Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógus-továbbképzés rendszerének tipikus problémái Előadó: Petróczi Gábor igazgató, c. főiskolai docens, közoktatási szakértő www.petroczi.eoldal.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógus-továbbképzés rendszerének tipikus problémái Előadó: Petróczi Gábor igazgató, c. főiskolai docens, közoktatási szakértő www.petroczi.eoldal.hu."— Előadás másolata:

1 A pedagógus-továbbképzés rendszerének tipikus problémái Előadó: Petróczi Gábor igazgató, c. főiskolai docens, közoktatási szakértő www.petroczi.eoldal.hu Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika

2 Mi a jelentősége a mai világban?  tanulhatunk, képezhetjük magunkat,  újabb diplomát, képzettséget nyerhetünk,  vezetői ismereteket szerezhetünk,  pályázhatunk vezetői, szakértői feladatkörökre,  közelebb kerülhetünk az infokommunikációs technikákhoz,  magasabb fizetési osztályba kerülhetünk,  nyitottabbá, tágabb látókörűvé válhatunk,  kiléphetünk a napi rutinból, és ez önmagában is fontos tényező! Szegedi Igazgatói Munkaközösség2

3 Az igények és a jogszabályok találkozása  Egyre több pedagógus akar tanulni.  A tudás információ (és pénz).  A képzési kötelezettséget előírja a 277/1997.(XII.22.) Korm. r. Kormányrendelet és a Köznevelési törvény  Az iskolának, óvodának érdeke a képzettebb munkaerő! Szegedi Igazgatói Munkaközösség3

4 4 A továbbképzési rendszer finanszírozása! A pedagógus önerőből Intézmény + a pedagógus Kormányzati forrás •tandíj 80 %-a, kivételek: Kr.17.§ •utazási költség •egyéb részvételi költségek •a végzettek anyagi elismerése •a kötelező óraszám csökkentése

5 Kiknek kötelező a részvétel ?  Nkt. 62.§ (2): Kötelező azoknak, akik még nem töltötték be 55. életévüket! ◦ Nkt. 97. § (16): nem változott a kötelezettség azok számára, akik 2012. szeptember 1-jén már betöltötték 52. életévüket.  Hány továbbképzési ciklust teljesít egy átlagos pedagógus? ◦ jellemzően nem többet, mint hármat!  Aki nem teljesíti képzési kötelezettségét, annak „alkalmatlanság” címén megszűnhet a jogviszonya. Szegedi Igazgatói Munkaközösség5

6 Hibásan számolunk ?  A munkáltatók és a munkavállalók gyakran nem fordítanak elegendő figyelmet a továbbképzési kötelezettség pontos nyilvántartására!  Tipikus hibák: ◦ nem tartják nyilván a továbbképzési ciklusokat ◦ a szakvizsga, régebben „jogszabályban meghatározott vizsga” után nem biztosították a 7 éves menteséget ◦ az alkalmazottak nem tudatosan, nem megfelelő időben teljesítették az egyes ciklusok követelményeit ◦ nem történik meg megfelelő időpontban a várakozási idő csökkentése, az esetleges átsorolás Szegedi Igazgatói Munkaközösség6

7 A képzési ciklusok számítása  277/1997. (XII.22.) Korm. r. 4.§ (2): kötelező az első pedagógus diploma megszerzését követő 7. év szeptember 1. napjától  …az 55. év betöltésének augusztus 31. napjáig  Nkt. 62.§ (2): Nem kell továbbképzésben részt venni a szakvizsga letétele utáni hét évben (hatályos: 2012.09.01-től) ◦ 2012.08.31-ig a Kt. 19.§ (8) volt hatályban: mentesség jár a szakvizsga vagy egyéb jogszabályban meghatározott vizsga letétele utáni hét évben.  Ezeket a mentességi szabályokat most is figyelembe kell vennie a munkáltatónak! Szegedi Igazgatói Munkaközösség7

8 Az első kérdés: mikor kezdődött a képzési kötelezettség?  Akik 1991.01.01. előtt szerezték első pedagógusdiplomájukat, azoknak ◦ 1998.09.01-jén kezdődött az első ciklus  Akik 1993.01.01. után szerezték első pedagógusdiplomájukat, azoknak ◦ 2003.09.01-jén kezdődött az első ciklus, mert… ◦ Korm. r. 22.§ (4): Teljesítette a követelményt az e rendelet hatálybalépésétől számított öt évig az, aki a hatálybalépését megelőző öt éven belül szerzett pedagógus oklevelet. (hatályban volt: 2009.07.30-ig)  Aki 1991.01.01. és 1993.01.01. között szerezte első diplomáját, ◦ annak első ciklusa a diplomaszerzést követő 7. év szept. 1-jén kezdődött (D91-es 98-ban, D92-es 99-ben, D93-as 2000-ben kezdte) Szegedi Igazgatói Munkaközösség8

9 Példa a ciklusok számítására A diploma megszerzésének dátuma:  2000. június 20.  7 évig mentes a továbbképzési kötelezettség alól, azaz 2007. 06.20-ig  első továbbképzési ciklusa: 2007. szept. 1-jétől 2014. augusztus 31-ig tart,  ha a ciklus közben 2013. jún. 15-én szakvizsgát szerez, akkor további 7 évre mentesül a kötelezettség alól, azaz 2020.06.15-ig, ◦ azaz második továbbképzési ciklusa 2020.09.01-től 2027.08.31-ig tart Szegedi Igazgatói Munkaközösség9

10 Diploma: 2000. 06.20. Szegedi Igazgatói Munkaközösség10 Továbbképzési ciklusok számítása A ciklusok ábrázolása 2000.09.20- 2007.08.31 2007.09.01- 2014.08.31 2013.09.01- 2020.08.31 2020.09.01- 2027.08.31 2. továbbképzési ciklus 1. továbbképzési ciklus Szakvizsga 2013.06.15 Mentesség 23 30 37 43 50

11 Javaslatok, tanácsok…  Minden kolléga készítsen el egy táblázatot saját továbbképzéséről, amely tartalmazza: ◦ első pedagógus diploma dátuma, első mentesség ◦ első ciklus időtartama, teljesítése, ◦ várakozási idő csökkentésének dátuma, pl. 2013.01.01-jén ◦ ügyeljünk arra, hogy ez a kinevezés-módosítási dokumentumon is pontosan megjelenjen  ha 2013-ban éppen sorosan lépünk, akkor a várakozási időt két évre kell csökkenteni: soros lépés 2015. január 1-jén! ◦ ügyeljünk arra, hogy a szakvizsgát, diplomát követő 7- éves mentességet helyesen tartsuk nyilván! Szegedi Igazgatói Munkaközösség11

12 Az átsorolás időpontja  Szakvizsga esetében a diploma bemutatását követő év január 1-jén ◦ F G, H I fizetési osztályba kell átsorolni ◦ hétévente egy alkalommal a várakozási idő csökkentése egy évvel  Új szakképzettség esetében – ha azt a munkáltató a munkakör ellátásához szükségesnek ismeri el (!) ◦ a diploma bemutatását követő hónap 1. napjától ◦ oka: a Kjt. 63. § (1): A közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek… alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. ◦ figyelem: a szakképzettség megszerzésére történő beiskolázás előtt célszerű a munkáltatóval egyeztetni abban a kérdésben, hogy a szakképzettséget elismeri-e a munkakör betöltéséhez szükségesként, vagy sem… Szegedi Igazgatói Munkaközösség12

13 A mesterképzés útvesztői  A mesterképzés a főiskolai alapdiplomával rendelkező pedagógusok számára biztosít (általában) jó lehetőségeket… ◦ az egyetemi szintű diploma megszerzésére, ◦ H vagy (szakvizsga esetén) I fizetési osztályba lépésre ◦ Hogyan kell mesterképzést választani ◦ Léteznek mesterképzések óvodapedagógusok és tanítók számára is, ◦ a 138/1992. (X.8.) Korm. r. 1. sz. mell. azonban azt tartalmazza, hogy ezek a munkakörök csak F, G és J fizetési osztályba sorolással tölthetők be ◦ A mesterképzés titkai A mesterképzés titkai Szegedi Igazgatói Munkaközösség13

14 Az illetményemelés esetei  5-7-8-10%-os illetménynövekedés jár a Kjt. 66.§ (2) alapján a pedagógusnak ◦ abban az esetben, ha munkaköre ellátásához a kinevezésben feltüntetett további szakképesítéssel is rendelkezik ◦ az átsorolás: a bemutatást követő hónap 1. napja ◦ figyelem: a munkakört a munkáltató határozza meg, ahogyan az annak teljesítéséhez szükséges szakképzettségek elismerése is az ő joga Szegedi Igazgatói Munkaközösség14

15 A szakmai megújító képzés … … hozzájárul az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához.  Szakmai megújító képzésnek minősülnek a Korm. r. 5.§ (8) bek. meghatározottak ◦ felsőoktatási int. által szervezett, a pedagógus végzettségéhez kapcsolódó legalább 60 órás felkészítés ◦ a munkáltató által a teljesítményértékelés alapján elfogadott egyéb továbbképzés ◦ nem szakmai megújító képzés az egy vagy több továbbképzés keretében megvalósuló legalább 120 órás továbbképzés Szegedi Igazgatói Munkaközösség15

16 A juttatások csak a szakmai megújító képzésben résztvevőknek járnak: A Korm. r. 4. § (3) bek. szakmai megújító képzésben való részvételhez köti a továbbképzésben résztvevőket megillető juttatásokat (16-17.§), ha: ◦ a pedagógus munkáját több mint 7 éve ugyanazzal a szakképzettséggel látja el, ◦ a szakmai megújító képzésben való részvétele óta legalább 10 év eltelt, ◦ a teljesítményértékelés alapján a munkáltató szükségesnek látja a megújító képzésben való részvételt  Következtetés: cél, hogy az első továbbképzési követelmények teljesítése ne elsősorban 120-órás továbbképzéssel, hanem oklevél megszerzésével teljesüljön! Szegedi Igazgatói Munkaközösség16

17 A továbbképzési program készítése  A Kormányrendelet új 1.§ (2) bekezdése előírja, hogy a továbbképzési program elkészítésekor 2013-tól figyelembe kell venni ◦ a nevelési programot, ◦ a pedagógiai programot, ◦ a minőségirányítási programot, ◦ a munkaerő-gazdálkodási rendszer részeként elkészített munkaerő-gazdálkodási tervben foglaltakat,  amennyiben ezt a rendszert működteti a fenntartó. Szegedi Igazgatói Munkaközösség17

18 A fenntartói ellenőrzés szempontjai  a továbbképzési program és a beiskolázási terv ellenőrzési szempontjai kiegészültek ◦ a minőségirányítási programmal való összhang vizsgálati szempontjával, 1.§ (8)  az új továbbképzési program elfogadása előtt (2013-ban először!) a nevelőtestületnek értékelnie kell 1.§ (10): ◦ az előző továbbképzési időszakot, ◦ a továbbképzési program időarányos végrehajtását, ◦ az értékelést meg kell küldeni a fenntartónak. Szegedi Igazgatói Munkaközösség18

19 Mi volt az a bizonyos „tanulmányi szabadság”?  Régi Mt.115. §(1) Az iskolai rendszerű képzésben résztvevő …részére köteles a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidőt biztosítani. ◦ (2) …mértékét az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás időtartamáról szóló igazolásnak megfelelően állapítja meg. ◦ (3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a munkáltató vizsgánként a vizsga napját is beszámítva négy munkanap szabadidőt köteles biztosítani. ◦ (4) A diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez a munkáltató tíz munkanap szabadidőt köteles biztosítani. ◦ (6) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott szabadidőt a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelően köteles biztosítani.  Csakhogy a régi Mt. 2012. július 1-jétől nem hatályos, ezért ez a rendelkezés nem érvényes! 19Szegedi Igazgatói Munkaközösség

20 A „tanulmányi” szabadság…  Mt.55. § (1) A munkavállaló mentesül munkavégzés teljesítése alól ◦ általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá ◦ a felek megállapodása szerinti képzés esetén  2012.07.01-től nem hatályos a régi Mt. 115.§ (1), amely szerint biztosítani kellett az iskolarendszerű képzésben történő részvételhez szükséges szabadidőt  a tanuló pedagógust a munkáltató nem köteles mentesíteni a munkavégzés alól  Mt.229. § (1) tanulmányi szerződés köthető ◦ ebben lehet alkut kötni 20Szegedi Igazgatói Munkaközösség

21 A munkavállaló által igényelhető szabadság szabályai…  2012.07.01-től a munkavállaló kérésének megfelelően kell kiadni 7 szabadnapot: ◦ Mt. 122. § (2) A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. ◦ A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.  További lehetőségek a tanulmányi szerződés megkötése révén érhetők el. Szegedi Igazgatói Munkaközösség21

22 Tisztelt VezetőKollégák! Sok sikert kívánok a megújulóban lévő pedagógus-továbbképzési rendszer még jobb, még eredményesebb és az önök számára még hasznosabb működtetéséhez!


Letölteni ppt "A pedagógus-továbbképzés rendszerének tipikus problémái Előadó: Petróczi Gábor igazgató, c. főiskolai docens, közoktatási szakértő www.petroczi.eoldal.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések