Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEMZETKÖZI BÉKENAP IDoP 2013

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEMZETKÖZI BÉKENAP IDoP 2013"— Előadás másolata:

1 NEMZETKÖZI BÉKENAP IDoP 2013
A MAGYAR HONVÉDSÉG SZEREPVÁLLALÁSA A BÉKE ÉRDEKÉBEN Egy missziós tábornok gondolatai a világról, a válságövezetek konfliktusairól és háborúiról, a Magyar Honvédség feladatvégzéséről Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy PhD egyetemi adjunktus KRE c. egyetemi tanár NKE prof. IASA Budapest, Civilek Háza, szeptember 20.

2 Az MH tevékenysége a béke érdekében - a nemzeti értékek megóvása során
A z e l ő a d á s v á z l a t a A témaválasztás indoklása A globális és regionális biztonsági környezet alakulása A Magyar Honvédség - rendeltetése - alapfeladatai - szervezeti felépítése - képességei Az MH tevékenysége a béke érdekében - a nemzeti értékek megóvása során - a békemissziókban Összegzés

3 A ‘Chatham House Rule’ / Chatham Házszabály
A Chatham Házszabály (1927/1992/2002): „When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to use the information received, but neither the idendity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed”. A Chatham Házszabály alkalmazásának célja: az értekezleteken résztvevők, a konferenciákon előadók arra serkentése, hogy nyíltan beszéljenek és osszák meg véleményüket, információjukat! Ma már világszerte alkalmazott eljárás egy-egy rendezvény sikere érdekében!! (Pl.: EU, NATO konferenciákon; NGO vagy ICG rendezvényen) Fontos: az előadó – a szabály alkalmazása mellett is – hozzájárulhat az ‘on the record’-hoz!

4 A témaválasztás indoklása
A 20. század második felében tovább nőtt a háborús konfliktusok, a humanitárius katasztrófák száma; a hidegháború vége nem jelentette békésebb korszak eljövetelét, ellenkezőleg; A 21. század első évtizede további, humán és természeti eredetű válságokat hozott: jelenleg is több mint 120 háborús és fegyveres konfliktus zajlik (ebből az ENSZ tartós háborúként tart nyilván 28 konfliktust), miközben deklarált éhínség, ivóvízhiány, járványok, árvizek pusztítanak, s a fenntartható fejlődés kérdései rendezetlenek; A globalizáció – több pozitív következménye mellett – felerősítette a megélhetési különbségeket, fokozta a globális méretű elégedetlenséget, amelynek rendezésére a globális, regionális és nemzeti szervezetek részéről az eddigi reagálás elégtelen; Újszerű elvek, módszerek, komplex nemzetközi összefogás szükséges … ; 1870 óta évente átlagosan 2%-al nő a háborúk gyakorisága. A viszályok száma stabil tendencia szerint növekedett. A két világháború miatt a séma természetesen felborult 1914 és 1945 között, de 1945 után a háborúk gyakorisága nagyjából visszatért az 1913 előtt tapasztalt emelkedési pályára. (Forrás: Warwick Egyetem tanulmánya, 2011.július 11.) . A nemzetközi kutatások szerint ennek az emelkedésnek a fő oka az országok számának drasztikus növekedése volt: az 1870-es 47-ről 2001-re 187 országra nőtt ez a szám. „Mivel a számuk növekedett, így egyre több ország között alakulhatott ki konfliktus. Ez nem megnyugtató, azt mutatja, hogy kapcsolat van a háborúk és az államok, valamint az új határok létrejötte között” – Mark Harrison professzor, Warwick Egyetem. A XX. század második fele a béke időszakaként jelenik meg a köztudatban. Pedig a kutatások szerint ekkor nőtt meg igazán a fegyveres konfliktusok száma! Míg 1870 és 1913 között évente átlagosan 6 háború volt, a hidegháború időszakában ez a szám 31-nél járt! Az 1990-es években, amikor többek között bekövetkezett a Szovjetunió összeomlása is (továbbá Jugoszlávia dezintegrációja és destabilizációja), a konfliktusok száma 36-ra nőtt. S itt az ellentmondás: a világ országai – elméletileg – arra törekednek, hogy gazdagabbak, demokratikusabbak és függetlenebbek legyenek. A felvilágosodás gondolkodói azt tartották, hogy ezeknek a tényezőknek egy békésebb világot kellene eredményezniük.

5 A biztonsági környezet változása, 1945-2013 1/4.
A II. világháború befejezésekor a nagy fogadkozás: Békés egymás mellett élés ! Az közötti időszak - megszületett az elrettentés stratégiája, lásd: Hirosima 1945.aug.6., - megkezdődött a nyertesek között az újra felosztási harc a befolyási övezetekért, lásd: Korea (megjelent a gerilla hadviselés); - az USA-Irán konfliktus kezdete, Reza Pahlavi sah hatalomra segítése … Figyelem: az izraeli-iráni konfliktus gyökerei ezeréves múltra tekintenek vissza!

6 A biztonsági környezet változása, 1945-2013 2/4.
Az közötti időszak - aszimmetrikus hadviselés, lásd: Vietnám , - szélsőséges szervezetek félelemkeltő terror-taktikája, mint a Vörös Hadsereg Frakció, a Vörös Brigádok, a Fekete Szeptember, a Fényes Ösvény; - Irak-Irán véres háborúja, , vegyi fegyverek és idegmérgek bevetésével, iráni 8-16 éves önkéntesek ‘shaheed’ (mártír) futásaival az irakiak aknamezőin; - Afganisztán belháborúi 1970-től, szovjet megszállás megfélemlítéssel, gerillaháborúval

7 A biztonsági környezet változása, 1945-2013 3/4.
Az közötti időszak - regionális háborúk időszaka: Öböl-háború, Balkáni háborúk, - a nem állami szereplők jelentősége megnőtt, szept. 11.: WTC, Pentagon, … elleni terrortámadások , október 07.: USA támadás Afganisztán (tálibok, AK OBL) ellen.

8 A biztonsági környezet változása, 1945-2013 4/4.
2002-től napjainkig november: isztambuli robbantások, március 11. (911 nappal szeptember 11. után) madridi vonatrobbantás, június 07.: londoni robbantásos merényletek, : az arab tavasz eseménysorozata, és kihatása … : gránátrobbantás Liege-ben, tömegmészárlás Norvégiában … márc. Franciaország, aug. USA: magányos ‘hazai’ terroristák akciói szept., Líbia: az USA nagykövetének és védőinek meggyilkolása! Egyiptom, Jemen, …: támadások a Mohamed-film okán november: Izrael vs Hamasz; Gháza-övezeti, majd szír-izraeli határátcsapások 2012. nov.29.: de facto Palesztina az ENSZ Közgyűlés szavazásával! 2013. ápr.15.: Boston maraton, 2xRobbantás: 3xKIA, >200xWIA, csecsen terr.-k … Összegzés: a jelenkori biztonsági műveleti környezet erőszakossá, kiszámíthatatlanná és közelivé vált! Békés egymás mellett félés !?

9 Nemzetközi trendek és kihívások 1/3
Az Ázsiai / Csendes-óceáni Térség, mint az új globális gazdasági és politikai hatalmi központ (rendkívüli súlypont-áthelyeződés a hidegháború vége óta) kialakulása és erősödése; A folytatódó globalizációs folyamat még nyitottabbá teszi a világot (ezáltal sebezhetőbbé is!), és összekapcsolja részeit a kommunikáció, a kereskedelem, a kultúra és a közlekedés területén; Súlyosbodó klímaváltozás, amelynek hatásai még erősebbek, amikor és ahol a természeti és a humán eredetű válságok (pl. a szegénység, a túlnépesedés, az élettér-erőforrások csökkenése, klímaváltozás következményei) halmozottan jelentkeznek; A 21. század fegyveres konfliktusai a globális média figyelme mellett zajlanak;

10 Nemzetközi trendek és kihívások 2/3
Növekvő egyenlőtlenségek a világ sok részén, amikor a gazdasági fejlődés eltérő helyzete okán új gazdag-szegény országcsoportok alakulnak ki; Lásd. Következő lapon! A hadviselés rohamos sebességű átalakulása, új kihívásai a globalizálódó világban (aszimmetrikus, hibrid, információs, terror-elhárításai, geofizikai hadviselés, felkelők elleni műveletek); A tömegpusztító fegyverek terjedése fokozott gondokat okoz: - egyes államok nukleáris programjai ellenőrizetlenek, a terrorista csoportok érdeklődése fokozódik a vegyi, biológiai, radiológiai és a nukleáris anyagok, s egyes fejlett technológiák iránt

11 Nemzetközi trendek és kihívások 3/3
Növekvő egyenlőtlenségek … új gazdag-szegény országcsoportok alakulnak ki; A Föld 193 független országának szegényei: - a Föld legszegényebb kontinense Afrika (2ezer USD/fő/év), - a legszegényebb országok: Kelet-Timor, Szomália, Malawi, Kongó (egy tízfős család havi bevétele néhány dollár, nincs állami támogatás) B) Európa szegényei: Eurostat (az EU statisztikai hivatala), március 13., az EU régióinak (271) jövedelmi ranglistája: - elképesztő különbségek az életszínvonal, jövedelem, gazdasági teljesítmény terén az EU nyugati és keleti fele között! - Magyarország 4/7 régiója a 20 legszegényebb térség között! Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld [bolgár, román, kelet-lengyelországi térségek a legszegényebb 20-ban]

12 Természeti eredetű kihívások, veszélyek, válságok
A globális felmelegedés és a globális lehűlés problémái A földkéreg rétegek folyamatos elmozdulásából adódó mindsúlyosabb földrengések, szökőárak/cunamik, árvizek, tűzhányó kitörések fenyegetései A Naprendszer elemeinek egyre jobban megismerhető és Földünket fenyegető egyes tevékenységei (növekvő erejű és hatású rezgések, a földi mágneses pólusok prognosztizált váltásából, azaz feltételezett felcserélődéséből, valamint a Föld drámaian gyengülő mágneses teréből adódó kihívások) A szférikus rezonanciák (légköri események), az univerzális rezonanciák (a világűrből érkező sugárzások és különböző változó hatások, például a Naprendszer bolygóinak befolyása a földi életre), a lunáris rezonanciák (a Hold hatása, például az ár-apály) és a szoláris rezonanciák (a Nap befolyása, többek között a napszél, napkitörés (lásd március 05-én), napfolttevékenység) bolygónkat befolyásoló, válságokat okozó jelenségei és eseményei

13 A jövőformáló stratégiai trendek:
Az erősödő klímaváltozás és a környezet-átalakulás hatásai; Lásd. következő lapon! A jelentősszámú népességelvándorlás hatásai; A növekvő ivóvízkészlet-hiány hatásai; Az energiaforrások birtoklásának válságai; A tengeri szállítás biztonsági növekvő kockázatai; A fundamentalizmus (pl. iszlám radikalizmus) erősödése; A hagyományos értékrendek és szövetségek felbomlása.

14 A környezet-átalakulás és a klímaváltozás főbb kihatásai
Az iható vízhez való hozzáférés csökkenése; Az élelmiszer gyártás, - birtoklás torzulása, mint az alábbiak következménye - növekvő felmelegedés, illetve a növekvő lehűlés (!), - elsivatagosodás, - vízhiány, [Lásd. a magyar kormány víztározó építési hivatal-tervét, 2013], - megművelhető földterület csökkenése, - növekvő árvizek, természeti csapások, - az iható vízhez jutás beszűkülése vagy teljes hiánya, - a tengeri halászat gyengülése, halhiány. Népesség-vándorlás növekedése, élettérválságok és -háborúk; Egyéb, a környezet-átalakulásra és a klímaváltozásra visszavezethető tényezők hatásai!

15 ‘Válság, válságkezelés, értékek megóvása’ – fogalomrendszer meghatározása
A válság és a konfliktusok fogalmi rendszere: A válság szó eredetileg a görög nyelvből származik (krízis), jelentése a beteg életveszélyes állapotára utal, amikor a betegség válaszúthoz ér, de a gyógyulás még lehetséges. Mai átvitt értelemben a válság negatív folyamatok összességét jelenti, amelyek során a normálistól eltérő történések a meghatározóak. E negatív folyamatok súlyos zavart, veszélyes és nehezen megoldható helyzetet jelentenek, amely válságok konfliktusokban csúcsosodhatnak ki. [latinul confligo, azaz összecsapás, megütközés, perlekedés, … fegyveresen !]

16 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 1/5.
A stabil, kiszámítható és önfenntartó BIZTONSÁG dimenziói: társadalmi, gazdasági, politikai, katonai, szociális, vallási, oktatási, kulturális; környezetvédelmi, ökológiai; informatikai, integrációs, tudománytechnológiai. Védendő ÉRTÉKEK: Az ember és az élővilág, a környezet, a Föld és környezete; A természeti javak, a létrehozott áruk, a vagyontárgyak; A demokrácia és a törvényesség; A kritikus infrastruktúra… Az értékeket érintő legfontosabb biztonsági FENYEGETÉSEK: Az eltérő társadalmi fejlődésből adódó ellentétek; A társadalmi, gazdasági, pénzügyi válságok; A működésképtelen államok, a terrorizmus és a szervezett bűnözés; Az etnikai, vallási, demográfiai, migrációs feszültségek, az éghajlatváltozás hatásai... Melyek azok az értékek, amelyeket védeni és óvni szeretnénk a biztonsági környezet változásainak hatásai során? Vitathatatlanul első helyre sorolom az embert és az élővilágot. De a kiemelten védendő értékkörbe tartoznak a természeti javak, a létrehozott áruk, a vagyontárgyak, a demokrácia és a törvényesség is. Az úgynevezett kritikus infrastruktúra, vagyis a létfenntartáshoz szükséges javak biztosítása, illetve a közbiztonsághoz és a külső támadás elleni védelemhez való hozzájárulás szintén kiemelten lényeges. Az értékeinket érintő legfontosabb biztonsági fenyegetések között az eltérő társadalmi fejlődésből, vagy a tartós ellentétekből adódó konfliktusokat, a gazdasági, pénzügyi és társadalmi válságokat, a működésképtelen államokat (például: Szomáliát), az etnikai és vallási feszültségeket, a rasszizmust, a nemzetközi terrorizmust, a szervezett bűnözést, a radikális utcai anarchizmust (Lásd London, augusztus), az illegális kábítószer-, fegyver- és műkincskerskedelmet, a demográfiai feszültségeket és az éghajlatváltozásból adódó hatásokat, a migrációt, valamint a civilizációs katasztrófákat kell mindenképpen megemlítenem. Ezek azok a fenyegetések, amelyek a biztonsági környezetet negatív irányba befolyásolják. Ráadásul a globális kihívások és kockázatok – országhatárokon átnyúló természetüknél fogva – nemcsak egy-egy állam területén okozhatnak problémát, hanem egész régiókban (például: Afrika Szarva), vagy a földrész valamennyi országában hatnak.

17 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 2/5.
Prognosztizálható biztonsági kihívások: gazdasági visszaesés, instabil államok és régiók, (pl. 5 EU-tagállam a világ tíz legkockázatosabb államadósa között, 2013) környezetszennyezés, humán eredetű ökológiai változások, demográfiai robbanás (2011.október 30.: >7 milliárd ember él a Földön), élettércsökkenés, városiasodás, lakosság felduzzadása, az energiaellátás beszűkülése és az energiabiztonság romlása, elszegényedés, az erőforrások következmények felmérése nélküli, rövid távú kimerítése, katasztrófák számának növekedése és mértékének súlyosbodása. I) Környezet-szennyezés: Egyre magasabb a légkör szén-dioxid koncentrációja (a szén-dioxid sűrűség növekszik az atmoszférában, főleg a felső atmoszféra rétegeiben), és egyre több szélsőséges időjárási esemény sújtja az emberiséget. A földi ökoszisztéma egyre sebezhetőbbé válik. 2010. szeptember, München: A világ legnagyobb környezettechnológiai vására, az IFAT ENTSORGA. Témakörei: hulladékkezelő-, víz- és körforgás-gazdálkodás legújabb technológiai és technikai beruházásai, újrahasznosítás, szennyvízkezelés, csatornatisztítás és karbantartás, a nyersanyagok hasznosítása, a szennyvíz- és hulladékalapú energiatermelés, az energiamenedzsment és az energia hatékonyság, a tengervíz sótalanítása, a part- és árvízvédelem, az ‘urban mining’ (városi bányászat), azaz a másodlagos nyersanyagok hasznosítása, a biohulladék, az üveg, a papír, a karton, a műanyagok és a kompozit anyagok újrahasznosítása a klímavédelem érdekében. II) Népességnövekedés és az energiapánik. A népességnövekedés gyorsulása ráirányítja a figyelmet a fosszilis energiahordozó-kapacitások (az olcsón kibányászható szén-, kőolaj- és földgázkészletek) kimerülésére. Radikális technológiaváltás nélkül a jelenlegi ütemet fenntartva a jövő világgazdasága összeomolhat. A kimerülő erőforrások okozta geopolitikai konfliktusok és a környezeti károk hamar véget vethetnek a békés jövőtervezésnek. III) A világ 10 legkockázatosabb államadósa, január 10.: Görögország, Portugália, Pakisztán, Venezuela, Argentína, Írország, Ukrajna, Egyiptom, Magyarország (9.), Olaszország. IV) A világ 10 legbiztonságosabb államadósa (Törlesztés-kockázat szerint), január 10.: Norvégia, USA, Svájc, Svédország, Finnország, Ausztrália, Hongkong, Új-Zéland, Nagy-Britannia, Németország.

18 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 3/5.
Válságokat sejtető kockázatok: a fegyver-, kábítószer-, műkincs-, ember-, emberiszerv-kereskedelem, tömeges migráció, munkanélküliség, tömegpusztító fegyverek proliferációja, a veszélyes technológiák terjedése, pénzmosás terjedése, az extrémizmus, a radikalizmus és a nacionalizmus fokozódó térnyerése, diktatúrák és diktátorok, önjelölt próféták (Lásd.: Joseph Kony Közép-Afrikában) létezése. Megjegyzés: ENSZ Konferencia, július 27., New York, USA; Tárgy: UN Arms Trade Treaty (ENSZ Fegyverkereskedelmi Szerződés) lejárt, s Kína-USA-Oroszország blokkolja a megkötését! [BT-vétó ismét]

19 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 4/5.
Az értékeket fenyegető veszélyek: a modern hadviselés jogilag rendezetlen, új tényezői, a szervezett és globalizálódó bűnözés erősödése, a geofizikai hadviselés realitásai, az erőszak-radikalizmus, a vallási szélsőségek erősödése, a terrorizmus (Lásd köv. oldalon bővebben!), a kábítószer-használat fokozott terjedése… Prognosztizálható konfliktus-jellemzők: a klímaprobléma, szűkös erőforrások és átalakuló természet, etnikai és kulturális különbségek, konfliktusok, etnikai- és államhatárok egybe nem esése, háború jellemzőinek változása… 2010. február, Brüsszel: Az Európai Intelligens Energia (Intelligent Energy Europe) rendezvénysorozat, március, Brüsszel: A Fenntartható Energia Hét (EU Sustainable Energy Week) rendezvénye. Mo.: helyett, % a megújulók aránya… Biomassza: energiaültetvények révén, lágy szárú energianövények, mint például a Sida. Biodízel (RME): alapanyagai az olajos növények. és a BTL (biomass to liqiud) technológiák, majd végtermék a II. generációs CEHATROL üza. A klímaprobléma: lényegében nem más, mint energiaprobléma. Kérdés: Hogyan tudjuk kiváltani, hogyan tudunk függetlenedni a fosszilis energiától? Megújuló energiahordozó típusai: Napenergia, Vízenergia, Geotermia, Biomassza, biogáz, biometán, Szélenergia, Hulladékhasznosítás.

20 ALAPFOGALMAK BEHATÁROLÁSA 5/5.
A terrorizmus „rendszertana”: a személyi, a leszámolásos, a faji, a vallási, a nacionalista, a szeparatista, a gazdasági, a pénzügyi terrorizmus mellett megjelent a globalizációellenes, a monopóliumellenes, a szárazföldi, városi, terepterrorizmus a légi-repülőtéri, a tengeri-kikötői, valamint konténerterrorizmus, az űrterrorizmus, a kíberterrorizmus, …

21 Az ún. kritikus infrastruktúrák (fő infrastruktúra-csoportok)
Az energiatermelő, -tároló és -szállító infrastruktúra (különböző tüzelési módú és természeti forrásokat hasznosító erőművek, energia kitermelő-átalakító vállalatok, bányák, távvezetékek); A banki, tőzsdei és pénzügyi infrastruktúra (banki hálózatok, kereskedelmi központok, tőzsdék, stb.); A vízellátó és csatornarendszerek; A távközlési és számítógép-hálózati rendszerek: a számítógépek és távközlési eszközök, hálózatok, szoftverek, stb., A szállítói infrastruktúra: a légitársaság, a repülőterek, a közúti személy- és teherszállító vállalatok, az út- és autópálya-hálózatok, a vasúti társaságok, a vasúthálózatok, a vízi szállítóeszközök, stb., A biztonsági, vészhelyzeti és katasztrófavédelmi infrastruktúra: a mentőszolgálatok, a rendőrség, a tűzoltóság, az egészségügyi intézetek, a katasztrófavédelmi szolgálatok, stb., a miniszteriális, kormányzati, önkormányzati és más közigazgatási intézmények, szervek, stb.

22 BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEK
A BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA AZ ENSZ ALAPOKMÁNYA. A VI. fejezet tartalmazza azokat az intézkedéseket és tevékenységeket amelyek a világban kialakult viszályok békés rendezésére vonatkoznak. A VII. fejezet az ENSZ-nek a fegyveres erők alkalmazását, a kényszerítő intézkedések megtételét engedélyezi, illetve szabályozza. Itt vannak lefektetve azok az intézkedések, eljárások amelyeket a 15-tagú BT alkalmazhat a békét veszélyeztetőkkel, megszegőkkel és támadó tevékenységet folytatókkal szemben.

23 Béketámogató műveletek
Olyan gyűjtőfogalom, amelyet azoknak a ‘katonai’ műveleteknek a megjelölésére használnak, amelyekben ENSZ által támogatott, többnemzetiségű erőket alkalmaznak a világ békéjének és biztonságának megőrzése céljából. Típusai: Konfliktus megelőzés Béketeremtés Békefenntartás Békekikényszerítés Békeépítés Humanitárius műveletek

24 BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEK
A béketámogató műveletek mandátum alapján lehetnek: ENSZ által vezetett műveletek; NATO által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); EU által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); EBESZ által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); AU által vezetett műveletek (mandátum delegálásával); Camp David-i egyezmény alapján - vezetett műveletek.

25 Békemissziók ‘generációs’ csoportosítása
Az ENSZ hagyományos, klasszikus békefenntartó tevékenysége I. generációs ’13’ misszió, 1988-ig (B-B G főtitkár); (lásd: jegyzet 1.p.) Az ENSZ békefenntartó tevékenysége 1988-tól II. generációs missziók, ; sokkal aktívabb, a válságkezelésben nagyobb feladatot kapó ENSZ! (pl. irak-iráni rendezés, a SZU afg.-i kivonulásának segítése,…) 1992/1993, Boutros-Ghali főtitkár, Békeprogram c. jelentés, meghatározások!!! (lásd: jegyzet 2.p.) Nemzetközi válságreagáló műveletek a ’90-es évek második felében III. generációs missziók, ENSZ-EU-NATO-, …; Válságreagálás, stabilizációs műveletek a 21. század elején IV. generációs missziók, Irak, Afganisztán, Szudán, …; A következő évtizedek várható békemissziói V. generációs missziók, új kihívások (élettérháborúk „kezelése”, …) 1.) „Olyan ENSZ akció, amelyben katonai személyek vesznek részt, de erő alkalmazására való felhatalmazás nélkül, egy adott konfliktusban a nemzetközi béke és biztonság fenntartását vagy helyreállítását szolgálva. …” ENSZ Akadémia MET; 2.) 1992, Békeprogram című jelentés: - Preventív diplomácia - Béketeremtés - békefenntartás - békeépítés 1993. év végi B-G főtitkári jelentés: - Békefenntartás - Békekikényszerítés - Békeépítés. ….

26 Az ENSZ törekvései a békére és biztonságra
The Fifth Global Forum of the UN Alliance of Civilizations; Bécs, február - 2005: spanyol és török kezdeményezésre ; - UN High Representative for the Alliance of Civilizations: Nassir Abdullah Al-Nasser ; - Ban Ki Moon főtitkár: „leaders need to speak the language of tolerance and respect, not division and defamation!” Az ENSZ főtitkár „Five-year Action Agenda”, január 25. célok: - fenntartható fejlődés - konfliktus megelőzés - gazdasági stabilitás kialakítása a biztonságosabb világ érdekében - az átmenetet élő társadalmak segítése - a nők és a fiatalok (gyerekek) jogainak, jövőjének biztosítása. ENSZ békeműveletek: óta: 67 békefenntartó misszió (2013. szeptember19.-ei helyzet) - jelenlegi békefenntartó missziók száma: 14 (DPKO directed) + UNAMA! KIA az ENSZ-vezette kéksisakos békeműveletekben!

27 Békemissziós/Válságkezelési trendek a 20/21. századokban
A válsághelyzetek kezelésének növekvő száma, lásd ‘R2P’; ‘Nem-jogi személyek’ megjelenése a missziókban, lásd al-Kaida; ‘Befejezetlen’ missziók visszahatásai, lásd Afrika, Balkán; Komplex kezelésű missziós részvétel, lásd Afganisztán; Terrorizmus-fenyegetés erősödése, lásd MINURSO;

28 A Biztonsági Szektor Reformja (‘SSR’-minimum)
Válságövezet Újjáépítése Adott ország, régió, térség Drog/Fegyver- kereskedelem elleni harc (CNWP) Vezető szervezet vagy nemzet: Államhatalmi ágak és Jogállamiság reformja (JR) Gazdasági újjáépítés , környezetvédelem (EREP) Illegális fegyveres csoportok lefegyverzése (DIAG) Nemzeti biztonsági erők kialakítása és kiképzése (ETNSF) Intő példa: 2003, Irak 2011, Líbia: Az ENSZ aggódik a Líbiában eltűnt rakéták miatt! Az ENSZ BT október 31-én határozatban szólította fel a líbiai hatóságokat (Líbia új kormányfője október 31-étől Abdul al-Rahim al-Kib tripoli származású akadémikus lett, mandátuma az általános választásokig tart): tegyenek meg minden tőlük telhetőt a hadsereg raktáraiból eltűnt fegyverek, de különösen a vállról indítható rakéták felkutatására, nehogy azok terroristák vagy más veszélyes csoportok kezébe kerüljenek. A MANPADS mozaikszóval jelölt, hordozható föld-levegő rakétákkal helikoptereket, sőt repülőgépeket is le lehet lőni, így azok a militáns szervezetek kedvenceivé váltak. A határozat Oroszország kezdeményezésére a 15 BT-tag ország egyhangú támogatásával született meg. A Tanács ezenkívül felszólította Líbiát, hogy semmisítse meg minden megmaradt vegyi fegyverét. A BT diplomatái nem hivatalosan arról beszéltek egymás között, hogy az eltűnt líbiai fegyverek egy része már el is jutott a nyugat-szudáni Darfúr térségébe, a lázadókhoz, valamint az al-Kaidával szövetséges terrorsejtekhez a Magreb-országokban. SECURITY SECTOR REFORM ENSZ, EU, EBESZ, … NATO, EU, IC, NGO-k, … NATO, EU, AU, …

29 A NATO-missziók bővülése
Afganisztán Irak, OAE Humanitárius segítségny. Koszovó Afrika, AP OUC, OOS Bosznia- Hercegov. OAE Koszovó Baltikum & Szlovénia Légtér- felügyelete Balkán NHQ CJTF Koncepc. NRF Balkán; Bosznia- Herc.; 1991/ 1995 1999 2013

30 NATO-vezetésű Végrehajtó/Stabilizáló Erők 1995-2004, majd az
IFOR/SFOR BiH NATO-vezetésű Végrehajtó/Stabilizáló Erők , majd az EU-vezetésű Európai Unió Erői … (BiH)

31 UNMIK / KFOR / EULEX Koszovó

32 A Balkán 21. századi válságai 1/2.
Az EU-tagság álmainak szertefoszlása? (Montenegró; Macedónia); Szerbia: március 05: meghívotti státusz, de román tagsági-vétó a vlachok miatt?; Rendezetlen sorsú államok (‘Dayton’ elavultsága, …); Koszovói véres összecsapások, 2011–2013; szervkereskedelem, …; 21 éves a boszniai Szerb Köztársaság (Republika Srpska); - Terrortámadást terveztek Boszniában, január 08-án, az ünnepségen Banja Lukán.

33 A Balkán 21. századi válságai 2/2.
Fokozódó energiaellátási válság (1926 óta nem tapasztalt szárazság a Nyugat-Balkánon, leapadó folyók, működésképtelen vízierőművek, …); A tőkeberuházások csökkenése (EU-válság miatt is); Félbehagyott beruházások (EU-válság, …); ‘Macedónia’: macedón-görög névvita; … és a DNS vizsgálatok; Kína térnyerése (Szerbia legnagyobb külföldi befektetője 2012-től; illetve görögországi, romániai, bulgáriai beruházások);

34 UNFICYP UNIFIL Ciprus Libanon FAMAGUSTA 4. SZEKTOR PARANCSNOKSÁG
NICOSIA UNFICYP PARANCSNOKSÁG ATHIENOU Camp Szent István UNIFIL PARANCSNOKSÁG Naqoura

35 UNOMIG – Georgia EUMM - Georgia

36 Többnemzeti Erők és Megfigyelők MFO
ISRAEL Sinai félsziget – 42 fő 26 fő katona 16 fő rendőr „C” „A” „B” EGYPT SINAI FÉLSZIGET „D”

37 A Sínai-félsziget biztonsága – 2012 1/2
Szunnita dzsihadisták akciói a Sínai-félszigeten, 2012-ben: a) július 27-én az addig ismeretlen csoport, a Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis egy videón bemutatta a június 18-án végrehajtott egyiptomi-izraeli határátkeléssel járó akciójukat, annak előkészítő-kiképzési-felderítési szakaszait, az akciót megelőző eligazítást; b) július 24-én a Jamaat Ansar Bayt al-Maqdis csoport mutatta be egy videón a még augusztus 18-án általuk végrehajtott egyiptomi-izraeli határátkeléssel járó akciójukat, amikor is nyolc izraelit megöltek; c) a videofelvételek szerint a Jamaat Ansar Bayt al-Maqdis csoport volt a végrehajtója annak a 13 támadásnak is, amikor a támadók az egyiptomi gázt Izraelbe szállító, földben lévő csővezetékeket aláaknázva felrobbantották; d) az izraeli titkosszolgálat szerint a 2011-ben feltűnt Jamaat Ansar Bayt al-Maqdis csoport nem a Hezbollah vagy Irán támogatásával működik, hanem az al-Kaida irányítása alatt!

38 A Sínai-félsziget biztonsága – 2012/2013 2/2
Egyiptom: történelmi átrendeződés, augusztus a) Katonai vezetők leváltása, az új, iszlamista elnök Mohamed Morszi (a Muzulmán Testvériség vezetője) első jelentős lépése: - Mohamed Huszein Tantavi tábornok (77) ‘volt’ védelmi miniszter, az egyiptomi hadsereg főparancsnoka, a legfelső katonai tanács elnöke, 1956 óta katona; - Szami Enan ‘volt’ vezérkari főnök; mindketten elnöki tanácsadók lettek; - Reda Mahmud Hafez Abdelmegid, a légierő ‘volt’ parancsnoka, kinevezve hadiipari államminiszterré. b) Morszi második lépése: a júniusi, a legfelső katonai tanács által hozott nyilatkozat hatályon kívül helyezése - az alkotmány módosításáról, - az elnöki hatalom csorbításáról, - a LKT széles hatalmi jogkörének biztosításáról. c) Új védelmi miniszter: Abdel-fattah al-Sziszi tábornok, a katonai hírszerzés volt vezetője; d) USA-támogatás: évi 2,1MUSD (ebből 1,3MUSD az egyiptomi hadseregnek!), Camp David-ért … e) Az új egyiptomi kormány nem hajlandó semmilyen kapcsolatfelvételre Izraellel! f) szept : a Mohamed-film okán támadás az MFO északi tábora ellen g) nov. 03.: támadás az MFO északi tábora körzetében h) április 14.: magyar MFO-rendőr túszul ejtése az ÉT-Kairó buszon, majd elengedése

39 Irak,

40 Division AOs, as of 2003 IRAN SYRIA SAUDI ARABIA KUWAIT Baghdad Mosul
Dahuk Tigris R. Arbil Mosul 1 Ninawa 2 Kirkuk IRAN Dayr az Zawr At Tamim As Sulaymaniyah Salah ad Din Hamadan SYRIA Euphrates R. Tikrit 5 Al Qaim 12 Samarra Diyala Ar Ramadi 1 Ar Rutbah Baghdad Fallujah 10 H4 H3 Babil Wasit Al Hillah Karbala Al Anbar Al Kut JORDAN Karbala An Najaf Ad Diwaniyah Al Qadisiyah 22 Dhi Qar Maysan 6 An Nasiriyah Ar’ar An Najaf Al Basrah 1 9 SAUDI ARABIA Al Muthanna’ Rafha KUWAIT

41 TRANSITION INTO SOVEREIGN & DEMOCRATIC IRAQ
United Nations S/RES/1546 (2004) Security Council Distr.: General 8 June 2004 Resolution 1546 (2004) Adopted by the Security Council at its 4987th meeting, on 4. Endorses the proposed timetable for Iraq’s political transition to democratic government including: (a) formation of the sovereign Interim Government of Iraq that will assume governing responsibility and authority by 30 June 2004; (b) convening of a national conference reflecting the diversity of Iraqi society; and (c) holding of direct democratic elections by 31 December 2004 if possible, and in no case later than 31 January 2005, to a Transitional National Assembly, which will, inter alia, have responsibility for forming a Transitional Government of Iraq and drafting a permanent constitution for Iraq leading to a constitutionally elected government by 31 December 2005; ….

42 Irak, belső és külső konfliktusai – 2012 1/3
Emlékeztetőül: ICG döntés, június: az között megkötött Petro-euro szerződések törlése, Franciaországgal, Oroszországgal, Kínával … a) december 31-el a NATO-, illetve az USA erők elhagyták Irakot; b) Jalal Talabani (kurd) Irak elnöke c) 3-tagú elnökség, siíta és szunnita arab alelnökökkel d) Nouri al-Maliki miniszterelnök (siíta), második időszaka e) olajvita a kurdok és az arabok között f) iraki fegyvervásárlás USA-tól (FY12: USD 464m) és Oroszországtól g) a Kurd Regionális Kormány (KRG) a bagdadi központi kormányzat engedélye nélkül készül orosz légvédelmi fegyverek beszerzésére a kurd biztonsági erők (Peshmerga) részére [Massoud Barzani kurd elnök válaszlépése Bagdad F-16 beszerzésére?] h) egyre gyakoribb etnikai, vallási, szociális, gazdasági indokú robbantások … i) Irak helye, szerepe az iráni, a szíriai, a libanoni konfliktusokban

43 Irak, belső és külső konfliktusai – 2012/2013 2/3
j) január, Irak (és az ENSZ, az USA, illetve Irán) fő kérdése: Mi legyen a MEK-el? [USA, 2013: felhasználni az iráni kormány ellen …] MEK: the Mujahadin-e Khalq (a Nép Szent harcosai) [az iráni vezetéssel szemben a ’70-es évek óta fegyveresen fellépő, Szaddam Husszein által 25 éve befogadott és támogatott ellenálló mozgalom, amelyet az USA hivatalosan mindmáig, az EU pedig között terrorista szervezetnek minősített, s amelyet az Irán-barát jelenlegi iraki vezetés ki akar toloncolni Irakból!] - 2012: Camp Ashraf (Bagdad K65km), ENSZ és USA megfigyelőkkel, iraki őrzéssel (kívülről …), fő iráni ellenálló, pc. ho-i felszereléssel tartózkodik jelenleg a táborban, - új tárgyalások kezdődtek Irak vezetése és az ENSZ között a tábor ‘evakuálásáról’, - 2013: Camp Liberty (Bagdad DK5km, BIAP), - a MEK-vezér Maryam Rajavi lobbija (Nyugaton) volt a BIAP-ra átköltöztetés, majd „politikai menekültként” harmadik országba történő expatriálás ellen! (A MEK-harcosok Irakban akarnak maradni, ENSZ-USA-EU biztonsági garanciával!), - USA álláspont: „There’s no deal made in Haeven” … szept.: MEK lekerült az USA terrorista listájáról! február 09.: rakétatámadás a MEK-tábor ellen, 6xKIA, 40xWIA!

44 Irak, belső és külső konfliktusai – 2013 3/3
k) Ismétlődő terrorakciók pl február 03-án - Kirkuk (Bagdad É290km), Városi Rendőrség Központi épülete; - 4 fős öngyilkos merénylő csoport (1xgk.vez., 3xálrendőr); - öngyilkos merénylet: rendőrautónak álcázott VBEID-gépjárművel és rendőregyenruhába öltözött támadókkal, pokolgépekkel-kézigránátokkal; - 33 KIA, 70 WIA, a 4 támadó is KIA; - gyanúsított elkövető csoport: al-Kaida nemzetközi terrorszervezet iraki szárnya (AQiI); - AQiI célja: a biztonsági erők elleni támadásokkal destabilizálni a kormányt; - a kirkuki kőolajmezőt magának követeli az itt élő mindhárom nagy népcsoport, úgy mint a szunnita arabok a kurdok a türkmének! pl augusztus, IED-robbantások országszerte, > 600 civil halott!

45

46 Afganisztán Lakosság: 33,6 m fő; Átlagos élettartam: 44,6 év;
Etnikai összetétel: 42% pashtu, 27% tádzsik, 9% üzbég, 9% hazara, 13% egyéb; Vallási összetétel: 80% szunnita muszlim, 19% shiíta muszlim, 1% egyéb; Kormányzás: Iszlám Köztársaság elnöki rendszerrel, valamint kétkamarás szövetségi törvénykezési renddel. A törvények vegyesen iszlám és polgári jellegűek; Gazdaság: Munkanélküliség: 40%; Szegénységi szint alatt: a lakosság 53%-a; Drog: A világ legnagyobb ópium előállítója. Az így befolyt pénz az afgán szürkegazdaság meghatározó része, egyúttal az ellenálló fegyveres csoportok pénzügyi támogatója! Biztonság: A tálibok visszatérése az afgán társadalmi konfliktusba 2014 után várható! Természeti kincsek: szén, természeti gáz, drága- és féldrága kövek, higany, copper.

47

48 Ópium a) a szovjet invázió időszakában ( ) a Mujahideen támogatta az ópium termelést, „fegyverbeszerzéshez pénz kell!”; , CIA afg. műveleti igazgatója, Charles Cogan: ‘Sacrificing the drug war to fight the Cold War ‘; b) Belső háború időszaka ( ): még több mák ültetvény, kellett a bevétel a hatalmi harchoz; c) Talibán időszaka ( ): Omar Mollah, együttműködve az ENSZ-el, 2000-ben Iszlám-ellenesnek deklarálta a máktermesztést, 91%-al csökkentve azt! d) Jelen háborús időszak (2001. októbertől): a gazdaság összeomlása újra a máktermesztésre vitte a farmereket. Karzai elnök és a Talibán is védi a mákmezőket Európába kerülő ópium 85%-a származik Afganisztánból. Eü.megoldás: legalizálni az ópium-előállítást gyógyászati céllal: kodein és morfium előállításához! Érdekütközések (árcsökkentés, profitkiesés, ellenőrzés, …).

49 International Security Assistance Force
I S A F International Security Assistance Force A F G A N I S Z T Á N

50 Katonáink 10 éve Afganisztánban, 2003. január – …
ISAF 1 – Műveleti kihelyezés előkészítése, Potsdam (BG), Kabul: december (IJ) 2 – Helyszíni szemle, Kabul: január 4-7 (3 fő) Missziós részvétel:…………………. ISAF HQ, KMNB, JFC, RC-N HQ törzstisztek: januártól – folyamatban MKEK & tö.ti-k (Kabul): január – június MH KGYSZD (Kabul): augusztus – augusztus MH PRT (PeK, BP): szeptember – február 28. MH OMLT/MAT (BP): április – folyamatban [ től MeS, r. kik] MH KAIA (Kabul): , 2010 (AM), okt.(ŐBK) – folyamatban MH KMCS/KMK (): áprilistól – folyamatban NTM-A törzstisztek: – 2012 MH LMCS (Kabul): áprilistól – folyamatban MH AMT (Mi-35/Kabul): április 15-től – április 30. MH NTE (MeS/Kabul): júniustól – folyamatban MH AAT (Mi-17/H-Shindand AFB): augusztustól – folyamatban

51 MH PRT tábora, PeK (2006. szeptember 15. - 2013. március 26.)

52 Nemzetközi negatív ‘akciók’ és a következmények a) Korán égetés, Bagram AFB, február 21.; február 24.: támadás a magyar PeK-bázisnál, február25.: két USA-tanácsadó halála az afgán BM-ben b) ISAF (USA) katona gyilkos ámokfutása, március 11.; március 12-től afgán dzsihád felhívások amerikaiak ellen! Tanulságok: - az imanap (p): fokozott veszélyhelyzet, - kulturális érzékenység! - pszichés terhelhetőség határai … (lásd. US Army öngyilkossági rátáját)

53 A f g a n i s z t á n A nemzetközi jelenlét pozitív eredményei, Az iskolai oktatás fejlesztése: Tények: A 7 évesnél idősebb emberek száma: 29 millió fő / 2011; A 29 millióból 17 millió volt írástudatlan 2011-ben! A gyerekek 42%-a továbbra sem részesül oktatásban! Sikerek: 2001-ben 1,3 millió gyerek járt általános vagy középiskolába 2012-ben 8,50 millió gyerek (39%-a lány!) járt iskolába [550 ezer középiskolás] 2012-ben a Világbank 450 mUSD segélyt ítélt meg a szakmunkásképzésre!

54 A f g a n i s z t á n A nemzetközi jelenlét pozitív eredményei, Az út és vasút, a közösségi infrastruktúra hálózat fejlesztése: Tények: Afganisztánban az utak fogalma: ‘ahol éppen közlekedsz’; A 2001 évi útállapotok többszázéves elmaradással jellemezhetők! Nincs afgán hatóság a vasutak szabályozására, működtetésére! Sikerek: 2004 óta országosan több mint 20 ezer településen közel 45 ezer infrastruktúra beruházási projekt indult! 2004 óta kb. 13 ezer km utat hoztak rendbe, a vidékfejlesztési program részeként! 2013-ban elkészül az országos körgyűrű! 2013-ban elkészül az ún. Új Selyemút (Kabul-Herát folyosó, 655 km), az ún. Észak-déli folyosó (Mazar-e Sharif – Kandahár, 877 km)!

55 A f g a n i s z t á n A nemzetközi jelenlét pozitív eredményei, Az egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztése: Tények: A tálib rezsim alatt a lakosság 8%-a jutott egészségügyi ellátáshoz ; Az afgán társadalom többsége középkori törzsi viszonyok között él! Sikerek: 2012-ben a lakosság 85%-a jutott egészségügyi ellátáshoz!

56 A f g a n i s z t á n, a tálibokkal, 2014 után … Változó hadviselés – tálib részről Retorika The fighting will revert to more conventional military tactics as coalition forces drawdown ahead of their 2014 deadline to end combat operations. „the IED usage will drop and attacks against Afghan forces will be carried out ‘collar to collar’ (throat to throat) using direct fire as international forces withdraw” – current Taliban commander told IHS Jane’s, JDW 16Jan2013, p Valóság - Of the 1056 ANA troops killed in 2012, 850 were killed by IEDs and mines [Forrás: Afhgan MoD,08Jan2013]; ISAF IED/Total KIA2012: 135/ USF-A InjuredbyIED2012: /16800 IEDincidents inAfg 2012/ /50 ANSF-EOD validated teams The direct fire attacks had increased by 10% from 1April to 30 Sept 2012;

57 P a k i s z t á n, 1947.aug.01-től A konfliktus alapja: megnevezés (C. Rahmat Ali,1934). - Pandzsáb (Punjab), muzulmán többségű, indiai tartomány, - Afganisztán (Afhgania), mtit, - Kasmír (Kashmir), mtit, fejedelemség, - Iszlámábád (Islamabad), mtit, - Szindh (Sindh), mtit, - Tuharisztán (Balochistan), mtit Több mint 30m muszlimmal! Kettősség a hivatalos politikában: - a terrorizmus elleni nemzetközi összefogás elvi támogatása vs. ISI-aQ-Talibán, - a belső erős vallási ellenállás miatt a kormány félelme az USA nyílt támogatásától. A FATA szerepe az afgán-pakisztáni konfliktusokban FATA: Federally Administered Tribal Area: - 3,5 millió pashtu lakosság, - 30 nagyobb törzs (közöttük a világ legagresszívabb és jólfelszerelt fegyveres szabadcsapatokkal), - a FATA részeként ismert NWA North Waziristan Agency befogadta a hírhedt Haqqani klán hálózatának 10 ezernyi harcosát, az ISAF/USA-ellenes egyik fő erő.

58 I r á n háborúi és konfliktusai 1/4
I r á n háborúi és konfliktusai /4. A perzsa állam viszálya Irakkal, ; de: síita összhang …! Irán tevékenysége Nyugat-Afganisztánban; Irán vs. USA [’53/’70-es évek óta romló viszony: petrodollár helyett petroeuro; NYMEX és a londoni IPE mellett független iráni kőolajbörze terve!; új kőolajmarker; USA tervei: a) Nukleáris támadás, Shock and Awe (döbbenet és rémület) terve; b) Khuzesztán dél-iráni tartomány (kőolajklt 90%-a) ‘leválasztása’, a Hormuzi-szoros mellett .. ] Oxfordi tanulmány, 2006: Iran: Consequences of a War. Irán vs. Izrael A hidegháború már javában tart! november 12.: robbanás a Bid Ganeh-i bázison (rakétatároló bázis vagy BMP-fejlesztési központ?), november 28.: robbanás Isfahanban, az iráni urán átalakító létesítményben, a háttérben zajlik az Irán elleni cyberhadviselés, október 14.: az iráni atomtudós csoport gépjárművének felrobbanása … január: újabb iráni atomtudós meggyilkolása BMP – Ballistic Missile Programme

59 I r á n háborúi és konfliktusai 2/4
I r á n háborúi és konfliktusai /4. Kérdés: Mikor és milyen céllal terelődik katonai síkra az ún. iráni nukleáris ügy? Válaszok: 1) Irán 2002-ben jelentette be, hogy 2 nukleáris létesítményen dolgozik; beismerte, hogy birtokolja a nukleáris fűtőanyagkör egészét szorgalmazta atomfejlesztési képességeinek nemzetközi elismerését JOGA VAN a nukleáris energia békés célú kutatásához, fejlesztéséhez, az uránérc kibányászásához és hasznosításához (az atomsorompó-egyezmény cikkelye alapján), HA elfogadja a 3. cikkelyt is, azaz a NAÜ Nemzetközi Atomenergia-ellenőrzési Ügynökség felügyeletét! [ , : NAÜ del.] 2) Probléma: a perzsa állam a NAÜ ellenőrzéseit jogtalan beavatkozásnak tartja; nincs bizonyíték arra, hogy Irán a civil célú tevékenységet átterelné katonaira. Irán katonai erői: 545e aktív, 650e tartalékos katona alkotta hadsereg Szf.fegyverek ; harckocsi 1793; légv.fv. 1701; nehéztüzérség Légierő: harci repülőgépek 1030; helikopterek Haditengerészet: flotta összesen 261; romboló 3; tengeralattjáró 19; fregatt 5.

60 I r á n háborúi és konfliktusai 3/4
I r á n háborúi és konfliktusai /4. 3) Irán deklarált és beismert céljai: a nemzetközi nukleáris kör egyenjogú tagjává válni; önálló fűtőanyag-exportőrré válni; regionális hatalommá válni … Észak-Korea szerepe? Mahmúd Ahmadinezsád államfő, Saleji ajatollah katonai vezető leveleket írt a nagyhatalmaknak a vitás kérdések tárgyalásos együtt kezelése érdekében … Kérdés: Hogyan lép az új iráni elnök, júniustól? 4) Katonai támadás (rakéta- és légicsapások) Izrael részéről? Mi a cél: a térség nyersanyagforrásainak megszerzése? Irán lenyomása? Következmény: behatárolt és kezelhető konfliktus avagy világháborús eszkaláció; Szíria, Irak, Afganisztán, Pakisztán, ill. Oroszország, Kína, India, s az el nem kötelezett országok reagálása? Válaszlépés: a Hormuzi-szoros lezárása (napi 24 tankerhajó, 17,5 m hordó olaj)? az iráni uránbányák (pl. Jász város és vidéke), a teheráni, nartanzi, shirazi kutatóintézetek és dúsítók szétszórtan, 26 helyen és mélyen a föld alatt helyezkednek el.

61 I r á n háborúi és konfliktusai 4/4
I r á n háborúi és konfliktusai /4. 5) Az agresszív retorika már meg van, de mi lesz ebből …? „cionista rákos tumor” eltávolítása (Ali Hamenei ajatollah); Izrael 9 percen belüli eltörlése (iráni vezetők nyilatkozatai ); „Izrael már tavasszal légi csapásokat mérhet” (Leon Panetta) , „Mit kezdjenek Iránnal? Katonai beavatkozás vagy kivárás és diplomáciai nyomásgyakorlás?” (Ehud Barak izraeli védelmi minszter) „Irán hamarosan 4 atombombára elegendő dúsított uránt halmoz fel a nehezen megtámadható földalatti létesítményeiben” (Aviv Kochavi, az izraeli katonai hírszerzés vezetője) [egy éven belül előállítható az első nukleáris fegyver, újabb egy év alatt előállíthatók a nukleáris robbanófejjel felszerelt rakéták, …] ) Az USA és az EU kemény szankciói (pl EU olajembargó) ! USA: 2012 az elnökválasztás éve … Obama vs. újabb, bizonytalan háború. 7) február 13.: Delhiben felrobbantották az izraeli követség autóját, Grúziában egy hasonló akció meghiúsult Kérdés: Ki áll a támadások hátterében? V.: Irán, AQ,…? 8) február 4.: egyhónapos iráni hadgyakorlat a Hormuzi-szoros közelében! 9) : 30 ország (vez.: USA), IMCMEX gyakorlat a Perzsa-öbölben!

62 2011 és az arab tavasz … Algéria: Január 13.: Bouterfif öngyilkossága, majd tüntetéshullám; Tunézia: A regnáló elnök, Abidine Ben Ali reformokat ígért, de jött a jázmin forradalom, Ben Ali pedig Szaúd-Arábiába menekült. Elkezdődött az arab tavasz! Bahrein, Irán: a fennálló rezsimek elfojtották a megmozdulásokat … Egyiptom, Líbia, Tunézia: teljes vezetőváltás történt, de hogyan tovább? Jemen: Saleh elnök végre bejelentette végső lemondását … Jordánia, Marokkó, Omán: csak részleges reformok … Szíria: EU és AL szankciók igen, ENSZ BT határozat nem (2xvétó), … 2011. október: orosz, kínai vétó, Br-In-DA-Lib tart. Líbia: ENSZ BT 1970/2011 (02.26.): a Líbiai Arab Jamahiriya-i állapotokról … ENSZ BT 1973/2011 (03.17.): fv.embargó, NoFlyZone, human.segítség ... ENSZ BT 2009/2011 (09.16.): a nemzetközi összefogásról, UNSMIL-ról; ENSZ BT 2016/2011 (10.27.): : Líbia felszabadulásának deklarálása, ÁNT, ideiglenes kormányfő … ENSZ BT 2017/2011 (10.31.): MANPAD-ek, fv. begyűjtés, vegyifegyverek megsem.! Afrika vonatkozásában: A jelenleg még élelmiszer-importra szoruló Afrika a modern technológia felhasználásával, az infrastruktúra javításával és a műszaki oktatás fejlesztésével élelmiszer önellátóvá válhat(na)… Afrika mezőgazdaságának átalakításához arra van szükség, hogy a hangsúly a nyersanyagok exportálásáról átkerüljön a mezőgazdasági szektor fejlesztésére. Afrika lakosságának 70 %-a a mezőgazdaságban dolgozik, ezért kulcsfontosságú a mezőgazdasági technológia fejlesztése. Egyre fontosabb a biotechnológia – a génmanipulált magok kérdése nemzetközi jogi vita tárgya -, egyre nagyobb szerepet kap a mezőgazdasági termelékenység javítása, és a klímaváltozás hatásainak mérséklése szempontjából.

63 … az arab tavasz és 2012/’13 évi fejleményei 1/8
Algéria: a Kadhafi-hadsereg elrejtett rakétái a homok alatt, február ; a Malihoz közeli gáztelep elleni támadás … január Bahrein: újabb tiltakozások, újabb kemény leszámolás … Egyiptom: Mubarakra halálos ítélet vár; a Muszlim Testvériség térnyerése; Az ország a teljes összeomlás állapotában – 2013 tavasz? Jemen: Saleh elmenekült elnök volt helyettese az új elnök … Kísért a múlt? 2012. március: sikeres véres AQPA-akciók a jemeni kormányerők ellen! Marokkó: az iszlamisták előretörtek; Líbia: Kinek kell a demokrácia? „De ki fog itt dolgozni?” Kettéváló Líbia?

64 … az arab tavasz és 2012/’13 évi fejleményei 2/8
Szíria Szíriai Arab Köztársaság al-Dzsumhúrija al-Arabijja asz-Szúrijja Muszlim arab állam, jelentős keresztény vallási és kurd, örmény, ill. asszír nemzeti kisebbségekkel; A világ kulturális örökségéhez tartozik: Damaszkusz, Boszra és Aleppó ősi városai, Palmüra romjai, a Szaladin-citadella. 1920-tól: francia igazgatás alatt, 1946: független szíriai arab állam; : Egyiptom & Szíria: Egyesült Arab Köztársaság; 1967: 6-napos háború, vereség Izraeltől; 1970: az alavita Háfez el-Aszad (a korábbi védelmi miniszter) vezette „javító mozgalom”; : Szíria & Egyiptom & Líbia: Arab Köztársaságok Szövetsége; 1973: Aszad részt vett a „felszabadító” jom kippuri háborúban Egyiptom oldalán; : Szíria csapatokat állomásoztatott a polgárháborús Libanon területén; 1982: Háfez el-Aszad elnök vs. felkelők; Személyes élmények … szír-izraeli légi háború és következményei! (szír önálló rakétafejlesztések!) 1991(!): az USA szövetségeseként vett részt az Irak ellen indított öbölháborúban;

65 … az arab tavasz és 2012/’13 évi fejleményei 3/8
Szíria 2000: Háfez elnök elhunyt, kisebbik fia Bassár került hatalomra; Bassár elnök: londoni orvosi diplomával, londoni születésű, szunnita „Sivatagi Rózsája”-val (Emma-Aszma); 2005: a szíriai titkosszolgálat szerepe Rafík Haríri libanoni elnök meggyilkolásában … 2008: katari közvetítéssel felvette a kapcsolatot Libanonnal; török közvetítéssel tárgyalásokba kezdett Izraellel (1948 óta hadiállapotban; megkönnyítette a külföldi befektetések országba áramlását; csökkentette az üzemanyag állami dotációját (a gazdaság kapitalizációja …); Szír hadsereg: 4xhaderőnem, ~ 670 ezer fő Vegyi és biológiai fegyverek sorozásos haderő, 30 hónap; SCUD-D (Julan-2 tip. BM) SSMs rakéták aktív katona: 319 ezer fő, Buk-2M, Pantsyr-S1 ADS rakéták tartalékos katona: 354 ezer fő M55 Oniks/Yakhont ASM FROG-7, Maysalun LR nehéz rakéták !!! Szír haderő legújabb beszerzése: október, orosz Basthyon ‘partvédelmi’ rakéta rendszer, illetve 1L222 ELINT rendszer (lásd Irán, december 04: USA UAV levezérlése …).

66 … az arab tavasz és 2012/’13 évi fejleményei 4/8
Szíria : Bassár el-Aszad elnök vs. felkelők; [1963 óta szükségállapot!] 2011. február 04.: a szíriai ellenzék meghirdette a „harag napját”, 0-részvétellel; március 29.: a kormány bejelentette lemondását; EU és AL szankciók gyengesége; ENSZ: emberiesség elleni bűntett vádja Aszad ellen; ENSZ BT határozat (Kétszer 2xvétó), … 2011. október: orosz, kínai vétó, Br-In-DA-Lib tart., (Tartúsz: orosz flotta-bázis) 2012. február: orosz, kínai vétó. 2012. február: eszkalálódó belháború, próbálkozó Arab Liga, ENSZ (Kofi Annan!) Humán válság Homsz városban (síita alavita szír tisztikar vs. szunnita felkelők ); 2012. február 24., Tunisz: Szíria-konferencia, oroszok nélkül …; Szír Nemzeti Tanács kérése: határmenti, ENSZ védelmi övezetek kialakítása; „Polgárháború vagy nemzetközi katonai beavatkozás” & Kíméletlen propagandaharc ! FSA Szabad Szíriai Hadsereg (al-Kaida kapcsolattal!) fegyverkérései, a Nyugat válaszai; 2012. március: ENSZ, EU, AL, USA – akciók vagy további üzenetek …. ? P o l g á r h á b o r ú !!! 2012–2013; Kofi Annan / Lakhdar Brahimi, aug.01. Én: „az orosz adu” … (haditeng.bázisért + befolyásért cserébe Elnök befogadása …!)

67 … az arab tavasz és 2012/’13 évi fejleményei 5/8
Szíriai menekültek: Az UNHCR által regisztrált menekültek + hivatalos becslés, szeptember 01. Törökországban: / Jordániában: / Libanonban: / Iraki Kurdisztánban: / Menekülttáborok száma: 10x Törökországban, 2x Irakban, 2x Libanonban; Tervezett menekülttáborok száma: 2x Jordániában; Táborok szíriai és helyi családok számára: 1x Törökországban, 2x Jordániában; Forrás: hírügynökségek, UNHCR, Szíriai Arab Vörös Félhold Afrika vonatkozásában: A jelenleg még élelmiszer-importra szoruló Afrika a modern technológia felhasználásával, az infrastruktúra javításával és a műszaki oktatás fejlesztésével élelmiszer önellátóvá válhat(na)… Afrika mezőgazdaságának átalakításához arra van szükség, hogy a hangsúly a nyersanyagok exportálásáról átkerüljön a mezőgazdasági szektor fejlesztésére. Afrika lakosságának 70 %-a a mezőgazdaságban dolgozik, ezért kulcsfontosságú a mezőgazdasági technológia fejlesztése. Egyre fontosabb a biotechnológia – a génmanipulált magok kérdése nemzetközi jogi vita tárgya -, egyre nagyobb szerepet kap a mezőgazdasági termelékenység javítása, és a klímaváltozás hatásainak mérséklése szempontjából.

68 … az arab tavasz és 2012/’13 évi fejleményei 6/8
Szíria vegyi- és biológiai fegyverek bevetésével zsarolás, augusztus avagy Kutatók vs/és a terroristák kísért a múlt …. !!! Bioterroristák a láthatáron, DURC, azaz az ‘aggasztó, kettős felhasználású kutatások’: - az adott kutatást valamilyen nemes cél érdekében végzik, de … - komoly problémát jelentene, ha a veszélyes kórokozók (pl. H5N1 influenzavírus) vagy leírásaik kiszabadulnának a laborokból, vagy bioterroristák kezébe kerülnének; Az USA biológiai biztonsággal foglalkozó bizottságának állásfoglalása kutatási moratóriumról; Gond: jelenleg a biológiai kockázatokat jelentő anyagokkal dolgozó laborok sincsenek szabványosítva; A WHO Egészségügyi Világszervezet új irányelvei a biológiai biztonságról, 2012 október … A WHO 2013-ra tervez egy, a DURC-ügyekkel kapcsolatos világtalálkozót …

69 … az arab tavasz és 2013. évi fejleményei 7/8
Algéria Terrorakció a gáztelep ellen, január 12.; Algír terrorelhárító egységek akciói; 23 terrorista és 32 alkalmazott KIA; Q: önálló akció avagy kapcsolat a Maliban zajló harci cselekményekkel? Szíria Izraeli légicsapás, január 30., Damaszkusz melletti telephelyre; Téma a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon is; Tárgyalási ajánlat a szír elnöknek: USA, Oroszország, Irán is üdvözölte , hogy Moáz al-Hatib, a szíriai ellenzéki koalíció vezetője felajánlotta a tárgyalások lehetőségét Bassár el-Aszad elnök embereivel!

70 … az arab tavasz és 2013. évi fejleményei 8/8
Szíria: POLGÁRHÁBORÚ és USA-légicsapás/intervenció I ) Szíria vegyi-fegyver arzenálja II ) Az USA&Koalíció légicsapás képessége vs. Szíria

71 Afrika, a gyarmatosító hatalmak távozása után… 1/3
1990, azaz a George Bush elnök által bejelentett ‘Új Világrend – NWO’ óta közel 20 háború tört ki Afrikában, ezek 90%-a államokon belüli konfliktus, polgárháború volt; az ENSZ 1990 óta közel 40 békefenntartó missziót indított világszerte, ennek 1/3-át Afrikában; A ruandai (hutuk-tuszik, 1994!, belga felelősség!), valamint a szomáliai népirtás, nemzetközi szervezetek jelenlétében; a ‘bukott államok’ sora; Az afrikai konfliktus-rendezést hátráltatja: az ENSZ BT lassú reagálása, az eldurvuló helyi konfliktusok, a nemzetközi közösségek országainak érdektelensége (-erők, -forrás), a súlyos logisztikai kihívások (‘messzi háború’, gyenge helyi támogatással), s talán a lelkiismeret/bosszú tudata!

72 Afrika, a gyarmatosító hatalmak távozása után… 2/3
Konfliktusok lehetséges okai, többek között: a legelők használatával kapcsolatosan kialakuló elfajuló véres viták, háborúk; a tovább fokozódó sivatagosodás, élettér-szűkülés miatt; a klasszikus pásztorkodó és földművelő népcsoportok egyre gyakoribb összecsapásai; a vízmegosztással (közelgő háborúk a Kék-Nílusért?) kapcsolatos kérdések; iható víz csökkenése; fokozódó szegénység, alulmúlhatatlan életfeltételek; gyakori egészségügyi válságok, járványok; ember-, fegyver-, drog-, gyógyszer-, élelmiszer csempészet!

73 Afrika, a gyarmatosító hatalmak távozása után… 3/3
Afrika konfliktusaira is kimondható: A békefenntartás, békekikényszerítés még csak fél megoldásnak sem tekinthető, ha a konfliktusok alapproblémáját (lásd fentebb) nem segítenek megoldani a nemzetközi szervezetek! Élettér-háborúk, 2012/2013 & Az al-kaidás Afrikai Ötök: Szudán vs. Dél-Szudán, Nigéria [Boko Haram], Uganda [LRA], Szomália [al-Shabaab], Kongó DK [M23], Maghreb-régió [AQIM] , … (élelmiszer és víz a tényleges ok, nem a vallási különbözőségek!) Példa: január 07., Kongói Demokratikus Köztársaság: ruandai FDRL hutu szélsőségesek támadása Kelet-Kongóban, 45 civil áldozattal.

74 ‘al-Qaida in Maghreb’ (AQIM), al-Kaida szervezet a Maghreb országok területén
2010. január: a Budapest-Bamako (Mali fővárosa) rali a terror-fenyegetések miatt csak Marokkóig tartott; 2012-ben kikerülték Bamakót! az ENSZ Nyugat-Szaharai missziója (MINURSO) fokozott elővigyázatossági rendszabályokat vezetett be; közelsége Európához fokozott veszélyt jelent a kontinens országaira; erősödő és hivatalossá tett kapcsolata az al-Kaida vezetésével (OBL, a-Z) az Afrika Szarva al-Kaida (AQHA) melletti második legerősebb terrorista szervezetté tette; 2009-ben olasz és brit turistákat raboltak el, végeztek ki; folyamatos fenyegetést jelentenek az észak-nyugat afrikai államok vezetése számára;

75 MINURSO Nyugat-Szahara

76 al-Qaida in Horn of Africa’ (AQHA, aqpa), al-Kaida szervezet Afrika Szarván
Szomália, lásd. köv. oldalon! Szomáli-föld, létezik vagy sem? Etiópia, a legnagyobb menekült táborokkal (400e fő), Eritrea, örök konfliktussal Etiópiával, de Egyiptommal is a Nílus vizéért! Szudán, a kínai beruházókkal, a Dél-Szudán elleni háborúval, körözött elnökkel, Dél-Szudán, körbevetten konfliktusokkal, háborúkkal. a) A nemzetközi szervezetek által indított és felügyelt DDR (Disarmament, Demobilization, Reintegration), azaz a a lefegyverzési, leszerelési és reintegrációs programok ezen országok területén gyenge hatásfokkal működnek (afrikai pozitív példa: Libéria, negatív példa: Kongói Demokratikus Köztársaság); b) Gyerekkatonák foglalkoztatása jelentős, harcosokként és ‘aknamező tisztító’-ként! c) Női harcosok és szex-rabszolgák a fegyveres csoportokban; A közel-keleti és az észak-afrikai térség mai helyzete, a régió stabilitása szegénység, túlnépesedés, fegyverkezés, tömegpusztító fegyverek birtoklásának vágya, vallási ellentétek, iszlám fundamentalizmus, terrorizmus, autoriter diktatórikus rendszerek jelentős hatást gyakorolhatnak Európa, benne Magyarország biztonságára! A világ legveszélyesebb országa Szomáliára leginkább az utóbbi hónapokban elszaporodó kalóztámadások miatt szegeződött a nemzetközi sajtó figyelme. Ám miközben a jól felszerelt kalózhajók az Ádeni-öbölben portyáznak, a szárazföldön a terroristaközpontok ontják magukból a frissen végzett növendékeket. Egy a New York Timesnak nyilatkozó amerikai kormánytisztviselő szerint az elmúlt pár évben több mint száz frissen végzett terrorista került ki a szomáliai kiképzőközpontokból. Elképzelhető, hogy a június 18-i öngyilkos merénylet, amely 20 ember halálát - köztük a szomáliai belbiztonsági miniszterét - okozta, az al-Kaida új tagjainak egyik első akciója volt. A hidegháború idején a rivális nagyhatalmak fegyverekkel árasztották el Szomáliát A szomáliai iszlamisták megerősödéséhez az Egyesült Államok is hozzájárult. A Foreign Policy tudósítója, Jeffrey Gettlemann szerint ugyanis 2005-ben a CIA sikertelen kísérlete, hogy a hadurak segítségével kiűzze az iszlamistákat, visszafelé sült el, és pont a szélsőségesek megerősödéséhez vezetett. Az etióp csapatok 2006-os, Amerika által támogatott offenzívája után pedig a megtépázott országban - Gettlemann szerint - a szomáliaiak többsége egyedül az iszlám törvényhozástól remélhet valamilyen szintű rendet. Egyre valószínűbb tehát, hogy a kilencvenes évek kezdete óta klánháborúk, etióp bevonulás és végül az iszlamisták által szétrombolt országban az átmeneti kormány esetleges bukása után a szélsőséges iszlamisták vehetik át a hatalmat, amely szintén az al-Kaida malmára hajtja a vizet.

77 Mali, a tuaregekkel, az iszlám sharia-val, a puccsoló katonákkal 2012-ben, francia intervencióval – 2013 januárjában Mali történelme, a Mali Birodalomtól napjainkig, a gyarmati múlt öröksége Korrupció, éhínség, összeomló kormányzás, erélytelen vezetés A Tuaregek Puccsot végrehajtó katonák 3-részre szakadt Mali – 2012 2012. okt./dec.: ENSZ BT határozat afrikai erők bevetésére a helyreállításhoz Az iszlamisták térnyerése – 2012 A francia intervenció és a nemzetközi támogatás – 2013 Az ENSZ, az AU, az ECOWAS és a térségi államok bejelentései Q: Mi az intervenció végcélja (End-state)? Q: Mi lesz Veled Afrika?!?

78 Mali, a francia intervenciós haderő a háború első szakaszában – 2013 januárjában
A háború első szakasza: háromhetes villámháború, légicsapásokkal, majd szárazföldi műveletekkel, majd újra légicsapásokkal; (Dassault Rafale vadászbombázók [irányított AASM bombákkal, ill. GBU-49 EP II irányított bombákkal]; a Csádban állomásozó Mirage 2000D támadó repülőgépek); Francois Hollande francia elnök és Diconcouda Traoré mali ideiglenes elnök találkozója Maliban, február 02-án; francia katona harcol Maliban; Eredményük: kiűzték az iszlamista ‘terrorristákat’ Észak-Mali jelentősebb városaiból, Gaóból (?/2013.febr.11.), Timbuktuból, Kidalból (akik összlétszáma nem haladta meg a 2-3 ezret);

79 Mali, a francia intervenciós haderő a háború második szakaszában – 2013. februártól
A háború második/harmadik szakaszai, február 02-től: Új hadviselés az iszlamisták részéről; Stratégiai visszavonulás, kisebb csoportokra szétválás, megbújnak északon, átlépnek Algériába vagy Mauritániába, Nigerbe; ez már a gerillaharc! Az aszimmetrikus hadviselés, háború vár a francia katonákra, majd az ECOWAS csapataira is! Mali nem Afganisztán! #1: a tuareg (‘kék emberek’, 1,5-3,5 m berber népcsoport 5 országban: Mali, Niger, Líbia, Mauritánia, Burkina Faso, nomád módon élve) lakosság nem szereti az arab országokból jött dzsihádistákat; #2: megoldatlan politikai kérdés: a feketék lakta dél és a tuaregek birtokolta észak békés emü-je! Qs: Ki kivel fog tárgyalni? Miért ellenzi a mali kormány az ENSZ-misszió indítását??

80 A konfliktus és intervenció tapasztalatai Mali, 2013. április
Franciaország gyors reagálása megelőzte Maliban az al-Kaida új bázisának kialakítását; A kiképzett felfegyverzett különleges műveletisek, a könnyű gyalogság és az ejtőernyős csoportok – megfelelő légitámogatással – hatásos erő bármilyen intervenciós hadműveletben! Franciaország érzékenyen viseltetett a volt gyarmatával kapcsolatban: Hollande elnök azonnal bejelentette, hogy francia haderő csak rövid ideig fog állomásozni Mali területén, amíg az al-Kaidát kiűzi az országból! Sok hasznos infóhoz jutott így a helyi lakosságtól! Franciaország a csapatai kivonulása utánra behívta a csádi muszlim haderőt északra, míg az ECOWAS erőket délre, s ezzel jól indítja a stabilizációs jövőbeni műveletek kezelését! 500 EU kiképző végzi a mali haderő képzését Franciaország a hírszerzéshez-felderítéshez, szállításhoz és légi utántöltéshez segítséget kapott! Tanulságos hiba: 2005-ben francia javaslat ellenére az USA kiképezte a tuareg századost!!!

81 Szomália és a kalózkodás, az al-Shabaab, …
az al-Shaabab & al-Kaida együttműködés, december, szomáliai kalózok vs. NAVFOR Atalanta ; [67BC: Lex Gabinia, Római Szenátus, Julius Caesar] kalózkodás a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán, az Ádeni-öbölben; [2007: IMB – Piracy Reporting Center, interactive map; (UNCLOS 1982)] Kísérlet Szomália „megmentésére”: február 23., London, 40 ország részvételével nemzetközi konferencia. ENSZ BT, február 25.: az AMISOM-misszió létszámának emelése 11ezerről 17ezerre! Gond: - az AU-erők főleg csak az elnököt védik Mogadishu fővárosban … - az etióp hadsereg kivonulása Szomáliából, március 11-től; USA: növeli a Szomáliának nyújtandó humanitárius segélyt 64 mUSD-el. Ban Ki Mun, ENSZ főtitkár igényei (a Stabilitási Alap létrehozása feltételeként): a) új szomáliai alkotmány, b) kisebb parlament, c) nemzetgyűlési, illetve elnökválasztás kiírása.

82 EUTRA Somalia Helyszín: Uganda

83 Bihanga tábor

84 A hadviselés átalakulása 1/4.
A 21. századi hadviselés célpontjai mind békében, mind minősített időszakban jellegzetesen eltérhetnek a klasszikus ‘szárazföldi és légi’ hadviselés katonai célpontjaitól; A geofizikai hadviselés realitása: a Föld légkörének igénybevétele a meteorológiai ‘események’ térségi befolyásolásához; a geofizikai fegyverek bevetése a Föld (és régiói) védelme érdekében, illetve előnyszerzés céljából; Az ún. kritikus infrastruktúrák elleni támadások ipari, gazdasági, infrastrukturális, telekommunikációs, adminisztratív-politikai területeken fejthetnek ki hatást akár globális, akár regionális vagy országos méretekben. Azok súlyos zavarával kapcsolatos békeidejű tapasztalatok érzékeltetik számunkra, milyen súlyos károkat okozhatna megtámadásuk a háborúban, vagy egy korlátozott méretű-idejű konfliktusban, avagy terrorcselekmények esetén.

85 A hadviselés átalakulása 2/4.
Az információs hadviselés - modern környezetben - alapvetően azon műveleteket öleli fel, amelyek a számítógépekben és azok hálózatában lévő információk megsemmisítésére, áramlásuknak megakadályozására vagy megtörésére, illetve tartalmuk megváltoztatásra irányulnak; A számítógép-hálózati hadviselés, mint új típusú hadviselési forma a célját tekintve a számítógépes rendszerek működésképtelenné tételét, illetve ezzel ellentétesen, a saját rendszerek működőképességének biztosítását szolgálja; A hiper-spektrális szenzorok (C4ISR) alkalmazása, a CIA vezetésű drón-háborúkban; alkalmazási példák: Afganisztán, Pakisztán, Jemen, – 2013. Az 5. generációs harci repülőgépek megjelenése; pl. Japán ATD-X technológiára épülő F-3 lopakodó (stealth fighter), 2017-re.

86 A hadviselés átalakulása 3/4.
A háborúk ‘privatizálása’: komplex jelenség, melynek számos oka figyelhető meg, többek között a mai ‘intelligens hadviselés’ jellegéből adódó harcosok/civilek közötti arányok változása, a sorozott tömeghadseregek visszaszorulása, a hadseregek létszámcsökkenése és professzionális jellegének fokozódása, a harcoló/harctámogató/harcbiztosító/kiszolgáló elemek közötti arányok változásai; Gyermekkatonák ismételt (lásd II. vh) megjelenése, főleg az ún. harmadik világban; Lásd: Papp István (MH, nyá. alezredes, ENSZ-alkalmazott esete Szudánban októbere; és végre kiszabadulása január!) Lásd: március, Hága-Kongó: Thomas Lubanga volt milíciavezér elitélése!

87 A hadviselés átalakulása 4/4.
A modern hadviselés és a környezetszennyezés problémája: a) békehelyőrségben: fokozott környezetvédelmi előírások csökkentik a károkat; kiképzéskor és befogadó nemzeti támogatáskor egyaránt; b) békemissziós helyszíneken: tetten érhető a ‘lábnyom-effektus’; de nemzetközi előírások rögzítik az „ahogy átvetted a tábort – úgy is add vissza!” elvet, s betartását a misszió szakosodott szervei ellenőrzik; [ellenőrzött szállítás a hajón, repülőn, vonaton, illetve szennyezett anyag ‘hazaszállítási kényszere’ áll fenn]; c) háború/hadműveletek térségében: nem elsődleges szempont a környezet óvása, sem pedig a régió élővilágának, egészségének védelme …; így kerülhetett sor például a Balkánon ( ) többek között a szegényített urániumot tartalmazó lövedékek bevetésére: a nagyon hatásos alkalmazásukkor-becsapódásukkor, a lövedék páncélburkolatának megnyílásakor sajnos radioaktív anyag kerül a légtérbe, ami por ‘formájában’ rátelepszik mindenre, amihez hozzáérve jut be az élővilág szervezetébe a betegséget okozó anyag, …;

88 Válságkezelés és a hírszerzés kihívásai a 21. században 1/2.
Anonymus Gesta Hungarorum: A felderítő katonák alkalmazásáról; VI. (Bölcs) Leó bizánci császár, a Haditaktika című művében: A honfoglalás kori felderítő tevékenységről szóló legkorábbi, ismert írásos feljegyzések; ENSZ, EBESZ, EU információszerző tevékenysége: legális nyílt , illetve fedett hírszerzés a válságkezelő és háborús műveletek során …

89 Válságkezelés és a hírszerzés kihívásai a 21. században 2/2.
A CÉG: CIA, MI6, …: Sikerek és kudarcok, s az arcnélküli csapat … 2009. december, Afganisztán: 1+8 CIA veszteség & al-Kaida kettős ügynök … 2011. május, Irán: helyi CIA-hálózat teljes bukása … 2011. június, Libanon: Hezbollah kettős ügynökök és a helyi CIA-hálózat teljes bukása … 2011. november: William Hague brit küm: A brit hírszerzés (SIS-MI6, SYS-MI5, GCHQ – elektronikus hírszerzés és elhárítás kormányzati szerve)-ről. A Titkosság, a Jogszerűség, az Átláthatóság és a Hatékonyság ELLENTMONDÁSAI! USA, új védelmi stratégia, január 05.: CIA és a SOF Különleges Műveleti Erők közös akciói, globális jelenlét! - Irakban január 01-től, - Afganisztánban 2014-től, az ISAF (USA) erők kivonásától.

90 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS kérdései
Célkitűzés: a közös természeti értékek igazságos elosztása, megóvása és a következő generáció számára történő továbbadása! Problémák: - a Kiotói Jegyzőkönyv 2012 decemberében végéhez ért … volna, lásd Doha-2012; - a 2011 évi durbani klímakonferencián azonnali megállapodás helyett 2015-ös útiterv-kidolgozásban és annak 2020-as jogi életbelépésében állapodtak meg a delegációk …; - „Rio + 20” 2012 június: elmaradt gyakorlati döntések!! (EU-javaslatok ellenére!) [„2020-ig étvényben tartani az üvegházhatású gázok kibocsátását korlátozó jogi dokumentumot!”] 18. ENSZ Klímaváltozási Konferencia, november 26., Katar, Doha: Meghosszabbították 8 évvel a kiotói egyezményt! [Gond: USA, Kanada, Oroszország, Japán, Kína nem ratifikálta az egyezményt a mai napig!!!!!!] - a Millenniumi Fejlesztési Célok nem-teljesülése: pl. nyomornegyedek csökkentése, ivóvíz-hozzáférés javítása, biodiverzitás hanyatlása, az afrikai Száhel-övezeti ‘éhség-öv’ megóvása a Szahara délre húzódásától, az erodálódott területek helyreállítása, élelmiszerbiztonság megteremtése, többletenergia és új öntözési lehetőségek biztosítása folyógátakkal pl. az etiópiai Great Millenium Dam esete, az esővíz felfogása és tárolása, a mezőgazdaság megreformálása, a gazdasági fejlődés környezettudatos kivitelezése, …);

91 A globalizáció hatásai és a 4. generációs emberi jogok
Az emberi jogok generációi - Első generáció (18.század): szabadság - Második generáció (19. század): egyenlőség - Harmadik generáció (20. század): testvériség, szolidaritás A globalizáció hatásai - a gazdaság, a társadalom és a technológia drasztikus változásai, fejlődése [Emberiség és a természet: Óvunk és pusztítunk?!] - nyitottság, sebezhetőség, függőség növekedése - gazdagok-szegények helyzetének eltérő trendje A 21. század kihívásai és az alapjogok új, 4. generációja - a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők, a vízkészlet, ill. a levegő, a biológiai sokféleség védelme, fenntartása - az egészséges környezethez való jog biztosítása !!! - nemzetközi együttműködés vs. ellátási, szociális, egészségügyi feszültségek, konfliktusok, …, háborúk Lásd: ENSZ Közgyűlés 67. ülésszaka, NY, szeptember , Áder János felszólalása. [Víz világfórum 2013 őszén Magyarországon!]

92 KÖVETKEZTETÉSEK /4. A nemzetközi biztonsági szervezetek 20. századi tevékenysége nagyon kevés siker mellett vagy csak tartós patt-helyzetet eredményezett, vagy újabb konfliktusok kiújulásához vezetett;

93 KÖVETKEZTETÉSEK /4. (Lásd.: szökőár, földrengés, vulkánkitörés, árvíz, atomerőmű robbanás, járványok, kiberterrorizmus, geofizikai hadviselés, klímaváltozás hatásai, Föld mágneses terének változásai, energiabiztonság és a kritikus infrastruktúra kérdései, erőforrások kisajátítása, alternatív energiaforrások technológiáinak ‘elrejtése’…) A természeti és humán (vétlen vagy szándékos) eredetű válságok, katasztrófák ma bárhol a világon megtörténhetnek, s azok közvetlen hatást gyakorolnak az esetleges nagyobb távolságok ellenére is!

94 KÖVETKEZTETÉSEK /4. Ehhez elengedhetetlen az átfogó szemléletű, a biztonsági szektor jellegű válságkezelési modell alkalmazása, a konfliktus felismerése pillanatától a stabil állam-működés tartós fennállásáig. Az előttünk álló évek, évtizedek válságkezelésében önmagában a katonai erő és/vagy a technológiai fölény alkalmazása nem biztosít hatékony megoldást és tartós, stabil államműködést.

95 KÖVETKEZTETÉSEK /4. A nemzetközi események és történések tudományos kutatói elemzései és a személyes tapasztalatok ugyanakkor azt is alátámasztják, hogy egy-egy válságövezet vonatkozásában a biztonsági szektor reformja csak regionális léptékben értelmezve lehet tartós és hatékony, azaz a ‘konfliktus-ország’ szomszédjaira való kiterjesztése elengedhetetlen.

96 A Magyar Honvédség és feladatai A honvédelem: nemzeti ügy
A Magyar Honvédség és feladatai A honvédelem: nemzeti ügy! Két alappillére: a nemzeti haderő, a szövetségesi együttműködés Jogi alapok: az Alaptörvény/ , a sarkal. törvények, a Nemzeti Biztonsági Stratégia (2012 ) a Nemzeti Katonai Stratégia (2013)

97 A biztonság tényezői A biztonság - átfogó értelmezés szerinti - tényezői: politikai katonai gazdasági pénzügyi energiaellátási rendvédelmi emberi jogi és kisebbségi információs és technológiai környezeti demográfiai és civilizációs közegészségügyi nemzetközi jogi

98 Magyarország biztonsági környezete 1.
„Európában nincs hagyományos értelemben vett katonai fenyegetettség” – a NATO új Stratégiai Koncepció szerint, de aszimmetrikus kockázat-fenyegetés-kihívás: igen. Főbb aszimmetrikus fenyegetési típusok: nemzetközi terrorizmus, vallási szélsőségesek, regionális instabilitásból származó fenyegetések, tömegpusztító fegyverek elterjedésének veszélye, természeti és humán eredetű válságok kombinációja!

99 Magyarország biztonsági környezete 2.
Magyarország biztonsági környezete stabil: NATO- és EU-tag; Magyarország biztonságát globális és regionális fenyegetések, kockázatok és kihívások befolyásolhatják; Magyarország közvetlen környezetében kialakulhatnak válságok és konfliktusok, amelyek a biztonságát érinthetik; Magyarország biztonságára kockázatot jelenthetnek: Ipari és természeti katasztrófák, környezetszennyezések, járványok; A kritikus infrastruktúra elleni támadások; A szervezett bűnözéssel összefonódó migráció és illegális kereskedelem; A térségben illegálisan, ellenőrizetlenül tartott nagy mennyiségű fegyver, lőszer és robbanóanyag.

100 NATO Csúcs, 2010. nov.18-19, Lisszabon
A NATO Új, 3-pilléres (védelem-elrettentés, válságkezelés és együttműködő biztonság [3-részes: fegyverzetkorlátozás-leszerelés-nonproliferáció, bővítés és partnerségi kapcsolatok]) Stratégiai Koncepció (a 7. a sorban) elfogadása; köv. lapon! NATO ISAF résztvevők vezetői & ENSZ-főtitkár & afgán elnök: az új Afganisztán-stratégia elfogadása; : hatalomátadás az ANSF részére; ‘Afganisztán Nyilatkozat’; NATO-Oroszország megbeszélés: a rakéta-védelemről, a NATO-orosz-pakisztáni drogellenes központról (St.Petersburg) és Oroszország hozzájárulásáról az afgán rendezéshez (helikopterek és logisztika témakörben); USA-EU Csúcs (USA & EU vs. Kína, India, sorrend, …).

101 A NATO Új (7.) Stratégiai Koncepciója
Az 1950-es, 1952-es, 1957-es, 1967-es SK-k; Az 1991-es, az 1999-es és az új SK nyilvánosak!; Elfogadás előtti vita-témakörök voltak: - költségvetés viselése; látható az egység és a kompromisszum hiánya, - a Szövetség szervezeti racionalizálása, - új prioritások meghatározása (kibernetikai védelem, energiabiztonság, rakétavédelem, …), - a műveleti ambíciószintek fenntartása (2xnagy ÖHMűv, 6 kicsi), - a nukleáris elrettentés fenntartása, - a képességfejlesztés irányai (Kritikus Katonai Képességcsomag), - új biztonsági kihívásokkal foglalkozó igazgatóság (ESCD) létrehozása Iklódy Gábor külügyi diplomata, főtitkár-helyettesi vezetésével!), - a konszenzusos döntéshozatal megtartása, - a Szövetség és Oroszország viszonya, - a nyitott kapuk politikájának folytatása május, USA, Chicago: a védelmi miniszterek és a lisszaboni képességcsomag …!

102 NATO MCC, 2013. szept.13-15, Budapest
A NATO Katonai Bizottságának Konferenciája; A NATO MCC évi 3 konferenciája - ebből kettőt rendeznek Brüsszelben, a NATO Központban - egyet pedig egy NATO-tagországban; Magyarország: MCT – szeptember 11–13. … Magyarország: MCC – szeptember 13–15.

103 A Magyar Honvédség alapvető feladatai
Védelmezi az ország függetlenségét és területi sérthetetlenségét, alapvetően szövetségi keretek, de a szövetséges erők beérkezéséig önállóan is tevékenykedve; Részt vesz a befogadó nemzeti támogatás megszervezésében és biztosításában (NATO döntés és megfelelő közjogi felhatalmazás alapján más országok erőinek hazánkba érkezése, átvonulása, átmeneti vagy tartós állomásoztatása esetén); Végzi Magyarország légtér-sérthetetlenségének biztosítását, a NATO integrált légvédelmi rendszerében tevékenykedve; Szükség esetén határvédelmi feladatokat lát el; Hozzájárul a NATO közös védelmi képességéhez; Hozzájárul a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához;

104 A Magyar Honvédség főbb feladatai
Közreműködik a nemzetközi terrorizmus elleni harcban, Hozzájárul a természeti és ipari katasztrófák elhárításához, a következmények felszámolásához, humanitárius vészhelyzetek kezeléséhez; Biztosítja a két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatok fenntartását, fejlesztését, a szükséges információk elérhetőségét, a kölcsönös megbízhatóság, kiszámíthatóság és hitelesség erősítését; Hozzájárul a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához.

105 Az MH változó feladatrendszere

106 A haderőreformok, -átalakítások 23 éve
PfP 125000 120000 Csatlakozási folyamat 115000 110000 105000 Stratégiai Felülvizsgálat Haderőreform 2006 … és Haderő-átalakítás 2010/2013 100000 Védelmi Felülvizsgálat 95000 90000 85000 80000 75000 52.000 70000 37.000 31.000 65000 29.000 26500+ M A G Y A R H O N V É D S É G 60000 55000 50000 2005 2006 2003 2004 45000 2001 2002 1999 2000 40000 1998 35000 1997 BUKARESTI CSÚCS 30000 1996 ISZTAMBULI CSÚCS 25000 Rakétavédelem ISAF NATO/MAP bővítés Balkán 20000 1994 Felhasználhatóság Rendelkezésre állás Fenntarthatóság 15000 1992 Új STRAT. KONCEPCIÓ 10000 5000 1990 Hatékony kat. képességek DCI (5 terület) válságreagáló műveletek PRÁGAI CSÚCS NFS, NCS, NRF PCC (4 terület) Terrorizmus Nincs hagyományos fenyegetés Új biztonsági kihívások Együttműködés STRATÉGIAI KONCEPCIÓ RIGAI CSÚCS CA, EBAO, CD&E NNEC ISAF NRF Képességek

107 Az MH szervezeti struktúrájának főbb elemei
Honvédelmi Minisztérium A HM által vezetett, irányított, felügyelt és fenntartott szervezetek A HM HVKF közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek

108 Az MH vezetési rendszere
STRATÉGIAI SZINT KATONAI FELSŐ- VEZETÉSI SZINT HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HM HVKF HADMŰVELETI SZINT KATONAI KÖZÉP- VEZETÉSI SZINT MH ÖHP HARCÁSZATI SZINT CSAPATVEZETÉSI SZINT ALÁRENDELT KATONAI SZERVEZETEK

109 MH ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG
Az MH katonai struktúrája HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK MH ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZÁRAZFÖLDI SZERVEZETEK LÉGIERŐ SZERVEZETEK ÖHP KÖZVETLEN & LOG SZERVEZETEK HVKF KÖZVETLEN SZERVEZETEK

110 A szárazföldi erők diszlokációja
MH ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred (Székesfehérvár) MH 25. Klapka György Lövészdandár (Tata) MH 5. Bocskai István Lövészdandár (Debrecen) MH Bakony Harckiképző Központ (Várpalota) MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj MH 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj (Szolnok) MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred (Kaposvár) MH 5. BI Lövészdandár részeiként: MH 5/62. Lövészzászlóalj MH 5/3. Lövészzászlóalj MH Művelettámogató Műszaki Zászlóalj (Hódmezővásárhely) MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (Szentes)

111 A légierő diszlokációja
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (Győr) MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (Szolnok) MH Pápa Bázisrepülőtér C-17 HAW (Pápa) MH 54. Veszprém Radar Ezred MH LVIK (Veszprém) MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (Kecskemét)

112 MH ÖHP közvetlen szerv.-k diszlokációja
MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ MH Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (Budapest) MH Béketámogató Kiképző Központ (Szolnok) MH Légijárműjavító Üzem (Kecskemét)

113 HVKF közv. alárendeltségébe tartozó szerv-k
MH Altiszti Akadémia (Szentendre) MH Logisztikai Központ MH Vezetési és Doktrinális Központ MH v. SzS Budapest Helyőrség Dandár MH Honvédkórház MH Geoinformációs Szolgálat MH HKNYP (Budapest) NATO, EU, EBESZ Képviseletek, Hivatalok (Brüsszel, Mons, Norfolk, Bécs)

114 Magyarok a békeműveletekben
1897 – 1914 : A 4 ‘alapmisszió’ (Kréta, Kína, Balkán, Koszovó) - (1919) Osztrák–Magyar Monarchia 1973 – … : Vietnam, 4xN: Infóhiány! Kambodzsa, rendőri kontingens; egyéni beosztások ENSZ/EBESZ missziókban; … : MH/R/HŐR kontingensek: MFO, UNFICYP; IFOR/SFOR/EUFOR és a KFOR, AFOR, MFOR … … : US & Koalíciósok: Irak, Feladat-félreértés! NATO ISAF: Afganisztán; … : EUTRA Szomália, Uganda; … : EUTR misszió Mali

115 Az MH missziós részvétele, 2013.szeptember 20.
2013. szeptember NRF : 134 fő, Potsdam Bw Ops Cmd 1 fő NATO missziókban: - Afganisztán: MH PRT, MH KAIA ŐBK (235) ig, MH KMCS/KMK (46), MH OMLT/MTCs (31), LMCs (9), NTE (39), AAT (Mi-17) (9); AMT (Mi-35), NTM-A, egyéni törzsbeosztásúak (61); - Koszovó: KFOR Kontingens (170), HUNIC (2), MEL (2), DCM (6), törzsbeo. (15); - Bosznia-Hercegovina, Szarajevó: NATO HQ törzsbeosztásúak (4); EU missziókban: - Bosznia-Hercegovinában: EUFOR század (143), HUNIC (1), törzsbeo. (13); - Uganda: EUTM Somalia, szomáliai katonák kiképző missziójában (2); - Kongó: EUSEC RD Congo misszió, törzsbeosztásban (2); - Grúzia/Georgia: EU MM misszió, katonai megfigyelők (5); - Mali: EU TM misszió (10); ENSZ missziókban: - Ciprus: UNFICYP katonai megfigyelők (77); - Nyugat-Szahara: MINURSO katonai megfigyelők (7); - Libanon: UNIFIL térképészek (4); MFO misszióban: Egyiptom, katonai rendészeti csoport (42-ből 26 rendőr).

116 A haderő szükséges képességei
A biztonsági környezetből, a várható alkalmazási környezetből, a legvalószínűbb feladatból, a hadviselés elveinek módosulásából, a szövetségesi igényekből, a kihívásokból levezetett célok és feladatok alapján kerülnek meghatározásra: - a haderő működési elvei, - a haderő fejlesztése, - a haderő szervezete, - a haderő infrastruktúrája, - a haderő felszerelése, - a haderő készenléte. A katonai képességek teljes spektrumának kialakítására ma kevés ország képes. (lásd missziós tapasztalatok, ill. költségvetések)

117 A korszerű haderő ‘álom’ jellemzői
IFOR/SFOR/KFOR/MFOR/CJTF-7/ISAF/NTMs tapasztalatok: többfunkciós dandárok szükségesek; Képességalapú, modul-rendszerű haderő Gyorsan bevethető, manőverképes Alkalmas a szövetségi együttműködésre Korszerű fegyverzet és felszerelés Finanszírozható Önkéntes, professzionális haderő, expedíciós képességekkel

118 Az MH-val szemben állított követelmények
Stabil, de rugalmasan alkalmazkodó szervezet, megfelelő haderőnemi és fegyvernemi arányok, operatív vezetés, egységek és alegységek önálló tevékenységének képessége, szervezeti elemek integrálhatósága alapján a követelmények: - a stratégiai környezet változásaihoz való alkalmazkodás képessége; - a gyorsan változó hadműveleti, harcászati helyzetre való reagálás képessége; - az erők megfelelő készenléti kategóriákban tartása; - a többnemzeti, összhaderőnemi környezetben való tevékenység, az interoperabilitás; - harc hatékony megvívása, erők védelme és megóvása; - hatékony felderítés, információszerzés és –csere; - telepíthetőség, mobilitás; - a fenntarthatóság; - képesség a civil szervezetekkel és lakossággal együttműködés.

119 Az MH a biztonság szolgálatában, képességalapú szervezet
Az MH alkotmányos kötelezettsége Magyarország lakosságának és területének fegyveres védelme. A NATO- és EU-tagságból adódó szövetségesi feladatok értelmében kiemelt feladat az - ütőképes - gyorsreagálású - rövid készenlétű - telepíthető - a világon bárhol bevethető katonai képességek létrehozása. Az expedíciós képességek mellett az MH fejleszti a meglévő képességeit, és lehetőségeihez mérten visszaállítja a téves döntésekkel megszüntetett katonai képességeit is.

120 Az MH fejlesztési irányai
Elv #1: a műveletekben csak olyan erők lesznek sikeresek, amelyek alkalmazkodni tudnak a szűkülő döntési ciklusok követelményeihez! Elv #2: az MH képességeit és struktúráját a legmagasabb követelményű feladatok ellátására kell felkészíteni! Elv #3: az MH kijelölt erői legyenek képesek expedíciós jellegű feladatok végrehajtására! Azaz, képességalapú haderőfejlesztést kell megvalósítani, hatékonyan reagálva a biztonsági környezet változásaira! A forrás … évi költségvetés.

121 Az MH fejlesztés-racionalizálása
Javaslat ‘a’: a feladat / képesség / szervezet / létszám / költségvetés ‘számvetésével’ az MH szervezeti rendjének felülvizsgálata, a a vezetők/vezetettek indokolt aránya figyelembe vételével a vezetési szintek racionalizálása (HM-HVK-ÖHP-Dd-e-z szintek). Javaslat ‘b’: a katona egyéni felszerelésének korszerűsítése, a missziós tapasztalatok figyelembe vételével; például: az erők megóvása vonatkozásában a gépjárműfejlesztésen túl kiemelt hangsúlyt szükséges fektetni a szakasz/konvoj/katona valós-idejű harcszíntéri információval történő ellátására. Javaslat ‘c’: Oktatás-képzés-kiképzés megújítása, gyakorlatiasabbá tétele.

122 A hadfelszerelés fejlesztési irányai A HADIK-PROGRAM
A katonák egyéni felszerelésének korszerűsítése; A szárazföldi erő mobilitásának, védettségének és a tűzzel való pusztítás képességgének növelése; A meglévő helikopterek modernizációja és újak beszerzése; A stratégiai légiszállító kapacitás biztosítása; A technikai felderítő eszközök rendszerbe állítása; A tábori híradó és informatikai rendszerek rendszerszemléletű fejlesztése, a hálózatalapú működés kialakításának biztosításával.

123 A légi haderőnem főbb eszközei
JAS-39 EBS HU GRIPEN harci repülőgépek An-26T szállító repülőgépek Mi-8, Mi-17 közepes szállító helikopterek Mi-24D, Mi-24V, Mi-24P harci helikopterek JAK-52 repülőgépek KUB (SA-6) légvédelmi rakétarendszerek (modernizált) MISTRAL légvédelmi rakétarendszerek RAT-31 DL nagyhatótávolságú 3D-s lokátor állomások P-37 lokátor állomások SzT-68U lokátor állomások P-18 lokátor állomások PRV-17 magasságmérő lokátor állomások

124 A Stratégiai Légiszállítási Képesség program
Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) program, nyitott; 12 nemzet csatlakozott a programhoz (NATO-tagországok: Bulgária, Amerikai Egyesült Államok, Észtország, Magyarország, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Románia, Szlovénia + NATO-PfP országként Svédország és Finnország); 3 db Boeing C-17 Globemaster III típusú szállító repülőgép; A 3 repülőgép Magyarországon van bejegyezve, rajtuk magyar felségjel; Pápa bázisrepülőtéren, Nehéz Légi-szállító Ezred (HAW) 150 fővel.

125 Önkéntes Tartalékos Rendszer, 2011- Tartalék: a haderő személyi kiegészítését biztosítja!
- a hadkötelezettség időtartama csökkentési ‘eredményének’ korrigálására, - majd a sorkötelezettség békében történő felfüggesztése ‘eredményének’ korrigálásra; - de: az ösztönzési rendszer kialakítása nélkül, - gyakorlatilag hatástalan mechanizmusú rendszer volt. Önkéntes Tartalékos Rendszer, 2011-től; - Önkéntes Védelmi Tartalékosok től; - Önkéntes Műveleti Tartalékosok től. „A Magyar Honvédség tartalékos rendszere fejlesztéséhez kapcsolódó egyes feladatokról” szóló 95/2010. (XI.16.) HM utasítás!

126 Önkéntes Tartalékos Rendszer, 2011- Békeidőszaki tartalékosok:
Önkéntes Védelmi Tartalékos katona: től; - ‘tartalékos’: azaz nem hivatásos és nem szerződéses; fővel történt szerződéskötés (lezárult, bővítés nem tervezett); - a HM Ei Zrt. alkalmazottai, munkavállalói; - fegyveres biztonsági őrök: őrségparancsnok(3xI), őrparancsnok (2xI), őr (1xI); - 57 katonai objektum őrzését végzik. Önkéntes Műveleti Tartalékos katona: től; ig 6-8 ezer főre bővül az Önk. Tart. Rendszer; - katasztrófa-elhárítási, befogadó nemzeti támogatási, kritikus infrastruktúra védelmi feladatokra, valamint más, az MH-ban rendszeresített beosztásoknak a betöltésére; - volt hivatásos, szerződéses katonák (elsősorban), s nem főhivatásszerűen kötődnek a honvédséghez; - évente behívásra kerülnek 2-3 hétre, összevonás-kiképzésre; - nem kizárt a missziós alkalmazásuk, ‘jogi’ rendezés után.

127 A védelmi igazgatás jogszabályi környezetének változása, 2010–2012
Magyarország Alaptörvénye, január 01.; 2011. évi CXIII. tv. (Hvt.) a honvédelemről, a Magyar Honvédségről, a különleges jogrendi intézkedésekről; 290/2011. (XII. 22.) Korm. r. a Hvt. Végrehajtásáról; 2011. évi CXXVIII. tv. (Kat.) a katasztrófavédelemről; 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. a Kat. Végrehajtásáról; 377/2011. (XII.31.) Korm. r. a katasztrófa-egészségügyi ellátásról; 2010. évi CXXVI. tv. a kormányhivatalokról; 288/2010. (XII. 21.) Korm. r. a kormányhivatalokról.

128 KÜLÖNLEGES JOGREND (48., 54. cikkek)
Alaptörvény Katasztrófa(veszély) (Kat.) KÜLÖNLEGES JOGREND (48., 54. cikkek) Rendkívüli állapot (49. cikk) Szükségállapot (50. cikk) Megelőző védelmi helyzet (51. cikk) Váratlan támadás (52. cikk) Veszélyhelyzet (53. cikk)

129 MH képességei kiadvány

130 Felkészítési kiadvány

131 Válságövezetek konfliktusai és háborúi
”Hírek videóval, mikrofonnal” – elemzések Isaszegi tábornokkal, 2013/2 Válságövezetek konfliktusai és háborúi delben/Eszak Korea haboruja?

132 Válságövezetek konfliktusai és háborúi
”Hírek videóval” – elemzések Isaszegi tábornokkal, 2013/1 Válságövezetek konfliktusai és háborúi

133 Válságövezetek konfliktusai és háborúi
”Hírek videóval” – elemzések Isaszegi tábornokkal, 2012/3 Válságövezetek konfliktusai és háborúi

134 Válságövezetek konfliktusai és háborúi
”Hírek videóval” – elemzések Isaszegi tábornokkal, 2012/2 Válságövezetek konfliktusai és háborúi (2012.marcius) [‘Szubjektív Top10’, havi elemzés összefoglaló]

135 Válságövezetek konfliktusai és háborúi
”Hírek videóval” – elemzések Isaszegi tábornokkal, 2012/1 Válságövezetek konfliktusai és háborúi

136 Válságövezetek konfliktusai és háborúi
”Hírek videóval” – elemzések Isaszegi tábornokkal, 2011/2 Válságövezetek konfliktusai és háborúi

137 Válságövezetek konfliktusai és háborúi
”Hírek videóval” – elemzések Isaszegi tábornokkal, 2011/1 Válságövezetek konfliktusai és háborúi

138 ”Hírek, videóval és mikrofonnal”
– elemzések Isaszegi tábornokkal, Válságövezetek konfliktusai és háborúi „Katonadolog”, június 07. július 05. július 19. augusztus 09. augusztus 23. Az iraki kisfiú története

139

140 K ö s z ö n ö m a f i g y e l m e t ! K é r d é s e k ?
Dr. ISASZEGI János ny. vezérőrnagy, PhD 1135 Budapest, Hun u. 8.


Letölteni ppt "NEMZETKÖZI BÉKENAP IDoP 2013"

Hasonló előadás


Google Hirdetések