Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Életpálya modell, portfólió.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Életpálya modell, portfólió."— Előadás másolata:

1 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Életpálya modell, portfólió

2 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Az életpályamodell koncepció az „egyéni teljesítmény” értékelésén alapul. Előnyei: Emelkedhet a pedagógusoknak jelentkezők száma. (kiválasztás) Növelheti a pálya presztízsét a teljesítmény-elv érvényesülése miatt. Az egyéni érdemeket honorálja. Motiválja a tanárokat.

3 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Minősítés A minősítő bizottság a jelölt pedagógus teljes körű tevékenységét, különösen a jogszabályokban és a pedagógus munkaköri leírásában megfogalmazott kötelezettségek teljesítését vizsgálja. Nkt. 64. § (7) Minősítő vizsga: a gyakornok részére. Minősítő eljárás: a pályán lévő pedagógusnak. A minősítést a kormányhivatal szervezi, ITT KELL JELENTKEZNI. A minősítési eljárás összetett folyamat a minősítés szempontjai, az eljárásban résztvevők, a módszerek és a minősítő eljárás időtartama tekintetében is.

4 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Az életpálya fokozatok Az életpálya fokozatok 1. fokozat: Gyakornok (2-4 év) 2. fokozat: Pedagógus I. (6-9 év) 3. fokozat: Pedagógus II. (min. 6 év) 4. fokozat: Mesterpedagógus feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés 5. fokozat: Kutatótanár feltétele: PhD, 8/14 év gyakorlat, 2. minősítés)

5 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A minősítési szempontok A bizottságnak figyelembe kell venni többek között:  A pedagógussal készített önértékelést (portfóliót), interjút;  Az intézményvezető összegző véleményét;  Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésen készült jegyzőkönyveket;  A foglalkozás-megfigyelések eredményeit;  A pedagógus munkájával kapcsolatos dokumentumokat;  A munkaközösség-vezetők, a diákok és a szülök véleményét.

6 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Minősítési eljárásra jelentkezés Keretszám alapján a pedagógus adott év március 31-ig kezdeményezi a kormányhivatalnál  Munkáltató véleményének kikérése alapján jelentkezik  Megjelöli a minősítés során elérni kívánt fokozatot  Adott év április 30-ig dönt a részt vevő pedagógusokról  Adott év május 31-ig értesít a döntésről  A pedagógus a jelentkezést követő évben teszi le a minősítő vizsgát.  A munkáltató köteles a részvételt biztosítani  Átsorolás a sikeres vizsgát követő év első napjától történik A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete MAGYAR KÖZLÖNY • 2013.évi143.szám

7 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 PORTFÓLIÓ Jelentése: Dokumentumdosszié, műfaját tekintve gyűjtemény. Olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítanak egy területen megszerzett tudást, gyakorlottságot. A tanárok munkáiból (dolgozatok, írások, kérdőívek, előadások, fotók és minden olyan munka, ami az oktatási munkához kapcsolódik) készült összesítés. Összegezve: A tanári gyakorlat eredményességét adatokkal alátámasztó, a saját gyakorlati munkát, fejlődést dokumentálja a portfólió.

8 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Munkaportfólió  A tanári pálya eseményeinek munkanaplószerű rögzítése, melynek célja az egyéni fejlődés biztosítása.  Összegyűjti mindazokat a tapasztalatokat, amelyek tudatosítása és felhasználása a pedagógus későbbi munkája során nagy segítséget jelenthet.  Bemutatja a tanári kompetenciák meglétét, illetve fejlettségét. Összeállítása egyedi. Készítése nem igényel részletes központi előírásokat.

9 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A portfólió tartalma  A szakmai életpálya bemutatása  A szakmai munka dokumentumai  Reflexiók, önértékelés  Külső értékelések  A szakmai fejlődés útja

10 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A szakmai életpálya bemutatása  Tanulmányok (iskolai végzettségek, részvétel képzéseken, továbbképzéseken);  Munkahelyek, reflexiók az eddigi munkahelyekről;  Szakmai tevékenységek;  Közéleti tevékenységek;  Publikációk;  Innovációk bemutatása (pl. tananyagfejlesztés);  Előző minősítések dokumentumai;  Elismerések, díjak;

11 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A szakmai munka dokumentumai A pedagógiai munkával kapcsolatos elemzések, értékelések, írásos anyagok, képek, videók, hanganyagok, stb.  Óraleírások (10)  Tanórán kívüli programokról készült anyagok;  A pedagógus továbbképzését, önképzését igazoló szakmai anyagok;  Tréningek, képzések magtartását igazoló dokumentumok;  Programokról készült anyagok, dokumentációk;

12 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Reflexiók, önértékelés Reflexió - a pedagógus elemző-értékelő gondolatai. Az önértékelés „az ember kritikai megítélése és minősítése önmagáról, képességeiről, tevékenységéről, magatartásáról. A folyamatos önmegfigyelésen és önellenőrzése alapuló önértékelés lehetővé teszi az egészséges, személyiségre jellemző önismeret és önbizalom kialakulását, az önirányítás képességének fejlődését.” Az alábbi tényezők alakítják a tanár önértékelését, identitását:  egyéni tapasztalatai;  környezetének visszajelzései. Báthory Zoltán - Falus Iván: Pedagógiai lexikon III., Keraban, Budapest 1997, (102. o.)

13 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Külső értékelések Külső szakemberek véleménye:  szakmai munkaközösség-vezető;  igazgató,  szaktanácsadó, szakértő,  szülők, tanulók véleményét tartalmazó anyagok, amelyek lehetnek:  írásos dokumentumok;  a minősítés során folyatott interjúk.

14 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A szakmai fejlődés útja Rövid, néhány oldalas összefoglalás:  a pedagógus szakmai fejlődésének útjáról, a fejlődését segítő és gátló tényezőkről, folyamatokról;  a pedagógus jövőbeni terveiről.

15 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A portfólió készítésének szakaszai Célok megismerése A cél eléréséhez szükséges dokumentumok körének meghatározása. Anyaggyűjtés A cél elérésének bizonyítására alkalmas dokumentumok gyűjtése, reflektív jegyzetek készítése. VálogatásA portfólióba kerülő anyagok kiválasztása. Reflexió A választás indoklására minden dokumentumhoz reflektív jegyzetek csatolása. Reflektív önértékelés írása a bemutatott fejlődésről, eredményekről. Szerkesztés A portfólió gondosan szerkesztett, átlátható, vizuálisan is vonzó formába öntése.

16 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Lehetséges portfólió-tartalmi elemek Minden tartalmi elemhez reflexiót kell készíteni, melyben igazolni kell az ott megjelent tanári kompetenciák meglétét! •Tanulmányok készítése a tantárgy oktatásával kapcsolatban; •Hazai, külföldi szakirodalom reflektív elemzése; •Módszertani segédanyag készítése; •Helyi tanterv kidolgozása; •Saját készítésű tanmenet; •Fejlesztési tervek; •Projektoktatás dokumentumai; •Szabadidős programok dokumentumai; •Táborok programdokumentumai; •Szakmai rendezvényeken való részvétel dokumentumai; •Fényképek, videók mellékletként csatolva; • … stb.

17 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 A portfólió minősítésének kritériumai  A gyűjtemény megtervezettsége, szerkesztettsége, koherenciája;  A bemutatott dokumentumok mennyisége;  A bemutatott dokumentumok minősége, feldolgozottsága;  A dokumentumok sokszínűsége (eredetiség, változatos médiumok);  A dokumentumokkal kapcsolatos reflexiókban: •a kifejtés szakszerűsége, szabatossága; •szaknyelv alkalmazása; •az elemzés /értelmezés/ összegzés terjedelme; •az elemzés /értelmezés/ összegzés színvonala;  A formai követelményeknek való megfelelés Lehetővé teszi a tanárok teljesítményének munkájuk alapján történő értékelését, ami növeli az értékelés érvényességét.

18 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Formai követelmények  a papírméret A4-es (29,7 × 21 cm);  margók:alul, felül, jobb és bal oldalon egyaránt 2,5 cm-es, kötés(margó): bal oldalon, értéke 1,5 cm;  a dokumentum egyoldalas, azaz nyomtatás kizárólag a lap egyik oldalára történhet;  A betű mérete 12 pt;  a bekezdés igazítás sorkizárt;  sortávolság 1,5-es,  a tartalomjegyzék (oldalszámmal ellátva) a dolgozat elején, a bibliográfia a végén helyezkedjen el,  oldalszámozás Arab számokkal történik. A tartalomjegyzéktől kezdve, folyamatosan végezzük.

19 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Formai követelmények Az irodalomjegyzék feltüntetésére vonatkozó szabályok: •Az irodalomjegyzékben csak a dolgozat elkészítéséhez valóban felhasznált irodalom szerepeljen! •Könyvre való hivatkozásnál tartsuk be az általánosan elfogadott szabályokat! •Ha folyóiratcikkre hivatkozunk: 1. A kiadás éve mellett jelöljük meg az évfolyamot, a füzetszámot és a pontos oldalszámot: Nagy, Á. (2000). Információs műveltség és informatikai intelligencia. Új pedagógiai szemle. 50. évf. 4. sz. 34-41. •Az Internetről letöltött dokumentumok leírásával kapcsolatos előírások: A hivatkozott link mellett mindig meg kell jeleníteni a letöltés pontos dátumát.

20 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 1. Bevezetés, bemutatkozó esszé Bemutatkozás: •Visszatekintés saját szakmai fejlődésemre; •Szakmai fejlődésem állomásai; Az esszében bemutatkozom, leírom a tanári pályám során a pedagógiához, a tantárgya(i)mhoz kapcsolódó tanulmányaimat, szakmai fejlődésem állomásait. Ezekkel a már meglévő kompetenciáimat fogom alátámasztani.

21 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Pedagógus kompetenciák A tanár szakmai felkészültsége birtokában, hivatásának gyakorlása során alkalmas: 1.A tanulói személyiségének fejlesztésére, az egyéni bánásmód érvényesítésére; 2.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére, esélyteremtésre, nyitottságra a különböző társadalmi-kulturális sokféleség iránt; 3.Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás megszerzésére, birtoklására; 4.A pedagógiai folyamat tervezésére; 5.A tanulás támogatására; 6.A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelésére; 7.Kommunikációra és szakmai együttműködésre; 8.Elkötelezettségre és felelősségvállalásra a szakmai fejlődésért.

22 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Lehetséges megoldás a meglévő tanári kompetenciák bemutatására I. BevezetőÓravázlat Tanterv - elemzés Projekt- oktatás Szabadidős tevékenység 1. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése XXXX 2. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi- kulturális sokféleségre XXXX 3. Szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás XXXX 4. A pedagógiai folyamat tervezése XXXXX 5. A tanulás támogatása XXXX 6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése XXXXX 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés XXXX 8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért XXXX

23 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Lehetséges megoldás a meglévő tanári kompetenciák bemutatására I.

24 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Óraterv A tanítási gyakorlat elemzése, reflexiók Az óra helye, célja, A tananyag tartalma, terjedelme megfelelt, e a tantervi követelményeknek? Milyen készségeket, képességeket igyekeztem fejleszteni? Mik voltak a nevelési célok és azok megvalósultak-e? Motiválás Tanulásszervezés Differenciálás Megvalósultak-e a következők: Tanulói önállóság Egyéni korrekció Felzárkóztatás Tehetséggondozás Saját munkám értékelése A kompetenciák, amik megvalósultak

25 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 RJR modell Ráhangolódás – Jelentésteremtés - Reflektálás Tudományos megfogalmazása: Tanulási-tanulássegítés modell a kritikai gondolkodás és az aktív tanulás érdekében. Minden maradandó tudást a már meglévő és megértett ismeretekre alapozzuk Ráhangolódás: motiváció, előzetes ismeretek Jelentésteremtés: az új ismeretek megértése, tudásrendszerbe való beépítése és rögzítése Reflektálás: az új ismeretek erősítése, ellenőrzése Önállóan megoldandó tanulási helyzetben alkalmazzák saját gondolkodásuk és a tanulási folyamat megfigyelésére, képessé válnak arra, hogy az új információt hozzáadják a már korábban megszerzett tudásukhoz. A maradandó tudás megszerzése és az elmélyült megértés személyes dolog.

26 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Óravázlat Tantárgy: testnevelés Évfolyam:Téma: Tanár:Óraszám: AZ ÓRA ELŐTT Motiváció Az óra értéke: Oktatási folyamatba illeszkedés (korábbi és következő tananyag): Tervezés szempontjai és indokai: Célok Oktatási anyag: Várható eredmények: Hasznosítása a tudásnak: Előfeltételek Milyen ismeretekkel, készségekkel és képességekkel kell rendelkezniük a tanulóknak? Értékelés Eredményesség mérése: Segédeszközök és időbeosztás Eszközszükséglet: Időbeosztás: Munkaforma Alakzatalakítás: Csoportbeosztás: Egyéb:

27 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Óravázlat AZ ÓRÁN Bevezető rész (Ráhangolódás) Rendtartó intézkedések: Órai feladatok ismertetése: Előkészítő mozgások: Fő rész (Jelentésteremtés) Rávezető gyakorlatok: (alakzatalakítás) Célgyakorlatok: (csoportbeosztás) Tervezett tevékenység rögzítése: Csoport feladatcserék: Végrehajtás ellenőrzése Tanulói önértékelés: Befejező rész (reflektálás) Tanultak hasznosítása: Milyen irányítást kaptak a tanulók ahhoz, hogy tudásukat megszerezzék és hasznosíthatják? Eszközök helyretétele Óra értékelése: AZ ÓRA UTÁN Mentálhigiéniás feltételek, szertár- és öltözőrend Óraterv értékelése: Személyes reflexiók:

28 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Felhasznált irodalom A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelete MAGYAR KÖZLÖNY • 2013.évi143.szám http://pszk.nyme.hu/tamop412b/kompetencia_alapu_pedagogia/a_kompetencia_fogalma. html (2013. 09. 15.) http://pszk.nyme.hu/tamop412b/kompetencia_alapu_pedagogia/nat__kompetencia_rtelm ezs.html (2013. 08. 21.) http://pszk.nyme.hu/tamop412b/kompetencia_alapu_pedagogia/az_iskolai_nevelsoktats_ alapvet_cljai.html (2013. 09. 20.) http://pszk.nyme.hu/tamop412b/kompetencia_alapu_pedagogia/kpessgfejlesztsi_stratgik __hrom_t.html (2013. 08. 20.) http://tamop314.keszthely.hu/tamop/a-nat-kompetencia-teruletei (2013. 08. 20.) Ajánlom: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/jogyak_090323_04.pdf (2013. 09. 03.)

29 „XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 JÓ MUNKÁT ÉS SOK SIKERT! A FIGYELMET! erdeine.bekesi.valeria@ofi.hu www.ofi.hu


Letölteni ppt "„XXI. S ZÁZADI KÖZOKTATÁS ( FEJLESZTÉS KOORDINÁCIÓ ) II. SZAKASZ ” TÁMOP-3.1.1-11/1 -2012-0001 Életpálya modell, portfólió."

Hasonló előadás


Google Hirdetések