Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kincstári feladatok dr. Gárdos Csaba c.egyetemi docens a Költségvetési Felügyelet vezetője ( NGM – Kincstár )

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kincstári feladatok dr. Gárdos Csaba c.egyetemi docens a Költségvetési Felügyelet vezetője ( NGM – Kincstár )"— Előadás másolata:

1 Kincstári feladatok dr. Gárdos Csaba c.egyetemi docens a Költségvetési Felügyelet vezetője ( NGM – Kincstár )

2 Reform „A volt s a lesz mindig szép, csak a van silány” (Shakespeare)

3 Államkincstár Kincstári reform szükségessége I.1992. Államháztartási törvény - eljárási szabályokat rögzített csak - szétaprózott intézményi gazdálkodás megmaradt - több ezer intézményi kifizetőhely volt (ker.bank)

4 „Az állam jelenlétét a társadalom és intézményei nyomasztónak érzik – elsősorban a gazdaság területén, amit a GDP-hez viszonyított magas,több mint 60%-os újraelosztási arány is jelez -, ugyanakkor az állam által nyújtott szolgáltatások színvonala jogos kritika tárgyát képezi. A megalapozatlan kötelezettségvállalások miatt létrejött kiadási struktúra következtében tartós egyensúlyhiány fenyeget. „ (ÁHT indoklás 1991.)

5 Államkincstár II. 2189/1995. Kormány határozat létrehozása Magyar Államkincstár létrehozása - létrejött a Kincstár Egységes Számla - pénzgazdálkodás megszűnt - előzetes pénzellátás helyett utólagos finanszírozás - korábbinál több információ áll rendelkezésre - készpénzkímélő technikák bevezetése

6 Államkincstár DE - költségvetési, tervezés, végrehajtás, könyvelés, ellenőrzés szabályai nem változtak - intézmények bevételérdekeltségi szabályai megmaradtak (többletbevételek szabad felhasználása) - a tervezés intézményközpontú, nem kényszerít feladat szűkítésre - tervezés nem eléggé részletes és alapos, nincs feladatelemzés, évközben jelentős előirányzat átcsoportosítások vannak, évközi költségvetés újratervezés van - információrendszer nem egységes

7 Államkincstár III. 2006/2000. Kormány határozat 1.Államháztartás tervezési, végrehajtási, ellenőrzési, finanszírozási, könyvelési és információs rendszereinek továbbfejlesztése szükséges 2.Kincstári feladatokat ellátó szervezeteket a Kincstárba kell integrálni (TÁKISZ-ok, APEH-SZTADI, OEP kifizetőhelyek)

8 Államkincstár IV. 2064/2000. Kormány határozat 1.Fejezetek döntési szerepét növelni kell Tervezést feladatorientálttá kell tenni 2.Ki kell dolgozni a kincstárnoki rendszert, erősíteni a kincstár ellenőrző funkcióját,információs központtá váljon 3.-Az Államadóság Kezelő Központ Rt (ÁKK RT) 2001. III. 1-től legyen önálló szervezet -jöjjön létre a banki feladatok ellátására a Magyar Államkincstár RT (MÁK RT) a Pénzügyminisztérium 100%-os tulajdonában -alakuljon meg 2001-ben országos szervezetként az Államháztartási Hivatal

9 Államkincstár Összefoglaló 1992. Államháztartási törvény 1996.január MÁK megalakul 2000. március Korm. hat. (ÁKK RT, MÁK Rt., ÁHH) 2001.október. ÁHH megalakul 2002. január ÁHH területi hálózatot kap MÁK RT. MÁK RT.****************************** 2003. július MÁK újra összevonva 900 fő  4700 fő 900 fő  4700 fő

10 Pénzügy-minisztériumPénzügy-minisztériumAPEHAPEH VPOPVPOP PénzügyifelügyeletekPénzügyifelügyeletek ÁllamkincstárÁllamkincstár TÁKISZ-okTÁKISZ-okBMBM Család-támogatásCsalád-támogatásOEPOEP APEH Sztadi APEH Sztadi ÁllamkincstárMNBMNB

11 Pénzügy-minisztériumPénzügy-minisztériumAPEHAPEH VPOPVPOP PénzügyifelügyeletekPénzügyifelügyeletek ÁllamkincstárÁllamkincstár APEH Sztadi APEH Sztadi Számla-vezetésSzámla-vezetés TÁKISZ-okTÁKISZ-ok Család-támogatásCsalád-támogatás függetlenített pénzügyi ellenőrzés

12 1365/2011. Kormány határozat -2012.évi hiánycél - REFORMOK  Közfeladat színvonal javítása,költséghatékony működés → feladatfelülvizsgálati program  Költségvetési szervek + többségi GT  Nemzetgazdasági Miniszter + Min.elnökségi államtitkár + Közig.Miniszter  FELADATOK :  Állami feladatellátás indokolt-e  Finanszírozás és államháztartási kondíciók összhangja  Feladatmutatók,teljesítménymutatók,létszám és költségnormák  Intézményfenntartás + céltámogatások + rendszeres és nem rendszeres programok → ELKÜLÖNÍTÉSE  Működési előirányzatok normatívákon alapuljanak  Létszám alapkategória legyen → dologi is ebből jöjjön ki  Dologinál tipizálások → irodaszer mennyi, fűtés – világítás stb.  Saját bevételek → évközi többletigényt ez fedezze  Minisztérium valós gazda legyen → intézményi mozgástér szűk legyen → minisztérium igazi kontrollja legyen meg az intézményi ktgvetések évközi végrehajtásán

13 ÁLLAMHÁZTARTÁSI TÖRVÉNY 1.  1992. Mi is az állami feladat? Felsorolás?Csoportosítás? ↔ Amire pénz van?  Cél: a közfeladatok maradéktalan ellátása érdekében biztosítsa az államháztartás átlátható működési feltételeit  Olyan közfeladat lehet melyhez van pénzügyi fedezet HA pénz nincs feladatot meg kell szüntetni  Közfeladat ellátása elsősorban költségvetési szervekkel történik  Államháztartáson kívüli szerv közfeladattal arányos pénzt kap ha…..  Költségvetési év = naptári év  Költségvetési kiadások – a túlléphető tételek kivételével –a költségvetésben megállapított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők  Költségvetés : személyi + járulék + felújítás + dologi + intézményi beruházás + korm.beruházás + ellátottak juttatásai (kiemelt előirányzatok)

14 „ Ha tapsvihart akarsz magadnak biztosítani a képviselőházban, úgy tarts egy dicsérő beszédet a takarékosságról általánosságban, ha pedig biztos vereséget akarsz szenvedni, javasolj megtakarítást valamely tételnél. „

15

16

17 MÁK főbb feladatai INFORMÁCIÓ 1. Fejezeti ügyek, előirányzat és kötelezettségvállalás nyilvántartás (hosszútávú, teljes) Fedezetvizsgálat (előirányzat + fedezet) Pénzforgalmi műveletek végzése (számlavezetés) 2. Kezességek, garanciák, követelések (külföldi is) nyilvántartása 3. Hitel nyújtása - E-Alap, Ny-Alap, MNV. Zrt, Fővárosi 4-es metró, - következő év I. 5-éig esedékes járandóságok 4. KIR 5. Nem állami intézmények finanszírozása és ellenőrzése 6. Önkormányzati pénzügyek (finanszírozás,DE már bankszámla is jöhet) 7. Törzskönyv vezetés (ktgv.sz., önkorm.,→ közhiteles és nyilvános) 8. Likviditás előrejelzés (napi,heti, nagy pénz, hitelesség ) 9. Értékpapír forgalmazás 10. Adatkezelések, folyósítások (CST, fogyatékos, energia, lakás, önkormányzat)

18 Családtámogatási Hangsúlyok 2008-tól a még meglévő 3000 munkáltatói kifizetőhely Kincstárba integrálása (265.000 ügy)  Költségvetési pénz még átmenetileg sem kerül ki  Kettős folyósítás, jogalap nélküli kifizetések kiszűrése  2,1 millió jogosult egy rendszerben TÉBA● zárt, országos adatbázis ● 2010. március – 2011,2012,2013..…..??? ● belépéstől – kilépésig integráltan ● elektronikus ügyintézés Folyószámlára utalás ↔ korábbi készpénzes kifizetés tragikus Érzékeny terület --- 1 napos csúszás zűr --- belső lopási trükk

19

20 Lakáscélú támogatások alakulása

21 A közoktatás és a szociális ágazat – helyszíni ellenőrzések („ nem állami intézmények „ )

22 Államháztartási Iroda Nem állami humán finanszírozás Hegedű és gyerekek viszonya !!!

23 Államháztartási Iroda Nem állami humánfinanszírozás

24 Hold utca 4. ( Kincstári székház )  Lechner Ödön 1845-1914 szecesszió mestere  „mint távoli ideál, mindig egy magyar nemzeti stílus megalkotása lebegett előttem”  3 év francia kastélyok tanulmányozása („ezt átvettük tőle”)  „kötelességünk nekünk magyaroknak saját népünk művészetét tanulmányozni”  „ angolok ha gyarmatukon építettek valamit,kutatták a kultúrát, ízléshez alkalmazkodtak”  Konzervatív építészklikk jó kapcsolatokat ápolt az ország politikai vezetésével, bírálóbizottságokban túlnyomó többséget alkottak,az új építészeti stílust követő Lechnert ellehetetlenítik  Postatakarékpénztár (1885) „földmívesek, munkások,kistisztviselők önfegyelemmel megtakarított filléreinek gyűjtögetésére”  1900. január → Lechner nyer, 1901. december 16. átadás

25

26 A Bikafej a nagyszentmiklósi honfoglaláskori aranyleletek egyikén található motívum mely Lechner elmélete szerint a hun-magyar rokonság jelképének tekinthető. A kincslelet idézését a tetőn a kincs anyagi értéke is indokolja, hiszen az arany a bankot- kincstárat szilárd intézménnyé avatja. (így legyen)

27

28

29

30 Önkormányzati információk A Kincstár 2002 óta végzi az önkormányzatok állami támogatás igénylésének és elszámolásának ellenőrzését. Előzetes felülvizsgálat csak korlátozottan  igényléskor nem áll rendelkezésre a jogosultságot bizonyító minden dokumentum, adat.  Mutatószámok kifogásolhatók, helyszíni vizsgálat lehetséges Elszámolás felülvizsgálata:  alapvetően a szabályszerűségre irányul,  a Kincstár hivatali helyiségében, és/vagy a helyszínen ( bármikor )  a költségvetési évet követő dec.31-ig meg kell kezdeni  Legalább 4 évenként valamennyi önkormányzatnál  30 nap elszámolás módosítása → közig.hatósági eljárás indul majd → fellebezésnél Kincstár központ a másodfok Kincstári adatok a felülvizsgálati tevékenységhez: • törzskönyvi nyilvántartásban szereplő azonosító adatok, alapító okiratok, működési engedélyek, • statisztikai adatok, előző évek beszámolói.

31 A Kincstár felülvizsgálatai alapján megállapított önkormányzati visszafizetési kötelezettségek, millió Ft

32 A központosított illetményszámfejtés (KIR) 680.000 fő A KIR a közszolgálati foglalkoztatottak bér- és létszámgazdálkodásának eszköze.  10 éve a központi intézményeknél,önkormányzatoknál ezer éve Ellenőrző funkciói: •formai, alaki ellenőrzés (intézményektől beérkező okiratok), •jogszerűségi ellenőrzés (TB jogosultság), •számszaki ellenőrzés (összefüggés-vizsgálat, számított adatok, bevallások, adatszolgáltatások). INFORMÁCIÓ : •A Központosított Illetményszámfejtési Rendszer a közszférában foglalkoztatottaknak 95%-át fedi le. •A KIR-t nem alkalmazó központi költségvetési szervek kötelesek adatot szolgáltatni a Kincstárnak

33 Minisztériumi - Fejezeti ügyek 1.Működés finanszírozása - 1/12 - N° 2.Fejezeti kezelésű előirányzatok dekádos finanszírozási terv alapján 3.Rendelkezésre állási díj számítható fel 4.Kettős fedezetvizsgálat (előirányzati, likviditási) 5.Kötelezettségvállalás nyilvántartás - 10 mFt feletti tételek (2009) 5mFt feletti (2010) - hosszútávú ügyek 6.Nagyösszegű bejelentési kötelezettség - 500 mFt ill. 2Md Ft 7.Aláírásvizsgálat 8.Kincstári Biztos (adósság) – 1995 – 2013-ig Felsőoktatási Kincstári Megbízott Gazdasági Tanácsban (2-3 évig működött ) Kincstárnok (2009. október - 2010. szeptemberig ) Költségvetési Főfelügyelő (2010. szeptember )

34 Kincstári költségvetés Előzetes • A költségvetési évet megelőző év december 20-áig - a költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során - előzetes kincstári költségvetést kell készíteni a végleges kincstári költségvetés szerinti formátumban, és azt a Kincstár részére meg kell küldeni. VÉGLEGES • A fejezetet irányító szerv a kincstári költségvetést a költségvetési év január 10-éig állapítja meg, és azt megküldi az érintett költségvetési szerveknek, fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerveinek, valamint a Kincstárnak. A kincstári költségvetésnek és az elemi költségvetésnek kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie.

35

36

37

38

39 Kincstári feladatbővülések (2010- 2013)  Államháztartási struktúraváltás kapcsán  2010.év végi egyenleg tartás, év végi tételes kifizetés kontrol  Áht. 52.§. Államháztartáson kívüli támogatás → köztartozás levonás + NAV adategyeztetés → NAV szlára utalás (nem állami int. is )  Ktgvetési intézmény + fejezeti kezelésű előirányzatok → zárolás, ellenőrzés, majd előirányzat csökkentés  2011-ben beszerzési tilalom → 450 intézmény, 240 kérelem, 1600 engedély elbírálása  2012 – 2013-as beszerzési tilalom hasonló menete

40 Kincstári feladatbővülések  Intézményátvételek, konszolidálások  415 ktgv.sz. központi körbe,19 új intézmény, 24 nonprofit átvétele  1400 szlanyitás 2011. dec. és 2012. jan.  Eredeti előirányzatok,kincstári költségvetés,időarányos és telj.arányos finanszírozás,keretelőrehozások…….  Megyei intézmények átvétele 2012.jan.1. + bérszámfejtés is Megyei Int.Fennt.Központ (kult, szoc.) — Gyemszi (eü ) Megyei int. ker.banki szlaegyenleget 2012. jan-ban beutalták, 26 Md Ft,ebből fizetett ki számlákat az állam  Önkorm. eü-i int. átvétele folyamatos, első ütem 2012.május  Önkorm.közokt. int. 2800 db 2013.január 1.  Számlavezetés  Államháztartás központi alrendszer jogi személyei  Megyei önkormányzat + hivatalai  Nonprofit Gt. ahol állami többség van ( egri Markot KHT )  OGY, Kormány, megyei önkormányzat közalapítványai  Helyi önkormányzat megbízása esetén a szervek fizetési számláit Kincstár vezetheti ↔BANKOK

41 Kincstári feladatbővülések  Állampapír értékesítés volumenének növelése  Új kirendeltségek nyitása + nyitvatartás bővítés  Internet de ehhez személyes megjelenés kell egyszer → okmányiroda, ügyfélkapu mentesít (1,2 millió felhasználó van már )  Telekincstár → telefonos ügyfélszolgálat  250 Md → 450 Md-ra  Likviditás kezelés  KESZ állományáról, előrejelzésről,köt.vállalásról,pénzforg-i teljesítésről → ÁKK, NGM, Fejezetek  Kifizetésről napi prognózis, ÁKK heti kétszer kapja  Nagyösszegű kifizetések, deviza kifizetések fejezeti előrejelzése  Költgv.szervek, önkormányzatok likviditási terveket készítenek  Központi előirányzatok → havi finanszírozási terv alapján

42 Kincstári feladatbővülések  Kincstári kiemelt projektek  Új szlavezető rendszer 2011.dec. 2Md Ft plussz forrás ( még fejlesztés alatt )  KIR rendszer, 620 ezer fő, 1000 felhasználó fogja használni kincstári fiókokban, több mint 10.000 intézménytől fogad on-line adatot  Magyary Program → Kormányablak → cs.p., anyasági,Gyes, fogyatékossági papírokat is átveszi DE csak tájékoztat, Kincstár képzi ki őket Magyary Program 228 eljárásából 11 CST. területen kell adminisztrációs terheket csökkenteni  Kincstárnoki (2009.), majd Főfelügyelői (2010.) rendszer

43 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet A költségvetési felügyelők 2010. szeptember 15-étől három intézménynél kezdték meg a munkát:  Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetem  Országos Sportegészségügyi Intézet  Munkaerőpiaci Alap 2011-ben további 16, 2012. január 1-jével pedig még 7 intézmény kijelölésre került. összesen most 26 költségvetési szervnél vannak jelen:  13 felsőoktatási intézmény  6 országos egészségügyi intézmény  4 kulturális intézmény  1 elkülönített állami pénzalap  2 országos hatáskörű szerv

44 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet A költségvetési felügyelők jogállása, főbb feladatai (Áht. 39. §)  jogviszony a kormánytisztviselőkről szóló törvény alapján  szakmai felügyeletet az államháztartásért felelős miniszter gyakorolja  megbízásról és a megbízás visszavonásáról az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik  kötelezettségvállalásra irányuló eljárások előzetes véleményezése  nagy összegű kötelezettségvállalások tekintetében kifogással élhet

45 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet A költségvetési felügyelők feladatai részletesen (Ávr. 61. §)  kötelezettségvállalásra irányuló eljárások előzetes véleményezése  10 millió Ft felett kötelező  10 millió Ft alatt bekérhető  gazdálkodással összefüggő intézkedések előzetes véleményezése  költségvetési javaslat, maradvány-elszámolás  előirányzat-módosítás, átcsoportosítás,  előirányzat-zárolás végrehajtására irányuló intézkedés  előirányzat-felhasználási keret előrehozása  kormányzati tartalékból többletforrás igénye  eszközök értékesítése és selejtezése  gazdálkodással kapcsolatos belső szabályzatok véleményezése

46 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet A költségvetési felügyelők intézkedési lehetőségei (Ávr. 61. §)  az előzetesen véleményezett kötelezettségvállalásra irányuló eljárás és a gazdálkodással összefüggő intézkedés tekintetében felfüggesztésre tehet javaslatot  költségvetés-politikai céloknak való megfelelőségre  szükségszerűségre  időszerűségre  forrásszükségletre  fedezet meglétére  kifizetés ütemezésére tekintettel  ha a fejezetet irányító szerv vezetője nem ért egyet, egyeztetést kezdeményez az államháztartásért felelős miniszterrel  az intézkedés mindaddig nem hajtható végre, amíg az érdemi egyeztetés nem történt meg

47 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet A felügyelt felsőoktatási intézmények:  Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetem Költségvetése: 34,0 Mrd Ft  Pécsi Tudományegyetem Költségvetése: 58,7 Mrd Ft  adósságállomány konszolidációja év végén 2011. év végén  1,1 Mrd Ft-os Campus beruházás újragondolása  2013 - as adósság 5,9 Md Ft

48 A felügyelt felsőoktatási intézmények:  Corvinus Egyetem  Költségvetés 17 md Ft  2012. elejére az adósság csökkent 176 m Ft ↔1,2Md Ft  2013. ismét 1 Md Ft  Nyugat-magyarországi Egyetem  Költségvetés 17,8 Md Ft  100 eFt feletti kötelezettségvállalás előzetes véleményezése  adósságállomány folyamatos javuló tendenciát mutat, 2012 végére a nagyságrendje jelentősen csökkent (2.3 Md → 0.7 Md )  2013. ismét tragikus 1,6 Md Ft

49 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet A felügyelt felsőoktatási intézmények:  Károly Róbert Főiskola Költségvetése: 3,0-4,0 Mrd Ft  stabil gazdasági helyzet, 20-44m Ft tartozás  kötelezettségvállalások teljes körű vizsgálata   Szolnoki Főiskola Költségvetése: 2,8 Mrd Ft  több millió Ft megtakarítást hozó intézkedések a felügyelő közreműködésével,szerződések felülvizsgálata  1,5 Mrd Ft összegű pályázat fedezetének áttekintése

50 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet 2012 –től „költségvetésileg felügyelt„ felsőoktatási intézmények:  Szegedi Tudományegyetem (57,7 Mrd Ft)  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (8,1 Mrd Ft)  Szent István Egyetem (15,6 Mrd Ft)  Széchenyi István Egyetem (7,8 Mrd Ft)  Kaposvári Egyetem (10,5 Mrd Ft )  Semmelweis Egyetem (60,0 Mrd Ft)  Debreceni Egyetem (56,0 Mrd Ft)

51 Felsőoktatási dilemmák  Csökkenő támogatás 189 Md Ft – 170 Md Ft – 160 Md Ft – 133 Mrd Ft  Bevételi bizonytalanságok → 285 Md Ft - 2013. ; ↔ 303Md – 2011.  Intézményi támogatási arányok a 2011. eredeti előirányzathoz képest:  66-67%, 78-80 %, 89 - 90 %  Értékpapírállomány 2010.december 23,9 Md Ft 2011.augusztus 21,1 Md Ft 2011.december 20,6 Md Ft 2013.május 8,5 Md Ft ( szabályozás ! )  Tartozásállomány 2010. december 12,5 Md Ft 2011.augusztus 15,1 Md Ft 2011.december 11,5 Md Ft 2013. május 19,8 Md Ft

52 Magyar Államkincstár Költségvetési Felügyelet A felügyelt kulturális intézmények:  Magyar Nemzeti Galéria Költségvetése: 0,9 Mrd Ft  Iparművészeti Múzeum Költségvetése: 0,8 Mrd Ft  Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Költségvetése: 0,6 Mrd Ft  Pesti Magyar Színház Költségvetése: 0,8 Mrd Ft

53 „ Kedvező hatások „  a felügyelői jelenlét támogatja a költségvetési szigort  zárolás intézkedési tervének végrehajtásában segítség  az intézményben már fennálló, vagy előre látható problémák nyomatékosabb jelzése a felügyeleti szerv felé  keret-előrehozás a felügyelő egyetértésével  segítség a költségvetési tervezésben  részvétel az operatív fórumok munkájában  2012-2013. nem biztos hogy a fellélegzés éve lesz  Sok minden rájuk kenhető  Nem belső ellenőr, nem kincstári biztos

54 Legmagasabb összeg az évben( Md Ft ) Átlag 1997 8,3 5,5 1998 8,5 5,9 1999 6,2 5,1 2000 7,6 5,5 2001 6,7 5,9 2002 7,7 7,0 2003 7,7 6,0 2004 15,711,7 2005 22,012,6 2006 36,523,5 2007 22,621,0 2008 13,912,7 2011.december 35,2 2012. március 47,1 2013. október 121.0 Költségvetési szervek adósságai


Letölteni ppt "Kincstári feladatok dr. Gárdos Csaba c.egyetemi docens a Költségvetési Felügyelet vezetője ( NGM – Kincstár )"

Hasonló előadás


Google Hirdetések