Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár"— Előadás másolata:

1 Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár
Külgazdasági politika és piacfejlesztés: 3) Világkereskedelmi tények és tendenciák Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2012

2 Az előadás célja Bemutatni a nemzetközi kereskedelem aktuális tényeit, legfőbb jellemzőit Ismertetni a nemzetközi kereskedelem hosszú távú tendenciáit és legfőbb szerkezeti változásait Rávilágítani arra, hogy a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság hogyan érintette a kereskedelmet Kiemelni, hogy a nemzetközi kereskedelem milyen fejlődési lehetőségeket kínál (külgazdasági politika)

3 1. táblázat: A világkereskedelem (áru) vezető exportőr és importőr országai, 2011
Érték mrd USD Rész-arány % Importőr * Világ 14 320 100,0 14 485 1. Extra EU-27 2 131 14,9 2 344 16,2 2. Kína 1 899 13,3 USA 2 265 15,6 3. 1 481 10,3 1 743 12,0 4. Japán 823 5,7 854 5,9 5. Dél-Korea 555 3,9 524 3,6 6. Oroszország 522 Hong-Kong 511 3,5 World Trade Report Website: P. 31. *EU intra-ker. nélkül

4 Nemzetközi kereskedelem koncentrációja és változása
A világ öt országa adta: 2010 (lsd. 1. táblázat/Ea) a nemzetközi kereskedelem kb. 50%-át A világ 30 országa adta: 2010 (WTO Report) a nemzetközi kereskedelem kb. 90%-át A fejlett és a fejlőd országok részaránya a nemzetközi kereskedelemben 2010-ben: Fejlett: 55% Fejlődő 45% Hosszú távon az országok helyzete változik Lsd 1. ábra/Ea

5 2. ábra: Fejlett és fejlődő országok export részaránya a nemzetközi kereskedelemben %-ban
World Trade Report 2008, p. 16. NIEs= Newly Industrialised Economies: Tajvan, Hong-Kong, Korea, Malájzia, Szingapúr, Thaiföld, Kína – de itt külön is bemutatva!

6 Nemzetközi pénzügyi és kereskedelemi válság (2007 - )

7 3.ábra: Nemzetközi kereskedelem növekedése (export volumen adatok alapján) 1990=100%
Forrás: World Trade Report 2012, p. 19

8 4. ábra: A GDP és a nemzetközi kereskedelem volumenének növekedése, 2000-2011, %
Forrás: World Trade Report 2012, p. 18.

9 Tények, okok és következtetések
GDP Nemzetközi kereskedelem Nemzetközi pénzügyi válság gazdasági válság GDP növekedési üteme csökken, majd visszaesés (zuhanás) Válság: visszaesés nagyobb, mint a GDP esetében: Kereslet csökkenés egyszerre következett be Nemzetközi értéklánc hatása (mérték és mérés problémája) kereskedelmi hitel hiánya Világkereskedelemben nagy súlyt képviselő árucsoportok csökkenés: tartós fogyasztási cikkek, gépek … Protekcionista intézkedések 2010 GDP növekedési üteme: 3,6% Kiugróan magas növekedési ütem: 14,5% - áruexport

10 Tények, okok és következtetések
GDP Nemzetközi kereskedelem 2010 GDP növ. üteme: 3,8% magasabb, mint közötti átlagos ütem Lényegesen kisebb, mint a kereskedelem növ. üteme előző év visszaesése Kormányok válságkezelő intézkedései fiskális konszolidáció fejlett országokban még kereslet csökkenés Olajárak : még most is magasak : 78 $/barell : 31$/barell 2008: 96 $/barell 2009: 120 $/barell Magas munkanélküliség Kiugróan magas növekedési ütem: 13,8% - áruexport Kereskedelem csaknem visszatért a „trendvonalra” Előző év nagy visszaesése miatt Fejlődő országok rendkívüli kereskedelmi növekedése Kína export +28%; imp.:+22%

11 Tények, okok és következtetések
GDP Nemzetközi kereskedelem 2011 GDP növ. üteme: 2,4% Magasabb növekedést vártak Gazdasági sokk-ok Japán Thaiföld , Észak- Afrika, Fejlett országok: USA gazd. növ. $ leértékelődés EU–tagállamok: államadósság Ker. növekedési üteme < Nemzetközi értékláncra való hatása USA kereskedelme nő

12 Fejlett és fejlődő országok, feltörekvő

13 5. ábra: Nemzetközi kereskedelem 2000-2011

14 2.táblázat: GDP és nemzetközi kereskedelem változása, éves növekedési ütem
Export Import 2008 2009 2010 Világ 1,4 -2,4 3,6 2,2 -12,0 14,5 -12,8 13,5 Fejlett 0,2 -3,7 2,6 0,8 -15,1 12,9 -1,2 -14,4 10,7 Fejlődő 5,7 2,1 7,0 4,2 -7,8 16,7 8,5 -10,2 17,9 World Trade Report Website: P. 22.

15 3.táblázat: GDP és nemzetközi kereskedelem változása, éves növekedési ütem
Export Import 2009 2010 2011 Világ -2,6 3,8 2,4 -12,0 13,8 5,0 -12,9 13,7 4,9 Fejlett -4,1 2,9 1,5 -15,1 13,0 4,7 -14,4 10,9 2,8 Fejlődő 2,2 7,2 5,7 -7,4 14,9 5,4 -10,5 18,1 7,9 USA -3,5 3,0 1,7 -14,0 15,4 -16,4 14,8 3,7 EU -4,3 2,1 -14,5 11,5 5,2 -14,1 9,5 2,0 Japán -6,3 4,0 -0,5 -24,9 27,5 -12,2 10,1 1,9 Kína 9,2 10,4 28,4 9,3 22,1 9,7 India 6,8 7,8 -6,0 22,0 16,1 3,6 22,7 6,6 Forrás: World Trade Report, 2012, p. 20.

16 6. ábra Az export növekedési üteme %, (volumen adatok alapján)

17 Következtetések Egyenlőtlen változás: GDP, kereskedelem
Kereskedelmi adatok növekedési üteme >GDP Válság és kilábalás (elemzés az adatok felhasználásával) A fejlett országokban nagyobb volt a visszaesés, mint a fejlődő országokban A fejlett országokban lassabb volt a kilábalás, mint a fejlődő országokban A növekedési ütem különbségei importban nagyobbak voltak, mint exportban

18 4. táblázat: Nemzetközi régiók: GDP és nemzetközi kereskedelem változása, éves növekedési ütem, %
Export Import 2008 2009 2010 Világ 1,4 -2,4 3,6 2,2 -12,0 14,5 -12,8 13,5 É-Amerika 0,1 -2,8 3,0 2,1 -14,8 15,0 -16,7 15,7 D-Amerika 5,1 -0,2 5,8 0,8 -7,9 6,2 13,2 -16,3 22,7 Európa 0,5 -4,0 1,9 0,2 -14,1 10,8 -0,6 -14,2 9,4 Afrika 4,8 4,7 1,2 -4,2 6,5 14,6 -5,0 7,0 Ázsia 2,8 6,3 5,5 -11,2 23,1 -7,5 17,6 World Trade Report Website: P. 22. D-Amerika= Dél és Közép Amerika

19 A régiók, országok egyenlőtlen fejlődése
Európa a leglassabb Görögo., Portugális, Írország, Spanyol o. válsága Kivétel Németország (2010): GDP növ. ütem: 3,6% Ennek 40%-át az export növ. üteme biztosította Ennek 19%-át a belső fogyasztás növekedése Ázsia: Japán: a legnagyobb visszaesés (GDP- 2009) Kínával küzd a nemzetközi pozíciójáért Japán GDP/fő- 2010: USD Kína GDP/fő- 2010: USD USA

20 Árak hatása A fentiekhez képest különböző adatokat kapnánk, ha az árak hatását is figyelembe vesszük 2009-ben az árak jelentősen estek 2010-ben az árak jelentős növekedést mutattak Importkereslet növekedése

21 5. táblázat: Exportárak változása (%-ban, éves változás)
2008 2009 2010 Összes termék 28 -30 26 10 9 Fémek -8 -20 48 13 15 Élvezeti cikkek (kávé, kakaó, tea) 23 -15 14 12 Élelmiszerek 2,0 6 8 Mezőgazdasági nyerstermékek -1 -17 33 2 5 Energia 40 -37 11 World Trade Report Website: P. 23.

22

23 6. táblázat: A szolgáltatások világkereskedelme vezető exportőr és importőr országai, 2011
Érték mrd USD Rész-arány % Importőr * Érték Világ 3 180 100,0 3 025 100 1. Extra EU-27 789 24,8 639 21,1 2. USA 578 18,2 391 12,9 3. Kína 182 5,7 236 7,8 4. India 148 4,7 Japán 165 5,4 5. 143 4,5 130 4,3 6. Szingapur 125 3,9 Szingapúr 110 3,7 World Trade Report Website: P. 33 *EU intra-ker. nélkül

24 Mely országok a legjelentősebb szolgáltatók?
A világ szolgáltatás kereskedelmének 50%-át 4-5 ország biztosítja és veszi igénybe Erőteljes koncentráció - áruforgalom koncentrációja A világ szolgáltatás kereskedelmének 95%-át 40 ország nyújtja

25 7. táblázat: Nemzetközi áru- és szolgáltatás- export és éves változása (folyóáron: mrd USD, %)
Érték Éves növekedési ütem 2010 2008 2009 Áruforgalom * 15 235 15 -22 22 8 Kereskedelemi szolgáltatás 3 665 13 -12 Közlekedés 783 16 -23 14 7 Utazás 936 10 -9 6 Egyéb 1 945 -8 9 World Trade Report Website: P. 24. * Jelentős re-export

26 Kereskedelmi szolgáltatások
Kereskedelmi szolgáltatások változása Üteme különbözik, de jellege hasonlít az áruexportra jellemző irányhoz Közlekedési szolgáltatás: Gyors növekedés 2010-ben (összhangban az áruforgalommal)

27 Az elemzés egyéb szempontjai

28 Export változása árufőcsoportok szerint
World Trade Report Website: P. 27.

29 Fejlett ipari országok export-részaránya néhány termékcsoportban %-ban
World Trade Report 2008, p. 25.

30 Fejlődő országok export-részaránya néhány feldolgozó ipari termékcsoportban
World Trade Report 2008, p. 25.

31 Milyen tényező hat még? Árfolyam alakulása

32 Forrás TRADE AND DEVELOPMENT REPORT, 2011, UNCTAD, Geneva
World Investment Report 2011, Overview, UNCTAD, June, 2011 World Trade Report, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 www. wto.org

33 A világkereskedelem (áru) vezető exportőr és importőr országai, 2010
Érték mrd USD Rész-arány % Importőr * Világ 11 878 100 12 016 1. Extra EU-27 1 787 15,0 1 977 16,5 2. Kína 1578 13,3 USA 1 968 16,4 3. 1 278 10,8 1 395 11,6 4. Japán 770 6,5 693 5,8 5. Dél-Korea 466 3,9 Hong-Kong 442 3,7 6. Hong-Kong (Kína) 401 3,4 425 3,5 World Trade Report Website: P. 34. *EU intra-ker. nélkül

34 A szolgáltatások világkereskedelme vezető exportőr és importőr országai, 2010
Érték mrd USD Rész-arány % Importőr * Érték Világ 2 795 100 2 705 1. Extra EU-27 684 24,5 598 22,1 2. USA 515 18,4 358 13,2 3. Kína 170 6,1 192 7,1 4. Japán 138 4,9 155 5,7 5. Szingapúr 112 4,0 India 117 4,3 6. 110 96 3,5 World Trade Report Website: P. 36 *EU intra-ker. nélkül

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések