Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© 2007, Crescendo.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© 2007, Crescendo."— Előadás másolata:

1 © 2007, Crescendo

2 Énvédelmi mechanizmusok
Pfizer Kft. Énvédelmi mechanizmusok Kulcsár Zsolt © 2007, Crescendo

3 Agenda Elfojtás Tagadás Projekció Racionalizáció Intellektualizáció
Reakcióképzés Regresszió Eltolás / Szublimáció © Crescendo

4 Jegesmedve gyakorlat Csoport Gondolj a jegesmedvére!
2. Csoport NE gondolj a jegesmedvére! Utasítás: Húzz egy vonalat, valahányszor elkalandozik a gondolatod Utasítás: Húzz egy vonalat, valahányszor a jegesmedvére gondolsz © 2007, Crescendo

5 elfojtás © 2007, Crescendo

6 Elfojtás Fajtái: Tárgya Tudatos (represszió) Tudattalan (szupresszió)
Egy gondolat / élmény szándékos távoltartása Dan Wegner és tsai kutatása Tudattalan (szupresszió) Tárgya Büntetéstől függ Gyermekkori hatások meghatározóak A felettes énben lévő értékektől Amit erkölcstelennek tartok, azt igyekszem kiszorítani a tudatomból © 2007, Crescendo

7 A tudatos gondolatelnyomás paradoxona
A gondolatelnyomás két lépése Elhatározzuk, hogy elnyomjuk az adott gondolatot Megszabadulunk a tervünktől, hogy elnyomjuk a gondolatot A tudatos gondolatból tudattalant hozunk létre Explicit jelenségből implicit lesz A tudattalan gondolatot jóval nehezebb kontrollálni Ha meg akarunk szabadulni egy gondolattól, engedjük, hogy elárassza tudatunkat A konfrontálódás helyett szemlélődő attitűd © 2007, Crescendo

8 A mentális kontroll kulcsa
Wegner kutatásai egybecsengnek az ezoterikus tanokkal Ha nem akarunk valamire gondolni: hagyjuk a gondolatot ránk törni, éljünk a gondolat betörésével jelentkező asszociációkkal, adjunk nekik szabad folyást mentális kontroll megtartása: szemlélődés © 2007, Crescendo

9 Jung: Emlékek, álmok, gondolatok, 232. o
1913-as esztendőben, advent táján (december 12) rászántam magam a döntő lépésre. Íróasztalom mellet ülve újból átgondoltam aggályaimat, aztán elengedtem magam. Olyan volt, mintha a föld a szó szoros értelmében megnyílt volna alattam, és én sötét mélységbe zuhantam volna. Nem szabadulhattam a pánikérzéstől. Hanem egyszer csak, nem is nagyon mélyen, legnagyobb megkönnyebbülésemre sikerült egy lágy, fojtó masszában lábra állnom. De azért majdnem teljes sötétség vett körül. Szemem egy kis idő múltán hozzászokott a sötétséghez, amely most mintha egyféle mély félhomály lett volna. Előttem vaksötét barlangba nyílt a bejára, ezt pedig egy törpe állta el. Úgy tetszett, mintha preparált bőrű múmia lett volna. Átpréseltem magam a szűk bejáraton a törpe mellett, és térdig gázolva a jéghideg vízben, eljutottam a barlang másik végébe. Ott egy csillogó kristály vöröslött egy sziklapárkányon. Megfogtam a követ, fölemeltem és fölfedeztem, hogy alatta üreg van. Eleinte nem láttam semmit, végül vízáramlást fedeztem föl a mélyben. Elúszott előttem egy hulla, szőke ifjú, fejsebbel. Utána óriási szkarabeusz, majd a víz mélyéről felbukkanva, egy újszülött, vörös nap. Fényétől elvakítva vissza akartam rakni a követ a helyére, ekkor azonban valamiféle folyadék buggyant ki a nyíláson. Vér! Vastag sugárban tört fel, engem pedig hányinger környékezett. A vérözön, úgy éreztem, elviselhetetlenül sokáig tart. Végre elapadt, és ezzel véget ért a látomás. © 2007, Crescendo

10 Elfojtásból lett pszichoterapeuta
Allice Miller: A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása Sérült szülő gyermeke A szülő partnert keres a gyermekében Koraérett Alkalmazkodási képességük korán kifejlődött Jobb egy tiszta világban bűnösként, mint egy bűnös világban tiszta emberként élni -> introjekció Kettősség: erős empatikus készség és mély elfojtás © 2007, Crescendo

11 Kezelés Feltáró terápiák Módszerek Pszichoanalízis Komplex analízis
Hipnózis Szabad asszociáció Álomelemzés Holotropikus légzés (regressziós technikák) © 2007, Crescendo

12 Jegesmedve gyakorlat 2 – szabad asszociáció
Csoport 2. Csoport Utasítás: Asszociálj szabadon a jegesmedvére! © 2007, Crescendo

13 Pillangó hatás Káoszelmélet Pillangó-effektus c. film - bejátszás
© 2007, Crescendo

14 tagadás © 2007, Crescendo

15 Tagadás A tagadásban az esemény jelentése átértelmeződik, így a fenyegetés eltűnik Az éretlen elme megküzdési mechanizmusa Képtelenség a valósággal való megküzdésre Felnőtteknél Halálélmény Erőszak Drogfüggőség, alkoholizmus Haszna: kitolja a trauma feldolgozásának idejét © 2007, Crescendo

16 Halállal/ betegséggel való megküzdés fázisai
Tagadás Ez nem lehet igaz, kikérek még egy második véleményt is Miért pont én? Miért nem történt mással? Mit követtem el, hogy ezzel büntet a sors? Rezignáció / izoláció Gonosz világban élek, nem érthet meg senki. Megküzdés Az élet megy tovább. Megtanulok együttélni a veszteségemmel. Beteg a barátom. Mit tegyek? © 2007, Crescendo

17 A tagadás formái Tények tagadása Felelősség elutasítása
Nem én tettem. Felelősség elutasítása Nem én vagyok a hibás. A másokra gyakorolt hatás tagadása Nem bántottam meg. Nincs miért bűntudatom legyen. Tudatosság tagadása Az alkohol miatt történt. Részeg voltam. Ok-okozat tagadása Csak úgy megtörtént, nem láthattam előre, hogy ez lesz. Félrevezetés © 2007, Crescendo

18 projekció © 2007, Crescendo

19 Projekció A projekció a paranoja egy primitív formája
A nem kívánt érzések, gondolatok, vágyak másnak való tulajdonítása Ludwig Feuerbach: az istenek az emberek belső vágyainak és szorongásainak kivetülései A római és görög Istenek valóban hordozzák ezeket a jegyeket Az árnyék jungi archetípusa Minden projekció ellen-projekciót eredményez a tudattalanban az egyensúly fenntartása érdekében © 2007, Crescendo

20 Álom-valóság dilemma Tudatos álom – kifordítva
Az álomalakok gondolataim, érzéseim, szorongásaim, félelmeim kivetülései. Amit gondolok, nyomban materializálódik. Én vagyok az álmom Demiurgosza Kiprojektálom belső világomat, ezáltal kézzel foghatóvá válik minden, ami a pszichémben lakozik © 2007, Crescendo

21 Álom-valóság dilemma Vajon nem ugyanezt teszem az ébrenléti állapotomban is?... © 2007, Crescendo

22 Árnyék - projekció Minden szekta megnevezi azt az ellenséges szervezetet, melyet gyűlölni ajánlott, sőt, kötelező Ezáltal a szekta belső problémái eltörpülnek a nagy gonosz világellenség árnyékában © 2007, Crescendo

23 Feladatok Milyen árnyék-projekciók jelennek meg a keresztény fundamentalista áramlatokban? Idézz fel egy élethelyzetet, melyben projekcióval éltél! Nevezz meg egy műalkotást (irodalmi, mozi, festmény, egyebek), melyben az Árnyék központi szerepet játszik. © 2007, Crescendo

24 intellektualizáció © 2007, Crescendo

25 Intellektualizáció Az adott szorongás, konfrontáció túlmagyarázása
Igen, apám elég szigorú ember volt, vélhetőleg most is neheztelek egy kicsit rá… Súlyos betegséggel való szembesüléskor az informálódás megvédi az én-t Erőszak áldozata más hasonló esetek után kutakodik Ha tudok mesélni a nyavalyáról, akkor szorongásom félelemmé alakul Lelki transzpozíció © 2007, Crescendo

26 reakcióképzés © 2007, Crescendo

27 Reakcióképzés A szorongás mögötti ok ellenkezőjének hangsúlyozása
homofóbia -> a homoszexualitástól való viszolygás tudattalan, meg nem élt homoszexuális impulzusok ellen adott reakcióképzés Szembesülünk a szeretett személy hibáival Szószátyár = jó kommunikációs készséggel bír Tapintatlan = direkt, egyenes ember A pozitív kommunikációra való törekvés akár reakcióképzésbe is átcsaphat Nem az a cél, hogy mindent pozitívan fogalmazzunk meg, hanem az, hogy te-közléseinket én-közlésekké formáljuk © 2007, Crescendo

28 regresszió © 2007, Crescendo

29 Regresszió Fixáció egy adott fejlődési szinten
Pl. cigarettázás Gyakran azért alakul ki, mert a fejlődés adott, korai szakaszában a szükségletek tökéletesen ki voltak elégítve. Eszerint a regresszió visszatérés arra az útra, mely korábban már nagyon hatékonyan működő világba vezetett. © 2007, Crescendo

30 eltolás © 2007, Crescendo

31 Eltolás Az indulat egyik célpontról a másikra való áttétele
A szorongás továbbítása más, kiszolgáltatott helyzetben lévő személy felé Pl. hadseregben érdemes arra vigyázni, hogy ne te legyél az utolsó láncszem a gépezetben… © 2007, Crescendo

32 szublimáció © 2007, Crescendo

33 Szublimáció Úgy teszi lehetővé egy impulzus viselkedéses kifejezését, hogy az ösztönén impulzusát társadalmilag hasznossá, pozitívvá, elfogadhatóvá alakítja Pl: Alkotás, kreatív tevékenységek. Agresszió >> sebész lesz – társadalmilag hasznosan éli ki az eredetileg nemkivánatos impulzust. © 2007, Crescendo


Letölteni ppt "© 2007, Crescendo."

Hasonló előadás


Google Hirdetések