Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A minőség dimenziói élelmiszereknél A.Garanciális Összetevői: Kémiai tulajdonságok Idegen anyag tartalom Fizikai tulajdonságok Mikrobiológiai-higiéniai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A minőség dimenziói élelmiszereknél A.Garanciális Összetevői: Kémiai tulajdonságok Idegen anyag tartalom Fizikai tulajdonságok Mikrobiológiai-higiéniai."— Előadás másolata:

1 A minőség dimenziói élelmiszereknél A.Garanciális Összetevői: Kémiai tulajdonságok Idegen anyag tartalom Fizikai tulajdonságok Mikrobiológiai-higiéniai tulajdonságok Érzékszervi (organoleptikus) tulajdonságok Szerepe: Törvényes forgalmazhatóság alapja Garancia az egészségügyi (fogyasztási) biztonságra (food safety) Az élelmiszerek minősége

2 B.Funkcionális Összetevői: Használati előnyök/érték (pl. felfölöződés elmaradása, nagyobb élvezeti érték, üledékmentesség, jó főzésállóság, hosszabb eltarthatóság,hidegen kenhetőség, szobahőmérsékleten nem olvad, olcsóbb ár, praktikus csomagolás) Táplálkozási előnyök/érték (pl. csökkentett cukor-, zsír-, koleszterintartalom; növelt fehérje-, ásványi anyag-, vitamintartalom; Ca:P arány megőrzése, élőflóra-, bioaktív peptid-, antikarcinogén anyag-, pre-, probiotikum tartalom, jobb felszívódás, lassúbb gyomorürülés) Szerepe: Jellemzően piaci (pl. jobb használhatóság, egészségmegőrzés, reklámozhatóság) Az élelmiszerek minősége

3 A minőség-dimenziói MegnevezéseAlakító terméktulajdonságaiSzerepe Garanciális (hagyományos, statikus, elsődleges, alapvető, biztonsági) minőség •Kémiai tulajdonságok •Idegen anyag tartalom •Fizikai tulajdonságok •Mikrobiológiai-higiéniai jellemzők •Érzékszervi (organoleptikus) jellemzők (külső, szín, állomány, szag, íz) •Törvényes forgalmazhatóság alapja •Élelmiszer biztonságos fogyasztása = élelmiszer biztonság (food safety) Funkcionális (dinamikus) minőség •Használati érték •Táplálkozásbiológiai érték (előny) •Fogyasztók komfortérzetének, megelégedettségének javítása, •Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés •Összességében piaci előny szerzése, biztosítása Az élelmiszerek minősége

4 Az iparjogvédelem tárgya •iparilag alkalmazható, egyedi szellemi tevékenységen alapuló alkotásokat és megalkotóik •abszolút jog •minőségüket mindenki köteles tiszteletben tartani, •a szellemi termékek csak általuk, vagy az ő engedélyük alapján hasznosíthatók. Az iparjogvédelem egyes fajtái A találmányok •iparjogvédelmének formája a szabadalmi oltalom. •három együttes feltétel  a találmánynak újnak kell lennie  a találmánynak feltalálói tevékenységen kell alapulnia,  a találmány iparilag alkalmazható legyen A használati minta valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás. A használati minta jogi oltalom alatt ugyanazon feltételekkel állhat, mint a találmány. Újítás új műszaki, vagy szervezeti megoldások Iparjogvédelem

5 Formatervezési minta (ipari minta) ipari termékek külső formája új, és nem állnak fenn a kizáró feltételek Védjegyoltalom grafikailag ábrázolható megjelölések alkalmasak arra, hogy árukat és szolgáltatásokat mások áruitól, vagy szolgáltatásaitól megkülönböztessenek. (együttes védjegy, tanúsító védjegy) A földrajzi árujelző a termék földrajzi származásának (tájnak, helységnek, kivételesen országnak) feltüntetése Fajtáji •földrajzi jelzés: az azt viselő termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője lényegileg (túlnyomórészt) a földrajzi jelzéssel jelölt származási helynek tulajdonítható. •eredetmegjelölés: az ezt viselő termék fenti jellemzői kizárólag vagy lényegében a megjelölt földrajzi környezet, illetve az arra jellemző természeti és emberi tényezők következményei. Iparjogvédelem

6 Iparjogvédelmi jogosult •aki a kérdéses szellemi terméket megalkotta, •aki a védjegyet lajstromoztatta, •földrajzi árujelzővel jelölt területen a védett terméket előállítja. Igénypontok mire igénylik az oltalmat Ipari minták esetében  mintaoltalmi lajstrom A védjegyoltalom  grafikailag ábrázolt megjelölésre földrajzi árujelző  földrajzi jelzésre, vagy eredet-megjelölésre lajstromozás Iparjogvédelem

7 földrajzi árujelzők  oltalma korlátlan ideig fennmarad Többi iparjogvédelmi forma  időben korlátozott. A védelmi idő a bejelentés napjától számítva: a szabadalom esetén húsz év, amely nem hosszabbítható meg; b. használati mintaoltalom esetén tíz év, amely nem hosszabbítható meg; c. ipari mintaoltalom esetén öt év, amelyet egy alkalommal további öt évre jogosult kérelmére meg kell hosszabbítani; d. védjegyoltalom esetén pedig tíz év, amely további tíz-tíz éves időtartamokra tetszőleges számú alkalommal megújítható.

8 Iparjogvédelem iránti eljárás Erre jogosult állami szervezet (Magyar Szabadalmi Hivatal ) Benyújtandó bejelentés a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz Tartalmazza: Szabadalom: leírás, igénypontok, műszaki kivonat, rajzot és egyéb mellékleteket Használati minta: minta leírása és mellékletei Ipari minta: a minta fényképe, vagy rajza; termék, amelyen a mintát alkalmazni kívánják. Védjegybejelentés: védjegy megjelölése, árujegyzék Földrajzi árujelző: árujelző megnevezése, érintett termékjegyzék Minden bejelentés díjköteles Díj megfizetésének és a bejelentés alakiságának vizsgálata Újdonságkutatás A védjegyek és földrajzi árujelzők  hivatalból A találmányok, a használati és az ipari minták esetében  külön kérelemre Oltalom fenntartás  díjköteles érdemi vizsgálat Iparjogvédelem

9 A SZEKCIÓ – KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK B SZEKCIÓ – ALAKÍTÓ MŰVELETEK; SZÁLLÍTÁS C SZEKCIÓ – VEGYÉSZET; KOHÁSZAT D SZEKCIÓ – TEXTIL- ÉS PAPÍRIPAR E SZEKCIÓ – HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK F SZEKCIÓ – GÉPÉSZET; VILÁGÍTÁS; FŰTÉS; FEGYVEREK; ROBBANTÁS G SZEKCIÓ – FIZIKA H SZEKCIÓ –ELEKTROMOSSÁG, VILLAMOSSÁG Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás A megállapodással meghatározott közös osztályozási rendszer egyaránt vonatkozik a találmányi szabadalmakra, a használati mintákra, a szerzői és a hasznossági tanúsítványokra. Iparjogvédelem

10 A NIZZAI OSZTÁLYOZÁS •Az áruk és szolgáltatások védjegylajstromozás céljából történő nemzetközi osztályozására vonatkozik •1957. június 15-i nizzai diplomáciai konferencián hozták létre. • A Megállapodást 1967-ben Stockholmban és 1977-ben Genfben felülvizsgálták. A Tagországai az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Unió keretén belül külön uniót hoztak létre. Alkalmazzák: •A Nizzai Megállapodás valamennyi tagországa védjegylajstromozásnál köteles alkalmazni a Nizzai osztályozást •Hivatalos dokumentumaiban és közleményeiben feltüntetve •Kötelezően alkalmazzák a WIPO Nemzetközi Irodájában •a Védjegyek nemzetközi lajstromozására kötött Madridi Megállapodás, valamint a Védjegyek Nemzetközi Lajstromozására vonatkozó Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó Jegyzőkönyv alapján •Szellemi Tulajdon Oltalmának Afrikai Szervezete (OAPI) •Benelux Védjegyhivatal, •OHIM által végzett védjegy lajtromozásnál. •Számos, a Nizzai Megállapodáshoz nem csatlakozott országban is alkalmazzák. Iparjogvédelem

11 Bécsi Osztályozás A védjegyek ábrás elemeinek osztályozására vonatkozó Bécsi Megállapodás 1973-ban jött létre és 1985-ben lépett életbe. A figuratív elemeket összesen 29 kategóriába, 144 fejezetbe és 1634 osztályba sorolja. A Bécsi Osztályozást szerte a világban azokban az országokban is alkalmazzák, amelyek nem részesei az egyezménynek. 2003-tól az 5. kiadás van érvényben. Locarnoi Megállapodás Az ipari minták nemzetközi osztályozására vonatkozó Locarnoi Megállapodás (1968) azzal a céllal jött létre, hogy jelentősen megkönnyítse a kutatást ezen a téren. Az osztályokból, valamint alosztályokból álló jegyzékből, és az ipari mintát hordozó áruféleségek alfabetikus listájából áll. A rendszer 32 osztályt, 223 alosztályt, valamint 6250 megnevezett tételt tartalmaz. A Locarnoi Uniónak Magyarország is tagja. Iparjogvédelem

12 1. osztályÉlelmiszerek 2. osztályRuházati cikkek és rövidáruk 3. osztályUtazási cikkek, tokok, tartók, napernyők és személyes tárgyak, melyek másutt nem szerepelnek 4. osztályKefeáruk 5. osztályNem konfekcionált textiláruk, mesterséges és természetes anyagú sík lapok, lemezek 6. osztályBútorzatok 7. osztályHáztartási cikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba 8. osztálySzerszámok, fémtömegcikkek 9. osztályCsomagolóeszközök és tartályok áruszállítás és árukezelés céljára 10. osztályÓrák, továbbá egyéb mérő-, ellenőrző- és jelzőberendezések 11. osztályDísztárgyak 12. osztálySzállító- és emelőberendezések 13. osztályElektromos energiát termelő, elosztó és átalakító berendezések 14. osztályAdatrögzítő, adatfeldolgozó, valamint hírközlés és adatátvitel céljára szolgáló készülékek 15. osztályGépek, melyek másutt nem szerepelnek 16. osztályFényképészettel, mozgókép-felvétellel, -lejátszással és filmkidolgozással kapcsolatos berendezések, optikai készülékek 17. osztályHangszerek 18. osztályNyomdaipari és irodai gépek 19. osztályÍrószerek, irodai felszerelések, művészeti és oktatási kellékek 20. osztályÁrusítás és reklámozás céljára szolgáló eszközök, táblák 21. osztályJátékok, játékszerek, sátrak és sportcikkek 22. osztályFegyverek, pirotechnikai cikkek, vadászati, halászati, valamint kártékony állatok irtására szolgáló termékek 23. osztályFolyadékelosztó berendezések, egészségügyi, fűtő-, szellőztető, és légkondicionáló berendezések, szilárd fűtőanyagok 24. osztályOrvosi és laboratóriumi felszerelések 25. osztályÉpületszerkezetek, építészeti elemek 26. osztályVilágítóeszközök, fényforrások 27. osztályDohányáruk és cikkek dohányosok számára 28. osztályGyógyszeripari és kozmetikai készítmények, piperecikkek és készülékek 29. osztályTűzvédelmi, balesetmegelőző és mentőberendezések és -felszerelések 30. osztályCikkek állattartás és -gondozás céljára 31. osztályGépek és berendezések étel vagy ital előállításra, amelyek máshol nem szerepelnek 99. osztályEgyebek A locarnói osztályozás

13 Az iparjogvédelem intézményei • Hivatalok és nemzetközi szervezetek • Szabadalmi adatbázisok • Védjegyadatbázisok és információszolgáltatók • Formatervezési minta adatbázisok • Növényfajta-oltalom adatbázisok • Adatbázis-szolgáltatók és előállítók • Társintézmények • Szabadalmi Ügyvivői Irodák Iparjogvédelem

14 Iparjogvédelmi hivatalok és nemzetközi szervezetek (az országok betűrendjében) országkódország, illetve nemzetközi szervezet DZAlgéria USAmerikai Egyesült Államok ADAndorra ARArgentína AUAusztrália ATAusztria AZAzerbajdzsán BBBarbados BEBelgium HUMagyarország BYBelorusszia EMBelső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegy és ipari minta) (OHIM) Iparjogvédelem

15 Szabadalmi adatbázisok Ingyenes, több ország szabadalmait tartalmazó adatbázisok: •DEPATISnet (Német Szabadalmi és Védjegy Hivatal) •esp@cenet (magyar nyelvű felület) •esp@cenet (EPO) - a tagállamok nemzeti esp@cenet oldalainak URL címei •LatiPat - latin-amerikai országok szabadalmi adatbázisa •National Informatics Centre - EPIDOS-INPADOC (India) •freepatentsonline Térítésköteles, egy / több ország szabadalmi dokumentumait tartalmazó adatbázisok: •Delphion •DialogSelect •PatentOrder - teljes szabadalmi dokumentumok letöltése pdf formátumban Ingyenes nemzeti adatbázisok: •Biotechnológiai tárgyú US szabadalmak (United States Department of Agriculture) •Brazil szabadalmi adatbázis •Az Egyesült Királyság szabadalmi státusz adatai •epoline ® - az EPO nyilvános ügyviteli adatbázisa Szabadalmi közlönyök és közlöny adatbázisok: •Argentin szabadalmi közlöny elektronikus változata Letölthető szabadalmi dokumentumok Iparjogvédelem

16 Védjegy adatbázisok •Ingyenes adatbázisok: •Védjegy közlönyök és közlöny adatbázisok: •Eredetmegjelölésre és földrajzi árujelzőkre vonatkozó oldalak: •Gyógyszerek generikus- és márkanevei: •Térítésköteles adatbázisok: •Védjegy információszolgáltatók: Formatervezési minta adatbázisok •Ausztrál design adatbázis •Brazil ipari minta adatbázis •Cseh ipari minta adatbázis Formatervezési minta közlönyök •Ausztrál design közlöny kereshető és a letölthető elektronikus változata •Közösségi formatervezési minta közlöny Térítésköteles adatbázisok: •Német ipari minta adatbázis (GeschmacksmusterWEB) Iparjogvédelem

17 Növényfajta-oltalom adatbázisok •http://www.pvr.govt.nz/index.html •http://www.ams.usda.gov/science/PVPO/PVPindex.htm •http://www.upov.int/en/about/links.htm •http://www.cpvo.eu.int •http://www.bundessortenamt.de Hivatásos képviselők •Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara •Magyar Ügyvédi Kamara •Az EPO előtt eljárásra jogosult ügyvivők adatbázisa •Szabadalmi ügyvivők a világban Iparjogvédelem

18 Néhány fontosabb adatbázis-szolgáltató és előállító Kereskedelmi adatbázis-szolgáltatók: •Questel - Orbit •STN International (Fachinformationszentrum Karlsruhe) •Thomson - Dialog Adatbázis előállítók: •Beilstein Informationssystem •ChemWeb.com •CAB International •Chemical Abstracts Services •Thomson Derwent •Engineering Information (COMPENDEX) •European Bioinformatics Institute •International Food Information Service (IFIS) •Institute for Scientific Information (ISI) •Institution of Electrical Engineers (INSPEC ) •PubMed (Medline) - National Library of Medicine Szoftverfejlesztők: •Arcanum Adatbázis Kft. •ARCANUM Informatics Kft. •incom Information und Computer GmbH •Jouve Systems d'Information •Open Text Corporation Iparjogvédelem

19 Társintézmények és együttműködő partnerek •Gazdasági és Közlekedési Minisztérium •Igazságügyi Minisztérium •Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma •Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) •Magyar Államkincstár •Állami Számvevőszék •Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága •Fővárosi Bíróság •Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága •Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet •Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteménye •Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja •Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szervezete (IFIA) •Fővárosi Újítók és Feltalálók Klubja •INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ •Magyar Feltalálók Egyesülete •Magyar Innovációs Szövetség •Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület •Nemzetközi Iparjogvédelmi Egyesület (AIPPI) •Európai Iparjogvédelmi Képviselők Uniója - Magyar Csoport •Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Iparjogvédelem


Letölteni ppt "A minőség dimenziói élelmiszereknél A.Garanciális Összetevői: Kémiai tulajdonságok Idegen anyag tartalom Fizikai tulajdonságok Mikrobiológiai-higiéniai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések