Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója Készítette: Takács László Debrecen, 2013. április 25. a Takarékszövetkezet 2012. évi vagyoni,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója Készítette: Takács László Debrecen, 2013. április 25. a Takarékszövetkezet 2012. évi vagyoni,"— Előadás másolata:

1 A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója Készítette: Takács László Debrecen, április 25. a Takarékszövetkezet évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a saját tevékenységéről a május 16-i közgyűlésre

2 Debrecen, május 16. •A Takarékszövetkezet Igazgatósága a Munkaterve, a Közgyűlés határozatai és iránymutatásai szerint végezte munkáját ben. •A Takarékszövetkezet Igazgatósága az Alapszabályban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően biztosította a folyamatos működést, a Takarékszövetkezet jövedelmező gazdálkodását., •Az ülések rendszeres napirendi pontjai: évente: kirendeltségek beszámolói, belső ellenőrzés, bankbiztonság, informatika, tisztségviselők alkalmasságának felülvizsgálata, beszámoló a HAJDÚ RENT tevékenységéről negyedévente: gazdálkodás értékelése, kockázati jelentés ülésenként: beszámolás két ülés közötti tevékenységről évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról

3 Debrecen, május évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról Az Igazgatóság munkája számokban Ülések száma: 7, ebből 1 rendkívüli ülés Hozott határozatok száma: 194 Közgyűlés és más testületi szervek működésével kapcsolatos feladatai Közgyűlés: 2 alkalommal került sorra (04.18., ) - Évi rendes közgyűlés és végleges vagyonmérleget elfogadó közgyűlés, - Részjegytőke és Alapszabály módosítása Az Igazgatóság a napirendekhez tartozó előterjesztéseket megismerte és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

4 Debrecen, május 16. A közgyűlés ideje: április 18. (szerda) óra A közgyűlés napirendi pontjai: •1. Napirend: Döntés az Igazgatóság beszámolójának elfogadásáról a takarékszövetkezet évi tevékenységére vonatkozóan. •2. Napirend: Döntés a Felügyelő Bizottság beszámolója elfogadásáról a Felügyelő Bizottság évi munkájára vonatkozóan. •3. Napirend: A Könyvvizsgálói jelentés elfogadása a gazdasági évről. •4. Napirend: A takarékszövetkezet évi mérlegének megállapítása, az eredmény felosztása, tisztségviselők díjazása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, a 2012 évi üzleti terv elfogadása, a stratégiai terv pontosítása évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról

5 Debrecen, május 16. •5. Napirend: Döntés a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet évi eredménye felosztásáról •6. Napirend: Döntés a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet évi üzleti terve elfogadásáról •7. Napirend: A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 3 éves évekre vonatkozó üzleti és kockázati stratégiai tervének elfogadása •8. Napirend: A HAJDÚ RENT Kft évi mérlege megállapítása és elfogadása, valamint döntés a HAJDÚ RENT Kft évi eredménye felosztásáról évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról

6 Debrecen, május 16. A közgyűlés ideje: július 09. (hétfő) óra A közös közgyűlés napirendi pontjai: •1. Napirend: A részjegytőke összegének módosítására javaslat. •2. Napirend: A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet alapszabályának módosítása a takarékszövetkezet telephelyeit és fióktelepeit illetően •3. Napirend: A Takarékszövetkezet Alapszabályának módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének az elfogadása évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról

7 Debrecen, május 16. A szövetkezet tagjaival kapcsolatos feladatai •2012-ben tagfelvételekről és tagsági viszony megszűnésről volt döntés, tagot ki nem zárt az Igazgatóság •A közgyűlés által jóváhagyott osztalék kifizetése a tagok részére megtörtént •A közgyűléseken részt nem vett tagokat írásban értesítettük a közgyűlési határozatokról •A taglétszám alakulása 2012-ben: •Taglétszám fő •Belépők 5 fő •Kilépők 4 fő •Taglétszám fő

8 Debrecen, május 16. A szövetkezet munkaszervezetének kialakításával, valamint a tisztségviselőkkel és alkalmazottakkal kapcsolatos feladatok: • Szervezet változása: • Az egyesülés utáni első teljes évben nem volt jelentős változás. A munkaszervezet kialakítása és a szervezeti felállás a korábbi évben megtörtént, a testületek összetétele csak a választások miatt változott • Testületek létszáma 2012: évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról Választás előttVálasztás után Igazgatóság: 127 Felügyelő Bizottság: 95

9 Debrecen, május 16. A szövetkezet munkaszervezetének kialakításával, valamint a tisztségviselőkkel és alkalmazottakkal kapcsolatos feladatok: Átlagos dolgozói létszám 2012: 130 fő (éves korrigált) Ebből: Teljes munkaidős szellemi 101 fő Részmunkaidős szellemi foglalkozású 17 fő Részmunkaidős fizikai 12 fő Oktatások: 2012-ben a dolgozók termék oktatásokon, valamint értékesítési tréningeken vettek részt évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról

10 Debrecen, május 16. Belső szabályzatok elkészítésével kapcsolatos feladatok: Alapszabály módosítást jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjesztette mindkét közgyűlésen Saját hatáskörben jóváhagyott 24 db szabályzat módosítást és elfogadott 14 db egységes szerkezetű szabályzatot A szövetkezet működésével, gazdálkodásával és kockázatvállalásával kapcsolatos Alapszabályi feladatoknak eleget tett. Külső ellenőrzések: •MFB és MTB megbízásából végzett tevékenység ellenőrzése évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról

11 Debrecen, május 16. Eszközök évi2012. éviVáltozás Pénzeszközök ,38% Állampapírok ,42% Hitelintézetekkel szembeni köv ,09% Ügyfelekkel szembeni követelések ,43% Egyéb értékpapírok ,08% Vagyoni érdekeltségek ,26% Immateriális javak ,84% Tárgyi eszközök ,46% Egyéb eszközök ,28% Aktív időbeli elhatárolások ,45% Eszközök összesen ,30%

12 Debrecen, május 16. Források évi évi Változás Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek ,51% Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek ,56% Kibocsátott értékpapírok ,87% Egyéb kötelezettségek ,82% Passzív időbeli elhatárolások ,69% Céltartalékok ,91% Hátrasorolt kötelezettségek ,00% Saját tőke ,92% Ebből jegyzett tőke ,57% Források összesen ,30%

13 Debrecen, május 16. Eredmény kimutatás adatok I évi Összevont évi Változás Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek ,99% Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások ,76% Kamatkülönbözet ,62% Bevételek értékpapírokból ,88 % Jutalék és díjeredmény ,09% Pénzügyi műv. nettó eredménye ,86% Egyéb üzleti tev. eredménye ,82% Általános igazgatási költségek ,79% Értékcsökkenés ,68%

14 Debrecen, május 16. Eredmény kimutatás adatok II évi Összevont évi Változás Értékvesztés és céltartalék változása ,58% Általános kockázati céltartalék változása Rendkívüli eredmény ,21% Adózás előtti eredmény ,58% Adófizetési kötelezettség ,87% Adózott eredmény ,43% Általános tartalék képzés ,43% Osztalék fizetésre ,00% Mérleg szerinti eredmény ,86%

15 Debrecen, május 16. Működési költségek költség nemenkénti részletezése évi Összevont évi Változás Anyagköltség ,66% Igénybevett szolgáltatások értéke ,20% Egyéb szolgáltatások értéke % Anyagjellegű ráfordítások összesen % Bérköltség ,25% Személyi jellegű egyéb kifizetések ,62% Bérjárulékok ,46% Személyi jellegű ráfordítások összesen ,05% Értékcsökkenési leírás ,68% Összesen ,05%

16 Debrecen, május 16. Forrásgyűjtési tevékenység Betéttípus 2011.évi állomány évi állomány évi Megoszlás % Változás % 2012/2011 Lakossági látra szóló ,63114,85 Vállalkozói és egyéb látra szóló ,10133,01 Látra szóló Takarékbetét ,29105,36 Látra szóló összesen ,03126,76 Lakossági lekötött betétek ,68102,06 Vállalkozói lekötött betétek ,29141,04 Lekötött betétek összesen ,97104,12 Mindösszesen ,00109,20 Ebből Számlán ,73114,18 Ebből Okiratos és könyves ,2766,10

17 Debrecen, május 16. Hitelezési tevékenység Hiteltípus évi Összevont évi HAJDÚ Változás % 2012/2011 Lakossági bankszámla hitel, hitelkártya, overdraft hitel ,91 Vállalkozói folyószla hitel, overdraft hitel ,15 Széchenyi kártya hitel ,91 Fogyasztási és jelz. hitel ,79 Lakáscélú piaci kamatozású, dolgozói, kieg. kamattám ,35 Mezőgazdasági támogat. hit ,18 Vállalkozói egyéb hitelek ,67 Vállalkozói lakáscélú hitelek ,06 Összesen: ,81 Záloghitel (kézi) és egyéb ,57 Mindösszesen: ,78

18 Debrecen, május 16. Pénzügyi szolgáltatási tevékenység December 31. Megnevezés HAJDÚ Lakossági számla (db) Vállalkozói és egyéb számla (db) Bankkártyák száma (db) Internetbankkal elérhető számlák száma (db) Fizetési számlákon lebonyolított forgalom (M Ft)

19 Debrecen, május 16. Önkormányzati számlavezetés évi Korrigált évi HAJDÚ Változás % 2012/2011 Számlavezetett önkormányzatok19 100,00 Önkormányzati hitelállomány ,33 Önkormányzati betétállomány ,34 Helyi szervezetek támogatása ,86

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója Készítette: Takács László Debrecen, 2013. április 25. a Takarékszövetkezet 2012. évi vagyoni,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések