Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Coaching első lépései Ezt tanultuk meg eddig…Itt folytatjuk…  Coach alapattitűdje  Panda-stratégia  Koala-stratégia  Fogolydilemma  Múzeum-módszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Coaching első lépései Ezt tanultuk meg eddig…Itt folytatjuk…  Coach alapattitűdje  Panda-stratégia  Koala-stratégia  Fogolydilemma  Múzeum-módszer."— Előadás másolata:

1 Coaching első lépései Ezt tanultuk meg eddig…Itt folytatjuk…  Coach alapattitűdje  Panda-stratégia  Koala-stratégia  Fogolydilemma  Múzeum-módszer  Az együttműködés előkészítése ◦ Alapgyakorlatok 1.  „Lapra fel!  „Gubancol(d)ás!”  „Rítustermelés”  Szerződéskötés előkészítése, helyzetfeltárás (célja, módja)  Konzultációszervezés fő szempontja kreatív destrukció  Az ontológiai coaching központi módszere: kreatív destrukció (bevezető példák a gyakorlatban)  Alapgyakorlat 2. Jóslás „Jóslás” a kíváncsiság felkeltésére, a közös munka (coaching-folyamat) megkezdéséhez  Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány  Dr. Kollárné Déri Kriszti

2 Itt tartunk: „Tettek mezején I.” Magyar Coachszövetség KA- Déri Kriszti2 Coaching célja • a hozott probléma ellenére a jó hangulat, a pozitív feedback, • Ötletvihar elindítása (laterális gondolkozás), • Kreatív destrukció (építő rombolás) megvalósításával az attitűdváltás és a változás elérése • a coachee(k) egyszerre töltse(k) be a tanuló és a tanító szerepét. • erős ontológiák gyengítése (kreatív destrukció) • a téves heurisztikák „szerelése” • a metaforák azonosítása, kibontása és átkeretezése, • Grice-maximák kreatív megsértése. Bevezetés Panda-stratégia Koala-stratégia Fogolydilemma Múzeum-módszer ALAPMódszerek „Lapra fel! „Gubancol(d)ás!” „Rítustermelés” Folytatásban • Kockáz(tat)ás • Fürtábra • RAFT eljárás • Háromlépéses interjú • Jóslás módszere és egyebek Előző órát folytatjuk (emlékeztető dia)

3 A tettek mezején 1.  Coaching-szerződés célja ◦ Feladatmeghatározás! legyen és ne fegyver  Szerződés kialakításának egyszerű módszere  Szerződés kialakításának egyszerű módszere (7C modell másképp!) 1. Mit akarsz elérni (az ügyfél)?  Mit kíván elérni: milyen jellegű változást?  Milyen módon: kinek a segítségével, milyen területen, mikorra?  Mivel tud a coach ehhez hozzájárulni? Mit vár a coachee a coachtól? 2.Mit tettél eddig?  Mit tett eddig? Mi sikerült, mi nem? Miért sikerült, miért nem?  KÉRDÉSEK EGYETLEN CÉLja: Kerüljük az „ugyanabból még többet” veszélyét. Helyette pl. paradoxtenika. A COACHEENAK NEM KELL TUDNIA, HOGY ÖSZTÖNÖSEN, VAGY VALÓS TÉNYEKEN ALAPULVA VÁR VÁLTOZÁST! A COACHEENAK NEM KELL TUDNIA, HOGY AZ ELŐFELTEVÉSEIVEL MI A HELYZET! NEM KELL TISZTÁZNUNK, MIRŐL NEM AKAR VELÜNK BESZÉLNI! ?? !! !! ??

4 A tettek mezején 2. 3.Mi a „jó” megoldás számodra?  Hogyan képzeli a megoldást?  Mit ér meg a megoldás? Mit nem ér már meg? A COACHEEVAL EGYÁLTALÁN NEM KELL MEGBESZÉLNI  HAJLANDÓ-E ALTERNATÍVÁKBAN GONDOLKOZNI  KREATÍV VAGY GYAKORLATIAS ESZKÖZÖKET VÁLASZTANA  COACH MILYEN SZEREPET JÁTSZANA A KREATÍV FOLYAMATOKBAN! Helyette használjuk a metaforákat! 4.Kész vagy a változásra? A 7C klasszikus kérdéseiből egyik sem használható! „Készen áll, hogy a múltat elengedje?”- Keretezd át a múltját (Framing, reframing) ! A múltját a jelenben alakítja ki. „Milyen ellenállásokba ütközhet a rögzült szokások elengedése?” – Természetesen nagy. Kezdj bele a beszorításba, majd a kimozdításba (attitűdváltás). … Baj ezekkel, hogy negatív feedback és elveszi a figyelmet a jövő vízualizálásáról. Helyette kezdjünk bele a kreatív destrukcióba! !! !! !! !!

5 A tettek mezején 3. 5. Erősítsd meg magad!  „Honnan tudod, hogy baj van?”, „Milyen bizonyítékai vannak erre?”, „Mások is úgy gondolják, hogy baj van?” helyett:  Honnan fogja tudni, hogy megoldódott a probléma?  Hogy fogja magát érezni (hogy áll, ül, stb. akkor)? 6. Folytasd! (Ne az elbizonytalanítást!)  „Korábbi próbálkozásai mennyire voltak tartósak?”, „Milyen tényezők miatt térnek vissza a rossz szokásai?”, „Mi váltja ki a visszacsúszást a régi viselkedésébe?” helyett:  Korábban milyen sikeres problémamegoldásai voltak?  Hogyan érte el ezeket? Mi segítette a változás stabilizálásában? 7. Foglald össze! (Azt, hogy mit nyersz és ne azt, miért nem éri meg!)  „Befejezés után milyen probléma adódhat?” helyett:  Mi fog változni a coaching végére?  Milyen pluszt jelent majd a változás? A felmérés max. 15 perc legyen! Ne akard megoldani a problémákat már most! ?!?! !! !!

6 A tettek mezején 4.  Felmérés célja  mcdonaldizáltság biztos támaszunk és bizalmat ébreszt,  röviden képet kapjunk a helyzetről: mik a sztár gondolatok?  bizonyítsuk, mi tudjuk, mi a sikeres coaching, megalapozzuk az együttműködést (bizalom, módszer elfogadtatása) Folytatásban •Felkészítés a coachingra (csak a szerződés megkötése után!) •Coaching-szerződés kialakítása •Horog és horgony kialakítása és szerepe •Kontroll •Időkorlát •Coaching-környezet •A megbízó/coachee kompetenciái •A felek üzleti érdekeltsége a coaching- folyamatban

7 A tettek mezején 5.  Mit kerüljünk el a coaching-előkészítés során?  Ne legyen elkedvetlenítő és fájdalmas a coaching  Ne romboljuk a coachee önbizalmát, ne nyomjuk alárendelt szerepbe a coacheet  Ne leplezzünk le elfojtott, vagy a háttérben húzódó problémákat  Ne becsüljük alá a coachee képességeit pusztán azért, mert mi „tudjuk” a megoldást/nem szenvedünk az őt terhelő problémától  Ne találjuk ki, mi mit tennénk az ő helyében; ne gondoljunk arra, mi mit tettünk hasonló helyzetben  A kérdéseink ne legyenek „vizsgakérdések”  Ne hárítsuk át a felelősséget a coacheera  Ne növeljük a coaching költségeit (semmi sem lehet, ami növeli a megállapodott költségeket, ne terveztessünk irreális kiadásokat, stb.)  A coach ne legyen vezető/főnök (ne lépjük át a coachingkapcsolat kereteit! Tartsuk meg a coaching és a mentoring szabályait!) Mit ne?

8 Variációk egy témára Konzultáció-szervezés Ontológiai Coaching módra Történetmondás Készülünk: film, zene, irodalmi alkotás Keretet és témát adunk a coachinghoz (központi gondolat, amire felfűzzük a lehetséges coachingválaszokat/megoldási alternatívákat/adekvát magatartás- mintázatokat) Aprólékosan tervezett és folyamatosan kontrolláltjáték Bevonni az alkotásba= cselekvővé tenni a saját sorsában Lazán, de ezt a játékot mi vezetjük! Humor Megkönnyíteni az önreflexiót (asszociációs folyamatok, Aha –élmény), a kimozdulást (attitűdváltás) és ezáltal a tényleges változást Mit ne helyett Mit igen!

9 Mondj nekünk egy történetet (Venetia Nevall)  Történetmondás ősi egyetemes jelenség mese, ima, példabeszéd, mítosz, legenda…- bölcsesség, kötelességtudat, figyelmeztetés, nevelés, kulturális örökség, örök vágyat elégít ki: eltüntetni a zavarót, ami nem logikus, nem rendezett, jöhet minden, ami magyarázatot ad és miáltal jelentést fedezhetünk fel a környezeti eseményekben.  Vidám tevékenység (zene szerepe!).  A rabbi felhasználja a meséket a varázslat és a hatalom eszközeként (pl. történetet mesél, ha egy követő hite meginog).  Megerősíti a közösség erkölcsi érzékenységét.  Mesemondók részt kaphatnak a hatalmi struktúrában.  Hallgatóság történethez való viszonyának szerepe (öröm élvezet büszkeség).  Azok az igazán jó mesemondók, akiket nem érdekel a másokkal való versengés, inkább ragaszkodnak a saját történetükhöz.  Bahamaiak szerint egy történet nem lesz addig a tied, míg sokszor el nem mondtad… Teremts keretet, egy közös mitológiát!

10 Játék az agresszióval (William Arrens)  Amerikaifutball kulturális zárvány, domináns érték, egyedi kulturális jegy.  Amerikaifutball nyelve a politika nyelve-> a politika „játéktér”.  Az európai futballból és a brit rögbiből 100 év alatt jött létre éppen a modern ipari társadalom kialakulásakor-> a játék szerveződése e társadalmi szerveződés visszatükröződése: magasan szervezett ipari társadalom alapvető szervezeti jellemzőit mutatja és kulturális teljesítményként teszi lehetővé a társadalmilag jóváhagyott erőszak megnyilvánulását.  Az erőszakot aprólékosan megtervezett pontosság, specializált funkció, összehangoltság és együttműködés jellemzi.  Az erőszakot kifinomult technikai felszerelések birtokában gyakorolják.  A tökéletes gyakorláson és a koordináción alapuló játék gólja a „rendszerbe” vetett hit megújítása.  Minden játékosa specializált egységként tör a közös győzelemre maximális csapatösszetartással.  A nézők között aligha képzelhető el rendbontás, vandálkodás. Tervezz aprólékosan és kontrolláld!

11 Mi olyan vicces (Howard R. Pollio)  Thomas Hobbes: Humor lényege: ellenkezés, önfelnagyítás, komikum, lekicsinylés, humoros sértegetés. A humor egyéni, érzelmi és romboló.  Kant: „semmivé foszló, feszült várakozás”.  Freud az ösztönkésztetéssel társult technikát látta benne: bizonyos témákon az emberek nagyobb valószínűséggel nevetnek.  Koestler: A humor egyéni, intellektuális és segítő.  Lorenz: a humor és a nevetés által a hatalom és az uralkodás látszólag racionális és komoly sémái leleplezhetők.  Humor társas jelenség.  „Gyógyszer” (a kojemci bohócok a papság tagjai is voltak egyben).  A humor hatása függ a megoldandó feladat típusától.  Egy szervezet saját világának olvasása tele van nehézségekkel: folyamatos megfigyelés alapján érthetjük meg, milyenek ezek a világok, hogyan működnek. Ez ugyanúgy igaz a komédiás által teremtett világra! Hozd jó formába és tartsd is ott! A változáshoz „energia” kell!

12 Legalább elalvás előtt ne képzelegj ! ◦ Destrukció  Mit csinálok most? Mi a célom ezzel? ◦ Konstrukció  Mit szeretnék csinálni? Mit szeretnék ezzel elérni? ◦ Végrehajtás- pozitív helyettesítés- átkeretezés  Elterelési gyakorlat- pozitív horog és horgony  Alapos VIZUALIZÁLÁS

13 Fantázia-gyakorlatok a kreatív destrukció megvalósításához Mit ne helyett mit igen?!  Kontroll a destrukció szolgálatában  Mit gondolnék magamról, ha … volnék? Ez a célom? Mit veszítek ezáltal?  A képzeletünket/képzeleteinket az alapozáshoz használjuk  Hogyan látom a helyzetet a te/ő/… szemeddel? Mit akarok? Hová tartok?  Sztár gondolatokkal foglalkozó belső fecsegést a konstrukció szintjén alkalmazzuk  Mi foglalkoztatott az elmúlt 1 órában/nap/héten…? Ezt akarom? Mit érek el vele?  Az ábrándozást célba fogjuk  Listát készítünk, mit szeretnénk „Karácsonyra”. Tényleg ezt szeretném? Mi történik majd így? !!

14 Fantázia-gyakorlatok a kreatív destrukció megvalósításához „Győzzön a jobbik” holon!  Eszköz akarok lenni, vagy műalkotás? Ki akadályoz, hogy megtegyem, hogy másképp lássam, hogy mást érezzek, hogy…?  Én a gyújtogató-holon vagyok. Megakadályozom, hogy… Mit teszek? Mi az, ami jót elértem?  Az Én-holonom legyőzi a „rossz fiúkat” Most hogy cselekszem? Mi az, ami miatt jobban érzem magam?

15 Fantázia-gyakorlatok a kreatív destrukció megvalósításához Pozitív emlékek mint erőgenerátorok  Hogy is volt… ◦ amikor megismerkedtünk ◦ amikor anya voltam ◦ amikor megkaptam a diplomámat ◦ Mi az, aminek a legjobban örültem? ◦ Ki az, akinek a legjobban örültem? ◦ Ki az, akivel együtt örültem? ◦ Hogy volt, amikor együtt boldogok voltunk? Mit tettünk? Mit éreztünk? Hogy gondoltunk a jövőre? !!

16 Fantázia-gyakorlatok a kreatív destrukció megvalósításához Inkubátort az újszülött ontológiának!  Mintha gyakorlatok mintha még védett gyerek lennék mintha most kezdenénk (az életet együtt) mintha nem kéne olyan komolyan venni az étkezést … és most átélem, amikor … és most ugyanolyan lendülettel, hittel, jó érzéssel kezdek annak, hogy … !!

17 Fantázia-gyakorlatok a kreatív destrukció megvalósításához A boldogság-hányados megnövelése  Összeszedem, miért lehetek hálás ebben a pillanatban magamnak, neki, vele, érte…  Minden 1 rossz tulajdonságra (enyémre/övére/övékre) 10 jót mondok  Rangsorolom a jókat (tulajdonság, esemény, projekt/terv) és súlypontokat jelölök ki  Mire van lehetőségem most? Milyen jókra számíthatok?  Mennyi most a boldogság-indexem? Mitől lenne még ennél is rosszabb? („Negatív teológia” módszere!)  Mi az, ami bánt? Az volt a jó nekem ebben, hogy… (párban is végezhető; egyik sérelmez, a másik átkeretezi) !! !!

18 Jövőképek, szcenáriók, forgatókönyvek Pozitív helyettesítés  Új szerződést írhatok a vele való együttélésre/kooperációra/… ◦ Mit szeretnék kihúzni? ◦ Mit szeretnék a kihúzottak helyére? ◦ Mit szeretnék még befoglalni? ◦ Mi az, amit a legnagyobb kockázat mellett is el akarok érni?  Szükségleti leltárt készítek -akár párban is elvégezhető; felváltva felolvasni ◦ Mikor fogom megtenni az első kettőt? ◦ Hogy fogom megtenni?  Előbb cselekszem, aztán gondolkozom ◦ Mi az, ami legelőször eszembe jut, hogy akarom ◦ Másodszorra? ◦ Mikor fogom megtenni az első kettőt? ◦ Hogy fogom megtenni? !!

19 Jövőképek, szcenáriók, forgatókönyvek Pozitív helyettesítés  Mi az, amire vágyom? -akár párban is elvégezhető; felváltva megfejteni a másikét és „összeolvasni” ◦ Milyen szín volna? ◦ Milyen állat? ◦ Milyen növény? ◦ Milyen…?  Milyen lenne az életem/hogy élnék pontosan/mit tennék és mit nem/…, ha a legfontosabb… ◦ a fizikai teljesítmény lenne a legfontosabb érték a világon/nekem/neki ◦ az intellektuális teljesítmény lenne a legfontosabb érték a világon/nekem/neki ◦ a(z) … lenne a legfontosabb érték a világon/nekem/neki

20 Jövőképek, szcenáriók, forgatókönyvek Pozitív helyettesítés  Mit teszek, mikor teszem, hogyan teszem, ha ◦ azt akarom, hogy minél több szeretet kapjak ◦ minél nagyobb biztonságban éljek ◦ minél több/többféle szexuális/… élményt szeretnék átélni?  Milyen lesz a mai napom/ előre egy hetem? 1-10-ig pontozni -akár párban is elvégezhető; magunkét és a társunkét „összeolvasni” a kijelölt időszak leteltekor ◦ Hány pontot érdemlek én azért hogy ilyen lesz? ◦ Hány pontot érdemel ő, ha így alakul? ◦ Mi éri a legtöbb pontot abból, amit én teszek? !!

21 GYAKORLAT

22 A tudatosság növelésének eszközei -a coach eszköztárából JÓSLÁS” „ JÓSLÁS” A jóslás olyan eljárás, amely arra ösztönzi a cocheet/párt, hogy korlátozott számú információ birtokában előfeltevéseket, elvárásokat fogalmazzon meg elsősorban a látott filmjelenettel kapcsolatban, de tulajdonképpen a saját vélekedései, előítéletei, normarendszere felmérése és tisztázása érdekében. A megfogalmazott feltevéseket, hipotéziseket aztán a film megtekintése után összevetjük a ténylegesen tapasztaltakkal, és magyarázatot keresünk az eltérésekre, illetve végiggondoljuk, mely előfeltevéseik nyertek igazolást, hogyan, és miért. Az előrejelzés nemcsak a kíváncsiság felkeltésének és az aktív, értő, értelmező befogadásnak lehetséges technikája, de a tudományos gondolkodás alapja is, amennyiben az előfeltevőt a „detektív” szerepébe helyezi azzal, hogy egy megoldandó rejtvényt ad a számára. Ajánlott film Sin sity első jelenete vetítsük le hang nélkül az ölelési jelenetig, majd hanggal a teljes epizódot odáig, amikor a bérgyilkos lelövi az áldozatát. A hang nélküli vetítés után kérdezzük meg, mit láttak, mire számítanak, hogyan folytatódik a történet, kivel szimpatizálnak, miért, kivel nem, miért…, stb. Magyar Coachszövetség KA- Déri Kriszti 22

23 A tudatosság növelésének eszközei -a coach eszköztárából ◦A szöveg (film) néhány pontján is megállhatunk és megfigyelhetjük, hogyan viszonyulnak a látottak, olvasottak előfeltevéseinkhez, mi igazolódott be, mi alakult másképp, illetve megfogalmaztathatunk újabb előfeltevéseket a következő résszel kapcsolatban ◦Ha szakaszos szövegfeldolgozással kombináljuk a jóslást, akkor a technika bizonyos helyzetekben a ráhangolódást, bizonyos helyzetekben pedig a reflektálást segíti ◦A folyamat végén tekintsük át újra, hogyan módosultak előfeltevéseink, hogyan alakult megértésünk ◦A jóslás technikája végezhető:  párban vagy csoportban: ilyenkor a kooperatív tanulás módszerébe ágyazódik,  egyénileg, de ekkor is fontos a megosztás lehetősége,  készíthetünk jóslás-táblázatot (egyénileg vagy párban): Mit gondolsz, mi fog történni? Mi erre a bizonyíték, mért gondolod? Mi történt valójában? (a kérdések a szöveg részekre osztásának függvényében ismétlődnek) Tanács Hatékony, ha a jóslást megelőzi az előzetes ismeretek vagy képzetek feltárása, esetleg a témával kapcsolatos szabad asszociációk gyűjtése. Ehhez különféle technikák használhatók (például listázás, pókhálóábra, asszociációs fürtábra, kiemelt kulcsszavak értelmezése). Magyar Coachszövetség KA- Déri Kriszti23


Letölteni ppt "Coaching első lépései Ezt tanultuk meg eddig…Itt folytatjuk…  Coach alapattitűdje  Panda-stratégia  Koala-stratégia  Fogolydilemma  Múzeum-módszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések