakulás prognózisa  Éghajlatváltozás hatása  Országos –regionális –helyi prognózisok  Javasolt alternatívákban gondolkodni a koncepciótervek szintjén  Optimalizálás (költség-hatékonyság, gazdasági lehetőségek, előnyök-hátrányok, stb..)  Célállapot - ütemezés 25

26 Vízfogyasztás alakulása Budapesten (1949-2003) 26

27 Éghajlat változás hatásai I. – rövidtávú hatások  Gyakoribbak és nagyobb mértékűek lesznek az árvizek  Kisebbek lesznek a kisvízhozamok  A Kőrösök időszakos teljes kiapadása várható  A Duna hosszabb időszakokra nem lesz hajózható  Lesüllyednek a talajvízszintek  A kora nyári kisvizeket nem fogja növelni az Alpok hóolvadása  Megnő az aszályos időszakok hossza és intenzitása  Az aszályos időszakokban nem lesz elegendő öntözési célú vízkészlet  Várhatóan a környező országok növelni fogják tározó kapacitásaikat → Magyarország vízkészletei tovább csökkennek 27

28 Éghajlat változás hatásai II. – lehetséges társadalmi következmények 28  ALKALMAZKODÁS  Mezőgazdaság  Közlekedési hálózatok  Építéstechnika  Vízgazdálkodás  Túrizmus  Életmód  Betegségek térhódítása  Stb…  ELVÁNDORLÁS  Tenger által elöntött területek  Sivatagossá váló területek  Elöntéses területek  Erózióveszélyes területek  Gazdaságilag tönkremenő területek  Stb… Távlati vízfogyasztási prognózis!?!?

29 Fogyasztási körzetek kijelölése  Cél: közel azonos fogyasztási jellemzőkkel rendelkező területek lehatárolása  Főtevékenység szerinti lehatárolás:  Ipari területek  Mezőgazdasági területek  Lakóterületek  Közületi körzetek  Részterületi lehatárolás szempontjai lakóterületeken belül:  Komfort fokozat  Laksűrűség (beépítési jelleg, szintek száma, stb..)  Kulturális jellemzők  Társadalmi rétegek, életszínvonal  Stb… 29

30 30 Felhasznált irodalom  Török László: Tervezési segédlet a település vízellátása tanulmányterv készítéséhez. Baja. 1998.  MSZ-10-158/1-1990. A vízellátás fajlagos vízigényei: kommunális vízellátás  MSZ-10-158/2-1984. Az ipari vízhasználat fogalmai és mutatói  Illés-Kelemen-Öllős: Ipari vízgazdálkodás. Vízdok Kiadó, Budapest,1983.  Dr. Schultz Andrea: Budapest vízellátása 2007. www.epgep.bme.hu www.epgep.bme.hu  Bartholy Judit: Az éghajlat változása - bizonyosságok és bizonytalanságok. Mindentudás Egyeteme, http://www.mindentudas.hu/bartholy http://www.mindentudas.hu/bartholy  Mosonyi Emil: A hazai vízgazdálkodás távlati feladatai. Mérnök Újság, XIV. évf. 3. szám, 2007 március, 26-30 oldal.  Buzás Kálmán: Települések vízellátása II. Typotex, Budapest, 1991.  György István (szerk): Vízügyi létesítmények kézikönyve. Műszaki könyvkiadó 1974.  Öllős Géza: Vízellátás K+F eredmények VÍZDOK Budapest 1987.

31 31 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "1 Települési vízgazdálkodás I. 1.előadás Tantárgyi követelmények, vízellátó rendszer elemei, vízigények, vízigényszámítás Dittrich Ernő egyetemi adjunktus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések