Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Előadó: Horváth László a Bereczki Máté Szakképző Iskola igazgatója Baja Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági – Gépészeti Szakképző.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Előadó: Horváth László a Bereczki Máté Szakképző Iskola igazgatója Baja Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági – Gépészeti Szakképző."— Előadás másolata:

1 1 Előadó: Horváth László a Bereczki Máté Szakképző Iskola igazgatója Baja Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági – Gépészeti Szakképző Iskola 6500, Baja Szent Antal u. 96.www.bereczki-baja.hu „Mérlegen a kompetencia-alapú oktatás”

2 2 Az iskola bemutatása 1.  Alapítás: 1904.  Adatok 2007-ből:  17 tanulócsoport  533 diák  40 tanár  64 dolgozó

3 3 Az iskola bemutatása 2.  Szerkezete:  Szakközépiskola 9-12. évfolyam  Agrár szakterület, mezőgazdasági szakmacsoport  Kertészet  Mezőgazdasági gépészet  Belügyi rendészeti orientációs képzés  Emelt szintű testnevelés 2007-től sportiskolai módszertani központ

4 4 Az iskola bemutatása 3.  Szakiskola 9-10. évfolyamon  Agrár szakterület, mezőgazdasági szakmacsoport  Kertészet  Mezőgazdasági gépészet  Agrár szakterület, élelmiszeripari szakmacsoport  Húsipar

5 5 Az iskola bemutatása 4.  Szakképző évfolyam  Érettségire épülő szakképzés  Sportedző (rekreáció)  Kertész- és mezőgazdasági gépésztechnikus (2 éve nincs)  Alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképzés  Húsipari szakmunkás  Dísznövény- és zöldségtermesztő  Növénytermesztő gépész  2008. szeptember 1-től az új OKJ-nak megfelelően új szakmai kínálat

6 6 Folyamatok 1995-2006. között  A közoktatás és szakképzés teljes átalakítása (az állandóságot a folyamatos változás jelenti…)  Agrár gazdasági környezet átalakulása  szövetkezetek, gazdaságok megszűnése  A térségben megjelenő jelentős munkanélküliség

7 7 Folyamatok 1995-2006. között…  társadalmi rétegződés erősödése  7 bajai középiskola teljeskörű kínálattal van jelen  demográfiai hullámvölgy hatása 2006-ra elérte a középfokot

8 8 Hatásuk az iskolára  folyamatos lépéskényszer a változások követésére  előre menekülés  a humán és anyagi erőforrások a kapacitás növelésére, az új képzési lehetőségek bevezetésére és a szerkezeti átalakításokra fordítódtak

9 9 Hatásuk az iskolára…  2006-ig nőtt a tanulólétszám (1995-ben 210 fő volt, 2006-ban 540 fő)  a tanulók összetétele  heterogénebb, mint eddig volt  kompetenciákban nagyon nagy különbség jelentkezik  2006-ban 282 diák volt jogosult ingyenes tankönyvellátásra  a tanulók 10 %-a SNI-s vagy roma származású  lemorzsolódás a 9. évfolyamon  szakiskolában 20 %  szakközépiskolában 20 %

10 10 Mit ígért a HEFOP 3.1.3.?  szakmai, módszertani fejlődést, megújulást a tanároknak  eszközfejlesztést az iskolának  szakmai kapcsolatrendszer kiépítését  a képzőkkel  más, a programban résztvevőkkel  sok munkát…  gyötrelmes adminisztrációt…

11 11 Pályázat beadása és döntés  A pályázat beadása: 2005. 10. 15. (…minden részlet ugyanolyan fontos…)  Döntés: 2006. 03. 14. (késés 3 hónap)  Támogatási szerződés aláírása: 2006. 08. 01.

12 12 A nevelőtestület fogadókészsége  Kettő kötelező „A” modul helyett hármat választottak a kollegák.  A kötelezően választható további egy modul helyett még négyet választottak.  Az igazgató és helyettese is részt vesz a továbbképzéseken.

13 13 Vállalt kompetenciák 2006/2007-ben Résztvevők: SzakközépiskolaSzakiskola T/9KG/9R/9K Szm/9HG/9 Zsitva Veronika Szövegértés-szövegalkotás Magyar „A” modul KONTROLLKONTROLL KONTROLLKONTROLL Balogh Attila Matematika „A” modul Németh Ildikó IKT Informatika „A” modul Kőhegyi Mihály IKT Történelem „B” modul Dr. Munczig Dénesné Idegen nyelv Angol nyelv Matheisz Erika IKT Német nyelv „B” modul Cserháti János Szövegértés-szövegalkotás Történelem „B” modul

14 14 Tantárgyfelosztás 2007/2008 9. évfolyam Szaktanárok/Osztályok Szakközépiskolai osztályokSzakiskolai osztály RK/9 (35 fő)SG/9 (37 fő)Szm/9 (37 fő) Zsitva Veronika Szövegértés- szövegalkotás Magyar A modul Németh Ildikó IKT Informatika A modul Kőhegyi Mihály IKT Történelem B modul Dr. Munczig Dénesné Angol idegen nyelv Angol nyelv Matheisz Erika IKT Német nyelv B modul Német nyelv B modul Cserháti János Szövegértés- szövegalkotás Történelem B modul Történelem B modul Mészáros Adrienn Matematikai-logikai Matematika A modul

15 15 Tantárgyfelosztás 2007/2008 10. évfolyam Szaktanárok/Osztályok Szakközépiskolai osztályokSzakiskolai osztályok R/10 (34 fő) KG/10 (28 fő) T/10 (30 fő) K Szm/10 (31 fő) HG/10 (32 fő) Zsitva Veronika Szövegértés- szövegalkotás Magyar A modul Németh Ildikó IKT Informatik a A modul Kőhegyi Mihály IKT Történelem B modul Történelem B modul Történelem B modul Dr. Munczig Dénesné Angol idegen nyelv Angol nyelv Matheisz Erika IKT Német nyelv B modul Cserháti János Szövegértés- szövegalkotás Történelem B modul Balogh Attila Matematikai-logikai Matematika A modul

16 16 Továbbképzések A tanító tanárok számára kötelező  a programcsomagok alkalmazása (30 óra) (IKT kompetenciaterülethez nem volt képzés, így ők a módszertani kínálatból választottak)  Sulinet Digitális Tudástár (30 óra)  módszertan 1. (30 óra)  módszertan 2. (30 óra)

17 17 Továbbképzések … 2 vezető számára kötelező:  változásmenedzsment (30 óra) vagy projektmenedzsment (30 óra)  Sulinet Digitális Tudástár (30 óra)

18 18 Saját tapasztalatok  Központi mérőanyag nem készült.  A 2006/2007-es tanév kompetencia mérésében még nem vettek részt a 9. évfolyamosok.

19 19 Tanári tapasztalatok a 2006/2007-es tanév alapján Matematikai-logikai A modul Matematikai-logikai A modul Balogh Attila T/9. osztály Bementi mérésKimeneti mérés Átlag:36,36 %42,50 % Leggyengébb:16 %30 % Legjobb:70 %75 %  javult az együttműködési készség  pozitív eredmény a felzárkóztatásban  nehéz a motiváció

20 20 Tanári tapasztalatok a 2006/2007-es tanév alapján Szövegértés-szövegalkotás A modul Szövegértés-szövegalkotás A modul Zsitva Veronika KG/9. osztály Bementi mérésKimeneti mérés szövegértésszövegalkotásszövegértésszövegalkotás Átlag: 55 %41 %70,9 %42,3 %  A kimeneti diagnosztikai mérés volt, mely kijelölte az egyéni fejlesztési területeket is.  Az osztály esetében egyértelmű a szövegalkotási készség fejlesztésének fontossága.  Fejlődtek a szociális kompetenciák.

21 21 Tanári tapasztalatok a 2006/2007-es tanév alapján Szövegértés-szövegalkotás B modul – a történelem tantárgyban Szövegértés-szövegalkotás B modul – a történelem tantárgyban Cserháti János KG/9. osztály Bementi mérésKimeneti mérés Átlag:45,35 %62,29 %  javult az együttműködési készség  pozitív eredmény a felzárkóztatásban  segít a motivációban

22 22 Tanári tapasztalatok a 2006/2007-es tanév alapján Idegen nyelv - angol Idegen nyelv - angol Dr. Munczig Dénesné KG/9. osztály Bementi mérésKimeneti mérés Átlag:63 %77 % Leggyengébb:18 %23 % Legjobb:92 %98 %  A csoportmunka sokat segített azokon, akik általános iskolában nem tanultak angolt.  A modulok nyelvi szintje nem a 9. évfolyam szintjének megfelelő, mely a jövőben korrigálást igényel.  Lehetőség nyílt szociális, szövegértési és matematikai kompetenciák fejlesztésére is.

23 23 Tanári tapasztalatok a 2006/2007-es tanév alapján IKT A modul IKT A modul Németh Ildikó K Szm/9. osztály Bementi mérésKimeneti mérés Átlag:38 %81,45 % Leggyengébb:13 %47,1 % Legjobb:58 %100 %  a páros munka vált be  nagyon nagy kezdeti különbségek voltak  segítség az interneten és az SDT-n

24 24 Tanári tapasztalatok a 2006/2007-es tanév alapján IKT B modul – német nyelv tantárgyban IKT B modul – német nyelv tantárgyban Matheisz Erika T/9. osztály Bementi mérésKimeneti mérés Átlag:23 %56 % Leggyengébb:15 %42 % Legjobb:41 %69 %  év elején negatív attitűd, sok kudarcélmény  nagyon nagy szerepe van a számítógépnek és interaktív táblának (motivál, nagyobb önállóságot biztosít)  nagyon sok tanári felkészülést igényelt

25 25 Tanári tapasztalatok a 2006/2007-es tanév alapján IKT B modul – a történelem tantárgyban IKT B modul – a történelem tantárgyban Kőhegyi Mihály K Szm/9. osztály Bementi mérésKimeneti mérés Átlag:26,71 %47,43 % Leggyengébb:12 %26 % Legjobb:45 %69 %  Időnként sikerült a tanulók érdeklődését magasabb szintre emelni.  Nehezen szokták meg a csoportmunkát.  Kooperatív készségfejlesztés folyamatos feladat a jövőben is.

26 26 Egy éves tapasztalat alapján…  Mit adott a program a diákoknak?  felgyorsult a heterogén tanulócsoportok közösséggé válása (jelentős a kooperatív tanulási technikák szerepe)  viselkedéskultúrában bekövetkezett pozitív változás  igénylik az interaktív eszközök használatát az oktatásban  erősödött a tanulókban a motiváció  kimutatható fejlődés minden – általunk vállalt - kompetenciaterületen  Év végi eredmények: Az „A” modulos tantárgyaknál nem volt bukás! (3 osztály, 3 tantárgy)

27 27 Egy éves tapasztalat alapján… Mit adott a program a szülőknek?  A kezdetektől folyamatos tájékoztatást a programról. (szülői értekezleten, fogadó órákon)  Szülői vélemények kikérése kérdőívvel a programról.  Szülő összehasonlíthatja az év eleji és év végi mérések eredményeit.  A médiából is tájékozódhatnak a gyermeküket érintő programról.

28 28 Egy éves tapasztalat alapján… Mit adott a program az iskolának?  18 millió Forint vissza nem térítendő támogatást utófinanszírozással  eszközbeszerzés 30 % 3 fix interaktív rendszer 1 mobil interaktív rendszer 3 notebook 1 multimédiás számítógép 1 fénymásoló  a továbbképzések, szakmai szolgáltatások, rendezvények 30 %  a résztvevők bérjellegű költségei, költségtérítése 20 %  egyéb beszerzések, adminisztráció, rezsiköltség, tartalék 20 %

29 29 Mit adott a program az iskolának?  Az eddigi, főleg szakmai profilváltásokban megjelenő folyamatos innováció átalakult egy, a teljes szervezetre ható szakmai kihívásra.  A pedagógusok igénylik az új eszközök használatát a tanórákon. PRESZTIZS!

30 30  Szervezetfejlesztés  innovatív team kialakulása  az egy osztályban tanítók szorosabb szakmai együttműködése  az iskolavezetés szemléletváltása  az iskola, mint rendszer működésének megváltozása  belső kommunikációs rendszer kialakítása – elektronikus faliújság (gyors információáramlás)  gyarapodó kapcsolati tőke

31 31 Hogyan tovább?  A program folytatása horizontális és vertikális síkon.  Az újonnan belépő kollega továbbképzése csak belső képzéssel lehetséges.  Folyamatos önértékelés, fejlesztés Pedagógiai program (2007. NAT módosítás) - helyi tanterv, tanmenetek, módszertani kultúra

32 32 Mi már kipróbáltuk. Mérlegeljenek Önök is! Köszönöm a figyelmüket! Horváth László horvath.laszlo@bereczki-baja.hu Baja, 2007. 10. 25.


Letölteni ppt "1 Előadó: Horváth László a Bereczki Máté Szakképző Iskola igazgatója Baja Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági – Gépészeti Szakképző."

Hasonló előadás


Google Hirdetések