Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A NEM HIVATÁSOS MŰVÉSZETI CSOPORTOK VEZETŐINEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSE Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus és az Eötvös József Főiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A NEM HIVATÁSOS MŰVÉSZETI CSOPORTOK VEZETŐINEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSE Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus és az Eötvös József Főiskola."— Előadás másolata:

1 A NEM HIVATÁSOS MŰVÉSZETI CSOPORTOK VEZETŐINEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSE Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus és az Eötvös József Főiskola közös képzési programja 2008 dr. Utry Attila főiskolai docens előadása „ Amikor a tudás terjed őszinte az akarat. Amikor az akarat őszinte a józan ész uralkodik. Amikor a józan ész uralkodik kiművelt az egyén. Amikor az egyén kiművelt összhangban él a közösség. Amikor a közösség összhangban él jól kormányozható az ország. Amikor az ország jól kormányozható békesség honol mindenütt.” – vallotta a tanulás hatalmáról Konfucius, aki i. e. 551–479 között élt.

2 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETELI KÖVETELMÉNYEI Általános művészeti képzés tantárgyai: – Egyetemes és magyar művelődés/művészet/ történet. – Csoportvezetési ismeretek. – Esztétika – Művészetpedagógia. – Általános és művészetpszichológia. – Művelődés és művészetszociológia. – Szerzői jogi ismeretek. – Reklám, PR, marketing elmélet és gyakorlat. – Kommunikációs ismeretek és készségek. – A kultúraközvetítés és művészet mecenatúra története. Speciális művészeti vezető képzés szakterületei: •Színjátszó csoport •Bábjátszó csoport •Fotó- film és videó alkotó csoport •Társas és modern tánc csoport •Képző és iparművészeti csoport •Népdalkör A szakirányú továbbképzés képzési területei : pedagógia és társadalomtudomány, A felvétel feltételei: Alapképzésben (Bsc), illetve főiskolai képzésben szerzett: óvodapedagógus, tanító, múzeumpedagógus, művelődésszervező, informatikus könyvtáros és andragógia végzettség, szakképzettség. Előnynek számít valamilyen öntevékeny művészeti csoportban tagként, vagy vezetőként szerzett tapasztalat, illetve minősítő versenyen elért eredmény.

3 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETELI KÖVETELMÉNYEI AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE (szakirány megjelöléssel): – Nem hivatásos képző- és iparművészeti csoport művészeti vezetője. (OH FRKP/1863-13/2007) – Nem hivatásos színjátszó csoport művészeti vezetője. (OH FRKP/1863-14/2007) – Nem hivatásos fotó-, film és videó alkotó csoport művészeti vezetője. (OH FRKP/1863-15/2007) – Nem hivatásos népdalkör csoport művészeti vezetője. (OH FRKP/1863-16/2007) – Nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője. (OH FRKP/1863-17/2007) – Nem hivatásos társas- és moderntánc csoport művészeti vezetője. (OH FRKP/1863-18/2007) A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: Négy szemeszter, félévenként átlagában 150 tanóra (elméleti, gyakorlati) EZ HAVONTA 2-3 napos elfoglaltságot jelent, és minimum 2500 munkaóra, mely magában foglalja a házi dolgozatok, kreatív feladatok, forráskutatások és -elemzések, nyári alkotótáborok, gyakorlati képzések, valamint a diplomadolgozat elkészítésére fordított időt is. KÖLTSÉGTÉRÍTÉS: vidéken 95-105 eft., Budapesten 120 eft./félév

4 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETELI KÖVETELMÉNYEI A kompetencia teljesítő képes tudást, a megszerzett tudásnak és a meglevő személyes adottságoknak-készségeknek egy adott, konkrét környezetben való alkalmazási képességét jelenti. A kompetencia: szakavatottság, beavatottság, felkészültség, szakértelem Kompetenciák pl.: Módszer-, Személyes és Társas kompetenciák Kreativitás, ötletgazdagság Szorgalom, megbízhatóság Empatikus képesség Lényegfelismerés, nyitottság Pozitív hozzáállás Kommunikációs rugalmasság Intuíció és módszeresség Széles körű műveltség Tág szociális mező Rendezési képesség Tehetségtudat Irányítási készség Vizuális kommunikáció Stressz tűrő képesség Közérthetőség Stb.

5 KÉPZÉSI ÉS KIMENETELI KÖVETELMÉNYEK,TUDÁSELEMEK MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK A fotó-, film és video-alkotó csoport művészeti vezetője legyen képes: a fényképészeti, filmművészeti alapismeretek gyakorlati alkalmazására, •a dramaturgiai és mozgókép-rendezői ismeretek közvetítésére, •a stábok munkájának megszervezésére és költségvetésének összeállítására, •a laboratóriumok, stúdiók tervezésében való tevékeny közreműködésre, •átlátni a hazai fotográfiai közélet és mozgóképkultúra eseményeit és a társművészetek kapcsolódási pontjait, •oktatási programok szervezésére és az oktatási folyamatok irányítására, •az alkotó csoportok tagjai kiállításainak és alkotásainak menedzselésére, •a vizuális-audióvizuális alkotó műhelyek vezetésére intézményi és civil környezetben egyaránt, •az elsajátított ismereteket alkalmazni, •önállóan csoportot vezetni, illetve szervezni, A képző és iparművészeti csoport vezetője legyen képes: •az önálló gyermek, ifjúsági, illetve felnőtt nem hivatásos képző és iparművészeti csoport magas szintű művészeti szakmai irányítására, •szakköri és egyéb közösségi formákban képző és iparművészeti műhelymunkát vezetni, •az esztétikai értékek felismerésére és közvetítésére, •csoportjával különböző korosztályú személyiségek számára művészi élményt létrehozni, közvetíteni, kiállításokat, alkotótáborokat rendezni, •az alkotók- és befogadók közti kapcsolatot kiépíteni, állandósítani, •ízlésformálásra, esztétikai nevelésre, etikai alapnormák közvetítésére, •kísérleti alkotóműhely szervezésére, •a csoport tagjainak szakmai és emberi fejlődését biztosítva, integrálni az öntevékeny művészeti csoportot kulturális életünkbe, •közreműködni helyi és regionális, országos és nemzetközi művésztalálkozók, bemutatók szervezésében. •a csoport működésének irányításában, a kiállítások, alkotótáborok, konferenciák szervezésében, •reklám, PR tevékenység szervezésében, gazdálkodásban, pályázatírásban.

6 KÉPZÉSI ÉS KIMENETELI KÖVETELMÉNYEK, TUDÁSELEMEK MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK A társas és moderntánc művészeti csoport vezetője legyen képes: •önálló gyermek, ifjúsági, illetve felnőtt nem hivatásos társas, modern és/vagy versenytánc csoport magas szintű művészeti szakmai irányítására, •táncoktatói, színpadi és versenytánci műhelymunkát vezetni, •az esztétikai értékek felismerésére és közvetítésére, •ízlésformálásra, esztétikai nevelésre, etikai alapnormák közvetítésére, •kísérleti táncszínházi alkotóműhely szervezésére, •a csoport tagjainak szakmai és emberi fejlődését biztosítva, integrálni az öntevékeny művészeti csoportot kulturális életünkbe, •csoportjával közreműködni a helyi, a regionális, az országos és nemzetközi társas-, modern és verseny táncos találkozókon, illetve szervezésében. A népdalkör művészeti vezetője a képzés befejezése után ismerje: a szolfézs és zeneelmélet didaktikai elveit a folklórtörténet legfontosabb korszakait, a korstílusok, dialektusok fejlődéstörténetét a főbb népzenei és népdal gyűjtő személyiségek munkásságát, a népzene, népének jellemzőit, szerkesztési elveit, a magyar és a szomszédnépek népdalkincsének alapműveit, társművészetek egymásra gyakorolt kölcsönhatásait, a kiemelkedő csoportok, közösségek, énekesek meghatározó népdalait.

7 KÉPZÉSI ÉS KIMENETELI KÖVETELMÉNYEK, TUDÁSELEMEK MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK A bábjátszó művészeti csoport vezetője legyen képes : •a önálló gyermek, ifjúsági, illetve felnőtt nem hivatásos bábcsoport magas szintű művészeti szakmai irányítására, •bábkészítő műhelymunka vezetésére, •az esztétikai értékek felismerésére és közvetítésére, •csoportjával különböző korosztályú nézőközönség számára művészi produkciókat létrehozni, bábelőadásokat rendezni, •az alkotók- és befogadók közti kapcsolatot kiépíteni, állandósítani, •ízlésformálásra, esztétikai nevelésre, etikai alapnormák közvetítésére, •kísérleti alkotóműhely szervezésére, •a csoport tagjainak szakmai és emberi fejlődését biztosítva, integrálni az öntevékeny művészeti csoportot kulturális életünkbe, •közreműködni helyi és regionális, országos és nemzetközi bábos találkozók szerve-zésében. A színjátszó csoport művészeti vezetője, olyan szakember, •aki alapvető pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, színházi kultúrával, művészi igényességgel és kreativitással rendelkezik, s mindezek birtokában szervezi és vezeti a közösségét. •képes arra, hogy csoportját kellő mértékben menedzselje, s színjátszó előadások létrehozásával vegyen részt a tágabb közösség kulturális életének szervezésében. •tréninget, műhelymunkákat vezet, •önálló drámaelemzéseket tart, •színi-előadásokat rendez, •ismeri a hazai amatőr színjátszói életet, •ért a közösségépítéshez, fejlesztéshez, •tájékozott a fesztiválokról.

8 A művészeti vezető képzés tanterve (Rövidítések: ó.=óra; k=kollokvium; gyj=gyakorlati jegy; kr.=kreditpont; aí=aláírás, Á=általános-, S=speciális művészeti képzés) 1.) ÁLTALÁNOS MŰVÉSZETI KÉPZÉS (kötelező) Tantárgyak: I. félév II. félév III. félév IV. félév •Csoportvezetési ismeretek 8/k/2kr •Általános- és művészetpszichológia 8/k/2 8/k/2 •Kommunikációs ismeretek, készségek 8/gyj/2 8/k/2 •A kultúraközvetítés története 8/k/2 •Egyetemes és magyar művelődéstörténet 8/gyj/2 8/k/2 •Szerzői jogi ismeretek 8/k/2 •Általános esztétika 8/k/2 •Művészetpedagógiai ismeretek 8/k/2 •PR, marketing és reklám ismeretek 10/k/4 •Művelődés- és művészetszociológia 8/k/2 •Összesen (106óra/28 kredit) 32ó./8kr. 24ó/8kr. 24ó./6kr. 26ó./8kr

9 2. SPECIÁLIS MŰVÉSZETI VEZETŐ KÉPZÉS (választható) Színjátszó-csoport •Dráma és színháztörténet 8/k/2 8/k/2 18/gyj/4 •Rendezéstörténet 8/gyj/2 8/k/2 •Színjáték és pedagógia 18/gyj/4 10/gyj/2 8/gyj/2 23/k/4 •Színházi (külső) gyakorlat 38/aí/8 38/aí/8 50/aí/10 50/aí/10 •Dramaturgia- és drámaelemzés 18/gyj/4 8/gyj/2 18/k/4 •Rendezői gyakorlat 10/gyj/2 23/k/5 •Szakdolgozati (vizsgarendezési) szeminárium 24/aí/13 • Összesen:(273óra/92kredit)____ 72ó./16kr. 82ó./20kr. 94ó./20kr. 138ó/36kr. •Mindösszesen (A+S: 492ó/120kredit) 104ó/24kr. 106ó/26kr. 118ó/26kr. 164ó/44kr. Bábjátszó-csoport •Dráma és színháztörténet, bábtörténet 8/k/2 8/k/2 14/gyj/4 •Bábesztétika 8/k/2 •Bábdramaturgia, -rendezés 8/k/2 14/gyj/4 10/gyj/2 •Rendezői gyakorlat 4/gyj/4 14/gyj/4 10/gyj/2 10/gyj/2 •Bábszínész mesterség 14/gyj/4 10/gyj/2 10/gyj/2 10/gyj/2 •Bábszínházi gyakorlat 50/aí/10 50/aí/10 50/aí/10 40/aí/8 •Társművészetek 8/k/2 •Szakdolgozati(vizsgarendezési)szeminárium 16/aí/10 •Összesen: (376óra/92kredit) 94ó./22kr. 90ó./20kr. 98ó./24kr. 94ó./26kr. •Mindösszesen (A+S): 482óra/120kredit)126ó/30kr. 114ó/26kr. 122ó/30kr. 120ó/34kr

10 SPECIÁLIS MŰVÉSZETI VEZETŐ KÉPZÉS Fotó-, film és videó-alkotó csoport Fotó-, Film- és videótörténet 16/k/4 8/k/2 Vizuális nyelv 8/gyj/2 8/k/2 Fotópedagógia 8/k/2 Laborgyakorlat 20/gyj/5 20/gyj/5 20/gyj/5 20/gyj/5 Kiállítás-szervezési és rendezési ismeretek 18/gyj/4 18/gyj/4 18/gyj/4 Fotótechnika 8/k/2 Fotó- és filmesztétika 8/k/2 16/k/4 Film- és videotechnikai ismeretek 16/gyj/4 16/gyj/4 8/k/2 Filmdramaturgia 8/k/2 8/k/2 Kamerahasználat 10/gyj/2 20/gyj/4 10/gyj/2 Videóstúdió gyakorlat 20/aí/8 Szakdolgozati, vizsgafilmi szeminárium 16/aí/10 Összesen: (247óra/92kredit) 86ó./21kr. 94ó/23kr. 74ó./19kr. 84ó/29kr. Mindösszesen (A+S:444óra/120kredit) 118ó/29kr. 118ó/29kr. 98ó/25kr. 110ó/37kr Társas(és modern)tánc-csoport Mozgásbiológia 16/k/4 16/k/4 Történelmi társastáncok 25/gyj/ 5 25/gyj/5 Tánciskolai táncok 20/gyj/6 40/gyj/8 40/gyj/8 40/gyj/8 Divattáncok 10/gyj/4 Gyermek társastáncok 10/gyj/4 Viselkedéskultúra 8/k/2 Szakdidaktika 16/k/4 16/k/4 Zeneelmélet 16/k/4 8/k/2 Dzsessztréning 20/gyj/4 Tánctörténet 16/k/4 Táncformációk, koreográfia 8/gyj/2 Szakdolgozati szeminárium 20/aí/10 Összesen: (370 óra /92kredit) 81ó/23kr. 81ó/17kr. 100ó/22kr. 108ó/30kr Mindösszesen (A+S): 476óra/120kredit) 113ó/31kr. 105ó/23kr. 124ó/28kr. 134ó/38kr

11 SPECIÁLIS MŰVÉSZETI VEZETŐ KÉPZÉS Képző- és iparművészeti csoport Művészeti műfajok ás technikák 8/k/2 8/k/2 8/k/2 Képző ás iparművészeti intézményrendszer 8/k/2 8/k/2 Kiállítás-szervezés, -rendezés 18/gyj/4 8/k/2 8/gyj/3 8/gyj/2 Alkotóköri foglalkozások módszertana 8/k/2 8/k/2 Alkotótábori gyakorlat 50/aí/10 50/aí/10 50/aí/10 40/aí/7 Időszakos alkotótáborok szervezése 18/gyj/4 13/gyj/4 Iparművészeti műfajok és technikák 8/gyj/3 8/k/2 A modern művészet története 8/k/2 8/k/2 Szakdolgozati szeminárium 30/aí/13 Összesen: (381óra/92kredit 92ó/20kr. 92ó/20kr 95ó/24kr. 102ó/28 Mindösszesen (A+S): 487óra/120kredit) 124ó/28kr. 116ó/26kr. 119ó/30kr. 128ó/36kr Népdalkör művészeti csoport Folklorisztika 16/k/4 16/k/4 Magyar népzene történet 16/k/4 16/k/4 Népdaléneklés 20/gyj/5 20/gyj/5 22/gyj/6 22/gyj/6 Szolfézs és zeneelmélet 22/k/6 25/gyj/6 22/k/6 22/k/6 Nemzetiségi népzene 16/gyj/4 Közös éneklés irányítása 10/gyj/4 10/gyj/4 Módszertani ismeretek 16/k/4 16/k/4 Szakdolgozati szeminárium 20/aí/10 Összesen: (319óra/92 kredit) 72ó/ 19kr. 75ó/19 86ó/24kr. 90ó/30kr Mindösszesen (A+S): 427óra/120kredit) 104ó/27kr. 97ó/25kr. 110ó/30kr. 116ó/38kr

12 Az 1997. évi CXL. törvény szerint közművelődési tevékenység „a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúra elsajátító, művelődő, alkotó célú cselekvése, amely jellemzően szabad időben, együttműködésben, közösségekben valósul meg”. „Az önként vállalt, közösségben folyó művelődés nem fogyasztás, hanem külső, belső énkép és világképalkotó munka. Nem iskolázottság, diplomázottság, hanem értelmi és érzelmi intelligenciát formáló lehetőség. Szabadságkeresés, felelősségkérdés, szeretetkérdés, ami a jó ügyekhez társakat vonz. Gyarapítja a szolidaritást, az altruizmust, az emberséget. 3000 körüli művelődésszervező, 7000 körüli kör- és klubvezető szakember – néha elképesztően hiányos felszereltségű térben, szűkös anyagi körülmények között – műveli folyamatosan azt a csodát, amit ma közművelődésnek hívunk.” (B.Gelencsér Katalin 2006) de az 1000 fő alatti települések 70 %-ban nincs jelenleg közművelődési szakember! (UA)

13 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Képzésvezetők: Tóth Zsuzsanna főosztályvezető Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. Művészeti Programok Főosztálya 1011 Budapest, Corvin tér 8. tel.: 225-6027, 30/748-0671 fax: 225-6030, e-mail: tothzs@mmi.hutothzs@mmi.hu dr. Utry Attila főiskolai docens, Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2. Mtel.+36-30-655-0253. e-mail: ikona@t-online.huikona@t-online.hu Képzésszervezés: Baján: Hajdú Miklós Andragógia és Könyvtártudományi Intézet. Tel. 06-79-524-624) Honlap: www.ejf.huwww.ejf.hu Budapesten: Sándor Ildikó (PhD), e-mail sandor.ildiko@hagyomanyokhaza.husandor.ildiko@hagyomanyokhaza.hu Mtel.: 06-20/468-2641 Népdalkör Művészeti Vezetője Debrecenben: Dallos Nagy Gabriella, email: dallosgabi@citromail.hudallosgabi@citromail.hu Miskolcon: Abádi Andrásné ME KVAI bolabadi@uni-miskolc.hubolabadi@uni-miskolc.hu Tel:06-46-565-221 Vass Nóra, Miskolci Galéria, email: vassnori@gmail.comvassnori@gmail.com Tel:06-46-500-680 MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET KÖSZÖNÖM és VÁROM KÉRDÉSEIKET!

14 KULTURÁLIS MENEDZSER KÉPZÉS Az új OKJ-ban szereplő szakképesítés azonosító száma: 61 345 01 Szakképesítés megnevezése: Közművelődési szakember I. Elágazások: azonosítószám: 61 345 01 00 10 61 01, megnevezés: közművelődési menedzser. azonosítószám: 61 345 01 010 61 02, KULTURÁLIS MENEDZSER

15 „OKJ-s” KULTURÁLIS MENEDZSER KÉPZÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULOK FELSOROLÁSA: 1544-06 Kulturális tartalmak közvetítése 1546-06 Felnőttképzési programok szervezése a helyi közművelődési rendszerben. 1547-06 A kulturális intézmény működtetése, 1548-06 A kulturális rendszerek közötti kapcsolatok szervezése,

16

17 KULTURÁLIS MENEDZSER


Letölteni ppt "A NEM HIVATÁSOS MŰVÉSZETI CSOPORTOK VEZETŐINEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSE Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus és az Eötvös József Főiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések