Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A NEM HIVATÁSOS MŰVÉSZETI CSOPORTOK VEZETŐINEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSE Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus és az Eötvös József Főiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A NEM HIVATÁSOS MŰVÉSZETI CSOPORTOK VEZETŐINEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSE Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus és az Eötvös József Főiskola."— Előadás másolata:

1 A NEM HIVATÁSOS MŰVÉSZETI CSOPORTOK VEZETŐINEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSE Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus és az Eötvös József Főiskola közös képzési programja dr. Utry Attila főiskolai docens előadása „Amikor a tudás terjed őszinte az akarat. Amikor az akarat őszinte a józan ész uralkodik. Amikor a józan ész uralkodik kiművelt az egyén. Amikor az egyén kiművelt összhangban él a közösség. Amikor a közösség összhangban él jól kormányozható az ország. Amikor az ország jól kormányozható békesség honol mindenütt.” – vallotta a tanulás hatalmáról Konfucius, aki i. e. 551–479 között élt.

2 Fotó- film és videó alkotó csoport Társas és modern tánc csoport
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETELI KÖVETELMÉNYEI Általános művészeti képzés tantárgyai: – Egyetemes és magyar művelődés/művészet/ történet. – Csoportvezetési ismeretek. – Esztétika – Művészetpedagógia. – Általános és művészetpszichológia. – Művelődés és művészetszociológia. – Szerzői jogi ismeretek. – Reklám, PR, marketing elmélet és gyakorlat. – Kommunikációs ismeretek és készségek. – A kultúraközvetítés és művészet mecenatúra története. Speciális művészeti vezető képzés szakterületei: Színjátszó csoport Bábjátszó csoport Fotó- film és videó alkotó csoport Társas és modern tánc csoport Képző és iparművészeti csoport Népdalkör A szakirányú továbbképzés képzési területei: pedagógia és társadalomtudomány, A felvétel feltételei: Alapképzésben (Bsc), illetve főiskolai képzésben szerzett: óvodapedagógus, tanító, múzeumpedagógus, művelődésszervező, informatikus könyvtáros és andragógia végzettség, szakképzettség. Előnynek számít valamilyen öntevékeny művészeti csoportban tagként, vagy vezetőként szerzett tapasztalat, illetve minősítő versenyen elért eredmény.

3 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETELI KÖVETELMÉNYEI
AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE (szakirány megjelöléssel): – Nem hivatásos képző- és iparművészeti csoport művészeti vezetője. (OH FRKP/ /2007) – Nem hivatásos színjátszó csoport művészeti vezetője. (OH FRKP/ /2007) – Nem hivatásos fotó-, film és videó alkotó csoport művészeti vezetője. (OH FRKP/ /2007) – Nem hivatásos népdalkör csoport művészeti vezetője. (OH FRKP/ /2007) – Nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője. (OH FRKP/ /2007) – Nem hivatásos társas- és moderntánc csoport művészeti vezetője. (OH FRKP/ /2007) A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: Négy szemeszter, félévenként átlagában 150 tanóra (elméleti, gyakorlati) EZ HAVONTA 2-3 napos elfoglaltságot jelent, és minimum 2500 munkaóra, mely magában foglalja a házi dolgozatok, kreatív feladatok, forráskutatások és -elemzések, nyári alkotótáborok, gyakorlati képzések, valamint a diplomadolgozat elkészítésére fordított időt is. KÖLTSÉGTÉRÍTÉS: vidéken eft., Budapesten 120 eft./félév

4 SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETELI KÖVETELMÉNYEI
A kompetencia teljesítő képes tudást, a megszerzett tudásnak és a meglevő személyes adottságoknak-készségeknek egy adott, konkrét környezetben való alkalmazási képességét jelenti. A kompetencia: szakavatottság, beavatottság, felkészültség, szakértelem Kompetenciák pl.: Módszer-, Személyes és Társas kompetenciák Kreativitás, ötletgazdagság Szorgalom, megbízhatóság Empatikus képesség Lényegfelismerés, nyitottság Pozitív hozzáállás Kommunikációs rugalmasság Intuíció és módszeresség Széles körű műveltség Tág szociális mező Rendezési képesség Tehetségtudat Irányítási készség Vizuális kommunikáció Stressz tűrő képesség Közérthetőség Stb.

5 KÉPZÉSI ÉS KIMENETELI KÖVETELMÉNYEK ,TUDÁSELEMEK MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK
A fotó-, film és video-alkotó csoport művészeti vezetője legyen képes: a fényképészeti, filmművészeti alapismeretek gyakorlati alkalmazására, a dramaturgiai és mozgókép-rendezői ismeretek közvetítésére, a stábok munkájának megszervezésére és költségvetésének összeállítására, a laboratóriumok, stúdiók tervezésében való tevékeny közreműködésre, átlátni a hazai fotográfiai közélet és mozgóképkultúra eseményeit és a társművészetek kapcsolódási pontjait, oktatási programok szervezésére és az oktatási folyamatok irányítására, az alkotó csoportok tagjai kiállításainak és alkotásainak menedzselésére, a vizuális-audióvizuális alkotó műhelyek vezetésére intézményi és civil környezetben egyaránt, az elsajátított ismereteket alkalmazni, önállóan csoportot vezetni, illetve szervezni, A képző és iparművészeti csoport vezetője legyen képes: az önálló gyermek, ifjúsági, illetve felnőtt nem hivatásos képző és iparművészeti csoport magas szintű művészeti szakmai irányítására, szakköri és egyéb közösségi formákban képző és iparművészeti műhelymunkát vezetni, az esztétikai értékek felismerésére és közvetítésére, csoportjával különböző korosztályú személyiségek számára művészi élményt létrehozni, közvetíteni, kiállításokat, alkotótáborokat rendezni, az alkotók- és befogadók közti kapcsolatot kiépíteni, állandósítani, ízlésformálásra, esztétikai nevelésre, etikai alapnormák közvetítésére, kísérleti alkotóműhely szervezésére, a csoport tagjainak szakmai és emberi fejlődését biztosítva, integrálni az öntevékeny művészeti csoportot kulturális életünkbe, közreműködni helyi és regionális, országos és nemzetközi művésztalálkozók, bemutatók szervezésében. a csoport működésének irányításában, a kiállítások, alkotótáborok, konferenciák szervezésében, reklám, PR tevékenység szervezésében, gazdálkodásban, pályázatírásban.

6 KÉPZÉSI ÉS KIMENETELI KÖVETELMÉNYEK, TUDÁSELEMEK MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK
A társas és moderntánc művészeti csoport vezetője legyen képes: önálló gyermek, ifjúsági, illetve felnőtt nem hivatásos társas, modern és/vagy versenytánc csoport magas szintű művészeti szakmai irányítására, táncoktatói, színpadi és versenytánci műhelymunkát vezetni, az esztétikai értékek felismerésére és közvetítésére, ízlésformálásra, esztétikai nevelésre, etikai alapnormák közvetítésére, kísérleti táncszínházi alkotóműhely szervezésére, a csoport tagjainak szakmai és emberi fejlődését biztosítva, integrálni az öntevékeny művészeti csoportot kulturális életünkbe, csoportjával közreműködni a helyi, a regionális, az országos és nemzetközi társas-, modern és verseny táncos találkozókon, illetve szervezésében. A népdalkör művészeti vezetője a képzés befejezése után ismerje: a szolfézs és zeneelmélet didaktikai elveit a folklórtörténet legfontosabb korszakait, a korstílusok, dialektusok fejlődéstörténetét a főbb népzenei és népdal gyűjtő személyiségek munkásságát, a népzene, népének jellemzőit, szerkesztési elveit, a magyar és a szomszédnépek népdalkincsének alapműveit, társművészetek egymásra gyakorolt kölcsönhatásait, a kiemelkedő csoportok, közösségek, énekesek meghatározó népdalait.

7 KÉPZÉSI ÉS KIMENETELI KÖVETELMÉNYEK, TUDÁSELEMEK MEGSZEREZHETŐ ISMERETEK
A bábjátszó művészeti csoport vezetője legyen képes: a önálló gyermek, ifjúsági, illetve felnőtt nem hivatásos bábcsoport magas szintű művészeti szakmai irányítására, bábkészítő műhelymunka vezetésére, az esztétikai értékek felismerésére és közvetítésére, csoportjával különböző korosztályú nézőközönség számára művészi produkciókat létrehozni, bábelőadásokat rendezni, az alkotók- és befogadók közti kapcsolatot kiépíteni, állandósítani, ízlésformálásra, esztétikai nevelésre, etikai alapnormák közvetítésére, kísérleti alkotóműhely szervezésére, a csoport tagjainak szakmai és emberi fejlődését biztosítva, integrálni az öntevékeny művészeti csoportot kulturális életünkbe, közreműködni helyi és regionális, országos és nemzetközi bábos találkozók szerve-zésében. A színjátszó csoport művészeti vezetője, olyan szakember, aki alapvető pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, színházi kultúrával, művészi igényességgel és kreativitással rendelkezik, s mindezek birtokában szervezi és vezeti a közösségét. képes arra, hogy csoportját kellő mértékben menedzselje, s színjátszó előadások létrehozásával vegyen részt a tágabb közösség kulturális életének szervezésében. tréninget, műhelymunkákat vezet, önálló drámaelemzéseket tart, színi-előadásokat rendez, ismeri a hazai amatőr színjátszói életet, ért a közösségépítéshez, fejlesztéshez, tájékozott a fesztiválokról.

8 A művészeti vezető képzés tanterve
(Rövidítések: ó.=óra; k=kollokvium; gyj=gyakorlati jegy; kr.=kreditpont; aí=aláírás, Á=általános-, S=speciális művészeti képzés) 1.) ÁLTALÁNOS MŰVÉSZETI KÉPZÉS (kötelező) Tantárgyak: I. félév II. félév III. félév IV. félév Csoportvezetési ismeretek /k/2kr Általános- és művészetpszichológia /k/ /k/2 Kommunikációs ismeretek, készségek /gyj/ /k/2 A kultúraközvetítés története /k/2 Egyetemes és magyar művelődéstörténet /gyj/ /k/2 Szerzői jogi ismeretek /k/2 Általános esztétika /k/2 Művészetpedagógiai ismeretek /k/2 PR, marketing és reklám ismeretek /k/4 Művelődés- és művészetszociológia /k/2 Összesen (106óra/28 kredit) ó./8kr ó/8kr ó./6kr ó./8kr

9 2. SPECIÁLIS MŰVÉSZETI VEZETŐ KÉPZÉS (választható)
Színjátszó-csoport Dráma és színháztörténet /k/ /k/ /gyj/4 Rendezéstörténet /gyj/ /k/2 Színjáték és pedagógia /gyj/ /gyj/ /gyj/ /k/4 Színházi (külső) gyakorlat /aí/ /aí/ /aí/ /aí/10 Dramaturgia- és drámaelemzés /gyj/ /gyj/ /k/4 Rendezői gyakorlat /gyj/ /k/5 Szakdolgozati (vizsgarendezési) szeminárium /aí/13 Összesen:(273óra/92kredit)____ ó./16kr ó./20kr ó./20kr ó/36kr. Mindösszesen (A+S: 492ó/120kredit) ó/24kr ó/26kr ó/26kr ó/44kr. Bábjátszó-csoport Dráma és színháztörténet, bábtörténet /k/ /k/ /gyj/4 Bábesztétika /k/2 Bábdramaturgia, -rendezés /k/ /gyj/ /gyj/2 Rendezői gyakorlat /gyj/ /gyj/ /gyj/ /gyj/2 Bábszínész mesterség /gyj/ /gyj/ /gyj/ /gyj/2 Bábszínházi gyakorlat /aí/ /aí/ /aí/ /aí/8 Társművészetek /k/2 Szakdolgozati(vizsgarendezési)szeminárium /aí/10 Összesen: (376óra/92kredit) ó./22kr ó./20kr ó./24kr ó./26kr. Mindösszesen (A+S): 482óra/120kredit)126ó/30kr ó/26kr ó/30kr ó/34kr

10 SPECIÁLIS MŰVÉSZETI VEZETŐ KÉPZÉS
Fotó-, film és videó-alkotó csoport Fotó-, Film- és videótörténet /k/ /k/2 Vizuális nyelv /gyj/ /k/2 Fotópedagógia /k/2 Laborgyakorlat /gyj/ /gyj/ /gyj/ /gyj/5 Kiállítás-szervezési és rendezési ismeretek /gyj/ /gyj/ /gyj/4 Fotótechnika /k/2 Fotó- és filmesztétika /k/ /k/4 Film- és videotechnikai ismeretek /gyj/ /gyj/ /k/2 Filmdramaturgia /k/ /k/2 Kamerahasználat /gyj/ /gyj/ /gyj/2 Videóstúdió gyakorlat /aí/8 Szakdolgozati, vizsgafilmi szeminárium /aí/10 Összesen: (247óra/92kredit) ó./21kr ó/23kr ó./19kr ó/29kr. Mindösszesen (A+S:444óra/120kredit) ó/29kr ó/29kr ó/25kr ó/37kr Társas(és modern)tánc-csoport Mozgásbiológia /k/ /k/4 Történelmi társastáncok /gyj/ /gyj/5 Tánciskolai táncok /gyj/ /gyj/ /gyj/ /gyj/8 Divattáncok /gyj/4 Gyermek társastáncok /gyj/4 Viselkedéskultúra /k/2 Szakdidaktika /k/ /k/4 Zeneelmélet /k/ /k/2 Dzsessztréning /gyj/4 Tánctörténet /k/4 Táncformációk, koreográfia /gyj/2 Szakdolgozati szeminárium /aí/10 Összesen: (370 óra /92kredit) ó/23kr ó/17kr ó/22kr ó/30kr Mindösszesen (A+S): 476óra/120kredit) ó/31kr ó/23kr ó/28kr ó/38kr

11 SPECIÁLIS MŰVÉSZETI VEZETŐ KÉPZÉS
Képző- és iparművészeti csoport Művészeti műfajok ás technikák /k/ /k/ /k/2 Képző ás iparművészeti intézményrendszer /k/ /k/2 Kiállítás-szervezés, -rendezés /gyj/ /k/ /gyj/ /gyj/2 Alkotóköri foglalkozások módszertana /k/ /k/2 Alkotótábori gyakorlat /aí/ /aí/ /aí/ /aí/7 Időszakos alkotótáborok szervezése /gyj/ /gyj/4 Iparművészeti műfajok és technikák /gyj/ /k/2 A modern művészet története /k/ /k/2 Szakdolgozati szeminárium /aí/13 Összesen: (381óra/92kredit ó/20kr ó/20kr ó/24kr ó/28 Mindösszesen (A+S): 487óra/120kredit) 124ó/28kr ó/26kr ó/30kr ó/36kr Népdalkör művészeti csoport Folklorisztika /k/ /k/4 Magyar népzene történet /k/ /k/4 Népdaléneklés /gyj/ /gyj/ /gyj/ /gyj/6 Szolfézs és zeneelmélet /k/ /gyj/ /k/ /k/6 Nemzetiségi népzene /gyj/4 Közös éneklés irányítása /gyj/ /gyj/4 Módszertani ismeretek /k/ /k/4 Szakdolgozati szeminárium /aí/10 Összesen: (319óra/92 kredit) ó/ 19kr ó/ ó/24kr ó/30kr Mindösszesen (A+S): 427óra/120kredit) 104ó/27kr ó/25kr ó/30kr ó/38kr

12 Az évi CXL. törvény szerint közművelődési tevékenység „a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúra elsajátító, művelődő, alkotó célú cselekvése, amely jellemzően szabad időben, együttműködésben, közösségekben valósul meg”. „Az önként vállalt, közösségben folyó művelődés nem fogyasztás, hanem külső, belső énkép és világképalkotó munka. Nem iskolázottság, diplomázottság, hanem értelmi és érzelmi intelligenciát formáló lehetőség. Szabadságkeresés, felelősségkérdés, szeretetkérdés, ami a jó ügyekhez társakat vonz. Gyarapítja a szolidaritást, az altruizmust, az emberséget. 3000 körüli művelődésszervező, 7000 körüli kör- és klubvezető szakember – néha elképesztően hiányos felszereltségű térben, szűkös anyagi körülmények között – műveli folyamatosan azt a csodát, amit ma közművelődésnek hívunk.”(B.Gelencsér Katalin 2006) de az 1000 fő alatti települések 70 %-ban nincs jelenleg közművelődési szakember! (UA)

13 MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET KÖSZÖNÖM és VÁROM KÉRDÉSEIKET!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Képzésvezetők: Tóth Zsuzsanna főosztályvezető Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus. Művészeti Programok Főosztálya 1011 Budapest, Corvin tér 8. tel.: , 30/ fax: , dr. Utry Attila főiskolai docens, Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2. Mtel Képzésszervezés: Baján: Hajdú Miklós Andragógia és Könyvtártudományi Intézet. Tel ) Honlap: Budapesten: Sándor Ildikó (PhD), Mtel.: 06-20/ Népdalkör Művészeti Vezetője Debrecenben: Dallos Nagy Gabriella, Miskolcon: Abádi Andrásné ME KVAI Tel: Vass Nóra, Miskolci Galéria, Tel: MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET KÖSZÖNÖM és VÁROM KÉRDÉSEIKET!

14 KULTURÁLIS MENEDZSER KÉPZÉS
Az új OKJ-ban szereplő szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Közművelődési szakember I. Elágazások: azonosítószám: , megnevezés: közművelődési menedzser. azonosítószám: , KULTURÁLIS MENEDZSER

15 „OKJ-s” KULTURÁLIS MENEDZSER KÉPZÉS
SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULOK FELSOROLÁSA: Kulturális tartalmak közvetítése Felnőttképzési programok szervezése a helyi közművelődési rendszerben. A kulturális intézmény működtetése, A kulturális rendszerek közötti kapcsolatok szervezése,

16

17 KULTURÁLIS MENEDZSER


Letölteni ppt "A NEM HIVATÁSOS MŰVÉSZETI CSOPORTOK VEZETŐINEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSE Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus és az Eötvös József Főiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések