Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ KEZELÉSE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ KEZELÉSE"— Előadás másolata:

1 AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ KEZELÉSE
Tóth József Pszichológus, pszichoterapeuta

2 Az emberi fajnak nincs olyan testrésze, ami agressziót mutathat, tehát nincs karma, agyara, szemfoga, viszont minden más eszközt le tud gyártani; bármivel képes ölni. Az állatokban, akiknek van ilyen testrészük, kódolva van, hogy leálljon az agresszív viselkedés, ez azonban az emberből hiányzik. Az ember az egyetlen faj, amelyik tudatában van az elmúlásának, ez frusztráció okoz benne, amit társai ellen fordít (agresszív a többi emberrel). Ha ez az agresszió 180°-os fordulatot vesz, akkor önmaga ellen irányul az agresszió, ami öngyilkossághoz vezet(het). (Kézdy Balázs)

3

4 Definiciók Ha valaki a másik embert bántani, károsítani akarja
Az agresszió gyüjtő fogalom amely motivációkat, gondolattartalmakat ír körül, dolgokra és személyekre irányul ártó szándékkal Nincs egyetlen olyan viselkedés, vagy bármilyen más hatékony magatartásforma, amely ne lehetne agresszív Saját igény, érdek, szükséglet kielégítése a másik fél hasonló tevékenységben való akadályoztatásával.

5 Agresszió Biológiai növeli az egyed rátermettségét hozzásegít az erőforrások optimális elosztásához Kulturális agresszió: Beállítja a biológiai agresszió mértékét „…hogy a társadalom értékrendjét, törvényes rendjét ne sértse”

6 Az emberi agresszió fajtái
Pozíció elérése, státusz, hatalom, politika Birtokvédelem, saját tér Tulajdonvédelem Frusztrációs agresszió – akadályozás a cél elérésében Szülői agresszió Nevelői agresszió Normatív, vagy morális agresszió Agresszió a kívülállóval Autoagresszió

7 Ez is agresszió Normafenntartás deviáns tagokkal szemben
Exploratív agresszió – határok Professzionális agresszivitás saját álláspont érvényesítése Agresszió az iskolában A megtámadott önértékét csorbítsa, félelmet keltsen benne Szabadságától, vagy vagyontárgyától megfossza testileg ártson neki (fájdalom okozás)

8

9 Szomorúság – depresszió – agresszió
Szomorúság: veszteségélmény funkciója az érzelmi támogatás kérés, felszólító jelek értelmezése, altruizmust vált ki. Depresszió: önmagáról való negatív vélekedés leküzdhetetlen akadályok negatív jövőkép nehezen változtatható meg Ok: teljesítményszorongás siker félelem (szociális elutasítás)

10 Agresszió Kellemetlenséget, fájdalmat okoz
Düh kiváltotta agresszió (elítéljük) Instrumentális, a cél irányítja a viselkedést (értékesnek tartjuk) Hiedelmek: Katarzis elmélet gőz kiengedés Szociális tanulás elmélet Düh kifejezés konstruktív módjai

11 Érzelmek megjelenése Mosoly, sírás, nevetés, düh (vak, süket kisgyermek) Elsődleges érzelmek: boldogság, szomorúság, düh, undor, meglepődés, félelem Másodlagos érzelmek az énre vonatkoznak: büszkeség, irigység, bűntudat

12 Megelőzés – család 0-3 év: kötődés kialakulása
3-6 év: érzelmi zavar, elszakad a külvilágtól, etikai struktúrák nem fejlődnek 6-9 év: személyektől, eszményektől is elkülönül, belső diszharmónia, nyílt agresszió 9-13 év: Reális én gyenge, fékek, etikai struktúrák fejletlenek, antiszociális, kriminalitás 14-18 év: családtól való elszakadás, gyökértelenné válás, bűnelkövetés racionalizlát, kényszeres

13 Az agressziót csökkenti
Mosoly, sírás, panaszkodás Szubmisszió kifejezése Tárgyak, élelem megosztása Játék, együttműködés Proszociális viselkedés

14 Játék-proszociális viselkedés 1.
Panksepp - a játék játékos, nem komoly - örömteli tevékenység - egymástól független elemeket kapcsol össze Morfin, endogén opiátok fokozzák a játékos viselkedést kapcsolatteremtés A játszótársak altruisztikusabbá válnak egymással szemben. Gyermekkori játék és a felnőttkori kreativitás között kapcsolat van.

15 Játék-proszociális viselkedés 2.
A játék agresszió gátló hatású. „A fészekben harmónia alakuljon ki, és később szociális kötelék” Idegrendszeri alapok: limbikus rendszer, amigdala, szeptum és talamocinguláris terület. Az önkontroll és a játék egy tőről fakad. A gyilkos indulat játékkal kivédhető.

16 Játék-proszociális viselkedés 3.
„Közvetlen biológiai haszon nélküli” Játék averzív feszültségben nem indul Arousal szabályozó funkciója van Averzitás és élvezet (Zukerman) Önkorlátozó tényező, önmaga elé állított akadály

17 Iskolai zaklatás gyermekek, tanulók egymás közötti kegyetlenkedése
Áldozati típusok: szubmisszív, provokatív Társas kapcsolati nehézségek Veszélyes a felnőtt be nem avatkozása Szándékos, ismétlődő, hiányzik a hatalmi egyensúly Fiúknál gyakoribb A lányokat inkább a fiúk zaklatják, más módszerek Kevés törődés, túl sok szabadság

18 Önkontroll fejlesztés
Imprinting Külső/belső kontroll Korlátnélküliség hatása Túlóvó viselkedés következménye Frusztrációs tolerancia Felnőtt példa 8 lépéses probléma megoldás az agresszív / szubmisszív viselkedés helyett

19 Megelőzés – iskola Tanár – diák viszony minőségének javítása, kötődés, törődés, paradigma váltás Szociális tanulás, frusztráció kezelése Alapértékek és normarendszer megteremtése – határok Pozitív teljesítmény- és énkép

20 A tanári erőszak Verbális agresszió
Konstruktív erőszak, támadásként való megélése Irónia, cinizmus Teljesítményértékelésben kompenzálódó minősítés

21 Pedagógus jellemzők Attitűd (burkolt személyiség elméletek)
Szándék (megoldás, kivonulás) Személyiség stabilitás (higgadtság megőrzésének képessége) Empátia Humor

22 Iskolai agresszió kezelése
Prevenció Konfliktuskezelés helyett egyezkedés Agresszió helyett játék Megfigyelés, kapcsolat (kötődés – törődés) Mediálás Akut kezelés, határok, jogi probléma Utókezelés Foglalkozunk az áldozattal

23 Erőszakmentes iskola Támogató klíma, lehetőség a személyes fejlődésre
Hatékony tanulási környezet Egyértelmű szabályok Nyílt kommunikáció Tanárok, vezetés egysége Képzés pedagógus, szülő Zéró tolerancia az agresszióval szemben „mintha” tevékenységek megszüntetése

24 Növekvő agresszivitás – multikauzalitás
Öröklés – nevelés prediszpozíció Elszegényedés, egzisztenciális bizonytalanság Reményvesztettség, türelmetlenség Társadalmi béke veszélyeztetettsége Együttélés szabályainak negligálása Értékváltozások Média hatása

25 Gyermekbántalmazás a családban
Büntetendő-e? Szabad-e beleavatkozni? A verés/bántalmazás fogalma Bántalmazottból bántalmazó Szexuális zaklatás (idegen ? ismerős)

26 Hatóságok és a gyerek Fokozódik az elutasító és védekező magatartás
Rendőrség, Ügyészség, Bíróság Szorongás, extrém érzelmi megterhelés Teátrális jelleg, kiszolgáltatottsági érzés

27 Intervenció Feszültségcsökkentő tréning
Konfliktushelyzetet megfigyelő játék Önértékelés gyakorlása (szerepjáték) Együttműködés és kölcsönös támogatás Önkontroll javítás Pozitív beleérző képesség kialakítása

28 Megelőzés Tanár-diák viszony minőségének javítása
Szociális tanulás lehetővé tétele A közös alapértékek és normarendszerek megteremtése Pozitív teljesítmény és énkép átadása A társadalmi azonosságtudat lehetővé tétele

29 A tanár lehetőségei A pszichésen beteg gyereket a tanár nem tudja kezelni, az ilyen gyereknek szakember segítsége kell Vannak olyan osztályok, ahol a tanár képtelen rendet tartani – ha a verbális és testi erőszak lehetetlenné teszi az értelmes kommunikációt, akkor nevelés sem lehetséges. Ezeket a problémákat politikai szinten kell megoldani.

30 Beszélgetés a mobbing-áldozattal, ennek két feltétele:
A diáknak bíznia kell tanárában A tanárnak kedvelnie kell a diákot Thomas Gordon: Tanár-diák konferencia című könyve

31 A kívülállók integrálása az osztály bevonása nélkül
A, A diák felértékelése a frontális oktatásban B, Az osztály közös akciója Verseny Projektmódszerű oktatás Kiállítás Videófilm projekt

32 A mobbing taglalása az osztályban
A, Megbeszélés a tanórán B, Talk-show C, Feldolgozás szerepjáték formájában D, A téma indirekt bevezetése az oktatásba E, Mélyreható diagnosztika: Megfigyelés Szociogram Önértékelés – mások értékelése F, A tanári közösség együttműködése

33 Köszönöm a figyelmet! 


Letölteni ppt "AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ KEZELÉSE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések