Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó családgondozók helyzete Veszprém megyében 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó családgondozók helyzete Veszprém megyében 2009."— Előadás másolata:

1 A gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó családgondozók helyzete Veszprém megyében 2009

2  A válaszadók száma: 55 fő  Nő: 54 → 98,18 %  Férfi:1 → 1,82 %

3  A válaszadók életkora  20 – 30 év között:12 főátlag : 26,75  30 – 40 év között22 főátlag: 34,18  40 – 50 év között13 főátlag: 45,8  50 – 60 év között 7 főátlag: 51,84  Férfi válaszadó nem adta meg a korát  Teljes átlag életkor:39.6 év

4 A gyermekjóléti családgondozók iskolai végzettsége:/koros bontásban/ Kor Nincs szakvégzettség FőiskolaEgyetem Gyermekjóléti szakvizsga 20-30 év közöttiek 0 12( 100 % ) -0 30-40 év közöttiek 1 fő középfokú 1 fő nem szakirányú.fels őfokú 17 fő 3 fő ebből1- nek főisk+egyetem Egyetemet végzettnek 0Főisk.végzett2 fő 40-50 év közöttiek 1 fő- folyamatban 12 fő 1 fő 3fő-főiskolátvégzettnél 50-60 év közöttiek 0 7 fő 01

5 Gyermekjóléti családgondozók egyéb végzettsége : . 20-30 év közöttiek 1 fő mediáció 8,3 % (nagyon alacsony számarány)  30-40- év közöttiek egyetemet tereptanár,kapcsolatépítő programban roma és szociális szakemberek között 1 fő mediátor 66 % Főiskoláttereptanári 1 fő mediátor 1 fő mentálhigiéne 1 fő 17,6 %  Főiskolát végzettek számára további végzettségek megszerzése fontos lenne!  40-50 év közöttiek1 főmediátor CsaládterapeutaTereptanári 7,6 % Szintén nagyon alacsony!  50- 60 év közöttiek1 főcsaládterapeuta 1 fő felsőfoku gyógypedagógus 28.5%14,2 %

6 Családgondozó,de nincs szakirányú végzettsége. Miért?  30-40 év közöttiek : 2 fő ebből 1 fő anyagi okra hivatkozott  40-50 év közöttiek: 1 fő főállásban óvoda pedagógus tanár

7 A gyermekjóléti családgondozók segítő tevékenységben eltöltött évei száma : 20-30 év közöttiek 2,62 év 30-40 év közöttiek 7,9 év 40-50 év közöttiek 7,5 év 50-60 év közöttiek 10,5 év

8 A gyermekjóléti családgondozók gyermekjóléti szolgálatnál eltöltött éveinek száma: A gyermekjóléti családgondozók gyermekjóléti szolgálatnál eltöltött éveinek száma:  20-30 év közöttiek 2,6 év  30-40 év közöttiek 5,33 év  40-50 év közöttiek 7,2 év  50-60 év közöttiek 8,2 év

9 Gyermekjóléti szolgálatoknál dolgozó családgondozók intézményi háttere,(koros bontásban )  ABCD   20-30 év közöttiek246  30-40 év közöttiek489  40-50 év közöttiek1391  50-60 év közöttiek331  1 fő nem adott választ a 30-40 év közöttieknél  4 fő megoszlik az integrált és társulás között 50-60 év között  3 fő megoszlik az integrált és társulás között a többi korcsoportban 1-1-1 fő

10 Hány településen lát el családgondozói tevékenységet?  Nem kaptunk releváns válaszokat több esetben.  Arra voltunk kíváncsiak hány települést látnak el a kistérségi társulásban dolgozó családgondozók.

11 Teljes munkaidőben gyermekjóléti szolgáltatásban foglalkoztatott családgondozók (koros bontásban)  Igennem  20-30 év közöttiek 9 (75 %) 3 (25%)  30-40 év közöttiek 19 (86 %) 3 (14 %)  40-50 év közöttiek 10 (77 %) 3 (23 %)  50-60 év közöttiek 5 (71,4 %) 2 (28.5 %)

12 Gyermekjóléti szolgáltatáson túl más jellegű feladatot ellátó családgondozók:  Nem válaszolt:28 fővélhetően nem lát el más feladatot  Családsegítés10 fő  Szabadidős tevékenység 8 fő  (prevenció )  Oktatásban 4 fő  Intézmény vezetése 2 fő  Egészségügyi feladatok 1 fő  Mediáció,kapcsolat ügyelet 1 fő  Pályázatírás 1 fő  Csapatvezetés 1 fő  K E F 1 fő

13 Családgondozók munkaidő beosztása  Területi munka:15,23 óra  Adminisztráció 9,27 óra  Ügyfélfogadás10,98 óra  Preventív tevékenység 2,06 óra  37,5 óra  Nem válaszolt: 5 fő  Prevencióra nem jut idő:11 fő  A válaszadók 22 %-ának ! több mint 1/5 ének nem jut ideje az egyik legfőbb tevékenységre..

14 A nem teljes munkaidőben foglalkoztatott családgondozók preventív tevékenysége :  Összesen:9 fő  0 órát3 fő  nem válaszolt1 fő  1 órát2 fő  2 órát3 fő  Tud hetente munkaidejéből prevencióra fordítani! Nagyon kevés !

15 Elegendő-e tevékenysége ellátásához a heti munkaidő (a válaszadók százalékban )  Igennem  26 fő49%27 fő 51 %  Nem válaszolt :1 fő  Hiányzott az adatlapról a kérdés :1

16 A keletkezett túlóra mennyiséget :  A munkáltató pénzben fizeti:0  A munkáltató szabadidőt biztosít:56 %  Egyik sem eszközölhető : 43,3 %

17 Gyermekjóléti családgondozásra vonatkozó adatok: 15/1998. (IV.30) Nm.rendelet1. sz.melléklet (IV.30.)  31 családgondozónál 63 % max. 25 család45 gyerek  18 családgondozónál 37 % 25-nél több családot gondoz  4 családgondozó nem válaszolt  1 hiányzott a lap  Rendkívül nagy a szóródás: van 2,4,6 családot gondozó, de 60-80 családot gondozó is előfordul!  Gyermekszám /gondozott gyermekek száma/  31 családgondozónál max. 45 gyermek  18 családgondozónál 45-nél több gyermeket gondoz  Szóródás nagyon nagy:7-106 gyermek   Védelembe vett gyerekszám  49 válaszadó családgondozóból 41 –nek volt védelembe vett gyermeke  a legkevesebb 1 gyermek  a legtöbb 25 gyermek 

18 A megfelelő munkavégzéshez biztosítottak-e az eszközök?! A megfelelő munkavégzéshez biztosítottak-e az eszközök?!  Önálló gyermekjóléti családgondozó:  valamennyi eszköz biztosított 1 fő  Gyermekjóléti szolgáltatást ellátó intézmény családgondozója:  10 főtől válasz  9 esetben nincs munkaruha  1 estben számítógép hiánya  3 esetben internet hiánya  3 esetben ügyfelek fogadására helyiség nincs  1 esetben irodai eszközök hiánya  1 esetben számítógép, internet,ügyfeles helyiség, munkaruha hiánya  1 esetben ügyfeles helyiség,irodai eszközök,munkaruha hiánya  Családsegítővel integrált gyermekjóléti szolgálatok:  15 válaszadó  2 családgondozó állítása szerint valamennyi feltétel biztosított  10 esetben nincs munkaruha  7 esetben hiányzik az ügyfelek fogadására és adminisztrációs tevékenység végzésére alkalmas helyiség  6 családgondozó nem kap munkavégzéssel kapcsolatos útiköltséget (40 %) !!  1 esetben az internet hiányzik  1 esetben a fax hiányzik  Egyetlen családgondozó sem nyilatkozott 2-nél kevesebb eszköz hiányáról  Három esetben 3 vagy több eszköz hiánya is megjelenik  Társulás keretében működő gyermekjóléti szolgálat :  26 válaszadó  13 fő állítása szerint valamennyi feltétel biztosított  7 válaszadó szerint nincs munkaruha  5 válaszadó szerint számítógép hiányzik 33.,3 %  1 válaszadó szerint útiköltség térítése nincs  5 válaszadó szerint internet hiánya  6 válaszadó szerint fax nincs  8 esetben hiányzik 2 féle eszköz,leginkább kommunikációs,de előfordul hogy nyomtatványok sincsenek  Gesztortelepülések helyzete jobb! Sokkal jobb!!!!!!

19 Amennyiben úgy érzi nem megfelelően biztosítottak a tárgyi feltételek,kérjük sorolja fel a hiányosságokat !  Kommunikáció problémái:  Rossz internet,számítógépek hiánya,fax hiánya  Céges mobil nincs,nem fizetik,csak kis mértékben térítik  Közlekedés:  Bérletek,jegyek térítésének hiánya  Szolgálati autó nincs vagy rendkívül rossz állapotú  Magánautó használatát nem térítik  Volt akinek kerékpár volt az vágya  Munkahely  Hideg,sötét iroda  Lehangoló,hideg ügyfeles  Mellékhelyiségek távol  Alárendelt szerep a polgármesteri hivatalban-az ő eszközeiket használják  Felelős személyek hozzáállása,érdektelensége  Zsúfoltság  Kevés irodai eszköz

20  Igen24 fő  Nem 1 fő  Nincs válasz :29 fő  4 fő jelezte,hogy többször van arra szükség,hogy saját autóját használja kistérségben. Ezt egyik munkáltató sem téríti. A munkába járás költségeinek térítése

21 Milyen plusz személyi juttatásokban részesült 2008-ban? (55 válaszadó ) Milyen plusz személyi juttatásokban részesült 2008-ban? (55 válaszadó )  Étkezési utalvány:46  Üdülési csekk 4  Egyéb 4 (munkaruha)

22 2008-ban részt vett-e szupervízión?  Igen nem nincs válasz  18 28 9  32 % 50% 18%

23 Ha volt szupervízión, hány alkalommal?  18 válaszadó  Egyéni:1 fő2 alkalommal  Csoportos16 főátl:6,3 alkalommal  Voltak 1 alkalmas, de 12 alkalmas szupervízión is.  2 fő nem jelölte melyik szupervízión volt.

24 2008-ban részt vett-e munkáltatója által finanszírozott továbbképzésen ?  55 válaszadó  Igen :24 fő  Nem :31 fő  „Legnépszerűbbek” :mediáció, bűnmegelőzés,erőszakkezelő és lelki egészségvédelem /szupervízió és egyéb kiégés elleni tréning/  Széles palettán- változatos képzések!

25 Adatlap rendszeres vezetése  Tollal :19 fő  Számítógép: 18 fő  Vegyes: 16 fő

26 Gyermekeink védelmében adatlap rendszeres vezetésével vannak-e problémái ?  Igen :20  Nem :33  Nincs válasz :2 fő

27 Milyen problémái vannak az adatlap rendszer vezetésével?  20 válaszadó -ismétlődés-túlbonyolítás -logikátlan, nem megfelelően struktúrált -széttagolt -nem lényegretörő - táblázatok nehezen kezelhetőek 3 fő nem adott választ

28 Munkája során melyik tevékenységet érzi a legeredményesebbnek? Munkája során melyik tevékenységet érzi a legeredményesebbnek?  33 válaszadó = jelzőrendszer működtetése  32 válaszadó = szabadidős programok szervezése  32 válaszadó = együttműködő családgondozás  6 válaszadó = védelembe vett gyermek gondozás  2 válaszadó = átmeneti nevelt gyermek vérszerinti szülő családgondozása  2 válaszadó = örökbefogadással kapcsolatos feladatok  2 válaszadó = várandós anya gondozása  1 válaszadó = átmeneti gondozott családgondozása  1 válaszadó = utógondozás  Prevención belül : filmklub, bűnelkövető fiatalokkal csoport, osztályfőnöki órák és egyébelőadások, KEF, adományok  2 fő nem válaszolt.

29 Gyvt 17. §(1) felsoroltak közül melyik szervekkel és személyekkel látja legegyüttműködőbbnek a kapcsolatát?  51 válaszadó  (a jelzőrendszeri partnerekkel)  Iskolák 45Jegyzői gyámhatóság 12  Óvodák 37 családsegítő szolgálat9  Védőnők 32pártfogók 8  Rendőrség 18orvos 5  Gyámhivatal 4nevelési tanácsadó 1  Bölcsőde 2társadalmi szervezetek  Bíróság 1  Ügyészség  4 fő nem válaszolt

30 Gyvt 17 § (1)-ben felsoroltak közül melyik szervekkel vagy személyekkel Látja legkevésbé együttműködőnek a kapcsolatát ?  39 válaszadó  Házi orvos, gyermekorvos23  Rendőrség10  Védőnők7  Civil szervezet,alapítvány5  Pártfogók5  Óvodák4  Bíróság4  Egyház3  TEGYESZ3  Ügyészség 3  Nevelési tanácsadó1  Vöröskereszt1  16-an nem válaszoltak

31  Köszönöm a figyelmet!  Elérhetőségeink: 06 88/402 530  www.veszpremcssk.hu

32  Készítette:  Dörnyei Balázs  Kalocsainé Erdélyi Veronika 2009. november 26.


Letölteni ppt "A gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó családgondozók helyzete Veszprém megyében 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések