Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei."— Előadás másolata:

1 Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei.
Állami szerepvállalás a KKV szektor finanszírozásában LÁNYI Pál/részben dr. BÉZA Dániel diái alapján

2 Miről lesz szó? A támogatáspolitika alapelveiről A hitelgaranciáról
Az EU-források igénybe vételének legfontosabb tudnivalóiról Az Új Széchenyi Tervről A mikrofinanszírozásról A JEREMIE Programról További gazdaságszervezési eszközökről

3 Az állami szerepvállalás indokai, kisvállalkozás-fejlesztési politika
A kis- és középvállalkozások gazdasági és társadalmi jelentősége Munkaalkalmat teremtenek, Élénkítik a versenyt, Mozgásba hozzák a gazdaságot, Mozgásban tartják a termelési értékesítési láncokat, Diverzifikálják a termékek és szolgáltatások piacát, Társadalompolitikai célok megvalósításának fontos tényezői.

4 Az átgondolt KKV-fejlesztési politika fő célkitűzései:
TÁRSADALOMPOLITIKAI CÉLOK Biztonságos és kiszámítható jövőképet adni, Biztosítani társadalmi elismertségüket, Fejleszteni vállalkozói tudatukat, kultúrájukat és magatartásukat, Meglévő értékeik megőrzése mellett az együttműködés intézményrendszerét is képesek fejleszteni.

5 GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK
A gazdaság versenyképességének javítása, A működő KKV-k megerősödése, teljesítőképessége javulásának segítése, Új, működőképes KKV-k létrejöttének, piacra lépésének ösztönzése.

6 FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI CÉLOK
A munkanélküliség csökkentése érdekében igen fontos a családi és önfoglalkoztató vállalkozások munkahelyteremtő és megtartó képességének erősítése, A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (kisebbségek, fiatalok, nők, 15+, 45+ és 55+, elzárt településen élők) számára perspektívák nyújtása.

7 Még néhány szempont – ahhoz, miért kell kiemelten támogatni a KKV-kat?
Mert kicsik, (hogy tudjanak növekedni)‏ Mert induló helyzetben vannak, Mert még gyengék az első 2 – 3 évben, Mert forráshiányosak, Mert kevésbé kockázattűrők, Mert behozandók versenyképességi hátrányaik.

8 továbbá Alacsony a tőkeellátottságuk,
Krónikusan alulfinanszírozottak, nagy likviditási problémákkal küszködnek, A méretgazdasági (alsó) pozícióik miatt fajlagosan magas tranzakciós költségeket kénytelenek viselni, Kevésbé transzparensek, Bajlódnak az elégtelen fedezet miatt.

9 Másrészt viszont Foglalkoztatási jelentőségük óriási,
Munkaintenzívebbek, „Piacra taszítottabbak”, A tudásipar „iskolakezdői”, Relatíve innovatívabbak, A nagyok tehermentesebb bedolgozói, A gazdaság megszerveződésének egészségesebb „hálózatiságát” adják.

10 Kisvállalkozás-fejlesztési politika
A kisvállalkozás fejlesztési politikának két alapvető típusa különböztethető meg Piachelyettesítő (hagyományos) megközelítés Piacfejlesztő (újszerű) megközelítés

11 Piachelyettesítő megközelítés (dr. KÁLLAY László nyomán)‏

12 Sajátosságai Alacsony a támogatási programok hatékonysága, a források sokszor nem is a KKV-khoz, hanem a nagyokhoz jutnak, Belenyugszanak a piaci elégtelenségek fennállásába, Inkább helyettesíteni, mint kifejleszteni akarják az üzleti és pénzügyi szolgáltatásokat (alibi focira hasonlít).

13 Piacfejlesztő megközelítés

14 Mi a nagy különbség? Paradigmaváltással fölérő új megközelítés,
Jövedelemtranszfer alkalmazása helyett a versenyképesség növelésére helyez súlyt, Önfenntartó, piaci elvű rendszer, Új, piacképes szolgáltatásokat létrehozó programokat finanszíroz.

15 KKV fejlesztési eszközök összefoglaló mátrixa I
KKV fejlesztési eszközök összefoglaló mátrixa I. Forrás: GKM (2006): A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója , 15. oldal

16 KKV fejlesztési eszközök összefoglaló mátrixa II
KKV fejlesztési eszközök összefoglaló mátrixa II. Forrás: GKM (2006): A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója , 15. oldal

17 Horizont 2020 átfogó program
Közvetlen állami szerepvállalás Horizont 2020 átfogó program Nemzetgazdsági Tervezési Hivatal Hitelprogramok Garanciavállalás

18 A SZÉCHENYI 2020 FŐ CÉLKITŰZÉSEI
Munkahelyteremtés A vállalkozások versenyképességének javítása Szegénység elleni küzdelem és oktatás Energiahatékonyság javítása, környezetvédelem A közlekedés korszerűsítése Kutatások fejlesztések támogatása

19 Ezeket 11 tematikus célcsoportba sorolták
1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése. 2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának minőségének javítása. 3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének javítása. 4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban. 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítása.

20 Célcsoportok folytatása
6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása. 7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban. 8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése. 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem. 10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás 11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

21 Hitelprogramok Új Magyarország Mikrohitel Mikrohitel Program
Széchenyi Kártya Program Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Közös Európai Források a mikro- kis- és középvállalkozásoknak (JEREMIE)‏ Mikrohitel Plusz Program Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Magyar Export-Import Bank Zrt. Budapest Kisvállalkozói Hitelprogram

22 Tőkeprogramok MFB Invest Zrt.
Kisvállalkozás – fejlesztő Pénzügyi Zrt. (KvfP Zrt.)‏ Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (RFH Zrt.) Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Beszállítói Befektető Zrt. Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt. (Corvinus Zrt.)

23 Garanciaeszközök Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Start Tőkegarancia Zrt. Új Magyarország Hitelgarancia Program (Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.)

24 Részletesebben a garanciaeszközökről I.
A KKV-k hitelhez jutását megkönnyíti a garancialapok tevékenysége, melyek a bank üzleti kockázatának egy részét átvállalják, így azon vállalkozások is hitelképessé válhatnak, melyek nem rendelkeznek kellő saját fedezettel. Magyarországon a hitelezés a közhitel-garancia rendszer jegyeit viseli magán, azaz egy pénzügyi közintézmény állami támogatással vállalja a garanciát vagy kezességet a vállalkozások hiteleiért. Hitelgarancia Zrt. (HG Zrt.): A magyar állam, a Magyar Fejlesztési Bank, a legjelentősebb magyar kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek, és néhány vállalkozói érdekképviseleti szövetség alapította abból a célból, hogy készfizető kezesség (garancia) vállalásával katalizátorként működjön közre a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására létrejövő szervezetek hitelezése során. Részletesebben:

25 Garanciák II. Agrár–Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHA Zrt.):
A PHARE program keretében jött létre, a Földművelésügyi Minisztérium és 5 bank vett részt az alapításában. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány célja a vidéki vállalkozók (természetes személyek, őstermelők, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, szövetkezetek)‏ hitelképességének növelése, hitelhez jutási feltételeinek javítása, pénzügyi életképességének biztosítása hitelgarancia (készfizető kezesség) nyújtásával. Részletesebben:

26 Garanciák III. Start Tőkegarancia Zrt.:
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és az MFB Invest Zrt. hozta létre 2006 májusában. Célja, hogy a társaság pénzügyi termékeivel elősegítse a hazai kis- és középvállalatok hozzájutását fejlesztési célú tőkéhez és vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásokhoz. Termékei: Tőkegarancia Portfolió tőkegarancia Pályázati kezességvállalás Részletesebben:

27 A közvetett állami szerepvállalás eszközei
Jogi háttér biztosítása a KKV-k finanszírozásához, Tájékoztatás, képzés, civil szervezetek támogatása, Adócsökkentés, közterhek mérséklése, Kockázati tőke befektetést végrehajtó befektetők kockázatának és hozamelvárásának mérséklése, Értékpapírpiac támogatása.

28 Vállalkozásbarát Gazdaságstratégia
CSÉFALVAY Zoltán parlamenti és gazdaságstratégiai államtitkár Úr (NGM)‏ BKIK és MKT előadásai nyomán „Az állam, vagy a kormány nem tud munkahelyeket teremteni! Olyan gazdasági feltételeket, üzleti környezetet kell biztosítanunk, amelyben a vállalkozások minél több munkahelyet alakítanak ki.”

29 A nemzetközi versenyképességi rangsorok szerint problémás területek
Intézményi környezet és bürokrácia (túlburjánzó szabályozás, torz intézményi struktúra)‏ Munkaerőpiac (rugalmatlanság, alternatív foglalkoztatási formák hiánya)‏ Adórendszer (magas adóterhelés, adószabályok bonyolultsága)‏ Fiskális politika (Hektikus politika-alkotás, tisztázatlan irányok)‏ Pénzügyi piacok és finanszírozás (külső sérülékenység, elégtelen finanszírozási lehetőségek)‏

30 Általános probléma a bonyolult adminisztráció

31 Hazánkban a vállalkozások adminisztrációs költségei a GDP 10,5 %-át teszik ki. Ez a lengyel érték duplája, a csehországi és az EU átlag háromszorosa. Az egy munkavállalóra jutó adminisztratív teherszint kisvállalkozások esetében 18-szoros a nagyvállalatokhoz képest. Az NGM 2014-ben 105 milliárd forint nagyságú kiadáscsökkentést vár az adminisztráció és az üzleti környezet egyszerűbbé tételétől.

32 A KKV-k ADMINISZTRÁCIÓS TERHEINEK CSÖKKENTÉSE
Az elektronikus, illetve on-line ügyintézés kiterjesztése A benyújtandó dokumentumok számának, terjedelmének csökkentése Az eljárások gyorsítása, illetve egyszerűsítése A projekt adminisztráció kommunikációs felületének fejlesztése Közvetlenebb ügyfélszolgálat, kapcsolattartás Átláthatóbb pályázati felhívások, útmutatók A támogatások kifizetésének gyorsítása Az elszámolhatósági szabályok egyszerűsítése

33 Most tegyünk egy kis uniós kerülőt!
A LEGFŐBB UNIÓS CÉLOK: Belső határok nélküli egységes piac Egységes (közös) valutarendszer működésének stabilizálása ( € ) épp AKTUÁLIS Gazdasági és szociális kohézió erősítése (egyes régiók fejlettsége közti különbségek csökkentése, hátrányok leküzdése, elmaradottság kiküszöbölése) Foglalkoztatottság tovább növelése

34 STRUKTURÁLIS ALAPOK MŰKÖDÉSI ALAPELVEK PROGRAMOZÁS ADDICIONALITÁS
KONCENTRÁCIÓ MONITORING PARTNERSÉG

35 PROGRAMOZÁS Projektszemlélet, projektképzés Saját erő előállítása
Projekt előkészítés Projekttervezés Finanszírozás Végrehajtás és eredmény felmérése (Kialakult ennek önállósult módszertana!)

36 ADDICIONALITÁS, VAGY TÁRSFINANSZÍROZÁS
A közösségi támogatások nem helyettesítik adott ország saját fejlesztési kiadásait, az önerő arányai szabályozva vannak Első célkitűzésnél EU-forrás 50 – 75 % között lehet Többi célkitűzésnél 25 – 50 % között (két kivétel: a) Kohéziós Alap támogatására is jogosult régióban az 1. célkitűzésnél a felső határ 80 %; illetve b) közösségi kezdeményezésre indított szakértői programoknál 100 % lehet) (Most változnak a támogatási intenzitások!)

37 KONCENTRÁCIÓ Az erőforrásokat nem szétaprózva, hanem
Meghatározott prioritásokra és Rögzített kritériumok szerint kijelölt régiókban koncentráltan kell felhasználni!

38 MONITORING Átláthatóság, a projektkészítés és végrehajtás állandó figyelemmel kísérése Belső controlling Szigorú elszámoltathatóság

39 PARTNERSÉG Több ország több szervezete által Közös célok mentén
Együttműködésben megvalósított projektek Köszönöm a figyelmet! Kis szünet után az előadás folytatódik!

40 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 57 oldalon, 33 fogalmi meghatározással, IX db fő fejezetben, Annak 52 pontjában, 127 § és 3 technikai melléklet - a finanszírozás módjairól, a lebonyolító szervezetek (együtt)működéséről. Forrás: Magyar Közlöny 2011/ oldal

41 Új Széchenyi Terv Foglalkoztatás dinamikus növelése Növekedés
Minden GINOP-os pályázatban alapelem Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása Pályázatok kiírása KKV fejlesztés A gazdaság stabil pillérei a mikro-, kis-, és középvállalkozások Az új pályázatokból a források 60 %-a csak gazdaságfejlesztésre fordítható

42 Az ÚJ Széchenyi Terv szervező elvei: célzottan – egyszerűbben - gyorsabban
CÉLZOTTAN (sörétes puska versus mesterlövészet) Célterületek: egészségipar, zöld gazdaság, vállalkozásfejlesztés, otthonteremtés, innováció, foglalkoztatás, közlekedés. Kevesebb pályázat (maximum 150) Koncentráltabb és szolgáltatóbb közreműködő hálózat EGYSZERŰBBEN Kvázi normatív pályázatok (a pályázatok mérlegelés nélküli, kizárólag a projekt-kiválasztási szempontoknak való megfelelőség alapján) Nyilatkozattétel egyetlen lapon (korábban nyilatkozat) Pályázati adatlap terjedelme maximum 8 oldal és 150 adatmező (korábban oldal, és gyakran 700 adatmező) Elektronikus pályáztatás GYORSABBAN Egyfordulós kiválasztási rend: 30 nap (korábban kétfordulós pályáztatás) Hiánypótlás egyszerűsítése és gyorsítása (kizárólag forma okok miatt nem utasítható el egyetlen pályázó sem) Kifizetések maximális ideje 45 nap (korábban 60 nap)

43 Az üzleti környezet és a versenyképesség javításáért
A vállalkozásokat közvetlenül érintő adók csökkentése, Az adóadminisztráció radikális egyszerűsítése, Az adminisztrációs költségek és terhek nagyarányú csökkentése, A hazai és uniós támogatási forrásokhoz való hozzáférés egyszerűsítése, A versenytorzító egyensúlytalanságok felszámolása.

44 Versenyképességi Program intézkedései
A makrogazdasági stabilitás erősítése, A kiszámítható közpénzügyi intézményrendszer megteremtése, Az állami adminisztráció terheinek és kockázatainak csökkentése, A vállalkozások tőkebevonási képességének javítása, A foglalkoztatást ösztönző gazdasági környezet megteremtése.

45 Az Új Széchenyi Terv programjai
Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Otthonteremtési Program Vállalkozásfejlesztési Program Tudomány – Innováció Program Foglalkoztatási Program Közlekedésfejlesztési Program

46 A kitörési pontok sajátosságai
Integráció Globális és európai versenyképesség Piacteremtő fejlesztés Magas hozzáadott érték Munka- és teljesítményalapú gazdaság Közlekedésfejlesztés

47 Az Új Széchenyi Terv finanszírozási háttere
Elsődleges az Európai Uniós források felhasználása, között 7480 Mrd Ft nagyságrendű az EU-s támogatás, a források allokációs mechanizmusai az adott gazdaság- és szakmapolitikai célokat követik – úgy, hogy egyúttal, Eminens törekvés a projektgazdák/ pályázók saját ereje, valamint az elérhető piaci finanszírozási módok minél szélesebb körű mozgósítására.

48 A hét évi keret fölosztása a legfőbb programcélok között
Gazdaságfejlesztés ,5 Mrd HUF Területfejlesztés ,0 Mrd HUF Vers-képes Közép-MO ,5 Mrd HUF Emberi erőforrás fejl ,9 Mrd HUF Környezethatékonyság 1117,8 Mrd HUF Közlekedésfejl ,2 Mrd HUF Közigazgatás-fejl ,5 Mrd HUF

49 (most tovább „újul” – NGM-be központosítják)
Megújult a lebonyolító szervezet – MAG Zrt. Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (most tovább „újul” – NGM-be központosítják) Partneri kapcsolat erősítése az ügyfelekkel Új típusú ügyfélszolgálat: Projekt Partneri rendszer, tanácsadás Egyszerűsített eljárásrendek Kifizetések felgyorsítása Költséghatékonyság megvalósítása A támogatásközvetítés céljainak tudatos támogatása Részvétel a szabály- és eljárásrend kialakításban Kiszámíthatóság megteremtése

50 OPERATÍV PROGRAMOK FÖLÉPÍTÉSE
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) •a szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, •kutatás és fejlesztés, •kis-és középvállalkozások támogatása. TERÜLET ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) •a térségi gazdaságfejlesztés, •a befektetők és a lakosság számára vonzó környezet kialakítása, •a közösségi szolgáltatások fejlesztése. A VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM (VEKOP) •a technológiai start-up ökoszisztéma építés, •a fenntartható gyógy- és egészségturisztikai fejlesztés, •az integrált szociális városrehabilitációs programok.

51 További operatív programok
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OPERATÍV PROGRAM (MAHOP) EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP) INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)

52 Lássuk egy program szerkezetét!
GINOP PRIORITÁSI TENGELY LEÍRÁSA Prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése Ezen belül: SPECIFIKUS CÉL 1: Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése Még ebbe is beleértve (csak példaként) intézkedés: Támogató üzleti környezet fejlesztése SPECIFIKUS CÉL 2: Kiemelt ágazatokba, térségekbe és célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési potenciáljának javítása SPECIFIKUS CÉL 3: Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése

53 Mit látunk ezeken belül? (211 oldalas!)
I. AZ ADOTT PRIORITÁS BEMUTATÁSA 1. Prioritás rövid tartalma (500 karakter) 2. A prioritás célkitűzései (táblázatban, indikátorokkal, célértékkel) 3. A prioritás ütemezése – kiírások összkerete (tábl. az indikatív forrásallokáció) 4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (tábl. pro is!‏ II. A TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI {ez egy széles óriástáblázat} = nem fér ide!

54 E PRIORITÁSI TENGELY TOVÁBBI CSOMÓPONTJAI (alábontás nélkül)
2. Tudásgazdaság fejlesztése 3. Infokommunikációs fejlesztések 4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül 5. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése 6. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 7. Technikai segítségnyújtás

55 Elérkeztünk 1 pályázat kiírásáig (még csak a régit találjuk)
GOP-2.1.1/M-11 és KMOP-1.2.1/M-11 Mikro-, kis és középvállalkozások komplex technológia fejlesztése A kiírás célja: a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon. 7. Technikai segítségnyújtás

56 Kik pályázhatnak? Mikro-, kis és középvállalkozások
Rendelkezésre álló keret: 30 Mrd Ft Támogatás összege: 3-20 millió Támogatás mértéke: GOP: 40% KMOP: 30% - 35 % Jogosultság: 2 lezárt üzleti év, min 1 foglalk.! Saját forrás: min. 25 % Mikortól adható be a pályázat? Támogatott tev.: eszközbeszerzés, szoftver, építményfelújítás, (informatikai hardver is)

57 Kötelező vállalások A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a évi érték alá ÉS A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell 5 %-kal a beadást megelőző üzleti évhez képest. Nagy előny: 18 havi járulék átvállalás!

58 Egyes programokhoz KHG
E rövidítés: kötelező hitel- és garancia Összetétele: 25% önerő, 50% (igazi hitel) és a 25% támogatást is lehet hitellel „aládúcolni” (az utófinanszírozásig) Megjegyzés: ez utóbbi beceneve, a támogatási intenzitás Pest megyében 35% is lehet, mikro+KV-nak 30%, középvállalkozásnak csak 20%

59 Hasznos linkek pályázati források kereséséhez

60 Még néhány tényező Növekedési Terv
Bérkompenzáció: a KKV-k pályázhatnak arra, hogy e teherből az állam bizonyos részt vállaljon át – 21Mrd HUF elkülönítve – a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnál Igénybe vehető EU Önerő Alap is (csak a közcélú kedvezményezettek számára) Országos Területfejlesztési Koncepció Szabad vállalkozási zónák 47 térségben Projekt-partneri rendszer

61 Köszönöm figyelmüket! Most megérdemeljük az újabb szünetet

62 Előzetesen villantsunk föl egy pénzügyi eszköztípust
Kombinált Mikrohitel Program ( ) A vállalkozások igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást, kiegészítő, a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitellel együtt. 2 – 20 M Ft mikrohitel (a projektérték 60 ill. 45 %-a)‏ 2 – 9 M Ft VNT (a projektérték maximum 45 ill. 30 %-a)‏ Önerő min.10 % Eszközbeszerzésre, informatikára, ingatlanra Egyszerűsített eljárás Fix 7,9% kamat forint alapon

63 Két szervezet irányítása mellett
MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. Tel.: , Fax: KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. 1062 Budapest, Váci út 1-3., West End Irodaépület Tel: ; Fax: 59 vállalkozásfejlesztési központ, alapítvány, takarékszövetkezet és egyéb intézet közvetíti.

64 MFB Kisvállalkozói Hitel https://www. mfb
MFB Kisvállalkozói Hitel vallalkozasok/kisvallalkozoi Célja: mikro- és kisvállalkozások beruházási és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőség Felhasználható: a vállalkozási tevékenység végzésére szolgáló ingatlan beruházáshoz (vásárlás, építés, átalakítás), a vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges használt és új gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzéséhez, a vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszköz működtetéséhez kapcsolódó szoftver vásárlásához.

65 MFB Kisvállalkozói Hitel (folyt)
Saját erő mértéke: 10 – 15% Hitelösszeg: 1-50 millió forint Kamat: 3 havi EURIBOR + 5%/év. Lejárat: legfeljebb 15 év, maximum 2 év türelmi idővel, maximum 2 év rendelkezésre tartás Folyósítási jutalék: egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra. Projektvizsgálati díj: egyszeri díjként kerül felszámításra: 25 E Ft+a hitelösszeg 0,1 %-a Rendelkezésre tartási díj: 0,25% év Módosítási díj: mértéke a fennálló hitelösszeg 0,1 %-a, de legalább 10 E Ft. 

66 Vagy idézzük ide a „kártya” SZÉCHENYI-t
A Széchenyi Kártya program kiterjesztése: Folyószámlahitel 25 M Ft-ig, 1 év futamidő kamat 1 havi BUBOR+4% és 0,8% kez. kts. Forgóeszközhitel 25 M Ft-ig, 3 év futamidő kamat 1 havi BUBOR+5% és 0,8% kez. kts. Beruházási hitel 50 M Ft-ig, max. 10 év futamidő kamat 1 havi BUBOR+4,5% és 0,8% kez. kts. Önerő kiegészítő hitel 50 M Ft-ig, max. 10 év futamidő kamat 1 havi BUBOR+4,5% és 0,8% kez. kts. Támogatásmegelőző hitel 50 M Ft-ig, max. 10 év futamidő kamat 1 havi BUBOR+4,5% és 0,8% kez. Kts. Beindításnál tart a Széchenyi Pihenőkártya is! Ezt egyelőre csak a K & H-, az MKB- és az OTP Banknál lehet

67 Ezt is a két kiemelt szervezet (és még 30-nál több pénzintézet teljes kiterjedt hálózata) közvetíti
KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. Cím: 1062 Budapest, Váci út WestEnd Irodaház "A" torony, 1. emelet Telefon: (06 1) Call Center: (06 40) Fax: (06 1) / impresszum.html Mi-Fin Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 1037 Budapest, Szépvölgyi út tel: (06-1) fax: (06-1)

68 Még további pénzügyi eszközök
A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. termékei 1 – 50 M Ft hitelösszeg esetén kiemelt közvetítői hálózat segítségével (ez kb. 20 szerződött kereskedelmi bank)‏ 50 M Ft hitelösszeg felett közvetlenül Garanciával kombinált támogatási program VNT és kereskedelmi hitel egy csomagban A kereskedelmi banki hitel mögött állami garanciavállalás áll

69 Az új mikrohitel program
Többségében megegyezik a Széchenyi Kártya kondícióival Kis különbség mikrovállalkozásoknál: maximum 6 M Ft forgóeszközre, legfeljebb 10 M Ft beruházásra, maximum 10 éves futamidő 4,9 % kamat

70 A hiteligénylés kötelező mellékletei
A vállalkozás létét igazoló dokumentumok – Egyéni vállalkozók esetén Vállalkozói igazolvány másolata, Személyi igazolvány és lakcímkártya másolata – Társas vállalkozás esetén Eredeti cégbírósági vagy közjegyző által hitelesített cégkivonat (30 napnál nem régebbi)‏ Eredeti aláírási címpéldány A képviseletre jogosult személyi igazolvány és lakcímkártya másolata az ügyfél által aláírva, a termékmenedzser által hitelesítve

71 A vállalkozás eddigi működését igazoló dokumentumok
Egyéni vállalkozók esetén SZJA vagy EVA bevallás a tárgyévet megelőző két évre Jövedelemigazolás (opcionális, a bírálat során kérhető, de 15 M HUF feletti hitelösszeg esetén kötelező) 15 napnál nem régebbi banki igazolás arról, hogy nem áll sorban azonnali beszedési megbízás az ügyfél számláján Általános (részletes) NAV igazolás (30 napnál nem régebbi) Adó folyószmla-kivonat a tárgyévre (30 napnál nem régebbi)‏ Önkormányzati igazolás (30 napnál nem régebbi). Budapesti székhelyű vállalkozó esetén a Fővárosi Önkormányzattól kell kikérni.

72 folytatás – Társas vállalkozás esetén
Pénzügyi beszámoló, illetve kiegészítő melléklet a tárgyévet megelőző két évre (könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozás esetén könyvvizsgálói záradékkal ellátva) Főkönyvi kivonat az utolsó negyedévre és a megelőző év végére 15 napnál nem régebbi banki igazolás arról, hogy nem áll sorban azonnali beszedési megbízás az ügyfél számláján Általános (15 M HUF feletti hitelösszeg esetén a beszámoló soraival bővített) NAV igazolás (30 napnál nem régebbi) Önkormányzati igazolás (30 napnál nem régebbi). Budapesti székhelyű vállalkozás esetén a Fővárosi Önkormányzattól kell kikérni Kezdő vállalkozás esetén az ügyvezető SZJA bevallása a megelőző két évre Kezdő vállalkozás ügyvezetőjének jövedelemigazolása (opcionális, a bírálat során kérhető, de 15 M HUF feletti hitelösszeg esetén kötelező)

73 Az igényelt hitelre vonatkozó dokumentumok
Üzleti terv és nyilatkozat Előzetes igénybejelentő lap Dokumentumok ellenőrző listája De minimis nyilatkozat (csekély összegű – 3 év alatt €-t meg nem haladó – támogatástartalom esetén)

74 Az igényelt hitel fedezeteként felajánlott jogi biztosítékok dokumentumai
Ingatlan fedezet esetén Eredeti tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi) Értékbecslés (15 M HUF feletti hitelösszeg esetén kötelező) vagy Adó- és értékbizonyítvány (15 M HUF feletti hitelösszeg esetén kötelező) a fedezet értékének megállapításához Külső és belső képek a fedezetül felajánlott ingatlanról (amelyen az utca és a házszám is látható) Biztosítási kötvény Térképmásolat (kivéve társasház) Ingatlanon meglévő terhelésről banki igazolás Zálogkötelezett személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, illetve cégkivonata, aláírási címpéldánya Zálogkötelezett vállalkozás esetén NAV igazolás és beszámoló a tárgyévet megelőző két évre

75 folytatás A kölcsön folyósításához szükséges dokumentumok
Ingó fedezet esetén Ingó fedezet értékének igazolása (számla, adásvételi szerz.)‏ Kezes esetén Kezes jövedelemigazolása A kölcsön folyósításához szükséges dokumentumok a jelzálogjog bejegyzés megtörténtének igazolása a fedezetül lekötött vagyontárgyak teljes értékére vonatkozó, a MiFiN Zrt-re engedményezett biztosítási szerződés az adós számlavezető bankjai által vezetett számlákra a MiFiN Zrt. javára szóló Felhatalmazó levél az önerő meglétének igazolása (bankszámlakivonat, banki igazolás, szerződés, stb.) a Társaság egyedi mérlegelés alapján kérheti a kölcsön- és kezesi szerződés közjegyzői okiratba foglalását

76 Tőkejellegű finanszírozási források: JEREMIE Program
Közös Európai Források a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások részére Mit takar ez a betűszó? Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Más néven Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram

77 KOCKÁZATI TŐKEJUTTATÁS
A Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület több konferenciát rendezett és 2010-es évkönyvében részletesen ismertette Definíció: Kockázati tőke (venture capital) Olyan professzionális befektetés, mely a tulajdonossal társulva finanszíroz egy korai (azaz magvető vagy induló) fázisban levő vállalkozást. A befektető a magasabb kockázatért cserébe az átlagosnál magasabb hozamot vár el. (Forrás:

78 JEREMIE kezdeményezés legfőbb célkitűzései
Az EU vezető tagállamai és hazánk közti fejlettségi, versenyképességi különbségek csökkentése a Strukturális Alapokból lehetővé tett visszatérítendő támogatások nyújtásával – kiemelt cél az innováció támogatása.

79 A pénzügyi program a hazai KKV-szektor korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő vállalatai tőkehelyzetének javítását tűzi ki célul. A magyarországi tőkepiac igen alacsonyan fejlett, és ezen belül is leginkább a nagyméretű tranzakciók dominálnak – a KKV-k magvető és korai életszakaszának tőkefinanszírozásával mindössze néhány piaci szereplő foglalkozik.

80 Olyan induló vagy fiatal vállalkozások sikeres pályára állítását kívánja támogatni, amelyekbe a befektetés az átlagosnál nagyobb kockázattal jár, ugyanakkor magas növekedési potenciállal rendelkeznek. A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. közvetlen partnerei kockázati tőke alapkezelő társaságok – a források ezen alapkezelők közreműködésével jutnak el a vállalkozókhoz.

81 Ebben a kockázati tőkeprogramban sikerült a magánbefektetők forrásait is mozgósítani a befektetések érdekében. Az alapok kezelőinek jogát pályázat útján elnyert társaságok közel 145 milliárd forint tőkét helyezhetnek ki, ennek egyharmada uniós-, kisebb harmada hazai költségvetési forrás és a kiegészítő rész magántőke.

82 A tőkebevonással, azaz finanszírozási forrásokért cserébe új tulajdonost/tulajdonosokat kell „beengedni” a vállalkozásba. A magántőke befektetők bevonása nagyobb lendületet ad a vállalkozásnak, mivel a magántőke befektető érdekelt a vállalkozás sikeressé tételében, hiszen tulajdonosként ettől függ befektetésének értéke és megtérülése. Amennyiben a tőkeemelést professzionális befektetők hajtják végre, a vállalkozást pénzügyi szakértelmükkel, stratégiai szemléletükkel is segíthetik. A befektetők jellemzően 3-6 év után értékesítik tulajdonrészüket a tulajdonostársak, a menedzsment, vagy akár harmadik fél (pl. szakmai befektető) számára. Ennek a neve: EXIT

83 A kockázati és magántőke befektetők olyan vállalkozásokat keresnek, amelyek rendelkeznek kutatásokon vagy újításon, vagy más, valós alapokon nyugvó – átlagot meghaladó növekedési lehetőséget magában hordozó üzleti tervvel. Ezen felül igen fontos, hogy rendelkezzenek tapasztalt menedzsmenttel, amely az üzleti tervet meg is tudja valósítani, ideális esetben olyan személyekkel, akik már korábban is vezettek sikeres vállalkozásokat.

84 Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram főbb feltételei
A potenciális befektetési célpont (célvállalat)‏ Magyarországon bejegyzett, a évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozás (új alapítású társaságok is), Székhelye a Magyar Köztársaság területén van, A korai (magvető és induló) vagy növekedési életszakaszban tart, A befektetési döntés meghozatalához viszonyítva öt évnél nem régebben alapították, Nettó évi árbevétele (anyavállalataival együttesen) egyik üzleti évben sem haladta meg a másfél milliárd forintot.

85 mindemellett: Üzleti tervei jól átgondoltak és ígéretesek,
Vonzó, jól fejlődő iparágban működik, Menedzsmentje szakmailag felkészült, Várhatóan teljesíteni tudja a magasabb hozamelvárásokat, Nincs lehetősége banki forrásbevonásra (pl. tőkeszegénység, a projekt jellege, kockázatai, fedezetek hiánya miatt), Kész – bizonyos időre – megosztani a társaság tulajdonjogát.

86 Maximális befektetési méret
Egy kedvezményezett esetében (ideértve a valamely kedvezményezett, illetve azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is) egy 12 hónapos időszak alatt maximum 1,5 millió euró legfeljebb 3 egymást követő évben.

87 Főbb korlátozások Nem nyújtható támogatás:
a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez, szerkezetátalakításhoz nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás szerinti nehézségekkel küzdő vállalkozásoknak; a hajógyártásban, valamint a szén- és acéliparban tevékenykedő vállalkozásoknak; a pénzügyi ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak.

88 Remélhető eredmények Ennek a programnak a következtében
több fontos célt is sikerülhet elérni: egyrészt a befektetések eredményei révén bebizonyosodhat, hogy létezik olyan állami-magán együttműködés, amelyre hosszútávon is érdemes építeni, másrészt sikerülhet a korai fázisú tőkefinanszírozást biztos alapokra helyezni hazánkban.

89 A befektetett összeg nem használható fel
Hitel és eszközalapú finanszírozás kiváltására; Kereskedelmi (azaz ingatlan- értékesítési) célú ingatlanfejlesztési tevékenység finanszírozására; Részesedés szerzésre egyéb cégekben.

90 továbbá: az egész hazai tőkepiac számára
megteremthetjük annak lehetőségét, hogy a sikeres befektetéseket felkarolva újabb tőkeinjekciók révén akár tőzsdeképes, nemzetközileg is sikeres vállalatok jöhessenek létre.

91 További tudnivalók a JEREMIE-programról
a JEREMIE Kockázati Tőke Program Közös Alap konstrukció Co-investment konstrukció JEREMIE-alapok, alapkezelők

92 ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS
Kiindulásunk: a KKV-k közvetlen és közvetett támogatási politikája EU-források igénybevételének elvei Finanszírozási lehetőségek Hitelgaranciák típusai Kölcsönigénylés iratkellékei Pályázati alapfogalmak

93 Összefoglalás folytatása
Új Széchenyi Terv Mikrofinanszírozás + Széchenyi Kártya JEREMIE Program (kockázati tőke) További gazdaságszervezési eszközök Minimálbér kompenzáció EU-önerő alap Növekedési hitel (2013. II. félévétől) Járulékkedvezmények Mobilitási alap támogatás Szabad vállalkozási zónák

94 Vizsgakövetelmények, ajánlások
Kisvállalkozások finanszírozása tankönyv 3.2 és 3.4 fejezete (kötelező) Az előző oldalon (ajánlott) egyéb eszközök – ezek figyelése az interneten Index_SZTA_14 milliárd forint juthat el a hazai kisvállalkozásokhoz.htm Piac&Profit - A kkv-k oldala - A faktoring és a lízing is bekerült a Ptk.-ba.htm Márciustól lehet kérni a minimálbér-támogatást Világgazdaság Online.mht Az EU 2014 – 2020 programok figyelése az interneten (minthogy jelenleg alakul Brüsszelben és Budapesten párhuzamosan) ec.europa.eu/budget/mff/index_eu.cfn ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_hu.htm

95 MNB Növekedési Hitelprogram
KKV-hitelezés zavarainak enyhítésére Két lépcsőben 2500 mrd HUF keretből 2 pillérrel (és 3 részcéllal – beruházás, forinthitel- vagy devizakölcsön kiváltás) Legfeljebb 2,5 %-os kamatozású kedvezményes jegybanki finanszírozás (oly módon, hogy az MNB 0 százalékos kamatozású, legfeljebb 10 éves futamidejű refinanszírozási hitelt nyújt a programban részt vevő hitelintézetek számára)

96 Végezetül: www.startupguide.hu

97 Nagyon szépen köszönöm kitüntető figyelmüket!
LÁNYI Pál Nagyon szépen köszönöm kitüntető figyelmüket! LÁNYI Pál


Letölteni ppt "Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések