Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

§ Irányítás és felelősség Képzési rendszerek követelménye és finanszírozása Dr. Csapó Edit EJF.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "§ Irányítás és felelősség Képzési rendszerek követelménye és finanszírozása Dr. Csapó Edit EJF."— Előadás másolata:

1 § Irányítás és felelősség Képzési rendszerek követelménye és finanszírozása Dr. Csapó Edit EJF

2 Az irányítás a hatalomgyakorlás formája befolyásolás

3 Az irányítás célja: az irányított szervezet zavartalan és eredményes működésének biztosítása, tartalma : az irányító szerv által rendszeresen ellátott feladatok összessége. Az irányítás tehát a szervezet működéséhez kapcsolódik.

4 Kötelező feladatok Törvény határozza meg Az Országgyűlés köteles gondoskodni a feladatellátás anyagi feltételeiről. (ld. Költségvetési törvény)

5 Fakultatív feladatok A fakultatív feladatok a hagyományok, igények, anyagi lehetőségek szerint vállalhatók (a kötelező feladatok teljesítése mellett). Pl.: községi, városi múzeum fenntartása.

6 A normatív hozzájárulások •Központi költségvetési támogatások legnagyobb hányadát alkotja. •Megállapítás módja: –Településre jellemző mutatók alapján –Feladatellátáshoz kapcsolódó mutatók

7 A Költségvetési törvény szerint •Megyei önkormányzatok 93 millió Ft/ megye + 375 Ft/lakos •Települések 1135 Ft/ fő

8 •Érdekeltségnövelő támogatás (4/2004. NKÖM rendelet) •Felzárkóztató pályázat •Könyvtári Szolgáltató Rendszer (többcélú kistérségi társulás) •ODR •1/2000 rendelet

9 1/2000. rendelet A kulturális szakemberek szervezett továbbképzése

10 Kikre vonatkozik •150/1992. (XI. 20.) Kormányrendeletben, illetve …2/1993. (I. 30.) MKM rendeletben felsorolt szakemberekre •1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó intézmények közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony alapján, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakembereire

11  Teljes munkaidőben, szakmai munkakörben dolgozókra  Közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony  A támogatás mértéke: a jóváhagyott intézményi létszám

12 A szakmai képzés formái I.Akkreditált tanfolyamok II.OKJ III.Nyelvvizsga IV.Felsőoktatási intézmény V.Tudományos fokozat VI.Nemzetközi program

13 A képzés tervezése Az intézményeknek : 7 éves továbbképzési terv a fenntartóval jóvá hagyja az adott évre a beiskolázási tervet I-KÉPZ igénylőlapot, a tovább- és beiskolá- zási terveket be kell küldeniük a fenntartókhoz

14 SZMSZ vonatkozás 4§(4) A kulturális intézmény vagy a fenntartó szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni a továbbképzési és a beiskolázási terv kezdeményezésének, egyeztetésének, véleményezésének, módosításának szabályait.

15 A beiskolázási terv A beiskolázási tervnek az adott naptári évre tartalmaznia kell: –a) a szervezett képzésben résztvevők nevét, szakmai munkakörét, legmagasabb iskolai végzettségét, szakképzettségét, –b) a képzés típusát, óraszámát, –c) a képzés kezdetének és befejezésének időpontját, –d) a képzéssel összefüggésben biztosított munkaidő-kedvezmény időtartamát,

16 A beiskolázási terv 2. –e) a képzés tandíját, vizsgadíját, a képzés egyéb (tankönyv, utazás, szállás stb.) költségeinek összegét, –f) a képzéshez szükséges, a továbbképzési támogatás feletti költségvállalás összegét, –g) a képzési költségek elszámolásának módját és határidejét, –h) a beiskolázási terv mellékletében a 120 óra feletti képzésben való részvétel költségvállalásáról, költségmegosztásáról szóló megállapodás másolatát.

17 A fenntartó Jóvá hagyja a 7 éves továbbképzési tervet összegyűjti az intézményi igényeket kitölti az F-KÉPZ igénylő lapot beküldi az OSZK-nak: (március 31.) –az F-KÉPZ igénylőt –Az I-KÉPZ –a 7 éves továbbképzési terveket –a beiskolázási terveket –A közgyűlési határozatot

18 A rendelet 2007-ben módosult 25/2007. (IV.24) OKM rendelet:  Teljes munkaidőben, szakmai munkakörben dolgozókra  Közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony  Létszám szerint jár a normatíva  Időzíteni lehet  Évente elszámolni, elkölteni

19 A 2007-2013. ciklus A támogatás mértékének alapja a létszám Ha van módosítás: Az intézmény fenntartónak II. 28 nyújthatja be (10 %) A fenntartó visszaigazolja III. 31. Fenntartó OSZK-nak beküldi VI. 1. közlemény

20 A felmentés adható •a) tudományos fokozattal, doktori címmel rendelkezik •b) betöltötte az 55. életévét, •c) illetve akinek a kérelmét az intézmény vezetője indokoltnak tartja.

21 2013. január 1-jétől kell részt vennie, aki e rendelet hatálybalépését megelőző öt éven belül: •a) felsőfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget, •b) szakirányú továbbképzésben oklevelet, •c) OKJ szakképesítést szerzett, •d) „C” típusú középfokú vagy annál magasabb szintű nyelvvizsgát tett.

22 Elszámolás •Minden év február 28. az elszámolás beküldése •Hiteles számlák, és kifizetési bizonylatok •A tervben foglaltak teljesülése (tételes beszámoló) •OSZK ellenőrzi •Egyenleg kiküldése •A maradvány visszautalása az OSZK számlájára

23 Február 28-ig kell elszámolni  Az összesített elszámoló lapon  Az intézmény nevére kiállított számlával – megegyezzen a 7 éves tervvel  Kifizetési bizonylat  Hitelesítés  A támogatás csak az előző évi elszámolás után lehetséges

24 Eredményeink •A hét év alatt 800 millió Ft-ot utaltunk a fenntartóknak •Évente átlagosan 8880 fő •Átlagosan 870 intézmény + 19 minisztériumi intézmény

25 A választott képzési formák: –OKJ 2112 –Akkreditált tanfolyam 1977 –Felsőoktatási int. 1635 –Nemzetközi pr. 1173 –Nyelv 914 –Tud. Fokozat 285

26 Az érintettek köre: 11.192 fő  jelentősen nőtt azoknak a száma  (47%- kal), akik a támogatást igénybe kívánják venni.

27 Intézményi típus szerinti létszám Köz- művelő- dési intéz- mények- ben dolgozók Könyv- tári intéz- mény- ben dolgozók Össze- vont intéz- ményben dolgozók múzeumi intéz- mény- ben dolgozók Levél- tárban dolgozók Engedé- lyezett létszám 2007-ben 2939,84872,7195,752464,8715,8 11191,85

28


Letölteni ppt "§ Irányítás és felelősség Képzési rendszerek követelménye és finanszírozása Dr. Csapó Edit EJF."

Hasonló előadás


Google Hirdetések