Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója Készítette: Takács László Debrecen, 2013. április 25. a Takarékszövetkezet 2012. évi vagyoni,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója Készítette: Takács László Debrecen, 2013. április 25. a Takarékszövetkezet 2012. évi vagyoni,"— Előadás másolata:

1 A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója Készítette: Takács László Debrecen, 2013. április 25. a Takarékszövetkezet 2012. évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a saját tevékenységéről a 2013. május 16-i közgyűlésre

2 Debrecen, 2013. május 16. •A Takarékszövetkezet Igazgatósága a Munkaterve, a Közgyűlés határozatai és iránymutatásai szerint végezte munkáját 2012- ben. •A Takarékszövetkezet Igazgatósága az Alapszabályban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően biztosította a folyamatos működést, a Takarékszövetkezet jövedelmező gazdálkodását., •Az ülések rendszeres napirendi pontjai: évente: kirendeltségek beszámolói, belső ellenőrzés, bankbiztonság, informatika, tisztségviselők alkalmasságának felülvizsgálata, beszámoló a HAJDÚ RENT tevékenységéről negyedévente: gazdálkodás értékelése, kockázati jelentés ülésenként: beszámolás két ülés közötti tevékenységről 2012. évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról

3 Debrecen, 2013. május 16. 2012. évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról Az Igazgatóság munkája számokban Ülések száma: 7, ebből 1 rendkívüli ülés Hozott határozatok száma: 194 Közgyűlés és más testületi szervek működésével kapcsolatos feladatai Közgyűlés: 2 alkalommal került sorra (04.18., 07.09.) - Évi rendes közgyűlés és végleges vagyonmérleget elfogadó közgyűlés, - Részjegytőke és Alapszabály módosítása Az Igazgatóság a napirendekhez tartozó előterjesztéseket megismerte és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

4 Debrecen, 2013. május 16. A közgyűlés ideje: 2012. április 18. (szerda) 16.00 óra A közgyűlés napirendi pontjai: •1. Napirend: Döntés az Igazgatóság beszámolójának elfogadásáról a takarékszövetkezet 2011. évi tevékenységére vonatkozóan. •2. Napirend: Döntés a Felügyelő Bizottság beszámolója elfogadásáról a Felügyelő Bizottság 2011. évi munkájára vonatkozóan. •3. Napirend: A Könyvvizsgálói jelentés elfogadása a 2010. gazdasági évről. •4. Napirend: A takarékszövetkezet 2011. évi mérlegének megállapítása, az eredmény felosztása, tisztségviselők díjazása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása, a 2012 évi üzleti terv elfogadása, a stratégiai terv pontosítása. 2012. évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról

5 Debrecen, 2013. május 16. •5. Napirend: Döntés a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 2011. évi eredménye felosztásáról •6. Napirend: Döntés a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 2012. évi üzleti terve elfogadásáról •7. Napirend: A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 3 éves 2012-2014. évekre vonatkozó üzleti és kockázati stratégiai tervének elfogadása •8. Napirend: A HAJDÚ RENT Kft. 2011. évi mérlege megállapítása és elfogadása, valamint döntés a HAJDÚ RENT Kft. 2011. évi eredménye felosztásáról 2012. évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról

6 Debrecen, 2013. május 16. A közgyűlés ideje: 2012. július 09. (hétfő) 16.00 óra A közös közgyűlés napirendi pontjai: •1. Napirend: A részjegytőke összegének módosítására javaslat. •2. Napirend: A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet alapszabályának módosítása a takarékszövetkezet telephelyeit és fióktelepeit illetően •3. Napirend: A Takarékszövetkezet Alapszabályának módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének az elfogadása 2012. évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról

7 Debrecen, 2013. május 16. A szövetkezet tagjaival kapcsolatos feladatai •2012-ben tagfelvételekről és tagsági viszony megszűnésről volt döntés, tagot ki nem zárt az Igazgatóság •A közgyűlés által jóváhagyott osztalék kifizetése a tagok részére megtörtént •A közgyűléseken részt nem vett tagokat írásban értesítettük a közgyűlési határozatokról •A taglétszám alakulása 2012-ben: •Taglétszám - 2012.01.01.359 fő •Belépők 5 fő •Kilépők 4 fő •Taglétszám - 2012.12.31. 360 fő

8 Debrecen, 2013. május 16. A szövetkezet munkaszervezetének kialakításával, valamint a tisztségviselőkkel és alkalmazottakkal kapcsolatos feladatok: • Szervezet változása: • Az egyesülés utáni első teljes évben nem volt jelentős változás. A munkaszervezet kialakítása és a szervezeti felállás a korábbi évben megtörtént, a testületek összetétele csak a választások miatt változott • Testületek létszáma 2012: 2012. évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról Választás előttVálasztás után Igazgatóság: 127 Felügyelő Bizottság: 95

9 Debrecen, 2013. május 16. A szövetkezet munkaszervezetének kialakításával, valamint a tisztségviselőkkel és alkalmazottakkal kapcsolatos feladatok: Átlagos dolgozói létszám 2012: 130 fő (éves korrigált) Ebből: Teljes munkaidős szellemi 101 fő Részmunkaidős szellemi foglalkozású 17 fő Részmunkaidős fizikai 12 fő Oktatások: 2012-ben a dolgozók termék oktatásokon, valamint értékesítési tréningeken vettek részt. 2012. évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról

10 Debrecen, 2013. május 16. Belső szabályzatok elkészítésével kapcsolatos feladatok: Alapszabály módosítást jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjesztette mindkét közgyűlésen Saját hatáskörben jóváhagyott 24 db szabályzat módosítást és elfogadott 14 db egységes szerkezetű szabályzatot A szövetkezet működésével, gazdálkodásával és kockázatvállalásával kapcsolatos Alapszabályi feladatoknak eleget tett. Külső ellenőrzések: •MFB és MTB megbízásából végzett tevékenység ellenőrzése 2012. évi Igazgatósági jelentés az Alapszabályból eredő feladatok végrehajtásáról

11 Debrecen, 2013. május 16. Eszközök 2011. évi2012. éviVáltozás Pénzeszközök 954.1971 377 698144,38% Állampapírok 3.078.9453 861 538125,42% Hitelintézetekkel szembeni köv. 5.568.5736 019 000108,09% Ügyfelekkel szembeni követelések 13.843.09513 764 38899,43% Egyéb értékpapírok 409.882717 617175,08% Vagyoni érdekeltségek 376.172452.395120,26% Immateriális javak 7.17213 472187,84% Tárgyi eszközök 652.767668 856102,46% Egyéb eszközök 209.785325 745155,28% Aktív időbeli elhatárolások 262.652266 465101,45% Eszközök összesen 25.363.24027 467 174108,30%

12 Debrecen, 2013. május 16. Források 2011. évi 2012. évi Változás Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 864.298479 81855,51% Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 20.721.00123 117 128111,56% Kibocsátott értékpapírok 633.724201 98231,87% Egyéb kötelezettségek 392.341560 325142,82% Passzív időbeli elhatárolások 224.562201 41789,69% Céltartalékok 193.839182 04393,91% Hátrasorolt kötelezettségek 22.150 100,00% Saját tőke 2.311.3252 702 311116,92% Ebből jegyzett tőke 443.000100 00022,57% Források összesen 25.363.24027 467 174108,30%

13 Debrecen, 2013. május 16. Eredmény kimutatás adatok I. 2011. évi Összevont 2012. évi Változás Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2.274.1932 569 538112,99% Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 751.743870 224 115,76% Kamatkülönbözet 1.522.4501 699 314111,62% Bevételek értékpapírokból 4.2523 60984,88 % Jutalék és díjeredmény 578.274613 488106,09% Pénzügyi műv. nettó eredménye 92545 5184920,86% Egyéb üzleti tev. eredménye -100.585-30 99630,82% Általános igazgatási költségek 1.274.4051 373 733107,79% Értékcsökkenés 76.73672 65394,68%

14 Debrecen, 2013. május 16. Eredmény kimutatás adatok II. 2011. évi Összevont 2012. évi Változás Értékvesztés és céltartalék változása 274.640413 541150,58% Általános kockázati céltartalék változása 55.000-6 000 Rendkívüli eredmény -12.664-32 320255,21% Adózás előtti eredmény 311.871425 939136,58% Adófizetési kötelezettség 36.22441 609114,87% Adózott eredmény 275.647384 330139,43% Általános tartalék képzés 27.56538 433139,43% Osztalék fizetésre 2.64136 9741400,00% Mérleg szerinti eredmény 245.441308 923125,86%

15 Debrecen, 2013. május 16. Működési költségek költség nemenkénti részletezése 2011. évi Összevont 2012. évi Változás Anyagköltség 47.42240 62485,66% Igénybevett szolgáltatások értéke 291.649292 220100,20% Egyéb szolgáltatások értéke 124.378107 89186.74% Anyagjellegű ráfordítások összesen 463.449440 73595.10% Bérköltség 537.680635 815118,25% Személyi jellegű egyéb kifizetések 100.53989 10088,62% Bérjárulékok 172.737208 083120,46% Személyi jellegű ráfordítások összesen 810.956932 998115,05% Értékcsökkenési leírás 76.73672 65394,68% Összesen1.351.1411 446 386107,05%

16 Debrecen, 2013. május 16. Forrásgyűjtési tevékenység Betéttípus 2011.évi állomány 2012. évi állomány 2012. évi Megoszlás % Változás % 2012/2011 Lakossági látra szóló 1.550.002 1.780.2777,63114,85 Vállalkozói és egyéb látra szóló 3.173.662 4.221.28218,10133,01 Látra szóló Takarékbetét 64.965 68.4450,29105,36 Látra szóló összesen 4.788.629 6.070.00426,03126,76 Lakossági lekötött betétek 15.690.799 16.014.62168,68102,06 Vállalkozói lekötött betétek 875.297 1.234.4855,29141,04 Lekötött betétek összesen 16.566.096 17.249.10673,97104,12 Mindösszesen 21.354.725 23.319.110100,00109,20 Ebből Számlán 19.143.402 21.857.49893,73114,18 Ebből Okiratos és könyves 2.211.323 1.461.6126,2766,10

17 Debrecen, 2013. május 16. Hitelezési tevékenység Hiteltípus 2011. évi Összevont 2012. évi HAJDÚ Változás % 2012/2011 Lakossági bankszámla hitel, hitelkártya, overdraft hitel 147.665117 991 79,91 Vállalkozói folyószla hitel, overdraft hitel 1.758.0082 024 397 115,15 Széchenyi kártya hitel 913.3661 040 441 113,91 Fogyasztási és jelz. hitel 1.726.1242 188 614 126,79 Lakáscélú piaci kamatozású, dolgozói, kieg. kamattám. 3.085.1952 818 350 91,35 Mezőgazdasági támogat. hit. 40.02318 884 47,18 Vállalkozói egyéb hitelek 6.118.7035 486 596 89,67 Vállalkozói lakáscélú hitelek 1.073.0931 138 103 106,06 Összesen: 14.862.18114 833 376 99,81 Záloghitel (kézi) és egyéb 369.979364 670 98,57 Mindösszesen:15.232.16115 198 046 99,78

18 Debrecen, 2013. május 16. Pénzügyi szolgáltatási tevékenység 2011. December 31. Megnevezés HAJDÚ 2011 2012 Lakossági számla (db)18 018 18 868 Vállalkozói és egyéb számla (db)6 527 6 243 Bankkártyák száma (db)9 896 11 759 Internetbankkal elérhető számlák száma (db) 4 250 5 902 Fizetési számlákon lebonyolított forgalom (M Ft) 143 061 166 798

19 Debrecen, 2013. május 16. Önkormányzati számlavezetés 2011. évi Korrigált 2012. évi HAJDÚ Változás % 2012/2011 Számlavezetett önkormányzatok19 100,00 Önkormányzati hitelállomány796 150743 00793,33 Önkormányzati betétállomány329 1991 347 537409,34 Helyi szervezetek támogatása15 20531 149204,86

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója Készítette: Takács László Debrecen, 2013. április 25. a Takarékszövetkezet 2012. évi vagyoni,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések