Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 November 26. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – „A BAKONYÉRT” VAE A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 November 26. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – „A BAKONYÉRT” VAE A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 November 26. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – „A BAKONYÉRT” VAE A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. Tiszta forrásból: összefogással a virágzó Bakonyért!

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis „A BAKONYÉRT” VAE – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 1 A térségben összesen 29 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 31%-a, 9 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 42 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 9 db – a(z) Oktatás mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 7 db fő fejlesztési prioritás és 24 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) „A BAKONYÉRT” VAE területe 29 települést foglal magába, melyek közül 3 város. A térség lakossága 43,803 fő, a városokban élő lakosok száma 11,136 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 43,803 29 3 1 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Zirc 7,260 fő 4,216 fő 3,578 fő 3,188 fő Bodajk Herend Bakonycsernye Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 0 3 0 1 Fő fejlesztési prioritások száma 7 Fejlesztési intézkedések száma 24 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 29 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 42 „A BAKONYÉRT” VAE – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 1,083,839 EUR – a Falumegújítás és -fejlesztés jogcímhez lett rendelve „A BAKONYÉRT” VAE – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neveHPME-k száma (db)Allokált forrás (EUR) ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪2▪2▪815,376 ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése▪3▪3▪707,000 ▪Falumegújítás és -fejlesztés▪5▪5▪1,083,839 ▪A kulturális örökség megőrzése▪1▪1▪355,000 ▪Leader közösségi fejlesztés▪4▪4▪459,688 ▪Leader vállalkozás fejlesztés▪5▪5▪194,676 ▪Leader képzés ▪Leader rendezvény▪3▪3▪314,000 ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések▪5▪5▪139,000 ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések▪1▪1▪24,000 ▪Leader komplex projekt ▪Leader tervek, tanulmányok▪1▪1▪60,000

6 5 „A BAKONYÉRT” VAE - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪A térség nem használja ki a környezeti adottságait és az együttműködésben rejlő lehetőségeit. A gazdaság- és társadalomfejlesztési intézkedések településközpontúak, egymástól elszigeteltek. Az önkormányzati fejlesztések közszolgáltatás- központúak. Gazdasági potenciál kihasználására közösségi források szűkösek, ösztönző intézkedéseket nehezen tudnak hozni. A vállalkozások jelentős része kényszervállalkozás, önfoglalkoztató jellegű, tőkeszegény, korlátozott növekedési esélyű. Nagyon kevés új munkahely jön létre. A térség népességvonzó képessége környezeti adottságaiból ered, és nem tudatos intézkedések eredménye. ▪A térség települései a turizmust tekintik kitörési pontnak. Ehhez a természeti és történelmi adottságok rendelkezésre állnak. A közszolgáltatási alap- infrastruktúra a legtöbb településen teljes mértékben, a többiben részben rendelkezésre áll, vagy földrajzilag viszonylag rövid távolságon belül elérhető. A térség országon belüli fekvése, közlekedési kapcsolatai kedvezőek. Közvetlenül szomszédos olyan térségekkel, amelyek más típusú fő vonzerővel rendelkeznek, így a kínálatok egymást kiegészítik és erősítik. A lakosságban határozott a törekvés arra, hogy megélhetésüket nagyobb részben vagy teljes egészében helyben teremtsék meg.

7 6 Célunk közigazgatási határokon átnyúló, de természetes határokat figyelembe vevő társadalmi összefogás a Bakonyért, azért a tájért, amely természetvédelmi és a kulturális örökség szempontjából Magyarország egyik különleges adottságú területe. Ez a térség hosszú távú és felelős gondolkodást igényel minden lakójától. Vonzóvá kell tenni a letelepedésre, fenntarthatóvá, fejlődővé alakítani a gazdaságát, megélhetést nyújtva a növekvő lakosságnak. Olyan jövőt kínálunk az egyenlő esélyek megteremtésével, mely hosszú távon segíti a hátrányos helyzetben élőket is A több évszázados kultúrát, az itt élt népek örökségét lakossága őrzi és ápolja, harmóniában a természeti környezettel, élvezi annak szépségét, saját maga és az idelátogató vendégei számára hasznosítja értékeit, de arról is gondoskodik, hogy ezeket gyarapítsa. Minden adottságunkat kihasználjuk, de ugyanakkor megóvjuk környezetünket. Térségünk a jövőben igyekszik nyitott lenni a nagyvilágra, vendégül látni, befogadni az idelátogatókat, akik gazdag egyedi élményekhez juthatnak a természetben és a településeken egyaránt. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis „A BAKONYÉRT” VAE – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 A két megyében, három kistérségben 29 települést átfogó fejlesztési térség 43 ezer érintett lakosa 3 városban (ebből 1 városi tanyás külterületen), 1 nagyközségben és 25 községben él. A térség az Északi és részben a Déli Bakony területén helyezkedik el. Területén az országos átlagnál magasabb az erdősültségi arány, az éghajlat hűvösebb, csapadékosabb, a talajadottságok mezőgazdasági hasznosításra kedvezőtlenebbek. A térséget mind a négy égtáj felé elhagyó, romantikus szurdokvölgyeket képző, ingadozó hozamú vízfolyások gyűjtik össze a hegység magasabb részein fakadó források vizeit. A viszonylag szerény felszíni vizekkel szemben a karsztos hegység a felszín alatt hatalmas, összefüggő víztömeget tárol. A Bakony ősidők óta szinte érintetlen titokzatos, vadban bővelkedő világ volt, kedvelt tartózkodási helye, vadászterülete királyainknak, biztonságos búvóhelye betyároknak. Emléküket leírások, mondák, romok, barlangnevek őrzik. Keleti peremén ismert búcsújáró hely, közepén rendi központ alakult ki a századok során. A történelem viharaiban részben elnéptelenedett településekre az idők során szlovákokat, németeket telepítettek, akik idővel asszimilálódtak, nem felejtve gyökereiket. A nemzetiségi múlttal rendelkező településeken hagyományőrző egyesületek működnek. Az évszázadokon keresztül meghatározó mezőgazdasági tevékenység (főként állattenyésztés, fafeldolgozás) mellett a XIX. századtól kezdve jelenik meg az iparszerű termelés; majd a XX. században a helyi ásványi kincsekre települt bányászat, amely a század második felére meghatározóvá vált. Mára az ipari tevékenység ismét jelentősen átalakult. A térség lakónépessége mérsékelt ütemben csökken. A negatív természetes szaporulatot a pozitív vándorlási egyenleg sem képes ellensúlyozni. Az időskorú népesség aránya stagnál. A XX. század második felében a térség lakossága jellemzően a térségen belül talált munkát, ma nagy számban a térségen kívüli ipari központokba naponta ingáznak. A térségen belül 7 db 100 főt meghaladó munkáltató van. A legnagyobb településeken is nagynak számít a 20 fő felett foglalkoztató, a vállalkozások döntő része mikroméretű, 10 főnél kevesebb alkalmazottal. Helyben a közigazgatás és a közszolgáltatások jelennek meg foglalkoztatóként. A két megyében, három kistérségben 29 települést átfogó fejlesztési térség 43 ezer érintett lakosa 3 városban (ebből 1 városi tanyás külterületen), 1 nagyközségben és 25 községben él. A térség az Északi és részben a Déli Bakony területén helyezkedik el. Területén az országos átlagnál magasabb az erdősültségi arány, az éghajlat hűvösebb, csapadékosabb, a talajadottságok mezőgazdasági hasznosításra kedvezőtlenebbek. A térséget mind a négy égtáj felé elhagyó, romantikus szurdokvölgyeket képző, ingadozó hozamú vízfolyások gyűjtik össze a hegység magasabb részein fakadó források vizeit. A viszonylag szerény felszíni vizekkel szemben a karsztos hegység a felszín alatt hatalmas, összefüggő víztömeget tárol. A Bakony ősidők óta szinte érintetlen titokzatos, vadban bővelkedő világ volt, kedvelt tartózkodási helye, vadászterülete királyainknak, biztonságos búvóhelye betyároknak. Emléküket leírások, mondák, romok, barlangnevek őrzik. Keleti peremén ismert búcsújáró hely, közepén rendi központ alakult ki a századok során. A történelem viharaiban részben elnéptelenedett településekre az idők során szlovákokat, németeket telepítettek, akik idővel asszimilálódtak, nem felejtve gyökereiket. A nemzetiségi múlttal rendelkező településeken hagyományőrző egyesületek működnek. Az évszázadokon keresztül meghatározó mezőgazdasági tevékenység (főként állattenyésztés, fafeldolgozás) mellett a XIX. századtól kezdve jelenik meg az iparszerű termelés; majd a XX. században a helyi ásványi kincsekre települt bányászat, amely a század második felére meghatározóvá vált. Mára az ipari tevékenység ismét jelentősen átalakult. A térség lakónépessége mérsékelt ütemben csökken. A negatív természetes szaporulatot a pozitív vándorlási egyenleg sem képes ellensúlyozni. Az időskorú népesség aránya stagnál. A XX. század második felében a térség lakossága jellemzően a térségen belül talált munkát, ma nagy számban a térségen kívüli ipari központokba naponta ingáznak. A térségen belül 7 db 100 főt meghaladó munkáltató van. A legnagyobb településeken is nagynak számít a 20 fő felett foglalkoztató, a vállalkozások döntő része mikroméretű, 10 főnél kevesebb alkalmazottal. Helyben a közigazgatás és a közszolgáltatások jelennek meg foglalkoztatóként. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

10 9 A munkanélküliség 2-11% közötti. A térséget érintő és átszelő közlekedési folyosókról letérve kivételes adottságokkal rendelkező környezetben találja magát a látogató. A történelmi látnivalók, múzeumok, tanösvények új tudás, a turistautak, kilátók, sziklafalak, lovastanyák az aktív kikapcsolódás, a panziók, falusi vendégházak a zavartalan pihenés lehetőségét kínálják. Az épített örökség gazdagsága a terület kivételes adottságainak egyike, az országban itt található a legtöbb műemlék, itt a legsűrűbb a műemléki hálózat. A települések tavasztól őszig jellegzetes programokkal, országos hírű nagyrendezvényekkel várják az idelátogatókat és erősítik polgáraik kötődését. A Bakony lakossága lokálpatrióta és híresen vendégszerető. A munkanélküliség 2-11% közötti. A térséget érintő és átszelő közlekedési folyosókról letérve kivételes adottságokkal rendelkező környezetben találja magát a látogató. A történelmi látnivalók, múzeumok, tanösvények új tudás, a turistautak, kilátók, sziklafalak, lovastanyák az aktív kikapcsolódás, a panziók, falusi vendégházak a zavartalan pihenés lehetőségét kínálják. Az épített örökség gazdagsága a terület kivételes adottságainak egyike, az országban itt található a legtöbb műemlék, itt a legsűrűbb a műemléki hálózat. A települések tavasztól őszig jellegzetes programokkal, országos hírű nagyrendezvényekkel várják az idelátogatókat és erősítik polgáraik kötődését. A Bakony lakossága lokálpatrióta és híresen vendégszerető. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

11 10 Változatos felszínű, a viszonylagos zavartalanság miatt országosan kiemelkedő biodiverzitású terület (a hazai védett növény- és állatfajok 47%-a él a Bakonyban). Az erdősültség magas, főként bükkösök. A területen két tájvédelmi körzet és több természetvédelmi terület van; nagy része tájképvédelmi övezet, ill. az országos ökológiai hálózat része. A térséget hat Natura 2000-es terület fedi le vagy érinti. Ezek tükrében a helyi közösség területe természetvédelmi szempontból országos viszonylatban is különleges adottságokkal rendelkezik. Kevés felszíni víz, nagy felszín alatti ivóvízkincs. Kiemelten érzékeny terület. Pontszerű szennyezés: állattartó telepek, szennyvíztisztítóval vagy jó technológiával nem bíró települések. A diffúz szennyezés csökkent, de a talajban, rétegvizekben akkumulálódott szennyezés sokáig jelen lesz. A szélsőséges jelenségek gyakorisága nő. 0,5-0,8 Celsius fokkal nőtt a felszíni hőmérséklet. Várható a csapadék és a fagyos napok számának csökkenése. A megújuló energia, a szél- és napenergia, biogáz és komposztálás, csapadékvíz hasznosítás lehetősége adott. Erdőgazdaság a legnagyobb "tájhasználó". Jelentős része erősen lejtős. A szántók 1/5-e, legelők 40%-a hegyes-dombos területű. Ezért erős, akár 70 %- os az erózió, melyet a gyakori felhőszakadások növelnek. A mélyebb területek termékenyek. Káros a helytelen erdőgazdálkodás, a tarvágás. Ez jórészt visszaszorult, a természetes felújítás a talajt is kíméli. Nagy károkozó az illegális terepmotorozás. A termelő szféra hulladéka termeléscsökkenés és új technológiák miatt apadt. A települési hulladék nő, hasznosítása kevés. Sok az illegális hulladéklerakó, melyek esztétikai, víz- és talajszennyezési források. A lakossági fűtésből származik az SO2, a korom, a nem toxikus por. A kibocsátás a földgáz használatával csökkent, de ma újra nő. CO, NOx, zaj a közlekedéstől függ: az érték a fűtési sokszorosa. Szerves oldószer, szervetlen savak, nehézfémek emissziója kicsi. Az ólom kibocsátás megszűnt. A termőföld 86-88%-a, az erdők negyede magántulajdonú. Változatos felszínű, a viszonylagos zavartalanság miatt országosan kiemelkedő biodiverzitású terület (a hazai védett növény- és állatfajok 47%-a él a Bakonyban). Az erdősültség magas, főként bükkösök. A területen két tájvédelmi körzet és több természetvédelmi terület van; nagy része tájképvédelmi övezet, ill. az országos ökológiai hálózat része. A térséget hat Natura 2000-es terület fedi le vagy érinti. Ezek tükrében a helyi közösség területe természetvédelmi szempontból országos viszonylatban is különleges adottságokkal rendelkezik. Kevés felszíni víz, nagy felszín alatti ivóvízkincs. Kiemelten érzékeny terület. Pontszerű szennyezés: állattartó telepek, szennyvíztisztítóval vagy jó technológiával nem bíró települések. A diffúz szennyezés csökkent, de a talajban, rétegvizekben akkumulálódott szennyezés sokáig jelen lesz. A szélsőséges jelenségek gyakorisága nő. 0,5-0,8 Celsius fokkal nőtt a felszíni hőmérséklet. Várható a csapadék és a fagyos napok számának csökkenése. A megújuló energia, a szél- és napenergia, biogáz és komposztálás, csapadékvíz hasznosítás lehetősége adott. Erdőgazdaság a legnagyobb "tájhasználó". Jelentős része erősen lejtős. A szántók 1/5-e, legelők 40%-a hegyes-dombos területű. Ezért erős, akár 70 %- os az erózió, melyet a gyakori felhőszakadások növelnek. A mélyebb területek termékenyek. Káros a helytelen erdőgazdálkodás, a tarvágás. Ez jórészt visszaszorult, a természetes felújítás a talajt is kíméli. Nagy károkozó az illegális terepmotorozás. A termelő szféra hulladéka termeléscsökkenés és új technológiák miatt apadt. A települési hulladék nő, hasznosítása kevés. Sok az illegális hulladéklerakó, melyek esztétikai, víz- és talajszennyezési források. A lakossági fűtésből származik az SO2, a korom, a nem toxikus por. A kibocsátás a földgáz használatával csökkent, de ma újra nő. CO, NOx, zaj a közlekedéstől függ: az érték a fűtési sokszorosa. Szerves oldószer, szervetlen savak, nehézfémek emissziója kicsi. Az ólom kibocsátás megszűnt. A termőföld 86-88%-a, az erdők negyede magántulajdonú. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

12 11 A földhasználat átalakult, elvált a tulajdontól. Jellemző a mező- és erdőgazdálkodás, a még jelentős, de strukturálisan átalakult bányászat. A szénkitermelés megszűnt, a bauxité csökkent, de nőtt az építő- alapanyagok kitermelése. Jellemző az ésszerűtlen elaprózottság, bár az erdőterületeken kevésbé. Az állami tulajdon aránya magas. A földhasználat az erdő- és mezőgazdasághoz kapcsolódik. A régi nagyüzemek utódai bérlők, jelentős részük a kevés bérelhető terület miatt „föld nélkül” gazdálkodik, állattenyésztéssel, szolgáltatással foglalkozik. A földhasználat átalakult, elvált a tulajdontól. Jellemző a mező- és erdőgazdálkodás, a még jelentős, de strukturálisan átalakult bányászat. A szénkitermelés megszűnt, a bauxité csökkent, de nőtt az építő- alapanyagok kitermelése. Jellemző az ésszerűtlen elaprózottság, bár az erdőterületeken kevésbé. Az állami tulajdon aránya magas. A földhasználat az erdő- és mezőgazdasághoz kapcsolódik. A régi nagyüzemek utódai bérlők, jelentős részük a kevés bérelhető terület miatt „föld nélkül” gazdálkodik, állattenyésztéssel, szolgáltatással foglalkozik. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

13 12 Lókút a Bakony második legmagasabban fekvő települése, a Kis-Papod lábánál, szép természeti környezetben fekszik. Közel három évszázada lakott hely. A XVIII. század közepén először szlovákokat telepítettek be, majd a XIX.századra teljesen elnémetesedett. Sváb hagyományait ma is erősen őrzi, külföldön élő egykori lakóival kapcsolatokat tart fenn, újabban Németországból betelepült lakosai is vannak. 1992-ig Zirc, mint térségi központ felől zsáktelepülés volt. Ekkor burkolt út létesült közte és a szomszédságában fekvő Hárskút között, így közvetlen összeköttetés jött létre a 8. sz. főút felé is. A lakosság száma a pozitív vándorlási egyenleg ellenére lassan csökkenő, jelenleg a térségben a harmadik legalacsonyabb. Munkaalkalmat a viszonylag közeli (10 km) térségi székhely, a mező- és erdőgazdálkodás, a közszolgáltatások, és csekély számú mikrovállalkozás nyújtanak. Bár a munkanélküliségi arány alapján jelenleg a térségi települések legjobb egyharmadába tartozik (a jelentős arányban nyugdíjas korú miatt), de a legutóbbi időkig a magasak közé tartozott. A gazdasági aktivitás a munkaképes korú lakosság körében 48%. Az egy állandó lakosra eső jövedelem a harmadik legalacsonyabb a térségben, a szociális segélyben részesülők száma a legmagasabb. A lakosság életkori összetétele nagyon kedvezőtlen, a 60 év felettiek száma két és félszerese a 15 év alattiakénak. Az érettségivel vagy magasabb végzettséggel rendelkezők aránya 10%, a térségben a harmadik legalacsonyabb. A zárt szennyvízhálózat kivételével minden közszolgáltatás rendelkezésre áll. Közoktatási kötelező feladatát intézményfenntartó társulás keretében oldja meg. Az óvodai nevelés és az 1-4. osztályos oktatás helyben, az 5-8. osztályos oktatás Zircen kerül megszervezésre. A családsegítő, házi gondozó és gyermekjóléti szolgálat ugyancsak térségi társulás keretében áll rendelkezésre. Háziorvosi szolgálat helyben van, egyéb egészségügyi ellátás Zircen. A település legnagyobb problémája a megyeszékhelytől való távolság, és legnagyobb lehetőségnek a települést a 82. Lókút a Bakony második legmagasabban fekvő települése, a Kis-Papod lábánál, szép természeti környezetben fekszik. Közel három évszázada lakott hely. A XVIII. század közepén először szlovákokat telepítettek be, majd a XIX.századra teljesen elnémetesedett. Sváb hagyományait ma is erősen őrzi, külföldön élő egykori lakóival kapcsolatokat tart fenn, újabban Németországból betelepült lakosai is vannak. 1992-ig Zirc, mint térségi központ felől zsáktelepülés volt. Ekkor burkolt út létesült közte és a szomszédságában fekvő Hárskút között, így közvetlen összeköttetés jött létre a 8. sz. főút felé is. A lakosság száma a pozitív vándorlási egyenleg ellenére lassan csökkenő, jelenleg a térségben a harmadik legalacsonyabb. Munkaalkalmat a viszonylag közeli (10 km) térségi székhely, a mező- és erdőgazdálkodás, a közszolgáltatások, és csekély számú mikrovállalkozás nyújtanak. Bár a munkanélküliségi arány alapján jelenleg a térségi települések legjobb egyharmadába tartozik (a jelentős arányban nyugdíjas korú miatt), de a legutóbbi időkig a magasak közé tartozott. A gazdasági aktivitás a munkaképes korú lakosság körében 48%. Az egy állandó lakosra eső jövedelem a harmadik legalacsonyabb a térségben, a szociális segélyben részesülők száma a legmagasabb. A lakosság életkori összetétele nagyon kedvezőtlen, a 60 év felettiek száma két és félszerese a 15 év alattiakénak. Az érettségivel vagy magasabb végzettséggel rendelkezők aránya 10%, a térségben a harmadik legalacsonyabb. A zárt szennyvízhálózat kivételével minden közszolgáltatás rendelkezésre áll. Közoktatási kötelező feladatát intézményfenntartó társulás keretében oldja meg. Az óvodai nevelés és az 1-4. osztályos oktatás helyben, az 5-8. osztályos oktatás Zircen kerül megszervezésre. A családsegítő, házi gondozó és gyermekjóléti szolgálat ugyancsak térségi társulás keretében áll rendelkezésre. Háziorvosi szolgálat helyben van, egyéb egészségügyi ellátás Zircen. A település legnagyobb problémája a megyeszékhelytől való távolság, és legnagyobb lehetőségnek a települést a 82. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2

14 13 sz. főúttal összekötő útszakasz megépítését tekinti. Fontos közösségi cél a faluközpont felújítása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

17 16 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 20%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 9% 11% 20% 6% 8% 16% 8% 0% 18% 4%

18 17 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 49%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 6% 49% 9% 3% 7% 3% 2% 15% 7% 1% Egyéb tevékenység 0%

19 18 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 4.7%, ami 0.5 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 4.7% ▪Változás 2003-hoz képest 0.5 százalékpont

20 19 1990 óta a foglalkoztatottsági viszonyok nagyban átrendeződtek, a foglalkoztatottak számának fokozatos csökkenése mellett megjelentek a munkanélküliek, és emelkedett az inaktív népesség száma is. A térségben élő álláskeresők száma 2007-ben 1 228 fő, arányuk a munkavállaló korú népességen belül 4,25% 2003-hoz képes 0,87%-os a csökkenés. A munkanélküliségi ráta Zirc kistérségben a legmagasabb, 5,21%, majd a Veszprém kistérség 4,50% és a legalacsonyabb a móri kistérségben mutatkozik 3,24%. A regisztrált munkanélküliségi mutató a legmagasabb Bakonyoszlopon 10,31%, Cseszneken 7,62%, a legalacsonyabb Fehérvárcsurgó 2,32%, Kincsesbánya 2,47%, Bánd 2,70%, Mór 2,83%. Jelentős emelkedés mutatkozik a munkanélküliek arányában a 2003 évhez viszonyítva Bakonybél, Bakonyoszlop, Csesznek és Herend településeken. Legnagyobb mértékben csökkent a munkanélküliek száma Lókúton. A térség 29 településéből 10 településen csökkenés, 18 településen növekedés mutatkozik a 2003.évhez viszonyítva. Az önkormányzatok a munkanélkülieket közcélú foglalkoztatásban részesítik. Számukra önkormányzati közmunkát, közhasznú szolgáltatást és közcélú foglalkoztatást biztosítanak. Az ebben részesülők száma a térségben 83 fő, mely a munkanélküliek 6,61%-a. A közhasznú munkában a zirci kistérségben 47 fő, (6,78%) a móri kistérségben 16 fő, (5,49%) a veszprémi kistérségben 20 fő (7,38%) vesz részt. Az önkormányzatok által rendszeres szociális segélyben részesítettek száma a térség területén 219 fő, amely a regisztrált munkanélküliek számának 17,45%-a, 40 pont emelkedés mutatkozik a 2003. évhez viszonyítva. A térség önkormányzataitól rendszeres gyermekvédelmi támogatást a családok 1 839 gyermek után igényelnek. Magas a szociális-kulturális szempontból hátrányos helyzetben élő családok, az emiatt veszélyeztetett gyermekek száma. A térség munkahely-teremtési gondokkal küzd, a foglalkoztatási lehetőségek meglehetősen szűkek. 1990 óta a foglalkoztatottsági viszonyok nagyban átrendeződtek, a foglalkoztatottak számának fokozatos csökkenése mellett megjelentek a munkanélküliek, és emelkedett az inaktív népesség száma is. A térségben élő álláskeresők száma 2007-ben 1 228 fő, arányuk a munkavállaló korú népességen belül 4,25% 2003-hoz képes 0,87%-os a csökkenés. A munkanélküliségi ráta Zirc kistérségben a legmagasabb, 5,21%, majd a Veszprém kistérség 4,50% és a legalacsonyabb a móri kistérségben mutatkozik 3,24%. A regisztrált munkanélküliségi mutató a legmagasabb Bakonyoszlopon 10,31%, Cseszneken 7,62%, a legalacsonyabb Fehérvárcsurgó 2,32%, Kincsesbánya 2,47%, Bánd 2,70%, Mór 2,83%. Jelentős emelkedés mutatkozik a munkanélküliek arányában a 2003 évhez viszonyítva Bakonybél, Bakonyoszlop, Csesznek és Herend településeken. Legnagyobb mértékben csökkent a munkanélküliek száma Lókúton. A térség 29 településéből 10 településen csökkenés, 18 településen növekedés mutatkozik a 2003.évhez viszonyítva. Az önkormányzatok a munkanélkülieket közcélú foglalkoztatásban részesítik. Számukra önkormányzati közmunkát, közhasznú szolgáltatást és közcélú foglalkoztatást biztosítanak. Az ebben részesülők száma a térségben 83 fő, mely a munkanélküliek 6,61%-a. A közhasznú munkában a zirci kistérségben 47 fő, (6,78%) a móri kistérségben 16 fő, (5,49%) a veszprémi kistérségben 20 fő (7,38%) vesz részt. Az önkormányzatok által rendszeres szociális segélyben részesítettek száma a térség területén 219 fő, amely a regisztrált munkanélküliek számának 17,45%-a, 40 pont emelkedés mutatkozik a 2003. évhez viszonyítva. A térség önkormányzataitól rendszeres gyermekvédelmi támogatást a családok 1 839 gyermek után igényelnek. Magas a szociális-kulturális szempontból hátrányos helyzetben élő családok, az emiatt veszélyeztetett gyermekek száma. A térség munkahely-teremtési gondokkal küzd, a foglalkoztatási lehetőségek meglehetősen szűkek. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

21 20 Különösen hátrányos helyzetben vannak a kistelepüléseken élő családos nők. A korábban megszűnt üzemek és a munkaerő-leépítések folyamatosan újratermelik a munkanélküliséget. A térségben foglalkoztatottak 50%-a a bányászat, a feldolgozóipar területén dolgozik, ami egyben a legnagyobb vállalkozási szektort is jelenti. 9%-os a kereskedelem területén történő foglalkoztatás. A többi területen 1-8%-os foglalkoztatás mutatkozik. A legalacsonyabb foglalkoztatási szektor a pénzügyi közvetítés (1%) A térség területén nagy az ingázás. A Móri kistérségben a foglalkoztatottak 48%-a ingázik. Arányaiban a legnagyobb az ingázás Nagyveleg lakói esetében, 88%-uk nem a községben dolgozik. Az ingázás célpontjai Mór és Székesfehérvár. A Zirci kistérségben a foglalkoztatottak döntő többsége ingázik, elsősorban Veszprém, Győr irányába. A Veszprémi kistérség a foglalkoztatottság tekintetében Magyarországon az élmezőnyben található. A helyben történő munkavégzés mellett, jelentős az ingázók aránya, amelynek elsődleges célállomásuk Veszprém és a városkörnyéki munkahelyek. (36%). Különösen hátrányos helyzetben vannak a kistelepüléseken élő családos nők. A korábban megszűnt üzemek és a munkaerő-leépítések folyamatosan újratermelik a munkanélküliséget. A térségben foglalkoztatottak 50%-a a bányászat, a feldolgozóipar területén dolgozik, ami egyben a legnagyobb vállalkozási szektort is jelenti. 9%-os a kereskedelem területén történő foglalkoztatás. A többi területen 1-8%-os foglalkoztatás mutatkozik. A legalacsonyabb foglalkoztatási szektor a pénzügyi közvetítés (1%) A térség területén nagy az ingázás. A Móri kistérségben a foglalkoztatottak 48%-a ingázik. Arányaiban a legnagyobb az ingázás Nagyveleg lakói esetében, 88%-uk nem a községben dolgozik. Az ingázás célpontjai Mór és Székesfehérvár. A Zirci kistérségben a foglalkoztatottak döntő többsége ingázik, elsősorban Veszprém, Győr irányába. A Veszprémi kistérség a foglalkoztatottság tekintetében Magyarországon az élmezőnyben található. A helyben történő munkavégzés mellett, jelentős az ingázók aránya, amelynek elsődleges célállomásuk Veszprém és a városkörnyéki munkahelyek. (36%). Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

22 21 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Zirc székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 5 db 4 db 1,911 fő 11% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 11%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

23 22 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Kereskedelem, javítás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Fogl. száma (fő) ▪950 ▪136 ▪135 ▪120 ▪103 Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben ▪Herend ▪Zirc ▪Kincsesbánya ▪Márkó ▪Zirc Főtevékenység ▪2621 Háztartási kerámia gyártása ▪5211 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem ▪4100 Víztermelés, - kezelés, -elosztás ▪6024 Közúti teherszállítás ▪0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Név ▪Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ▪Zirc-COOP Kiskereskedelmi és Szolgáltató Zrt. ▪DRV Zrt. ▪Reál-M Kft. ▪BAKONY-AGRO Termelő, Feldolgozó-, Szolgáltató és Értékesítő Kft. 1 2 3 4 5

24 23 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪101 ▪100 ▪95 ▪86 ▪85 ▪Zirc ▪Isztimér ▪Herend ▪Zirc ▪Balinka ▪2931 Mezőgazdasági traktor gyártása ▪2523 Műanyag építőanyag gyártása ▪0201 Erdőgazdálkodási termék-előállítás ▪1531 Burgonyafeldolgozás ▪0150 Vadgazdálkodás A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪ROBIX HUNGARY Mezőgazdasági Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. Név ▪Verga Rt. ▪CHIO-WOLF Magyarország Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. ▪VADEX Zrt. ▪Fehér Ablak Kft 6 7 8 9 10

25 24 A térség vállalkozásainak száma kicsivel meghaladja a 2300-at, melynek 96 %-a 1-9 főt foglalkoztató vállalkozás. A 10 legnagyobb foglalkoztató 85-950 főt foglalkoztat. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 6 %, az iparban 55 %, a szolgáltatásokban 39%. A térség ipar- központúságát jellemzően a nagyobb városok ipari dominanciája okozza, de a korábban szintén jelentős ipari múlttal rendelkező települések ipari foglalkoztatotti aránya is erősíti ezt a megállapítást (pl. Kincsesbánya). A térség gazdasági szerkezetváltása részben megtörtént, de a mezőgazdaság még mindig fontos szerepet tölt be a kisebb településeken, csak úgy, mint az erdészeti és faipari vállalkozások. A három kistérségről általánosan elmondható, hogy a vállalkozók innovatívak, kitartóak, új technológiák iránt érdeklődőek. A vállalkozók céljai között szerepel új technológiák bevezetése, új termékek előállítása. A munkaerőre jellemző, hogy sok jól képzett szakembert találni, nagy részük viszont ingázik a térség nagyobb városaiba, helyben tartásuk nehéz. Az országos főutak közelében fekvő néhány településen a vállalkozások szempontjából az infrastruktúra kialakítása megfelelő, de a többi településen nagyon alacsony szintű. A széles körben végzett felmérés alapján, a vállalkozásokra jellemző, hogy céljaik, elképzeléseik, terveik vannak a jövőre vonatkozólag, viszont a megvalósításuk nagyon lassan halad az alábbiak miatt: - Általános a tőkehiány a termeléshez szükséges forgótőke és a beruházások-fejlesztések tekintetében egyaránt. - A termelő vállalkozások legnagyobb részének termékei alacsony feldolgozottsági szintűek, a tőkehiány, piaci- management ismeretek, információ és a korszerűbb termelési formák alkalmazásának hiánya miatt. - Egyre magasabb energiaköltségek. - A gazdasági szereplők piacra jutásának alacsony a szervezettségi szintje, az együttműködés szinte teljesen hiányzik. A térség vállalkozásainak száma kicsivel meghaladja a 2300-at, melynek 96 %-a 1-9 főt foglalkoztató vállalkozás. A 10 legnagyobb foglalkoztató 85-950 főt foglalkoztat. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 6 %, az iparban 55 %, a szolgáltatásokban 39%. A térség ipar- központúságát jellemzően a nagyobb városok ipari dominanciája okozza, de a korábban szintén jelentős ipari múlttal rendelkező települések ipari foglalkoztatotti aránya is erősíti ezt a megállapítást (pl. Kincsesbánya). A térség gazdasági szerkezetváltása részben megtörtént, de a mezőgazdaság még mindig fontos szerepet tölt be a kisebb településeken, csak úgy, mint az erdészeti és faipari vállalkozások. A három kistérségről általánosan elmondható, hogy a vállalkozók innovatívak, kitartóak, új technológiák iránt érdeklődőek. A vállalkozók céljai között szerepel új technológiák bevezetése, új termékek előállítása. A munkaerőre jellemző, hogy sok jól képzett szakembert találni, nagy részük viszont ingázik a térség nagyobb városaiba, helyben tartásuk nehéz. Az országos főutak közelében fekvő néhány településen a vállalkozások szempontjából az infrastruktúra kialakítása megfelelő, de a többi településen nagyon alacsony szintű. A széles körben végzett felmérés alapján, a vállalkozásokra jellemző, hogy céljaik, elképzeléseik, terveik vannak a jövőre vonatkozólag, viszont a megvalósításuk nagyon lassan halad az alábbiak miatt: - Általános a tőkehiány a termeléshez szükséges forgótőke és a beruházások-fejlesztések tekintetében egyaránt. - A termelő vállalkozások legnagyobb részének termékei alacsony feldolgozottsági szintűek, a tőkehiány, piaci- management ismeretek, információ és a korszerűbb termelési formák alkalmazásának hiánya miatt. - Egyre magasabb energiaköltségek. - A gazdasági szereplők piacra jutásának alacsony a szervezettségi szintje, az együttműködés szinte teljesen hiányzik. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

26 25 - A helyi fizetőképes kereslet csökken. - Kevés a fejlett infrastruktúrával rendelkező ipari terület. A mezőgazdaságban a foglalkoztatottak téli munkalehetőségeinek szintje alacsony, a termőterületek általánosan gyenge minőségűek. Nagy kihívást jelentenek a várható globális felmelegedés káros hatásai. A vállalkozók céljai között szerepel a környezetkímélő termesztési technológiák, biogazdálkodás, gyógynövény termesztés, az ökogazdálkodásra alkalmas új növényfajták nemesítése és terjesztése, a bio-, helyi termékek előállítása, állattartás növelése, illetve a turisztikai infrastruktúra kiépítése, fejlesztése. A korszerű, hatékony, termelési és feldolgozási technológiák alkalmazása, együtt a piacra jutást segítő, térségi marketing termelői és kereskedelmi szervezetek létrehozásával egyre erősebben megfogalmazott igény. Az alternatív energia felhasználásra irányuló igények magasak, különös tekintettel a korszerű biomassza fűtési, napkollektoros, napelemes rendszerekre nagy a kereslet a lakosság, a közintézmények és a vállalkozások között, de elterjedésüket gátolja magas beruházási költségük. - A helyi fizetőképes kereslet csökken. - Kevés a fejlett infrastruktúrával rendelkező ipari terület. A mezőgazdaságban a foglalkoztatottak téli munkalehetőségeinek szintje alacsony, a termőterületek általánosan gyenge minőségűek. Nagy kihívást jelentenek a várható globális felmelegedés káros hatásai. A vállalkozók céljai között szerepel a környezetkímélő termesztési technológiák, biogazdálkodás, gyógynövény termesztés, az ökogazdálkodásra alkalmas új növényfajták nemesítése és terjesztése, a bio-, helyi termékek előállítása, állattartás növelése, illetve a turisztikai infrastruktúra kiépítése, fejlesztése. A korszerű, hatékony, termelési és feldolgozási technológiák alkalmazása, együtt a piacra jutást segítő, térségi marketing termelői és kereskedelmi szervezetek létrehozásával egyre erősebben megfogalmazott igény. Az alternatív energia felhasználásra irányuló igények magasak, különös tekintettel a korszerű biomassza fűtési, napkollektoros, napelemes rendszerekre nagy a kereslet a lakosság, a közintézmények és a vállalkozások között, de elterjedésüket gátolja magas beruházási költségük. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

27 26 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység37 Vallással kapcsolatos tevékenység5 Sporttal kapcsolatos tevékenység29 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység43 Oktatással kapcsolatos tevékenység27 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 2 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 3 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 16 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 9 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 4 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 23 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 4 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 0 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 10 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 0 Nemzetközi kapcsolatok5 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 8 Politikai tevékenység2 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

28 27 A térség szervezeteinek munkáját a rugalmasság, az informális kapcsolatok dominanciája, idealizmus jellemzik. A társadalmi problémák iránti érzékenység, a nyitottság és a tolerancia bürokráciamentes tevékenységük alapértékeinek számítanak. A térség gazdasági, munkaerő-piaci kiszolgáltatottsága, az egyén szükségleteinek hierarchiáján való nehezebb magasabb szintre jutása miatt a szervezeteknek külön gondot kell fordítaniuk az szociokulturális animációra, melynek elsődleges feladata az érdekek felismertetése, a szükségleteket igénnyé alakítsa, és azok közösségben történő megvalósításának segítése. A lakosság önszerveződési aktivitásának fokozódása a településeken hiánypótló, innovatív szerep töltenek be, és ma már egy rendkívül heterogén összetételű, társadalmi támogatottsággal bíró önálló non-profit (civil) szektort alkotnak. A legdominánsabb tevékenységi terület a szabadidő szervezésének felvállalása – a térség 227 szervezetéből 43 végez ilyen jellegű tevékenységet -, és a kultúrával kapcsolatos feladatokat ellátása (37). Mindkét tevékenység szervezésénél gondot fordítanak a helyi és a társadalmi igények összehangolására, jelentős közösségszervező, hagyományőrző hatással és turisztikai vonzerővel rendelkeznek. Programjaikat a rendszeresség és a magas színvonal jellemzi. Magas számban találhatók még a sporttal (29), oktatással (27) foglalkozó szervezetek is, továbbá meghatározó a településfejlesztéssel, lakásüggyel foglalkozók (23) és a szociális ellátásban (16) résztvevő szervezetek száma. Ez utóbbi szervezetekre komoly feladat vár a térségben növekvő számú hátrányos helyzetű személyek, családok segítésében, az általános életviteli tudatformálásban. Alacsony viszont a polgár-, vagyonvédelem (9), környezetvédelem (4), a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés (4), egészségügy (3), terén szerepet vállalók aránya. A szervezetek az általuk meghatározott célok eléréséhez megfelelő problémameglátással és szakmai tudással rendelkeznek, de anyagi lehetőségeik meglehetősen csekélyek. Az ún. belső források (alaptevékenységből, gazdálkodási tevékenységből származó bevétel, tagdíj stb.) aránya nem meghatározó. Pénzeszközeiknek döntő része külső forrásokból fakad, lehetőségeik nagy mértékben külső tényezők döntéseitől függnek, ami még inkább esetlegessé teszi a működésüket és autonómiájuk csökkenéséhez vezethet. A térség szervezeteinek munkáját a rugalmasság, az informális kapcsolatok dominanciája, idealizmus jellemzik. A társadalmi problémák iránti érzékenység, a nyitottság és a tolerancia bürokráciamentes tevékenységük alapértékeinek számítanak. A térség gazdasági, munkaerő-piaci kiszolgáltatottsága, az egyén szükségleteinek hierarchiáján való nehezebb magasabb szintre jutása miatt a szervezeteknek külön gondot kell fordítaniuk az szociokulturális animációra, melynek elsődleges feladata az érdekek felismertetése, a szükségleteket igénnyé alakítsa, és azok közösségben történő megvalósításának segítése. A lakosság önszerveződési aktivitásának fokozódása a településeken hiánypótló, innovatív szerep töltenek be, és ma már egy rendkívül heterogén összetételű, társadalmi támogatottsággal bíró önálló non-profit (civil) szektort alkotnak. A legdominánsabb tevékenységi terület a szabadidő szervezésének felvállalása – a térség 227 szervezetéből 43 végez ilyen jellegű tevékenységet -, és a kultúrával kapcsolatos feladatokat ellátása (37). Mindkét tevékenység szervezésénél gondot fordítanak a helyi és a társadalmi igények összehangolására, jelentős közösségszervező, hagyományőrző hatással és turisztikai vonzerővel rendelkeznek. Programjaikat a rendszeresség és a magas színvonal jellemzi. Magas számban találhatók még a sporttal (29), oktatással (27) foglalkozó szervezetek is, továbbá meghatározó a településfejlesztéssel, lakásüggyel foglalkozók (23) és a szociális ellátásban (16) résztvevő szervezetek száma. Ez utóbbi szervezetekre komoly feladat vár a térségben növekvő számú hátrányos helyzetű személyek, családok segítésében, az általános életviteli tudatformálásban. Alacsony viszont a polgár-, vagyonvédelem (9), környezetvédelem (4), a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés (4), egészségügy (3), terén szerepet vállalók aránya. A szervezetek az általuk meghatározott célok eléréséhez megfelelő problémameglátással és szakmai tudással rendelkeznek, de anyagi lehetőségeik meglehetősen csekélyek. Az ún. belső források (alaptevékenységből, gazdálkodási tevékenységből származó bevétel, tagdíj stb.) aránya nem meghatározó. Pénzeszközeiknek döntő része külső forrásokból fakad, lehetőségeik nagy mértékben külső tényezők döntéseitől függnek, ami még inkább esetlegessé teszi a működésüket és autonómiájuk csökkenéséhez vezethet. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

29 28 A non-profit szféra hatékonyabb működése érdekében hálózati formában működő tanácsadó és érdekvédelmi fórum alakult, mely a lakosság, a civil szervezetek és az önkormányzat közötti együttműködést, a valamint a szervezetek erőforrásainak fejlesztését hivatott segíteni. A vidékfejlesztésre önálló non-profit szervezet alakult. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 200 fővel csökkent, ami arányosítva 0%-os csökkenést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 200 fővel csökkent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 0%-kal csökkent Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 44,00343,88643,86243,90343,803 -117-24 41-100

31 30 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 65%, ami 5 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 3% 65% 19% 10% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

32 31 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 1% 12% 5% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 9% 31% 9% 5% 22% 9% 26% 12% 10% 17%

33 32 A térségben 29 település található, a népességszám 43 803 fő. A városok száma három, Herend és Zirc 10 838 fő lakosságszámmal; Mór város három külterületi településrészével van jelen a térségben. Az öt legnépesebb település Zirc 7 260 fő, Bodajk 4 216 fő, Herend 3 578 fő, Bakonycsernye 3 188 fő, Szentgál 2 938 fő lakossal. A legkisebb népességű település Pénzesgyőr (Zirc kistérség, 363 fő), illetve Mór külterületén Árki puszta, Timár puszta és Felsődobos (Mór kistérség, együttes lakosságszám 297 fő). Zirc kistérségben a 16 település közül 10 község lakosságszáma 1000 fő alatt van, 5 község 1000-2000 fő közötti. Mór kistérségben a 8 település közül 3 község 1000 fő alatti, 2 község 1-2000 fő közötti, 1 község és 1 nagyközség 3000 fő feletti. Veszprém kistérségben az 5 település közül 2 község 1000 fő alatt, 1 község 1- 2000 fő közötti, 1 község 2000 fő feletti. Az összlakosság korösszetételét tekintve megállapítható, hogy a térségben az 59 éven felüliek aránya (19%) magasabb, mint a 15 éven aluliak aránya (15%). A 15-59 év közöttiek aránya pedig több mint az összlakosság fele, 65%, amely 5%-kal magasabb az országos átlagnál. Zirc kistérségben három településen nem éri el ezt az átlagot: Pénzesgyőr 59%, Bakonyoszlop 56%, Lókút 54%. A többi településen az országos átlagot eléri, vagy meghaladja. A térség lakossága kor szerinti megoszlás tekintetében az országos átlaghoz viszonyítva változó képet mutat. 0-5 éves korig megegyezik az országos átlaggal, a 6-14 éves korosztály (10%) viszont elmarad az országos átlagtól (13%). Az 59 év feletti lakosok száma 8 454 fő (19%), mely az országos átlagot (21%) egyik térségben sem éri el. A térség 3 településén –Lókút 33%, Bakonyoszlop 27%, Pénzesgyőr 26% - viszont jóval magasabb az országos átlagnál. A térség vándorlási különbözete összességében negatív. Magas az elvándorlási arány Zirc kistérség egyes településein. A népességfogyás viszont ezeken a településeken sem nagyobb, mint a többin. A lakosság iskolai végzettségét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a legmagasabb az általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma. A térségben 29 település található, a népességszám 43 803 fő. A városok száma három, Herend és Zirc 10 838 fő lakosságszámmal; Mór város három külterületi településrészével van jelen a térségben. Az öt legnépesebb település Zirc 7 260 fő, Bodajk 4 216 fő, Herend 3 578 fő, Bakonycsernye 3 188 fő, Szentgál 2 938 fő lakossal. A legkisebb népességű település Pénzesgyőr (Zirc kistérség, 363 fő), illetve Mór külterületén Árki puszta, Timár puszta és Felsődobos (Mór kistérség, együttes lakosságszám 297 fő). Zirc kistérségben a 16 település közül 10 község lakosságszáma 1000 fő alatt van, 5 község 1000-2000 fő közötti. Mór kistérségben a 8 település közül 3 község 1000 fő alatti, 2 község 1-2000 fő közötti, 1 község és 1 nagyközség 3000 fő feletti. Veszprém kistérségben az 5 település közül 2 község 1000 fő alatt, 1 község 1- 2000 fő közötti, 1 község 2000 fő feletti. Az összlakosság korösszetételét tekintve megállapítható, hogy a térségben az 59 éven felüliek aránya (19%) magasabb, mint a 15 éven aluliak aránya (15%). A 15-59 év közöttiek aránya pedig több mint az összlakosság fele, 65%, amely 5%-kal magasabb az országos átlagnál. Zirc kistérségben három településen nem éri el ezt az átlagot: Pénzesgyőr 59%, Bakonyoszlop 56%, Lókút 54%. A többi településen az országos átlagot eléri, vagy meghaladja. A térség lakossága kor szerinti megoszlás tekintetében az országos átlaghoz viszonyítva változó képet mutat. 0-5 éves korig megegyezik az országos átlaggal, a 6-14 éves korosztály (10%) viszont elmarad az országos átlagtól (13%). Az 59 év feletti lakosok száma 8 454 fő (19%), mely az országos átlagot (21%) egyik térségben sem éri el. A térség 3 településén –Lókút 33%, Bakonyoszlop 27%, Pénzesgyőr 26% - viszont jóval magasabb az országos átlagnál. A térség vándorlási különbözete összességében negatív. Magas az elvándorlási arány Zirc kistérség egyes településein. A népességfogyás viszont ezeken a településeken sem nagyobb, mint a többin. A lakosság iskolai végzettségét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a legmagasabb az általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/2

34 33 Ez az összlakosság 31%-a. A magas arány mindhárom térségre jellemző, és meghaladja az országos átlagot, ami 26%. A lakosság 1% nem rendelkezik általános iskolával, ami nem éri el az országos átlagot (2%). A középiskolai végzettséggel rendelkezők aránya átlagosan 2%-kal elmarad az országos átlagtól. Az egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezők száma szinte minden településen alacsony, az össz-lakosság 5 %-a. (országos átlag 12%). Kivételt képez Zirc város, ahol ez az arány (10%) megközelíti az országos átlagot. A térség településein jelen van a német (Isztimér, Mór, Balinka, Herend, Hárskút, Bánd, Márkó, Lókút, Nagyesztergár, Porva, Zirc) és a szlovák (Bakonycsernye, Szápár) nemzetiség is, és szinte minden településen elszórtan romák is élnek, telepszerűen Mór külterületen. Ez az összlakosság 31%-a. A magas arány mindhárom térségre jellemző, és meghaladja az országos átlagot, ami 26%. A lakosság 1% nem rendelkezik általános iskolával, ami nem éri el az országos átlagot (2%). A középiskolai végzettséggel rendelkezők aránya átlagosan 2%-kal elmarad az országos átlagtól. Az egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezők száma szinte minden településen alacsony, az össz-lakosság 5 %-a. (országos átlag 12%). Kivételt képez Zirc város, ahol ez az arány (10%) megközelíti az országos átlagot. A térség településein jelen van a német (Isztimér, Mór, Balinka, Herend, Hárskút, Bánd, Márkó, Lókút, Nagyesztergár, Porva, Zirc) és a szlovák (Bakonycsernye, Szápár) nemzetiség is, és szinte minden településen elszórtan romák is élnek, telepszerűen Mór külterületen. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 2/2

35 34 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 0 3 0 26 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 0% 10% 0% 90% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

36 35 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Kikötő ▪Repülőtér ▪EUROVELO kerékpárút Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Felnőtt átképzési központ ▪Filmszínház Mozgatórugó alcsoport

37 36 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Szülészeti ellátás Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Ipari kamara ▪Agrárkamara ▪Különleges természet-megőrzési terület Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

38 37 Ipari és lakossági infrastruktúra: A közúti kapcsolatot a térség számára a 8-as, 81-es és 82-es főútvonalak jelentik. Ezek túlterheltek, nagy tranzitforgalmat bonyolítanak, magas a teherforgalom aránya. Egyes térségi települési összekötő utak megépítése régóta tervezett. A közműhálózatok közül az ivóvíz ellátás a leginkább kielégítő, a lakások jelentős része be van kapcsolva a vízhálózatokba. Az ivóvizet elsősorban a helyi karsztvíz lelőhelyekről nyerik. A szennyvíz csatornahálózatok kiépítése, ami a karsztvíz veszélyeztetettsége miatt különösen nagy jelentőségű, nem fejeződött be. A gázhálózat a térség nagyobb részében kiépített, vezetékes telefonnal ellátottsága teljes. A települések szolgáltatási színvonala különösen kistelepüléseken hiányos. A közterületek, közintézmények, közjóléti rendszerek minden településen jelentős fejlesztést igényelnek, mert döntőek a megtartó erő szempontjából. Mezőgazdasági infrastruktúra: Az erdővel borított területeken erdészeti utak húzódnak, amelyek használata engedélyhez kötött. Kívánatos az erdőgazdaságokat bekapcsolni a túraútvonalak kialakításához, bővítéséhez és használatuk kiterjesztéséhez. A mezőgazdasági utakról nincs pontos felmérés, de biztonsággal állítható, hogy minden településen vannak külterületi művelt földek, melyeket legalább mezőgazdasági gépekkel, meg tudnak közelíteni a területek gazdái. Amennyiben ezek az utak helyi vonzerőkhöz is vezetnek, úgy kívánatos megfontolni a turisztikai célú hasznosításukat, és a többfunkciós szerephez igazítani a fejlesztésüket. Turisztikai infrastruktúra: A térség gazdag látnivalókban, és be van kapcsolva országos szintű hálózatokba is. Helyi gyalogos útvonalak több településhez kapcsolódnak. Kerékpár útvonal hálózattal, kijelölt lovas útvonalakkal nem rendelkezik a térség, azonban a bakancsos turistákhoz hasonlóan a földutakon vagy erdei utakon el tudnak jutni a főbb látnivalókhoz. A szolgáltatások közül a lakossági alapellátás mellett a vendégeket is érintő ellátás emelhető ki. Az éttermek és más vendéglátóhelyek tekintetében nem kielégítő a szolgáltatási hálózat kiterjedése és színvonala sem, habár a frekventáltabb településeken magas színvonalú, egész évben működő vendéglátóhelyek várják a látogatókat. Ipari és lakossági infrastruktúra: A közúti kapcsolatot a térség számára a 8-as, 81-es és 82-es főútvonalak jelentik. Ezek túlterheltek, nagy tranzitforgalmat bonyolítanak, magas a teherforgalom aránya. Egyes térségi települési összekötő utak megépítése régóta tervezett. A közműhálózatok közül az ivóvíz ellátás a leginkább kielégítő, a lakások jelentős része be van kapcsolva a vízhálózatokba. Az ivóvizet elsősorban a helyi karsztvíz lelőhelyekről nyerik. A szennyvíz csatornahálózatok kiépítése, ami a karsztvíz veszélyeztetettsége miatt különösen nagy jelentőségű, nem fejeződött be. A gázhálózat a térség nagyobb részében kiépített, vezetékes telefonnal ellátottsága teljes. A települések szolgáltatási színvonala különösen kistelepüléseken hiányos. A közterületek, közintézmények, közjóléti rendszerek minden településen jelentős fejlesztést igényelnek, mert döntőek a megtartó erő szempontjából. Mezőgazdasági infrastruktúra: Az erdővel borított területeken erdészeti utak húzódnak, amelyek használata engedélyhez kötött. Kívánatos az erdőgazdaságokat bekapcsolni a túraútvonalak kialakításához, bővítéséhez és használatuk kiterjesztéséhez. A mezőgazdasági utakról nincs pontos felmérés, de biztonsággal állítható, hogy minden településen vannak külterületi művelt földek, melyeket legalább mezőgazdasági gépekkel, meg tudnak közelíteni a területek gazdái. Amennyiben ezek az utak helyi vonzerőkhöz is vezetnek, úgy kívánatos megfontolni a turisztikai célú hasznosításukat, és a többfunkciós szerephez igazítani a fejlesztésüket. Turisztikai infrastruktúra: A térség gazdag látnivalókban, és be van kapcsolva országos szintű hálózatokba is. Helyi gyalogos útvonalak több településhez kapcsolódnak. Kerékpár útvonal hálózattal, kijelölt lovas útvonalakkal nem rendelkezik a térség, azonban a bakancsos turistákhoz hasonlóan a földutakon vagy erdei utakon el tudnak jutni a főbb látnivalókhoz. A szolgáltatások közül a lakossági alapellátás mellett a vendégeket is érintő ellátás emelhető ki. Az éttermek és más vendéglátóhelyek tekintetében nem kielégítő a szolgáltatási hálózat kiterjedése és színvonala sem, habár a frekventáltabb településeken magas színvonalú, egész évben működő vendéglátóhelyek várják a látogatókat. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/2

39 38 A szálláshelyek száma és minősége hasonlóan szerény: a szállások többsége nyári, turista vagy ifjúsági szálló jellegű, esetleg kemping. Turisztikai információkat a látogatók elsősorban a településekről készült kiadványokból kaphatnak, információs táblával vagy pulttal egy-egy községen találkozhatunk. Terjed az internetes információközlés is, amely kihívásnak minden térségi település igyekszik megfelelni, bemutatva saját értékeit (22 település rendelkezik honlappal). A térség kivételes természeti adottságai, valamint a történelmileg kialakult, gazdag épített örökség veszélyeztetett, állapota miatt nincs megfelelően kihasználva, hiányosak az ismeretek a természetei és kulturális értékekről, elavultak a turisztika üzemeltetés formái. Nincs egységes térségi turizmuskoncepció. A szálláshelyek száma és minősége hasonlóan szerény: a szállások többsége nyári, turista vagy ifjúsági szálló jellegű, esetleg kemping. Turisztikai információkat a látogatók elsősorban a településekről készült kiadványokból kaphatnak, információs táblával vagy pulttal egy-egy községen találkozhatunk. Terjed az internetes információközlés is, amely kihívásnak minden térségi település igyekszik megfelelni, bemutatva saját értékeit (22 település rendelkezik honlappal). A térség kivételes természeti adottságai, valamint a történelmileg kialakult, gazdag épített örökség veszélyeztetett, állapota miatt nincs megfelelően kihasználva, hiányosak az ismeretek a természetei és kulturális értékekről, elavultak a turisztika üzemeltetés formái. Nincs egységes térségi turizmuskoncepció. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 2/2

40 39 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.010.04 0.020.04 74%92% 0.900.74 1.810.68 50%108%

41 40 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 1/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,321 ▪Község▪3,188 ▪Község▪993 ▪Község▪521 ▪Község▪935 ▪Község▪998 ▪Község▪676 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Bakonybél Bakonycsernye Bakonynána Bakonyoszlop Bakonyszentkirály Balinka Bánd Munkanél- küliség (%) ▪6.50% ▪3.47% ▪5.53% ▪10.31% ▪6.55% ▪4.91% ▪2.70% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪489,834 ▪590,897 ▪498,753 ▪387,529 ▪499,096 ▪506,545 ▪682,519 Magas** kat. (db/fő) ▪12.877 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪9.537 ▪0.000 ▪4.168 ▪0.000 ▪0.477 ▪0.000 ▪0.422

42 41 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 2/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Nagyközség▪4,216 ▪Község▪780 ▪Község▪580 ▪Község▪1,970 ▪Község▪1,800 ▪Község▪546 ▪Község▪1,904 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Bodajk Borzavár Csesznek Csetény Dudar Eplény Fehérvárcsurgó Munkanél- küliség (%) ▪3.03% ▪6.09% ▪7.62% ▪3.96% ▪3.26% ▪4.90% ▪2.32% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪636,104 ▪509,479 ▪500,553 ▪565,619 ▪498,932 ▪602,990 ▪637,800 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.751 ▪0.402 Alacsony** kat. (db/fő) ▪1.595 ▪0.571 ▪1.997 ▪0.015 ▪0.267 ▪1.112 ▪0.000

43 42 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 3/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪678 ▪Város▪3,578 ▪Község▪960 ▪Község▪1,550 ▪Község▪488 ▪Község▪1,173 ▪Város▪298 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Hárskút Herend Isztimér Kincsesbánya Lókút Márkó Mór Munkanél- küliség (%) ▪3.07% ▪4.21% ▪3.17% ▪2.47% ▪2.83% ▪3.98% ▪2.83% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪564,299 ▪746,359 ▪663,515 ▪694,118 ▪395,347 ▪757,045 ▪769,206 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.105 ▪0.000 ▪1.609 Alacsony** kat. (db/fő) ▪5.378 ▪0.004 ▪0.000 ▪0.189 ▪0.051 ▪0.061

44 43 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 4/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,254 ▪Község▪686 ▪Község▪1,124 ▪Község▪363 ▪Község▪496 ▪Község▪529 ▪Község▪2,938 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Nagyesztergár Nagyveleg Olaszfalu Pénzesgyőr Porva Szápár Szentgál Munkanél- küliség (%) ▪6.56% ▪5.60% ▪6.57% ▪5.02% ▪5.69% ▪2.91% ▪5.69% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪464,332 ▪608,913 ▪609,259 ▪353,852 ▪433,446 ▪558,644 ▪501,926 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.548 ▪0.000 ▪22.974 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.022 ▪0.000 ▪0.004 ▪0.022 ▪0.653 ▪0.000

45 44 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 5/5 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Város▪7,260 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Zirc Munkanél- küliség (%) ▪4.24% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪665,273 Magas** kat. (db/fő) ▪1.154 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.156

46 45 Települések egy mondatos jellemzése 1/15 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bakonybél ▪„Helyi munkalehetőségek csökkenése, parlag területek növekedése” ▪Bakonycserny e ▪„Utak, járdák rossz állapotban vannak, nincs ipari parknak kijelölt terület.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Mezőgazd. finansz. felt. könnyítése (erdőgazd., biotermelés, integrált term. rendsz. elindítása); tájfenntartás, a környezetvédelem tám. növekedése az EU- ban; oktatás és közösségi összefogás fejl.; helyi hagyományok, tenni akarás a bázis; környezetkímélő, elsősorban faipari vállalkozások letelepedése, a belső közúti feltárás javulása, falusi és természetközeli turizmus fellendítése” ▪„Turisztikai adottságok, kék túra útvonal közelsége”

47 46 Települések egy mondatos jellemzése 2/15 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bakonynána ▪„Helybeli foglalkoztatás hiánya, elsősorban a női munkaerő tekintetében” ▪Bakonyoszlop ▪„Munkahelyek hiánya, alacsonyan képzett szabad helyi munkaerő, rossz közlekedési feltételek” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Szociális, turisztikai illetve sport beruházásokhoz kiválóan alkalmas a rendelkezésre álló terület.” ▪„Háborítatlan helyi környezet, az újonnan kialakításra kerülő 15 db közművesített építési telek”

48 47 Települések egy mondatos jellemzése 3/15 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bakonyszentk irály ▪„Munkahelyek hiánya, alacsonyan képzett szabad helyi munkaerő” ▪Balinka ▪„Pályázati kiírások nem tükrözik a kistelepülések igényeit, problémáit. Belterületi útjaink felújításra szorulnak. Egyik orvosi rendelőnk sem korszerű, nem uniós szabványú. Nincs forrásunk az újonnan kialakítandó utcáink közművesítésére. Egyik településrészünkön az 550 m gyűjtő úton nincs járda, kiépítése biztonségtechnikai szempontból fontos lenne.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Jó közlekedés, háborítatlan természeti környezet” ▪„Új utcák nyitásával megállítható lenne az elvándorlás, segítené a fiatalok helyben tartását, a bevándorlás elősegítését. Új orvosi rendelő építésével, az utak felújításával, a járdaépítéssel javulna a lakosság életminősége, komfort érzete.”

49 48 Települések egy mondatos jellemzése 4/15 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bánd ▪„Csapadékvíz elvezetés” ▪Bodajk ▪„Környező települések népesség- és tőkeelszívó ereje, pozitív környezeti adottságok veszélyeztetettsége” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Turisztikai lehetőségek” ▪„Az idegenforgalmi adottságokban rejlő erő magasabb szintű kihasználása, közösségi élet élénkítése, sport tevékenységre épülő közösségszervezés erősítése”

50 49 Települések egy mondatos jellemzése 5/15 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Borzavár ▪„A munkahelyek számának megtartása vagy növelése” ▪Csesznek ▪„A településen építési telkek egyelőre nincsenek, így a fiatalságot nem tudjuk itthon tartani. Közlekedési utak fejlesztése. Munkahelyek hiánya” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Turisztikai beruházások fejlesztése” ▪„Sok lehetőség van a turizmus fejlesztésében, mely az egész falu lakosságára kiterjedhet. Építési telkek kialakítását kell kezdeményezni.”

51 50 Települések egy mondatos jellemzése 6/15 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Csetény ▪„A lakosság elszegényedése, a belvízelvezetés részbeni hiánya” ▪Dudar ▪„Helyi foglalkoztatás alacsony szintje, női munkaerő foglalkoztatás hiánya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A kastély és a hozzá tartozó park” ▪„Természetes környezet adta turisztikai lehetőség. Turistaútvonalak gyalogtúra, barlangok, vízfolyások, lovasturizmus, vadászat.”

52 51 Települések egy mondatos jellemzése 7/15 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Eplény ▪„A 82-es áthaladó főút forgalmának környezeti hatása kedvezőtlen, egészségügyi és közlekedésbiztonsági kockázatok nagyok. Magas a zajártalom, és a károsanyag-kibocsátása nagy.” ▪Fehérvárcsurg ó ▪„Utak és járdák rossz állapota, amely miatt a lakosság részéről elégedetlenség tapasztalható” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A téli turizmusban kiválóan használható Nordica Skiarena a településen található. Ez az orszég leghosszabb sípályája, infrastrukturális ellátottsága a legnagyobb. Az ország legnagyobb ejtésű pályarészei itt találhatóak.” ▪„Az ALCUFER Kft. beruházásában megvalósuló shredder építése, valamint a Precíz Építőipari Kft. részéről megépítendő szélerőmű park, melynek iparűzési adóbevétele megalapozza az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek finanszírozását.”

53 52 Települések egy mondatos jellemzése 8/15 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Hárskút ▪„A településen átmenő forgalom; elkerülő út megépítése szükséges; a lakosság elöregedése a jellemző; a fiataloknak kevés a szórakozási lehetőség; kevés a vendéglátóipari egység; fekvése miatt télen időnként megközelíthetetlen a település.” ▪Herend ▪„Emelkedő munkanélküliség, foglalkoztatók számának stagnálása” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A település közművekkel való ellátottsága teljes; az önkormányzat a tulajdonában lévő utakat az elmúlt években teljes egészében felújította; a megyeszékhely közelsége a településhez; tiszta levegő, csendes, nyugodt környezet, a közeli erdőkben kirándulási, túrázási lehetőség.” ▪„Idegenforgalom-turizmus”

54 53 Települések egy mondatos jellemzése 9/15 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Isztimér ▪„Zsáktelepülés, elöregedés, rossz közlekedés, leromlott állapotú utak, járdák, közterek” ▪Kincsesbánya ▪„1.Belterület szétszabdaltsága, egyes részek egymástól nagy távolsága. 2.A felhagyott bányaművelés utóhatásai (rendezetlen bányaterületek, süllyedések). 3.Teljes egészében fokozottan védett vízbázisvédelmi területen helyezkedünkk el, a korlátozások, tiltások hátráltatják a fejlesztéseket. 4.Nagy az állami (HM) és bányászattal lefedett területek aránya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Civil szervezetek és önszerveződések összefogása, turizmus fejlesztése, hagyományőrzés, ápolás” ▪„Ipari park-szerű területek mindenképpen alkalmasak a gazdasági élet további fejlesztésére. Rendkívül változatos természeti környezet alkalmas lehet a turizmus fejlesztésére, a felszínre hozott melegvíz adta lehetőségeket ki kell használni.”

55 54 Települések egy mondatos jellemzése 10/15 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Lókút ▪„A várostól való nagy távolság, 30 km. Idő és pénzigényes az utazás. A munkahelyek nem akarnak alkalmazni drága bérlettel utazókat.” ▪Márkó ▪„Szennyvíztisztító” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Ígéretünk van, hogy pályázhatunk a 3 km- es bekötőútra, amely megoldaná a település fő problémáját. Javítaná a népességmegtartó képességét.” ▪„Ipari terület iparral történő betelepítése”

56 55 Települések egy mondatos jellemzése 11/15 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Mór ▪„Közlekedés, távolság, alapvető élelmiszerbolt sincsen” ▪Nagyesztergá r ▪„Purgly Kúria helyreállítása, tervezett szélerőműpark létesítésének elhúzódása” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Turisztikai szempontból erősíteni, erdő léte, telkek kialakítása (Felsődoboson)” ▪„Munkahelyteremtés, bővítés”

57 56 Települések egy mondatos jellemzése 12/15 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nagyveleg ▪„Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, közterületek parkosítása” ▪Olaszfalu ▪„Anyagi források hiánya, pályázatokhoz, egyéb fejlesztésekhez. Fiatalok faluban tartása. Idősödő lakosság.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Turizmus adta lehetőségek kihasználása” ▪„Természeti környezet kedvező állapota. Alapfokú oktatás kiváló minősége.”

58 57 Települések egy mondatos jellemzése 13/15 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Pénzesgyőr ▪„Szennyvíz csatorna hiánya” ▪Porva ▪„Porva gazdasági jelentősége csekély, nem is lehet komolyabb vállalkozás megtelepedésére, mindez a település zsáktelepülési besorolása az oka.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Turisztikai adottságok kihasználása” ▪„A turizmus fejlesztése, a turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása, a falusi turizmus meghonosítása. Vendégcsalogató kulturális programok szervezése.”

59 58 Települések egy mondatos jellemzése 14/15 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szápár ▪„Nincs pénz fejlesztésekre, pályázatokhoz magas önrészt kérnek, melyre nincs fedezet. A falu elöregedett” ▪Szentgál ▪„Az önkormányzat pénzügyi lehetősége kétségbeejtő, fejlesztésre nem jut pénz. Munkahelyi ellátottság nem megfelelő, szükség lenne a munkahely-teremtési lehetőségek kiaknázására. Gyermekek napközbeni ellátásáról való gondoskodás (bölcsőde kialakítása, óvoda bővítése)” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Jó levegő, nyugodt környezet.” ▪„Természeti adottságok kihasználása, általános iskola személyi és tárgyi feltételeinek kiaknázása”

60 59 Települések egy mondatos jellemzése 15/15 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Zirc ▪„Közút-és vasútfejlesztés elmaradása,exportorientált ágazatok hanyatlása, helyi munkaerő kiszolgáltatott a távoli központoknak, az intézményfenntartó képesség gyengül, a zirci kistérség települései Győr-M-S megyéhez csatlakoznak, térségbeli együttműködési hajlam csökken, kisvárosok versenyhátrányba kerülnek az agglomerációkkal szemben, közlekedésfejlesztés elhúzódása” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„8as, 82es főút fejl., veszprémi agglomerálódás/fejl; kapcsolódás az É- dunántúli ipari klaszterekhez; térségi kapcsolatok, gazdasági-turisztikai együttm. erősítése; esportképes term.megjelenése; belföldi turizmus felértékelődése- hegyvidékek felé fordulás; az új iparágak képzett munkaerőt, lakosságot vonzanak, a fejlődő É-dunántúli gazdasági tengelyek közelsége”

61 60 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

62 61 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 7 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 24 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés” ▪„Természet- és környezetvédelem” ▪„Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése” ▪„Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése” ▪„Örökség megőrzése” Fő fejlesztési prioritás ▪„Leszakadók, hátrányos helyzetűek segítése gazdasági potenciál növekedéssel” ▪„Gazdasági, közösségi információ-áramlás, tudás megszerzés, tapasztalatok” 61 4 db 3 db 5 db 2 db 16,950,052 5,797,676 5,379,527 3,408,000 1,185,000 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma 4 db 3 db 514,000 112,480

63 62 ▪Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/7 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése ▪Térségi termékek és szolgáltatások piacra jutásának elősegítése ▪Megújuló energia termelése, felhasználása, biomassza előállítása és tanácsadás Fő fejlesztési prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Allokált forrás (EUR) 7,808,000 5,906,052 276,000 2,960,000

64 63 ▪A természeti örökség védelme Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/7 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Natura 2000 fenntartási-fejlesztési tervek ▪Környezetvédelem Fő fejlesztési prioritás: Természet- és környezetvédelem Allokált forrás (EUR) 77,676 60,000 5,660,000

65 64 ▪Meglevő épületek fejlesztése, funkcióbővítése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/7 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Települési infrastruktúra fejlesztése, településkép javítása ▪Közösségi szolgáltató centrumok kialakítása Fő fejlesztési prioritás: Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése Allokált forrás (EUR) 79,527 3,800,000 1,500,000

66 65 ▪A térség turisztikai szereplőinek összefogását, rendszerben való koordinálását és gyakorlati segítését ellátó szakmai szolgáltatás létrehozása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/7 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Képzés és ismeretterjesztés a versenyképes turisztikai szolgáltatások megvalósításának segítésére ▪A térség turisztikai kínálatának hazai és nemzetközi marketing tevékenysége ▪Új turisztikai termékek létrehozása és meglévők fejlesztése ▪Új turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése és meglévők színvonalának fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése Allokált forrás (EUR) 80,000 40,000 307,000 1,799,000 1,182,000

67 66 ▪Építészeti örökség megőrzése és fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/7 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Kulturális, történelmi és ipartörténeti örökség megőrzése és fejlesztése, nemzetközi együttműködés generálása Fő fejlesztési prioritás: Örökség megőrzése Allokált forrás (EUR) 595,000 590,000

68 67 ▪Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/7 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Társadalmi-kulturális-egészségügyi hátrányok csökkentése, emberi erőforrás fejlesztése ▪A család jó működését és annak feltételeit biztosító térségi projektek támogatása ▪A halmozódó női szerepeknek való megfelelés támogatása Fő fejlesztési prioritás: Leszakadók, hátrányos helyzetűek segítése gazdasági potenciál növekedéssel Allokált forrás (EUR) 80,000 62,000 264,000 108,000

69 68 ▪Gazdasági szereplőkre vonatkozó képzési és tájékoztatási feladatok Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 7/7 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Készségek elsajátítása, ösztönzés és helyi vidékfejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása ▪Térségi közösségépítést segítő adatbázis és felület létrehozása Fő fejlesztési prioritás: Gazdasági, közösségi információ-áramlás, tudás megszerzés, tapasztalatok Allokált forrás (EUR) 60,000 28,480 24,000

70 69 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

71 70 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 9% 11% 20% 6% 8% 16% 8% 0% 18% 4% 7% 58% 10% 3% 8% 3% 2% 0% 8% 1% 30% 50% 10% 0% 10% 0% 31% 14% 7% 14% 0% 21% 14% 0% 27% 36% 0% 18% 0% 18% 0%

72 71 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” ▪„Támogatás nyújtása a következő tevékenységekre: eszközbeszerzés, épületfejlesztés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés; minőségbiztosítási rendszer létrehozása; szakértői, tanácsadói szolgáltatások igénybe vétele; marketing tevékenység; vállalkozás indításának támogatása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Létrejön egy olyan, a helyi adottságokra, igényekre és humán kapacitásra épülő vállalkozói szféra, amely a helyben történő foglalkoztatást is magasabb szinten képes lehetővé tenni. A 35 vállalkozás támogatásával és 15 vállalkozás létrehozásával 21 új munkahelyet teremtünk, és 20 munkahelyet tartunk meg. A vállalkozások hozzáadott értéke nő. Az önkormányzatok iparűzési adóbevétele is növekszik. Ez fenntartható gazdasági fejlődést eredményez, a vidéki térségek szociális és gazdasági hátrányát csökkenti.”

73 2 72 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” ▪„Mikro- és kisvállalkozásoknál támogatjuk az innovatív technológiák adaptációjához kapcsolódó beruházásokat, a nemzetköziesedéséhez kapcsolódó fejlesztéseket; beszállítói státusszal rendelkező vagy azzá váló vállalkozások fejlesztéseit, gazdaság fenntartható fejlődését biztosító környezetvédelmi (energia-, anyagtakarékos) technológiaváltást megvalósító fejlesztéseket. Elősegítjük a piacra jutást, a a projekthez kapcsolódó HR fejlesztést, tanácsadást. Telephely kapcsolódó kialakítása másik forrásból lehetséges. Kapcsolódik: 24” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„30 db vállalkozás támogatásával összesen 45 fő számára létesül újmunkahely. HR fejlesztés, tanácsadás, nemzetközi piacra jutás, Innovatív beruházás, technológia váltást eredményező beruházás valósul meg. Ezzel a térség gazdasága fejlődik, a munkanélküliség csökken. A lakosság helyben tartása könnyebbé válik.”

74 73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„Egységes, mindenre kiterjedő turisztikai, térségi minőségjelölési rendszer kialakítása, amely a térségi érdekelt szakemberek bevonásával megfogalmazott kritériumok alapján készül el, és hatékonyan jeleníti meg és közvetíti a Bakony turisztikai termék- és szolgáltatáskínálatának minőségét. Minden elemét jel kézikönyv tartalmazza (betűtípus, rajz, szín,stb.) A kritériumoknak való megfelelés esetén, használata kiadványokon, termékeken, stb. kötelező. Kapcsolódik: 28,29,34,35,36,752,756. Térségközi együttműködés kezdeményezve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja, Bakonyalja-Kisalföld Kapuja, Balaton-Felvidéki, Gerence-Marcal- Rába és Somló Környéke, Sokoró-Pannontáj Natúrpark, Somló-Marcalmente-Bakonyalja ACS-okkal.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Az egységes minőségbiztosítási jelölés segítheti a térség turisztikai imázsának kialakítását, ezáltal emeli rangját, értékét és biztonságát, jelentősen segítve a vendégek térségbe vonzását és a térségi termékek külső piacokra jutását. Ez a turizmus minden ágára hatással van. A minőségi és mennyiségi növekedés bevételei nőnek. Az 5. év végére várhatóan 40000-rel fog nőni a vendégéjszakák száma. Az egyéb turisztikai bevétel elérheti a 400 millió Ft-ot, valamint kb. 40 állandó munkahely létesülhet.”

75 ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” 4 ▪„5000 fő alatti településeken nem mezőgazdasági tevékenységű (kivéve fafeldolgozás), működő mikrovállalkozásoknak támogatás nyújtása telephely infrastrukturális fejlesztésében: szennyvíz, út, tűzivíz, úthálózat, elektromos hálózat. Telekhatáron kívüli infrastruktúra fejlesztése is támogatható. Több vállalkozás összefogása, és ha a fejlesztés új munkahelyet teremt, előnyben részesül.Kapcsolódik: 15, 22, 23” ▪„Létrejön 15 szabályosan, előírásoknak megfelelően működő telephely, 5 új munkahely, legalább 5 településen. A vállalkozás működésével együtt járó környezeti terhelés csökken, a vállalkozás gazdaságossága javul. Növekszik a helyben foglalkoztatás. Ez fenntartható gazdasági fejlődést eredményez, a vidéki térségek szociális és gazdasági hátrányát csökkenti.” 74 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

76 75 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„5000 fő feletti vagy városi rangú településeken nem mezőgazdasági tevékenységű (kivéve fafeldolgozás) működő vállalkozásnak támogatás nyújtása telephely infrastrukturális fejlesztésében: szennyvíz, út, tűzivíz, úthálózat, elektromos hálózat. Telekhatáron kívüli infrastruktúra fejlesztése is támogatható. Több vállalkozás összefogása, és ha a fejlesztés új munkahelyet teremt, előnyben részesül.Kapcsolódik: 15, 22, 23” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Létrejön 6 szabályosan, előírásoknak megfelelően működő telephely. A vállalkozás működésével együtt járó környezeti terhelés csökken, a vállalkozás gazdaságossága javul. Növekszik a helyben foglalkoztatás. Ez fenntartható gazdasági fejlődést eredményez, a vidéki térségek szociális és gazdasági hátrányát csökkenti.”

77 ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” 6 ▪„Gyermek és ifjúsági táborok létrehozása, fejlesztése, figyelembe véve a vendégek várható számát, a célcsoportok jellegét.Szempont a környezet és természet védelme, ezáltal a hosszú távon való fenntarthatóság. Olyan pályázókat is támogatunk, akik hálózatba szerveződnek,önálló útvonalat is képezve. Kapcsolódik: 744” ▪„A gyermek és ifjúsági tábor hálózat várhatóan minimum 10 fő állandó valamint legalább ennyi alkalmi munkahelyet teremtenek. A létrehozást követő harmadik évre várható a vendégéjszakák számának legalább 15000-el történő növekedése. A szállás és a kapcsolódó bevételek elérhetik az évi 70-80 millió forintot. A tevékenység jellegéből adódóan jelentős számban megnőhet a nők helyi alkalmazása.” 76 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

78 77 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Egyéb szolgáltatás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„A turisztikai szolgáltatók által létrehozott marketing stratégia alapján, a marketingeszközök fajtáinak és éves ütemezésének elkészítése. A különböző médiumok évenkénti előállítása meghatározott példányszámban és minőségben. Ezek arculata és minősége szigorúan igazodik az egységes térségi arculathoz. A stratégia meghatározza a célközönség elérésének csatornáit. Támogatjuk azt a pályázót, aki rendelkezik a térségi és azon kívüli, érdekelt önkormányzatok 90%-ának képviseleti felhatalmazásával. Kapcsolódik: 33. Térségközi együttműködés kezdeményezve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja, Bakonyalja- Kisalföld Kapuja, Balaton-Felvidéki, Gerence- Marcal-Rába és Somló Környéke, Sokoró- Pannontáj Natúrpark, Somló-Marcalmente- Bakonyalja ACS-okkal.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A várható eredmény egyértelműen a turisztikai forgalomnövekedésből, az itt eltöltött idő növekedéséből és a minőség javulásában mutatható ki. Az 5. év végére 30000 vendégéjszakával nő a forgalom, egyéb turisztikai bevételek 200 millióval nőnek. Ez a tevékenység elengedhetetlen a hosszú távú fenntartható működéshez. Közvetve jelentősen segíti a nők és a fiatalok foglalkoztatását, ezáltal helyben maradásukat.” Szektor

79 ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” 8 ▪„Támogatni kívánjuk falusi vendéglátóhelyek kialakítását és meglévők felújítását, minimum 6 fős férőhelyre és 4 napraforgós minősítésre.” ▪„20 vendéglátóhely jön létre, vagy újul meg. A második évtől kezdve mintegy 1000 vendégéjszaka és egyéb turisztikai bevétel növekedés várható. Az így kivitelezett falusi vendéglátóhely önmagában is vonzerő lehet és hozhat forgalomnövekedést.” 78 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

80 79 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„Helyben gyűjtött és termelt helyi termékek előállításának és marketingjének támogatása. Ez kiterjed a zöldségek, gyümölcsök, gyógynövények, tej és méz feldolgozására, palackozására, kielégítve a helyi keresletet is. A támogatást a helyi őstermelők, mikrovállalkozók csoportjai kapják (akik a legjobb feltételeket biztosítják az induláshoz). Előnyben részesülnek a vegyszermentes terméket előállítók. Kapcsolódik: 14, 25, 26, 32, 38” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A javaslat eredményeként létrejön legalább 3 db,az előírásoknak megfelelő feldolgozó, palackozó és tejkonyha, mely minimum 3 helyi termékeket előállító csoport igényeit elégíti ki. Minimum 10 munkahelyet szeretnénk létesíteni,elsősorban nők,hátrányos helyzetűek számára,akik nehezen jutnak helyben munkához. A rendszer beindulásával könnyebben fognak csatlakozni a szereplők,mivel biztosítva látják maguk és családjuk számára a könnyebb megélhetést,a befolyó bevételt.”

81 ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” 10 ▪„Több helyszínen egyenként 2-8 mikrovállalkozás összefogásában félkész termékek továbbfeldolgozására faszárító és gőzölő kamrák, technológiai gépfejlesztés, felületkezelő rendszerek létesülnek. Az összefogásban már működő termelő vállalkozások vesznek részt. Együttműködve könnyebb a piacra jutás és a minőségi termékek előállítása. Előnyben részesülnek a fejlesztéssel munkahelyeket teremtő összefogások. Telephely kapcsolódó kialakítása másik forrásból lehetséges. Kapcsolódik: 24” ▪„A támogatás eredményeként 3 helyszínen jön létre egy-egy klaszter, elősegítve a helyi foglalkoztatást, és a hagyományokon alapuló megélhetést. A késztermékek irányában történő elmozdulás biztosabb piacot jelent a résztvevő mikrovállalkozásoknak. Az alapanyag igény kiszámíthatóbbá válik a kevésbé keresett fafajok feldolgozásával. A létrejövő kapacitások kihasználtsága 85% szinten megvalósítható az összefogás által.” 80 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

82 81 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

83 82 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„Támogatjuk vállalkozások, önkormányzatok és non-profit szervezetek beruházásait megújuló energia felhasználására alkalmas berendezések beszerzésére, tanácsadás igénybevételével. Törekszünk a kombinált rendszerek megvalósítására. Önkormányzatok (pl.: Balinka, Csesznek) több intézményének energiahatékony és olcsó fenntartása céljából kombinált megújuló energia hasznosító rendszereket építtetnek. Turisztikai szálláshelyek energiaellátása, fűtése, használati melegvíz előállítása. Kapcsolódik: 37” Megoldási javaslat ▪„40 kombinált megújuló energia hasznosító rendszer épül, így csökkentve az önkormányzatok, vállalkozások, non-profit szervezetek fenntartási költségeit és növelve a megújuló energia hasznosítás részarányát. Ezek ösztönző példákat jelentenek a megújuló energia hasznosítás gazdasági és környezetvédelmi előnyei tekintetében. Csökken a környezet terhelése az égéstermékek által, hasznosul az erdőgazdasági hulladék.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

84 83 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„Támogatjuk települések, új és meglévő látványosságok, szolgáltatások (kilátók, tanösvények, szálláshelyek) bekötését a térség jelzett úthálózatába, az utak összekötését, a gyalogos túraútvonalak rendszerbe szervezését. A területek tulajdonosai és a vadásztársaságok bevonásával a többféle túraútvonal kialakításának lehetőségeit és használatának szempontjait, feltételeit egyeztetni kell. Mindezt olyan módon, hogy figyelembe veszi a kapcsolódó szolgáltatások feltételeit. Ezek az útvonalak a turisztikai kínálatot bővítik és tervezhetőbbé teszik. Kapcsolódik: 27, 745, 746” Megoldási javaslat ▪„Közvetett eredmény a térségbe érkező és hosszabb időt eltöltő vendégek számának jelentős növekedése - 10000 vendégéjszaka - és a kapcsolódó szolgáltatások által megtermelt eredmény - 50 millió Ft.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

85 84 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„A turisztikai szolgáltatók képzése gondosan kidolgozott, a törvényi elvárásoknak és nemzetközi szakmai szempontoknak megfelelő struktúrájú tananyag és ahhoz kapcsolódó taneszközök (oktatóközpont) segítségével. Az oktatás során folyamatosan beépíti az új és helyi ismereteket, ezzel biztosítja a naprakészséget. Az ismeretek átadásának segítése szomszédos országokba szervezett tanulmányutakkal. A turizmus területén elengedhetetlen a rugalmas alkalmazkodás a gyorsan változó körülményekhez. Kapcsolódik: 753, 759” Megoldási javaslat ▪„Célunk, hogy legalább egy térségi szervezet nyerje el az akkreditációt ilyen típusú képzések tartásához, ezzel két állandó munkahely létesül és számos alkalmi. A térség minden turisztikai szolgáltatója vegyen részt ilyen képzésben legalább egy alkalommal. Közvetlen eredmény máshonnan jelentkező igények kielégítése révén, a közvetett eredmények a turisztikai szolgáltatások minőségi színvonalának emelése révén valósulnak meg. Közvetlen szemléletformálás valósítható meg mind a fenntarthatóság, mind pedig az esélyegyelőség irányába.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Oktatás” Fejlesztési téma

86 85 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„Hagyományteremtő és/vagy –őrző jellegű rendezvény/-sorozat megvalósulásának elősegítése a rendező szervezet támogatása által. A rendezvények körébe tartoznak elsősorban: nemzetiségi és tematikus fesztivál, szerződéses partnertelepülési kapcsolaton alapuló rendezvény, szakmakulturális rendezvény, kulturális (történelmi, néprajzi, művészeti, építészeti, természetismereti) rendezvény/tábor, amelyek a település megtartó- és vonzerejét növelik.” Megoldási javaslat ▪„Legalább 1 támogatott rendezvény/év/település. Ezek a rendezvények ismétlődően helyi értékeket hoznak létre és őriznek meg, a településen belül erősítik a generációk közötti kapcsolatot, erősítik a közösség településhez kötődését, erősítik a szomszédos települések közötti kapcsolatokat, turisztikai vonzerővel bírnak, így hosszú távon erősítik a helyi gazdaságot.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

87 86 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„Inter-professzionális együttműködésen alapuló, egyéni és társas kompetenciákat erősítő program kidolgozása és lebonyolítása (önismeret, személyiségfejlesztés, felzárkóztatás, szabadidőszervezés, táboroztatás, készség- képességfejlesztés). Legalább 10 fős 3-14 éves gyermekcsoportok, legalább 1 héten át tartó nappali felügyeletével és foglalkoztatásával. A résztvevők kiválasztása az önkormányzat és a helyi szociális ellátás közreműködésével történik.” Megoldási javaslat ▪„400 gyermek nyári, legalább 1 hetes nappali felügyelete és foglalkoztatása eredményeként csökken a negatív diszkrimináció. A gyermekek szocializációs esélye javul, a hátrányok újratermelődése, továbbörökítése és a deviancia kialakulásának esélye csökken, együttműködési készségek fejlődnek. A hátránnyal rendelkező gyermekek (pl. romák) esélyegyenlősége nő, ez megalapozza a társadalmi és későbbi munkaerőpiaci integrációt.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Oktatás”

88 87 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„Non-profit szervezetek által, nyilvános és célzott csoportok (óvoda, iskola, munkahely) számára szervezett eü programok támogatása az alábbi témákban: az egészség mint szükséglet igénnyé alakítása, célcsoportok megkeresése, egészségügyi felvilágosítása- ok-okozati összefüggések bemutatása, pszichés problémák szomatikus megjelenési formáinak bemutatása (stressz, depresszió stb.), betegségek kialakulásának megelőzését célzó szűrések biztosítása, interaktív tájékoztatási lehetőségek létrehozása, egészséges életmódot népszerűsítő programok szervezése, komplementer gyógyítási lehetőségek bemutatása, elérhetőségének segítése, gyermekkori egészségfejlesztési programok létrehozása.” Megoldási javaslat ▪„A célzott megkeresés által az iskolás és óvodás gyermekek 80%-a elérhetővé válik. Az egészségtudatos életmód tudatosítása és gyakorlása - kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára - az egészségesen eltöltött életévek számát növeli. Csökken a munkából kieső, táppénzes napok száma, erősödik az egyéni/társadalmi aktivitás, javul az életminőség.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egészségügyi ellátás” Fejlesztési téma

89 88 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„Támogatjuk településközponti, közösségi funkciót szolgáló épületek külső felújítását; közterületen, önkormányzati tulajdonú területen működő parkosítások, játszóterek, sétányok, egyéb közterületek felújítását, újak létrehozását. A felújítás/létrehozás illeszkedjen a település adottságaihoz (pl. tájhonos növények), hagyományaihoz, történelméhez.” Megoldási javaslat ▪„A támogatás eredményeként 9 településen megújulnak a játszóterek, 4 új létesül; 20 településen rendezetté válnak parkok/sétányok/zöldfelületek és egyéb közterületek, 11 épület külső felújítása valósul meg. A támogatások elősegítik az együttműködési formák erősítését, az élhetőbb környezet megteremtésével a falvak népesség megtartó képességének javulását. A falukép ilyen módon történő megújítását szolgáló támogatások ösztönzik a helyi közösségi kezdeményezéseket, emelik a természeti és épített környezeti értékeket.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

90 89 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„Olyan tanösvények létrehozása, amely egy adott terület természeti adottságait mutatja be állomásokra bontva, hiteles, tudományos pontossággal, ugyanakkor mindenki számára érthető formában és esztétikus kivitelben. Támogatjuk azokat a jelentkezőket, akik figyelembe veszik a már meglévő és a kialakítandó tanösvények tematikáját és a megvalósítás során térségi szinten koordinálják az átfedések elkerülését. A tanösvényeket bekötjük a jelzett turistaút- hálózatba. Kapcsolódik: 744” Megoldási javaslat ▪„A támogatás eredményeként 10 új tanösvény jön létre (pl. Hárskút, Pénzesgyőr, Csesznek, ZircAkli, Herend, stb.). A tanösvények bemutatják a környezet értékeit, egyúttal felhívják a figyelmet a védelmet igénylő környezeti elemekre. Fejlesztik a látogatók környezettudatosságát, így segítik a természet fenntartható használatát.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

91 90 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„A térségben 43 szociális tevékenységgel és oktatással foglalkozó szervezet működik, melyek a családokkal és önkormányzatokkal együttműködve ezt a feladatot fel tudnák vállalni. Olyan, nem önkormányzati kötelező feladatkörbe tartozó hálózat infrastruktúrájának létrehozása, mely a családokat több oldalról képes segíteni, támogatni. Képes az intézmények nyitvatartási idején kívül is biztosítani a gyermekfelügyeletet, napközben idősek felügyeletét, foglalkoztatását. Lehetőséget kínál - a rendelkezésre álló szakemberek által - a problémák felismerésére, segítséget a megoldásokban, az anonimitásra. Kapcsolódik: 754” Megoldási javaslat ▪„A családok igénye szerint megoldhatóvá válik a gyermekek, idősek felügyelete, foglalkoztatása. Első évben 15 új munkahely és további alkalmi munkalehetőséget létesülnek, a következő években további 15. A közhasznú működés által minden család számára hozzáférhetővé válnak a szolgáltatások. A család felnőtt tagjainak mentális állapota javul, motiváltabbá válnak, munkavállalási esélyeik megnövekednek. Csökken a családon belüli erőszak és a válások száma. A hátrányos helyzetben élő gyermekek szocializációs esélyei növekednek.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szociális ellátás” Fejlesztési téma

92 91 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Támogatásban részesül a védettség alatt álló építmény felújítása, állagmegóvása, a települési zöldfelület fejlesztése, tájkép javítása,tanösvény fejlesztés. Épületfejlesztés esetén funkcióval történő ellátás szükséges.” Megoldási javaslat ▪„A támogatás eredményeként 50%- kal növekszik azon támogatható települések száma, amelyeken a védettséggel rendelkező építmény vagy zöldfelület található, és 10 objektum újul meg. Nem szűnik meg a védettséggel rendelkező épület funkciója az épület rossz állaga miatt. A megtartandó, ill. új funkció egyúttal a munkahelyek megtartását, vagy új munkahelyek létesítését is jelenti.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma 10

93 92 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

94 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 93 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/71 Kód: KD-8-SzF-A-13 Sorszám: 1768 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A mezőgazdaság még mindig fontos szerepet tölt be térségünkben. Minden településnek vannak a külterületein művelt földdarabok, ezeket sok esetben mezőgazdasági gépekkel is körülményes megközelíteni, személygépkocsival néha szinte lehetetlen. A mezőgazdasági utak egy része turisztikai vonzerőkhöz vezet (Bakonybél, Hárskút, Bakonynána, stb). Több település külterületén tanyás településrészek találhatók. Helyzet/ adottság ▪A mezőgazdasági infrastruktúra a térség jelentős részén nem felel meg az igényeknek, az utak állapota nem megfelelő. A mezőgazdasági gépek a környék főútjait terhelik, akadályozva és veszélyeztetve a forgalmat. Ahol ezek az utak vonzerőkhöz is vezetnek, megfontolandó a turisztikai célú hasznosításuk, és többfunkciós szerephez kell igazítani a fejlesztésüket. Probléma/ lehetőség ▪Összhangban az úthálózat-fejlesztési tervvel, burkolt mezőgazdasági utak létesítése, melyek főleg az agrárlogisztika szempontjából fontosak, vagy tanyás térség megközelítését segítik. Pormentesített vagy szilárd burkolatú, helyrajzi számmal rendelkező, regisztrációs szám nélküli mezőgazdasági utak felújítása. Követelmény, hogy a számozatlan utak kapcsolódjanak a számozott úthálózathoz. Megoldási javaslat ▪5 önkormányzat és 5 mezőgazdasági vállalkozó támogatásával 30 km mezőgazdasági út felújítása, ezzel a közlekedés megkönnyítése, a termelés, szállítás megfelelő feltételeinek megteremtése. A nehezen megközelíthető tanyás részek elérhetősége javul, csökken a mezőgazdasági gépek forgalma, így az általuk okozott veszélyhelyzet a közúthálózaton, csökken a gépjárművek környezetterhelése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 125 A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté...

95 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 94 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 6000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága4500000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 1/71 Kód: KD-8-SzF-A-13 Sorszám: 1768 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

96 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 95 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/71 Kód: KD-8-SzF-A-15 Sorszám: 1781 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság ▪A mezőgazdaság a térség gazdaságában hagyományosan fontos szerepet tölt be, 200 vállalkozásban a foglalkoztatottak 6 %-a dolgozik. A gazdaságok infrastrukturális ellátottsága esetenként gyenge. Bakonyban található a védett növény- és állatfajok 47%-a. A mezőgazdasági tevékenység mellett fontos az élhető környezeti állapot biztosítása és tájfenntartás. Területünkön óriási karsztvíz bázis található. 10 település külterületi településrészén nincs villamosenergia ellátás. Helyzet/ adottság ▪A mezőgazdasági vállalkozások energia-, és közmű ellátottsága sok helyen nem megfelelő. Ez gátolja a gazdaságos, telephelyengedélynek megfelelő biztonságos üzemeltetést és esetenként a környezet és tájvédelem magas szintű biztosítását. Az üzemek szabály szerinti szennyvízkezelési megoldásokkal jellemzően nem rendelkeznek. Több gazdálkodó telephelye nem közelíthető meg a pormentesített vagy szilárd burkolalatú úttal. Probléma/ lehetőség ▪A szennyvízkezelés és vízellátás a térség több mezőgazdasági vállalkozásának telephelye tekintetében megoldandó. Távoli szennyvízbekötés esetén a kis léptékű természetbarát technológiát támogatunk. Megoldási javaslat ▪10 mezőgazdasági vállalkozás tud fejleszteni támogatás segítségével szennyvízkezelést, technológiai illetve kommunális vízellátást. Vonalas víz- és energiaellátásba való bekapcsolódást 10 vállalkozás fog végezni. 2 külterületi településrészt kapcsolnak be a villamosenergia ellátásba. A környezetvédelmi biztonság nő, a vízbázisok és felszíni vizek veszélyeztetettsége csökken. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 125 A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté...

97 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 96 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 1600000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1280000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 2/71 Kód: KD-8-SzF-A-15 Sorszám: 1781 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

98 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 97 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/71 Kód: KD-8-GF-A-05 Sorszám: 16 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térségben 200 mező-, erdő- és vadgazdálkodási vállalkozás 962 főnek ad munkát, közülük egy a 10 legnagyobb vállalkozás között szerepel. A szektorban a foglalkoztatottak 6%-a dolgozik, a térség gazdaságában hagyományosan fontos szerepet tölt be, a helyi vállalkozások hosszú távon fantáziát látnak benne. A mezőgazdaságból élők jellemzően alacsony jövedelemmel rendelkeznek, téli munkalehetőség alacsony. A termelő vállalkozások jellemzően alacsony hozzáadott értéket állítanak elő. Helyzet/ adottság ▪A térség mezőgazdálkodói nehezen tudnak tőke és együttműködés hiány miatt más területeken hasznot hozó tevékenységbe kezdeni. Nem áll rendelkezésre megfelelő humán tőke, szakképzettség és tapasztalat. Ha van is valamilyen kezdeményezés, az nem szolgálja jelentősebb külső erőforrás bevonását. Így az életminőség javításának folyamatos lehetősége nincs biztosítva vidéken számukra (sem). Probléma/ lehetőség ▪Mezőgazdasági tevékenységet végzők (50%-nál nagyobb rész az árbevételben) kapjanak fejlesztési forrást az on-farm-hoz kapcsolódó turisztikai tevékenységhez, a kézműves és műszaki szolgáltatásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz, szabadidős tevékenységekhez és a non-Annex termékek feldolgozásához. Végezhessenek technológia fejlesztést, marketing tevékenységet, és nem élelmiszeripari minőségbiztosítási tevékenységek bevezetését pályázatos támogatással. Kapcsolódik: 32 Megoldási javaslat ▪A tevékenységek támogatásával javul a vidéki térségek népességmegtartó képessége és az életminőség javul. A téli foglalkoztatottság a mezőgazdaságban jelenleg foglalkoztatottakból 180 főt fog érinteni. 25 új munkahely jön létre 25. A támogatás a szektorban tevékenykedő vállalkozások 20%-át (40 vállalkozás) fogja érinteni. Az árbevétel elvárt növekedése 5 évet figyelembe véve 14 %. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 311 A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

99 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 1600000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága640000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 3/71 Kód: KD-8-GF-A-05 Sorszám: 16 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

100 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 99 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/71 Kód: KD-8-GF-A-06 Sorszám: 19 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térségben magas az erdősültségi arány, kiemelkedő biodiverzitású a terület (hazai védett növény és állatfajok 47%-a megtalálható), a mezőgazdaság, erdőgazdaság és vadgazdálkodási vállalkozások száma 200, fogalkoztatottak száma 962. A fakitermeléssel nyert alapanyag egy jelentős része most erőművi felhasználásra kerül. Természeti adottságok miatt az erdészet nem csak saját területén hozhat növekedést, hanem élhető környezeti állapotban tartva a turizmusban is kifejti hatását. Helyzet/ adottság ▪Az erdőművelés gépesítettsége jónak mondható, de az újabb környezetkímélő technológiák bevezésére, beszerzésére szükség van. Az energetikai célú erdőtelepítés és annak gondozása speciális új gépeket igényel. Ezek beszerzése a térség erdőművelői számára jelentős anyagi terhet jelent. Probléma/ lehetőség ▪A fakitermelési szakaszig használatos erdészeti célú gépek beszerzésének támogatása. A gépeknek meg kell felelni a legkorszerűbb környezetvédelmi normáknak. Így az anyag- és energiafelhasználás csökkentését is elérjük. A támogatás feltétele az erdőművelésben a környezet-, természetvédelmi és szakmai szempontok mellett a turisztikai szempontok figyelembe vétele. Megoldási javaslat ▪A térségből 67 db pályázat benyújtása. Minimum 45 db sikeres pályázat. 65 db korszerű erdészeti célú gép beszerzése. 10 új munkahely teremtése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 122 Az erdők gazdasági értékének javítása

101 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 100 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 1200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága600000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 4/71 Kód: KD-8-GF-A-06 Sorszám: 19 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

102 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/71 Kód: KD-8-GF-A-01 Sorszám: 10 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térségben 200 aktív mezőgazdasági, erdő-, hal-, vadgazdálkodási vállalkozás működik, az összes vállalkozás kevesebb, mint 9%-a. Ezzel párhuzamosan azonban sok a fiatal mezőgazda, a termeléshez megfelelő szaktudás és környezeti adottságok állnak rendelkezésre. A környék iskoláiban (pl. szakmunkásképző Székesfehérváron, illetve Velencén; egyetem Veszprémben) a mezőgazdák képzése folyamatos. Helyzet/ adottság ▪A környékbeli iskolák mezőgazdasági szakjain végzett tanulók alig egynegyede tud a szakmában elhelyezkedni, önálló vállalkozás elindítására pedig tőke hiányában nincs lehetőségük, mivel hitelhez illetve különböző támogatásokhoz való hozzájutás induló vállalkozások számára szinte lehetetlen. Így kénytelenek szakmájukat elhagyni, ezzel pedig a mezőgazdasági termelők életkor szerinti összetétele folyamatosan romlik. Probléma/ lehetőség ▪A 18-40 életév közötti fiatal gazdáknak, akik rendelkeznek minimum középfokú mezőgazdasági végzettséggel, jövedelem támogatás megítélése gazdaságuk elindítására és kialakítására, megfelelő üzemméret elérésére, versenyképessé válására. A megvalósítás üzleti terv alapján történik. A támogatottnak kötelező képzéseken való részvétel, információszerzés céljából. Megoldási javaslat ▪A mezőgazdasági termelés életkor szerinti szerkezete javul, a települések lakosságmegtartó ereje nő. A térségben 20 fiatal gazdálkodó támogatáshoz jutása, amivel 20 munkahelyet tudunk megtartani/teremteni. Így csökken a munkanélküliek valamint az ingázók száma. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 112 A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása

103 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 102 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 640000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága576000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 5/71 Kód: KD-8-GF-A-01 Sorszám: 10 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

104 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 103 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/71 Kód: KD-8-GF-A-03 Sorszám: 12 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térségben közel 3000 őstermelő, és 200 mező-, erdő-, vadgazdálkodó dolgozik. Minden településen ki van építve a széles sávú internet, de 9 településen sem teleház, sem eMagyarország pont nincs, és IT-mentor is mindössze egyetlen településen. A termelési, piaci és jogi információk naprakészségét ma már csak a világháló tudja nyújtani. A mezőgazdaság számára döntő térségi időjárási adatok és előrejelzések is csak ezen az információs csatornán érhetők el. Helyzet/ adottság ▪A mezőgazdasági termelésben használt technológia elavult. A befektetéshez szükséges tőke hiánya egyre nagyobb körben jelent problémát. Emiatt számos termelőnek még alapvető számítástechnikai eszközök beszerzésére, illetve internet elérhetőség megteremtésére sincs lehetősége. Az információáramlás, az információhoz való hozzájutás nehézkessé válik. A gazdáknak nincs számítástechnikai ismerete, vagy fejlesztésre szorul. Probléma/ lehetőség ▪Elsősorban kis üzemméretű (<4 EUME) gazdálkodók támogatása számítástechnikai eszközök beszerzésére, valamint internet csatlakozásra. A támogatás hardver- (nyomtató, számítógép, monitor, internet csatlakozás) és szoftverbeszerzésre irányul. A támogatott gazdálkodók képzésben is részesülnek az alapvető számítástechnikai információk megszerzéséhez. Előnyben részesül az a pályázó, aki nőket, rokkantakat, vagy romákat foglalkoztat, illetve tagja valamilyen termelői csoportnak. Megoldási javaslat ▪250 gazda jut számítástechnikai eszközökhöz és internet csatlakozáshoz,és részesül képzésben, hogy birtokukba kerüljön az eszközökön kívül egy alapvető számítástechnikai és internethasználatához szükséges tudás. Adminisztratív munkájuk könnyebbé válik, felgyorsul az információáramlás, a tudás megszerzése, hatékonyabbá válik a gazdaság irányítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

105 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 104 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 350000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága140000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 6/71 Kód: KD-8-GF-A-03 Sorszám: 12 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

106 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 105 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/71 Kód: KD-8-GF-2-01 Sorszám: 13 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térségben számos őstermelő tevékenykedik (kb. 3000). Ezek jelentős része kis üzemméretben, fejletlen technológiával állítja elő termékeit, melyeket feldolgozás, palackozás nélkül árusít, jóllehet vannak pozitív kezdeményezések (pl. Hárskút). A térség szereplői számára még idegen a saját, egyébként magas színvonalú termék eladásának szükségessége és módja. Az együttműködésre való hajlandóság e szereplőkben megtalálható. A termeléshez megfelelő környezeti adottságok állnak rendelkezésre. Helyzet/ adottság ▪Egy feldolgozó illetve palackozó üzem létesítésének nagy költségvonzata van, melyet nehéz kitermelni, ezért a gazdálkodók jelentős része a feldolgozás illetve palackozás nélküli, nagykereskedelmi felvásárlás "rabja". Számos esetben már az elinduláshoz szükséges tőke is hiányzik, így sokan elesnek e kiegészítő jövedelemtermelési lehetőségektől. Probléma/ lehetőség ▪Helyben gyűjtött és termelt helyi termékek előállításának és marketingjének támogatása. Ez kiterjed a zöldségek, gyümölcsök, gyógynövények, tej és méz feldolgozására, palackozására, kielégítve a helyi keresletet is. A támogatást a helyi őstermelők, mikrovállalkozók csoportjai kapják (akik a legjobb feltételeket biztosítják az induláshoz). Előnyben részesülnek a vegyszermentes terméket előállítók. Kapcsolódik: 14, 25, 26, 32, 38 Megoldási javaslat ▪A javaslat eredményeként létrejön legalább 3 db,az előírásoknak megfelelő feldolgozó, palackozó és tejkonyha, mely minimum 3 helyi termékeket előállító csoport igényeit elégíti ki. Minimum 10 munkahelyet szeretnénk létesíteni,elsősorban nők,hátrányos helyzetűek számára,akik nehezen jutnak helyben munkához. A rendszer beindulásával könnyebben fognak csatlakozni a szereplők,mivel biztosítva látják maguk és családjuk számára a könnyebb megélhetést,a befolyó bevételt. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

107 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 106 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret50000 EUR▪Önkormányzatok% 120000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága72000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 7/71 Kód: KD-8-GF-2-01 Sorszám: 13 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

108 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 107 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/71 Kód: KD-8-GF-B-10 Sorszám: 40 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Több, mint 150 olyan bejegyzett szellemi termékről tudunk, amelyek a jogtulajdonos lakóhelye szerint a térség településeihez kapcsolódnak. Ezek többsége védjegy, ipari mintaoltalom, de ismert néhány jelentős szabadalom is. Az innovációk megvalósulási, használati szintje különböző. Egyes fejlesztések nemzetközileg is ismertek. Megvalósulásuk eddig csak szűkebb körben ismert, vagy jelentősen megnövelt hozzáadott értékű szolgáltatások megjelenését eredményezi. Helyzet/ adottság ▪Az innovációk útja az ötlet megszületésétől az alkalmazásba vételig nagyon hosszú, különösen az időigényes kutatásokat igénylő esetekben, mert az ötlegazdák számára gyakorlatilag nincs megfelelő kockázati tőke. Ha ez az út rövidíthető, az jelentős helyi és társadalmi hasznot jelent. Ha egy, a térségünkhöz kötődő innováció széles körben ismertté válik, akkor az erősíti a térség imázsát. Probléma/ lehetőség ▪Támogatásban részesítünk olyan térségi tulajdonú tudományos-technológiai fejlesztést, amely nemzetközi jelentőségű és a gyakorlatban használatban van, ha a támogatás a fejlesztési/továbbfejlesztési folyamat meggyorsítását, újabb, magasabb fejlettségi szint elérését és a jogtulajdonos számára jelentősebb üzleti eredmény elérését eredményezi. Megoldási javaslat ▪8 jelentős innováció részesül támogatásban. A továbbfejlesztett innovatív termék/szolgáltatás magasabb hozzáadott értékkel, gyorsabban kerül a fogyasztói célcsoporthoz, mert rövidül a fejlesztési idő. A térségi gyártó/előállító vállalkozás/jogtulajdonos forgalma növekszik. Az innováció a térséghez kapcsolódik, ez növeli a térség ismertségét. Optimális esetben kapcsolódó vállalkozások jönnek létre a térségben, új munkahelyeket teremtve. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪GOP - 1. prioritás - K+F és innováció a versenyképességért

109 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 108 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret1250000 EUR▪Önkormányzatok% 3200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások80% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága2560000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret125000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 8/71 Kód: KD-8-GF-B-10 Sorszám: 40 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

110 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 109 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/71 Kód: KD-8-GF-B-03 Sorszám: 7125 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪A térség vállalkozásainak száma meghaladja a 2300-at, ezek 96 %-a 10 fő alatti foglalkoztató. Ezek a vállalkozások meghatározó részét képezik a vidéki gazdaságnak mind szociális, mind foglalkoztatási szempontból.A válllakozások terjeszkedése, letelepedése szempontjából elengedhetetlen szabad közművesített ipari területek alig vannak, vagy készültségük nem megfelelő. A helyben található munkahelyek száma kevés, nagy az ingázók aránya. Helyzet/ adottság ▪A vállalkozások nem találnak telephelyet, vagy jó része nem tudja betartani a működéshez szükséges feltételeket a közművesítés részleges vagy nem megfelelő megléte miatt (tüzivíz, szennyvíz.stb). Az infrastruktúra fejlesztés nagy előrelépést jelenthet a gazdasági fejlődés, a helyi foglalkoztatás területén. A fejlődés során a környezetvédelmi előírások betartása, a környezeti fenntarthatóság biztosítása szükséges. Probléma/ lehetőség ▪5000 fő feletti vagy városi rangú településeken nem mezőgazdasági tevékenységű (kivéve fafeldolgozás) működő vállalkozásnak támogatás nyújtása telephely infrastrukturális fejlesztésében: szennyvíz, út, tűzivíz, úthálózat, elektromos hálózat. Telekhatáron kívüli infrastruktúra fejlesztése is támogatható. Több vállalkozás összefogása, és ha a fejlesztés új munkahelyet teremt, előnyben részesül.Kapcsolódik: 15, 22, 23 Megoldási javaslat ▪Létrejön 6 szabályosan, előírásoknak megfelelően működő telephely. A vállalkozás működésével együtt járó környezeti terhelés csökken, a vállalkozás gazdaságossága javul. Növekszik a helyben foglalkoztatás. Ez fenntartható gazdasági fejlődést eredményez, a vidéki térségek szociális és gazdasági hátrányát csökkenti. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KDOP - 1. prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés

111 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 110 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret750000 EUR▪Önkormányzatok% 2500000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1250000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret75000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 9/71 Kód: KD-8-GF-B-03 Sorszám: 7125 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Mór, Zirc ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

112 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 111 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/71 Kód: KD-8-GF-B-01 Sorszám: 15 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A termelő mikrovállalkozások egy nagyobb csoportja (43 vállalkozás) a térségben meghatározó növényi nyersanyaggal, a fával foglalkozik. A térségben (Bakonybél, Balinka, Dudar, Csesznek, Hárskút, Olaszfalu, Szentgál, Zirc) tradíció a fafeldolgozás, Bakonybél évszázadokon keresztül távoli országrészekben is ismert volt pl. szerszámnyeleiről. A vállalkozások gépparkja és technológiája elavult. Helyzet/ adottság ▪A térség termelő mikrovállalkozásai legnagyobb részt félkész termékeket állítanak elő, ezek piaca bizonytalanabb. A piaci igények egyre jobb minőséget követelnek. A természeti erőforrások, mint a fa alapanyag, végesek. Egyes fafajokból (pl:bükk) készült termékek értékesítése magasabb feldolgozási szinten lehetséges. Ennek megvalósításához jelentős beruházás és kihasználásához több termelő összefogása szükséges. Probléma/ lehetőség ▪Több helyszínen egyenként 2-8 mikrovállalkozás összefogásában félkész termékek továbbfeldolgozására faszárító és gőzölő kamrák, technológiai gépfejlesztés, felületkezelő rendszerek létesülnek. Az összefogásban már működő termelő vállalkozások vesznek részt. Együttműködve könnyebb a piacra jutás és a minőségi termékek előállítása. Előnyben részesülnek a fejlesztéssel munkahelyeket teremtő összefogások. Telephely kapcsolódó kialakítása másik forrásból lehetséges. Kapcsolódik: 24 Megoldási javaslat ▪A támogatás eredményeként 3 helyszínen jön létre egy-egy klaszter, elősegítve a helyi foglalkoztatást, és a hagyományokon alapuló megélhetést. A késztermékek irányában történő elmozdulás biztosabb piacot jelent a résztvevő mikrovállalkozásoknak. Az alapanyag igény kiszámíthatóbbá válik a kevésbé keresett fafajok feldolgozásával. A létrejövő kapacitások kihasználtsága 85% szinten megvalósítható az összefogás által. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KDOP - 1. prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés

113 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 112 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret750000 EUR▪Önkormányzatok% 1200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások80% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága960000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret75000 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 10/71 Kód: KD-8-GF-B-01 Sorszám: 15 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

114 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/71 Kód: KD-8-GF-A-08 Sorszám: 22 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪A térség vállalkozásainak száma meghaladja a 2300-at, ezek 96 %-a 10 fő alatti foglalkoztató. Ezek a vállalkozások meghatározó részét képezik a vidéki gazdaságnak mind szociális, mind foglalkoztatási szempontból. A térségben számos üzleti szempontból is vonzó befektetési lehetőség azonosítható, melyek egy része kihasználatlan marad. A helyben található munkahelyek száma kevés, nagy az ingázók aránya. Helyzet/ adottság ▪A vállalkozások nagy része korszerűtlen technológiát alkalmaz, nem tud fejlődni, a szükséges tőke, az együttműködés, és az információ hiánya miatt. A helyi vállalkozások fejlesztése és létrehozása nagy előrelépést jelentene a térség szempontjából a gazdasági fejlődés, a helyi foglalkoztatás területén. A fejlődés során a környezetvédelmi előírások betartása, a környezeti fenntarthatóság biztosítása szükséges. Probléma/ lehetőség ▪Támogatás nyújtása a következő tevékenységekre: eszközbeszerzés, épületfejlesztés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés; minőségbiztosítási rendszer létrehozása; szakértői, tanácsadói szolgáltatások igénybe vétele; marketing tevékenység; vállalkozás indításának támogatása. Megoldási javaslat ▪Létrejön egy olyan, a helyi adottságokra, igényekre és humán kapacitásra épülő vállalkozói szféra, amely a helyben történő foglalkoztatást is magasabb szinten képes lehetővé tenni. A 35 vállalkozás támogatásával és 15 vállalkozás létrehozásával 21 új munkahelyet teremtünk, és 20 munkahelyet tartunk meg. A vállalkozások hozzáadott értéke nő. Az önkormányzatok iparűzési adóbevétele is növekszik. Ez fenntartható gazdasági fejlődést eredményez, a vidéki térségek szociális és gazdasági hátrányát csökkenti. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

115 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret93750 EUR▪Önkormányzatok% 1332293 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága799376 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma100 db Allokáció Megoldási javaslatok 11/71 Kód: KD-8-GF-A-08 Sorszám: 22 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

116 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/71 Kód: KD-8-GF-B-02 Sorszám: 23 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪A térség népességmegtartó képessége csökken, a vándorlási különbözet negatív. A vállalkozások 96%-a 1-9 főt foglalkoztat. A lakosság jelentős része ingázik. A 10 legnagyobb foglalkoztató összesen 1911 főt, a ebből a 10. legnagyobb 85 főt foglalkoztat. A vállalkozások az innovatív megoldásokat keresik, új technológiák iránt érdeklődnek, alacsony a tőke ellátottság. A 8., 81. és 82 sz. főutak a térség minden települése számára elérhető közelségben vannak (maximum 15 km). A nagyobb ipari központok távolsága településcsoportonként átl. kb. 28 km. Helyzet/ adottság ▪A térségben nagy számú vállalkozások rendelkezésére álló saját források korlátosak, megszerzésük nehéz. Jellemzően alacsony feldolgozottsági szintű terméket állítanak elő, így a hozzáadott érték alacsony. Piacra jutási esélyeiket nehezíti a hiányos HR-, marketing- tervek, a nemzetközi piacra jutási lehetőségek és azzal kapcsolatos korrekt "mit-hogyan" ismeretek hiánya. Külső szakmai befektetők bevonása nehézkes. Probléma/ lehetőség ▪Mikro- és kisvállalkozásoknál támogatjuk az innovatív technológiák adaptációjához kapcsolódó beruházásokat, a nemzetköziesedéséhez kapcsolódó fejlesztéseket; beszállítói státusszal rendelkező vagy azzá váló vállalkozások fejlesztéseit, gazdaság fenntartható fejlődését biztosító környezetvédelmi (energia-, anyagtakarékos) technológiaváltást megvalósító fejlesztéseket. Elősegítjük a piacra jutást, a a projekthez kapcsolódó HR fejlesztést, tanácsadást. Telephely kapcsolódó kialakítása másik forrásból lehetséges. Kapcsolódik: 24 Megoldási javaslat ▪30 db vállalkozás támogatásával összesen 45 fő számára létesül újmunkahely. HR fejlesztés, tanácsadás, nemzetközi piacra jutás, Innovatív beruházás, technológia váltást eredményező beruházás valósul meg. Ezzel a térség gazdasága fejlődik, a munkanélküliség csökken. A lakosság helyben tartása könnyebbé válik. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪GOP - 3. prioritás - A modern üzleti környezet elősegítése

117 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 680000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága272000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 12/71 Kód: KD-8-GF-B-02 Sorszám: 23 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

118 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/71 Kód: KD-8-GF-2-02 Sorszám: 24 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪A térség vállalkozásainak száma meghaladja a 2300-at, ezek 96 %-a 10 fő alatti foglalkoztató. Ezek a vállalkozások meghatározó részét képezik a vidéki gazdaságnak mind szociális, mind foglalkoztatási szempontból.A válllakozások terjeszkedése, letelepedése szempontjából elengedhetetlen szabad közművesített ipari területek alig vannak, vagy készültségük nem megfelelő. A helyben található munkahelyek száma kevés, nagy az ingázók aránya. Helyzet/ adottság ▪A vállalkozások nem találnak telephelyet, vagy jó része nem tudja betartani a működéshez szükséges feltételeket a közművesítés részleges vagy nem megfelelő megléte miatt (tüzivíz, szennyvíz.stb). Az infrastruktúra fejlesztés nagy előrelépést jelenthet a gazdasági fejlődés, a helyi foglalkoztatás területén. A fejlődés során a környezetvédelmi előírások betartása, a környezeti fenntarthatóság biztosítása szükséges. Probléma/ lehetőség ▪5000 fő alatti településeken nem mezőgazdasági tevékenységű (kivéve fafeldolgozás), működő mikrovállalkozásoknak támogatás nyújtása telephely infrastrukturális fejlesztésében: szennyvíz, út, tűzivíz, úthálózat, elektromos hálózat. Telekhatáron kívüli infrastruktúra fejlesztése is támogatható. Több vállalkozás összefogása, és ha a fejlesztés új munkahelyet teremt, előnyben részesül.Kapcsolódik: 15, 22, 23 Megoldási javaslat ▪Létrejön 15 szabályosan, előírásoknak megfelelően működő telephely, 5 új munkahely, legalább 5 településen. A vállalkozás működésével együtt járó környezeti terhelés csökken, a vállalkozás gazdaságossága javul. Növekszik a helyben foglalkoztatás. Ez fenntartható gazdasági fejlődést eredményez, a vidéki térségek szociális és gazdasági hátrányát csökkenti. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Telekhatáron kívüli infrastruktúra fejlesztés, Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra- fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

119 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret35000 EUR▪Önkormányzatok% 80000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága48676 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma18 db Allokáció Megoldási javaslatok 13/71 Kód: KD-8-GF-2-02 Sorszám: 24 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

120 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/71 Kód: KD-8-GF-A-12 Sorszám: 32 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség természeti adottságai megteremtik az lehetőségét olyan termékek előállításának amelyek a helyi lakosok és ideérkezők számára segítik a természetes életmód itteni megvalósítását és olyan szolgáltatások nyújtását, amelyek a természetes gyógymódokat illetve rekreációs lehetőségeket teszik lehetővé. Helyzet/ adottság ▪A természetközeli életmód népszerűsége töretlenül nő. A tiszta levegő, a közvetlen "tapintható" kapcsolat a flórával és faunával mind, mind kihasználható lehetőség. A még élő hagyományok és a családias vendégkezelés a mentális erősödést erősítheti. Probléma a rekreációt elősegítő természetes gyógymódok alkalmazásának infrastrukturális gyengesége. Probléma/ lehetőség ▪Olyan szolgáltató infrastruktúra (árusító, szolgáltató hely) létrehozása, amely biztosítja a térségben megtermelt/gyűjtött bio és erdei termékek árusítását, valamint képzett személyek részvételével természetes gyógymódok alkalmazásával megteremti az egészség javítását, karbantartását. A szolgáltatás támaszkodik a helyi termékek feldolgozását támogató programra. Megoldási javaslat ▪5 árusító, szolgáltató hely jön létre. Közvetlen eredménye az árusítás illetve szolgáltatás igénybevételéből eredő bevétel. Az ilyen termékek és szolgáltatások iránt meredeken növekvő kereslet jövedelemkiegészítést, akár önálló megélhetést is nyújthat elsősorban máshol munkát vállalni nem tudó nőknek, vagy piacképes szakképzettséggel nem rendelkező, hátrányos helyzetűeknek, ill. a mezőgazdasági tevékenységhez kiegészítő szolgáltatásként (diverzifikáció). Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

121 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR▪Önkormányzatok% 26700 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága16000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db Allokáció Megoldási javaslatok 14/71 Kód: KD-8-GF-A-12 Sorszám: 32 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

122 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/71 Kód: KD-8-SzF-B-23 Sorszám: 757 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Megújuló energia termelése, felhasználása, biomassza előállítása és tanácsadás Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Növekszik az igény a megújuló energiák felhasználására egyéni és közösségi szinten is. Egyes természetközeli turisztikai szálláshelyen az infrastruktúra hiánya gátja a további fejlődésnek (Hárskút, Rák-tanya). Folyamatos, nagy mennyiségű biomassza alapanyag keletkezik az erdőségekben. Bakonybélben, Pénzesgyőrben nincs vezetékes gáz. Helyzet/ adottság ▪Magyarország vállalta, hogy a megújuló energiaforrás részaránya 2020-ra 12 %-ra növekszik. A vállalkozások, közintézmények nem tudják kifizetni a magasabb beruházási költségeket, így az elhatározás csak remény marad. Egyre növekedő működési költségek egyre nagyobb terhet rónak a vállalkozásokra és önkormányzatokra. Probléma/ lehetőség ▪Támogatjuk vállalkozások, önkormányzatok és non-profit szervezetek beruházásait megújuló energia felhasználására alkalmas berendezések beszerzésére, tanácsadás igénybevételével. Törekszünk a kombinált rendszerek megvalósítására. Önkormányzatok (pl.: Balinka, Csesznek) több intézményének energiahatékony és olcsó fenntartása céljából kombinált megújuló energia hasznosító rendszereket építtetnek. Turisztikai szálláshelyek energiaellátása, fűtése, használati melegvíz előállítása. Kapcsolódik: 37 Megoldási javaslat ▪40 kombinált megújuló energia hasznosító rendszer épül, így csökkentve az önkormányzatok, vállalkozások, non-profit szervezetek fenntartási költségeit és növelve a megújuló energia hasznosítás részarányát. Ezek ösztönző példákat jelentenek a megújuló energia hasznosítás gazdasági és környezetvédelmi előnyei tekintetében. Csökken a környezet terhelése az égéstermékek által, hasznosul az erdőgazdasági hulladék. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KEOP - 4. prioritás - A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése

123 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 3040000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1672000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 15/71 Kód: KD-8-SzF-B-23 Sorszám: 757 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

124 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/71 Kód: KD-8-GF-A-02 Sorszám: 11 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Megújuló energia termelése, felhasználása, biomassza előállítása és tanácsadás Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség településein találhatóak állattartó üzemek (pl.:Zirc); olajos mag termelés jelenleg is folyik; szeles környék (pl.:szápári-csetényi szélerőművek); alacsony aranykoronájú területek jellemzőek (pl.:Herend, Hárskút, Bakonybél). A szántóföldek között sok a vizes terület. A szántók 1/5-e lejtős, a talajszerkezet köves, ezért az intenzív gazdálkodásban nehezen megművelhető terület. Az energiaköltségek a mezőgazdasági üzemek kiadásainak 25-30%-át adják. Helyzet/ adottság ▪A magas energiaköltségek, az alacsony minőségű termőföld versenyhátrányt jelentenek a mezőgazdasági üzemeknek. Vannak gazdálkodók, akik hajlandóak megújuló energia hasznosításra, de nem áll rendelkezésükre megfelelő technológia. Ugyanakkor a térség egy része védett vagy Natura2000 terület, ami korlátozást a megújuló energiaforrások kihasználásában. Probléma/ lehetőség ▪Megújuló energiából elektromos energia, hőenergia előállítása üzemen belül saját célra, tanácsadás igénybevételével. Pl.: Biogáz üzem létrehozása saját energia termelésre, kombinálva szárító kapacitás kihasználással. Olajosmag préselés, kis kapacitású biodízel előállítás saját felhasználásra. Biomassza kazánok, brikettáló a mezőgazdasági hulladék hasznosítására, hőszivattyú fűtésre, szélkerék vízhúzásra és energiatermelésre. Energetikai célú, a környezetvédelmi hatóságok által engedélyezet fás növények telepítése. Kapcsolódik: 37 Megoldási javaslat ▪12 gazdaságban energiahatékony, természettel összhangban lévő fejlesztés valósul meg. Ezen üzemekben az energiaköltség 15-20%-ra csökken, javítva termékeik versenyképességét. 50 ha parlag területre kerül energiaültetvény. 14000 liter hagyományos üzemanyag kerül kiváltásra 5 gazdaságban. 6 szélkerék, 5 biomassza kazán, 2 hőszivattyú, 2 brikettáló kerül üzembe helyezésre. 1 biogáz üzem a keletkező trágya és egyéb melléktermékek feldolgozásával áramot biztosít, a hőt pedig brikettálás folyamataként használja fel. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

125 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 2000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1000000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 16/71 Kód: KD-8-GF-A-02 Sorszám: 11 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

126 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/71 Kód: KD-8-GF-A-07 Sorszám: 21 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Megújuló energia termelése, felhasználása, biomassza előállítása és tanácsadás Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Magyarország vállalta, hogy 2020-ig 12%-ra növeli a teljes energia felhasználáson belül a megújuló energia arányát. Az abszolút értelemben, és az egyéni költségvetésen belül is aránytalanul emelkedő energiaárak miatt a térségben egyre nagyobb az igény a megújuló energiák háztartási, közösségi, és vállalkozási szintű felhasználására. A térségben nagy mennyiségben keletkezik biológiai hulladék. Helyzet/ adottság ▪A mező- erdőgazdaságban keletkezett szerves hulladék feldolgozása ma döntően nem megoldott, az üzemanyagfelhasználás elenyésző része származik biodízelből. Korábban a vegyipar nagyobb mennyiségben használt faaprítékot, de ennek ma nincs piaca. Probléma/ lehetőség ▪Támogatásban részesül mezőgazdasági vállalkozás, amely elsősorban saját, vagy vásárolt megújuló alapanyagból kiskapacitású üzemben energiahordozót állít elő. A beruházáshoz megújuló energia tanácsadást vesz igénybe. Kapcsolódik: 37, 757 Megoldási javaslat ▪2 kis léptékű üzem vásárolt alapanyagból olajprést és biodízel előállítást végez. 2 cég mezőgazdasági hulladékból állít elő eltüzelhető terméket. Takarmánycélú felhasználás előnyös az álllattartásra. A tüzelőanyagot a térségben növekvő számban tervezett, megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezéseket üzemeltető intézményi, vállalkozási és magán felhasználók számára értékesíti. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 123 A mezőgazdasági termékek értéknövelése

127 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 480000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága192000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 17/71 Kód: KD-8-GF-A-07 Sorszám: 21 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

128 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/71 Kód: KD-8-GF-B-08 Sorszám: 37 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Megújuló energia termelése, felhasználása, biomassza előállítása és tanácsadás Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Magyarország vállalta, hogy 2020-ig 12%-ra növeli a teljes energia felhasználáson belül a megújuló energia arányát. A térségben egyre nagyobb az igény a megújuló energiák háztartási, közösségi, és vállalkozási szintű felhasználására. Egyre több tetőn látni napelemet, napkollektort. A Hárskúti Megújuló Energia Központ példája is mutatja, hogy nagy szükség van az objektív szakmai véleményekre a megújuló energiák felhasználásával kapcsolatban. Helyzet/ adottság ▪A megújuló energiák hasznosítására szolgáló eszközök között nehezen találja fel magát a laikus ember, sok esetben nem a leghatékonyabb, adott helyzetre nem a legmegfelelőbb rendszert választja. A napelem, napkollektor, hőszivattyú, stb. rendszerek megtervezése, integrálása meglévő rendszerekhez gyakran hiányos, nem átgondolt. Ezek eredményeként rossz hírét keltik a megújuló energia hasznosításnak. Probléma/ lehetőség ▪A megújuló energiák hasznosítását elhatározó egyéneknek és szervezeteknek adnak tanácsot a témában maximálisan jártas szakemberek. Ezen szakemberekből (épületgépész, építész, villamosmérnök,stb.) álló szervezet (pl.: egyesület) nagy hangsúlyt fektet az ismeretek begyűjtésére, gyakorlati tapasztalatok megszerzésére, megosztására. A tanácsadói munka mellett a szervezet tagjai rendszeresen tartanak népszerűsítő előadásokat a megújuló energiák használatáról. Kapcsolódik: 11, 21, 749, 757 Megoldási javaslat ▪Létrejön egy magas szakmai szintet képviselő tanácsadói szervezet 5-20 fővel, melynek tagjai egyénileg és közösen, összesen 300 megújuló energia hasznosítási projektben adnak tanácsot, terveznek megvalósulást (pl.: épületgépészeti terv). Csak azon projektek támogathatók utólag, ahol nyomon követhető a kiinduló állapot és a tervek alapján megvalósult kész állapot. A szervezet tagjai havi min. egy fórumon népszerűsítik a megújuló energiák felhasználását, így elérve évente min. 600 embert. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KEOP - 4. prioritás - A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 120000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága96000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 18/71 Kód: KD-8-GF-B-08 Sorszám: 37 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

130 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/71 Kód: KD-8-GF-A-04 Sorszám: 14 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Térségi termékek és szolgáltatások piacra jutásának elősegítése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A mezőgazdaságot a mikrovállalkozások túlsúlya jellemzi (2300 vállakozás 96%-a mikrovállalkozás). A térségre jellemző továbbá az együttműködés hiánya, bár erre hajlandóság és igény mutatkozik. A lehetőség adott, hiszen támogatásban részesülhetnek a megalakuló termelői csoportok, ezzel is ösztönözve ezen értékesítési forma kialakulását. Jelenleg a térségünkben nem találhatók ilyen jellegű együttműködések. Helyzet/ adottság ▪A termelők számára idegen ez a forma, bár a létjogosultságát már felismerték. Versenyképességük megfelelő piaci összefogással növekedhet, így a hazai és a nemzetközi piacok nyújtotta lehetőséget is ki tudják használni. A csoportok résztvevői együttműködésükkel a tudás és tapasztalat megosztásán kívül az információ áramlás javulásában is szerepet játszanak. Probléma/ lehetőség ▪A mezőgazdasági termelők termékeinek piacra juttatása térségi székhelyű, elismert termelői csoportok létrehozásának, működtetésének támogatásával. A támogatás juttatása a termelési érték után történik, a megalakulást követő első öt évben, évről évre csökkenő összegben. Előnyben részesülő ágazatok: tej, hús és erdei termék. Kapcsolódik: 13, 25 Megoldási javaslat ▪A támogatás eredményeként létrejön 2 termelői csoport, melyek versenyképessé válnak nem csak az ország, hanem az EU piacán is. Példaértékű projektek kialakulására számíthatunk, mely további együttműködéseket gerjeszt a térségben. A kiemelt termékköröknek hagyománya van a térségben, és hosszú távú fennmaradásuk a helyi adottságok révén biztosított. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 142 Termelői csoportok létrehozásának támogatása

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 192000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága192000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 19/71 Kód: KD-8-GF-A-04 Sorszám: 14 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

132 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/71 Kód: KD-8-GF-A-09 Sorszám: 26 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Térségi termékek és szolgáltatások piacra jutásának elősegítése Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪A térségi települések 7 helyi piacot, vásárt tartanak nyilván, közülük 2 fejlesztésre szorul. A hagyományos, helyi termékkereskedelmi jellegű piacok háttérbe szorultak. A nagykereskedelmi láncok vidéki térhódítása átalakította a vásárlási szokásokat, a nagyüzemi, nagysorozatú termékelőállítás éles árharcban nyilvánul meg. A fogyasztók kevésbé érzékenyek a minőségre és az előállítási/termelési körülményekre, mint az árakra. Helyzet/ adottság ▪A térségben a már működő piacok alkalmatlan helyszíneken, néhol kis helyen és zsúfoltan működnek. Kínálatuk kevéssé hasonlít a hagyományos élelmiszerpiacokéhoz, uralkodóak a gyenge minőségű iparcikkek, tömegáruk, használt cikkek. Az élelmiszerpiacok hírverése gyenge, kevés a vásárló. A régióban csak a nagy hagyományú piacok bírnak jelentős forgalommal. Probléma/ lehetőség ▪Támogatjuk a térség területén élelmiszer súlypontú piac létrehozását, vagy meglévő piac fejlesztését. Előnyben részesül az együttműködéssel (önkormányzat - egyház és/vagy civil szervezet) megvalósított fejlesztés. Cél az, hogy a helyben, vagy a mikrotérségben előállított termékek (élelmiszerek) a legrövidebb úton jussanak el a helyi fogyasztóhoz. Kapcsolódik: 13 Megoldási javaslat ▪A fejlesztéssel elősegítjük 1 új piac létrejöttét, 2 felújítását, ezzel a hagyományos kereskedelmi formák újjászületését, élénkítését. A fogyasztók vásárlásában csökken az indokolatlan mértékben szállítási, csomagolási költségeket tartalmazó "bolti" élelmiszerekkel aránya, és növekszik az egészségesebb, jobb minőségű termékeké. A kiegészítő vagy főtevékenységként helyi termeléssel foglalkozók bevétele növekszik, ezzel arányban a helyi munkából történő megélhetés esélye. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret35000 EUR▪Önkormányzatok80% 90000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága72000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak80%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 20/71 Kód: KD-8-GF-A-09 Sorszám: 26 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

134 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/71 Kód: KD-8-GF-5-01 Sorszám: 25 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Térségi termékek és szolgáltatások piacra jutásának elősegítése Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪A térség mezőgazdaságára jellemző a mikrovállalkozások túlsúlya (2300 vállakozás 96%-a mikrovállalkozás). A térségre jellemző továbbá az együttműködés hiánya, bár erre hajlandóság és igény mutatkozik. A lehetőség adott, hiszen támogatásban részesülhetnek a megalakuló termelői csoportok. Jelenleg a térségünkben nem találhatóak ilyen jellegű együttműködések. Helyzet/ adottság ▪A mikrovállalkozások, őstermelők megfelelő piaci összefogással (pl. termelői összefogások, szervezetek alakításával) versenyképessé válhatnak, összefogással fejlődésük felgyorsítható. De az együttműködés, összefogás hiányzik, ösztönző támogatások bevezetése szükséges. Probléma/ lehetőség ▪Újonnan alakult, térségi termelői összefogás marketing eszközeinek támogatása, rendezvények, képzések szervezése, kapcsolattartás. Ezzel ösztönözhetők a termelők az együttműködésre, összefogásra. Ezeket a tevékenységeiket saját elképzeléseik alapján valósíthatják meg ezen forrás igénybevételével. A fejlődés, kommunikáció nem lehet sikeres hatékony kommunikáció, PR nélkül. Kapcsolódik: 13, 14 Megoldási javaslat ▪Létrejön várhatóan 4 termelői összefogás. Nő az értékesítés, valamint az együttműködési hajlandóság, esetlegesen példaértékű, minta projektek is születhetnek. A csoportokban együttműködő gazdálkodók a termékeik piaci népszerűsítése mellett imázskampányt is folytatnak, ezzel erősítik kapcsolatukat a térség közösségeivel, további szereplőivel. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Termelői összefogások marketing, rendezvény, képzési és kapcsolattartási költségei, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR▪Önkormányzatok% 20000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága12000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 21/71 Kód: KD-8-GF-5-01 Sorszám: 25 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

136 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/71 Kód: KD-8-SzF-B-12 Sorszám: 725 Prioritás: Természet- és környezetvédelem Intézkedés: Környezetvédelem Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság ▪A tervezési térségben jelenleg 5 település nem rendelkezik zárt közcsatorna-hálózattal, ezek közül Nagyvelegen már zajlanak a kivitelezési munkák. Mór külterületen két, egymástól viszonylag távol eső, 200 fő alatti lakóterület csatornázatlan. A térség délnyugati részében 3 község (Lókút, Márkó, Pénzesgyőr) csatornázatlan. Ezeken a településeken a kezeletlen kommunális szennyvizek közvetlenül és folyamatosan szennyezik a talajt. Helyzet/ adottság ▪A 3 nyugat-térségi település, és részben Mór külterület (Árkipuszta) a karsztvizeket veszélyeztető területen, részben TV területek közelében fekszenek. A szennyvízkezelés hiánya a településeken túlmutató, hosszú távú veszélyforrás. Saját erőből nem képesek megoldani. Az alacsony lakosságszámhoz (egy kivételével kevesebb, mint 500) Lókúton és Pénzesgyőrben magas átlagéletkor és alacsony átlagjövedelem járul. Probléma/ lehetőség ▪A település adottságaihoz igazodó megoldások a kommunális szennyvizek kezelésére: Mór-Árkipusztán gyökérzónás szennyvíztisztító (tanulmányterv létezik); Mór-Felsődoboson biotisztító szennyvíztelep (védett eljárás); Lókúton, Márkón, Pénzesgyőrben zárt rendszerű hálózat. Ezek közül Márkón a viszonylag magasabb lakosságszám, a térség átlagát meghaladó jövedelemszint és a vállalkozások növekvő száma miatt nagyobb az esély jelentősebb lakossági és önkormányzati önrészre társulati formához. Megoldási javaslat ▪A megoldás eredményeként a tervezési időszak végén a teljes tervezési térségben megoldott a kommunális szennyvizek kezelése. Jelentősen csökken a talaj, a felszíni, felszínközeli és karsztvizek szennyvízterhelése. Környezetbarát tisztítási technológiákat alkalmaznak. Településenként legalább egy tartós munkahely létesül. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KDOP - 4. prioritás - Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 6000000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága5600000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 22/71 Kód: KD-8-SzF-B-12 Sorszám: 725 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Lókút, Márkó, Mór, Nagyveleg, Pénzesgyőr ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

138 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/71 Kód: KD-8-SzF-B-22 Sorszám: 749 Prioritás: Természet- és környezetvédelem Intézkedés: Környezetvédelem Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A megújuló természeti erőforrások tudatos használatára a térségben elvétve található példa. Környezetvédelmi profilú gazdálkodó és civil szervezetek (Hárskút, Pénzesgyőr) vállalkozási/háztartási méretű eljárásokat, berendezéseket használnak, Csetényben és Szápáron ipari méretű energiatermelő egységek működnek. A lakosság körében - kivételektől (pl. Bakonybél, Zirc, illetve nagyobb számban faelgázosító rendszerek) eltekintve -, továbbá intézményi körben egyáltalán nem alkalmazzák. Helyzet/ adottság ▪A meg nem újuló energiahordozók növekvő fogyasztása nem csak a véges készletek kimerülése, hanem környezetszennyező hatásaik miatt is helyi és általános kockázatot jelentenek. Ezek, és az ezekből előállított villamos áram ára az átlagot meghaladóan emelkedik, és fogyasztói költségek növekvő hányadát teszi ki. Mérsékelni kell a természeti erőforrások felhasználási struktúrájából eredő kockázatokat. Probléma/ lehetőség ▪Üzemszerűen működő, háztartási méretű megújuló erőforrásokra építő mintaprojektek támogatása közösségi célú fejlesztés keretében. Egy projektben legalább 2 rendszer megvalósítása, működtetése: napkollektoros/hőszivattyús/faelgázosító HMV előállítás/fűtés/fűtésrásegítés; napelemes/szélgenerátoros áramtermelés; csapadékvíz felhasználása (öntözésen túl); szürkevíz felhasználása. A kedvezményezett nyilvánosságra hozza a működtetett rendszerek pénzügyi és gazdasági adatait, lehetőséget biztosít a megtekintésére. Kapcsolódik: 37 Megoldási javaslat ▪A támogatás eredményeként a térségben 3 mintaprojekt jön létre (ésszerű földrajzi megoszlásban). A megújuló erőforrások lakossági felhasználása jelentősen megnő. Szakosodott vállalkozások születnek a rendszerek kivitelezésére. A térségi közösségi honlapokon mérési adatokkal alátámasztott költségvetések és megtérülési számítások érhetők el az egyes berendezéstípusok telepítéséhez. Csökken a lakossági közüzemi energia- és vízfelhasználás, a levegő szennyezés, a szennyvízkibocsájtás. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KEOP - 6. prioritás - Fenntartható életmód és fogyasztás

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 72000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága36000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 23/71 Kód: KD-8-SzF-B-22 Sorszám: 749 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

140 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/71 Kód: KD-8-SzF-B-25 Sorszám: 761 Prioritás: Természet- és környezetvédelem Intézkedés: Környezetvédelem Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség 29 településéből 2 rendelkezik hulladéklerakóval (Bakonybél, Hárskút) és 3 állati hulladék elhelyezésére kialakított tárolóval (Hárskút, Herend, Szentgál). Sok a települések környékén képződött illegális szemétlerakó. Az utak feltöltésére használt építési törmelék rendszeresen tartalmaz veszélyes hulladékot. A patakok változó vízhozamúak, medrük szemetes, hordalékos. Helyzet/ adottság ▪A csapadékkal a talajba szivárgó, vízfolyásokba kerülő felszíni szennyeződés megjelenik az ivóvízben, mert a bányászat megszűnése miatti karsztvízszint-emelkedés a felszínközeli szennyező forrásokat eléri, s ez veszélyezteti a Bakony országos jelentőségű vízkészletét. A gondozatlan medrek feltorlódott hulladék miatti pangó vizeiben megnő a megnő a szennyezés koncentrációja, és nagyvizeknél árvízveszély lép fel. Probléma/ lehetőség ▪Normatív támogatás önkormányzatoknak, civil szervezeteknek a közigazgatási területen található illegális szemétlerakók felszámolására, patakmedrek hordalékmentesítésére. Évente 10 település részesül 100-100 eFt támogatásban dologi költségekre. Előnyben részesülnek a nagyobb mennyiségű szemét felszámolását végzők, ahol a településen belül több szervezet, vagy több település fog össze, ahol a közösség tájékoztatásával jár együtt, ahol intézkedési terv készül az illegális lerakás/vízfolyásszenyezés megelőzésére. Megoldási javaslat ▪A tervezési időszakban minden térségi település legalább két alkalommal nyújt be pályázatot. A támogatás eredményeként jelentősen csökken az illegális szemétlerakók száma, a lerakott szemét mennyisége, nő a tisztán tartott vízfolyások, patakmedrek hossza. A helyi közösség rendszeresen részt vesz az előzetesen meghirdetett takarítási/felszámolási akciókban.A településen intézkedéseket tesznek/rendszert alkalmaznak a szennyezés, hulladéklerakás megelőzésére. Az ilyen típusú környezetszennyezések nem riasztják a turistákat. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KEOP - 1. prioritás - Egészséges, tiszta települések

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 24000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága24000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma75 db Allokáció Megoldási javaslatok 24/71 Kód: KD-8-SzF-B-25 Sorszám: 761 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

142 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/71 Kód: KD-8-SzF-8-01 Sorszám: 759 Prioritás: Természet- és környezetvédelem Intézkedés: A természeti örökség védelme Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A tervezési térségben 9 országos, 11 helyi jelentőségű védett természeti terület van. A települések közül egyedül Hárskút rendelkezik a területén található természeti értékek egy részének rendszerezett, tudományos leírásával. A térségben és azon kívül működő kutatóhelyek (pl. Bakonyi Természettudományi Múzeum) rendszeresen végeznek gyűjtéseket és kutatásokat, ezek eredményeit publikálják, amelyek azonban főként a szakértőknek szólnak. A településekről szóló kiadványokban inkább a szélesebb körben ismert természeti értékeket említik. Helyzet/ adottság ▪A térség számos növény- és állattani, földrajzi, földtani értékkel rendelkezik, amelyek sok esetben a helyi lakosság előtt sem ismertek. A természeti értékek felmérése, összegyűjtése, közérthető, rendszerezett formában történő közreadása a települések számára egy olyan új kulturális, és közvetve gazdasági erőforrást jelent, amely eddig teljesen hiányzott az eszközeik közül. Probléma/ lehetőség ▪Támogatásban részesül az a települési önkormányzat vagy non-profit szervezet, amely felmérést végeztet a település természeti értékeiről, annak eredményét nyilvánosságra hozza, és a település érdekében történő felhasználását térítés nélkül lehetővé teszi. A felmérésre elsősorban a tervezési térségben székhellyel rendelkező, ilyen jellegű munkákban jártas szervezetet/kutatóhelyet kell megbízni. A természeti értékek települési katalógusát felhasználják a helyi és térségi képzésekben és turisztikai marketingben. Kapcsolódik: 36, 732, 733, 756, 760 Megoldási javaslat ▪A támogatás eredményeként minden település rendelkezik a természeti értékeinek katalógusával. A helyi természeti értékek feltárása és közzététele eddig nem ismert adottságokat tudatosít a közösségben, ezáltal erősíti kötődésüket a településhez, helyi példákkal szolgál a természet- és környezettudatos iskolai neveléshez, befolyásolja az egyéni és közösségi (tulajdonosi) döntéseket a természetet érintő gazdálkodási és tájbefolyásoló intézkedésekben, forrásul szolgál a települést bemutató, népszerűsítő marketingintézkedésekhez. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Kutatómunka, tanulmány készítése, Kiadvány készítés Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret18000 EUR▪Önkormányzatok80% 75000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága60000 EUR▪Non-profit szervezetek80% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret800 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma25 db Allokáció Megoldási javaslatok 25/71 Kód: KD-8-SzF-8-01 Sorszám: 759 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál ▪LEADER - Tervek és tanulmányok ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

144 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/71 Kód: KD-8-SzF-B-24 Sorszám: 760 Prioritás: Természet- és környezetvédelem Intézkedés: A természeti örökség védelme Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség nagy része Natura2000 (6 terület), ill. tájvédelmi körzet és természetvédelmi terület. A terület flórája és faunája gazdag, védett fajokban is. A biodiverzitás az országos átlaghoz képest magas. A Bakony karsztvíz-készlete országos jelentőségű. A szántókon túlnyomó többségben nem környezetkímélő és fenntartható gazdálkodást folytatnak. A patakok a rendszeres ápolás hiánya miatt a nagyobb vizeket nem mindig tudják levezetni. A természetben megjelennek a terepmotorosok, akik rongálják a természetes környezetet. Helyzet/ adottság ▪A Natura2000 léte és jelentősége nem tudatosul a helyi közösségben és döntéshozókban. A térség szinte egyáltalán nem ismeri a terület flóra-fauna és vegetáció-élőhelykincsét. A térségben a helyi közösség nem ismeri a terület természeti értékeit, nincs tisztában azzal, hogy a természeti környezetre milyen következményekkel járnak a különböző beavatkozások. Probléma/ lehetőség ▪Természetismereti oktatási és fenntarthatóságra nevelési program kidolgozása és tartása a következő célcsoportokra: kiskerttulajdonosok/kistermelők/biogazdálkodók, térségi önkormányzatok munkatársai, motoros terepsportok űzői, amatőr természetbúvárok/természetfotósok, geoládázók/turisták/látogatók/helyi érdeklődők. Felhasználandók a természeti értékek települési katalógusai. Kapcsolódik: 759 Megoldási javaslat ▪A támogatás eredményeként 500 résztvevő részesül természetismereti és fenntarthatósági oktatásban. A célcsoportok körében elért eredmény: csökkenő környezeti terhelés, egészségesebb élelmiszer jut az asztalra és a piacokra; megalapozottabb önkormányzati intézkedések, célzott helyi természet- és környezetvédelmi programok; a motorizált természetrombolás visszaszorulása; természeti környezet megóvásában érdekelt, szabadidős természethasználók ismeretszintjének, környezettudatosságának növekedése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KEOP - 6. prioritás - Fenntartható életmód és fogyasztás

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 23000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága17676 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma550 db Allokáció Megoldási javaslatok 26/71 Kód: KD-8-SzF-B-24 Sorszám: 760 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

146 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/71 Kód: KD-8-SzF-A-27 Sorszám: 762 Prioritás: Természet- és környezetvédelem Intézkedés: Natura 2000 fenntartási-fejlesztési tervek Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség 22 települését érintik Natura2000 területek. A Natura2000 területek kijelölésekor sem az érintett önkormányzatok, sem az érintett területek tulajdonosai nem kaptak erről értesítést. Az önkormányzatok egy része előtt ma sem ismert, hogy közigazgatási területén Natura2000 terület helyezkedik el. 3 érintett település nyilatkozta, hogy nem létezik fenntartási-fejlesztési terve, de nagyon valószínű, hogy a többi érintett településen sincs ilyen. Helyzet/ adottság ▪Az N2000 területen gazdálkodók nem ismerik a vadon élő madarak, a természetes élőhelyek, a vadon élő állatok és növények védelméről szóló irányelv alapján rájuk háruló kötelezettségeket, azokban károkat okoznak, és nem tudnak élni a korlátozások miatt őket megillető támogatásokkal. Az önkormányzatok építési szabályzatukban nem veszik ezeket figyelembe, nem tudják érvényesíteni a TV szakhatóság jogkörét. Probléma/ lehetőség ▪N2000 fenntartási-fejlesztési tervek készítése. Országosan 200 terv készül. Kedvezményezettek: intézményi társulások, civil szervezetek, egyetemek. Ösztönözni kell a hely- és szakmai ismerettel rendelkező térségi szervezeteket (pl. Bakonyi TT Múzeum, Magas-Bakonyi KV Egy., Pangea Kulturális és KV Egy.) a pályázaton való részvételre. A terv részeként az érintett ingatlanok tulajdonosainak értesítése, kötelezettségeik, ellentételezési lehetőségeik ismertetése. Megoldási javaslat ▪A támogatás eredményeként a térséget érintő Natura2000 területek 50%-a rendelkezik fenntartási-fejlesztési tervvel. Az érintett települések a fenntartási-fejlesztési tervből adódó kötelezettségeiket a helyi építési szabályzatukba - szabályozási tervükbe is beépítik. A fenntartási- fejlesztési tervvel rendelkező településeken érintett ingatlanok tulajdonosai ismerik az ebből eredő kötelezettségeiket. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323B Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 60000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága60000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 27/71 Kód: KD-8-SzF-A-27 Sorszám: 762 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

148 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/71 Kód: KD-8-SzF-B-11 Sorszám: 723 Prioritás: Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztése, településkép javítása Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A tervezési térség hegy-és dombvidéki jellege miatt a települési összekötő utak történelmileg a természeti adottságokhoz igazodóan alakultak ki (völgyek, stb.). Az állami közúthálózat elsődleges célja a települések megközelíthetősége burkolt úton, és kevésbé a települések közötti közvetlen összeköttetés. Zsáktelepülések alakultak ki, szomszédos települések csak jelentős kerülővel közelíthetők meg, vagy kedvező időjárási körümények nem burkolt összekötő utakon közvetlenül is elérhetők személygépkocsival. Helyzet/ adottság ▪Utoljára 1992-ben épült térségi burkolt út (Lókút-Hárskút), a két település korábbi közel 50 km távolsága 2 km-re rövidült. Ma a Lókút-82-es út, a Pénzesgyőr-Hárskút, Porva-Bakonybél, Porva-Fenyőfő összeköttetések megteremtése a legsürgetőbb. Az első kettő az országos közúthálózat része, de nincsenek kiépítve, míg az utolsó kettő települési, ill. erdészeti kezelésű nyomvonalakon halad, részben kiépítve és burkolva. Probléma/ lehetőség ▪1. A 83103-as út Lókút-82-es út szakaszának megépítése (4 km). Tervek elkészültek. 2. A 83111-es út Hárskút-Pénzesgyőr szakaszának megépítése (3 km). Több évtizede tervezik. 3. Összekötő út Porva és a Bakonybél-83118 út (Fenyőfői bekötő út) közötti, részben burkolt erdészeti út között (3 km). 4. A településeket összekötő, nem az országos közúthálózat részét képező, de közforgalomra alkalmas, vagy azzá tehető burkolt utakat meg kell nyitni a közforgalom előtt, és lehetővé kell tenni a kezelőnek/tulajdonosnak, hogy azért díjat szedjen. Megoldási javaslat ▪1. Lókút 16 km-rel kerül közelebb a megyeszékhelyhez. A megyeszékhely felől Bakonybél felé 5 km-rel rövidül az út. 2. Pénzesgyőr és Hárskút között 6 km-rel rövidül az út, ugyanennyivel kerül közelebb Bakonybél a 8-as úthoz. 3. Porva-Bakonybél jelenleg 26 km, Porva- Fenyőfő 39 km. A 3 km-es útszakasz megépítésével a távolság Bakonybél felé 12 km-re, Fenyőfő felé 11 km-re csökken, ebből a 3 km-en túli szakasz ma is működő aszfaltburkolatú vagy murvaborítású. Csökken a gépjárművek okozta környezetterhelés, Növekszik a turisztikai vendégforgalom. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KDOP - 4. prioritás - Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés

149 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 3200000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága3200000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 28/71 Kód: KD-8-SzF-B-11 Sorszám: 723 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Hárskút, Lókút, Pénzesgyőr, Porva ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

150 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/71 Kód: KD-8-SzF-A-24 Sorszám: 752 Prioritás: Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztése, településkép javítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Valamennyi településen található olyan nem védett faluközponti, közösségi funkciót ellátó építmény, amely külső felújításra szorul. Felújításra szorulnak a faluképet javító parkosítások, az azokhoz kapcsolható játszóterek és a természeti környezetet kímélő nem alapvető infrastruktúra elemei, amelyek összességükben az élhetőbb környezeti állapotot biztosítanák. A térségben 19 település rendelkezik parkkal és 23 településen található egyéb közterület, pl.játszótér. Helyzet/ adottság ▪A meglévő parkok nagy része ad-hoc jelleggel van kialakítva, melyek nem illeszkednek a faluképbe. A parkokban, játszótereken lévő eszközök, padok, asztalok, szemetesek, balesetveszélyesek, nem felelnek meg az EU szabványoknak. Az omladozó vakolatú településközponti épületek olyan elhanyagolt faluképet mutatnak, amely az életminőség romlását és az esélytelenség érzését közvetítik. Probléma/ lehetőség ▪Támogatjuk településközponti, közösségi funkciót szolgáló épületek külső felújítását; közterületen, önkormányzati tulajdonú területen működő parkosítások, játszóterek, sétányok, egyéb közterületek felújítását, újak létrehozását. A felújítás/létrehozás illeszkedjen a település adottságaihoz (pl. tájhonos növények), hagyományaihoz, történelméhez. Megoldási javaslat ▪A támogatás eredményeként 9 településen megújulnak a játszóterek, 4 új létesül; 20 településen rendezetté válnak parkok/sétányok/zöldfelületek és egyéb közterületek, 11 épület külső felújítása valósul meg. A támogatások elősegítik az együttműködési formák erősítését, az élhetőbb környezet megteremtésével a falvak népesség megtartó képességének javulását. A falukép ilyen módon történő megújítását szolgáló támogatások ösztönzik a helyi közösségi kezdeményezéseket, emelik a természeti és épített környezeti értékeket. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

151 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret74990 EUR▪Önkormányzatok100% 600000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága600000 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma70 db Allokáció Megoldási javaslatok 29/71 Kód: KD-8-SzF-A-24 Sorszám: 752 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

152 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/71 Kód: KD-8-SzF-A-14 Sorszám: 724 Prioritás: Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Közösségi szolgáltató centrumok kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások ▪A térség mind a 29 településén vannak olyan egyedi funkcióval bíró, vagy üresen álló épületek, amely kihasználtsága az önkormányzatok szűkös lehetőségei miatt szegényes, ugyanakkor az élhető környezeti állapot, a jövő nemzedék iránti felelősség ezen épületek szerepének erősítését, bővítését követeli meg. A térségben 3 olyan település van, ahol egyáltalán nincs közösségi, oktatási, fejlesztési célú tevékenységekhez, kiállításokhoz, fedett vagy szabadtéri kulturális rendezvényekhez helyszín. Helyzet/ adottság ▪A meglévő épületek, beépített légterek kihasználatlansága az enyészetet, a nem élhető környezeti állapot érzetét erősíti, miközben részben a kulturális örökség megőrizhetőségét, a társadalmi tőke javulását szolgálhatnák. A meglévő hagyományos művelődési ház funkciót túlhaladták a lakossági igények, ezért ezek az épületek akár műszaki felújítással, átalakítással együtt szolgáltatási kör bővítésre szorulnak. Probléma/ lehetőség ▪Támogatjuk önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház tulajdonában lévő épület olyan műszaki felújítását és bővítését, amely együtt jár közösségi funkcióinak bővítésével, komplex - adminisztratív, kereskedelmi, szabadidős - szolgáltatásokat fogad be, segítve ezzel a helyi közösség fejlődését, helyet adva a kulturált szabadidő eltöltésének, valamint a helyi kommunikáció javítását szolgálják. Ezen belül támogatjuk a szerepbővüléshez szükséges belső infrastruktúra, technikai berendezések beszerzését is. Megoldási javaslat ▪A támogatás eredményeként 5 településen létesítenek komplex közösségi szolgáltató centrumokat, ezáltal növelve a térség népességmegtartó képességét, a fiatalok helyben maradását, a helyi együttműködési formák erősítését. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál...

153 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 1500000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1500000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 30/71 Kód: KD-8-SzF-A-14 Sorszám: 724 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

154 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/71 Kód: KD-8-SzF-A-23 Sorszám: 750 Prioritás: Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Meglevő épületek fejlesztése, funkcióbővítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Lókút hátrányos helyzetű település. A falu központjában egyedülálló épületegyüttes, a falu legértékesebb építészeti emléke áll: a templom, valamint az iskolának és óvodának, könyvtárnak helyet adó épületek. A templom felett Kálvária, az épületegyüttes közelében kiépített forrás, a "Lókúti kút". Helyzet/ adottság ▪A római katolikus templom és környezete a jelenlegi funkció fenntarthatósága, valamint a település fejlődése, fenntarthatósága érdekében felújításra, restaurálásra szorul. Probléma/ lehetőség ▪Támogatásban részesül a Lókút faluközpont felújítása projekt a legfeljebb 61839 € mértékig. A projekt tartalma: a templom, a Kálvária, a Lókúti kút és közvetlen környezete felújítási tervének elkészítése, valamint a felújítás kivitelezése. Kapcsolódik: 751 Megoldási javaslat ▪Létrejön egy szolgáltató centrum, amelyben a faluház, az iskola, az óvoda, a könyvtár, a helytörténeti gyűjtemény kapnak helyet. ▪Nő a népességmegtartó erő, javul az itt élők életminősége. A jelenlegi önkormányzati épület, kultúrterem hasznosításával új munkahelyek teremthetők pl. nők helyben foglalkoztatásához. A fiatalok a helyben maradnak, új lakosok települhetnek le. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

155 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret61839 EUR▪Önkormányzatok100% 61839 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága61839 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1200 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 31/71 Kód: KD-8-SzF-A-23 Sorszám: 750 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Lókút ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

156 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 32/71 Kód: KD-8-SzF-1-03 Sorszám: 751 Prioritás: Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Meglevő épületek fejlesztése, funkcióbővítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Lókút hátrányos helyzetű település. A falu központjában egyedülálló épületegyüttes, a falu legértékesebb építészeti emléke áll: a templom, valamint az iskolának és óvodának, könyvtárnak helyet adó épületek. A templom felett Kálvária, az épületegyüttes közelében kiépített forrás, a "Lókúti kút". A településen nincs művelődési ház, a közösségi tér felújításra szorul. A polgármesteri hivatal szükségépületben működik. Helyzet/ adottság ▪Az épületegyüttes és a környezete a település fejlődése, fenntarthatósága érdekében felújításra, restaurálásra szorul. A benne működő, illetve a település más pontjain elhelyezkedő intézmények működési körülményei rosszak. A terepi adottságok miatt nagy szükség van az akadálymentesítésre. Probléma/ lehetőség ▪Támogatásban részesül a Lókút faluközpont épületegyüttes belső tereinek közösségi célú felújítása projekt. A projekt tartalma: a jelenlegi iskola, óvoda és könyvtár épület belső terei felújítása tervének elkészítése, valamint a felújítás kivitelezése. Kapcsolódik: 750 Megoldási javaslat ▪Létrejön egy szolgáltató centrum, amelyben a faluház, az iskola, az óvoda, a könyvtár, a helytörténeti gyűjtemény kapnak helyet. Nő a népességmegtartó erő, javul az itt élők életminősége. A jelenlegi kultúrterem hasznosításával új munkahelyek teremthetők pl. nők helyben foglalkoztatásához. A fiatalok a helyben maradnak, új lakosok települhetnek le. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Belső építés, felújítás, belsőépítészeti tervezés, kivitelezés, Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

157 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret17688 EUR▪Önkormányzatok100% 17688 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága17688 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret17688 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 32/71 Kód: KD-8-SzF-1-03 Sorszám: 751 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Lókút ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

158 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 33/71 Kód: KD-8-GF-B-04 Sorszám: 30 Prioritás: Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése Intézkedés: Új turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése és meglévők színvonalának fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben 1547 kereskedelmi szálláshely van. Magasabb kategórájú szállodák (Szépalma, Szarvaskút) magas kihasználtsággal működnek. Az egészséges életmód és a környezettudatosság iránti igény határozottabban jelenik meg az anyagilag jobb helyzetben lévő lakossági csoportokban. Probléma látogatókat vonzó kiegészítő programok és szolgáltatások szűkös volta. Helyzet/ adottság ▪A stratégia eredményeként bővül a térség turisztikai kínálata, amelyet minden lakossági csoport számára hozzáférhetővé kell tennünk. A meglévő szálláshelyek kihasználtságnövekedését új férőhelyigények megjelenése követi. A térség adottságai és a növekvő fizetőképes belföldi turizmus jelzik azt az irányt, hogy a falusi, ifjúsági mellett szükség lesz magasabb színvonalú kereskedelmi szálláshelyek létrehozására. Probléma/ lehetőség ▪A térségbe látogató vendégek tartózkodási idejének és kiadásainak növelését elősegítő kereskedelmi jellegű szálláshelyek fejlesztése, törekedve azok környezetbarát kialakítására és energiahatékonyságának megoldására. Új szálláshelyek fejlesztése esetén szigorú feltétel a pontosan felmért keresleti igény a túlkínálat elkerülése miatt. Megoldási javaslat ▪Legalább 2db 3-4 csillagos szálloda létesül. A szálláshelyek száma legalább 10%-kal nővekszik. A magasabb jövedelmi kategóriába tartozó vendégek számának növekedése fajlagosan magasabb bevételt hoz. A szállodák szolgáltatásai kiegyenlítik a szezonális ingadozásokat, így átlagosan több, állandó munkahely jön létre. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KDOP - 2. prioritás - Regionális turizmusfejlesztés

159 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR▪Önkormányzatok% 2800000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága1120000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db Allokáció Megoldási javaslatok 33/71 Kód: KD-8-GF-B-04 Sorszám: 30 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

160 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 34/71 Kód: KD-8-GF-A-11 Sorszám: 28 Prioritás: Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése Intézkedés: Új turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése és meglévők színvonalának fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség adottságai alapján jellemző a falusi vendéglátás. Sokan látják úgy, hogy megélhetésüket segítendő létrehoznak kisebb beruházásokkal olyan lakrészeket, amelyekbe a falusi vendéglátás kereteiben vendégeket fogadhatnak. A környezet és az adottságok kifejezetten alkalmassá teszik térségünket az ilyen vendéglátás megvalósításához. A térségben összesen 636 magánszállás van, 5 településen egyáltalán nincs. A legtöbb Bakonybélben (181), a többi településen jellemzően 10-30 között. Helyzet/ adottság ▪Probléma a falusi vendéglátás szereplőinél a nagyon vegyes színvonal. A vendégszeretet, a történelmi és kulturális múlt kihasználható lehetőség. A térségben élő különböző nemzetiségű lakosság lakás és tárgyi kultúrájának elemei karakteres, ugyanakkor korszerű kivitelezésben jellegzetes és egyedi arculatot eredményezhetnek. Probléma/ lehetőség ▪Támogatni kívánjuk falusi vendéglátóhelyek kialakítását és meglévők felújítását, minimum 6 fős férőhelyre és 4 napraforgós minősítésre. Megoldási javaslat ▪20 vendéglátóhely jön létre, vagy újul meg. A második évtől kezdve mintegy 1000 vendégéjszaka és egyéb turisztikai bevétel növekedés várható. Az így kivitelezett falusi vendéglátóhely önmagában is vonzerő lehet és hozhat forgalomnövekedést. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

161 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret93750 EUR▪Önkormányzatok60% 578335 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága347000 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma65 db Allokáció Megoldási javaslatok 34/71 Kód: KD-8-GF-A-11 Sorszám: 28 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

162 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 35/71 Kód: KD-8-GF-A-10 Sorszám: 27 Prioritás: Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése Intézkedés: Új turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése és meglévők színvonalának fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben jelenleg is jelentős számú olyan turista jelenik meg, akik olyan társadalmi réteghez tartoznak, amelynél a magasabb szállás árak gondot okoznak. A természeti és infrastrukturális adottságokból, a vendégek jellegéből - pl.osztálykirándulás - következik, hogy a vendégek rövid időt - pár napot - töltenek itt, sokszor úgy, hogy napról napra máshol szeretnének megszállni. A rendelkezésre álló ifjúsági szálláshely kapacitás nagyon kevés, a komfortfokozata vegyes és a területi megoszlása sem célszerű. Helyzet/ adottság ▪A térség településein számos helyen adottak az alapfeltételei ifjúsági szálláshely kialakításának. A lehetőség abban rejlik, hogy ha az ifjúsági szállók kapacitását, színvonalát, valamint a területi elhelyezkedését a valós igényekhez igazítjuk. A térségből mintegy 20 helyről érkezett javaslat ilyen típusú szálláshelyek kialakítására Probléma/ lehetőség ▪Gyermek és ifjúsági táborok létrehozása, fejlesztése, figyelembe véve a vendégek várható számát, a célcsoportok jellegét.Szempont a környezet és természet védelme, ezáltal a hosszú távon való fenntarthatóság. Olyan pályázókat is támogatunk, akik hálózatba szerveződnek,önálló útvonalat is képezve. Kapcsolódik: 744 Megoldási javaslat ▪A gyermek és ifjúsági tábor hálózat várhatóan minimum 10 fő állandó valamint legalább ennyi alkalmi munkahelyet teremtenek. A létrehozást követő harmadik évre várható a vendégéjszakák számának legalább 15000-el történő növekedése. A szállás és a kapcsolódó bevételek elérhetik az évi 70-80 millió forintot. A tevékenység jellegéből adódóan jelentős számban megnőhet a nők helyi alkalmazása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

163 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret93750 EUR▪Önkormányzatok60% 375000 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága300000 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak60%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db Allokáció Megoldási javaslatok 35/71 Kód: KD-8-GF-A-10 Sorszám: 27 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

164 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 36/71 Kód: KD-8-GF-2-03 Sorszám: 29 Prioritás: Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése Intézkedés: Új turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése és meglévők színvonalának fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség településeinek nagyobb részén nem megoldott az átutazó és itt maradó vendégek elfogadható színvonalú étkeztetése. A "vendéglátóhelyek" többnyire azonosak a helyi kocsmával, ahol pedig étkezési lehetőség van (többnyire szezonálisan, vagy előre rendelve), a környezet színvonala, minősége nem megfelelő. Ez jelentősen rontja a térség vonzerejét és vendégmegtartó képességét. Helyzet/ adottság ▪Probléma hogy a vendéglátósok nehezen tudnak alkalmazkodni a ma már természetes nemzetközi vendéglátási színvonalhoz és súlyos gond a tőkehiány. Lehetőség a térség jellegzetes építészeti világának korszerű, magas színvonalú felhasználása és gasztronómiai hagyományainak jó kihasználása. Probléma/ lehetőség ▪A térség építészeti jellegzetességeinek belsőépítészeti felhasználására kiírt pályázat eredményeként létrejövő arculati elemrendszer alapján támogatni kívánjuk meglévő, étkeztetésre alkalmas vendéglők belsőépítészeti és lakberendezési megtervezését és átalakítását az arculati elemrendszerben szereplő elemekhez igazodva, de ügyelve a magas színvonalú egyediségre is. A támogatást a vendéglő tulajdonosok kapják, vállalva, hogy a terveket a díj nélküli belsőépítészeti pályázat nyertesével készíttetik el. A pályázatban szereplő elemek felhasználásával. Kapcsolódik: 33. Térségközi együttműködés. Megoldási javaslat ▪4 vendéglő arculati átalakítását támogatjuk. A várható eredmények a vendéglők mérhető forgalomnövekedése, valamint a magasabb színvonalú szolgáltatás miatti általános vendégszám növekedés. A modern, ugyanakkor jellegzetes vendéglő a magas színvonalú tervezés és kivitelezés okán önálló vonzerőként, mérhető forgalomnövekedést eredményezhet. Távolabbról is odalátogató csak enni kívánó vendégek, akikből később törzsvendégkör is kialakulhat. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Az arculati elemrendszerhez igazodó bútor, lakberendezés, belsőépítészeti költségek, Eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

165 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret16000 EUR▪Önkormányzatok% 53300 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága32000 EUR▪Non-profit szervezetek% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret8000 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 36/71 Kód: KD-8-GF-2-03 Sorszám: 29 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

166 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 165 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 37/71 Kód: KD-8-GF-B-05 Sorszám: 31 Prioritás: Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése Intézkedés: Új turisztikai termékek létrehozása és meglévők fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térségben ma néhány település (pl. Bakonybél) rendelkezik olyan infrastrukturális alapokkal, amelyek lehetővé teszik konferenciaturizmus jellegű rendezvények résztvevői számára a szállás, étkezés megoldását. Nincs viszont olyan korszerű infrastruktúrával ellátott épület, amely alkalmas lenne több száz fős konferencia rendezésére. Helyzet/ adottság ▪A konferenciaturizmus iránti igény világszerte nő, ezen belül fokozott az érdeklődés a szokatlan, vagy különleges helyszínek, szolgáltatások iránt. A környezeti, természeti adottságok olyan egyedi hátteret adhatnak, amely erős vonzerő lehet ilyen rendezvény térségbe szervezéséhez. A településeken rendelkezésre áll olyan alkalmi, akár állandó munkaerő, amely egy ilyen nagyrendezvény lebonyolításához szükséges. Probléma/ lehetőség ▪Olyan mobil (emeletes) rendezvény sátor beszerzése, amely alkalmas legalább 300 fő befogadására, és belső térkialakítása is mobil. Ez lehetővé teheti pl. bálterem, emelkedő nézőterű és kiemelt színpadú színházterem, konferenciaterem gyors kialakítását. Technikai felszereltsége alkalmas bármilyen rendezvény kiszolgálására (hang, tolmácsolás, fény, vetítés, stb.). A programszervezésre és üzemeltetésre vállalkozás jön létre. Kapcsolódik: 737, 738 Megoldási javaslat ▪A sátor évente más, alkalmas, térségi helyszínen kerül felállításra. A különleges helyszín, körülmények és programok nagy látogatottságot eredményeznek, növekszik a szálláskihasználtság, a vendéglátóhelyek kihasználtsága, és új szálláshelyek jönnek létre. A térségi települések zártterű rendezvényeinek gyakorlatilag nem lesz létszámkorlátja. A sátorban negvalósuló rendezvények kapcsolódó kiszolgálásai - szállás, étkezés, szállítás, kiegészítő programok - számszerűsíthető eredmény hoznak. 2 fő állandó, és több tíz alkalmi munkahely létesül. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪KDOP - 2. prioritás - Regionális turizmusfejlesztés