Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A védelem makroszintű tervezése és a(HM) Tárcaszintű Védelmi Tervezőrendszer Pécsi Tudományegyetem 2008. Előadó: dr. Kunos Bálint.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A védelem makroszintű tervezése és a(HM) Tárcaszintű Védelmi Tervezőrendszer Pécsi Tudományegyetem 2008. Előadó: dr. Kunos Bálint."— Előadás másolata:

1 A védelem makroszintű tervezése és a(HM) Tárcaszintű Védelmi Tervezőrendszer Pécsi Tudományegyetem 2008. Előadó: dr. Kunos Bálint

2 Az előadás fő kérdései • 1. A védelmi tervezés elvi alapjai • 2. A HM Védelmi Tervező Rendszere • 3. Az államháztartás rendszere és a költségvetés tervezése • 4. A kincstári finanszírozás rendszere • 5. Az államháztartás ellenőrzési rendszere

3 1. A védelmi tervezés elvi modellje • Lényege: VAN - LESZ • Fázisai: Cél – Források- Tervek • Felelősége: a feladatok és lehetőségek összhangjának biztosítása • Szűkebb és tágabb értelmezése • Koordinálása: kormányzati fea. • Időtávja

4 A tervezés fázisai előkészítés •Elérendő célok meghatározása •Környezeti feltételek vizsgálata kidolgozás •A célok eléréséhez szükséges erőforrások számbavétele •A meglévő erőforrásokon felüli többletigények számbavétele végrehajtás •Feladat és finanszírozási tervek kidolgozása •Döntések és a végrehajtás biztosítása (ellenőrzés)

5 Védelmi tervezés területei ( szűkebb értelmezés) Katonai képességek Hadiipari termelés, szolgáltatás Haditechnikai K+F Haditechnikai külkereskedelem és nemzetközi emü. A gazdaság háborús felkészítése

6 ORSZÁG-VÉDELMI TERVEZÉS KITERJEDÉSE ( tágabb értelmezés ) Háborús veszélyeztetettség Polgári védelem Polgári veszélyhelyzet Katasztrófa védelem Nemzeti válságkezelés OVTR

7 VÉGREHAJTÓ SZINT A TERVEZÉS FUNKCIONÁLIS ÉS ÁGAZATI HIERARCHIZÁLTSÁGA ÁGAZATI SZINT KORMÁNYZATI SZINT Képesség tervek ERŐFORRÁS TERVEK KÉPESSÉG TERVEK KÖLTSÉG TERVEK Feladat. tervek Feladat tervek FELADAT TERVEK Költség tervek Erőforr. tervek Képesség tervek Költség tervek Erőforrás tervek ORSZÁGVÉDELMI TERV

8 A védelmi tervezés külföldi gyakorlata • USA: PPBS,15-5-1-éves gördülő tervek • UK: 10-éves távlati, progr.-k, 3-éves finanszírozási terv • Németo.: 15-éves hosszú távú,5-éves finanszirozási, 1-éves Kv. • NATO: 6+2 gördülő • EU: 7+1 gördülő

9 9 Tervezési „időhorizont” az EU-ban • Az Európai Unió tagállamai: naptári évre készítenek ktgvetést de országonként eltérő, hogy hány éves ciklusra készülnek számítások • Az Európai Unió költségvetése 7 évre szóló költségvetési keret-erről konszenzussal dönt az Európai Tanács • Jelenlegi: 2007-2013-ra szóló ktgvetési keret • A hétéves adatok alapján egyes évekre külön ktgvetés készül - erről a Bizottság a Tanács+ a Parlament együttműködésével évente dönt

10 4. év 3. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év A TERVEZÉS IDŐTÁVJA 1. év 2. év

11 A védelmi tervezés jellemzői • Összetett, érdekek ütköznek • Szakmai szervek,minisztériumok, kormány és a törvényhozás együttes tev.-e • Rendezett, áttekinthető, rendszerszemléletű • Feladatorientált és erőforrás számvetéseken alapul • Elősegíti a megalapozott döntést

12 BIZTONSÁGBIZTONSÁG GAZDASÁGGAZDASÁG ERŐFORRÁSOK MH KÉPESSÉGEK AMBÍCIÓ SZINT A gördülő tervezés célja Egyensúly Egyensúly megtartása Kevés haderőben valósul meg maradéktalanul! Válság nagyobb egyensúlyvesztéskor keletkezhet, illetve akkor, ha a tervezés nem képes biztosítani a rendelkezésre álló erőforrások prioritásokhoz való hozzárendelését. A Tárcaszintű VTRTervező Rendszer (TVTR)

13 NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA és HATÁSA A TERVEZÉSRE Aszimmetrikus fenyegetések felerősödése Bizonytalanságok és a kockázatok kialakulása Válsághelyzetek fokozódása Szomszédok katonai fenyegetése kizárható •Nemzetközi terrorizmus és bűnözés •Illegális fegyver és drogkereskedelem •TÖPFE proliferációja •Migrációs folyamatok további erősödése Új típusú fenyegetések megjelenése, felerősödése:

14 A NATO SZERKEZETÁTALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE. A NATO ÚJ HADERŐSTRUKTÚRÁJA BEVETHETŐ ERŐK Hosszú megal. idejű erők Alacsonyabb készenlétű erők Magas készenlétű erők Hosszú megal. idejű erők Alacsonyabb készenlétű erők Magas készenlétű erők HELYI ERŐK 0-90 nap (gyors és azonnali reagáló képességű erők) 90-180 nap (kollektív védelemhez és válságkezeléshez alk-ható erők 365 napnál több (biztosítják a mozgósítási és kiegészítési képességeket) A rendelkezésre álló és teljes mértékben bevethető erők, alkalmazásuknak megfelelő készenlétben Bevethetőségükben korlátozottak, készültségi szintjük ennek megfelelő. (Elsősorban a nemzeti erőket jelenti) fokozatos készenlétű erők 0-90 nap (gyors és azonnali reagáló képességű erők) 90-180 nap (kollektív védelemhez és válságkezeléshez alk-ható erők MC 317

15 Integrált tervezési rendszer KÉPESSÉG TERVEZÉS GAZDASÁGI TERVEZÉS ERŐFORRÁS ÉS KÖLTSÉG- TERVEZŐ ALRENDSZER Honvédelmi célok KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZŐ ALRENDSZER KÉPESSÉG ÉS FELADAT- TERVEZŐ ALRENDSZER STRATÉGIAI TERVEZŐ ALRENDSZER Katonai képességek Katonai feladatok Erőforrások Költségek Erőforrások Költségvetés

16 Struktúra Képesség és Feladat- tervező Alrendszer Erőforrás és Költség- tervező Alrendszer Költségvetés- tervező Alrendszer Stratégiai Tervező Alrendszer PROGRAMOZÁS KÖLTSÉG- VETÉS TERVEZÉS

17 Inputok - Outputok • Inputok – Feladatok – Prioritások – Erőforrás prognózis • Outputok – 10-éves terv (10T) – T(+2) részletes terv – Költségvetési tervjavaslat

18 NOV DEC JAN FEB MÁR APR MÁJ JUN JUL AUG SZEP OKT NOV DEC JAN FEB MÁR CSAPATOK SZINTJE HADERŐNEM SZINTJE ORSZÁGGYŰLÉS SZINTJE KORMÁNYZAT SZINTJE 2005 20042006 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Stratégiai tervezés Képesség- és feladattervezés Erőforrás- és költségtervezés Költségvetés tervezése VTB 10T j J10T KORM KFT t 10T p EKTj OPT A védelmi tervezés folyamata A 10-éves terve kidolgozása (egyszerűsített diagram) 10T t MI KFTj EKTt 10Te VHU VTB OPT KFT EKT VTI ÉBT HM Miniszteri irányelvek 10-éves terv Koncepció Képesség- és feladattervTervezet Erőforrás- és költségtervTervezet Kiegyensúlyozás HM VTB Képesség- és feladattervJavaslat Erőforrás- és költségtervJavaslat Védelmi tervezési utasítás 10-éves terv Tervezet Erőforrás- és költségtervJóváhagyás Éves beszerzési terv Tervezet 10-éves terv Jóváhagyás 10-éves terv Jelentés a kormánynak 10-éves terv Pontosítás Éves beszerzési terv Jóváhagyás Végrehajtási utasítás HM Képesség- és feladattervJóváhagyás Költségvetési igényterv

19 A VTR működtetése feltételezi: • Költség tervezést • Szabályozott gazdálkodást • Fejlett gazdasági információs rendszert

20 Kulcsfontosságú dokumentumok • Irányítási: – Miniszteri irányelvek (MI) – Védelmi tervezési utasítás (VTI) – Végrehajtási utasítás (VHU) • Tervezési – 10-éves terv koncepció (10Te) • Képesség- és feladatterv (KFT) • Erőforrás és költségterv (EKT) – 10-éves terv (10T) • Jelentési – Jelentés a kormánynak a 10-éves tervről (J10T) – Költségvetési igényterv

21 Eredmények • Küldetés- és feladat orientált, integrált tervező tevékenység; • Éves gördítés, folyamatos tervezés; • Kapcsolódó képesség-, feladat, erőforrás, kiadás és költségvetési tervezés; • Programozott és normatív erőforrás és költségvetési tervezés; • Átláthatóság, elszámoltathatóság és használhatóság; • Outputok; – 10-éves terv (10T); – T(+2) éves részletes tervek; – Költségvetési igényterv

22 A védelmi tervezési folyamat továbbfejlesztése • Nyomkövetés, tapasztalatok összegzése, feldolgozása és beépítése; • HM Védelmi feladatrendszer kidolgozása; • További harmonizáció a NATO védelmi tervezési rendszerével és az EU képesség fejlesztési folyamatával; • Programok/projectek; • Beszerzési terv; • A kapcsolódó adatfeldolgozás teljes gépesítése.

23 Az erőforrás- és költségtervek struktúrájának változása 2004-2013.2007-2016. Személyi kiadások Haditechnikai fejlesztés Működés, fenntartásInfrastrukturális fejlesztés Integrált infrastrukturális feladatokInfrastrukturális működés, fenntartás Kiképzési feladatokKiképzési feladatok, hazai gyakorlatok feladatai Nemzetközi és egyéb feladatok Működési, fenntartási feladatok Fejezeti finanszírozású feladatok Nemzetközi feladatok Kv.-i tervjav. szerinti Szakfeladatrend szerinti

24 Az Erőforrás és Költség Tervező Alrendszer részrendszerei Erőforrás és Költség Tervező Alrendszer Programozott Erőforrás és Költség Tervező Részrendszer Normatív Erőforrás és Költség Tervező Részrendszer Magába foglalja: - a logisztikai és infrastrukturális erőforrások tervezését - a humán erőforrások tervezését

25 A PROGRAMOZOTT TERVEZÉS SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA ÉS VÉGREHAJTÓI HM VTF HM HPF HM HFF HM KTFCSF MK KFHMH EÜP MH HIP HM IKHHM BBBH MH ÖLTP Pr. irodák, menedzserek Humán programok Hadfelszerelési programok Infrastruktúrális programok Biztonsági beruházási programok szakági programokkiemelt programok szakmai irányítás Programszerűen tervezendő feladatok HM KPSZHMH ÖLTP HM NRHHM TH HM főoszt-ok, haderőnemi pságok.

26 Az elérendő képességek és feladatok meghatározása/pontosítása Bizt. beruházási Infrastrukturális Humán Hadfelszerelési fejlesztési program elgondolási javaslatok Követelmény rendszer meghatározása/pontosítása Perspektív szervezeti struktúra (állománytábla) pontosítása A szervezet aktuális állománytáblája Hadfelszerelés Humán erőforrás Infrastruktúra Biztonsági beruházások 1. 2. 3. 4. gjmű-vek híradó eszközök vegyivédelmi eszközök stb. • NATO erő felajánlás; • Képesség felajánlás. • Készenléti idő HADERŐFEJLESZTÉS PROGRAMOZOTT TERVEZÉSE (Képesség és Feladat Tervező Alrendszerben) ERŐFORRÁS KORLÁTOK Szervezeti fejlesztési igények Szervezeti fejlesztési projekt repülőgépek hjmű.-vek Szervezeti fejlesztési projekt javaslatok (feladat, ütem, létszám, eszköz stb. nagybani költség) Szervezeti fejlesztési projektek HM, HVKF

27 NORMATÍV ALAPÚ ERŐFORRÁS- ÉS KÖLTSÉGTERVEZÉS SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA ÉS VÉGREHAJTÓI HM VTF HM:KPÜ HM PSZNYI MH EÜPHM IKH PÉNZÜGYI személyi járandóságok, fejezeti előirányzatok stb. LOGISZTIKAI eszközök, készletek, szolgáltatások Alárend. SGSZ (5) Hivatalok (9) HÍRADÓ, INFORMATIKA szoftver, hardver szolgáltatások INFRASTRUKTÚRÁLIS Üzemeltetés, fenntartás, őrzés-védelem stb. HM:FLÜ EGÉSZSÉGÜGYI ellátás műszerek, gyógyszerek Eü.int. katonai szervezetek HM igazgatás,hivatalok, háttérintézmények hivatali, szolgálati alárend. szakmai irányítás * * ÖHP HVK közv. Közvetlen felterj.

28 A KÉPESSÉG- ÉS FELADATALAPÚ INTEGRÁLT VÉDELMITERVEZÉS ELVI SÉMÁJA Haderő képességek Katonai feladatok erőforrá- sok költségek költségvetés KATONAI TERVEZÉS ERŐFORRÁS ÉS KÖLTSÉG TERVEZÉS KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS TVTR ERŐFORRÁS ÉS KÖLTSÉG TERVEZŐ ALRENDSZER TVTR KÖLTSÉGVETÉS TERVEZŐ ALRENDSZER TVTR STRATÉGIAI ÉS KATONAI TERVEZŐ ALRENDSZEREK Védelmi célok

29 3. Az államháztartás rendszere és a költségvetés tervezése • Az államháztartás rendszere • Költségvetési szervek • A költségvetés tervezése és elfogadtatása • Költségvetési előirányzatok megváltoztatása • Pénzellátás, finanszírozás rendje, bankszámlarend

30 Az államháztartás rendszere • Kp.-i kormányzat • Elkülönített állami pénzalapok • Helyi önkormányzatok • Társadalombiztosítás » rendszere

31 Költségvetési szervek • Államháztartás részét képező jogi személyek • Állami fea-kat látnak el,közös szükségletek kielégítésére • Kv-i gazdálkodást folytatnak • Alapításuk • Csoportosításuk( önállóan gazd.-részben önállóan gazd./teljes jogkörrel- részjogkörrel/kincstári körön belül-kívül)

32 Az államháztartás gazdálkodásának alapelvei • Éves kv. alapján • Bevételi előirányzatok kötelezettsége,a kiadási előirányzatok jogosultsága • Globális fedezettség elve • Pénzforgalmi szemlélet • Bruttó elszámolás elve • Nyilvánosság elve • Azonos szerkezet elve

33 A költségvetés tervezése • Folyamat • Tervezési módszer segítségével • Rendszerbe foglalja a bevételi és kiadási előirányzatok összességét • Tervezési alapelvek: valódiság elve » pontosság elve » takarékosság elve » áttekinthetőség elve » egyensúly elve

34 A tervezési módszerek és technikák • Megkülönböztetés a finanszírozás alanya szerint: mire irányul a finanszírozás (intézmény, feladat) • A tervezés során alkalmazott technikák (teljesítményalapú, programköltségvetés, nulla bázisú költségvetés, bázisalapú tervezés) • Magyarország: éves költségvetés (naptári év) + 2 éves kitekintés (gördülő tervezés) – 1997 óta. “Kétéves költségvetés” is: 2x1 éves. • Az éves terv is 3 évet érint: tervezés, végrehajtás, zárszámadás. • Feladatok és hatáskörök szabályozása: Áht. 34

35 A kv. Tervezés eszközei: mutatószámrendszer • Természetes mértékegységben kifejezett mutatók: – Mérőegység – Mérőszám – Feladatmutató – Teljesítménymutató – Kapacitáskihasználás • Értékben kifejezett mutatók – Norma – Normatíva – Teljesítménymutató egységére jutó kiadás, bevétel

36 A költségvetés tervezési feladatai Várható kiadások (M+F) Várható bevételek,vagyoni helyzet Pénzügyi egyensúly megteremtése Ellátandó feladatok (M+F)

37 A költségvetés tervezési módszerei • Bázis alapú • Programköltségvetés • Nulla bázisú • Normatív

38 A központi költségvetés szerkezeti rendje • Fejezet • Funkciócsoport • Cím • Alcím • Jogcímcsoport • Jogcím • Előirányzat csoport(müködési-felfalmozási) • Kiemelt előirányzat

39 39 Az állami bevételek • Jogi természetük szerint közjogi (adók, vámok) és magánjogi (osztalék, privatizációs bevétel) • Közgazdasági jellegük szerint: folyó- és tőke- bevételek

40 40 Az állami kiadások • Adminisztratív besorolás (fejezetrend sze- rint) • Funkcionális besorolás (COFOG) • Közgazdasági osztályozás (folyó-, tőke- kiadás, kölcsönnyújtás) Az állami kiadások megoszlásának változása (%) 199120002005 Állami működés121615 Jóléti funkciók685761 Gazdasági funkciók111214 Államadósság-kezelés6138 Főcsoportokba nem sorolható 2 Összesen100

41 A költségvetés elkészítésének menete • PM: Korm. Elé terjeszti a kv-i irányelveket • Korm: OGY elé terjeszti a ~ • OGY:meghat. Áht.hiányát, a kiadások arányait • Fejezet:irányelv alapján\saját kv-tervezet • PM: kv. Tervezet • Korm:kv-i tv. javaslat tervezet • OGY:kv.törvény elfogadása

42 42 A központi költségvetés tervezése A jóváhagyás folyamata Költségvetési Irányelv PM  Kormány ápr. 15. ill. jún. 30. Törvényjavaslat tervezete PM  Kormány aug. 31. ill. okt. 15. Törvényjavaslat Kormány  Ogy. szept. 30. ill. okt. 31. Általános, majd részletes vita 2 fordulóban (bev. és kiad. főösszeg, hiány, többlet ) Országgyűlés (Országgyűlés határozata) nov. 30. ZárószavazásOrszággyűlésdec. 31. Zárszámadási törvényjavaslat Kormány  Ogy. aug. 31.

43 43 Nemzetállami költségvetés Bevételek: •Jellemzően adóbevételekre épül. •A nemzeti GDP-k mintegy 30-50 %-a felett rendelkezik. Kiadások: Közjavakat és közszolgáltatásokat nyújt a társadalom számára. Az állam a következő funkci- ókat gyakorolhatja:  Gazdaságirányítási és szabályo- zási funkció  Gazdaságfejlesztő és szerkezet- átalakító célok Az Európai Uniós költségvetés Bevételek: •Közös bevételekre épül. •Az EU GDP-jének alig több, mint 1 %-át osztja újra. Kiadások: Funkcionális kiadásokat finanszíroz. (elenyésző mértékben finanszíroz közjavakat és közszolgáltatásokat) Az Unió a következő funkciókat gyakorolhatja: Tényleges szabályozó és újraelosztó tevékenység. Az Uniós és a nemzetállami költségvetés elemeinek összehasonlítása

44 4. A kincstári finanszírozás rendszere • Körön belül előirányzatokkal való gazdálkodás,körön kívül pénzeszközökkel való gazdálkodás • Az egyes intézmények részére előirányzat- felhasználási keret • A kincstári rendszer résztvevői • A Magyar Államkincstár

45 Pénzellátás, finanszírozás rendje • Intézményfinanszírozás ( időarányos kv-i előirányzat- felhasználási keretszámla) • Teljesítményarányos feladatfinanszírozás • Nettó finanszírozás • Programfinanszírozás – Kp-i beruházás – Lakástámogatás és építés – EU támogatásával megvalósuló programok

46 Bankszámlarend • Kp-i kv-i szervek felügyeleti szerveinek kincstárnál vezetett számlái: – Fejezeti előirányzat-felhasználási keret elosztási számla – ~ maradvány-elszámolási számla – ~ befizetési számla – ~ előirányzat-felhasználási keretszámla* – ~ célelszámolási forintszámla – ~ fedezetbiztosítási forintszámla* – ~ központi beruházások előirányzat-felhasználási keretszámla*_ – ~programfinanszírozási ~* – ~devizaszála* – ~letéti számla*

47 A kv-i előirányzatok megváltoztatása • Előirányzat módosítás – Növelés – Csökkentés – Törlés – Zárolás • Előirányzat átcsoportosítás – Időbeni hatálya – Jogosultak köre

48 48 5. Az ellenőrzés szervezeti rendje Állami Számvevőszék • Szervezeti – személyi függetlenség: Országgyűlésnek számol be • Hatásköre • Ellenőrzési jog, teljeskörűség • Ellenőrzés szempontjai Kormányzati Ellenőrzési Hivatal •Funkciója, rendeltetése •Felügyeletét a Kormány nevében a MEH-et vezető miniszter látja el •Ellenőrzési hatáskörének bemutatása


Letölteni ppt "A védelem makroszintű tervezése és a(HM) Tárcaszintű Védelmi Tervezőrendszer Pécsi Tudományegyetem 2008. Előadó: dr. Kunos Bálint."

Hasonló előadás


Google Hirdetések