Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Orvosi röntgen munkahelyeken foglalkoztatottak dozimetriai ellenőrzése Ajánlott irodalom: 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet Összeállította: Déri Zsolt B.-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Orvosi röntgen munkahelyeken foglalkoztatottak dozimetriai ellenőrzése Ajánlott irodalom: 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet Összeállította: Déri Zsolt B.-"— Előadás másolata:

1 Orvosi röntgen munkahelyeken foglalkoztatottak dozimetriai ellenőrzése Ajánlott irodalom: 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet Összeállította: Déri Zsolt B.- A.- Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi Decentrum

2 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet  Az atomenergia alkalmazójának kötelessége a foglalkozási sugárterhelésnek a sugárzás forrása, a munkavégzés körülményei és az előírások szerinti ellenőrzése.  A sugárveszélyes munkahelyek munkavállalóit az engedélyes sugárterhelésük ellenőrzése szempontjából két osztályba sorolja  „A” besorolású munkavállalók azok, akiknél fennáll a lehetősége annak, hogy az évi effektív dózisa meghaladhatja a 6 mSv értéket, vagy a szervdózis korlátok bármelyikének 3/10 részét.  „B” besorolású minden egyéb munkavállaló.  Az „A” besorolású munkavállalók külső forrásból eredő sugárterhelésének személyi dozimetriai ellenőrzése kötelező.

3 Személyi foton-dózisegyenérték mérése  Dozimetriai film - Kodak (Carestream) Personal Monitoring Film Type 2  Filmtartó kazetta - LOXFORD „zöldpontos” kazetta  Tevékenység: 1.megrendelés (engedélyes)  munkavállaló adatai  sugaras munkahely adatai 2.nyilvántartásba vétel 3.filmdoziméter + kazetta + adatlap postázás 4.filmek + adatlapok érkeztetése, nyilvántartás 5.filmek értékelése 6.dózis összesítése 7.eredményközlő lapok + új film küldése 8.(hatóság értesítése)  Igazgatás szolgáltatási díj = 1540 Ft / személy / periódus 1/2009 (I.30.) EüM. rendelet

4 Személyi foton-dózisegyenérték mérése  A filmdoziméter elsősorban a röntgen és gamma sugárzásból adódó egésztestet érő dózisok becslésére szolgál.  Az ellenőrzés célja, hogy becsülni tudjuk az effektív dózist a dozimétert viselő személynél.  A filmdoziméter egy fotográfiai film, amelyet speciális kazettában helyeznek el.  A kazettán szűrők vannak, amelyek segítségével a filmen különböző mértékű feketedések alakulnak ki.  A filmeket előhívás után kiértékelik, mely során a feketedés mértékéből lehet a személyi dózist értékelni, sőt információt ad a sugárzás minőségéről, irányáról és energia eloszlásáról is.  A filmdoziméter szívtájékon szabályosan kell viselni a munkaidő teljes időtartama alatt.

5 A film  AgBr (5 - 10% AgI)  Speciális érzékenyítés (ritkafémek)  „gyors és lassú” emulzió 0,1 - 160 mSv és 1 - 4000 mSv Filmalap (0,2 mm) gyorsemulzió (10 - 20  m) lassú emulzió (10 - 20  m) védőréteg (1 - 2  m)

6 A film feketedése  látens kép keletkezése Ag + + Br - + h   Ag 0 + Br (hibahelyek / felszín)  előhívás = 10 9 -szeres kémiai „erősítés” Ag Ag + + R -  Ag + R  „stop” – az előhívó eltávolítása R - + H +  X  fixálás: AgBr  Ag + (aq)  foltmentes szárítás

7 „Feketedés” „diffuse transmission optical density” (OD) látható fény emulzió  be  ki N (szemcseszám)

8 Dózis-feketedés görbe (Hurter-Driffield, 1890) szolarizáció váll kvázi-lineáris szakasz fátyol

9 A feketedés energia-függése

10 Szűrők  ’ = lineáris abszorpciós együttható (1/cm)  = tömegabszorpciós együttható (cm 2 /g)  (E, Z) I0I0 I L  (Ólom)

11 A szűrők alatti relatív feketedések

12 Személyi foton-dózisegyenérték mérése 1.0,7 mm Sn + 0,3 mm Pb 2.1,0 mm Al 3.Nyílás 4.50 mg/cm 2 polipropilén 5.300 mg/cm 2 polipropilén 6.Filmpozícionáló jelzés 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 4 6 1 2 3 5 4 „direkt” „helyes”

13 Személyi foton-dózisegyenérték mérése 1.0,7 mm Sn + 0,3 mm Pb 2.1,0 mm Al 3.Nyílás 4.50 mg/cm 2 polipropilén 5.300 mg/cm 2 polipropilén 6.Filmpozícionáló jelzés 1 2 3 5 4 „direkt” „helyes”

14 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez  A külső röntgen- és  -forrásokból származó foglalkozási sugárterhelés rendszeres, központi hatósági személyi dozimetriai ellenőrzését az OSSKI szervezi és végzi.

15

16 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez  A külső röntgen- és  -forrásokból származó foglalkozási sugárterhelés rendszeres, központi hatósági személyi dozimetriai ellenőrzését az OSSKI szervezi és végzi.  A hatósági ellenőrzést végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie.  Az ellenőrzéshez szükséges személyi dózismérőket az OSSKI szerzi be és adja ki a munkáltató részére.  A detektorok kiértékelése - a lehetséges egyéni sugárterhelésektől és az alkalmazott mérési módszertől függően 1-6 havonta - az ellenőrzött munkahely bejelentésében indokolt mennyiségben történik.  Az ellenőrzésre bejelentett munkavállaló munkaviszonyának, illetve sugárterhelése ellenőrzésének szünetelése vagy megszűnése esetén a munkáltató köteles a dózismérő kazettát az OSSKI-nak visszaküldeni.

17 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez  A munkáltató a sugárvédelmi szolgálat útján gondoskodik arról, hogy a sugárterhelésük rendszeres hatósági ellenőrzésére kötelezett munkavállalók a dózismérőt megkapják, és a teljes munkaidő, illetve tevékenység időtartama alatt viseljék.

18

19 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez  A munkáltató a sugárvédelmi szolgálat útján gondoskodik arról, hogy a sugárterhelésük rendszeres hatósági ellenőrzésére kötelezett munkavállalók a dózismérőt megkapják, és a teljes munkaidő, illetve tevékenység időtartama alatt viseljék.  A tevékenységet végző a dózismérőt köteles viselni. Ha a munkavállaló a dózismérőt figyelmeztetés ellenére sem viseli, illetőleg nem rendeltetésszerűen használja, a munkavégzéstől a munkáltató eltiltja.  A sugárvédelmi szolgálat köteles a dózismérőkről nyilvántartást vezetni  az érintett személyek adatai  a kiadott dózismérő száma  a kiadás, illetve a csere és az OSSKI részére való továbbítás napja

20 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez  A sugárvédelmi szolgálat köteles baleseti sugárterhelés vagy annak gyanúja, továbbá veszélyhelyzeti sugárterhelés esetén soron kívül bevonni és jegyzőkönyvvel együtt haladéktalanul az OSSKI-nak megküldeni.  Az OSSKI a beküldött dózismérőket értékeli. Az értékelés eredményeként meghatározott mennyiség a személyi dózisegyenérték, amely a dóziskorlátozásban szereplő effektív dózissal azonosnak tekintendő. H p (10) ≈ E

21 Az effektív dózis és a személyi dózisegyenérték aránya különböző foton energiákon

22 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez  A sugárvédelmi szolgálat köteles baleseti sugárterhelés vagy annak gyanúja, továbbá veszélyhelyzeti sugárterhelés esetén soron kívül bevonni és jegyzőkönyvvel együtt haladéktalanul az OSSKI-nak megküldeni.  Az OSSKI a beküldött dózismérőket értékeli. Az értékelés eredményeként meghatározott mennyiség a személyi dózisegyenérték, amely a dóziskorlátozásban szereplő effektív dózissal azonosnak tekintendő. H p (10) ≈ E  Az OSSKI az értékelés eredményét a munkáltatóval közli. Baleseti sugárterhelés vagy annak gyanúja, továbbá veszélyhelyzeti és engedélyezett különleges sugárterhelés esetén az értékelést soron kívül végzi és az ilyen helyzetekben előírt intézkedéseket megteszi.

23 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez  Munkahelyi kivizsgálási szint: 2 mSv ≤ H p (10) < 6 mSv  Szabálytalan besugárzás vagy a dózismérőt viselő személy indokolatlan sugárterhelésének gyanúja esetén.  Az OSSKI értesíti az engedélyest.  A munkáltató a tényleges személyi sugárterhelés megállapítása és nyilvántartása, valamint - ha szükséges - a sugárvédelmi feltételek javítása érdekében a sugárvédelmi szolgálat bevonásával az eset munkahelyi kivizsgálásáról és az esetleges személyi felelősség megállapításáról intézkedik.  Ennek eredményéről az OSSKI-t tájékoztatja.

24 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez  A  -, illetőleg neutron- sugárterhelésnek kitett személyek esetén a személyi dozimetriai mérésekről, a jóváhagyott MSSZ-nek megfelelően az engedélyes gondoskodik.  A  - és neutron-sugárterhelésből eredő mérését végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie.  A bétadózis-mérés eredménye a személyi dózisegyenérték [H p (0,07)]. A dóziskorlátozásban szereplő bőr- és szemlencse egyenérték dózis a személyi dózisegyenértékkel azonosnak tekintendő.  A neutrondózis-mérés eredményeként meghatározott mennyiség a személyi dózisegyenérték [H p (10)]. A sugárterhelés kiértékelésekor a dóziskorlátozásban szereplő effektív dózis a személyi dózisegyenértékkel azonosnak tekintendő.

25 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet  Nyitott radioaktív készítmény szervezetbe kerülésének lehetősége vagy ennek gyanúja esetén az érintett munkavállalók belső sugárterhelését ellenőrizni kell.  Az ellenőrzés kötelezettségét a Sugáregészségügyi Decentrum állapítja meg.  Az eredmények nyilvántartásának és jelentésének módját, illetve gyakoriságát az MSSZ-ben kell rögzíteni  Az ellenőrzés módját és eredményeit az Országos Személyi Dozimetriai Szolgálatnak (OSSKI) kell megküldeni.

26 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez  A belső sugárterhelésnek kitett személyek esetén a megfelelő dozimetriai mérésekről, a jóváhagyott MSSZ- nek megfelelően az engedélyes gondoskodik.  A belső sugárterhelés vizsgálatát végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie.  A belső sugárterhelés vizsgálat eredményét lekötött effektív dózisban kell megadni. Belélegzéssel és lenyeléssel felvett valamennyi radionuklid lekötött effektív dózisát összegezni kell.

27

28 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez  A belső sugárterhelésnek kitett személyek esetén a megfelelő dozimetriai mérésekről, a jóváhagyott MSSZ- nek megfelelően az engedélyes gondoskodik.  A belső sugárterhelés vizsgálatát végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie.  A belső sugárterhelés vizsgálat eredményét lekötött effektív dózisban kell megadni. Belélegzéssel és lenyeléssel felvett valamennyi radionuklid lekötött effektív dózisát összegezni kell.  A béta- neutron- és belső dozimetriai eredményeket a központi nyilvántartás vezetése érdekében, a munkahelyre előírt rendszerességgel közölni kell az OSSKI-val.

29 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú melléklet, IV. A sugárterhelés ellenőrzése  Olyan létesítményekben, ahol béta- és neutronsugárzásból eredő sugárhatás léphet fel, az érintett munkavállalóknak ebből származó sugárterhelése rendszeres ellenőrzésének kötelezettségét a Sugáregészségügyi Decentrum állapítja meg.  Engedélyezett különleges sugárterhelésben, sugárbaleset következményeinek elhárításában (veszélyhelyzet) érintett, illetve az ebből eredő, tartósan érvényesülő sugárterhelésnek kitett személyeket személyi dozimetriai ellenőrzés alá kell vonni.  A lakosság sugárterhelése A lakosság kijelölt vonatkoztatási csoportjában az OTH által előírt gyakorisággal meg kell határozni a sugárterhelés mértékét.

30 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez  Az OSSKI a hatóságilag ellenőrzött személyek sugárterheléséről központi nyilvántartást vezet.  A nyilvántartás összegzi a külső és belső besugárzásoktól eredő dózisokat.  Az engedélyezett különleges sugárterheléseket a szabályos körülmények mellett kapott sugárterhelésektől elkülönítve kell nyilvántartani.  A hatósági személyi dozimetriai ellenőrzés eredményeit az ellenőrzött munkavállaló sugárveszélyes munkájának végétől, illetőleg az ellenőrzés megszűnésétől számított 30 éven át meg kell őrizni a központi nyilvántartásban.

31 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez  Az ötéves dózisösszegzés valamennyi ellenőrzött személynél azonos időszakokra vonatkozik, első alkalommal a rendelet hatálybalépését követő év első napján kezdődik.  A munkahely sugárvédelmi szolgálata köteles a dozimetriai eredményeket a munkavállaló sugárveszélyes munkájának időtartama alatt, továbbá annak megszűnését követő 30 éven át megőrizni.  A munkáltató változása esetén a sugárterhelések adatainak megőrzése a jogutód felelőssége.  Felszámolási vagy a végelszámolási eljárás megkezdésekor a nyilvántartásokat és bizonylatokat be kell szolgáltatni a Sugáregészségügyi Decentrumnak.

32 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez  A személyi dozimetriai ellenőrzés vagy az egyéni sugárterhelés munkahelyi méréseken alapuló becslésének eredményét az érintett munkavállaló kérésére a munkáltatónak hozzáférhetővé kell tennie.  A munkáltató beszerzi az általa ellenőrzésre bejelentett munkavállaló beleegyező nyilatkozatát arról, hogy a személyi dozimetriai ellenőrzés adatait az OSSKI nyilvántartsa, és azt a külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján kezelje.  Hatósági kivizsgálás: 6 mSv/2 hó < H p (10), vagy 20 mSv/év < H p (10), szervdózis-korlát 3/10-része < H p (10)  Az OSSKI haladéktalanul értesíti a Sugáregészségügyi Decentrumot. Az értesített Sugáregészségügyi Decentrum helyszíni hatósági kivizsgálást végez, a kivizsgálás alapján intézkedik, és erről értesíti az OSSKI-t.

33 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú függelék a 2. számú melléklethez  A személyzet egyéni sugárterhelését ellenőrizni kell akkor is, ha a sugárterhelés természetes forrásokból ered.  Ilyen munkahelyek, tevékenységek, illetve foglalkozási csoportok a következők:  gyógyfürdők, barlangterápiás részlegek, turisztikai látványosságot képező barlangok, föld alatti bányaüzemek és egyéb föld alatti munkahelyek;  olyan felszíni munkahelyek, ahol természetes radioaktív anyagokat tartalmazó kőzetek, ásványok és egyéb anyagok aprítása, őrlése, feldolgozása, dúsítása, szállítása, továbbá az előállított termékek tárolása, csomagolása fokozott sugárterheléshez vezethet;  interkontinentális légi járatokon vagy nagy magasságban hajózó polgári légiszemélyzet.

34 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 2. számú melléklet, IV. A sugárterhelés ellenőrzése  Olyan munkahelyen, amelynek jellegzetessége vagy elhelyezkedése alapján felmerül a gyanú arra, hogy a természetes sugárforrások jelenléte a munkahelyen vagy annak közvetlen környezetében a munkavállalók sugárterhelésének jelentős növekedéséhez vezet, a radon levegőben mért aktivitás-koncentrációjának, illetve a külső forrásokból származó környezeti dózisegyenérték teljesítménynek a meghatározását a munkáltató elvégezteti.  Amennyiben a sugárzási szint mértéke indokolja, a természetes forrásokból származó fokozott sugárterheléssel járó munkahelyeken (2. számú függelék) az OTH elrendeli az egyéni sugárterhelés rendszeres ellenőrzését és meghatározza annak módját.

35 A személyi dozimetriával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók  Dózismérő filmek kezelése, cseréje:  A film kazettába helyezése megfelelő legyen – film pozícionálása, a kazetta megfelelő hordása (zöld pont előre).  A dozimétert csak a kiadott időszakban szabad hordani.  A használatlan dózismérő filmeket is vissza kell küldeni, azokat sem lehet későbbi periódusban viselni.  A kiadott „Adatlap” szerinti film-személy összerendeléstől nem szabad eltérni.  Az „Adatlapot” is vissza kell küldeni a doziméterekkel.  A dózismérők visszaküldésének határideje az ellenőrzési időszak végét követő hónap 6. napja. Határidőn túli kiértékelés csak rendkívüli esetben lehetséges.  A dózismérő filmet a munkavégzésen kívüli időszakban mesterséges forrásból származó sugárzástól mentes helyen kell tárolni.

36 A személyi dozimetriával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók  A filmtartó kazettára vonatkozó tudnivalók:  A kazetta az OSSKI tulajdona (az ellenőrzésre bejelentett létszámnak megfelelő mennyiségben kölcsönzi a munkáltató/intézmény részére).  Új kazetta csak az ellenőrzött létszámot növelő, új munkavállaló számára igényelhető.  Munkaviszony/dozimetriai ellenőrzés szüneteltetése esetén a kazettát vissza kell küldeni az OSzDSz-nak.  A kazetta elvesztése vagy használhatatlanná válása esetén a munkáltató a mindenkori beszerzési árat köteles megtéríteni.  A meghibásodott kazettát az OSzDSz-nek vissza kell küldeni, a javítás vagy pótlás ilyen esetekben díjmentes.  Kizárólag csak az OSSKI által biztosított, „Loxford 30GS/MK1A” típusú ún. „zöldpontos” ("Green Spot") filmtartó kazettát szabad használni.

37 A személyi dozimetriával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók  Ellenőrzött létszám, adatok és cím bejelentése:  A munkavállaló központi hatósági személyi dozimetriai ellenőrzése a munkáltató megrendelése alapján történik.  Új dolgozókat az „Adatlapon” feltüntetett személyi adatokkal kell bejelenteni, a munkahely azonosítójára hivatkozva.  A munkáltatónak be kell szereznie a munkavállalók beleegyező nyilatkozatát megfelelő személyi adataiknak (név, születés dátuma, anyja születéskori neve, TAJ-szám) az OSzDSz által vezetett országos nyilvántartáshoz.  Az ellenőrzött munkavállalók számának csökkentését az ellenőrzési időszakot megelőző hónap 10-éig írásban kell bejelenti.  A létszámban, illetve a személyi adatokban bekövetkezett változásokat, soron kívül kell jelezni. Az ellenőrzött létszám bővítése bármikor bejelenthető (de a 2 hónap törtrészéig is teljes összeget kell fizetni).

38 Összefoglalás  Foglalkozási sugárterhelés:  hatósági ellenőrzés: csak akkreditált laboratórium  külső rtg. / gamma-foton sugárzás: csak OSSKI  országos nyilvántartás: csak OSSKI  ellenőrzés: korlát = személyi dózisegyenérték H p (d)

39 Összefoglalás  Egy munkavállaló  több munkahely  több féle sugárzás (akkreditált laborok)  Ellenőrzési periódusok (2 hónap / 1 év / 5 év)  összesítés  munkahely tájékoztatása  hatóság + munkahely tájékoztatása  „Dózisútlevelek” adminisztrálása  Rendkívüli sugárterhelések elkülönített nyilvántartása  Archiválás 30 évig

40 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Orvosi röntgen munkahelyeken foglalkoztatottak dozimetriai ellenőrzése Ajánlott irodalom: 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet Összeállította: Déri Zsolt B.-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések