Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 2005. évi pályázati programok Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 2005. évi pályázati programok Országos Foglalkoztatási Közalapítvány."— Előadás másolata:

1 1 2005. évi pályázati programok Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

2 2 Az OFÁról röviden  1992-ben alapította a Munkaügyi Minisztérium  1997 óta a Kormány és a MüM közalapítványaként működik

3 3 Stratégiai célkitűzések I.  Non-profit szervezetek támogatása („támogatja a munkaerőpiac nem állami szerveződéseit, valamint ezek foglalkoztatást elősegítő kezdeményezéseit, szakmai rendezvényeit és kiadványait”)  Új típusú aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök bevezetése („kísérleti programokat indít és ezek tapasztalatainak értékelése alapján javaslatokat tesz intézményes alkalmazásukra”)  Munkaügyi tárgyú kutatások támogatása, koordinálása

4 4 Stratégiai célkitűzések II.  Szociális partnerek támogatása („támogatja a szociális partnerek munkaügyi érdekegyeztetésben való részvételhez szükséges felkészülést”)  Tömeges létszámleépítések kezelése („tömeges létszámleépítéssel érintett munkavállalók átmeneti foglalkoztatása érdekében foglalkoztatási társaságokat szervez, támogat”)  Állami tulajdonosi jogok gyakorlása hat célszervezetnél (Célszervezet: megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató vállalat.)

5 5 Támogatási programok - 2005 1.Hagyományos programok •Roma Foglalkoztatási Program •Kisvállalkozások megerősödésének segítése •Munkaügyi kutatások •EU Háló •Szakmai rendezvények, kiadványok

6 6 Támogatási programok - 2005 2.Előző évben indult programok folytatása •CsMK •Lakmusz •KÖR •Regionális Foglalkoztatás-fejlesztési Civil Klub

7 7 Támogatási programok - 2005 3.2005-ben induló új programok •Önkéntes program •Személyi segítők szolgálata •Fogvatartottak és szabadulók reszocializációja •Romákat foglalkoztató vállalkozások támogatása •Roma munkaerőpiaci szolgáltató hálózat •Esélyteremtés a 45 év feletti mezőgazdasági munkavállalók részére •Tapasztalatátadás

8 8 Roma Foglalkoztatási Program  Helyi adottságokra épülő közösségi vállalkozási projektek, amelyekben elsősorban roma származású munkanélkülieket hosszútávon foglalkoztatnak.  Cél: 3-5 éven bell mintaprogramok terjesztése.  Célzottak: roma származású munkanélküliek  Pályázók köre: egyesületek, alapítványok, kht.-k, akik az előző ciklusban már nyertek támogatást

9 9 Kisvállalkozások megerősödésének segítése  A mikro- kis és középvállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatási potenciáljának megerősítése.  Cél: a működő kkv-k alkalmazkodó képességének elősegítése.  Célzottak: 25 év alatti ill. 45 év feletti munkanélküliek, pályakezdők  Pályázók köre: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, mezőgazdasági szövetkezetek

10 10 Munkaügyi tárgyú kutatások  Az OFA és a kutatók közös kockázatvállalásán alapuló kutatások támogatása, társfinanszírozása, kutatások hasznosítása és koordinációja.  Cél: a munkaerőpiaci szereplők munkájának segítése, munkaügyi szakemberek tájékoztatása, helyi foglalkoztatási programok pontos vizsgálatokkal való megalapozása.  Célzottak / Pályázók köre: kutatóhelyek, kutatási tevékenységre bejegyzett civil szervezetek

11 11 EU Háló  Szervezeti kapacitás fejlesztés, folyamatos szakmai és módszertani szolgáltatások biztosítása, új projektek tervezéséhez.  Cél: civil szervezetek együttműködésének elősegítése, megerősítése.  Célcsoport / Pályázók köre : kicsi, kezdő működő foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek, szövetségeik, szakmai hálózatok.

12 12 Szakmai rendezvények, kiadványok  Legfeljebb 3 napos rendezvény, konferencia előkészítése, lebonyolítása, a program anyagát bemutató kiadvány megjelentetése.  Cél: elősegíteni a foglalkoztatás politika megismertetését, tapasztalatátadás, a munkanélküliség tendenciáinak feltárása.  Célzottak: foglalkoztatás politika és társadalmi párbeszéd intézményrendszerében dolgozók, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok, integrációjukban szerepet vállaló szervezetek, önkéntesek,  Pályázók köre: egyesületek, alapítványok, nonprofit szervezetek

13 13 CsMK program  Hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliséggel küzdő családok részére szociális-, munkaerőpiaci- szolgáltatások nyújtása a foglalkoztathatóság javítása érdekében.  Cél: a munkanélküliség és a demográfiai hátrányok csökkentése a hátrányos helyzetű térségekben.  Célzottak: hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliséggel küzdő családok, ahol 2 vagy több munkanélküli tag van.  Pályázók köre: nonprofit szervezetek együttműködése családsegítő ill. munkaügyi központtal

14 14 Lakmusz program  Gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok munkaerőpiaci és társadalmi (re)integrációjának elősegítése.  Cél: a projektben résztvevők képezhetőségének, munkavégző képességének javítása, használaton kívül álló objektumok felújításán keresztül.  Célzottak: gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült szakképzetlen munkanélküli fiatal felnőttek.  Pályázók köre: közhasznú szervezetek, egyházak, gyermekvédelmi szakellátás intézményei, önkormányzatok.

15 15 KÖR program  Munkanélküliek társadalmi és munkaerőpiaci integrálása nagyközségek, kistelepülések leromlott közterületeinek revitalizációjával.  Cél: munkanélküliek betanítása, át-/képzése, készség javítás, elhelyezkedési esélyeinek javítása.  Célzottak: a településen élő aktív korú munkanélküliek.  Pályázók köre: önkormányzatok, azok intézményei, közhasznú tevékenységet végző nonprofit gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházi intézmények, kistérségi településfejlesztési társulások, konzorciumok

16 16 Személyi segítők szolgálata  A munkavállalást gátló családi kötelezettségek kiváltása a szociális gazdaság kiépítésével.  Cél: a „személyi segítők” által nyújtott szolgáltatások bevezetése, a szükséges jogszabályi módosítások meghatározása.  Célzottak: munkaadók, munkavállalók

17 17 Önkéntes program  A hazai önkéntes munka tapasztalatainak összegyűjtése és modell kialakítása.  Cél: az önkéntes munka munkaerőpiacra be- /visszavezető szerepének kihasználása, normatív jogi szabályozásának megalapozása.  Célzottak: pályakezdő fiatalok 18-26 év  Pályázók köre: civil szervezetek, költségvetési szerv intézménye, kistérségi társulások, önkormányzatok és intézményeik

18 18 Reszocializációs program  Az AVP Hungary Közhasznú Egyesület projekt telepítése nonprofit szervezetekhez, a szolgáltatások kibővítése, és kiterjesztése az országon belül.  Cél: elősegíteni a büntetés végrehajtási intézetben fogvatartott és szabaduló emberek társadalmi beilleszkedését.  Célzottak: fogvatartott, ill. szabaduló ill. pártfogói felügyelet alatt álló személyek, és munkanélküli családtagjaik.  Pályázók köre: alapítványok, társadalmi szervezetek.

19 19 Romákat foglalkoztató vállalkozások támogatása  Romák foglalkoztatását vállaló mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, megerősödésének elősegítése.  Cél: szakképzett romákat foglalkoztató mikro- kis- és középvállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, növelése.  Célzottak: roma származású inaktívak, foglalkoztatottak.  Pályázók köre: egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, mezőgazdasági szövetkezetek, kht.-k

20 20 Roma munkaerőpiaci szolgáltató hálózat  Kísérleti program a roma közösségi házak tevékenységének szélesítésére.  Cél: a roma népesség munkaerőpiaci versenyképességének javítása, társadalmi befogadásának segítése.  Célzottak: roma származású munkanélküliek.  Pályázók köre: roma közösségi házak

21 21 Esélyteremtés mezőgazdasági munkavállalók részére  Munkahelyteremtés és foglalkoztathatóság feltételeinek megteremtése, támogatott foglalkoztatás.  Cél: A mezőgazdasági vállalkozás emberi erőforrás fejlesztésén keresztül javítani a foglalkoztathatóságot.  Célzottak: 45-55 év közötti és 56 év feletti mezőgazdasági munkavállalók.  Pályázók köre: mezőgazdasági vállalkozások

22 22 Tapasztalatátadás program  Az OFA hagyományos programjaiban összegyűlt szakmai tapasztalat összefoglalása és terjesztése.  Cél: az egyes programok szakmapolitikai eszközrendszerbe való bevezetésének, alkalmazásának feltételeinek és hatásának feltárása; kézikönyvek, eljárásrendek, módszertani leírások készítése.  Célzottak: projektmegvalósítók, program alkalmazók, forrás biztosítók, projekt vásárlók.

23 23 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Cím: 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. Tel.: +36 1 388 1270 Fax: +36 1 388 1271 E-mail: info@ofa.hu www.ofa.hu Köszönjük figyelmüket!


Letölteni ppt "1 2005. évi pályázati programok Országos Foglalkoztatási Közalapítvány."

Hasonló előadás


Google Hirdetések