Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

K ÖNYVTÁRINFORMATIKA K ÖNYVTÁRINFORMATIKA 9E. Könyvtárinformatika témakör A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "K ÖNYVTÁRINFORMATIKA K ÖNYVTÁRINFORMATIKA 9E. Könyvtárinformatika témakör A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI."— Előadás másolata:

1 K ÖNYVTÁRINFORMATIKA K ÖNYVTÁRINFORMATIKA 9E

2 Könyvtárinformatika témakör A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI

3 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA Szinte az élet minden területén találkozunk különböző szövegekkel, mindennapjainkban folyamatosan feltűnnek a szöveges dokumentumok. S ZÖVEGEK ELŐFORDULÁSA

4 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA S ZÖVEGEK TÍPUSAI : I. Hagyományos, nyomtatott formában létező szövegek II. Elektronikus formában létező szövegek

5  Könyvek  Sajtótermékek  Térképek  Kották  Szabadalmak  Tervdokumentáció  Kisnyomtatványok  Adminisztratív anyagok stb. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F IZIKAI MEGJELENÉS SZERINT :I.

6 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F IZIKAI MEGJELENÉS SZERINT :II.  Levelek  Iratok  Tájékoztatók  Útmutatók  Szabályzatok  Prospektusok  Jelentések  Plakátok stb.  Eligazító táblák

7 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F IZIKAI MEGJELENÉS SZERINT :III.  Feliratok (pl. film)  SMS üzenetek  E-mail-ek, Hírlevelek  Honlapok  E-book-ok  Kivetített reklámok  Hívószámok  Stb. E szövegek olvasásához szükség van valamilyen elektronikus eszközre!

8 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA E LŐFORDULÁS HELYSZÍNE SZERINT :  Könyvtár  Könyvesbolt  Újságárus  Nyomda  Hivatalok  Intézmények  Üzletek, irodák  Internet stb.  Államháztartás  Törvényhozás  Szolgáltatások  Kereskedelem  Oktatás  Egészségügy  Ügyfélszolgálat  Szórakozás

9 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA S ZÖVEGEKET LÉTREHOZÓ ESZKÖZÖK :I.

10 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA S ZÖVEGEKET LÉTREHOZÓ E - ESZKÖZÖK :II.

11 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA S ZÖVEGEK FŐBB HORDOZÓI :I. agyagtábla pergamen papirusz papír

12 A GYAGTÁBLA : ókorbanagyagtáblára írtak képírás  Az ókorban sok helyütt agyagtáblára írtak (rajzoltak). Akkoriban még képírás volt jellemző, olyan betűk, melyek a korábbi rajzokból, képekből egyszerűsödtek le. vésőeszközzel belevésték az agyagba a szövegetkiégették az agyagot  Valamilyen vésőeszközzel belevésték az agyagba a szöveget, majd miután kész lett kiégették az agyagot és ezáltal maradandó „dokumentumot” kaptak. feladata volt rögzíteni a meglévő ismerete- ket  Az agyagtábla feladata volt rögzíteni a meglévő ismerete- ket, összegyűjteni, megőrizni a kor tudásanyagát. el lehetett tárolni a szövegeket törékeny  Ebben a formában el lehetett tárolni a szövegeket. Vigyázni kellett viszont rájuk a törékenység miatt.

13 E BLAI AGYAGTÁBLAKÖNYVTÁR : Észak-szíriai Ebla Kr. e. 2500–2250 Királyi levéltár, könyvtár volt.  A legrégebbi agyagtáblakönyvtár az Észak-szíriai Ebla városában jött létre Kr. e. 2500–2250 között. Királyi levéltár, könyvtár volt. 6 ezer tábla épen megmaradt  Feltárások során 16 ezer agyagtáblát találtak benne a régészek, melyek közül 6 ezer tábla épen megmaradt.  Az eblai könyvtár anyagának 90%-a gazdasági és adminisztratív dokumentum, a többi 10%-a tudományos anyag: az eblai, sumér tudomány termékei, lexikális szövegek, állatok listái, szótárak, illetve eblai nyelven írt költői alkotások (versek, varázsszövegek, istenekhez szóló himnuszok és közmondás gyűjtemények).

14 P APIRUSZ, PAPIRUSZTEKERCS : egyiptomiak  Az egyiptomiak eleinte kőbe, fába, elefántcsontba vésték írásukat. nádpapirusz sás  A Nílus mentén sok nád és papirusz sás volt, ezt kihasznál- ták és ez terjedt el a mindennapi életben az íráshoz. világmonopólium volt Egyiptom  Csak itt termett a papirusznövény ezért világmonopólium volt Egyiptom, igen megkérték a papirusz árát. papirusztekercs Kr. e. 3. század  Az egyiptomiak papirusztekercsekre írták a könyveket is. (Kr. e. 3. század)

15 A LEXANDRIAI K ÖNYVTÁR : papirusztekercs könyvtár Alexandriá PtolemaioszKr. e. 3. század  A legnagyobb papirusztekercs könyvtár Alexandriában volt, Ptolemaiosz alapította Kr. e. 3. században. ókori világ legnagyobb könyvtára  A görög műveltség minden irodalmi és tudományos értéke együtt volt itt, több százezer tekercsből állt a könyvtár, ez volt az ókori világ legnagyobb könyvtára. Kr. e. 43-ban kigyul- ladt  Az állomány 250 éven át gyarapodott, Kr. e. 43-ban kigyul- ladt, ezután még sok értékes könyv megmaradt, később viszont ezek is elpusztultak, a keresztények pusztították el. 1750-től az ásatások alkalmával sok papirusztekercset találtak meg  Jóval később, 1750-től az ásatások alkalmával sok papirusztekercset találtak meg.

16 P ERGAMEN : Kr. e. 2. századgörögök pergamen  A papirusz mellett Kr. e. 2. században a görögöknél feltűnt az írás újabb hordozó anyaga, a pergamen.  Az egyiptomi kormány betiltotta a papiruszkivitelt, ezután kezdtek a görögök pergament használni az íráshoz.  A kikészítés módját nem a görögök találták ki, viszont a pergament ők alkalmazták először nagyobb mennyiségben az írás anyagául. juh- és kecskebőrből készítették  A pergament főleg juh- és kecskebőrből készítették. Cserzetlen, szőrtelenített állati bőrből készült fehérített, vékonyított, kétoldalas írásra is alkalmas lap.

17 P ERGAMONI K ÖNYVTÁR :  A görög városok és a Közel-Kelet kereskedelmének nagy része ekkor a Pergamon nevű görög városon keresztül bonyolódott le.  II. Eumenész könyvtárat alapított Pergamon városban  II. Eumenész könyvtárat alapított Pergamon városban és versengeni kezdett a könyvgyűjtésben Alexandriával.  Gyorsan meggazdagodott a város és az uralkodó nagy hévvel gyűjtötte a kéziratokat. Úgy akart felülkerekedni, hogy több pénzt kínált egy műért, mint az Alexandriai Könyvtár. Az egyiptomiak emiatt tiltották be a papiruszkivitelt, így a görögöknek más hordozóanyagot kellett kifejleszteni.

18 P APÍR : kínaiak  A kínaiak kezdetben csontokat, bambuszrudakat használták az íráshoz, majd pedig selymet.  Kr. u. 105-ben kezdtek papírt készíteni. faháncsból, kenderből és rongyból készült  A papír faháncsból, kenderből és rongyból készült. Soká- ig kézzel készítették, rongyokból préselték, majd kitették száradni, száradás után enyvvel vagy keményítővel kezelték. kiszorított minden más írásra, szöveg megjelenítésre használt anyagot  A papír rövid idő alatt kiszorított minden más írásra, szöveg megjelenítésre használt anyagot, de sok idő telt el, míg más népek tudomást szereztek a papír feltalálásáról.

19 A PAPÍR TERJEDÉSE :1.  750 körül mongolokarabok  750 körül a mongolok és az arabok ellesték a papírgyár- tást, ettől kezdve terjedt tovább más népekhez is:  1272 - Olaszország  XIV. század - Franciaország  1390 - Németország és a többi nyugati állam  Magyarország1520 körül nagyszebeni, a brassói és a kolozsvári papírmalom  Magyarországról csak 1520 körül van hiteles adat, ismert a nagyszebeni, a brassói és a kolozsvári papírmalom.  Az európaiak először kételkedtek a papír tartósságában.

20 A PAPÍR ELŐÁLLÍTÁSA :2. pótanyagot kellett találni  A papírszükséglet emelkedett, hulladékrongy egyre kevesebb volt, ezért pótanyagot kellett találni.  1840fácellulóz előállítása a papír legfontosabb nyersanyaga lett  1840-ben jutottak el a fához (cellulóz előállítása), mely a papír legfontosabb nyersanyaga lett. gépesítették  A papírgyártást is gépesítették: első síkszitás papírgyártó gép1799  Az első síkszitás papírgyártó gépet 1799-ben találták fel, ezzel már vég nélküli papír jön létre.  1820szárítóhengerma gépóriások  1820-ban szárítóhengert is építettek, ma meg már gépóriások készítik a papírt.

21 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA S ZÖVEGEK FŐBB E - HORDOZÓI :II. monitorok, kijelzők háttértárak „Internet felhő”

22 22 A SZÖVEGEK VESZÉLYEI :  V IGYÁZZ ! N EHOGY ÍGY JÁRJ T E IS ! V IGYÁZZ ! N EHOGY ÍGY JÁRJ T E IS !

23 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI  S ZÖVEGEK ELŐFORDULÁSA  S ZÖVEGEK TÍPUSAI  S ZÖVEGEK FIZIKAI MEGJELENÉS SZERINT  S ZÖVEGEK AZ ELŐFORDULÁS HELYSZÍNE SZERINT  S ZÖVEGEKET LÉTREHOZÓ ESZKÖZÖK  S ZÖVEGEKET LÉTREHOZÓ E - ESZKÖZÖK  S ZÖVEGEK FŐBB HORDOZÓI  S ZÖVEGEK FŐBB E - HORDOZÓI A MIT MEGTANULTUNK …V ÁZLAT

24 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA  S ZÖVEGEK FŐBB HORDOZÓI  Agyagtábla - Eblai agyagkönyvtár  Papirusz, papirusztekercs - Alexandriai Könyvtár  Pergamen - Pergamoni Könyvtár  Papír - A papír terjedése - A papír előállítása A MIT MEGTANULTUNK …A LRÉSZEK

25 Könyvtárinformatika témakör K ÖNYVTÁR K ÖNYVTÁR

26 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA A könyvtár nagyobb mennyiségű dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, egy meghatározott gyűjtőkörnek megfelelően gyűjti a dokumentumokat. K ÖNYVTÁR FOGALMI MEGHATÁROZÁSA I.

27 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA A könyvtár kulturális felhalmozó és közvetítő intézmény, feladata az eddig felhalmozott tudásanyagot továbbítani az utókornak. Tudományos, kulturális és közhasznú ismeretek anyagát fogadja magába. K ÖNYVTÁR FOGALMI MEGHATÁROZÁSA II.

28 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA Könyvtár csak a dokumentumok, a felhaszná- lók és a könyvtárosok hármas egységében létezhet; nem önmagában, hanem bonyolult nemzeti és nemzetközi rendszer részeként. K ÖNYVTÁR FOGALMI MEGHATÁROZÁSA III.

29  Különböző dokumentumokból gyűjteményt hoz létre (fontos a célszerűség).  A beszerzett dokumentumokat (formailag és tartalmilag) feldolgozzák.  Elhelyezik a dokumentumokat és megfelelően tárolják azokat.  Rendelkezésre bocsátják a könyvtár állományát, elérhetővé teszik, közreadják.  Különböző szolgáltatásokat nyújtanak. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA A KÖNYVTÁR FŐ FUNKCIÓI, FELADATAI

30 Könyvtárinformatika témakör K ÖNYVTÁRTÍPUSOK K ÖNYVTÁRTÍPUSOK

31  Nemzeti Könyvtár  Szakkönyvtár  Felsőoktatási Könyvtár  Közkönyvtár  Megyei Könyvtár  Városi Könyvtár  Települési Könyvtár  Iskolai Könyvtár S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK  (Egyházi könyvtár)

32 Magyar Nemzeti Könyvtár Országos Széchényi Könyvtár - OSZK S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL

33 O RSZÁGOS S ZÉCHÉNYI K ÖNYVTÁR www.oszk.hu www.oszk.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK H ÁZI FELADAT : Készíts egy szöveges dokumentumot oszk néven és gyűjtsd össze bele a megadott kérdésekre a válaszokat! A megoldást küldd el ide: heginfo2013@gmail.com

34 O RSZÁGOS S ZÉCHÉNYI K ÖNYVTÁR www.oszk.hu www.oszk.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK 1. Hány éves kortól használható az OSZK? 2. Érvényes diákigazolvánnyal mennyibe kerül az éves könyvtárhasználati díj új belépőknek? 3. Add meg, mely dokumentumok kölcsönözhetők az OSZK-ból! 4. Kinek köszönhető a nemzeti könyvtárunk alapítása? 5. Mikor alapították a könyvtárat? 6. Milyen címen érhető el az OSZK elektronikus központi katalógusa? Mi a katalógus neve?

35 Második Nemzeti Könyvtárunk Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár DEENK S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL

36 D EBRECENI E GYETEM E GYETEMI ÉS N EMZETI K ÖNYVTÁR www.lib.unideb.hu www.lib.unideb.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK H ÁZI FELADAT : Készíts egy szöveges dokumentumot deenk néven és gyűjtsd össze bele a megadott kérdésekre a válaszokat! A megoldást küldd el ide: heginfo2013@gmail.com

37 D EBRECENI E GYETEM E GYETEMI ÉS N EMZETI K ÖNYVTÁR www.lib.unideb.hu www.lib.unideb.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK 1. Hány fő könyvtári egységből, könyvtárból áll a DEENK, és melyek ezek? 2. Mely címen érhető el a könyvtár központi elektroni- kus katalógusa? 3. Miket találunk a Debreceni Egyetem elektronikus Archívumában?

38  Országos Széchényi Könyvtár (1802)  Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (1826)  Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár (1867)  Országgyűlési Könyvtár (1869)  Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (1876) Országos szakkönyvtárak:I. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL

39 Országos szakkönyvtárak:II. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL  BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (1883)  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1902)  Országos Idegen Nyelvű Könyvtár (1947)  Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (1948)

40 Felsőoktatási könyvtárak fajtái: S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK  Tudományegyetemi könyvtár  Szakegyetemi könyvtár  Főiskolai könyvtár  Kari könyvtár  Tanszéki, intézeti könyvtár

41 Főbb hazai felsőoktatási könyvtárak: S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL  Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtári Szolgálat  Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár  Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár  Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár  Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár  Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtárastb.

42 Megyei könyvtárak:  Méliusz Juhász Péter Könyvtár (Debrecen) www.hbmk.hu www.hbmk.hu  Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) www.mzsk.hu www.mzsk.hu  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet (Szolnok) www.vfmk.hu www.vfmk.hu  Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba) http://konyvtar.bmk.hustb. http://konyvtar.bmk.hu Közkönyvtárak:I. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL

43 Városi könyvtárak:  Méliusz Juhász Péter Könyvtár (Városi Könyvtári Hálózat - Debrecen) www.dbvk.hu www.dbvk.hu  Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Hajdúszoboszló) www.szoboszlokultura.hu www.szoboszlokultura.hu  Gonda Ferenc Városi Könyvtár (Kaba) http://kabakonyvtar.hu http://kabakonyvtar.hu  Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár (Nádudvar) www.adyamk.hustb. www.adyamk.hu Közkönyvtárak:II. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL

44 Települési könyvtárak:  Diószegi Lajos Általános Iskola és Községi Könyvtár (Hajdúszovát)  Községi Könyvtár (Ebes)  Községi Könyvtár (Nagyhegyes) stb. Közkönyvtárak:III. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL

45 Könyvtárlátogatás… Iskolai könyvtár: S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRTÍPUSOK Könyvtártípusok témakörben bővebb információ itt: www.tudasbazis.sulinet.hu

46 Hozzáférhetőség szerint:  Nyilvános könyvtár  Korlátozottan nyilvános könyvtár  Zárt könyvtár Tulajdonjog szerint:  Magánkönyvtár  Közkönyvtár  Egyházi könyvtár Nagyságrend szerint:  Kiskönyvtár - 10 ezer állományegységig  Közepes könyvtár - 10 ezer-100 ezer között  Nagykönyvtár - 100 ezer felett S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK CSOPORTOSÍTÁSA

47 Könyvtárinformatika témakör K ÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK K ÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

48  Olvashatunk…  Könyveket, napi- és hetilapokat, folyóiratokat  Számítógépezhetünk…  Játék, tanulás, csevegés, netezés, szórakozás  Tanulhatunk…  Iskolába, tanfolyamra, munkához, önszorgalomból  Szórakozhatunk…  Előadáson, kiállításon, barátokkal…  Informálódhatunk, tájékozódhatunk…  Adattárakból, közérdekű adatokrólstb. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA M IT CSINÁLHATUNK A KÖNYVTÁRBAN ?

49  Regisztrációhoz kötött:  Beiratkozás  Kölcsönzés, hosszabbítás  Előjegyzés, előkészítés  Felhasználóképzés  Helyben olvasás  Számítógép-, Internet használat  Irodalomkutatás, témafigyelés  Programok szervezése (versenyek, vetélkedők, előadások, foglalkozások) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

50  Regisztrációhoz nem kötött:  Tájékoztatás  Fénymásolás, nyomtatás (ált. fizetős)  WebOPAC használata  Adatbázisok használata  Helybenhasználat  Számítógép-, Internet használat  Programok szervezése (könyvbemutatók, kiállítá- sok, Író-olvasó találkozók, kézműves foglalkozás) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

51 Könyvtárinformatika témakör K ÖNYVTÁRAK GYŰJTŐKÖRE K ÖNYVTÁRAK GYŰJTŐKÖRE

52  Nemzeti könyvtár: Hungarikumok gyűjtése:  Magyarország területén megjelent dokumentumok,  külföldön, magyar nyelven megjelent dok.-ok,  magyar szerzőtől megjelent dokumentumok,  magyar vonatkozású dokumentumok. További anyagok gyűjtése:  Magyar irodalomtudomány, történelemtudomány, könyvtártörténet, könyvtárügy dokumentumai.  Magyarországon keletkezett sajtótermékek kötelespéldány gyűjtése. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK FŐ GYŰJTŐKÖRE I.

53  Szakkönyvtárak: gyűjteményüket az adott tudo- mányterület vagy tudományág irodalma adja. Céljuk az adott témában a legkorszerűbb, legfrissebb információs anyagokat összegyűjteni.  Felsőoktatási könyvtárak: az adott egyetemen, főiskolán oktatott tárgyak tanulmányozásához és kutatásához szükséges irodalmat gyűjtik, van, hogy szakkönyvtári funkciót is ellátnak. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK FŐ GYŰJTŐKÖRE II.

54  Közkönyvtárak: sokoldalú szerepkörük van - mindenkit ki kell tudniuk szolgálni, minden felmerülő igényt. (Oktatás, továbbképzés, tudományos-, gazdasági- és közérdekű információszolgáltatás, helytörténeti gyűjtés, etnikai kisebbségi ellátás, kórházi ellátás, szórakozás, hobbi stb.)  Iskolai könyvtárak: gyűjteményük elsősorban az iskolában oktatott tananyaghoz kapcsolódik. Kiszolgálja az iskola diákjait és pedagógusait. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK FŐ GYŰJTŐKÖRE III.

55 Könyvtárinformatika témakör K ÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK K ÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK

56  Katalógus: görög eredetű szó, jelentése felsorolás, jegyzék.  A katalógus segítségével a könyvtár állományá- ban lévő dokumentumokat tárjuk fel formai és tartalmi ismérvek szerint.  A könyvtári katalógus egy eszköz, mely a könyvtár állományáról tájékoztat, a könyvtárban lévő dokumentumok sokoldalú visszakeresését teszi lehetővé. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMOK FELTÁRÁSA I.

57  A könyvtári katalógus egyidős a könyvtárak kialakulásával.  A katalógusok tartalma, adataik mennyisége folyamatosan változott az idők folyamán. Kezdetben a dokumentum kezdőszavait, majd címét tartalmazta a katalógus, de idővel egyre több adatot kívántak rögzíteni. Ez szükségessé tette az adatok sorrendjének és formájának meghatározását, ami szabványokban valósul meg. (ISBD, MSZ, MARC) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMOK FELTÁRÁSA II.

58 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA  Hagyományos katalógus 58 K ÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK TÍPUSAI  Elektronikus katalógus

59  Leíró katalógus: Formai jegyek alapján szerzői és cím szerinti betűrendben felsorolja a könyvtárban található dokumentumokat, feladata a szerző és cím szerinti tájékoztatás.  Tárgyszókatalógus: Tartalmi jegyek alapján, a dokumentumokhoz rendelt tárgyszavak betűrendjében sorolja fel a könyvtárban található dokumentumokat, feladata a tartalom, téma szerinti tájékoztatás.  Szakkatalógus: mesterséges információkereső nyelv (ETO – Egyetemes Tizedes Osztályozás) segítségével valósítja meg a dokumentumok tartalmi feltárását, feladata a tartalom, téma szerinti tájékoztatás. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H AGYOMÁNYOS KATALÓGUSOK TÍPUSAI

60  Keresd meg az interneten az ETO főosztályait (0-9) és írd le a füzetedbe azokat az alábbi minta szerint: ETO főosztályai: 0 – Általános összefoglaló művek 1 – Filozófia. Pszichológia stb. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F ELADAT Segítség itt: www.tudasbazis.sulinet.hu

61  Nemzetközi szabványra épül, mérete 125 x 75 mm. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA C ÉDULAKATALÓGUS

62  A könyvtári betűrendes katalógusban a katalóguscédulák a szerzők neve és a könyvek címe szerinti betűrendben találhatók.  A tárgyszókatalógusban és a szakkatalógusban téma, tartalom szerinti rendben találhatók a katalóguscédulák. Arról tájékoztatnak ezek, hogy a könyvtárban meghatározott témákon belül milyen dokumentumok találhatók meg. Ebben a rendszerben tartalom szerint osztják be a dokumentumokat.  A katalóguscédulán lévő raktári jelzet, konkrétan a szakjelzet, illetve Cutter szám azt mutatja meg, hogy az adott dokumentum mely csoportba és azon belül hova tartozik betűrend szerint. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ATALÓGUSREND

63  OPAC: Nyilvános elérésű elektronikus katalógus, amelyben a felhasználó egy terminálon (pl. számítógépen) keresztül keres. (Online Public Access Catalog)  Napjainkban a könyvtárak állományát az eddigieknél jóval korszerűbben, nagyobb mélységben kell feltárni, az információkat gyorsabban kell eljuttatni a felhasználókhoz. Ebben segítenek az integrált könyvtári rendszerek. Az IKR egy számítógépes program, mely automatizálja a könyvtári munkafolyamatokat.  IKR moduljai:  gyarapító modul  katalógus modul (OPAC)  katalogizáló modul  időszaki kiadványok modulja  kölcsönzési modul S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA E LEKTRONIKUS KATALÓGUSOK

64 További információ itt: http://tudasbazis.sulinet.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZEREK Évfolyamonkénti bontásban, 9-12. osztály, azon belül Könyvtárinformatika téma!  Aleph  Amicus  Corvina  HunTéka  S-lib  Szikla  Szirén stb.

65  Keressünk különböző katalógusokban!  MOKKA MOKKA  OSZK OSZK  DEENK DEENK  ELTE EK ELTE EK ELTE EK  Méliusz Méliusz  Iskolai OPAC  Stb. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I SMERKEDÉS WEB OPAC- OKKAL Feladat: Keresd meg a Szigeti veszedelem című művet a különböző e-katalógusokban! Tanulmányozd a találati halmazokat! Keresd meg a további 9.-es ajánlott irodalmakat is!

66 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁR  K ÖNYVTÁR FOGALMI MEGHATÁROZÁSAI  A KÖNYVTÁR FŐ FUNKCIÓI, FELADATAI K ÖNYVTÁRTÍPUSOK  K ÖNYVTÁRTÍPUSOK PÉLDÁKKAL  K ÖNYVTÁRAK CSOPORTOSÍTÁSA K ÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK  M IT CSINÁLHATUNK A KÖNYVTÁRBAN ?  K ÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK A MIT MEGTANULTUNK …V ÁZLAT

67 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK GYŰJTŐKÖRE  A Z EGYES KÖNYVTÁRTÍPUSOK FŐ GYŰJTŐKÖRE K ÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK  K ATALÓGUS JELENTÉSE, FUNKCIÓJA  A HAGYOMÁNYOS ÉS AZ ELEKTRONIKUS KATALÓGUSOK  H AGYOMÁNYOS KATALÓGUSOK TÍPUSAI  A CÉDULAKATALÓGUS FELÉPÍTÉSE  E LEKTRONIKUS KATALÓGUSOK ÉS AZ IKR  K ERESÉS WEB OPAC- OKBAN A MIT MEGTANULTUNK …V ÁZLAT

68 Könyvtárinformatika témakör D OKUMENTUM D OKUMENTUM

69 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA  A dokumentum szó a latin docere (tanítani, oktatni) szóból származik.  A dokumentum önálló információ egység vagy önálló szellemi termék, célja az információ közlése, a tudás átadása, továbbadása.  A dokumentumokat több szempont szerint feloszthatjuk. D OKUMENTUM FOGALMA

70 Megjelenési forma szerint:  Nyomtatással készült dokumentumok  Nyomtatással készült dokumentumok (nyomdai úton sokszorosítják, nem változtatható, kézzelfogható)  Elektronikus úton előállított dokumentumok  Elektronikus úton előállított dokumentumok (számítógépen tárolt, könnyen átalakítható, rengeteg másolat készíthető, nem kötődik egy megjelenési formához; különböző elemekből tevődnek össze: szövegek, képek, hangok, videók) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMOK FELOSZTÁSA I.

71 Formai sajátosságok szerint:  Látható (vizuális) dokumentumok  Írásos (írásjelekkel, jelrendszerrel rögzített szövegek, kották)  Ikonográfiai (képek, fotók, térképek, filmek stb.)  Plasztikus (háromdimenziós alkotások: szobrok, érmék stb.)  Hallható (auditív) dokumentumok (hangszalag, hanglemez, kazetta, CD stb.)  Tapintható (taktilis) dok.-ok (Braille-írással készült könyvek) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMOK FELOSZTÁSA II.

72 Megjelenés gyakorisága szerint:  Eseti (egyszeri megjelenésű, befejezett, lezárt dokumentumok, egy vagy több kötetből állnak)  Monográfiák  Monográfiák (egykötetes könyv, pl. regény, szótár stb.)  Poligráfiák  Poligráfiák (többkötetes könyv, pl. húszkötetes lexikon)  Folytatódó (periodikusan megjelenő dokumentum, egymást követő részegységekből állnak)  Időszaki kiadványok  Időszaki kiadványok (pl. hírlapok, folyóiratok)  Sorozatok  Sorozatok (pl. Diákkönyvtár sorozat) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMOK FELOSZTÁSA III.

73 Könyvtárinformatika témakör D OKUMENTUMTÍPUSOK D OKUMENTUMTÍPUSOK

74 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA P ÉLDA DOKUMENTUMTÍPUSOKRA

75  Írásos dokumentumok  Könyvek  Időszaki kiadványok  Egyéb szöveges dokumentumok  Kép-, hangrögzítéses dok.-ok, mikroformák  Térképek  Hangdokumentumok  Kották  Videodokumentumok  Képek, fotók  Mikroformátumú dok.-ok  Digitális (elektronikus) dokumentumok  Hipertext  Multimédia S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMTÍPUSOK

76  Írásos dokumentumok:  Könyvek - 48 oldalnál nagyobb terjedelmű nyomdatermék, mely két fedőlapból és rögzített belső lapokból áll.  Időszaki kiadványok - Előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, mely egymást követő részegységekből áll, számozásuk vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg őket egymástól.  Egyéb szöveges dokumentumok - Azon írásos dokumentumok, melyek nem könyvek és nem időszaki kiadványok. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMTÍPUSOK

77  Könyvek: - Szépirodalmi könyvek: o Regények o Novelláskötetek o Verseskötetek o Mesekönyvek stb. -Szakirodalmi könyvek: o Ismeretterjesztő könyvek o Tankönyvek o Kézikönyvek o Lexikonok o Enciklopédiák o Szótárak S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMTÍPUSOK

78  Időszaki kiadványok: - Hírlap (naponta, hetente megjelenő kiadványok, céljuk az aktuális esemé- nyekről való tájékoztatás) Pl.: Népszabadság, Hajdú-Bihari Napló, Blikk (napi), HVG, 168 óra, Nők lapja, Képes sport (heti) -Folyóirat (részegységeik meghatározott időközönként - havonta, negyed- évente - jelennek meg, céljuk az adott szakterület legújabb eredményeinek a közlése) Pl.: Természet Világa, Kortárs, Alföld, História, Auto-motor sport stb. -Évkönyv (intézmények, testületek adják ki az adott időszakban végzett mun- kájuk eredményeiről) Pl.: Hőgyes Évkönyv, Meteor Csillagászati Évkönyv stb. -Sorozat (valamilyen szempont miatt összetartozó dokumentumok, például egy szerző művei sorozatként kiadva, vagy folytatásban megjelenő történetek) Pl.: Jókai összes művei, Diákkönyvtár, Alkonyat sorozat, Szent Johanna gimi stb. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMTÍPUSOK

79  Egyéb szöveges dokumentumok: -Kutatási, fejlesztési jelentések (egy folyamatban lévő vagy befejezett kutatásról közöl eredményeket, célja az új információk publikálása, a szakterületen dolgozók tájékoztatása) -Disszertációk (tudományos minősítés fokozatainak elnyerése érdekében készített értekezések) -Szabadalmi leírások (szabadalmaztatási eljárás során létrejövő, publikált dokumentum, szabadalmi vagy találmányi joggal védett új tudományos eredményekről szóló információkat tartalmaz) -Szabványosítási kiadványok (a szabvány valamely termékkel, technológiai folyamattal kapcsolatos kötelező megoldási módokat tartalmaz) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA 79 D OKUMENTUMTÍPUSOK

80 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F ELADAT Tudj konkrét példákat az alábbiakra!  Lexikon  Enciklopédia  Egynyelvű szótár  Többnyelvű szótár  Napilap  Hetilap  Folyóirat  Sorozat

81  Kép-, hangrögzítéses dok.-ok, mikroformák:  Térképek  Térképek (a föld vagy más égitest ábrázolása jelekkel)  Kották  Kották (zeneművek hangjegyírással készült formája)  Képek, fotók, reprodukciók  Képek, fotók, reprodukciók (valamilyen képi megjelenés)  Hangdokumentumok  Hangdokumentumok (valamilyen hang, zene)  Videodokumentumok  Videodokumentumok (valamilyen mozgókép és hang)  Mikroformátumú dokumentumok  Mikroformátumú dokumentumok (szöveges vagy képi információkat tartalmazó dokumentumok, melyek erős kicsinyítéssel készülnek, szabad szemmel nem olvashatók, speciális olvasókészülék szükséges hozzájuk) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMTÍPUSOK

82  Digitális dokumentumok:  Hipertext:  Hipertext: Kapcsolat van az egyes elemek között (link). Az összekapcsolt információk lehetnek szövegek, képek, hangok, videók is. A hipertext rendszer egy enciklopédiához hasonlít, több irányban lehet benne közlekedni, nincs előre meghatározott útvonal.  Multimédia:  Multimédia: Latin eredetű szó, jelentése multi=sok, média=valami között. A multimédia képek, hangok, szövegek együttese, számítógép vagy valamilyen e-eszköz kezeli őket a felhasználó irányításával, interaktív kezelőfelületeken. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUMTÍPUSOK

83 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D OKUMENTUM  D OKUMENTUM FOGALMA  D OKUMENTUMOK FELOSZTÁSA (megjelenési forma-, formai sajátosságok-, megjelenés gyakorisága szerint) D OKUMENTUMTÍPUSOK  D OKUMENTUMTÍPUSOK MEGHATÁROZÁSA ÉS JELLEMZŐI  Í RÁSOS DOKUMENTUMOK  K ÉP -, HANGRÖGZÍTÉSES DOKUMENTUMOK, MIKROFORMÁK  D IGITÁLIS DOKUMENTUMOK A MIT MEGTANULTUNK …V ÁZLAT

84 Könyvtárinformatika témakör I NFORMÁCIÓKERESÉS I NFORMÁCIÓKERESÉS

85 Az információkeresés hagyományos- és elektronikus dokumentumokban, illetve adattárakban végzett keresés, amelynek célja általában a felmerülő kérdések megválaszolása. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓKERESÉS Az információkeresés egyik első lépése a megfelelő információkereső eszköz kiválasztása. Ez igen fontos lépés, mert már itt eldőlhet, hogy a keresésünk sikeres lesz-e, illetve, hogy mennyire pontos választ tudunk adni a feltett kérdésre.

86 A keresőkérdés alapvetően háromféle irányultságú lehet, vonatkozhat:  bibliográfiai adatra (pl. szerző, cím, sorozat stb.) •Ki írta a Gyűrők ura kötetet? Ki fordította magyarra? •Milyen művei vannak Molière-nek? Miket írt Voltaire? •Mely részei vannak az Alkonyat sorozatnak?Stb.  tényszerű adatra (pl.: névre, időpontra, földrajzi helyre, életrajzi adatra, jelentéstartalomra utaló) •Kik voltak az Árpád házi királyaink? Mikor és hol született Örkény István? •Hol található Ópusztaszer? Mit jelent a korvina kifejezés?Stb.  egy adott témára (pl.: természettudomány, azon belül biológia, azon belül az emberi test részei, Nobel-díjas magyarok, ‘56-os forradalom stb.) •Mit tudunk Mátyás király könyvtáráról? Mi jellemző a számítógép generációkra?Stb. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ERESŐKÉRDÉS I.

87 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ERESŐKÉRDÉSII. A keresőkérdés és a keresőeszközök ismerete alapján dönthetjük el, hogy egy kérdés megválaszolására nagy valószínűséggel melyik eszköz a legalkalmasabb. Például egy névre vonatkozó kérdést olyan eszközből tudunk megválaszolni a legegyszerűbben, amelyik névmutatóval rendelkezik.

88 I. Direkt eszközök: a közvetlen tájékozódást segítik, választ adnak a feltett kérdéseinkre. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓKERESÉS ESZKÖZEI  Lexikonok  Enciklopédiák  Szótárak  Adattárak  Egy-egy szakterület kézikönyvei  Teljes szövegű adatbázisok II. Indirekt eszközök: a közvetett tájékozódás eszközei, megmutatják, hogy milyen dokumentumokban keressük a választ a felvetődő kérdéseinkre.  Bibliográfiák  Katalógusok  Repertóriumok  Elektronikus katalógusok, adatbázisok

89  Lexikonok: betűrendbe rendezett szócikkek alapján kereshetünk bennük.  Enciklopédiák: általában tematikus, téma szerinti elrendezés- ben tartalmazzák az ismereteket.  Szótárak: a szavak, kifejezések betűrendje szerint rendezettek.  Adattárak: belső elrendezésük az adattár funkciójától és a feldolgozott anyagtól függ. (Lehet pl. időrend, név szerint abc)  Egy-egy szakterület kézikönyvei: változatos szerkezetűek, de a tematikus, téma szerinti elrendezés a leggyakoribb. Téma részletesen itt: www.tudasbazis.sulinet.hu www.tudasbazis.sulinet.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA D IREKT KERESÉSI ESZKÖZÖK

90  Bibliográfiák: rendszerezett jegyzék. Szerkezetük változatos lehet, a betűrendtől a téma szerinti elrendezésig. (A hangleme- zekről, audió CD-kről készült bibliográfiát diszkográfiának nevezzük.)  Katalógusok: a könyvtár gyűjteményéről tájékoztatnak. Az állományt alkotó dokumentumok adatait közlik és lehetővé teszik a dokumentumok visszakereshetőségét.  Repertóriumok: időszaki kiadvány tartalmi feltárása. Általában időrendi sorrendben tárja fel a sajtótermékeket. Adott lapban megjelent cikkek, tanulmányok adatait közli. Téma részletesen itt: www.tudasbazis.sulinet.hu www.tudasbazis.sulinet.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NDIREKT KERESÉSI ESZKÖZÖK

91  Keresés direkt eszközökben: • Keresés lexikonokban… • Keresés enciklopédiákban… • Keresés szótárakban… • Keresés adattárakban…  Keresés indirekt eszközökben: • Keresés katalógusban… • Keresés bibliográfiában… • Referáló lapok… Témáról bővebben itt: Feladat: keresési téma áttanulmányozása a www.sulinet.hu weboldalon. + Órán kapott négy szó (állat, ruha, foglalkozás, munkaeszköz) jelentésének meghatáro- zása hagyományos keresési eszköz segítségével! Legyen forráshivatkozás is, honnan van az információ! (szerző, cím, megjelenési adatok, oldal) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ERESÉS DIREKT ÉS INDIREKT ESZKÖZÖKBEN

92 Apparátusnak nevezzük az adott direkt vagy indirekt eszközben, dokumentumban történő keresést segítő eszközöket. Ilyen apparátusok például : névmutató, index, helynévtár, tárgyszó lista, tartalomjegyzék stb. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA A PPARÁTUS

93  Direkt keresés A direkt eszközök apparátusát alkotó eszközök lehetnek: mutatók (név, helynév, tárgy stb.), időrendi táblázatok, irodalomjegyzékek, bibliográfiák, tartalomjegyzék, szó- és névmagyarázatok, illusztrációk jegyzéke.  Indirekt keresés Az indirekt eszközök apparátusát alkotó eszközök lehetnek: mutatók (név, helynév, tárgy stb.), tartalomjegyzék, szó- és névmagyarázatok.  Szerző és cím szerinti keresés Pl. leíró katalógus, könyvtári polcon keresés, bibliográfiában keresés stb.  Tárgy (téma) szerinti keresés Pl. szakkatalógus, tárgyszókatalógus, kézikönyvben való keresés stb. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ERESÉSI APPARÁTUS HASZNÁLATA

94 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓKERESÉS  I NFORMÁCIÓKERESÉS FOGALMA  I NFORMÁCIÓKERESÉS ESZKÖZEI  D IREKT KERESÉSI ESZKÖZÖK  I NDIREKT KERESÉSI ESZKÖZÖK  K ERESÉS DIREKT ÉS INDIREKT ESZKÖZÖKBEN  K ERESÉSI APPARÁTUS A MIT MEGTANULTUNK …V ÁZLAT

95 Könyvtárinformatika témakör K ERESÉS AZ INTERNETEN K ERESÉS AZ INTERNETEN

96  Menetrendek www.menetrendek.huwww.menetrendek.hu - A tömegközlekedés hivatalos menetrendjei egy helyen. www.menetrendek.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK A NETEN I.  VOLÁN Menetrend  MÁV Menetrend  GySEV Menetrend  BKV Menetrend  MAHART Menetrend Feladat: Keresd meg, hogy busszal, illetve vonattal mikor/hogy tudunk elutazni Egerbe szombat reggel és vissza este!

97  Útvonaltervezők, térképek  Keresd meg a www.utvonalterv.hu oldalon, milyen útvonalon juthatunk el Hajdúszoboszlóról Egerbe! www.utvonalterv.hu  Keresd meg a Google műholdtérképén az iskolád!  Keresd meg a saját lakcímed is a Google térképén!  Keresd meg a térképen az Egri Várat is! S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK A NETEN II.

98  Időjárás  Keresd meg a www.koponyeg.hu oldalon, milyen időjárás várható a szünetben Egerben! www.koponyeg.hu  Nézd meg, hogy milyen idő várható a következő 15 napban Hajdúszoboszlón!  A www.idokep.hu weboldalon is nézd meg milyen időjárást ígérnek Egerben és keresd meg a webkamerán az egri Dobó tér képét! www.idokep.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK A NETEN III.

99  Telefonszám tudakozók www.telefonszam-tudakozo.huwww.telefonszam-tudakozo.hu - Telefonszám tudakozó - online tudakozó és telefonkönyv. www.telefonszam-tudakozo.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK A NETEN IV.  Telekom tudakozó  Telenor tudakozó  Vodafone tudakozó  UPC tudakozó  Invitel tudakozóstb. Feladat: Nézd meg, szerepel-e a saját telefon- számod az e-telefonkönyvben! Keress rá egy barátod / barátnőd számára is!

100  Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK mek.oszk.hu mek.oszk.hu  OSZK Digitális Könyvtár - OSZK DK oszkdk.oszk.hu oszkdk.oszk.hu  E-korvinák www.corvina.oszk.hu www.corvina.oszk.hu  Jeles Napok (ünnepek, évfordulók) jelesnapok.oszk.hu jelesnapok.oszk.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK, GYŰJTEMÉNYEK A NETEN I.

101  Petőfi Irodalmi Múzeum - PIM www.pim.hu www.pim.hu  Névtér, irodalmi adattárak  Irodalmi évfordulók  Digitális Irodalmi Akadémia - DIA www.pim.hu/dia www.pim.hu/dia S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK, GYŰJTEMÉNYEK A NETEN II.

102  Virtuális Kiállítások mek.oszk.hu/html/kiallitas.html mek.oszk.hu/html/kiallitas.html  Digitális Képarchívum keptar.oszk.hu keptar.oszk.hu  Magyar Digitális Képkönyvtár www.kepkonyvtar.hu www.kepkonyvtar.hu  Képzőművészet Magyarországon www.hung-art.hu www.hung-art.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK, GYŰJTEMÉNYEK A NETEN III.

103  Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Film- intézet: központi online felületen teszik közzé az összegyűjtött, digitalizált és feldolgozott értékeket www.mandarchiv.hu www.mandarchiv.hu  Kultúrkincs digitalizálva: bemutatja a magyar kulturális örökséget egységes formában www.kulturkincs.hu www.kulturkincs.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK, GYŰJTEMÉNYEK A NETEN IV.

104  Nemzeti Audiovizuális Archívum: célja a magyar közszolgálati csatornák, és a két legnagyobb kereskedelmi csatorna magyar gyártású és magyar vonatkozású televíziós, illetve rádiós műsorszámainak összegyűjtése, megőrzése és kezelése. www.nava.hu www.nava.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÖNYVTÁRAK, GYŰJTEMÉNYEK A NETEN V.

105  Egészség, táplálkozás, receptek www.hazipatika.com www.hazipatika.com  Tinigondok, kérdésekwww.kamaszpanasz.hu www.kamaszpanasz.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H ASZNOS INFORMÁCIÓK AZ INTERNETEN I.

106  Hivatalos ügyek, információk, ügykezelés www.magyarorszag.hu www.magyarorszag.hu  Ügyfélkapu https://ugyfelkapu. magyarorszag.hu/ https://ugyfelkapu. magyarorszag.hu/  Jogszabálykereső https://kereses.magyarorszag.hu/ jogszabalykereso https://kereses.magyarorszag.hu/ jogszabalykereso https://kereses.magyarorszag.hu/ jogszabalykereso https://kereses.magyarorszag.hu/ jogszabalykereso S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H ASZNOS INFORMÁCIÓK AZ INTERNETEN II.

107  Felvételivel, továbbtanulással kapcsolatos információkwww.felvi.hu www.felvi.hu  Tesztek készítése a felvi.hu-n  Origó nyelvvizsgawww.itk.hu www.itk.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H ASZNOS INFORMÁCIÓK AZ INTERNETEN III.

108 www.sulinet.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA T ANULÁST SEGÍTŐ ANYAGOK A NETEN I.

109 www.mozaik.info.hu S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA T ANULÁST SEGÍTŐ ANYAGOK A NETEN II.

110 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ERESÉS AZ INTERNETEN  K ÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK A NETEN  K ÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK A NETEN (menetrendek, térképek, útvonalterv, időjárás, telefonszám)  K ÖNYVTÁRAK, GYŰJTEMÉNYEK A NETEN  K ÖNYVTÁRAK, GYŰJTEMÉNYEK A NETEN (OSZK, PIM, Virtuális Kiállítások, Digitális Képarchívumok, Képzőművészet, MANDA, NAVA)  H ASZNOS INFORMÁCIÓK AZ INTERNETEN  H ASZNOS INFORMÁCIÓK AZ INTERNETEN (Egészség, táplálkozás, receptek, tinigondok, hivatalos ügyek, ügyfélkapu, jogszabályok, felvi, origó)  T ANULÁST SEGÍTŐ OLDALAK  T ANULÁST SEGÍTŐ OLDALAK (Sulinet, Mozaik) A MIT MEGTANULTUNK …V ÁZLAT

111 Könyvtárinformatika témakör K ÉRDÉSTŐL AZ EREDMÉNYIG K ÉRDÉSTŐL AZ EREDMÉNYIG

112 A problémafelismerés fokozatai: 1.A probléma azonosítása (megérzése). 2.A probléma megfogalmazása röviden (szavakba öntés). 3.A probléma megoldásához valamilyen megoldási modell választása (módszerek, alternatívák meghatározása). S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLET I.

113 1.Azonosítás  nem látunk… sötét lett… 2.Szavakba öntés  kiégett az égő… már megint a „körte”… 3.Megoldási alternatívák  kellene egy lámpa, gyertya, mobil… S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLET II. Példa: Otthon tanulunk este a kislámpa mellett a másnapi témazáró dolgozatra. Egyszer csak „pukk” és...

114 Cél:  Eljutni a referensz vagy információkérő kérdés megfogalmazásáig,  és ezt követi majd egy strukturált kérdés, ami pontosítja a probléma megoldásához szükséges keresőeszközök használatát. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLET III.

115  Referensz kérdés: természetes nyelven megfogalmazott kérdések, tartalmazza az információkérést, az eligazító és az adminisztratív jellegű kérdések kivételével.  Strukturált kérdés: előre meghatározott, megtervezett kérdések. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLET IV.

116  A referensz kérdés megfogalmazása szerint lehet:  elsődleges kérdés,  másodlagos kérdés,  nyitott kérdés,  zárt kérdés. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLET V.

117  Elsődleges kérdés: Közvetlenül a meghatározott problémára irányuló (problémaközeli) kérdések.  Másodlagos kérdés: Az elsődleges kérdésekre adott válaszokból következő kérdések.  Nyitott kérdés: Szabad szöveges választ igényel, nem határozható meg pontosan, mire vonatkozik, így a válasz formája sem határozható meg pontosan.  Zárt kérdés: Meghatározza a válaszmondatok formáját, pontos választ igényel. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLET VI.

118 Kérdések típusai:  A felmerülő problémára megfogalmazódó kérdés vonatkozhat:  bibliográfiai adatra,  tényszerű adatra,  egy adott témára. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLET VII.

119  A tényszerű adatokra vonatkozó kérdés tovább bontható, lehet:  névre,  földrajzi egységre,  időpontra,  életrajzi adatra,  jelentéstartalomra utaló.  Ez alapján megkülönböztetünk: bibliográfiai kérdést, ténykérdést és témakörre vonatko- zó kérdést. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLET VIII.

120  Bibliográfiai kérdés: bibliográfiai adatra, információra irányuló kérdés (szerzőre, címre, megjelenési adatra stb. vonatkozik).  Ténykérdés: tényadat szerzésre irányuló kérdés (nevekre, kronológiai, földrajzi, életrajzi stb. adatokra vonatkozik).  Témakörre vonatkozó kérdés: adott témára, tudományterületre irányuló kérdés (történelmi, irodalmi, nyelvi, vallási, filozófiai, jogi stb. témára vonatkozó kérdés). S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLET IX.

121 A kérdéseknek két jellemző paramétere van:  Tartalom: a kérdésben leírt problémát hogyan tudjuk a megfelelő tudományterülethez vagy több tudomány- területhez kapcsolni.  Terjedelem: a problémakört a megfelelő szintre kell szűkíteni vagy bővíteni. Ez sok esetben nehéz, mert nem találjuk azt a határt, amely még releváns, azaz fontos, a tárgyhoz tartozó és jelentősen kiszűri a zajokat. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLET X.

122 Kérdések megfogalmazása:  A végső feladat a strukturált (megfelelően felépített, megter- vezett) kérdés megfogalmazása adott problémára vonatkozóan. Kérdésekkel szembeni követelmények:  pontosság,  lényegre törés,  egyértelműség,  megfelelő logikai szerkezet. A strukturált kérdés tartalmilag és terjedelmében is átgondolt, alkalmas arra, hogy szabványosított kérdéssé alakítsuk. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLET XI.

123 Hibalehetőségek a kérdések megfogalmazásakor:  A kérdésben megadott hibás alternatívák.  A kérdésben adott hibás választási igény.  A hibás teljességi igény.  A fogalmak zavarossága, bizonytalansága.  A hibás szintaxis.  Stb. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA I NFORMÁCIÓS SZÜKSÉGLET XII.

124 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÉRDÉSFELTEVÉS I.

125  A felmerülő probléma, vagy megoldandó feladat kapcsán megfogalmazott referensz kérdés természetes nyelven van, így azt át kell alakítani olyan formára, amellyel a direkt (pl. lexikonok), illetve az indirekt (pl. katalógusok) keresési eszközökhöz fordulhatunk. A kérdést tehát át kell alakítani standardizált kérdéssé.  A referensz kérdés tartalmát meg kell adni valamilyen mesterséges információkereső nyelven (pl. ETO). Fontos a kérdés pontossága és terjedelme is. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÉRDÉSFELTEVÉS II.

126  Szükség esetén korrigálni kell a kérdés tartalmát, terjedelmét és pontosságát. Ezzel elkészül a standardizált kérdés, amivel tudunk keresni.  A keresőkérdést hozzá kell igazítani az alkalmazni kívánt keresőeszköz keresőprofiljához. (Keresőprofil pl. egy webOPAC keresési űrlapja.)  Sok esetben nem elég egy kérdést megadni a felmerült probléma megoldásához, hanem kérdésalternatívákat kell megfogalmaznunk. hogy a témához kapcsolódó lehető legtöbb releváns találatot kapjunk. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÉRDÉSFELTEVÉS III.

127  A keresőkérdések összekapcsolásához alkalmazhatunk:  Boole-operátorokat: ÉS - ANDVAGY - ORNEM - NOT  Relációkat : >==<> >==<>  A találatok számát tudjuk módosítani (bővíteni, szűkíteni):  csonkolással - *  helyettesítéssel - ? S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÉRDÉSFELTEVÉS IV.

128 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA K ÉRDÉSTŐL AZ EREDMÉNYIG  A PROBLÉMAFELISMERÉS FOKOZATAI  C ÉL : REFERENSZ KÉRDÉS - STRUKTURÁLT KÉRDÉS  K ÉRDÉSEK TÍPUSAI  K ÉRDÉSEK JELLEMZŐI  K ÉRDÉSEK MEGFOGALMAZÁSA  H IBALEHETŐSÉGEK  K ÉRDÉSFELTEVÉS FOLYAMATA  K ERESŐKÉRDÉSEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA  K ÉRDÉSEK SZŰKÍTÉSE, BŐVÍTÉSE A MIT MEGTANULTUNK …V ÁZLAT

129 Könyvtárinformatika témakör F ORRÁSFELHASZNÁLÁS

130 Forráskritika: A keresés során kapott eredményhal- mazt fenntartással kell kezelni! A kapott információk hitelességét, értékét ellenőrizni szükséges!  Forráskritika módszerei:  külső, formai jegyek tanulmányozása  belső, tartalmi jegyek tanulmányozása  Ezek alapján kell eldönteni, hogy egy dokumentum tartalma megfelel-e a valóságnak, hiteles-e a dokumen- tum, a saját szakterületét helytálló módon reprezentálja, vagy szakmaisága megkérdőjelezhető, azaz hiteltelen. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA T ALÁLT ANYAGOK FELHASZNÁLÁSA I.

131  A találati halmazba összegyűjtöttük a kérdésünk kapcsán szóba jöhető forrásokat. Ezután ki kell választanunk a használható dokumentumokat.  A kiválasztás elsődleges szempontja, hogy az egyes dokumentumok számunkra milyen mértékben tartalmaznak lényeges, a tárgyhoz tartozó (releváns) információkat, és mennyi a lényegtelen, nem a tárgyhoz tartozó (irreleváns) információ. (Megkíséreljük a keresés eredményeként kapott információhalmazból kiszűrni a „zajt”, a felesleget.) S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA T ALÁLT ANYAGOK FELHASZNÁLÁSA II.

132  Az eredményként kapott források felhasználása- kor fontos a megfelelő és szabályszerű hivatkozás!  A kiválasztott források felhasználása csak meghatározott formai és etikai követelmények szerint történhet. Ezeket szabványok, jogszabá- lyok írják elő (pl. a szerzői jogi törvény). S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA T ALÁLT ANYAGOK FELHASZNÁLÁSA III.

133  A különböző forrásokból szerzett információk esetében jelezni kell, hogy a felhasznált gondolat, adat honnan származik, azaz hivatkozás szükséges!  Kivételt teszünk, ha közismert, lexikonszerű adatokról van szó. (Pl. egy költő születési ideje)  Megsértjük az etikai normákat, ha mások gondola- tait eltulajdonítjuk! A plagizálás bűncselekmény!  Minden esetben tartsuk be a forrásfelhasználásra vonatkozó etikai követelményeket és szabályokat! S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA T ALÁLT ANYAGOK FELHASZNÁLÁSA IV.

134 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F ORRÁSFELHASZNÁLÁS  F ORRÁSKRITIKA  F ORRÁSKRITIKA MÓDSZEREI  F ORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA  H IVATKOZÁSOK SZÜKSÉGESSÉGE A MIT MEGTANULTUNK …V ÁZLAT

135 Könyvtárinformatika témakör H IVATKOZÁSOK SZABÁLYAI

136  MSZ ISO 690:1991 Meghatározza a publikált könyvekre és időszaki kiadványokra, a bennük található fejezetekre és cikkekre vonatkozó bibliográfiai hivatkozások adatelemeit. Előírja az adatelemek sorrendjét és a forráskiadványból származó információk leírására vonatkozó szabályokat.  A szabványban megadott hivatkozási formula egy ajánlás, de kiadványonként eltérhet.  Fontos, hogy a hivatkozás készítője egy dokumentumon belüli a hivatkozásaiban következetes legyen!  A jegyzékben szereplő hivatkozások ábécé rendben legyenek! S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H IVATKOZÁSOK SZABÁLYOZÁSA

137 Hivatkozás a kiadvány egészére 1.  Könyvek: Szerző (-k): Cím. Kiadás száma. Kötet száma. Megjelenés helye, kiadó, éve. Terjedelem. (Sorozat címe, kötet száma). Pl.: Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. köt. 1. Általános rész I–II. Bp., 1970. A háromnál több szerző által írt mű címe. Szerk.: Neve. Kiadás száma. Kötet száma. A megjelenés helye, kiadó, éve. Terjedelem. (Sorozat címe, kötet száma). Pl.: Mátyás király 1458–1490. Szerk.: Barta Gábor. Bp., 1990. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H IVATKOZÁSOK LEHETSÉGES FORMÁJA I.

138 Hivatkozás a kiadvány egészére 2.  Időszaki kiadványok: Cím. Szerzőség. Kiadás. A részegység megjelölése (keltezés és/vagy sorszám). Megjelenés helye, kiadó, éve. (Sorozat címe, kötet száma). Pl.: Természettudományi Közlöny (Bp., 1869–1944., 1957– ). S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H IVATKOZÁSOK LEHETSÉGES FORMÁJA II.

139 Hivatkozás a kiadvány egy részére 1.  Tanulmány (cikk) egy kötetben: A tanulmány (cikk) szerzője (szerzői): A tanulmány (cikk) címe. In: A tanulmánykötet szerzője: A tanulmánykötet címe. Kiadás száma. Kötet száma. A megjelenés helye, kiadó, éve. Terjedelem. (Sorozat címe, kötet száma). Pl.: Kosáry Domokos: Magyar történetírás a két világháború között. In: Kosáry Domokos: A történelem veszedelmei. Írások Európáról és Magyarországról. Bp., 1987. 321–351. p. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H IVATKOZÁSOK LEHETSÉGES FORMÁJA III.

140 Hivatkozás a kiadvány egy részére 2.  Folyóiratcikk: A folyóiratcikk szerzője: A cikk címe. In: A folyóirat címe, Évfolyam. (Év) Kötet száma. Szám. Cikk terjedelme p. (-tól -ig). Pl.: Pálffy Géza: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI–XVII. században. In: Fons, 1. (1994) 1. sz. 79–90. p. S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H IVATKOZÁSOK LEHETSÉGES FORMÁJA IV.

141 Internetes tartalomra való hivatkozás 1.  Honlap részre: Hivatkozott anyag címe, rövid leírása (felhasználás idejének megadása, a pontos dátum) teljes internetes link Pl.: Könyvtárinformatika tananyag a sulinet tudásbázisában az informatika tantárgyrészen belül (2013. október 22.) http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/ http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/ S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H IVATKOZÁSOK LEHETSÉGES FORMÁJA V.

142 Internetes tartalomra való hivatkozás 2.  Mű, tanulmány (cikk) elektronikus formában: Mű, tanulmány (cikk) szerzője: címe. Közzététel helye. Ideje. (felhasználás idejének megadása, a pontos dátum) teljes internetes link Pl.: Antalóczi Lajos: Az egri Főegyházmegyei Könyvtár története. Magyar Elektronikus Könyvtár. 2004-05-14. (2013. október 22.) Pl.: Antalóczi Lajos: Az egri Főegyházmegyei Könyvtár története. Magyar Elektronikus Könyvtár. 2004-05-14. (2013. október 22.) http://mek.oszk.hu/01700/01770 http://mek.oszk.hu/01700/01770 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H IVATKOZÁSOK LEHETSÉGES FORMÁJA VI.

143 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA H IVATKOZÁSOK SZABÁLYAI  H IVATKOZÁSOK SZABÁLYOZÁSA  H IVATKOZÁSOK LEHETSÉGES FORMÁI  H IVATKOZÁS A KIADVÁNY EGÉSZÉRE  K ÖNYVEK  I DŐSZAKI KIADVÁNYOK  H IVATKOZÁS A KIADVÁNY EGY RÉSZÉRE  T ANULMÁNY ( CIKK ) EGY KÖTETBEN  F OLYÓIRATCIKK  I NTERNETES HIVATKOZÁS A MIT MEGTANULTUNK …V ÁZLAT

144 Könyvtárinformatika témakör I RODALOMJEGYZÉK KÉSZÍTÉSE

145 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA G YAKORLATI FELADAT LEÍRÁSA I.  Irodalomjegyzék készítése a feladat egy, a megadott listán szereplő témában. (Nem kell a témát tétel formájában kifejteni, vagy beszámolót, illetve dolgozatot írni belőle, hanem a témához kapcsolódó információk begyűjtése a feladat, és ebből egy szabályos irodalomjegyzék elkészítése!)  Mindenki egyénileg választ témakört, amiről információt gyűjt, majd szabályos hivatkozások formájában összeállít egy irodalomjegyzéket.  Ezt követően e-mail-ben elküldi a megadott címre a kész feladatot névvel és csoportszámmal együtt.

146 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA G YAKORLATI FELADAT LEÍRÁSA II.  Irodalomjegyzék minimális tartalma:  5 darab hagyományos, nyomtatott dokumentum a témához kapcsolódóan  5 elektronikus dokumentum a témához kapcsolódó- an (lehet pl. CD, DVD, e-book, honlap stb.)  2 időszaki kiadványban megjelent cikk vagy tanul- mány, melyek illeszkednek az adott témakörhöz  A hivatkozások szabályosak legyenek a tanultak szerint és következetes jelölési módszert kell alkalmazni!

147 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA G YAKORLATI FELADAT LEÍRÁSA III. E LKÉSZÍTÉS HATÁRIDEJE :  2013. november 15. F ELADAT ELKÜLDÉSE :  Az irodalomjegyzék Word dokumentum formájá- ban készüljön igényesen megformázva! A küldési cím: heginfo2013@gmail.com (Ne felejtsd el megadni a levélben a neved, az osztályod és a csoportod!) heginfo2013@gmail.com

148 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA G YAKORLATI FELADAT LEÍRÁSA IV. É RTÉKELÉS :  A feladat megoldása értékelésre kerül és a kapott érdemjegy bekerül a naplóba.  Amennyiben a feladatot valaki nem készíti el, elégtelen értékelést kap. S EGÍTSÉG :  Könyvtárinformatika témakör kapcsán tanult anyagok. Akinek kérdése adódna, vagy elakad valamiben, kereshet a heginfo2013@gmail.com címen. heginfo2013@gmail.com

149 Könyvtárinformatika témakör ELMÉLETI SZÁMONKÉRÉS

150 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F ORMA ÉS IDŐPONT :  A számonkérés írásban történik teszt formájában számítógépes megoldással az őszi szünet után. T ANANYAG :  A könyvtárinformatika témakörben az órákon elhangzot- tak, továbbá az ebben a prezentációban lévő anyagok, illetve az internetes hivatkozásokon elérhető tartalmak.  További információk: http://heg-info.webnode.hu http://heg-info.webnode.hu  Gyakorlásnak: sulinet tudásbázisában az Informatika tantárgy Könyvtárinformatika témakör tesztkérdései! E LMÉLETI SZÁMONKÉRÉS I.

151 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA S EGÉDESZKÖZ :  Semmilyen segédeszköz (jegyzet, puska, padszomszéd, stb.) NEM használható! Kizárólag az egyéni tudás számít!!! É RTÉKELÉS :  Az elért pontszám alapján a százalékos arány szerint: 80% felett 5, 60% felett 4, 40% felett 3, 25% felett 2, alatta 1  Meg nem engedett eszköz használata esetén elégtelen kerül beírásra a naplóba a számonkérés eredményeként!  Meglévő kis ötös felhasználható a jobb jegyért 1-5 pontérték hiányzása esetén. E LMÉLETI SZÁMONKÉRÉS II.

152 S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA E REDMÉNYES FELKÉSZÜLÉST M INDENKINEK !!! Jó jegyet szeretnék adni a csoport minden tagjának, így taaaaannuuuljaaatooook!  Kérdés esetén elértek a heginfo2013@gmail.com címen. heginfo2013@gmail.com Összeállította: Sándor Judit (HEG)

153  Kokas Károly, Dr.: Könyvtárhasználat 5-10. : tankönyv. 5. kiadás. Szeged, Mozaik Kiadó, 2007. 64 p. Azonosító MS-2153 Könyvtárhasználat 5-10.Könyvtárhasználat 5-10.  Kokas Károly Dr., Rozgonyi-Borus Ferenc: Informatika középiskolásoknak : tankönyv - számítástechnika és könyvtárhasználat. : 9-10. évfolyam. 9. kiadás. Szeged, Mozaik Kiadó, 2011. 208 p. Azonosító MS-2151 Informatika középiskolásoknakInformatika középiskolásoknak  konyvtar.hu oldalon lévő wiki témához kapcsolódó szócikkei (2013. október 22.) http://konyvtar.hu/wiki/Könywiki:Témajavaslatok http://konyvtar.hu/wiki/Könywiki:Témajavaslatok  Könyvtárhasználat tananyag az Öveges Oktatási Portálon (2013. október 22.) http://oktatas.oveges-szi.hu/mod/resource/index.php?id=3 http://oktatas.oveges-szi.hu/mod/resource/index.php?id=3  Könyvtárinformatika tananyag a sulinet tudástárában (2013. október 22.) http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/ http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/ S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F ELHASZNÁLT IRODALOM I.

154  Méliusz Juhász Péter Könyvtár honlapon a Városi könyvtár részen belül a Gyerekeknek készült Könyvtári ismeretek oldalak (2013. október 22.) http://www.dbvk.hu/index.php?do=gyerek-kvism http://www.dbvk.hu/index.php?do=gyerek-kvism  Wikipédia – A szabad enciklopédia: Könyvtár szócikk (2013. október 22.) http://hu.wikipedia.org/wiki/Könyvtár http://hu.wikipedia.org/wiki/Könyvtár  Wikipédia – A szabad enciklopédia: Agyagtábla-könyvtárak szócikk (2013. október 22.) http://hu.wikipedia.org/wiki/Agyagtábla-könyvtárak http://hu.wikipedia.org/wiki/Agyagtábla-könyvtárak  Wikipédia – A szabad enciklopédia: Papirusz szócikk (2013. október 22.) http://hu.wikipedia.org/wiki/Papirusz http://hu.wikipedia.org/wiki/Papirusz  Wikipédia – A szabad enciklopédia: Pergamen szócikk (2013. október 22.) http://hu.wikipedia.org/wiki/Pergamen http://hu.wikipedia.org/wiki/Pergamen S ZÖVEGES DOKUMENTUMOK ELŐFORDULÁSA F ELHASZNÁLT IRODALOM II.


Letölteni ppt "K ÖNYVTÁRINFORMATIKA K ÖNYVTÁRINFORMATIKA 9E. Könyvtárinformatika témakör A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI A SZÖVEG ÉS JELLEMZŐI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések