Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

UMFT infovonal: 06 40 638 638 • Kedvezményezett:Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. • A.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "UMFT infovonal: 06 40 638 638 • Kedvezményezett:Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. • A."— Előadás másolata:

1 UMFT infovonal: 06 40 638 638 nfu@meh.hu • www.nfu.hu Kedvezményezett:Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. • www.fszek.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató programsorozat lebonyolítása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által (TAMOP 3.2.4-08/1/KMR/2009-007)

2 JÁRNAK-E AZ EMBEREK KÖNYVTÁRBA? •JÁRNAK-E AZ EMBEREK KÖNYVTÁRBA? •JÓ KÉRDÉS! •JÁRNAK-E AZ EMBEREK KÖNYVTÁRBA? •JOGOS KÉRDÉS! •JÁRNAK-E AZ EMBEREK KÖNYVTÁRBA? •LELKIISMERETI KÉRDÉS! •JÁRNAK-E AZ EMBEREK KÖNYVTÁRBA? •KÉRDEZD MEG A KÖNYVTÁROST! Ő CSAK TUDJA! HISZEN OTT MINDENT TUDNAK!

3 JÁR-E KÖNYVTÁR AZ EMBEREKHEZ? •EZ KÉRDÉS? MIKOR JÁRNA? •HÁT, –…HA OTTHON VAN! –…HA ÚTRA KEL! –…HA A HÁLÓ FOGLYA! –…HA CSAK A MOBILLAL TUD! –…HA ELNYELTE A TÉR! –…HA…

4 MIT TEGYEN A KÖNYVTÁR ?  A KÖNYVTÁR ÉS A TÁRSADALOM KÖZÖTTI INTERAKCIÓ KITERJESZTÉSE  A HASZNÁLÓ KÖZÖNSÉG VÁLTOZÓ IGÉNYEINEK VALÓ MEGFELELÉS  A MEGLÉVŐ KOMMUNIKÁCIÓ KITERJESZTÉSE  A KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG HASZNOSSÁGÁNAK NÖVELÉSE  ÚJ KOMMUNIKÁCIÓS FORMÁK  ÚJ HASZNÁLÓK BEVONÁSA

5 ÚT A TÁMOP-HOZ MEGÚJULÁS A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁRBAN 1997-2009 (2012)

6 MÉRFÖLDKÖVEK •PÁLFFY-PROJEKT (1997) –ZENEI GYŰJTEMÉNY –JAPÁN KULTURÁLIS ALAP •WENCKHEIM-PROJEKT (1998-2001) –KÖZPONTI KÖNYVTÁR : REKONSTRUKCIÓ ÉS BŐVÍTÉS –SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS –INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA ALAPJAI –NAGYVÁROSI KÖNYVTÁR

7 MÉRFÖLDKÖVEK •STARTÉGIAI TERV I. (2002-2008) –CÉLOK: –PARADIGMAVÁLTÁS –TECHNOLÓGIAI VÁLTÁS –A SZOLGÁLTATÁSI POTENCIÁL BŐVÍTÉSE –ELÉRT SZOLGÁLTATÁSI SZINT STABILIZÁLÁSA –A KERÜLETI TAGKÖNYVÁRAK FEJLESZTÉSE

8 MÉRFÖLDKÖVEK •STRATÉGIAI TERV I. (2002-2008.) –EREDMÉNYEK: •KÖNYVTÁRTECHNOLÓGIA:CORVINA IKR •EGYSÉGES KATALÓGUS (2004. 12. 13.) •HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK A TAGKÖNYVTÁRAKBAN •PORTÁL (2004) •KÖZPONTOSÍTOTT GYARAPÍTÁS •TAGKÖNYVTÁRAK (ÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS, SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS)

9 MÉRFÖLDKÖVEK STRATÉGIAI TERV II. (2008-2012) •MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁS •MAGAS SZÍNVONALÚ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER •HAGYOMÁNYOS KÖNYVTÁR TUDÁSTÁRRAL •ADATBÁZISOK ÉS ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK •LEGKORSZERŰBB SZOLGÁLTATÁSI FORMÁK •KORSZERŰ ISMERETEKKEL ÉS MEGFELELŐ KOMPETENCIÁKKAL RENDELKEZŐ SZAKEMBEREK •AZ OLVASÁSI, INFORMÁCIÓKERESÉSI ÉS DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE RÉVÉN AZ OKTATÁS, VALAMINT A TANULÁS TÁMOGATÁSA •A FOGYATÉKKAL ÉLŐK KIEMELT TÁMOGATÁSA

10 MÉRFÖLDKÖVEK TÁMOP 3.2.4 TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ –KAPCSOLAT A STRATÉGIÁHOZ •IDŐBELI EGYBEESÉS •AZONOS CÉLOK •ÚJ LEHETŐSÉGEK •GARANTÁLT MEGVALÓSULÁS •FINANSZÍROZÁSI BIZTONSÁG

11 TÁMOP 3.2.4 TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

12 TÁMOP 3.2.4 TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ •A PÁLYÁZATI KIÍRÁS (2008. MÁJUS)  A KIÍRÁS ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK ALAPOS TANULMÁNYOZÁSA  A LEHETŐSÉGEK SZÁMBA VÉTELE  TÁJÉKOZÓDÁS A LEHETSÉGES PÁLYÁZATI PARTNEREKRŐL

13 TÁMOP 3.2.4 TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ •A PÁLYÁZATI KIÍRÁS  A LEHETŐSÉGEK FELDOLGOZÁSA •ÖNÁLLÓ - KONZORCIUMI •KÖTELEZŐ - VÁLASZTHATÓ •KÖLTSÉG

14 TÁMOP 3.2.4 TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ •KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK  ORSZÁGOS ELVEKHEZ IGAZODÓ KATALÓGUS ÉS ADATBÁZIS  INTERAKTÍV PORTÁL  OLVASÁSKULTÚRA FEJLESZTÉSE (KAMPÁNY, PROGRAM)  KÖNYVTÁROSI SZAKTUDÁS FEJLESZTÉSE

15 TÁMOP 3.2.4 TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ •VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK (1)  24 ÓRÁS ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK  TARTALOMSZOLGÁLTATÓ HONLAP  HELYISMERETI SZOLGÁLTATÁSOK  HATÉKONYSÁGOT MÉRŐ MÓDSZEREK ÉS MUTATÓK KIDOLGOZÁSA  INFORMÁCIÓKERESÉSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

16 TÁMOP 3.2.4 TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ •VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK (2)  KÖNYVTÁROSI SZAKTUDÁS ÉS NYELVISMERET FEJLESZTÉSE  INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓ SZAKMAI KÉPZÉSHEZ  AKKREDITÁLT SZAKMAI KÉPZÉSEK

17 TÁMOP 3.2.4 TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ A PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSE ( 2008. JÚLIUS -2008. NOVEMBER)  DÖNTÉS A RÉSZVÉTELRŐL •ÖNÁLLÓ ÉS/VAGY KONZORCIUMI PÁLYÁZAT –A PARTNER KERESÉS EREDMÉNYTELEN –AZ INTÉZMÉNY ALKALMAS ÖNÁLLÓ PÁLYÁZATRA –A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGEKBEN TELJESKÖRŰSÉGRE KÉSZÜLTÜNK

18 TÁMOP 3.2.4 TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ  DÖNTÉS A RÉSZVÉTELRŐL •KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK –VÁLLALHATÓK, NAGY BIZTONSÁGGAL TELJESÍTHETŐK –E TEVÉKENYSÉGEKBEN A KORÁBBI FEJLESZTÉSEKBŐL KELLŐ TAPASZTALATOKAT SZEREZTÜNK –A KÖNYVTÁR TELJESÍTÉSÜKKEL SZOLGÁLJA A KÖNYVTÁRI RENDSZERT ÉS HASZNÁLÓIT

19 TÁMOP 3.2.4 TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ  DÖNTÉS A RÉSZVÉTELRŐL •VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK –A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGTÓL FÜGGŐEN KELL VÁLASZTANI –A MUNKACSOPORTOK VALAMENNYI TEVÉKENYSÉGGEL FOGLALKOZZANAK ÉS TEGYENEK JAVASLATOT –A KOCKÁZATOS TEVÉKENYSÉGEKET KI KELL ZÁRNI

20 TÁMOP 3.2.4 TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ A PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSE  A KÖTELEZŐ ÉS A VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ELEMZÉSE  HAT TEVÉKENYSÉGI KÖR KIALAKÍTÁSA  MUNKACSOPORTOK SZERVEZÉSE  ALPROJEKT KIDOLGOZÁSA  KÖLTSÉGEK TERVEZÉSE  TÁMOGATÓK ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐK MEGNYERÉSE

21 TÁMOP 3.2.4 TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ PÁLYÁZATÍRÁS  EGYSÉGES PROJEKTTERV KÉSZÍTÉSE (2008. NOVEMBER – 2009. FEBRUÁR)  BEADÁS (2009. FEBRUÁR)  BEFOGADÁS  PÓTLÁSOK

22 TÁMOP 3.2.4 TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ PÁLYÁZAT  DÖNTÉS •A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES •A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 95.930.570 FT •A PÁLYÁZATI ÖSSZEG:99.930.570 FT •ALÁÍRÁS 2009. NOVEMBER

23 TÁMOP 3.2.4 TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ  MEGVALÓSÍTÁS ( 2009 SZEPTEMBERÉTŐL) •PROJEKT VÉGREHAJTÁSI EGYSÉG •MUNKACSOPORTOK ÚJRAINDULÁSA •ARCULATI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE •NYITÓRENDEZVÉNY ELŐKÉSZÍTÉSE

24 AZ INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZER FEJLESZTÉSE 2010. január – 2010. december

25 INTERAKTIVITÁS A HASZNÁLÓK  TANULÁSI  INFORMÁCIÓSZERZÉSI SZOKÁSAI SZERINT TÁVHASZNÁLAT  BEIRATKOZÁS, HOSSZABBÍTÁS  DIGITÁLIS TARTALMAK SZOLGÁLTATÁSA AZ ADATBÁZIS BŐVÍTÉSE  SZAKGYŰJTEMÉNYI ADATBÁZISOK  KÉPI ADATBÁZIS (MUZEÁLIS FÉNYKÉPEK, PLAKÁT, METSZET) A DIGITÁLIS ARCHÍVUM BŐVÍTÉSE  SOKAT HASZNÁLT DOKUMENTUMOK  RITKASÁGOK

26 A FSZEK HONLAPJÁNAK FEJLESZTÉSE 2010. JANUÁR – 2011. ÁPRILIS

27  MAGAS SZÍNVONALÚ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁS  INTERAKTÍV KAPCSOLAT A HASZNÁLÓKKAL  TEMATIKUS WIKI-, ÉS VIDEÓ- ALKALMAZÁSOK  LÁTÁSSÉRÜLT HASZNÁLÓK BEVONÁSA AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁSBA  REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT TARTALMAK  TEMATIKUS ALPORTÁLOK FEJLESZTÉSE

28 OLVASÁSFEJLESZTÉS 2009. DECEMBER – 2011. ÁPRILIS

29  NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK PROGRAMJAINAK BŐVÍTÉSE  GYERMEKIRODALOM KLASSZIKUSAI  KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNYSZERZÉS  KÖNYVTÁRHASZNÁLAT  ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

30 OLVASÁS EGY ÉLETEN ÁT 2009. DECEMBER – 2011. ÁPRILIS

31  AZ OLVASÁS ÖNÉPÍTŐ FOLYAMAT  „CSALÁDI SZOMBATOK”  OLVASÁSFEJLESZTÉS  KÖNYVTÁRHASZNÁLAT  AZ OLVASÁSKULTÚRA FEJLESZTÉSE  KAMPÁNYOK AZ OLVASÁSKULTÚRA NÉPSZERŰSÍTÉSE MELLETT

32 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS OLVASÁSFEJLESZTÉSI TRÉNING VESZÉLYEZTETETT ÉLETHELYZETŰ FIATALOK SZÁMÁRA 2010. JANUÁR – 2011. JÚNIUS

33  VESZÉLYEZTETETT FIATALOK  TEMATIKUS ALPORTÁL •SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYRENDSZER •PROGRAMOK •INTERAKTÍV LEHETŐSÉGEK  MENTORI SZOLGÁLAT •SPECIÁLISAN KÉPZETT KÖNYVTÁROS •SZOCIÁLIS MUNKÁS  KÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TRÉNING •OLVASÁSFEJLESZTÉS •KREATIVITÁS-FEJLESZTÉS

34 A DIGITÁLIS SZAKADÉK LEKÜZDÉSE 2009. OKTÓBER – 2011. ÁPRILIS

35  INTERNETHASZNÁLATI ÉS INFORMÁCIÓKERESÉSI ISMERETEK ÁTADÁSA •SZÖVEGSZERKESZTÉS •INFORMÁCIÓKERESÉS •E-ÜGYINTÉZÉS •A JAWS FOR WINDOWS PROGRAM HASZNÁLATA

36 MÉDIAISMERETI FOGLALKOZÁSOK 2009. OKTÓBER – 2011. ÁPRILIS

37  AZ AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK KORÁT ÉLJÜK  A TELEVÍZIÓ, A FILM ÉS AZ INTERNET ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI  ELŐADÁSOK, FOGLALKOZÁSOK GYEREKEKNEK ÉS SZÜLEIKNEK

38 ORIENTÁCIÓS FOGLALKOZÁSOK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓINAK ÉS KUTATÓKNAK 2009. október – 2011. április

39  KÖNYVTÁRHASZNÁLATI FOGLALKOZÁSOK  ADATBÁZISOK BEMUTATÁSA •KÖZÉPISKOLÁSOKNAK: ÁLTALÁNOS ADATBÁZISOK (PL. MATARKA, MEK) •EGYETEMISTÁKNAK SPECIÁLIS (REFWORKS), ÉS ANGOL NYELVŰ ADATBÁZISOK (PL. EBSCO, LITERATURE ONLINE) •KUTATÓK SZÁMÁRA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓKERESÉSI KURZUS  WEB2.0-ÁS ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA

40 MUNKATÁRSAK RÉSZVÉTELE AKKREDITÁLT KÉPZÉSBEN 2009. SZEPTEMBER – 2011. JÚNIUS

41  KÖNYVTÁRI MENEDZSMENT  DIGITÁLIS DOKUMENTUMGYŰJTEMÉNYEK KIALAKÍTÁSA  ANGOL ÉS NÉMET SZAKNYELVI TANFOLYAM  WEB2.0 ALKALMAZÁSOK, BÁB-, DRÁMA- ÉS MÉDIAPEDAGÓGIA OKTATÁSA KÖNYVTÁROSOKNAK  SZEMÉLYES INFORMÁCIÓMENEDZSMENT

42 CÉJAINK: • A PROJEKT VALAMENNYI ELEMÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA • A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS HATÓKÖRÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVEKEDÉSE • A HASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG ERŐSÍTÉSE

43 FRISS HÍR A TÁMOGATÁSKEZELŐ 2009. NOVEMBER 17-ÉN INTÉZKEDETT A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS ELŐLEGÉNEK ÁTUTALÁSÁRA!

44 ÜZENET MINDENKINEK! KÖZEL MÁSFÉL ÉVNYI ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA UTÁN A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁRBÓL A TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ ELINDULT, A CÉLÁLLOMÁSRA 2011. JÚNIUS 30-ÁN ÉRKEZIK.

45 KÖSZÖNET BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A PÁLYÁZAT CÉLJAINAK FELKAROLÁSÁÉRT, A FINANSZÍROZÁSBAN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGÉÉRT

46 KÖSZÖNET A PARTNEREKNEK A FŐVÁROSI KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÉS AZ INTÉZMÉNYEIKNEK A TÁMOGATÓ ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI NYILATKOZATAIKÉRT

47 KÖSZÖNET A PARTNEREKNEK A CIVIL SZERVEZETEKNEK, KÜLÖNÖSEN A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÁRSADALMI CSOPORTOK PROGRAMJAINAK KIALAKÍTÁSÁBAN ADOTT SEGÍTSÉGÜKÉRT

48 KÖSZÖNET A PARTNEREKNEK A PROJEKT KIDOLGOZÁSÁT SEGÍTŐ GAZDASÁGI SZERVEZETEKNEK A KORSZERŰ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁBAN ADOTT TANÁCSAIKÉRT

49 KÖSZÖNET MINDAZOKNAK, AKIK SZAKÉRTŐKÉNT, BÍRÁLÓKÉNT, DÖNTÉSHOZÓKÉNT PÁLYÁZATUNK ÚTJÁT EGYENGETTÉK

50 KÖSZÖNET MUNKATÁRSAINKNAK: •AZ ÖTLETADÓKNAK •A PÁLYÁZATÍRÓKNAK •A KAPCSOLATÉPÍTŐKNEK AZ OLVASÓKNAK, AKIK INSPIRÁLTAK BENNÜNKET

51 KÖSZÖNET ÖNÖKNEK, AKIK MEGTISZTELTEK BENNÜNKET, ÉS RÉSZT VETTEK A PROJEKT NYITÓ RENDEZVÉNYÉN

52 Köszönöm figyelmüket! Sóron László főigazgató-helyettes soron@fszek.hu

53 UMFT infovonal: 06 40 638 638 nfu@meh.hu • www.nfu.hu Kedvezményezett:Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. • www.fszek.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. VÁRJUK ÖNÖKET KÖNYVTÁRAINKBAN A PROGRAMOKON! 2009. szeptember – 2011. június


Letölteni ppt "UMFT infovonal: 06 40 638 638 • Kedvezményezett:Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. • A."

Hasonló előadás


Google Hirdetések