Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© 2007, Crescendo 1. Énvédelmi mechanizmusok KULCSÁR ZSOLT 2 © 2007, Crescendo.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© 2007, Crescendo 1. Énvédelmi mechanizmusok KULCSÁR ZSOLT 2 © 2007, Crescendo."— Előadás másolata:

1 © 2007, Crescendo 1

2 Énvédelmi mechanizmusok KULCSÁR ZSOLT 2 © 2007, Crescendo

3 Agenda 1. Elfojtás 2. Tagadás 3. Projekció 4. Racionalizáció 5. Intellektualizáció 6. Reakcióképzés 7. Regresszió 8. Eltolás / Szublimáció © 2006 Crescendo 3

4 Jegesmedve gyakorlat © 2007, Crescendo 4 1.Csoport Gondolj a jegesmedvére! 2. Csoport NE g ondolj a jegesmedvére! Utasítás: Húzz egy vonalat, valahányszor elkalandozik a gondolatod Utasítás: Húzz egy vonalat, valahányszor a jegesmedvére gondolsz

5 © 2007, Crescendo 5 elfojtás

6 Elfojtás  Fajtái:  Tudatos (represszió)  Egy gondolat / élmény szándékos távoltartása  Dan Wegner és tsai kutatása  Tudattalan (szupresszió)  Tárgya  Büntetéstől függ  Gyermekkori hatások meghatározóak  A felettes énben lévő értékektől  Amit erkölcstelennek tartok, azt igyekszem kiszorítani a tudatomból © 2007, Crescendo 6

7 A tudatos gondolatelnyomás paradoxona  A gondolatelnyomás két lépése  Elhatározzuk, hogy elnyomjuk az adott gondolatot  Megszabadulunk a tervünktől, hogy elnyomjuk a gondolatot  A tudatos gondolatból tudattalant hozunk létre  Explicit jelenségből implicit lesz  A tudattalan gondolatot jóval nehezebb kontrollálni  Ha meg akarunk szabadulni egy gondolattól, engedjük, hogy elárassza tudatunkat  A konfrontálódás helyett szemlélődő attitűd © 2007, Crescendo 7

8 A mentális kontroll kulcsa  Wegner kutatásai egybecsengnek az ezoterikus tanokkal  Ha nem akarunk valamire gondolni: 1. hagyjuk a gondolatot ránk törni, 2. éljünk a gondolat betörésével jelentkező asszociációkkal, adjunk nekik szabad folyást 3. mentális kontroll megtartása: szemlélődés © 2007, Crescendo 8

9 Jung: Emlékek, álmok, gondolatok, 232. o © 2007, Crescendo 9 1913-as esztendőben, advent táján (december 12) rászántam magam a döntő lépésre. Íróasztalom mellet ülve újból átgondoltam aggályaimat, aztán elengedtem magam. Olyan volt, mintha a föld a szó szoros értelmében megnyílt volna alattam, és én sötét mélységbe zuhantam volna. Nem szabadulhattam a pánikérzéstől. Hanem egyszer csak, nem is nagyon mélyen, legnagyobb megkönnyebbülésemre sikerült egy lágy, fojtó masszában lábra állnom. De azért majdnem teljes sötétség vett körül. Szemem egy kis idő múltán hozzászokott a sötétséghez, amely most mintha egyféle mély félhomály lett volna. Előttem vaksötét barlangba nyílt a bejára, ezt pedig egy törpe állta el. Úgy tetszett, mintha preparált bőrű múmia lett volna. Átpréseltem magam a szűk bejáraton a törpe mellett, és térdig gázolva a jéghideg vízben, eljutottam a barlang másik végébe. Ott egy csillogó kristály vöröslött egy sziklapárkányon. Megfogtam a követ, fölemeltem és fölfedeztem, hogy alatta üreg van. Eleinte nem láttam semmit, végül vízáramlást fedeztem föl a mélyben. Elúszott előttem egy hulla, szőke ifjú, fejsebbel. Utána óriási szkarabeusz, majd a víz mélyéről felbukkanva, egy újszülött, vörös nap. Fényétől elvakítva vissza akartam rakni a követ a helyére, ekkor azonban valamiféle folyadék buggyant ki a nyíláson. Vér! Vastag sugárban tört fel, engem pedig hányinger környékezett. A vérözön, úgy éreztem, elviselhetetlenül sokáig tart. Végre elapadt, és ezzel véget ért a látomás.

10 Elfojtásból lett pszichoterapeuta  Allice Miller: A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása  Sérült szülő gyermeke  A szülő partnert keres a gyermekében  Koraérett  Alkalmazkodási képességük korán kifejlődött  Jobb egy tiszta világban bűnösként, mint egy bűnös világban tiszta emberként élni -> introjekció  Kettősség: erős empatikus készség és mély elfojtás © 2007, Crescendo 10

11 Kezelés  Feltáró terápiák  Pszichoanalízis  Komplex analízis  Módszerek  Hipnózis  Szabad asszociáció  Álomelemzés  Holotropikus légzés (regressziós technikák) © 2007, Crescendo 11

12 Jegesmedve gyakorlat 2 – szabad asszociáció © 2007, Crescendo 12 1.Csoport2. Csoport Utasítás: Asszociálj szabadon a jegesmedvére!

13 Pillangó hatás  Káoszelmélet  Pillangó-effektus c. film - bejátszás © 2007, Crescendo 13

14 © 2007, Crescendo 14 tagadás

15 Tagadás  A tagadásban az esemény jelentése átértelmeződik, így a fenyegetés eltűnik  Az éretlen elme megküzdési mechanizmusa  Képtelenség a valósággal való megküzdésre  Felnőtteknél  Halálélmény  Erőszak  Drogfüggőség, alkoholizmus  Haszna: kitolja a trauma feldolgozásának idejét © 2007, Crescendo 15

16 Halállal/ betegséggel való megküzdés fázisai  Tagadás  Ez nem lehet igaz, kikérek még egy második véleményt is  Miért pont én?  Miért nem történt mással? Mit követtem el, hogy ezzel büntet a sors?  Rezignáció / izoláció  Gonosz világban élek, nem érthet meg senki.  Megküzdés  Az élet megy tovább. Megtanulok együttélni a veszteségemmel. © 2007, Crescendo 16 Beteg a barátom. Mit tegyek? http://www.crescendo.hu/2007/01/17/beteg-a-baratom-mit-tegyek

17 A tagadás formái 1. Tények tagadása  Nem én tettem. 2. Felelősség elutasítása  Nem én vagyok a hibás. 3. A másokra gyakorolt hatás tagadása  Nem bántottam meg. Nincs miért bűntudatom legyen. 4. Tudatosság tagadása  Az alkohol miatt történt. Részeg voltam. 5. Ok-okozat tagadása  Csak úgy megtörtént, nem láthattam előre, hogy ez lesz. 6. Félrevezetés © 2007, Crescendo 17

18 © 2007, Crescendo 18 projekció

19 Projekció  A projekció a paranoja egy primitív formája  A nem kívánt érzések, gondolatok, vágyak másnak való tulajdonítása  Ludwig Feuerbach: az istenek az emberek belső vágyainak és szorongásainak kivetülései  A római és görög Istenek valóban hordozzák ezeket a jegyeket  Az árnyék jungi archetípusa  Minden projekció ellen-projekciót eredményez a tudattalanban az egyensúly fenntartása érdekében © 2007, Crescendo 19

20 Álom-valóság dilemma  Tudatos álom – kifordítva  Az álomalakok gondolataim, érzéseim, szorongásaim, félelmeim kivetülései.  Amit gondolok, nyomban materializálódik. Én vagyok az álmom Demiurgosza  Kiprojektálom belső világomat, ezáltal kézzel foghatóvá válik minden, ami a pszichémben lakozik © 2007, Crescendo 20

21 Álom-valóság dilemma Vajon nem ugyanezt teszem az ébrenléti állapotomban is?... © 2007, Crescendo 21

22 Árnyék - projekció  Minden szekta megnevezi azt az ellenséges szervezetet, melyet gyűlölni ajánlott, sőt, kötelező  Ezáltal a szekta belső problémái eltörpülnek a nagy gonosz világellenség árnyékában © 2007, Crescendo 22

23 Feladatok 1. Milyen árnyék-projekciók jelennek meg a keresztény fundamentalista áramlatokban? 2. Idézz fel egy élethelyzetet, melyben projekcióval éltél! 3. Nevezz meg egy műalkotást (irodalmi, mozi, festmény, egyebek), melyben az Árnyék központi szerepet játszik. © 2007, Crescendo 23

24 © 2007, Crescendo 24 intellektualizáció

25 Intellektualizáció  Az adott szorongás, konfrontáció túlmagyarázása  Igen, apám elég szigorú ember volt, vélhetőleg most is neheztelek egy kicsit rá…  Súlyos betegséggel való szembesüléskor az informálódás megvédi az én-t  Erőszak áldozata más hasonló esetek után kutakodik  Ha tudok mesélni a nyavalyáról, akkor szorongásom félelemmé alakul © 2007, Crescendo 25 Lelki transzpozíció http://www.crescendo.hu/2006/12/12/lelki-transzpozicio

26 © 2007, Crescendo 26 reakcióképzés

27 Reakcióképzés  A szorongás mögötti ok ellenkezőjének hangsúlyozása  homofóbia -> a homoszexualitástól való viszolygás tudattalan, meg nem élt homoszexuális impulzusok ellen adott reakcióképzés  Szembesülünk a szeretett személy hibáival  Szószátyár = jó kommunikációs készséggel bír  Tapintatlan = direkt, egyenes ember  A pozitív kommunikációra való törekvés akár reakcióképzésbe is átcsaphat  Nem az a cél, hogy mindent pozitívan fogalmazzunk meg, hanem az, hogy te-közléseinket én-közlésekké formáljuk © 2007, Crescendo 27

28 © 2007, Crescendo 28 regresszió

29 Regresszió  Fixáció egy adott fejlődési szinten  Pl. cigarettázás  Gyakran azért alakul ki, mert a fejlődés adott, korai szakaszában a szükségletek tökéletesen ki voltak elégítve.  Eszerint a regresszió visszatérés arra az útra, mely korábban már nagyon hatékonyan működő világba vezetett. © 2007, Crescendo 29

30 © 2007, Crescendo 30 eltolás

31 Eltolás © 2007, Crescendo 31  Az indulat egyik célpontról a másikra való áttétele  A szorongás továbbítása más, kiszolgáltatott helyzetben lévő személy felé  Pl. hadseregben érdemes arra vigyázni, hogy ne te legyél az utolsó láncszem a gépezetben…

32 © 2007, Crescendo 32 szublimáció

33 Szublimáció  Úgy teszi lehetővé egy impulzus viselkedéses kifejezését, hogy az ösztönén impulzusát társadalmilag hasznossá, pozitívvá, elfogadhatóvá alakítja  Pl: Alkotás, kreatív tevékenységek. Agresszió >> sebész lesz – társadalmilag hasznosan éli ki az eredetileg nemkivánatos impulzust. © 2007, Crescendo 33


Letölteni ppt "© 2007, Crescendo 1. Énvédelmi mechanizmusok KULCSÁR ZSOLT 2 © 2007, Crescendo."

Hasonló előadás


Google Hirdetések