Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Geotermia Expressz Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. Kujbus Attila ügyvezető igazgató MBFH konferencia, Eger, 2010 november 18. Geotermikus energia projektek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Geotermia Expressz Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. Kujbus Attila ügyvezető igazgató MBFH konferencia, Eger, 2010 november 18. Geotermikus energia projektek."— Előadás másolata:

1 Geotermia Expressz Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. Kujbus Attila ügyvezető igazgató MBFH konferencia, Eger, 2010 november 18. Geotermikus energia projektek indításának lehetőségei és nehézségei

2 2 Tartalom 1.Szabályozási háttér, korlátaink 2.Hogyan lehet az Állam jó partner? 3.Hogyan lehet a geotermikus szakma jó partner? 4.Fejlődési irányok, teendőink

3 3 Jogszabályi háttér • Bányatörvény – geotermikus energia helye, geotermikus energia koncesszió, geotermikus védőidom, geotermikus energia földtani kutatása, bányajáradék • Vízgazdálkodási törvény – víztermeléssel járó közvetlen hőszolgáltatás engedélyezése, vízvisszasajtolás, vízkészlet járulék, szennyvízbírság • Villamosenergia törvény – megújuló energiákból termelt villamos áram kötelező és támogatott árú átvétele • Környezetvédelmi törvény – kibocsátási szennyvízhatárértékek

4 4 Támogatási háttér • Törvényi szinten deklarálva és rendeletileg szabályozva a megújuló energiából termelt villamosenergia támogatott és kötelező átvételi ára (három árszint, a súlyozott átvételi ár 2010-ben ~28 Ft/kWh) • Magyar Állam EU-forrásból történő támogatása – KEOP, Környezetvédelmi és Energetikai Operatív Program, Új Széchenyi Terv • Közvetlen Európai Uniós támogatások • Egyéb hazai támogatások (regionális, kutatás-fejlesztés, stb.) • Zöld Bank funkcióját betöltő bank vagy bankok

5 5 Megújulókból termelt áramátvételi ár Európában

6 6 Korlátaink •Technológiai •Nem elég magas hőmérséklet •Történeti •Magas átlagos életkorú, nem elég korszerű működő rendszerek •Szabályozási •Bányajog és vízjog kompromisszumos együttélése •Gyakorlati alkalmazás az engedélyeztetésben

7 7 Geotermikus projekt felépítésének koncepcionális megközelítése Egy projekt előkészítése, majd fejlesztése során egyebek közt párhuzamosan el kell végezni az alábbi feladatokat is •Engedélyeztetések (környezet- és természetvédelmi, építési, vízgazdálkodási engedélyek valamint bányászati koncesszió) •Részvétel pályázatokon (közvetlen EU, hazai EU források, műszaki fejlesztések, kutatások) •Finanszírozási eljárások kialakítása (döntési pontok kezelése) •Kockázatkezelési eljárások kialakítása (geológiai – mélyfúrási kockázat kezelése)

8 8 Hogyan lehet az állam jó partner? •Politikákkal •Nemzeti Megújuló Energia Végrehajtási Terv •Infrastruktúra fejlesztés, kockázatkezelés az Új Széchenyi Tervben •Környezetvédelem fokozottabb figyelembe vétele •Jogszabályozással •Törvénykezés •Konzekvens felügyelet és engedélyezési folyamatok •Tarifákkal •Átvételi ár, zöld bizonyítvány •Földhő hasznosítást támogató áramár (geotarifa) •Kommunikációval

9 9 Geotermikus energia hasznosításának szegmensei A sekély,közepes és nagymélységű geotermikus energiaforrások feltárása és hasznosítása egyaránt fontos nemzeti érdek. Ez a •földhőszivattyús, •közvetlen hőszolgáltatást biztosító és •villamosenergiát termelő technológiákat jelenti. További rész-szegmenseket lehet kialakítani: •kombinált hő-, és villamos áram termelés, •teljes kaszkád rendszerek, •hibrid rendszerek hagyományos energiaforrásokkal, •hibrid rendszerek egyéb megújuló energiaforrásokkal, •hőtárolás.

10 10 A továbblépés útja Földhőszivattyús rendszerek •bejelentési kötelezettség, pontos nyilvántartás •hazai hőszivattyúgyártás kialakulása •hatósági díjszabások árnyaltabb kezelése •geotarifák. Hévíztermeléses rendszerek •vízvisszasajtolás technológiai és finanszírozási megoldása •földhővel való vagyongazdálkodás. Elektromos áram termelése •figyelembe vétel a hosszútávú stratégiában •földtani kockázat kezelése •áram átvételi ár •koncessziós pályázatok területeinek kiválasztása és az értékelés szempontjai.

11 11 Geotermikus energia helye a nemzeti gazdaságpolitikában 1. A hévíz visszasajtolása nemcsak szabályozási de technológiai követelmény is. Ezért a hőenergia az, ami kitermelődik és hasznosításra kerül. Hőbányászat és nem vízkitermelés történik. A földhő tehát energiaforrás. 2. A geotermikus energiagazdálkodás integrált része kell legyen a nemzeti energiagazdálkodásnak, ezért egységes képviseletet igényel nemzeti szinten. 3. A geotermikus energia kutatása, termelése és hasznosítása sok szakterületet átívelő tevékenység, ezért a földhővel kapcsolatos stratégiai döntések előtt minden szakterület szempontjait figyelembe kell venni. 4.A geotermikus energia kutatása elsősorban földtani kutatást jelent. 5. A sekély,közepes és nagymélységű geotermikus energiaforrások feltárása és hasznosítása egyaránt fontos nemzeti érdek. Ez a fölhőszivattyús, közvetlen hőszolgáltatást biztosító és villamosenergiát termelő technológiákat egyaránt jelenti.

12 12 Hogyan lehet a geotermikus szakma jó partner? Az Állam irányában •Közös fellépéssel •Amikor kér, melléteszi, hogy mit nyújt •Legjobb nemzetközi gyakorlat bevonásával •Kockázatvállalással Önkormányzatok irányában •Hiteles tájékoztatással •Komplex megoldásokkal, modellekkel •Beruházói partnerséggel Kutatás-fejlesztés irányában •Működő projektekkel

13 13 Geotermikus erőmű létesítésének lehetősége

14 14 A hazai földhő alapú villamosenergia termelés kilátásai 2020-ig Erőmű modell, MW el Mélység a Pannon medencében (m) Hévíz hőmér- séklet sáv ( o C) Átlagos elektromos teljesítmény (MW el ) Becsült erőmű darabszám Összes teljesítmény (MW el ) 5 - 12> 4000160 - 2008324 2 - 53000 – 4000120 - 1603824 max. 2< 3000< 1201.012 Total2.62360  Kutatás-Fejlesztés  Szabályozások  Engedélyeztetések  Makrogazdasági háttér  EU és Magyar Kormány támogatások A program függ az alábbiaktól:

15 15 Szén-dioxid kibocsátás csökkenés, a földhő alapú villamosenergia termelés figyelembe vételével SzegmensHőtermelés, PJ/év Villamosenergia, GWh/év Összes kibocsátás csökkenés, t/év Villamosenergia termelés 4,31120560 000 Figyelembe véve: 10 év alatt ~ 56 PJ új megújuló energia kapacitás, ebből 12,18 PJ új geotermikus energia kapacitás.

16 16 Import energia kiváltás 2020-ban a geotermikus energia koncepcionális tervek alapján SzegmensHőtermelés, PJ/év Villamosenergia termelés, GWh/év Összes növekmény, millió m 3 földgáz kiváltása Összes12,151120~ 480 • a megújuló energiahányad 13% • 107 PJ megújuló kapacitásból 16,18 PJ geotermikus energia, ez ~ 15% • 2% energiahányad az import földgáz 5%-át váltja ki.

17 17 Földhő munkahelyteremtés keretszámai A magyar Kormány 12 ezer új „megújuló” munkahellyel számol. Ha az új földhő termelő kapacitás a megújulók 20%-a, akkor 2400 FTE arányos munkahely teremtő képességet jelent. SzegmensTípusSzemély (FTE)Megjegyzés FöldhőszivattyúkKözvetlen25050 ezer új egység/ 10 év Közvetett600 Hévíztermeléses hőszolgáltatás Közvetlen750500 MW t új kapacitás esetén Közvetett1000 Villamosenergia termelés Közvetlen9060 MW e új kapacitás esetén Közvetett120 Összesen2810 A keretszámok nem tartalmazzák a vidékfejlesztéshez, (pl. üvegházas növénytermesztés) kapcsolódó munkahelyteremtést.

18 18 Fontosabb és sürgősebb teendőink •Felülről szervezve: folytatni és rendszeresíteni a nemzeti szintű konzultációs folyamatokat. •Alulról szervezve: nyilvános Nemzeti Geotermikus Energia Platform létrehozása •A földhővel való gazdálkodás egységes kezelése a mindenkori Magyar Kormány részéről •A Bt. Vhr. módosítás hatályba léptével tisztázni a bányászati koncesszió és a bányászati védőidom kérdését a földhőkutatással kapcsolatban •A támogatott áramátvételi ár újragondolása, további strukturálása és illesztése egy egységes megújuló energia támogatási rendszerhez

19 19 Az integrált szemlélet és egységes kezelés előnye

20 Köszönöm a figyelmet! Geotermia Expressz Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. Kujbus Attila ügyvezető igazgató Telefon: 06 70 618 1824 Fax: 06 1 238 0817 E-mail: akujbus2010@gmail.com


Letölteni ppt "Geotermia Expressz Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. Kujbus Attila ügyvezető igazgató MBFH konferencia, Eger, 2010 november 18. Geotermikus energia projektek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések