Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar „Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására” TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje /A tantárgy neve/

2 10. Előadás témakörei  Az információs irodák kommunikációs gyakorlata I.  A kommunikációs mix elemei és használatuk az információs irodai gyakorlatban;  A kommunikáció fajtái;  Reklám fogalma;  Reklámhordozók;  Reklámeszközök: - Nyomtatott reklámok - audió -vizuális reklámok, - közterületi reklámok

3 10. ELŐADÁS ANYAGA  Az információs irodák kommunikációja a kommunikációs mix elemek ismeretében, azok felhasználásával, folyamatos tevékenység.  Céljait a TDM szervezet határozza meg és az iroda valósítja meg kommunikációs terv keretében  A kommunikációs terv része a marketingtervnek, a tervben megfogalmazott konkrét akciókhoz tartozó operatív tevékenység;  A kommunikációs mix elemei:  a reklám  a PR  Sales Promotion  Personal Selling  A marketingkommunikáció hatékonysága minden esetben függ az iroda személyi, pénzügyi és technikai feltételeitől.

4 10.ELŐADÁS ANYAGA  A kommunikáció fajtái  Személyes:  Kétirányú, közvetlen, két személy között zajló folyamat, a leghatékonyabb kommunikációs forma, jellegzetessége a szerepcsere lehetősége. Eszközei: vita, párbeszéd, interjú, előadás, levelezés  Csoport:  Több ember felé irányuló, közvetlen folyamat, a befogadó pozíciójában egy meghatározható, homogén, viszonylag zártkörű csoport áll. Eszközei: rendezvények, nyomtatványok, zártterületi tájékoztatók.  Tömegkommunikáció:  • A befogadó közeg nagy létszámú, heterogén.  • A kibocsátó általában valamilyen intézmény / szervezet / vállalat.  • Célja a tájékoztatás, a közvélemény befolyásolása, a tudatformálás.

5 10. ELŐADÁS ANYAGA  • Az információ kibocsátója térben és/vagy időben távol van a befogadótól.  • A visszacsatolás a minimumra csökken, vagy nincs.  • A kibocsátó bizonytalansága: eljutott-e, a dekódolás a szándékok szerint történt-e, motiválta-e a befogadót stb.  Eszközei: nyomtatott médiák, könyvek, film, rádió, televízió, kiállítások és vásárok, Internet.  A kommunikáció résztvevői:  Kibocsátók, küldők, források: Célcsoportok, befogadók  egyénekközösségek  szervezetekszervezetek  közösségekegyének

6 10. ELŐADÁS ANYAGA  A kommunikáció legfontosabb jellemzői:  Tudati jelenség, amely nagyban függ a környezet fejlettségi szintjétől.  Fajtái  • közvetlen (ha nincs közvetítő közeg) vagy közvetett (pl. tömegkommunikációs eszközök igénybevételével)  • bemutató jellegű vagy visszacsatolt  • személyes vagy személytelen  • egylépcsős vagy két (esetleg több) lépcsős  • verbális vagy nem verbális  • személyes, csoport vagy tömegkommunikáció  Marketingkommunikációs eszközök:

7 10. ELŐADÁS ANYAGA  Marketingkommunikációs azoknak a piacbefolyásoló eszközöknek a gyűjtőneve, melyek alkalmazása során a fogyasztó befolyásolása nem a termék vagy az ár révén történik, hanem a kommunikációs csatornákon keresztül, a kommunikációs eszközök felhasználásával  A marketingkommunikáció eszközei a gyakorlatban  Reklám (az árura irányul)  PR (a fogyasztóra irányul)  Sales Promotion, külön előnyök felkínálása  Personal Selling (személyes meggyőzés)  Az egyes ösztönző formák keveredésének jelensége a gyakorlatban  A marketing célterület és a célszemélyek kiválasztása  a koncentrikus körök elmélete  belső kommunikáció  a riport módszere

8 10. ELŐADÁS ANYAGA A marketing irányultság szerinti differenciálódása belső marketing kommunikáció külső marketing kommunikáció  A marketing kommunikációs csatornák  meghatározása  adekvát hozzárendelése a közvetítendő üzenethez  A marketingmix elemeinek gyakorlati alkalmazása  Product: az eladandó termék, ez esetben a desztináció  Place: a disztribúció, az elosztás helye  Price: központi kérdés (mi mennyi?)!  Az ár kérdésének vizsgálata  Az ingyenesség kérdése  Fizetős szolgáltatások kérdése  - teljes ingyenesség, közszolgálatiság,  - non-profit megoldások  - az addicionalitás elve a költségviselésben.

9 10. ELŐADÁS ANYAGA  Riport:  a hírérték és számítása  kimutatott megtakarítások  statisztikai elemzések  a forgalom és bevételi adatok változásának idősorai, turisták és látogatók száma, vendégéjszakák, idegenforgalmi adó összege, stb.  Médiamunka:  kapcsolatépítés  média-adatbázis, referencialista  a reciprok altruizmus módszere a médiamunkában  passzív és pro-aktív médiamunka  sajtófigyelés, cikkgyűjtemény, archívum

10 10. ELŐADÁS ANYAGA Kommunikációs mix elemei: A reklám olyan nem személyes, tömegszerű, azonosítható, egyirányú folyamat, melynek célja a kiválasztott célcsoport befolyásolása. Funkciója a befolyásolás, emlékeztetés, megerősítés A PR olyan interaktív kommunikációs tevékenység, melynek során a szervezet és közvetlen környezete közötti bizalom kiépítése és ápolása valósul meg. A szervezet belső kapcsolatrendszerén (belső PR) a munkatársakat, közvetlen hozzátartozóikat, tulajdonosokat, tanácsadókat, képviselőket értjük, míg a külső PR a partnerekre, fogyasztókra, szállítókra, pénzintézetekre, stb. irányul A PR lényege a szervezeti image megfelelő módon történő kiépítése, tudatosítása a környezetben.

11 10. EŐADÁS ANYAGA A Sales Promotion (eladásösztönzés) azon piacbefolyásoló eszközök összessége, melyek közvetlenül ösztönzik a fogyasztót, vagy a viszonteladót vásárlásra. Olyan külön értéket kínál fel a vevőnek, ami képes megadni az indító lökést a vásárláshoz. A SP akciók révén jelentős forgalomnövekedés érhető el, hatásuk közvetlenül, gyorsan érvényesül. Jól mérhető. Ilyen módszerek a nyereményakció, ajándék, jutalom, árengedmény, stb. A viszonteladók ösztönzésére szolgáló módszerek: állandó kapcsolattartás, prospektusok, előadások, stb. A Personal Selling( személyes eladás) azaz a személyes meggyőzés abból áll, hogy a cég képviselője közvetlen kapcsolat révén kísérli meg kedvező döntésre bírni a fogyasztót, felhasználót. Előnye, hogy a kiváltott reakciókra gyorsan, rugalmasan lehet reagálni. Eszközigénye alacsony, eredménye azonnal realizálódik. a fogyasztóról primer információk nyerhetők. Hátránya, hogy drága, időigényes. Hatékony alkalmazásához jól képzett szakembergárda szükséges.

12 10. ELŐADÁS ANYAGA  Reklámeszköz  a reklámgondolat rögzítése  az üzenet kifejezésének módja  Reklámhordozó  a reklámeszköz megjelenítése  Reklámhordozók:  Médium (média) - A reklámüzenet hordozója, megjelenítője, működtetője, a reklámeszközök (film, spot, szöveg) közléseinek továbbítója, eljuttatója a célközönségnek. Általában tömegtájékoztatási eszközök.  Hatósugár (elérés)  Térítés  1. Nyomtatott reklámhordozók  • Napi- és heti- és havilapok, magazinok, szaklapok  • Hirdetési újságok  • Könyvek  • Postán küldött reklámok (DM)

13 10. ELŐADÁS ANYAGA  2. Audio -vizuális reklámhordozók: Rádió, Mozi, video, TV,  3./ közterületi reklámhordozók (plakát, tábla, jármű, oszlop),  4./ egyéb reklámhordozók, (zárttéri, telefon, CD,),  5. Elektronikus reklámhordozók (on-line, internet)  Reklámeszközök: A reklámüzenet kifejezési módja, közvetítő eszköze.  Ideális esetben a kiválasztott reklámhordozó az összes reklámeszközt valamennyi, a gondolat szempontjából érdekelt fogyasztóhoz (csak azokhoz!) eljuttatja.  Élőszó, beszéd, sajtóhirdetés, reklám-nyomtatványok (körlevél, reklámlevél, prospektus, árjegyzék), plakát, reklámtábla, rádió-reklám (spotok), reklámfilm, reklámdia, reklámajándékok, kirakatreklám, csomagolás (védjegy, KÁF, Magyar Termék…)

14 10. ELŐADÁS ANYAGA  Reklámeszközök csoportosítása:  Az üzenet eljuttatásának módja szerint:  • Közvetlen (DM, prospektus, élőszó, reklámajándék)  • Közvetett (plakát, sajtóreklám, TV-reklám)  Az üzenet érzékelhetősége alapján:  • Vizuális (nyomtatványok, plakát, film...)  • Auditív (rádió-reklám, magnószalag, lemez, élőszó..)  • Audiovizuális (reklámfilm, TV-reklám)  • Egyéb (kóstoló, termékbemutatók, illatminták…)  Irányíthatóság (terület, célcsoport) szerint: - ne legyen nagy a reklám szórása  • Irányítható (egyes nyomtatványok, sajtótermékek, DM...) – közvetlen reklámeszköz  • Részben irányítható (helyi rádió- és TV-reklám, film...)

15 10. ELŐADÁS ANYAGA  • Nehezen, vagy nem irányítható (TV, plakát – bizonyos utak mentén -, kirakat…)  A reklámhatás helye és körzete alapján:  • Közterületi reklámok (plakát, kirakat, fényreklám…)  • Belső reklámeszközök (cégér, kirakat, belső TV, bekészítések)  • Külső reklámeszközök (plakát, szórólap…)  Felhasználhatóság alapján: - önmagában elégséges e a reklámozásra?  • Alap eszközök: önmagában alkalmas (sajtótermékek, plakát, rádió, DM...) – bárki bármikor megnézheti  • Kiegészítő eszközök: alapeszközzel együtt (reklámajándékok, multimédiás eszközök)  A reklámgondolat terjesztésében betöltött feladat szerint:  • Teljes (plakát, sajtóhirdetés, TV-reklám…)  • Részleges (cégjelzéses levélpapír, névjegy, csomagolás…) – emlékeztetésre tökéletes, tájékoztatásra nem

16 10. ELŐADÁS ANYAGA  Reklámhordozók és eszközök kiválasztása  Kinek?  Célközönség, hatókör – szegmentálható a valami alapján, mikor és milyen gyakran kell reklámozni  Mit?  Reklámüzenet -  Mikor?  Időzítés, gyakoriság  Mennyiért?  Költségek - behatárol  Milyen hatást várunk el?  Hatás – megfelelő hatás volt e, elértem e a célt?  Sajtóhirdetés  Hatásos sajtó-reklám:  Ragadja meg az olvasó figyelmét, érjük el, hogy elolvassa! (ígéret, előny, képanyag)  A reklámüzenet legyen jól értelmezhető, jól olvasható, nyelvtanilag helyes, tömör megfogalmazású! (stílus, nyelvezet, tipográfia, szlogen, korrektúra)  Biztassuk az olvasót cselekvésre, legyen egyértelmű az elérhetőség/hozzáférhetőség

17 10. ELŐADÁS ANYAGA  Reklámlevél (DM)  A reklámlevél írásának alapelvei  Ragadja meg az olvasó figyelmét, érjük el, hogy elolvassa! (személyre szóló ígéret, előny)  Legyen személyre-szabott! (megszólítás, pontos címlista)  Legyen gördülékeny, jól érthető és értelmezhető, jól olvasható, ne legyen túl hosszú! (stílus, tagolás, nyelvezet, tipográfia)  Biztassuk az olvasót cselekvésre, legyen könnyen megválaszolható! (elérhetőségek, válaszboríték, kupon, nyitott kérdések)  Aláírás!  TV reklám:  TV hirdetések csoportosítása

18 10. ELŐADÁS ANYAGA  A reklám típusa szerint  reklámblokk műsor – előre meghirdetett időben  spot műsor  egyedi adás – cég reklámfilmjét adják le  reklámajánlat  képújság, teletext  Technika szerint  élethelyzeteket mutat be  terméket mutat be – naturfilm  rajzfilmek, animációs filmek pl. Redbull  Hatásos televíziós-reklám  üzenetünk ne legyen tünékeny (maximális hatás az elejétől végéig, emlékezés)

19 10. ELŐADÁS ANYAGA  audiovizuális hatás (kép és hang, felirat és szöveg összhangja)  képernyő mérete kicsi (képek, betűk, színek, sok vágás-helyszínváltás)  használjuk ki a programkörnyezetet (célközönség, reklám célja)  reklám-dömping (figyelemfelkeltés, egyediség, erőteljes érzelmi hatás, humor, reklám-szereplők, hatásszünet)  Rádióreklámok:  Rádióreklámok csoportosítása  Műfaj  közlemény – általában minden effekt nélkül beolvasnak valamit  zenés monológ vagy dialóg, gyakori a párbeszéd, esetleg vers  reklámriport  Hirdetés forma szerint – hová helyezzük el?  blokkműsor – előre meghirdetett

20 10. ELŐADÁS ANYAGA  sportműsorban jelenik meg, pl. a meccs szünetében reklám  szponzorált műsorok  reklámhír – szórakoztatás.  Közterületi reklám:  Plakátok típusai:  normál plakát A2-es (2Xa3)  gigantposzter 12m2  extra plakát – vagy nagyon nagy vagy nagyon kicsi  molinók – épületekre felhúzott poszterek  Termékelhelyezés  Célja: valamilyen termék vagy szolgáltatás kreatív módon történő beépítése a reklámhordozóba úgy, hogy az ne tűnjön direkt reklámnak – a tudatalattira hat  egy filmbe is elhelyezhetnek reklámot, pl. mit iszik a főszereplő, milyen órája van, stb.  Eladás-helyi reklám

21 10. ELŐADÁS ANYAGA  Funkciói:  Tájékoztatás  - információs táblák kihelyezése  Befolyásolás  - plusz szolgáltatásokat is vegyen igénybe  - tudja a vendég, hogy miből választhat és ezt mondják is el neki  Szükségletteremtés  - szunnyadó szükség felszínre hozása  Ízlésformálás.

22 AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA  Az információs irodák kommunikációs tevékenysége a feladatok rendszerében;  A kommunikáció fajtái.  A marketingkommunikáció a gyakorlatban (célközönség, célterület, irányultság szerinti differenciálódás, kommunikációs eszközök, ár)  Marketingkommunikációs mix elemei a gyakorlatban  Reklámeszközök és hordozók  Reklám típusa I.:  -nyomtatott,  - DM  -audió- vizuális,  - közterületi reklámok

23 Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések Vizsgakérdések: 1./ Mi a marketingkommunikáció? 2./ Mi a reklámeszköz és a reklámhordozó közötti különbség? 3./ Csoportosítsa a reklámeszközöket! 4./ Sorolja fel a DM írásának alapelveit! Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés/ek: Milyen reklámeszközöket alkalmaznak az információs irodák a szakvásárokon?

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: Az információs irodák kommunikációs gyakorlata II. Az előadás anyagát készítette: Kálmánné Bodó Edit


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések