Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Szilágyi Imre Miklós Protestáns Teremtéskutató Kör

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Szilágyi Imre Miklós Protestáns Teremtéskutató Kör"— Előadás másolata:

1 Dr. Szilágyi Imre Miklós Protestáns Teremtéskutató Kör www.kezdetek.hu
6000 éves a Föld? Dr. Szilágyi Imre Miklós Protestáns Teremtéskutató Kör

2 Protestáns Teremtéskutató Kör (www.kezdetek.hu)‏
2/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 2

3 Bevezetés Mózes 1. könyve 1:1, 1:31, 2:1-2
„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. … És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. És lett este, és lett reggel: hatodik nap. … Így készült el a menny és a föld és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amit alkotott, és megpihent a hetedik napon egész munkája után.” Pál levele a rómaiakhoz 1:19-21 „Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható.” 3/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 3

4 Bevezetés Péter második levele, 2. rész, 3-7. versek
„Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik: »Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van.« Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.” 4/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 4

5 Miért fontos ez a kérdés?
Az eredetről alkotott elképzelésünk alapvetően befolyásolja életünket (Isten, az élet értelme, család, munka, szeretet, eutanázia, abortusz)‏ Evolúció (4,5 milliárd év)‏ Biblia (kb év)‏ Tudományos (valóság leírása) és teológiai (Biblia hitelessége, Isten természete, bűn, megváltás, Isten dicsősége, cél eltávesztése) problémák Nem a tudomány és a vallás ellentétéről van szó! Az a kérdés, milyen szemüvegen át (evolúció vagy teremtés) nézzük a világot 5/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 5

6 A bibliai teremtésmodell
Tökéletes teremtés (kb éve)‏ Bűneset (megjelenik a halál, a világ pusztul)‏ A bűnesettől az özönvízig (más ökoszisztéma, nagyobb élőlények, hosszú életkor)‏ Özönvíz (kb éve az akkor ismert világ elpusztult, hatalmas geológiai változások történtek az özönvíz és az azt követő katasztrófák során)‏ Az özönvíz után (húsevés, új természeti környezet, újranépesedés)‏ Jégkorszak (özönvíz után néhány száz évig)‏ Bábel tornya (új nyelvek megjelenése, népesség elterjedése)‏ 6/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 6

7 Hogyan alakult ki a Föld hosszú kora?
Keresztyén ősatyák: a fosszíliák Noé özönvízétől származnak Nicolaus Steno ( ): az üledékes kőzetrétegek egymás után rakódtak le Noé özönvizekor, az alsó réteg az idősebb Comte de Buffon (1779): a Föld olvadt golyó volt, ami kihűlt, legalább éves James Hutton (1795): a kontinensek lassan kopnak, az üledék megkeményedik, a kontinensek felemelkednek, stb. Charles Lyell, ügyvéd (1833): uniformitarianizmus, a kőzetek értelmezésénél a mai lassú geológiai folyamatokból kell a múltra következtetni, nem volt soha globális árvíz, személyes motiváció 7/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19..

8 Hogyan alakult ki a Föld hosszú kora?
Charles Darwin (1859): A fajok eredete 19. század vége: nagyon kevés katasztrofikus geológiát valló ember maradt, az uniformitarianizmus az egyeduralkodó, a Föld több száz millió éves 20. század eleje: radioaktív kormeghatározási módszerek, a Föld 1 – ,5 milliárd éves Keresztény reakciók: többség behódolt, pl. helyi özönvíz, teista evolúció, progresszív teremtés rés elmélet, nap-korszak elmélet Néhányan továbbra is a fiatal Földhöz ragaszkodtak 1960-as évektől: neokatasztrofizmus, fiatal Föld kreacionizmus 8/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19..

9 Radioaktív kormeghatározási módszerek
Jelenlegi nézet: A Föld 4,5 milliárd éves Anyaelem radioaktív bomlása leányelemmé Előfeltételezések Állandó kiindulási izotóparány Állandó bomlási sebesség Zárt rendszer 9/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 9

10 Radioaktív kormeghatározási módszerek
Izotóparányokat mérnek, és nem kort. A fosszíliák becsült kora fontosabb a radioaktív mód- szerek eredményénél! Ha eltérés van a feltételezett evolucionista és a radioaktív kor között, akkor a radioaktív kort vetik el. A különböző módszerrel mért radioaktív korok gyakran nagyon szórnak azonos minták esetén is: azt a kort fogadják el, ami beleillik az evoluciós paradigmába A Grand Canyon teteje (1,34 milliárd év) ~300 millió évvel idősebb az aljánál (1,07 milliárd év) (rubídium-stroncium izokrón)‏ Grand Canyon Uinkaret platója: év – 117 millió év (K-Ar), 1,27-1,39 milliárd év (rubídium-stroncium), 1,34 milliárd év (rubídium-stroncium izokrón), Koongara, Ausztrália: millió év (ólom-ólom izokrón), 0 év! (után-tórium)‏ Etna, bazalt, (Szicília, Kr. u. 1792, K-Ar): 0,35 ±0,08 millió év Hualalai, bazalt (Hawaii, Kr. u , K-Ar): 1,60 ±0,16 millió év 10/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 10

11 Radioaktív kormeghatározási módszerek
Meg kell vizsgálni a három feltétel helyességét! Mindegyik vitatható. 1. Állandó kiindulási izotóparány Pl. K-Ar módszer: a keletkező kőzet argont (leányelem) zárhat be a levegőből (Mt St Helens, Kr. u. 1980: 0,35 -2,8 millió év jött ki)‏ 2. Zárt rendszer Az izotópok diffúzió és oldódás révén könnyen vándorolhatnak a kőzetek között 3. Állandó bomlási sebesség – ez a kulcs! A bomlási sebesség változhat kozmikus sugárzás, neutrínók, neutronok, g-sugárzás, a kémiai környezet hatására RATE (Radioactivity and The Age of the Earth) projekt: indirekt kísérleti eredmények arra nézve, hogy a radioaktív bomlás a múltban sokkal gyorsabb lehetett Túl sok hélium (U és Th bomlásából) a kőzetekben: max év A radioaktív bomlás a teremtési hét, a bűneset vagy az özönvíz során gyorsulhatott fel. 11/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 11

12 Radioaktív kormeghatározási módszerek
C14 módszer – a fiatal Föld mellett érv: minden kőszénben, gyémántban, stb. van C14, pedig a C14 pár év alatt teljesen elbomlik 12/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19..

13 Radioaktív kormeghatározási módszerek
A 14C nincs egyensúlyban, az egyensúly év alatt beáll 13/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19..

14 Valóban szükség van hosszú időre?
Gyors vagy lassú geológiai folyamatok? Evolúció: A mai folyamatok lassúak, így régen is lassúak voltak. A geológiai formációk évmilliók alatt alakultak ki. Teremtés: Rövid időskála, gyors folyamatok. Gyors megkövesedés (pl. Knaresborough, Yorkshire: hónap)‏ M. White: The Amazing Stone Bears of Yorkshire. Creation 2002, 24, 48-49, 14/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 14

15 Valóban szükség van hosszú időre?
Mt. St. Helens vulkán, USA – néhány óra alatt több méter rétegzett kőzet 15/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 15

16 Valóban szükség van hosszú időre?
Mt. St. Helens Canyonja és Grand Canyon 16/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 16

17 Valóban szükség van hosszú időre?
Gyors cseppkőképződés Carlsbad Caverns Mason Sutherland: Carlsbad Caverns in Color, National Geographic, October, 1953, p. 442. Meyers et al: Rapid stalactites. Creation 1987, 9(4):6–8 Budapest, Nyugati téri metrómegálló, yugati?utm_source=ketrec&utm_medium=link&utm_content =2011_11_21&utm_campaign=index 17/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 17

18 Valóban szükség van hosszú időre?
Gyors jégképződés: Grönland – P38 vadászgép (50 év alatt), C. Wieland: The lost squadron. Creation1997, 19(3):10–14. Gyors szénképződés: laborban néhány hét, hónap alatt, szilikátok, hő, nyomás, vulkanizmus, pH, Snelling et al: Coal, volcanism and Noah’s Flood. CEN TJ 1984, 1(1):11–29. Gyors olajképződés: megfigyelték óceánfenéki vulkánkürtőknél planktonokból, laboratóriumi eljárások – hő, nyomás, víz, Snelling: How fast can oil form? Creation 1990, 12(2):30–34. 18/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 18

19 Valóban szükség van hosszú időre?
19/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 19

20 Érvek a fiatal Föld mellett
Nincs elég üledék az óceánok alján: max. 12 millió év / 3 millárd év Nincs elég nátrium a tengerekben: max. 62 millió év / 3 millárd év A kontinensek eróziója (6-100 cm / 1000 év): A ma ismert eróziós folyamatok mellett a kontinensek simává váltak volna max millió év alatt / 2.5 milliárd év Elvileg nem lehetnének üledékes kőzetek a magashegységekben! 20/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19..

21 Érvek a fiatal Föld mellett
A Hold távolodik a Földtől (4 cm évente): a Föld mellett max milliárd éve / 4.5 milliárd év (A holdpor érv már idejétmúlt) Túl kevés hélium a légkörben: max. 2 millió év / 3 milliárd év Túl sok hélium (U és Th bomlásából) zirkónium kristályokben (RATE projekt): max év / évmilliárdok 21/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19..

22 Érvek a fiatal Föld mellett
Túl sok 14C „idős” kőzetekben: max év / millió-milliárd évek A biológiai anyagok túl gyorsan puszulnak pl. sértetlen DNS (max év) 250 millió éves baktériumokban pl. vérsejtek (max. néhány ezer év) dinoszauruszokban (min. 65 millió év) A legidősebb növények: évesek 22/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19..

23 Érvek a fiatal Föld mellett
Népességnövekedés: max év (0,5 %-os rátával) / több százezer év (mai ráta: 1,7 % évente, 0,01 %-os rátával 1 millió év alatt 1043 ember!) év kőkorszak során legalább 4 milliárd csontváz, de csak pár százat találtak Mezőgazdaság, írott történelem túl rövid: – éve / kőkorszaki ember legalább százezer éve 23/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19..

24 Isten csodálatos teremtése
Zsoltárok 8:4-10 „Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél: a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!” 24/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 24

25 Újjáteremtés A zsidókhoz írt levél 9:27
„És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik.” Péter II. levele 3:10 „El fog jönni az Úr napja, …, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő alkotások megégnek.” Pál levele a rómaiakhoz 6:23 „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” János evangéliuma 6:23 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 25/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 25

26 Újjáteremtés Pál 2. levele a korinthusiakhoz 9:17
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az.” Jelenések könyve 21:1,3-5 „És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt … Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: »Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.« A trónuson ülő ezt mondta: »Íme, újjáteremtek mindent«.” 26/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 26

27 Bemutatkozás 1994-ben, 14 évesen lettem keresztény
Igés kártya kereszteléskor, konfirmáció előtti héten: „Mert a bûn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” Róma 6:23 – addigra már enyém volt ez az ajándék Az Úr adott azóta szerető feleséget és gyermeket. Hivatást is Tőle nyertem, ahol nagyon megáldott (díjak, elismerések). Átsegített a nehézségeken, betegségen. „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.” Példabeszédek 9:10a 27/11 Dr. Szilágyi Imre Miklós: Egy keresztény kutató bizonyságtétele • Szeged-Újszegedi Református Gyülekezet • május 18. 27

28 Protestáns Teremtéskutató Kör
Összefoglalás Az a kérdés, milyen szemüveget viselünk (teremtés vagy evolúció). A körülöttünk lévő világ egy fiatal Földre és egy világméretű özönvízre mutat. A Biblia történeti hitelességéhez ragaszkodjunk és ne az aktuális (világi vagy keresztyén) tudományos modellekhez. A modellek jönnek és mennek, „de az Úr beszéde megmarad örökké” (1 Péter 1:25). Protestáns Teremtéskutató Kör 28/28 Dr. Szilágyi Imre Miklós: 6000 éves a Föld? • Protestáns Teremtéskutató Kör, • Csongrád, május 19.. 28


Letölteni ppt "Dr. Szilágyi Imre Miklós Protestáns Teremtéskutató Kör"

Hasonló előadás


Google Hirdetések