Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktuális EU-s és hazai pályázati lehetőségek 2011. év február havában Előadó: Tóth István, igazgató Bács-Kiskun Megyei Civil Szolgáltató Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktuális EU-s és hazai pályázati lehetőségek 2011. év február havában Előadó: Tóth István, igazgató Bács-Kiskun Megyei Civil Szolgáltató Központ."— Előadás másolata:

1 Aktuális EU-s és hazai pályázati lehetőségek 2011. év február havában Előadó: Tóth István, igazgató Bács-Kiskun Megyei Civil Szolgáltató Központ

2 Miért pályázunk? A pályáztatás életünk minden részét átszövi: álláspályázatok ösztöndíj pályázatok fejlesztési pályázatok ● beruházás, felújítás, fenntartás, működtetés ● kutatás, oktatás stb. kulturális pályázatok ● kulturális program, sport program, kiadvány munkaerő fejlesztési, foglalkoztatási stb. 2

3 Pályázni kell… 3 Pályázni = A lehető „legköltséghatékonyabb” módón pénzforrásokhoz jutni! Pályázatok = vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzések, tenderek, egyéb juttatások Pályázni kell, pályázni tudni kell! A pályázatírás külön tudomány…

4 Van-e lehetőségünk pályázni? 4 Évente közel 3500-4000 pályázati kiírás jelenik meg hazánkban A mai napon több mint 140 pályázat nyitott az intézmények, cégek, civil szervezetek részére Hazánkban közel 500 pályázatot kiíró minisztérium, intézmény szervezet létezik, valamint az Unió delegált intézményei. Ezen pályázatok 90%-a vissza nem térítendő támogatást ad A pályázatok 25%-30% -a nem igényel önrészt, azaz 100% támogatást ad.

5 Pályázni kell… Pályázatok alapvető céljai 2010-ben Egészséges, képzett, innovatív társadalmi környezet kialakítása Gazdasági versenyképesség növelése, a válság hatásainak enyhítése A környezetminőség javítása, fenntartható erőforrás és energiagazdálkodás A kiegyensúlyozott területi fejlődés elősegítése A tudásalapú társadalom és a szolgáltató közigazgatás feltételeinek megteremtése 5

6 Pályázati körülmények Gazdasági recesszió hatásai Versenyképesség csökkenése Magas kockázati tényezőknek kitéve több ágazat (autóipar, tartós fogyasztási cikkeket gyártók, építőipar, turizmus ) Megnövekedett hitelkamatok Stagnáló hitelkihelyezések – leállt beruházások Kockázatos jövőkép „Kivárás” Elbocsátások, munkanélküliség

7 Intézkedések a támogatáspolitikai eszközök terén, a pályázati körülmények hatásaira 1. Kiterjesztett keret, új és gyors támogatási lehetőségek 2. Megkönnyített pályázati feltételek 3. Magasabb lehívható előleg, már a támogatási kiértesítés után 4. Egyszerűbb és átláthatóbb támogatási szerződéskötési folyamat 5. Már az év elejétől elérhető számos vissza nem térítendő forrás 6. Elkészült a 2009 – 2010-es akcióterv, melynek keretei között már jól láthatóak a következő 2 év EU által társfinanszírozott forráslehetőségei 7. Kedvezően változó pályázati kötelezettségvállalások 8. Egyedi támogatási kérelmek szélesebb körű lehetősége

8 Pár példa a könnyítésekre 1. Eltörölték az árbevétel növekmény vállalásának kötelezettségét 2. Bizonyos pályázatoknál a hiánytalan beadástól számítva 15 napon belül már döntés várható 3. A projekt már a pályázat beadása után megkezdhető 4. Megnövelt támogatási összegek és intenzitások 5. Megduplázták a lehívható keretek nagyságát, csak vállalkozásfejlesztésre több mint 240 Mrd Ft-os keret kerül majd megnyitásra!!!! (több nyertes pályázó) 6. A kizáró tényezők kapcsán számos enyhítés került bevezetésre - például a visszamenőleg ellenőrzött árbevétel csökkenések is nagyobb %-ban megengedettek, mint eddig…..stb. 7. A megítélt támogatási összeg 40%-a lehívható előlegként 8. A hatóságok késedelmi kamatot fizetnek, amennyiben csúszik a hivatali eljárásrend ( 2009. április 1 óta )

9 Milyen pályázati forrásokat vonhatunk be fejlesztéseinkhez!? 1. Hazai támogatások – pl. Munkahelyteremtés, munkahelymegtartás, kutatás – fejlesztés és innováció, TEMPUS, Határon átnyúló együttműködési programok Hazai pályázatok – pl.: NCA, OFA, SZMM, FVM, KVVM, KHEM, OKM, NFGM, NKTH 2. Társfinanszírozott támogatások – pl. GOP – gazdaság és vállalkozásfejlesztés, ROP – régiós programok, KEOP – környezetvédelem és energetika, TÁMOP – oktatás, képzés stb. 2. Brüsszeli közvetlen programok – pl. Life+, EU 7. 2. Unión kívüli finanszírozási eszközök – pl. Svájci alap, Norvég alap 2. Egyedi támogatások – pl. Fejlesztési adókedvezmény, EKD, regionális kiemelt projekttámogatások, stb.

10 A civilek az EU jogrendszerében Nincs uniós szintű kötelező joganyag. A civil szektor működési körülményeinek, állammal va-ló partneri kapcsolatának szabályozása tagálla-mi szintű hatáskör. Az általános elvek, elvárások viszont hatnak rá, pl. - a participáció, - a transzparencia, - a szubszidiaritás …. elve.

11 Civil pályázatírási tapasztalatok A pályázati források sincsenek ingyen! Konkrét projektötletek -> projektfejlesztés Partnerek megtalálása és bevonása (szükség esetén) Folyamatos és hatékony együttműködés a pályázatíró és a pályázó szervezet között Pontos költségvetés Reális indikátorok és vállalások Előleg + utófinanszírozás Szükséges engedélyek Határidők © 2009 PNO Consultants11

12 Az EU pályázati forrásainak sajátosságai a magyar civil szektor szempontjából Esélyes pályázatokhoz eleget kell tenni a következő feltételeknek: Növelni szükséges a civil szervezetek szakmai profizmusát, működési biztonságát. Erőteljes, élő, civil szektoron belüli és szektorok közötti együttműködést kell kialakítani. (Projektek esetében konzorciumok.) Együttműködést kell kialakítani más EU-országok civil szervezeteivel, közös projekt-megvalósítások.

13 A pályázat és a projekt A projekt és a pályázat fogalma nem keverhető össze A projekt egy gondosan megtervezett tevékenységsorozat, amelynek „életciklusa” van. 13

14 A pályázat fogalma A pályázat egy dokumentum, funkcióját tekintve egy kérelem, amit azzal a céllal készítünk, hogy projektünkhöz pénzügyi forrást szerezzünk. A pályázat a projekt tervének leírása. Pályázat akkor születik, amikor már kidolgozott projekttervünk van. A sorrend nem cserélhető fel ! 14

15 Projekt és a pályázat Először a projekt ötlete születik meg, amelyhez megkeressük azt a pályázati formát, amelytől támogatásra számíthatunk tervezett tevékenységünk megvalósításához. Nem a projekt van a pályázatért, hanem a pályázat a projektért. 15

16 Projekt tervezés Horizontális elvek: fenntartható fejlődés ● anyag-és energia gazdálkodás esélyegyenlőség ● humánerőforrás-fejlesztés, mobilitás, nők és hátrányos helyzetű csoportok helyzete környezetvédelem ● vállalkozásfejlesztés, hulladékgazdálkodás kis-és középvállalatok fejlesztése 16

17 A pályázat elkészítése A pályázat elkészítése nem más, mint a már kész projekttervnek a támogatást nyújtó (pályáztató) szervezet elvárásainak megfelelő struktúrában történő leírása. A pályázatot mindig a támogató által kibocsátott pályázati űrlapon kell benyújtani. Ügyelni kell arra, hogy valóban az elvárt információkat szolgáltassuk az elvárt formában, vagyis nem abból kell kiindulnunk a pályázat megírásakor, hogy mit kívánunk elmondani saját magunkról, hanem abból, mire kíváncsi a támogató. 17

18 A pályázat elkészítése Mielőtt a pályázati formanyomtatvány kitöltéséhez hozzáfogunk, meg kell győződnünk róla, hogy a pályázat benyújtásának minden (formai/tartalmi/pénzügyi) követelményével tisztában vagyunk: Ismerjük a pályázati alapdokumentumokat (pályázati felhívás, pályázati útmutató). Amennyiben formailag hibásan nyújtjuk be a pályázatot, az nem is kerül tartalmi bírálatra, vagyis érdemi vizsgálat nélkül elutasítják (hacsak a pályázati felhívás lehetővé nem teszi a hiánypótlást). 18

19 A pályázat elkészítése A pályázati űrlap kitöltéséhez vegyük igénybe a pályáztató szervezet által nyújtott segítséget (konzultációs lehetőség, pályázatíró szeminárium, pályázatíró kalauzok). Bizonyosodjunk meg arról, hogy a beadott pályázati űrlap valóban egyértelmű és világos, valamint, hogy minden egyes kérdésre választ adtunk. A bírálók nem gondolatolvasók – ötleteinket csak a leírtak alapján tudják megítélni! 19

20 A jó pályázat ismérvei Releváns: kereslet-vezérelt – azaz meglévő, feltért valós szükségletet elégít ki. cél-orientált – azaz az elérendő célok pontosan meghatározottak, és valamennyi tervezett tevékenység ezeknek a céloknak az elérését szolgálják. megfelel a stratégiai elvárásoknak – azaz mind a támogató (finanszírozó) mind a saját hosszú távú céljaink elérését szolgálja.

21 Megvalósítható: • jól átgondolt, következetes –azaz a tervezett tevékenységek szakmailag helytállóak, logikus az egymásutániságuk. • eredményei mérhetőek – azaz minden tevékenység részeredményét és a célok elérését is pontosan, számszerűsítve meg tudjuk adni - így azok elérése ellenőrizhető. • költségvetése reális – azaz a tervezett költségek sem felül, sem alul tervezettek, a források rendelkezésre állnak. • munkamegosztása, ütemezése világos –pontosan tudjuk, hogy a pályázaton belül mikor, kinek, mi lesz a feladata. • kockázatai ismertek –azaz előre fel tudjuk mérni azokat a pontokat, ahol a megvalósítás akadályba ütközhet, és a szükséges beavatkozást is megtervezzük.

22 Fenntartható: • a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók – azaz olyan fejlesztésre pályázzunk amire a későbbiekben is szükség van, amit a saját! erőnkből fenn tudunk tartani, tehát hosszú távon fog tudni működni. • Példa: Csak azért mert van szabad ingatlanunk (amivel egyébként nem tudunk mit kezdeni), és mert éppen erre lehet pályázni, nem biztos, hogy ott táborhelyet (konferenciaközpontot, óvodát, népfőiskolát stb..) kell létrehozni, ha nincs meg a későbbi működtetés anyagi, személyi feltétele, vagy nincs érdeklődés a nyújtott szolgáltatás iránt.

23 Aktuális pályázatok megismerése

24 Érdemes pályáznom?

25 Fogalmak, röviditések LHH Konvergencia régió KKV KMR EMIR EPER Indikátorok

26 Két konkrét pályázat Európa a polgárokért Szociális Szövetkezetek Tanácsadás is lesz, amelyen egyéni ötletek megbeszélése, továbbfejlesztése történik. Köszönöm a figyelmet, viszlát a tanácsadásokon!


Letölteni ppt "Aktuális EU-s és hazai pályázati lehetőségek 2011. év február havában Előadó: Tóth István, igazgató Bács-Kiskun Megyei Civil Szolgáltató Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések