Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság középtávú koncepciója.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság középtávú koncepciója."— Előadás másolata:

1 Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság középtávú koncepciója (2011-2013.) „Hogyan tovább? Közlekedésbiztonság a Fehér Könyv után” konferencia Budapest, 2010. november 30.

2 A balesetek megelőzéséről általában •Prevenció nélkül közlekedésbiztonsági tevékenység nem létezik; •Hatékonyan egészíti ki a közúti ellenőrzéseket; •A személyi tényező formálására hivatott (tájékoztatás, felvilágosítás, veszélyek tudatosítása stb.); •Sajátos eszközrendszerrel rendelkezik; •Folyamatosan változó közlésmódok; •Haszon-költség hányadosa kifejezetten jó (átlagosan: 3/1); •„a közúti balesetek megelőzését célzó erőfeszítések még mindig elkeserítően elégtelenek”(EU Fehér Könyv). •„a közúti balesetek megelőzését célzó erőfeszítések még mindig elkeserítően elégtelenek” (EU Fehér Könyv).

3 Baleset-megelőzés Magyarországon •A baleset-megelőzés állami feladat (1988. évi I. törvény); •„Csapatmunka” •Jelentős hagyományok; •Szervezett formában 1973 óta; •Jelentős hazai és nemzetközi sikerek; •A rendőrség meghatározó szerepe.

4 Egy kis történelem

5 50-es és 60-as évek •A prevenció „hőskora” •A baleset-megelőzést az állami feladatok között nevesítik •A belügyi és az oktatási tárca feladatkörében jelenik meg •A prevenció még nem öltött szervezett formát •A koordináció alacsony szintű •A végrehajtás jellemzően a rendőrség feladata •A k é t legfőbb ter ü let: - Gyermekek k ö zleked é sre nevel é se - Felvil á gos í t ó propaganda munka

6 Országos Közlekedésbiztonsági Tanács •A szervezett baleset-megelőzés kezdete (2024/1972. MT. Határozat) •1973. január 01-én kezdte meg működését •Fennállása 19 éve alatt jelentős eredményeket ért el •Kiemelt szerepet játszott a közlekedésre nevelés, a felvilágosító és propaganda munka területén •oktatófilmek, kiadványok sokasága stb. •Eszk ö zt á r á ban megjelentek a kamp á nyok é s tudom á nyos kutat ó munk á k

7 ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság •Rendszerv á lt á s után az OKBT tev é kenys é ge megszűnt •2002/1992. Korm á nyhat á rozat: „ a balesetmegelőz é st a rendőrs é g ir á ny í t á s á val kell v é gezni ” •1992 november – Orsz á gos Balesetmegelőz é si Bizotts á g •A preventív tev é kenys é g tov á bbfejleszt é se •Hagyományos és újszerű tevékenységi formák •Országos hálózat működtetése

8 Az ORFK-OBB megújítása •Indoka: társadalmi élet változásai + hatékonyság fokozása •Cél: társadalmi együttműködés + szélesebb szintű szakmai koordináció •Elnökség: 6 fő •Koordinációs testület: az elnökség munkáját segítő, javaslattevő, véleményező és koordináló szerepkörrel (létszáma jelenleg 11 fő) •2010. január 27. – módosított ügyrend elfogadása •Következő ülés: 2010. december

9 ORFK-OBB középtávú akcióprogramja •A 2011-2013. évek preventív programja •Első alkalommal határoz meg 3 évre feladatokat (korábban éves programok) •Fő célok: - Tovább csökkenjen a közúti balesetek és a halálos áldozatok száma - Fejlődjön a közlekedési ismeretek általános szintje - Növekedjen a jogkövetési hajlandóság - A közlekedőkben tudatosuljanak a közútiközlekedés valós és megdöbbentő veszélyei - A közlekedőkben tudatosuljanak a közúti közlekedés valós és megdöbbentő veszélyei

10 Fő beavatkozási területek Alapvetően a kiemelt közlekedésbiztonsági célterületek: •A közutak három fő gyilkosa: - sebességtúllépés, - ittas járművezetés, - biztonsági öv használatának elmulasztása; •Védtelen közlekedők: - gyalogosok, - kétkerekű járművek vezetői. Törekvés: •A közúti ellenőrzéseket intenzív kommunikációs kampányokkal kiegészíteni (hatásfok növelés)

11 Közlekedésbiztonsági kommunikáció •C é l: k ö zlekedők tudat á nak folyamatos „é bren tart á sa ” •Hagyom á nyos é s ú jszerű elemek egy ü ttes alkalmaz á sa •Internetes lehetős é gek fokozottabb kihaszn á l á sa: - á lland ó honlap: www.baleset-megelozes.eu www.baleset-megelozes.eu - ideiglenes fel ü letek (www.kreszvaltozas.hu) www.kreszvaltozas.hu •Bulv á rsajt ó jelentős é ge •Sokkol ó kamp á nyok alkalmaz á sa •Kommunik á ci ó alapelvei: pontoss á g, - pontoss á g, - gyorsas á g, - rendszeress é g

12 ORFK-OBB kiemelt feladatai (2011-2013.) •Meghat á roz ó szerep a hazai k ö zleked é sbiztons á gi tev é kenys é gben •Kommunik á ci ó s kamp á nyok •K ö zleked é sre nevelő tev é kenys é g •Konferenci á k é s egy é b rendezv é nyek •K ö zleked é sbiztons á gi projektekben r é szv é tel •Technikai eszk ö z ö k beszerz é se •Nemzetk ö zi kapcsolattart á s •R é szv é tel a szab á lyoz á si h á tt é r m ó dos í t á s á ban stb.

13 Pillanatképek az ORFK-OBB tevékenységéből

14 Az ORFK-OBB állandó honlapja

15 Siker volt!

16 Tunézia 2010. – első helyezés!

17 Az ORFK-OBB kezdeményezései

18 Országos közlekedésbiztonsági vetélkedők •Alapvető céljai: - Közlekedésre nevelés az általános és középiskolások körében - szabályismeret szintjének fejlesztése •Főbb vetélkedők: - Általános Iskolások Közlekedési Tanulmányi Versenye - Kerékpáros Iskola Kupa (KIK) - Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa (KKK) - „Közlekedik a család” - Mezőgazdasági középiskolások versenye - „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel”

19 Szakmai versenyek •Célja: közlekedésrendészeti állomány ismeretszintjének és intézkedési gyakorlatának fejlesztése •Főbb versenyek: - Karos forgalomirányító verseny - Gépkocsizó és motorkerékpáros járőrök versenye - Balesethelyszínelők szakmai vetélkedője - Vízirendészeti járőrverseny

20 Közúti Áldozatok Emlékműve •Felállítás éve: 1996 •Az első ilyen emlékmű a Földön •Készítette: Mihály Gábor •Készült közadakozásból, az ORFK-OBB és más szervek együttműködése eredményeként •Minden év novemberében nagyszabású megemlékezés (idén: november 03-án – TISPOL vendégekkel) •A „szárnyas angyal” az ORFK- OBB emblémája

21 Egy közlekedésbiztonsági kampány bemutatása

22 A KRESZ kampány elemei •Sajtótájékoztató •R ö vid film (TV spot) a legn é zettebb hazai csatorn á kon •Rendszeres rádió műsorok és interjúk •Ideiglenes weblap : www.kreszvaltozas.hu www.kreszvaltozas.hu •Óriásposzterek az autópályák mentén (35 db) •Tömegközlekedési járművek felületein, azok utasterében, valamint a megállókban tájékoztató poszterek •Különböző KRESZ kiadványok készítése mintegy 400.000 példányban •Hordozható KRESZ tablók és táblázatok a rendezvényekre •Egyéb kampányelemek

23 ORFK-OBB kampánya – KRESZ változás

24 www.kreszvaltozas.hu

25 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! www.baleset-megelozes.eu www.baleset-megelozes.eu


Letölteni ppt "Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság középtávú koncepciója."

Hasonló előadás


Google Hirdetések