Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kapcsolatok hálójában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kapcsolatok hálójában"— Előadás másolata:

1 Kapcsolatok hálójában
A társfüggőségről

2 A kodependencia (társfüggés)
„Aki kodependens, az többnyire addiktív kötődésben van egy másik emberrel. Ebben az interperszonális kodependenciában a kodependens oly bonyolult módon van mintegy beleszőve a másik személybe, hogy saját énképe – személyes identitása – kemény korlátok közé szorul, s nagyrészt kitúrják helyéről a másik személynek a problémái és identitása.” (A szeretet választható – 15.o.)

3 A szenvedélybetegségek alakulása
1. fázis: Hangulatingadozás tanulása 2. fázis: Hangulatingadozás keresése 3. fázis: Belemélyedés a hangulatingadozásba 4. fázis: A szer szükséges a „normális” érzet kialakításához

4 A függő személy (az addiktív személy)
Elsődleges társfüggő (házastárs, szülő, barát) Másodlagos társfüggő (szülő, gyerek, barát) 1. Tanulja a hangulati változást Felfedezi, hogy egy bizonyos drog, folyamat vagy tevékenység jól esik; kezd megváltozni a magatartása 1. Tanul alkalmazkodni Észreveszi, hogy elveszíti a szeretett személyt és nem tudja miért; pánikot érez. 1. Tanul alkalmazkodni Észreveszi, hogy valami nem jól működik és azt véli, hogy ez az ő hibája. 2. Keresi a hangulati változást Eldönti, hogy ez az új érzés egy jó érzés, és bevezet az ehhez való alkalmazkodás érdekében alig észrevehető változásokat. 2. Keresi a kontrolt Fájdalmas aggodalmat él át, és igazítja a saját magatartását, hogy a Status quo-t helyreállíthassa. 2. Igyekszik kompenzálni Igyekszik figyelmet felhívni: szerepet kezd játszani – hős, rossz fiú, magányos farkas, bohóc 3. Elfoglalja magát a „droggal” Meg van győződve, hogy a „használat” az egyetlen út a jó érzéshez, ezért sokat is kockáztat ennek érdekében. 3. A probléma mindent elfoglal Megszállottan igyekszik a szeretett személyt „javítani”. Ezen a ponton elfoglalja a keringési pályát az illető körül. 3. A fájdalom mindennél erősebb Alárendeli magát a helyzetnek. Kezdődik a veszteségek miatti fájdalom 4. A fájdalom elkerüléséhez kell a szer Él a szerért; annyira felelőtlen, hogy nem tud magáról gondoskodni; ő most a baba király 4. Szétesik a személyiség Annyira fáj, hogy megfontolja az ivást, az öngyilkosságot vagy a válást, hogy a fájdalomtól meneküljön. 4. Önmagával van elfoglalva Állandó fájdalomban, félelemben él és addiktív magatartásban keres enyhülést.

5 Alkoholizmus és társfüggőség
Az alkoholizmus az egész család betegsége. „Ha egészséges lenne a családi rendszer, akkor változásra késztetné, vagy kivetné magából az alkoholbeteget.” (Szikszay-Tóth) „Minden egyes alkoholista legalább négy másik embert – házastársat, gyereket, munkatársat – hoz súlyos helyzetbe.” (Plusz a felnőtt gyermekek száma!)

6 Egy elsődleges társfüggő útja
Általában nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni az aggasztó tüneteket Összezavarodás Nem tekintik betegségnek a kialakult függőséget Nem értik a beteg énvédő mechanizmusait –veszekedések bejáratott pályán Szégyen, és a már általában mindenki előtt ismert betegség takargatása, tagadása

7 A tünetek Ambivalens érzelmek Önvád Félelem Csalódottság
Elszigetelődés Feladatok átvállalása A gondolkodás középpontjában az alkohol

8 Az alkoholista életjátszma (Eric Berne)
Főszereplő: ALKOHOLBETEG

9 ÜLDÖZŐ

10 MEGMENTŐ

11 BALEK

12 ÖSSZEKÖTŐ

13 Játszhat-e egy ember egyszerre több szerepet is?

14 Az „Üldöző” szerep felvétele
Megfigyelés, számonkérés, veszekedés Az ital kiöntése, az üveg vonalkázása, eldugott alkohol megkeresése, elkobzása Következmények nélküli kijelentések, fenyegetések Bezárni, illetve elzárni az alkoholbeteget az alkoholtól Folyamatos tűrés, majd hirtelen támadás és kilépés egy szituációból

15 Az „Üldöző” magatartás problémái
Gyermekként kezelés Kioktató magatartás hatása az egyénre Önértékelés csökkenése, hisz egy idő után otthon sem kap bátorítást Visszahatás a szerepet felvevő egyénre Lesz ok az újbóli alkoholfogyasztásra (áthárítás)

16 Az „Üldöző” magatartásforma következményei
„A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútűrő pedig lecsendesíti a háborgást” (Péld15,1b.18) „A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; aki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az.” (Péld 14,29)

17 A „Megmentő” szerep felvétele
Mindig rendelkezésre állni, ha baj van Kifizetni a másik adósságait, helyettesí- teni, telefonon kimenteni, „falazni”, eset- leg hazudni a másik mentése érdekében Babusgatás, a másik kiszolgálása Szerepek átvállalása A másikkal együtt inni

18 A „Megmentő” magatartás problémái
Nem tanul meg szembenézni saját problémáival Nem lesz motívált a változtatásra, hisz ha baj van, ott a megmentő, aki segít Sokszor a valódi indíték a szégyen, és az ebből fakadó takargatás, bagatellizálás Ez a szerep sokszor „vonzó” is a mártírként felvállaló családtagnak Háttérben nagyon gyakran a félelem, a másik elengedésének hiánya Visszahatás – nincs saját élet

19 A „Megmentő” magatartás problémái
„Van olyan út, mely igaz az ember szemei előtt, de a vége a halálnak útja.” (Péld 14,12) Magunkat sem tudjuk gyökeresen megváltoztatni (Jer 13,23) Ha úgy akarunk valakit megmenteni, hogy ő nem motivált a változtatásra, nem lesz semmiféle elmozdulás.

20 A „Balek” szerep felvétele
Pénzt adni, amikor tudjuk, hogy alkoholra költi Eltűrni a másiktól a durvaságot, a folyamatos megaláztatásokat Hagyni magunkat átverni, ugráltatni Önvád

21 Az „Összekötő” szerep felvétele
Beszerezni az alkoholmennyiséget a másik számára Folyamatosan adagolni neki, azt gondolva, hogy így kevesebbet fog inni „És bizony a bor is megcsal: felgerjed a férfiú és nincsen nyugalma; ő, aki tátja száját, mint a Seol, és olyan ő, mint a halál; telhetetlen és magához ragad minden népet és magához csatol minden nemzetet.” (Hab 2,5) Egy pohár túl sok, húsz pedig túl kevés!

22 Mitől lesz változás egy ilyen játszma esetén?

23 A társfüggés felismerése, a tehetetlenség beismerése!
Gyakran elhangzó kérdés: Mit tegyek, hogy ne igyon? Mit tegyek, hogy változzon? A legtöbbet azzal teheti egy hozzátartozó, társfüggő, ha ő maga változik! Fontos: nem akadályozni a szembesülést! Megtanulni kilépni az alkoholista játszma szerepeiből Mottó az AA-ban: „Feljebb emelni a padló szintjét az eleséshez!”

24 Játszmamentes élet

25 Egyéb lehetőségek egy szenvedélybeteg mellett élve
Megérteni a másikat – érzelmi zavarait, betegsége jellegzetességeit Megbocsátás Szeretetteljes szembesítés Pozitív énkép elősegítése Időt szánni a saját érzések és problémák feldolgozásához A terápiás lehetőségek felvázolása

26 Elengedés Nem szeretetlen (keresztényietlen) ez a magatartás?!
Mit jelent elengedni valakit? Mi a különbség az elengedés és elhagyás között?

27 Segítségkérés Fontos segítség lehet mindenkinek, ha érzi nincs egyedül! Van segítség – Az AA tapasztalata az USA-ban Al-anon, ACA, Alateen csoportok Segítség a saját érzelmek felismeréséhez, kimondá-sához – saját életünk, személyiségünk építéséhez! Segítség a helyes viszonyulás kialakításához, és rögzítéséhez A hit szerepe! (Az Al-anon csoport első lépése!)

28 Egy beszédes tapasztalat:

29 A gyógyulási folyamat megértése és elfogadása
Ahogyan nem 1 hónap alatt lesz valaki alkoholbeteg, úgy nem 1 hónap alatt gyógyul A társfüggő magatartásból való gyógyulás is hosszú folyamat – de egy olyan folyamat, ami a fájdalmak ellenére lehet örömteli és boldog.

30 A rossz hír Társfüggővé nem csak egy alkoholbeteg, vagy más függő személy mellett válhat valaki. Elég, ha a szülő elnyomja gyermekét, nem adja meg neki a létfontosságú szeretetet, illetve elfogadást, vagy olyan kényszeres magatartásformák rabja, mely komoly érzelmi zavarokat alakít ki a mellette élők életében.

31 Kodependens vagyok? 1. A kodependenst egy vagy több kényszeres késztetés hajtja Van-e valamiféle szokás, vagy ismétlődő viselke-désminta, ami eluralkodott az életemben? 2. A kodependens olyan béklyókban és kínokban vergődik, amilyen torzulások gyermekkori családjában léteztek. Az anya, vagy apa hangja mennyire erős? Nem visszhangoznak „sorompó-mondatok”? (pl. „úgy sem tudod megcsinálni… te vagy a legjobb… a te érzéseid nem fontosak… stb.)

32 5. A kodependens személy túlzott felelősséget érez mások iránt
3. A kodependens személy önértékelés (és gyakran érettsége is) nagyon alacsony fokú Mennyire vagyok önmagammal megelégedve? Megvédem-e magam az igazságtalan bírálatoktól? Elfog-e néha az érzés: „nincsenek barátaim”? 4. A kodependens meg van győződve arról, hogy boldogsága másoktól függ (amit mások tesznek vagy csinálnak vele, körülötte) 5. A kodependens személy túlzott felelősséget érez mások iránt „Ha nem lépek közbe, szörnyű hibát fog elkövetni… Én vagyok az ő szerencsétlenségének okozója… Ha többet tettem volna, most boldog lenne… Én nem akarom ezt és ezt, de miatta megteszem… Amit én akarok, az nem olyan fontos, mint amit XY akar…”

33 6. A kodependensnek a házastársával vagy Más Fontos Személlyel való viszonyát megzavarja a függés és függetlenség közötti egyensúly veszedelmes labilitása. 7. A kodependenciában szenvedő nagymestere az eltagadásnak, vagy elfojtásnak (család őszinte védelmezése – „azért a lelke mélyén ő egy csodálatos ember…”, emlékezethiány, elszigetelt érzelmek, részletek) 8. A kodependenst olyan dolgok gyötrik, melyeket nem tud megváltoztatni, bár gyakran próbálkozik

34 9. A kodependens élete feltűnő módon tele van szélsőségekkel
A Személyes kapcsolatokban fellángolások és elhidegülések (Kuporgatás és költekezés, dühöngés-gyöngédség, szeretet-háborúskodás stb.) 10. A kodependens folyamatosan keres valamit, ami kimaradt, vagy hiányzik az életéből Érzek-e ilyen megmagyarázhatatlan elégedetlensé- get? (Kuglóf-effektus)

35 Ajánlott irodalom Hemfelt-Minirth-Meier: A szeretet választható
Hans Klein: Alkoholfüggés és családgondozás Janet Geringer Woititz: Alkoholbetegek felnőtt gyermekei Helmut Harsch: Kiút az alkohol rabságából John Bradshaw: Vissza önmagunkhoz Gerald G. May: Függőség és kegyelem Susan Forward: Mérgező szülők Eric Berne: Emberi játszmák

36 Ajánlott filmek: Nevem Bill Ha a férfi igazán szeret 28 nap Piások
Férfiszenvedély Tisztán és józanul Míg tart a bor és friss a rózsa

37


Letölteni ppt "Kapcsolatok hálójában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések