Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az élelmiszerek minősége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az élelmiszerek minősége"— Előadás másolata:

1 Az élelmiszerek minősége
A minőség dimenziói élelmiszereknél Garanciális Összetevői: Kémiai tulajdonságok Idegen anyag tartalom Fizikai tulajdonságok Mikrobiológiai-higiéniai tulajdonságok Érzékszervi (organoleptikus) tulajdonságok Szerepe: Törvényes forgalmazhatóság alapja Garancia az egészségügyi (fogyasztási) biztonságra (food safety)

2 Az élelmiszerek minősége
Funkcionális Összetevői: Használati előnyök/érték (pl. felfölöződés elmaradása, nagyobb élvezeti érték, üledékmentesség, jó főzésállóság, hosszabb eltarthatóság,hidegen kenhetőség, szobahőmérsékleten nem olvad, olcsóbb ár, praktikus csomagolás) Táplálkozási előnyök/érték (pl. csökkentett cukor-, zsír-, koleszterintartalom; növelt fehérje-, ásványi anyag-, vitamintartalom; Ca:P arány megőrzése, élőflóra-, bioaktív peptid-, antikarcinogén anyag-, pre-, probiotikum tartalom, jobb felszívódás, lassúbb gyomorürülés) Szerepe: Jellemzően piaci (pl. jobb használhatóság, egészségmegőrzés, reklámozhatóság)

3 Alakító terméktulajdonságai
Az élelmiszerek minősége A minőség-dimenziói Megnevezése Alakító terméktulajdonságai Szerepe Garanciális (hagyományos, statikus, elsődleges, alapvető, biztonsági) minőség Kémiai tulajdonságok Idegen anyag tartalom Fizikai tulajdonságok Mikrobiológiai-higiéniai jellemzők Érzékszervi (organoleptikus) jellemzők (külső, szín, állomány, szag, íz) Törvényes forgalmazhatóság alapja Élelmiszer biztonságos fogyasztása = élelmiszer biztonság (food safety) Funkcionális (dinamikus) minőség Használati érték Táplálkozásbiológiai érték (előny) Fogyasztók komfortérzetének, megelégedettségének javítása, Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés Összességében piaci előny szerzése, biztosítása

4 Iparjogvédelem Az iparjogvédelem tárgya
iparilag alkalmazható, egyedi szellemi tevékenységen alapuló alkotásokat és megalkotóik abszolút jog minőségüket mindenki köteles tiszteletben tartani, a szellemi termékek csak általuk, vagy az ő engedélyük alapján hasznosíthatók. Az iparjogvédelem egyes fajtái A találmányok iparjogvédelmének formája a szabadalmi oltalom. három együttes feltétel a találmánynak újnak kell lennie a találmánynak feltalálói tevékenységen kell alapulnia, a találmány iparilag alkalmazható legyen A használati minta valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás. A használati minta jogi oltalom alatt ugyanazon feltételekkel állhat, mint a találmány. Újítás új műszaki, vagy szervezeti megoldások

5 Iparjogvédelem Formatervezési minta (ipari minta)
ipari termékek külső formája új, és nem állnak fenn a kizáró feltételek Védjegyoltalom grafikailag ábrázolható megjelölések alkalmasak arra, hogy árukat és szolgáltatásokat mások áruitól, vagy szolgáltatásaitól megkülönböztessenek. (együttes védjegy, tanúsító védjegy) A földrajzi árujelző a termék földrajzi származásának (tájnak, helységnek, kivételesen országnak) feltüntetése Fajtáji földrajzi jelzés: az azt viselő termék különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője lényegileg (túlnyomórészt) a földrajzi jelzéssel jelölt származási helynek tulajdonítható. eredetmegjelölés: az ezt viselő termék fenti jellemzői kizárólag vagy lényegében a megjelölt földrajzi környezet, illetve az arra jellemző természeti és emberi tényezők következményei.

6 Iparjogvédelem Iparjogvédelmi jogosult
aki a kérdéses szellemi terméket megalkotta, aki a védjegyet lajstromoztatta, földrajzi árujelzővel jelölt területen a védett terméket előállítja. Igénypontok mire igénylik az oltalmat Ipari minták esetében mintaoltalmi lajstrom A védjegyoltalom grafikailag ábrázolt megjelölésre földrajzi árujelző földrajzi jelzésre, vagy eredet-megjelölésre lajstromozás

7 Iparjogvédelem földrajzi árujelzők oltalma korlátlan ideig fennmarad
Többi iparjogvédelmi forma  időben korlátozott. A védelmi idő a bejelentés napjától számítva: a    szabadalom esetén húsz év, amely nem hosszabbítható meg; b.   használati mintaoltalom esetén tíz év, amely nem hosszabbítható meg; c. ipari mintaoltalom esetén öt év, amelyet egy alkalommal további öt évre jogosult kérelmére meg kell hosszabbítani; d.  védjegyoltalom esetén pedig tíz év, amely további tíz-tíz éves időtartamokra tetszőleges számú alkalommal megújítható.

8 Iparjogvédelem Iparjogvédelem iránti eljárás
Erre jogosult állami szervezet (Magyar Szabadalmi Hivatal ) Benyújtandó bejelentés a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz Tartalmazza: Szabadalom: leírás, igénypontok, műszaki kivonat, rajzot és egyéb mellékleteket Használati minta: minta leírása és mellékletei Ipari minta: a minta fényképe, vagy rajza; termék, amelyen a mintát alkalmazni kívánják. Védjegybejelentés: védjegy megjelölése, árujegyzék Földrajzi árujelző: árujelző megnevezése, érintett termékjegyzék Minden bejelentés díjköteles Díj megfizetésének és a bejelentés alakiságának vizsgálata Újdonságkutatás A védjegyek és földrajzi árujelzők  hivatalból A találmányok, a használati és az ipari minták esetében  külön kérelemre Oltalom fenntartásdíjköteles érdemi vizsgálat

9 Iparjogvédelem Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás
A megállapodással meghatározott közös osztályozási rendszer egyaránt vonatkozik a találmányi szabadalmakra, a használati mintákra, a szerzői és a hasznossági tanúsítványokra. A SZEKCIÓ – KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK B SZEKCIÓ – ALAKÍTÓ MŰVELETEK; SZÁLLÍTÁS C SZEKCIÓ – VEGYÉSZET; KOHÁSZAT D SZEKCIÓ – TEXTIL- ÉS PAPÍRIPAR E SZEKCIÓ – HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK F SZEKCIÓ – GÉPÉSZET; VILÁGÍTÁS; FŰTÉS; FEGYVEREK; ROBBANTÁS G SZEKCIÓ – FIZIKA H SZEKCIÓ –ELEKTROMOSSÁG, VILLAMOSSÁG

10 Iparjogvédelem A NIZZAI OSZTÁLYOZÁS
Az áruk és szolgáltatások védjegylajstromozás céljából történő nemzetközi osztályozására vonatkozik 1957. június 15-i nizzai diplomáciai konferencián hozták létre. A Megállapodást 1967-ben Stockholmban és 1977-ben Genfben felülvizsgálták. A Tagországai az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Unió keretén belül külön uniót hoztak létre. Alkalmazzák: A Nizzai Megállapodás valamennyi tagországa védjegylajstromozásnál köteles alkalmazni a Nizzai osztályozást Hivatalos dokumentumaiban és közleményeiben feltüntetve Kötelezően alkalmazzák a WIPO Nemzetközi Irodájában a Védjegyek nemzetközi lajstromozására kötött Madridi Megállapodás, valamint a Védjegyek Nemzetközi Lajstromozására vonatkozó Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó Jegyzőkönyv alapján Szellemi Tulajdon Oltalmának Afrikai Szervezete (OAPI) Benelux Védjegyhivatal, OHIM által végzett védjegy lajtromozásnál. Számos, a Nizzai Megállapodáshoz nem csatlakozott országban is alkalmazzák.

11 Iparjogvédelem Bécsi Osztályozás
A védjegyek ábrás elemeinek osztályozására vonatkozó Bécsi Megállapodás 1973-ban jött létre és 1985-ben lépett életbe. A figuratív elemeket összesen 29 kategóriába, 144 fejezetbe és 1634 osztályba sorolja. A Bécsi Osztályozást szerte a világban azokban az országokban is alkalmazzák, amelyek nem részesei az egyezménynek tól az 5. kiadás van érvényben. Locarnoi Megállapodás Az ipari minták nemzetközi osztályozására vonatkozó Locarnoi Megállapodás (1968) azzal a céllal jött létre, hogy jelentősen megkönnyítse a kutatást ezen a téren. Az osztályokból, valamint alosztályokból álló jegyzékből, és az ipari mintát hordozó áruféleségek alfabetikus listájából áll. A rendszer 32 osztályt, 223 alosztályt, valamint 6250 megnevezett tételt tartalmaz. A Locarnoi Uniónak Magyarország is tagja.

12 A locarnói osztályozás
Élelmiszerek 2. osztály Ruházati cikkek és rövidáruk 3. osztály Utazási cikkek, tokok, tartók, napernyők és személyes tárgyak, melyek másutt nem szerepelnek 4. osztály Kefeáruk 5. osztály Nem konfekcionált textiláruk, mesterséges és természetes anyagú sík lapok, lemezek 6. osztály Bútorzatok 7. osztály Háztartási cikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba 8. osztály Szerszámok, fémtömegcikkek 9. osztály Csomagolóeszközök és tartályok áruszállítás és árukezelés céljára 10. osztály Órák, továbbá egyéb mérő-, ellenőrző- és jelzőberendezések 11. osztály Dísztárgyak 12. osztály Szállító- és emelőberendezések 13. osztály Elektromos energiát termelő, elosztó és átalakító berendezések 14. osztály Adatrögzítő, adatfeldolgozó, valamint hírközlés és adatátvitel céljára szolgáló készülékek 15. osztály Gépek, melyek másutt nem szerepelnek 16. osztály Fényképészettel, mozgókép-felvétellel, -lejátszással és filmkidolgozással kapcsolatos berendezések, optikai készülékek 17. osztály Hangszerek 18. osztály Nyomdaipari és irodai gépek 19. osztály Írószerek, irodai felszerelések, művészeti és oktatási kellékek 20. osztály Árusítás és reklámozás céljára szolgáló eszközök, táblák 21. osztály Játékok, játékszerek, sátrak és sportcikkek 22. osztály Fegyverek, pirotechnikai cikkek, vadászati, halászati, valamint kártékony állatok irtására szolgáló termékek 23. osztály Folyadékelosztó berendezések, egészségügyi, fűtő-, szellőztető, és légkondicionáló berendezések, szilárd fűtőanyagok 24. osztály Orvosi és laboratóriumi felszerelések 25. osztály Épületszerkezetek, építészeti elemek 26. osztály Világítóeszközök, fényforrások 27. osztály Dohányáruk és cikkek dohányosok számára 28. osztály Gyógyszeripari és kozmetikai készítmények, piperecikkek és készülékek 29. osztály Tűzvédelmi, balesetmegelőző és mentőberendezések és -felszerelések 30. osztály Cikkek állattartás és -gondozás céljára 31. osztály Gépek és berendezések étel vagy ital előállításra, amelyek máshol nem szerepelnek 99. osztály Egyebek

13 Iparjogvédelem Az iparjogvédelem intézményei
Hivatalok és nemzetközi szervezetek Szabadalmi adatbázisok Védjegyadatbázisok és információszolgáltatók Formatervezési minta adatbázisok Növényfajta-oltalom adatbázisok Adatbázis-szolgáltatók és előállítók Társintézmények Szabadalmi Ügyvivői Irodák

14 Iparjogvédelem Iparjogvédelmi hivatalok és nemzetközi szervezetek
(az országok betűrendjében) országkód ország, illetve nemzetközi szervezet DZ Algéria US Amerikai Egyesült Államok AD Andorra AR Argentína AU Ausztrália AT Ausztria AZ Azerbajdzsán BB Barbados BE Belgium HU Magyarország BY Belorusszia EM Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegy és ipari minta) (OHIM)

15 Iparjogvédelem Szabadalmi adatbázisok
Ingyenes, több ország szabadalmait tartalmazó adatbázisok: DEPATISnet (Német Szabadalmi és Védjegy Hivatal) (magyar nyelvű felület) (EPO) - a tagállamok nemzeti oldalainak URL címei LatiPat - latin-amerikai országok szabadalmi adatbázisa National Informatics Centre - EPIDOS-INPADOC (India) freepatentsonline Térítésköteles, egy / több ország szabadalmi dokumentumait tartalmazó adatbázisok: Delphion DialogSelect PatentOrder - teljes szabadalmi dokumentumok letöltése pdf formátumban Ingyenes nemzeti adatbázisok: Biotechnológiai tárgyú US szabadalmak (United States Department of Agriculture) Brazil szabadalmi adatbázis Az Egyesült Királyság szabadalmi státusz adatai epoline® - az EPO nyilvános ügyviteli adatbázisa Szabadalmi közlönyök és közlöny adatbázisok: Argentin szabadalmi közlöny elektronikus változata Letölthető szabadalmi dokumentumok

16 Iparjogvédelem Védjegy adatbázisok Ingyenes adatbázisok:
Védjegy közlönyök és közlöny adatbázisok: Eredetmegjelölésre és földrajzi árujelzőkre vonatkozó oldalak: Gyógyszerek generikus- és márkanevei: Térítésköteles adatbázisok: Védjegy információszolgáltatók: Formatervezési minta adatbázisok Ausztrál design adatbázis Brazil ipari minta adatbázis Cseh ipari minta adatbázis Formatervezési minta közlönyök Ausztrál design közlöny kereshető és a letölthető elektronikus változata Közösségi formatervezési minta közlöny Német ipari minta adatbázis (GeschmacksmusterWEB)

17 Iparjogvédelem Növényfajta-oltalom adatbázisok
Hivatásos képviselők Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara Magyar Ügyvédi Kamara Az EPO előtt eljárásra jogosult ügyvivők adatbázisa Szabadalmi ügyvivők a világban

18 Iparjogvédelem Néhány fontosabb adatbázis-szolgáltató és előállító
Kereskedelmi adatbázis-szolgáltatók: Questel - Orbit STN International (Fachinformationszentrum Karlsruhe) Thomson - Dialog Adatbázis előállítók: Beilstein Informationssystem ChemWeb.com CAB International Chemical Abstracts Services Thomson Derwent Engineering Information (COMPENDEX) European Bioinformatics Institute International Food Information Service (IFIS) Institute for Scientific Information (ISI) Institution of Electrical Engineers (INSPEC ) PubMed (Medline) - National Library of Medicine Szoftverfejlesztők: Arcanum Adatbázis Kft. ARCANUM Informatics Kft. incom Information und Computer GmbH Jouve Systems d'Information Open Text Corporation

19 Iparjogvédelem Társintézmények és együttműködő partnerek
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazságügyi Minisztérium Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériuma Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) Magyar Államkincstár Állami Számvevőszék Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága Fővárosi Bíróság Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteménye Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szervezete (IFIA) Fővárosi Újítók és Feltalálók Klubja INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Magyar Feltalálók Egyesülete Magyar Innovációs Szövetség Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Nemzetközi Iparjogvédelmi Egyesület (AIPPI) Európai Iparjogvédelmi Képviselők Uniója - Magyar Csoport Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ)


Letölteni ppt "Az élelmiszerek minősége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések