Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vass Adriánné 2010.02.19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vass Adriánné 2010.02.19."— Előadás másolata:

1 Vass Adriánné Vass.adrianne@energiakozpont.hu 2010.02.19.

2 Energia Központ Nonprofit Kft. tevékenységei • Európai Uniós forrású pályázatok kezelése • Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) • Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) • Hazai forrású pályázatok kezelése • Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) • Zöld Beruházási Rendszer (ZBR-EH-09) • Energiatakarékossági Hitel Alap (EHA) kezelése • Energiastatisztikai tevékenység ellátása • Nemzeti:OSAP • Nemzetközi: IEA, EUROSTAT, ENSZ • Szakmai háttérintézeti tevékenység ellátása a KHEM számára • Energiahatékonysági Cselekvési Terv • Energiahatékonysági Stratégia • Megújuló energia stratégia • Energia irányelvek véleményezése

3 Energia Központ Nonprofit Kft. Magyarországi lakásállomány bemutatása KSH 2003. évi adatai alapján * 45%-a 1920 előtt, 55%-a 1920 és 1945 között épült ** 40%-a 1960 és 1969, 60%-a 1970 és 1979 között épült 2008-as KSH adatok alapján a háztartások 76,5%-ában (a távfűtött lakások zömében is) van vezetékes földgáz, elmondható, hogy ahol van gáz, ott általában azzal is fűtenek. A leggyakoribb fűtési mód az egyedi helyiségfűtés. Ez az általában rossz hatásfokú, legkevésbé komfortos megoldás ráadásul éppen a hőtechnikailag nem túl jó, régi lakásokra a legjellemzőbb.

4 Energia Központ Nonprofit Kft. NEP-2003-NEP-2009 pályázati adatok Program megnevezése Támogatott pályázat Érintett lakások száma Lakott alapterület Beruházás összértéke Megítélt támogatási összeg Energiamegt akartítás nemzegazda sági szinten mérve GJ/év ( kalkulált adat) Energiamegtaka rtítás pályázónként mérve GJ/év ( kalkulált adat ) NEP-20034 660 16 179 469 497,87 11 515 530 369 2 954 589 705,2 1 073 674,38 NEP-20044 005 16 382 425 544,4 5 971 747 176,95 1 662 553 614,3347 789,523 NEP-20062 9013 099327 817,723 222 116 022909 915 918 91 547,4 91 759,8 NEP-20073 1616 513720 972,375 004 364 507691 450 922,3 239 100,0 * 24 242 920,0 * NEP-20086 77910 8001 229 448,50611 797 758 1893 085 824 126 398 009,7 * 40 252 734,3 * NEP-20093 4204 756468 392,785 503 258 8951 712 817 055 177 503,5 * 17 942 800,9 * 24 926 57 7293 641 673,643 014 775 158,2511 017 151 341,3 2 327 624,4 82 530 214,9 *2007-2009. évi adatok becsült adatok.

5 Energia Központ Nonprofit Kft. NEP-2008 eredményei ProgramkódPályázat megnevezése Beérkezett db Döntött db Döntött támogatás Döntött összköltésg NEP-2008-1 Nyílászáró csere és/vagy nyílászáró utólagos hőszigetelése37032 855365 604 4431 846 700 279 NEP-2008-2Fűtés korszerűsítés815577198 611 217819 943 934 NEP-2008-3Utólagos hőszigetelés618461334 591 8481 365 524 078 NEP-2008-4Komplex beruházások1405991816 356 5002 902 130 650 NEP-2008-5 Megújuló energiaforrás hasznosítása24852 0311 346 912 0784 771 210 662 Összesen90266 9153 062 076 08411 705 509 603

6 Energia Központ Nonprofit Kft. NEP-2009 eredményei ProgramkódPályázat megnevezése Beérkezett db Befogadott db Igényelt támogatás Döntött db Döntött támogatás NEP-2009-1 Nyílászáró csere és/vagy nyílászáró utólagos hőszigetelése24431 904422 217 8261 652351 328 387 NEP-2009-2Fűtés korszerűsítés569419256 038 789346205 280 385 NEP-2009-3Utólagos hőszigetelés671503395 456 073430286 006 816 NEP-2009-4 Megújuló energiaforrás hasznosítása15551 2611 122 728 9761 014872 948 793 Összesen52384 0872 196 441 6643 4421 715 564 381

7 ZBR – Előzmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve (a továbbiakban: jegyzőkönyv) végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. Törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10. §-a és a Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által a Magyar Állam nevében értékesített kiotói egységekből származó bevételt Zöld Beruházási Rendszer keretében az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, nyelők általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra kell fordítani. A Zöld Beruházási Rendszer (továbbiakban ZBR) működtetésének szabályait a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (VII. 17.) KvVM utasítás tartalmazza.

8 ZBR – Támogatás célja Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt a környezetvédelmi beavatkozások egyik legalapvetőbb formája a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése. Ez nemzetközi kötelezettség számunkra, ami egyúttal nemzeti érdek érvényesítését is jelenti. A hagyományos építésű házak elavult fűtés-, melegvíz- és energiaellátó rendszerei továbbá a gyenge minőségű szigetelés óriási energiaveszteséget - és ezáltal többlet széndioxid kibocsátást – okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen magánemberek számára megfelelő állami támogatás nélkül. Fontos ugyanakkor, hogy ezek a korszerűsítések komplex formában valósuljanak meg, egyszerre több beavatkozási területen javítva növeljék az energiahatékonyságot, és fajlagosan a lehető legmagasabb széndioxid-kibocsátás csökkentést eredményezzék. Ezért a Zöld Beruházási Rendszer keretében az Energiahatékonysági Alprogram lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy lakóépületeik felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

9 ZBR-EH-09 – Pályázók köre A ZBR-EH-09 pályázati kiírásra az alábbiak pályázhatnak: - természetes személyek - lakásszövetkezetek - társasházak Iparosított technológiával épült ingatlanok esetében csak természetes személyek pályázhatnak, és kizárólag nyílászáró cserére. Figyelem! Lakóparkok, társasházak építésére jelen pályázati kiírásban nem lehetséges pályázni.

10 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 1/1. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni. a)Társasházak esetén az épület külső nyílászáróinak energia- megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje a lakások legalább 90 %-ában elvégzendő, A 90%-os határ elhagyható, ha a tervezett épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a C energiahatékonysági kategóriát. Ezzel egyidejűleg a cserélendő, felújítandó nyílászárók esetében a külső árnyékoló szerkezetek elhelyezése is támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni.

11 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 1/2. b) A lépcsőházak és az egyéb közös fűtött helyiségek (pl. közös tárolók, stb.) külső nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100%- ban végezhető el. A lépcsőházi nyílászárók felújítása vagy cseréje esetén a lépcsőházak hő- és füstelvezetésének korszerűsítését is el kell végezni. Az épületek lodzsáinak (illetve teraszainak, tornácainak) beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására. Minden olyan megoldás támogatható, melynek kedvező energetikai hatása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján kimutatható és nyáron nem fokozza a túlmelegedést, azaz a lodzsa átszellőzése biztosítva marad. A beüvegezett lodzsának fűtetlennek kell maradni.

12 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 1/3. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése. Támogatható minden olyan beavatkozás, melynek az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne. (gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható)

13 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 2. Homlokzatok és födémek hőszigetelése, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni. Ezen belül támogatható a) Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése. b) Homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hőszigetelése. c) Az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű, vagy hőszigetelése és magastető kialakítása, amennyiben a tervezett magastető nem beépíthető kialakítású, vagy az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése beépítetlen magastető, illetve tetőfelépítmény esetében. d) Az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) vagy külső térrel (árkád) érintkezik. (Ajánlott a homlokzati munkálatokat a külső árnyékolók felhelyezésével egybekötni vagy azok rögzítési helyeit előre kialakítani)

14 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 3/1. Meglévő fűtési és használati melegvíz rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása és hővisszanyerős szellőzési rendszer létesítése : a) Az épület (vagy a pályázat tárgyát képező épületrész) hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése. b) A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése, 180 m2 feletti lakás esetén helységenkénti szabályozás, időjáráskövető szabályozó automatika (utóbbi központi fűtésű társasházak esetén is) c) A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése.

15 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 3/2. d) Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszer átalakítása, ezen belül strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje, az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása. e) Kazánok, hőközpontok energiatakarékos berendezésekre történő cseréje (30kW feletti készülékek esetén kötelezően normálüzemű helyett kondenzációs kazánra, vagy megújuló energián alapuló rendszerre), valamint szükség szerint a fűtési vezeték felújítása, hőszigetelése, cseréje.

16 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 3/3. f) Hőleadók energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, valamint szükségszerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje. g) Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, ha szükséges, a melegvíz- és cirkulációs vezetékek hőszigetelése, ezzel egyidejűleg kötelezően elvégzendő az aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelővé tétele, lezárása, aknák szintenkénti szakaszolása. h) A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése

17 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 4. A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia hálózatba való esetleges visszatáplálásra. a) Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése (Solar Keymark tanúsítási rendszernek megfelelő rendszerek). b) Napelemek (áramtermelésre) telepítése (Solar Keymark tanúsítási rendszernek megfelelő rendszerek). c) Kapcsolt hő- és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése. d) Biomassza (pellet, faháncs) kazánok, fagázosítással működő rendszerek, stb., (különösen napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése. e) Hőszivattyú telepítése f) Szélenergiát hasznosító rendszer (áramtermelés) telepítése. Maximum 50 kVA teljesítményű kiserőművek telepítésére lehet pályázatot benyújtani.

18 ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 5. Új épület építése maximum 130m2 –ig támogatható. Nagyobb nettó hasznos alapterületű ingatlan építésének támogatása nem pályázható. A támogatási összegre akkor jogosult a pályázó, ha az igényelt támogatási összeget számlákkal fedezi. Számlával csak olyan költségek fedezhetőek, melyek a pályázat szempontjából támogatható és elszámolható (energiahatékonyságot javító, CO2 kibocsátást csökkentő) tevékenységek megvalósításával kapcsolatosak. Új építésű ingatlanok esetében az előzetes (támogatói döntést megalapozó) kategóriába sorolása épületenergetikai számítás alapján történik, mely számítást energetikai szakértő által kell elvégeztetni és azt elektronikus formában (CD lemezen) kell megküldeni a pályázatkezelő részére.

19 Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Támogatás mértéke Nyílászárók cseréjét illetve utólagos hőszigetelését támogató pályázat Támogatási intenzitás: 30% maximum 555.000,-Ft Fűtés- és használati melegvízellátás korszerűsítését támogató pályázat Támogatási intenzitás: 30% maximum 630.000,-Ft Lakóépületek utólagos hőszigetelését támogató pályázat Támogatási intenzitás: 30% maximum 540.000,-Ft Megújuló energiaforrás hasznosítását támogató pályázat Támogatási intenzitás: 30% maximum 1.470.000,-Ft Új építésű, energiatakarékos házak építése Támogatás mérték: max. 25.000,- Ft/ m2 (max. 130m2-ig)

20 Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram ZBR-EH-09 KlímaBÓNUSZ támogatás

21 Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázatkezelés folyamat •Döntéselőkészítés •formai (jogosultsági) ellenőrzés •taralmi ellenőrzés (értékelés) •döntés előterjesztése •döntés •Szerződéskötés •Elszámolás ellenőrzése •Támogatás kifizetése

22 Pályázatkezelés folyamata – döntés előkészítés Input Pályázat i adatlapo k Érkeztetés/ Jogosultsági és formai Ellenőrzés Kizárás formai hiányosságok miatt Tartalmi (műszaki) Ellenőrzés Kizárás hiánypótlás nem teljesítése miatt Hiánypótlás Befogadás Kizárt Pályázat Befogadott Pályázat Output Döntés előkészítés

23 Pályázatkezelés folyamata – döntés előkészítés InputOutput Befogadott Pályázat SZB előkészítés SZB ÜlésDöntés Szerződés előkészítés/kiküldés Vissza nem küldött szerződések (60 napon túliak) Hiánypótlás Visszaküldött szerződése aláírása Elállás / Elutasítás Hatályos szerződés Döntés / Szerződéskötés

24 Elszámolás Műszaki ellenőrzés Pénzügy ellenőrzés Hiánypótlás Elszámolás elfogadása Elszámolás elutasítása Utalvány elkészítése „lenullázott” elszámolás Utalvány Elszámolások ellenőrzése UtalványÉrvényesítés Ellenjegyzés Köztartozás vizsgálat Köztartozó esetében kifizetés leállítása Kifizetési utalvány elkészítése Támogatás folyósítása Kifizetés Input Output Pályázatkezelés folyamata – döntés előkészítés

25 Benyújtandó dokumentumok ZBR-EH-09 Pályázati csomag • Pályázati adatlap • Beruházás előtti állapotot bemutató energiatanúsítvány (178/2006 korm. rendelet, 2078/2008 korm. határozat) • A jelenlegi és az elérendő állapotra vonatkozó Környezetvédelmi Energetikai Számítás, melyet CD-n kell benyújtani (KESZ táblázat xls formátumban) • Mellékletek (árajánlat, tulajdoni lap, fényképek a beruházás előtti állapotról) • A beruházáshoz szükséges hatósági engedélyek • Az energetikai számítást végző szakember nyilatkozata, mely a számítás hitelességét igazolja • A fentieken kívül: • Társasházak esetén lakóközgyűlési jegyzőkönyv • Új építésű, energiatakarékos ingatlan kivitelezése esetén jogerős építési engedély, építési terv

26 Energia Központ Nkft. Kapcsolat Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45. A épület, 6. emelet Tel.: (+36) 1 802 4300 Fax: (+36) 1 802 4301 E-mail: office@energiakozpont.hu Internet: www.energiakozpont.huwww.energiakozpont.hu Ügyfélszolgálati idő: Hétfőtől - csütörtökig: 9.00 – 16.00 óra között Pénteken: 9.00 -12.00 óra között Vass Adriánné E-mail: vass.adrianne@energiakozpont.huvass.adrianne@energiakozpont.hu Tel.: 802-4359 Va

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vass Adriánné 2010.02.19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések