Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi jövedelemadó 2006. Szeptember 1. 2007 január 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi jövedelemadó 2006. Szeptember 1. 2007 január 1."— Előadás másolata:

1 Személyi jövedelemadó 2006. Szeptember 1. 2007 január 1.

2 2006. Szeptember 1.  A kamatjövedelem után adót kell fizetni. –Az adó a kamat 20%-a, (nyeremény betét esetén 25%-a) (nyeremény betét esetén 25%-a) Kamatjövedelem: A különböző bankbetétekre, takarékbetétre, nyereménybetétre fizetett kamat és egyéb hozadék, a nyeremény betétkönyv tárgynyereménye, a nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból, befektetési jegyből származó kamat és egyes biztosításokból származó jövedelem.

3 Kamatjövedelem: –A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és a befektetési jegy átruházásából, visszaváltásából származó kamatjövedelmet az árfolyamnyereségre vonatkozó szabályok alkalmazásával kell megállapítani  a kamatbevételből levonható a megszerzésre fordított értékben lévő kamat (elsőként megszerzett értékpapír kamata esetén) Nem minősül kamatnak az egyéni vállalkozó pénzforgalmi számláján jóváírt kamat.

4 Adómentes:  Lakás-takarékpénztár által és a nyugdíj- előtakarékossági számlán jóváírt kamat,  az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a befektetés hozamaként jóváírt összeg

5 Kamatadó megfizetése:  A kifizető levonással állapítja meg, ha a levonás megtörtént a magánszemélynek nem kell bevallania.  Ha a kamatjövedelem nem kifizetőtől származik  az adót a magánszemély a megszerzés időpontjának negyedévét követő hó 12-éig állapítja és fizeti meg és az adóévről szóló adóbevallásában a bevallásra előírt határidőig vallja be.

6 Átmeneti szabályok  A különböző bankbetétekre, takarékbetétekre, nyereménybetétre fizetett kamat esetében a 2006. augusztus 31-ét követően induló első teljes kamatperiódusra jóváírt tőkésített kamat adózik elsőként.  A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és a befektetési jegy átruházásából, visszaváltásából származó kamatjövedelmet akkor terheli adókötelezettség, ha az értékpapír megszerzése 2006. augusztus 31-ét követően történt.  Az élet és nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódó maradékjogból és lejárati szolgáltatásból származó kamatjövedelemnek minősülő jövedelmet adókötelezettség akkor terheli, ha a biztosítási szerződést 2006. 08.31. után kötötték.

7 Tőzsdei ügyletek jövedelme:  Az adó mértéke: 20%  Adóalap = nyereség – veszteség különbsége  A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy befektetési jegy tőzsdei átruházása esetén 25% adót kell fizetni.  Tőzsdei ügyletből származó jövedelem → tőkepiacról szóló tv. szerinti, valamint az EU és az OECD tagállamaiban működő tőzsdén 2006. augusztus 31-ét követően átruházott értékpapír árfolyamnyeresége, illetve az összetett v. származtatott ügylet elszámolt nyeresége. (Amennyiben a magánszemély 2006. augusztus 31-én tulajdonában lévő értékpapírt ruház át, az értékpapír megszerzésére fordított érték tekintetében választhatja a 2006. augusztus utolsó tőzsdei napjának az adott értékpapírra vonatkozó záró árfolyamát is.) (Amennyiben a magánszemély 2006. augusztus 31-én tulajdonában lévő értékpapírt ruház át, az értékpapír megszerzésére fordított érték tekintetében választhatja a 2006. augusztus utolsó tőzsdei napjának az adott értékpapírra vonatkozó záró árfolyamát is.)

8  Bevallás A tőzsdei ügyletből származó adóalap utáni adót a bevételt szerző magánszemélynek az éves adóbevallásában kell megállapítania és megfizetnie. A tőzsdei ügyletből származó adóalap utáni adót a bevételt szerző magánszemélynek az éves adóbevallásában kell megállapítania és megfizetnie. (Veszteség szerepeltetése a bevallásban!) (Veszteség szerepeltetése a bevallásban!)  Adatszolgáltatás Befektetési szolgáltató január 31-ig az APEH-nak Befektetési szolgáltató január 31-ig az APEH-nak ↓ az általa kiállított bizonylatok tartalmáról, az általa kiállított bizonylatok tartalmáról, a nevet, adóazonosítót is közli. a nevet, adóazonosítót is közli.

9 Természetbeni juttatásokat érintő változások  Adó mértéke: 44%-ról  54 %-ra nő.  A reprezentáció és az üzleti ajándék ↓ az 54%-os adómértéket 2006. szept. 1-ét követő üzleti év esetében kell alkalmazni az 54%-os adómértéket 2006. szept. 1-ét követő üzleti év esetében kell alkalmazni az adómentes feletti részre (bevétel 1%-a, max.25 millió Ft) az adómentes feletti részre (bevétel 1%-a, max.25 millió Ft) Naptári év szerinti adóalanyoknak először 2007-ben. Naptári év szerinti adóalanyoknak először 2007-ben.

10  Adóköteles természetbeni juttatásnak minősül a helyi, a távolsági és a mobil telefon szolgáltatás magáncélú használata! -Az adót a magánszemély által meg nem térített rész után kell megfizetni a juttatónak -Az adót a magánszemély által meg nem térített rész után kell megfizetni a juttatónak A kifizető választhat: A kifizető választhat: - tételesen kimutatott magáncélú használat - tételesen kimutatott magáncélú használat - vagy a számlaérték 20%-a (bruttó Áfás érték) után fizeti - vagy a számlaérték 20%-a (bruttó Áfás érték) után fizeti (Amennyiben a számlaérték 20%-át átterheli a dolgozóra nem kell term. (Amennyiben a számlaérték 20%-át átterheli a dolgozóra nem kell term. Szja-t fizetnie. Szja-t fizetnie. Amennyiben a számlaérték 20%nál kevesebb után akar adózni a cég, ahhoz a Amennyiben a számlaérték 20%nál kevesebb után akar adózni a cég, ahhoz a magáncélú használat tételes kigyűjtése kell.) magáncélú használat tételes kigyűjtése kell.) Híváslista kell! Híváslista kell!

11 Adóhatósági adómegállapítás (ADAM)  Azok a magánszemélyek kérhetnek akiknek az adóévben kizárólag munkáltatóktól származott a jövedelmük, illetve azok a társas vállalkozás tagjai, akiknek bevétele kizárólag a társas vállalkozástól származik.  Valamennyi munkáltató adószámainak feltűntetése a feltétel.  Kérhet adóhatósági adó-megállapítást az a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő, aki a mezőgazdasági tevékenységéről egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tesz. (Bevétel < 4 millió és rendelkezik legalább 20%-át (Bevétel < 4 millió és rendelkezik legalább 20%-át elérő költség számlával) elérő költség számlával)  Az Szja tv. 12.§.-a felsorolja, hogy ki nem kérhet.

12 Nyugdíj előtakarékossági számlával kapcsolatos változások  Nyugdíj előtakarékossági nyilatkozatot csak az a számla tulajdonos tehet, akinek NYESZ-R jelöléssel ellátott számlája van.  Az APEH csak ilyen számlára utalhatja ki a jóváírást, a tőkésített hozam csak ezen a számlán adómentesek, és csak az a nyugdíjszolgáltatás adómentes, amelyet erről a számláról fizetnek ki.  Több NYESZ-R jelű számla esetén a legkorábban ilyen jelzéssel ellátottra utalunk.  Azonos keltezésű nyitás  nem elfogadható egyik sem.  Ha a magánszemély nem nyugdíj szolgáltatást vesz fel a számlájáról (nem jogosult nyugdíjra, illetve a számla nyitástól még nem telt el 3 év) ↓ az adózatlan rész egyéb jövedelemnek minősül, az adót meg kell fizetni, ebben az évben nem jogosult rendelkezésről nyilatkozni és a korábban átutalt kedvezmények összegét 20%-kal növelten vissza kell fizetni. az adózatlan rész egyéb jövedelemnek minősül, az adót meg kell fizetni, ebben az évben nem jogosult rendelkezésről nyilatkozni és a korábban átutalt kedvezmények összegét 20%-kal növelten vissza kell fizetni.

13 Végkielégítés adóelőlege  18% mértékű adóelőleg levonás csak akkor alkalmazható, ha a végkielégítést az évek között meg kell osztani.  Egyéb esetben az általános szabályok szerint kell az adóelőleget levonni.

14 2007. január 1-én hatályba lépő változások

15 Megszűnő és átalakuló adókedvezmények  Megszűnő kedvezmények: szellemi tevékenység kedvezménye, felnőttképzéshez, számítógép beszerzéséhez, lakáshitelhez nyújtott kedvezmények.  Átmeneti szabály: -felnőttképzés halasztott érvényesítése -lakáshitel törlesztést megkezdték 2006. dec. 31-ig -lakáshitel törlesztést megkezdték 2006. dec. 31-ig ↓ 2006. évi szabály szerint érvényes 2006. évi szabály szerint érvényes

16  Átalakuló kedvezmények : - tandíjkedvezmény nemcsak az alapképzéshez, hanem minden felsőfokú képzés és doktorandusz képzésre jár - tandíjkedvezmény nemcsak az alapképzéshez, hanem minden felsőfokú képzés és doktorandusz képzésre jár ↓ csak 1 személy veheti igénybe (nem osztható meg) csak 1 személy veheti igénybe (nem osztható meg) (összeg változatlan  befizetett összeg 30%-a, max 60e Ft.) (összeg változatlan  befizetett összeg 30%-a, max 60e Ft.)

17  Jövedelemkorlát változás: 6 millió forinthoz kötött, és max. 100000 Ft-ban meghatározott 6 millió forinthoz kötött, és max. 100000 Ft-ban meghatározott ↓ 3.400.000 Ft-ra csökken 3.400.000 Ft-ra csökken (3.400 e Ft – 3.900 e Ft között jövedelemhatár (3.400 e Ft – 3.900 e Ft között jövedelemhatár csökkentett mérték) csökkentett mérték) Ide tartozik: Tb és magánnyugdíjp. befiz, Ide tartozik: Tb és magánnyugdíjp. befiz, tandíj, tandíj, közcélú adomány, közcélú adomány, élet és nyugdíjb. élet és nyugdíjb.

18  Nyugdíj adókötelezettségével kapcsolatos változás Nyugdíj és a baleseti járadék adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. Nyugdíj és a baleseti járadék adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár és a nyugdíj elő- takarékossági számláról teljesített nyugdíjszolgáltatás adómentes lesz. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár és a nyugdíj elő- takarékossági számláról teljesített nyugdíjszolgáltatás adómentes lesz.  Önkéntes pénztárakba történő befizetés Munkáltató által az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba a magánszemély javára fizetett hozzájárulás havi összege a minimálbér 50%-áig adómentes (korábban 100%) Munkáltató által az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba a magánszemély javára fizetett hozzájárulás havi összege a minimálbér 50%-áig adómentes (korábban 100%) Önkéntes egészségpénztárba, önsegélyező pénztárba befizetett összegből a minimálbér 20%-áig lesz adómentes. Önkéntes egészségpénztárba, önsegélyező pénztárba befizetett összegből a minimálbér 20%-áig lesz adómentes. Korábban összesen 130%-ig lehetett összesen adómentes, most 70%. Korábban összesen 130%-ig lehetett összesen adómentes, most 70%. Nem változott: a felette lévő rész munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül. Nem változott: a felette lévő rész munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül.

19 Természetbeni juttatásokkal kapcsolatos változások  Az üdülési csekk juttatása csak akkor adómentes, ha azt a munkáltató vagy a szakszervezet a tv-ben meghatározott körbe tartozóknak juttat. ↓ (adóév 1. napján érvényes minimálbér összegéig) ↓ (adóév 1. napján érvényes minimálbér összegéig)  munkavállaló, vele közös háztartásban élő hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló a kötelező szakmai gyakorlat ideje alatt, nyugdíjas és a vele közös háztartásban élő  További feltétel: hogy kizárólag belföldi üdülés során igénybe vett szállásra és a szálláshoz kapcsolódó szolgáltatásra vehető igénybe.

20  Csekély értékű ajándék Csak a munkáltató és a szakszervezet ajándéka adómentes a tv-ben meghatározott körnek. Csak a munkáltató és a szakszervezet ajándéka adómentes a tv-ben meghatározott körnek. Mérték változatlan: Mérték változatlan: adóév 1 napján érvényes havi minimálbér 10%-a adóév 1 napján érvényes havi minimálbér 10%-a  Adóköteles béren kívüli juttatás 71. § 44%  54%-ra nő az adó 44%  54%-ra nő az adó nem év végén kell megállapítani az adót nem év végén kell megállapítani az adót ↓ amikor a 400e Ft-os adómentes kereten felül ad a keretbe tartozó béren kívüli juttatást a munkáltató. amikor a 400e Ft-os adómentes kereten felül ad a keretbe tartozó béren kívüli juttatást a munkáltató.

21 Egyéni vállalkozó elvárt jövedelme Vállalkozói szja-t fizető egyéni vállalkozó adóalapja: az árubeszerzés értékével csökkentett bevétel 2%-a, az árubeszerzés értékével csökkentett bevétel 2%-a, ha az egyébként számított adóalapja ennél kisebb. ha az egyébként számított adóalapja ennél kisebb. Az így megállapított adóalap után 10, illetve 16% az adó. Nem vonatkozik: - a vállalkozás kezdésének és a következő évre (kivéve, ha előtte 3 éven belül volt vállalkozó) - piac vesztést elszenvedett vállalkozó bevétele nem éri el az előző évi bevétel 75%-át. - aki az adóévben vagy a megelőző évben elemi kárt szenvedett.

22 EVA törvény változásai (2002. évi XLIII. tv.) EVA törvény változásai (2002. évi XLIII. tv.)

23 2006. évi változások  Október 1-től az EVA alap utáni adómérték 15%  25%-ra nő  25%-ra nő –Emiatt évközben is ki lehetett lépni az EVÁ-ból  szept. 15. ↓ 06102/E jelű nyomtatványon lehetett bejelenteni 06102/E jelű nyomtatványon lehetett bejelenteni (vissza is lehetett vonni eddig a (vissza is lehetett vonni eddig a határidőig) határidőig) –A határidő jogvesztő volt A megszűnést követő 30 napon belül tehát október 30-ig 0643-as bevallást kell benyújtani  egyéni vállalkozó a váll. jövedelem szerint adózhat. Nem lehet átalányadózó

24  Ha marad EVA alany, akkor 2 módszer közül választhat: –I.-III. negyedévre a 2006. január 1-én hatályos szabály szerint 15%-os mértékkel az addigi adóalap után, október 1- től 25%-os mértékkel –A teljes adóévben megszerzett bevételre 15% és az éves adóalap ¼-e után + 10% adót kell fizetni. A döntést a bevalláskor kell meghozni a bevételek ismeretében. A döntést a bevalláskor kell meghozni a bevételek ismeretében.  Feltöltési kötelezettség december 20-ig. –Várható éves adóalap utáni adót az I. – III. negyedévre megállapított előleg figyelembevételével az adóévi várható adó 100%-ára ki kell egészíteni

25 2007. évi változások  Nem szűnik meg az EVA adóalanyisága annak az evásnak aki azért nem ér el bevételt, mert szünetelteti tevékenységét (ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, közjegyző, önálló bírósági végrehajtó vagy azért mert GYES-ben, GYED-ben részesül) (adóévet megelőző 2 év)  Elhunyt egyéni vállalkozó adózó tevékenységét özvegye v. örököse folytathatja, ha ezt a szándékát 3 hónapon belül bejelenti az adóhatóságnak  Bev. nyilvántartást vezető EVA adóalany esetén bevétel csökkentő tétel a jogszabályi kötelezettség alapján visszafizetett támogatás összege  EVA-s adóalanyként lezárt adóévet adóévként kell figyelembe venni a bevételcsökkentő és adókedvezmény összefüggésben amit az SZJA tv. szerint igénybe vett az adóalany.

26 Vagyonosodási vizsgálatok, kedvezményes önellenőrzés

27  Az ellenőrzési tevékenységet az Art. szabályozza. E szerint : február 20-ig az APEH Elnöke által február 20-ig az APEH Elnöke által közzétett irányelv alapján történik közzétett irányelv alapján történik ↓ Az Irányelv tartalmazza: Az Irányelv tartalmazza: ellenőrzési típusok tervezett arányszámait, különös tekintettel a vagyongyarapodások vizsgálatára. ellenőrzési típusok tervezett arányszámait, különös tekintettel a vagyongyarapodások vizsgálatára.  Ha az adózó vagyongyarapodásával és az életvitelére fordított kiadásokkal nincs arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelem együttes összege, az adó alapját az adóhatóság becsléssel állapítja meg.  A feltárt adóalapot annak az évnek a jövedelméhez számítjuk hozzá, amelyre nézve a jövedelem eltitkolást megállapítjuk

28  Vagyongyarapodás  forrása  Új: Ha az adózó nyilatkozata szerint a vagyongyarapodás forrását az adó megállapításához való jog elévülését megelőzően szerezte meg, ennek igazolására közhiteles nyilvántartás, jogerős bírósági v. hatósági határozat, egyéb közokirat, benyújtott adóbevallások adatai, bankszámlakivonat, értékpapírszámla kivonat adataival igazolhatja.  Az adóhatóság elévülési időn túl ezeknek az adatoknak az ellenőrzését elvégezheti.  Tv. Megmondja, hogy mi minősül közhiteles nyilvántartásnak.  Bizonyítási teher megfordul  Új: ha az adózó vagyongyarapodását más adózót is érintő szerződéses kapcsolattal indokolja  bevallása nem támasztja alá haladéktalanul kapcsolódó vizsgálatot kell elrendelni a másik adózónál  becslés

29  Vagyonosodási vizsg. területei, kezdésük, ellenőrzésre kiválasztás: –tagi kölcsön, tőkebetét (veszt. váll.) más ellen. kapcsán saját v. társigazg. –közérdekű bejelentés- egyre gyakoribb –ingatlan értékesítés K44 adás-vétel –adóalanyi hierarchia térkép –rendőrségi jelzés –bevallások adatai, kontroll inform.  Becslés  ha sem a bevételekről sem a kiadásokról adat, irat, más bizonyíték nem áll rendelkezésre  összehasonlító becslés ↓ magánszemély adózó esetében a munkaviszony keretében hasonló tevékenység, hasonló körülmények között végzők kereseti-jövedelmi viszonyait figyelembe kell venni. magánszemély adózó esetében a munkaviszony keretében hasonló tevékenység, hasonló körülmények között végzők kereseti-jövedelmi viszonyait figyelembe kell venni.

30 Kedvezményes önellenőrzés  Új előírás: a kihirdetés utáni 15. naptól az önellenőrzés benyújtására kizárólag a 2006. június 9-ét megelőzően már benyújtott bevallások tekintetében van lehetőség 2006. dec. 31.-ig. a kihirdetés utáni 15. naptól az önellenőrzés benyújtására kizárólag a 2006. június 9-ét megelőzően már benyújtott bevallások tekintetében van lehetőség 2006. dec. 31.-ig.  Csak az adókülönbözetet kell megfizetni, az önellenőrzési pótlékot nem.  Külön kérelem nélkül lehet részletekben fizetni minden hónap 20-ig

31  Külön számlára kell fizetni : APEH Önkéntesen feltárt adókülönbözet APEH Önkéntesen feltárt adókülönbözet bevételi számla bevételi számla 10032000-01076095 10032000-01076095  Ha nem fizet  egy összegben esedékessé válik az önellenőrzési pótlékkal együtt

32 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Személyi jövedelemadó 2006. Szeptember 1. 2007 január 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések