Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Előttem az utódom, mögöttem az elődöm”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Előttem az utódom, mögöttem az elődöm”"— Előadás másolata:

1 „Előttem az utódom, mögöttem az elődöm”
„Előttem az utódom, mögöttem az elődöm” *** „Mélységes mély a múltnak kútja” (Thomas Mann: József és testvérei) Előadás a családtörténetről, a családfák kutatásáról Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás, Monor, Vigadó 2013. X.10. Országos Könyvtári Napok, X. 7 – 11.

2 A genealógia, azaz eredet- vagy származástan (családtörténet)
a családok, a családfák kutatásának tudománya, az emberek közötti leszármazáson alapuló rokonsági kapcsolatokkal foglalkozik, a nemzetségek (genera) eredetének leszármazásának és összefüggéseinek a tana, így az egész társadalmat átfogóan vizsgáló klasszikus történelmi segédtudomány, A jogtudománynak is fontos része, pl. az örökösödési perekben döntő lehet.

3 Nemzedék (generáció), emberöltő
mai jelentésében elsősorban az az idő, amely alatt az egy időben született gyerekek felnőnek, és maguk is szülőkorba lépnek, tehát év, ez megegyezik a nemzedékek váltásának idejével. Néha jelenti az emberéletet, legalábbis az átlagos emberi életkor idejét, tehát kb. 60 (ma 72-75) évet. Maga Arany János is így értette a „Toldi” előhangjában: „Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem majd kilenc-tíz ember-öltő régiségben –” Az emberöltőben az öltés képzete él: ahogy a varrásban az öltések, úgy öltődnek egymásba az emberéletek, együtt alkotva az emberiség létének szakadatlan szövedékét. 

4 Egyenes ági nemzedékek:
GYERMEK(EK) – szülők (2) – nagyszülők (4) – dédszülők (8) – ükszülők (16) – szépszülők (32) – ószülők (64) (= 7 nemzedék /126/) 7 x 30 év = 210 év (2013 – 1803!!)

5 Oldalági rokonság Házassági rokonság
Testvérek: fivér, báty, öcs, nővér , húg, unokaöcs, unokahúg, unokatestvér, másodunoka-testvér, nagybácsi, nagynéni Házassági rokonság Házastársak (férj, feleség), sógor, sógornő, após ( ~ ipa), anyós ( ~ napa), nászok (nászuram, nászasszony) Műrokonság régies, népi: koma, kománé, komaasszony

6 A genealógia (= családtörténet) forrásai:
Ezeket illetve ezek közül minél többet használj fel kutatásaid során a családtörténeti dolgozatod elkészítésekor! A sokféle forrástípus pontosíthatja az eltérő adataidat, illetve színesebbé teszi munkádat!

7

8 I. A szájhagyomány, szellemi hagyaték ma a(z) (el)beszélt történelem („oral history”)
Kutatásod során a kezdő, az egyik legfontosabb forrástípus. Szüleidet, nagyszüleidet (esetleg dédszüleidet!), rokonaidat kérdezgetheted szóban (lehetőség szerint rögzítheted hang- illetve videokazettán!) azt, amit ők a családod múltjáról mesélnek. Ezzel kezd kutatásaidat! Jegyezd le, amit szüleid, nagyszüleid stb. (lásd fentebb!) mesélnek magukról, a családodról! Kérdezz tőlük! S hogy miről? – születési adataikról (így ugyanis nagyszüleidtől nemcsak róluk, hanem déd- illetve ük- esetleg szépszülőidről is megtudhatsz valamit!); – gyermekkorukról, iskoláikról, iskolai végzettségükről; – foglalkozásukról, munkájukról, –párválasztásukról, házasságkötésükről (esetleges válásról), gyermekeikről (akik neked nagybátyáid, nagynénéid, illetve unokatestvéreid). Ha volt a családban olyan személy, akinek az élettörténete érdekes, tanulságos vagy a családban betöltött szerepe meghatározó (volt), azt is jegyezd fel!

9 Az életüket befolyásoló történelmi eseményekről és azok hatásáról
– Felsorolásszerűen – a XX. századból: az I. (= ) és a II. világháború ( / /45) idején volt-e katona valaki a családban (sorsa, hadifogság, a szovjet megszállás kezdetén a málenkij robot stb.), a század forradalmai (1918: őszirózsás forradalom, 1919: kommunista hatalom átvétel, 1956-os forradalom napjaiban mit csináltak); a trianoni béke (1920. június 4.), amely szétszakította a történelmi Magyarországot volt-e hatással a családodra; a nagy gazdasági válság ( ) idején miként éltek; hogyan élték meg a század rendszerváltásait, változásait (1918–1920, 1944/45–1948/49, [ majd a Rákosi és a Kádár korszakot], végül 1989/90) – ha tudod, írj arról, ha a családod többször költözött a nemzedékek során (honnan hová, miért?)

10 Ezeket természetesen bizalmasan kell kezelni, mert személyesek!
II. Az írott források amelyek megerősíthetik (esetleg ellentmondanak), így pontosíthatják a szájhagyományt. Melyek lehetnek ezek: (természetesen csak az, ami van, előkerülhet!) önéletrajz, esetleg családi feljegyzések (Bibliában, könyvek belső lapjain!) anyakönyvek: születési, házassági, halotti (az adatok miatt) személyes jellegű iratok: igazolványok, tagsági könyvek, bizonyítványok, diplomák, katonakönyv(!), útlevél, munkakönyv, cselédkönyv; kitüntetésekkel kapcsolatos iratok, gyászjelentések, s minden egyéb, ami a családról szól és írott forrás! Ezeket természetesen bizalmasan kell kezelni, mert személyesek!

11

12 III. A tárgyi emlékek amelyek kiegészítik a családodról szerzett ismereteidet. Ezek: síremlékek, sírkövek (a rajta szereplő adatok miatt); használati eszközök, emléktárgyak, amelyek évszámot,, nevet tartalmaznak vagy utalnak valamilyen módon az elkészítőre, vagy más módon utal(hat) a családodra; fényképek, filmfelvétel, videofelvételek, amelyek családtagokat mutatnak, jeles családi eseményekről szólnak. Itt fontos lehet, hogy ki, mikor készítette, kik vannak rajta, miért készült? S minden egyéb, ami a családodról szól!!

13 A családfa A családfán ábrázoljuk az ősök illetve utódok közötti kapcsolatokat, azaz a családfa a származástan genealógia tudományának eredményeit bemutató egyik fontos eszköz. Két fő formáját különböztethetjük meg: a) Egy ember őseit bemutató családfa: úgy néz ki, mint egy fa koronája, a sok ősből az idő előrehaladtával – az ábrán lefele – egyre kevesebb, végül egy utód lesz. b) Egy ember (vagy pár) leszármazottait bemutató családfa: az előző ellentéte, a formája olyan, mint egy fa gyökérzetéé, lefelé haladva ágazik egyre több felé.

14 A családfák

15 Gyakran használt genealógiai jelek
A jelkép A jelkép jelentése *Született (A betlehemi születés csillaga után. + vagy † Meghalt (Utalás a golgotai keresztre.) ∞ vagy oo Házasodott (Az összefonódó jegygyűrűk képe utal a kapcsolat véglegességére is.) (*) Házasságon kívül született ~ vagy ~~Keresztelve O Eljegyezve o|o vagy o/o Elvált X vagy +X Elesett (Háborús körülmények között hunyt el.) □ Eltemetve ++ Kihalt ág


Letölteni ppt "„Előttem az utódom, mögöttem az elődöm”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések