Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása"— Előadás másolata:

0 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – „A BAKONYÉRT” VAE
Tiszta forrásból: összefogással a virágzó Bakonyért! Budapest, 2009 November 26. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

1 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

2 „A BAKONYÉRT” VAE – Összefoglaló a térségről
A(z) „A BAKONYÉRT” VAE területe 29 települést foglal magába, melyek közül 3 város. A térség lakossága 43,803 fő, a városokban élő lakosok száma 11,136 fő A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 1 A térségben összesen 7 db fő fejlesztési prioritás és 24 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A térségben összesen 29 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 31%-a, 9 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 42 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 9 db – a(z) Oktatás mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

3 „A BAKONYÉRT” VAE – Általános áttekintés
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor „A BAKONYÉRT” VAE – Általános áttekintés Általános információk Négy legnépesebb település Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség 43,803 Zirc 7,260 fő Vállalk. száma létszám szerint (db) Legtöbb vállalk. adó szektor Kereskedelem, javítás Települé-sek száma 29 Bodajk 4,216 fő Városok száma 3 Herend 3,578 fő Legnagyobb fogl. szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Hátrányos helyzetű települések száma 1 Bakonycsernye 3,188 fő Települések száma, ahol... Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok ...nincs szélessávú internet Fő fejlesztési prioritások száma 7 Fejlesztési intézkedések száma 24 ...nem elérhető mindhárom mobilhálózat 3 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 29 ...nincs helyközi autóbusz-megálló Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 42 ...van közművesített, köz-úton elérhető ipari park 1 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

4 „A BAKONYÉRT” VAE – HPME allokáció összefoglaló
A legtöbb forrás – 1,083,839 EUR – a Falumegújítás és -fejlesztés jogcímhez lett rendelve „A BAKONYÉRT” VAE – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR) Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 2 815,376 A turisztikai tevékenységek ösztönzése 3 707,000 Falumegújítás és -fejlesztés 5 1,083,839 A kulturális örökség megőrzése 1 355,000 Leader közösségi fejlesztés 4 459,688 Leader vállalkozás fejlesztés 5 194,676 Leader képzés Leader rendezvény 3 314,000 Leader térségen belüli szakmai együttműködések 5 139,000 Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések 1 24,000 Leader komplex projekt Leader tervek, tanulmányok 1 60,000 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 4

5 „A BAKONYÉRT” VAE - Legfontosabb probléma és lehetőség
A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára „A BAKONYÉRT” VAE - Legfontosabb probléma és lehetőség Legfontosabb probléma Legfontosabb lehetőség A térség nem használja ki a környezeti adottságait és az együttműködésben rejlő lehetőségeit. A gazdaság- és társadalomfejlesztési intézkedések településközpontúak, egymástól elszigeteltek. Az önkormányzati fejlesztések közszolgáltatás-központúak. Gazdasági potenciál kihasználására közösségi források szűkösek, ösztönző intézkedéseket nehezen tudnak hozni. A vállalkozások jelentős része kényszervállalkozás, önfoglalkoztató jellegű, tőkeszegény, korlátozott növekedési esélyű. Nagyon kevés új munkahely jön létre. A térség népességvonzó képessége környezeti adottságaiból ered, és nem tudatos intézkedések eredménye. A térség települései a turizmust tekintik kitörési pontnak. Ehhez a természeti és történelmi adottságok rendelkezésre állnak. A közszolgáltatási alap-infrastruktúra a legtöbb településen teljes mértékben, a többiben részben rendelkezésre áll, vagy földrajzilag viszonylag rövid távolságon belül elérhető. A térség országon belüli fekvése, közlekedési kapcsolatai kedvezőek. Közvetlenül szomszédos olyan térségekkel, amelyek más típusú fő vonzerővel rendelkeznek, így a kínálatok egymást kiegészítik és erősítik. A lakosságban határozott a törekvés arra, hogy megélhetésüket nagyobb részben vagy teljes egészében helyben teremtsék meg. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

6 „A BAKONYÉRT” VAE – A stratégia alapvető célja
Célunk közigazgatási határokon átnyúló, de természetes határokat figyelembe vevő társadalmi összefogás a Bakonyért, azért a tájért, amely természetvédelmi és a kulturális örökség szempontjából Magyarország egyik különleges adottságú területe. Ez a térség hosszú távú és felelős gondolkodást igényel minden lakójától. Vonzóvá kell tenni a letelepedésre, fenntarthatóvá, fejlődővé alakítani a gazdaságát, megélhetést nyújtva a növekvő lakosságnak. Olyan jövőt kínálunk az egyenlő esélyek megteremtésével, mely hosszú távon segíti a hátrányos helyzetben élőket is A több évszázados kultúrát, az itt élt népek örökségét lakossága őrzi és ápolja, harmóniában a természeti környezettel, élvezi annak szépségét, saját maga és az idelátogató vendégei számára hasznosítja értékeit, de arról is gondoskodik, hogy ezeket gyarapítsa. Minden adottságunkat kihasználjuk, de ugyanakkor megóvjuk környezetünket. Térségünk a jövőben igyekszik nyitott lenni a nagyvilágra, vendégül látni, befogadni az idelátogatókat, akik gazdag egyedi élményekhez juthatnak a természetben és a településeken egyaránt. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

7 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

8 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2
A két megyében, három kistérségben 29 települést átfogó fejlesztési térség 43 ezer érintett lakosa 3 városban (ebből 1 városi tanyás külterületen), 1 nagyközségben és 25 községben él. A térség az Északi és részben a Déli Bakony területén helyezkedik el. Területén az országos átlagnál magasabb az erdősültségi arány, az éghajlat hűvösebb, csapadékosabb, a talajadottságok mezőgazdasági hasznosításra kedvezőtlenebbek. A térséget mind a négy égtáj felé elhagyó, romantikus szurdokvölgyeket képző, ingadozó hozamú vízfolyások gyűjtik össze a hegység magasabb részein fakadó források vizeit. A viszonylag szerény felszíni vizekkel szemben a karsztos hegység a felszín alatt hatalmas, összefüggő víztömeget tárol. A Bakony ősidők óta szinte érintetlen titokzatos, vadban bővelkedő világ volt, kedvelt tartózkodási helye, vadászterülete királyainknak, biztonságos búvóhelye betyároknak. Emléküket leírások, mondák, romok, barlangnevek őrzik. Keleti peremén ismert búcsújáró hely, közepén rendi központ alakult ki a századok során. A történelem viharaiban részben elnéptelenedett településekre az idők során szlovákokat, németeket telepítettek, akik idővel asszimilálódtak, nem felejtve gyökereiket. A nemzetiségi múlttal rendelkező településeken hagyományőrző egyesületek működnek. Az évszázadokon keresztül meghatározó mezőgazdasági tevékenység (főként állattenyésztés, fafeldolgozás) mellett a XIX. századtól kezdve jelenik meg az iparszerű termelés; majd a XX. században a helyi ásványi kincsekre települt bányászat, amely a század második felére meghatározóvá vált. Mára az ipari tevékenység ismét jelentősen átalakult. A térség lakónépessége mérsékelt ütemben csökken. A negatív természetes szaporulatot a pozitív vándorlási egyenleg sem képes ellensúlyozni. Az időskorú népesség aránya stagnál. A XX. század második felében a térség lakossága jellemzően a térségen belül talált munkát, ma nagy számban a térségen kívüli ipari központokba naponta ingáznak. A térségen belül 7 db 100 főt meghaladó munkáltató van. A legnagyobb településeken is nagynak számít a 20 fő felett foglalkoztató, a vállalkozások döntő része mikroméretű, 10 főnél kevesebb alkalmazottal. Helyben a közigazgatás és a közszolgáltatások jelennek meg foglalkoztatóként. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 8

9 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2
A munkanélküliség 2-11% közötti. A térséget érintő és átszelő közlekedési folyosókról letérve kivételes adottságokkal rendelkező környezetben találja magát a látogató. A történelmi látnivalók, múzeumok, tanösvények új tudás, a turistautak, kilátók, sziklafalak, lovastanyák az aktív kikapcsolódás, a panziók, falusi vendégházak a zavartalan pihenés lehetőségét kínálják. Az épített örökség gazdagsága a terület kivételes adottságainak egyike, az országban itt található a legtöbb műemlék, itt a legsűrűbb a műemléki hálózat. A települések tavasztól őszig jellegzetes programokkal, országos hírű nagyrendezvényekkel várják az idelátogatókat és erősítik polgáraik kötődését. A Bakony lakossága lokálpatrióta és híresen vendégszerető. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 9

10 A térség környezeti állapota 1/2
Változatos felszínű, a viszonylagos zavartalanság miatt országosan kiemelkedő biodiverzitású terület (a hazai védett növény- és állatfajok 47%-a él a Bakonyban). Az erdősültség magas, főként bükkösök. A területen két tájvédelmi körzet és több természetvédelmi terület van; nagy része tájképvédelmi övezet, ill. az országos ökológiai hálózat része. A térséget hat Natura 2000-es terület fedi le vagy érinti. Ezek tükrében a helyi közösség területe természetvédelmi szempontból országos viszonylatban is különleges adottságokkal rendelkezik. Kevés felszíni víz, nagy felszín alatti ivóvízkincs. Kiemelten érzékeny terület. Pontszerű szennyezés: állattartó telepek, szennyvíztisztítóval vagy jó technológiával nem bíró települések. A diffúz szennyezés csökkent, de a talajban, rétegvizekben akkumulálódott szennyezés sokáig jelen lesz. A szélsőséges jelenségek gyakorisága nő. 0,5-0,8 Celsius fokkal nőtt a felszíni hőmérséklet. Várható a csapadék és a fagyos napok számának csökkenése. A megújuló energia, a szél- és napenergia, biogáz és komposztálás, csapadékvíz hasznosítás lehetősége adott. Erdőgazdaság a legnagyobb "tájhasználó". Jelentős része erősen lejtős. A szántók 1/5-e, legelők 40%-a hegyes-dombos területű. Ezért erős, akár 70 %-os az erózió, melyet a gyakori felhőszakadások növelnek. A mélyebb területek termékenyek. Káros a helytelen erdőgazdálkodás, a tarvágás. Ez jórészt visszaszorult, a természetes felújítás a talajt is kíméli. Nagy károkozó az illegális terepmotorozás. A termelő szféra hulladéka termeléscsökkenés és új technológiák miatt apadt. A települési hulladék nő, hasznosítása kevés. Sok az illegális hulladéklerakó, melyek esztétikai, víz- és talajszennyezési források. A lakossági fűtésből származik az SO2, a korom, a nem toxikus por. A kibocsátás a földgáz használatával csökkent, de ma újra nő. CO, NOx, zaj a közlekedéstől függ: az érték a fűtési sokszorosa. Szerves oldószer, szervetlen savak, nehézfémek emissziója kicsi. Az ólom kibocsátás megszűnt. A termőföld 86-88%-a, az erdők negyede magántulajdonú. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 10

11 A térség környezeti állapota 2/2
A földhasználat átalakult, elvált a tulajdontól. Jellemző a mező- és erdőgazdálkodás, a még jelentős, de strukturálisan átalakult bányászat. A szénkitermelés megszűnt, a bauxité csökkent, de nőtt az építő-alapanyagok kitermelése. Jellemző az ésszerűtlen elaprózottság, bár az erdőterületeken kevésbé. Az állami tulajdon aránya magas. A földhasználat az erdő- és mezőgazdasághoz kapcsolódik. A régi nagyüzemek utódai bérlők, jelentős részük a kevés bérelhető terület miatt „föld nélkül” gazdálkodik, állattenyésztéssel, szolgáltatással foglalkozik. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 11

12 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2
Lókút a Bakony második legmagasabban fekvő települése, a Kis-Papod lábánál, szép természeti környezetben fekszik. Közel három évszázada lakott hely. A XVIII. század közepén először szlovákokat telepítettek be, majd a XIX.századra teljesen elnémetesedett. Sváb hagyományait ma is erősen őrzi, külföldön élő egykori lakóival kapcsolatokat tart fenn, újabban Németországból betelepült lakosai is vannak. 1992-ig Zirc, mint térségi központ felől zsáktelepülés volt. Ekkor burkolt út létesült közte és a szomszédságában fekvő Hárskút között, így közvetlen összeköttetés jött létre a 8. sz. főút felé is. A lakosság száma a pozitív vándorlási egyenleg ellenére lassan csökkenő, jelenleg a térségben a harmadik legalacsonyabb. Munkaalkalmat a viszonylag közeli (10 km) térségi székhely, a mező- és erdőgazdálkodás, a közszolgáltatások, és csekély számú mikrovállalkozás nyújtanak. Bár a munkanélküliségi arány alapján jelenleg a térségi települések legjobb egyharmadába tartozik (a jelentős arányban nyugdíjas korú miatt), de a legutóbbi időkig a magasak közé tartozott. A gazdasági aktivitás a munkaképes korú lakosság körében 48%. Az egy állandó lakosra eső jövedelem a harmadik legalacsonyabb a térségben, a szociális segélyben részesülők száma a legmagasabb. A lakosság életkori összetétele nagyon kedvezőtlen, a 60 év felettiek száma két és félszerese a 15 év alattiakénak. Az érettségivel vagy magasabb végzettséggel rendelkezők aránya 10%, a térségben a harmadik legalacsonyabb. A zárt szennyvízhálózat kivételével minden közszolgáltatás rendelkezésre áll. Közoktatási kötelező feladatát intézményfenntartó társulás keretében oldja meg. Az óvodai nevelés és az 1-4. osztályos oktatás helyben, az 5-8. osztályos oktatás Zircen kerül megszervezésre. A családsegítő, házi gondozó és gyermekjóléti szolgálat ugyancsak térségi társulás keretében áll rendelkezésre. Háziorvosi szolgálat helyben van, egyéb egészségügyi ellátás Zircen. A település legnagyobb problémája a megyeszékhelytől való távolság, és legnagyobb lehetőségnek a települést a 82. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 12

13 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2
sz. főúttal összekötő útszakasz megépítését tekinti. Fontos közösségi cél a faluközpont felújítása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 13

14 Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Kereskedelem, javítás Építőipar Szállítás, raktározás, posta és távközlés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Pénzügyi közvetítés Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

15 Az egyes szektorok jelentősége a térségben
A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Az egyes szektorok jelentősége a térségben Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) 1. Sok kis/közepes méretű vállalat 2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

16 Vállalkozások szektor szerinti megoszlása
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 20%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Vállalkozások szektor szerinti megoszlása Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 9% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 11% 18% Építőipar 20% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 6% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 8% 4% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 16% Egyéb szolgáltatás 8% Egyéb tevékenység 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

17 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 49%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 6% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 49% 7% Építőipar 9% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 3% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 7% 1% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 3% Egyéb szolgáltatás 2% Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy 15% 0% Egyéb tevékenység * A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

18 Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 4.7%, ami 0.5 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 4.7% Változás 2003-hoz képest 0.5 százalékpont Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

19 A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2
1990 óta a foglalkoztatottsági viszonyok nagyban átrendeződtek, a foglalkoztatottak számának fokozatos csökkenése mellett megjelentek a munkanélküliek, és emelkedett az inaktív népesség száma is. A térségben élő álláskeresők száma 2007-ben fő, arányuk a munkavállaló korú népességen belül 4,25% 2003-hoz képes 0,87%-os a csökkenés. A munkanélküliségi ráta Zirc kistérségben a legmagasabb, 5,21%, majd a Veszprém kistérség 4,50% és a legalacsonyabb a móri kistérségben mutatkozik 3,24%. A regisztrált munkanélküliségi mutató a legmagasabb Bakonyoszlopon 10,31%, Cseszneken 7,62%, a legalacsonyabb Fehérvárcsurgó 2,32%, Kincsesbánya 2,47%, Bánd 2,70%, Mór 2,83%. Jelentős emelkedés mutatkozik a munkanélküliek arányában a 2003 évhez viszonyítva Bakonybél, Bakonyoszlop, Csesznek és Herend településeken. Legnagyobb mértékben csökkent a munkanélküliek száma Lókúton. A térség 29 településéből 10 településen csökkenés, 18 településen növekedés mutatkozik a 2003.évhez viszonyítva. Az önkormányzatok a munkanélkülieket közcélú foglalkoztatásban részesítik. Számukra önkormányzati közmunkát, közhasznú szolgáltatást és közcélú foglalkoztatást biztosítanak. Az ebben részesülők száma a térségben 83 fő, mely a munkanélküliek 6,61%-a. A közhasznú munkában a zirci kistérségben 47 fő, (6,78%) a móri kistérségben 16 fő, (5,49%) a veszprémi kistérségben 20 fő (7,38%) vesz részt. Az önkormányzatok által rendszeres szociális segélyben részesítettek száma a térség területén 219 fő, amely a regisztrált munkanélküliek számának 17,45%-a, 40 pont emelkedés mutatkozik a évhez viszonyítva. A térség önkormányzataitól rendszeres gyermekvédelmi támogatást a családok gyermek után igényelnek. Magas a szociális-kulturális szempontból hátrányos helyzetben élő családok, az emiatt veszélyeztetett gyermekek száma. A térség munkahely-teremtési gondokkal küzd, a foglalkoztatási lehetőségek meglehetősen szűkek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 19

20 A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2
Különösen hátrányos helyzetben vannak a kistelepüléseken élő családos nők. A korábban megszűnt üzemek és a munkaerő-leépítések folyamatosan újratermelik a munkanélküliséget. A térségben foglalkoztatottak 50%-a a bányászat, a feldolgozóipar területén dolgozik, ami egyben a legnagyobb vállalkozási szektort is jelenti. 9%-os a kereskedelem területén történő foglalkoztatás. A többi területen 1-8%-os foglalkoztatás mutatkozik. A legalacsonyabb foglalkoztatási szektor a pénzügyi közvetítés (1%) A térség területén nagy az ingázás. A Móri kistérségben a foglalkoztatottak 48%-a ingázik. Arányaiban a legnagyobb az ingázás Nagyveleg lakói esetében, 88%-uk nem a községben dolgozik. Az ingázás célpontjai Mór és Székesfehérvár. A Zirci kistérségben a foglalkoztatottak döntő többsége ingázik, elsősorban Veszprém, Győr irányába. A Veszprémi kistérség a foglalkoztatottság tekintetében Magyarországon az élmezőnyben található. A helyben történő munkavégzés mellett, jelentős az ingázók aránya, amelynek elsődleges célállomásuk Veszprém és a városkörnyéki munkahelyek. (36%). Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 20

21 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése Leírás Érték Legjelentősebb szektor A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma 5 db A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 11%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás-nak Legjelentősebb település Zirc székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma 4 db Foglalkoztatás abszolút értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma 1,911 fő Foglalkoztatás relatív értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 11% * Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada ** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

22 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 1 Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Herend 2621 Háztartási kerámia gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 950 2 Zirc-COOP Kiskereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Zirc 5211 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem Kereskedelem, javítás 136 3 DRV Zrt. Kincsesbánya 4100 Víztermelés, -kezelés, -elosztás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 135 4 Reál-M Kft. Márkó 6024 Közúti teherszállítás Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok 120 5 BAKONY-AGRO Termelő, Feldolgozó-, Szolgáltató és Értékesítő Kft. Zirc 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 103 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

23 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 5 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 6 ROBIX HUNGARY Mezőgazdasági Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. Zirc 2931 Mezőgazdasági traktor gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 101 7 Fehér Ablak Kft Isztimér 2523 Műanyag építőanyag gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 100 8 Verga Rt. Herend 0201 Erdőgazdálkodási termék-előállítás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 95 9 CHIO-WOLF Magyarország Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. Zirc 1531 Burgonyafeldolgozás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 86 10 VADEX Zrt. Balinka 0150 Vadgazdálkodás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 85 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

24 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2
A térség vállalkozásainak száma kicsivel meghaladja a 2300-at, melynek 96 %-a 1-9 főt foglalkoztató vállalkozás. A 10 legnagyobb foglalkoztató főt foglalkoztat. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 6 %, az iparban 55 %, a szolgáltatásokban 39%. A térség ipar-központúságát jellemzően a nagyobb városok ipari dominanciája okozza, de a korábban szintén jelentős ipari múlttal rendelkező települések ipari foglalkoztatotti aránya is erősíti ezt a megállapítást (pl. Kincsesbánya). A térség gazdasági szerkezetváltása részben megtörtént, de a mezőgazdaság még mindig fontos szerepet tölt be a kisebb településeken, csak úgy, mint az erdészeti és faipari vállalkozások. A három kistérségről általánosan elmondható, hogy a vállalkozók innovatívak, kitartóak, új technológiák iránt érdeklődőek. A vállalkozók céljai között szerepel új technológiák bevezetése, új termékek előállítása. A munkaerőre jellemző, hogy sok jól képzett szakembert találni, nagy részük viszont ingázik a térség nagyobb városaiba, helyben tartásuk nehéz. Az országos főutak közelében fekvő néhány településen a vállalkozások szempontjából az infrastruktúra kialakítása megfelelő, de a többi településen nagyon alacsony szintű. A széles körben végzett felmérés alapján, a vállalkozásokra jellemző, hogy céljaik, elképzeléseik, terveik vannak a jövőre vonatkozólag, viszont a megvalósításuk nagyon lassan halad az alábbiak miatt: - Általános a tőkehiány a termeléshez szükséges forgótőke és a beruházások-fejlesztések tekintetében egyaránt. - A termelő vállalkozások legnagyobb részének termékei alacsony feldolgozottsági szintűek, a tőkehiány, piaci-management ismeretek, információ és a korszerűbb termelési formák alkalmazásának hiánya miatt. - Egyre magasabb energiaköltségek. - A gazdasági szereplők piacra jutásának alacsony a szervezettségi szintje, az együttműködés szinte teljesen hiányzik. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 24

25 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2
- A helyi fizetőképes kereslet csökken. - Kevés a fejlett infrastruktúrával rendelkező ipari terület. A mezőgazdaságban a foglalkoztatottak téli munkalehetőségeinek szintje alacsony, a termőterületek általánosan gyenge minőségűek. Nagy kihívást jelentenek a várható globális felmelegedés káros hatásai. A vállalkozók céljai között szerepel a környezetkímélő termesztési technológiák, biogazdálkodás, gyógynövény termesztés, az ökogazdálkodásra alkalmas új növényfajták nemesítése és terjesztése, a bio-, helyi termékek előállítása, állattartás növelése, illetve a turisztikai infrastruktúra kiépítése, fejlesztése. A korszerű, hatékony, termelési és feldolgozási technológiák alkalmazása, együtt a piacra jutást segítő, térségi marketing termelői és kereskedelmi szervezetek létrehozásával egyre erősebben megfogalmazott igény. Az alternatív energia felhasználásra irányuló igények magasak, különös tekintettel a korszerű biomassza fűtési, napkollektoros, napelemes rendszerekre nagy a kereslet a lakosság, a közintézmények és a vállalkozások között, de elterjedésüket gátolja magas beruházási költségük. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 25

26 Non-profit szervezetek a térségben
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben Számuk a térségben Számuk a térségben Non-profit szervezet típusa Non-profit szervezet típusa Kultúrával kapcsolatos tevékenység 37 Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 4 Vallással kapcsolatos tevékenység 5 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 23 Sporttal kapcsolatos tevékenység 29 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 4 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység 43 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység Oktatással kapcsolatos tevékenység 27 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 2 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 10 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 3 Nemzetközi kapcsolatok 5 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 16 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 8 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 9 Politikai tevékenység 2 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

27 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2
A térség szervezeteinek munkáját a rugalmasság, az informális kapcsolatok dominanciája, idealizmus jellemzik. A társadalmi problémák iránti érzékenység, a nyitottság és a tolerancia bürokráciamentes tevékenységük alapértékeinek számítanak. A térség gazdasági, munkaerő-piaci kiszolgáltatottsága, az egyén szükségleteinek hierarchiáján való nehezebb magasabb szintre jutása miatt a szervezeteknek külön gondot kell fordítaniuk az szociokulturális animációra, melynek elsődleges feladata az érdekek felismertetése, a szükségleteket igénnyé alakítsa, és azok közösségben történő megvalósításának segítése. A lakosság önszerveződési aktivitásának fokozódása a településeken hiánypótló, innovatív szerep töltenek be, és ma már egy rendkívül heterogén összetételű, társadalmi támogatottsággal bíró önálló non-profit (civil) szektort alkotnak. A legdominánsabb tevékenységi terület a szabadidő szervezésének felvállalása – a térség 227 szervezetéből 43 végez ilyen jellegű tevékenységet -, és a kultúrával kapcsolatos feladatokat ellátása (37). Mindkét tevékenység szervezésénél gondot fordítanak a helyi és a társadalmi igények összehangolására, jelentős közösségszervező, hagyományőrző hatással és turisztikai vonzerővel rendelkeznek. Programjaikat a rendszeresség és a magas színvonal jellemzi. Magas számban találhatók még a sporttal (29), oktatással (27) foglalkozó szervezetek is, továbbá meghatározó a településfejlesztéssel, lakásüggyel foglalkozók (23) és a szociális ellátásban (16) résztvevő szervezetek száma. Ez utóbbi szervezetekre komoly feladat vár a térségben növekvő számú hátrányos helyzetű személyek, családok segítésében, az általános életviteli tudatformálásban. Alacsony viszont a polgár-, vagyonvédelem (9), környezetvédelem (4), a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés (4), egészségügy (3), terén szerepet vállalók aránya. A szervezetek az általuk meghatározott célok eléréséhez megfelelő problémameglátással és szakmai tudással rendelkeznek, de anyagi lehetőségeik meglehetősen csekélyek. Az ún. belső források (alaptevékenységből, gazdálkodási tevékenységből származó bevétel, tagdíj stb.) aránya nem meghatározó. Pénzeszközeiknek döntő része külső forrásokból fakad, lehetőségeik nagy mértékben külső tényezők döntéseitől függnek, ami még inkább esetlegessé teszi a működésüket és autonómiájuk csökkenéséhez vezethet. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 27

28 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2
A non-profit szféra hatékonyabb működése érdekében hálózati formában működő tanácsadó és érdekvédelmi fórum alakult, mely a lakosság, a civil szervezetek és az önkormányzat közötti együttműködést, a valamint a szervezetek erőforrásainak fejlesztését hivatott segíteni. A vidékfejlesztésre önálló non-profit szervezet alakult. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 28

29 A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben
A térség összesített lakossága között 200 fővel csökkent, ami arányosítva 0%-os csökkenést jelent A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben 2002 (fő) 2003 (fő) 2004 (fő) 2005 (fő) 2006 (fő) Térség összlakossága 44,003 43,886 43,862 43,903 43,803 Éves változás -117 -24 41 -100 A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 200 fővel csökkent A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 0%-kal csökkent Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

30 A lakosság kor szerinti összetétele a térségben
A térségben az aktív korú lakosság aránya 65%, ami 5 százalékponttal magasabb az országos átlagnál A lakosság kor szerinti összetétele a térségben Aktív korú lakosság Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 0-2 év 3% 3% 3-5 év 3% 3% 6-14 év 10% 13% 15-59 év 65% 60% 59 év felett 19% 21% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

31 Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele
A térségben elsősorban a Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 1% 2% 0 általános 9% 9% 1-5 általános 12% 9% 6-7 általános 31% 26% 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül 4% 4% Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 22% 17% Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel 5% 9% Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel 9% 12% Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül 1% 2% Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel 5% 10% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

32 A térség demográfiai helyzete 1/2
A térségben 29 település található, a népességszám fő. A városok száma három, Herend és Zirc fő lakosságszámmal; Mór város három külterületi településrészével van jelen a térségben. Az öt legnépesebb település Zirc fő, Bodajk fő, Herend fő, Bakonycsernye fő, Szentgál fő lakossal. A legkisebb népességű település Pénzesgyőr (Zirc kistérség, 363 fő), illetve Mór külterületén Árki puszta, Timár puszta és Felsődobos (Mór kistérség, együttes lakosságszám 297 fő). Zirc kistérségben a 16 település közül 10 község lakosságszáma 1000 fő alatt van, 5 község fő közötti. Mór kistérségben a 8 település közül 3 község 1000 fő alatti, 2 község fő közötti, 1 község és 1 nagyközség 3000 fő feletti. Veszprém kistérségben az 5 település közül 2 község 1000 fő alatt, 1 község fő közötti, 1 község 2000 fő feletti. Az összlakosság korösszetételét tekintve megállapítható, hogy a térségben az 59 éven felüliek aránya (19%) magasabb, mint a 15 éven aluliak aránya (15%). A év közöttiek aránya pedig több mint az összlakosság fele, 65%, amely 5%-kal magasabb az országos átlagnál. Zirc kistérségben három településen nem éri el ezt az átlagot: Pénzesgyőr 59%, Bakonyoszlop 56%, Lókút 54%. A többi településen az országos átlagot eléri, vagy meghaladja. A térség lakossága kor szerinti megoszlás tekintetében az országos átlaghoz viszonyítva változó képet mutat. 0-5 éves korig megegyezik az országos átlaggal, a 6-14 éves korosztály (10%) viszont elmarad az országos átlagtól (13%). Az 59 év feletti lakosok száma fő (19%), mely az országos átlagot (21%) egyik térségben sem éri el. A térség 3 településén –Lókút 33%, Bakonyoszlop 27%, Pénzesgyőr 26% - viszont jóval magasabb az országos átlagnál. A térség vándorlási különbözete összességében negatív. Magas az elvándorlási arány Zirc kistérség egyes településein. A népességfogyás viszont ezeken a településeken sem nagyobb, mint a többin. A lakosság iskolai végzettségét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a legmagasabb az általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 32

33 A térség demográfiai helyzete 2/2
Ez az összlakosság 31%-a. A magas arány mindhárom térségre jellemző, és meghaladja az országos átlagot, ami 26%. A lakosság 1% nem rendelkezik általános iskolával, ami nem éri el az országos átlagot (2%). A középiskolai végzettséggel rendelkezők aránya átlagosan 2%-kal elmarad az országos átlagtól. Az egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezők száma szinte minden településen alacsony, az össz-lakosság 5 %-a. (országos átlag 12%). Kivételt képez Zirc város, ahol ez az arány (10%) megközelíti az országos átlagot. A térség településein jelen van a német (Isztimér, Mór, Balinka, Herend, Hárskút, Bánd, Márkó, Lókút, Nagyesztergár, Porva, Zirc) és a szlovák (Bakonycsernye, Szápár) nemzetiség is, és szinte minden településen elszórtan romák is élnek, telepszerűen Mór külterületen. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 33

34 A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) Infrastrukturális adottság Szélessávú Internet 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a Mindhárom mobilhálózat 10% 3 Helyközi autóbusz-megállóhely 0% Közművesített, közúton elérhető ipari park 26 90% Fenti infrastruk-turális adottsá-gok együttesen 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

35 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Közlekedés Kikötő Repülőtér EUROVELO kerékpárút Közmű ellátottság Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Oktatás Felnőtt átképzési központ Ipari parkok Kultúra Filmszínház Pénzügyi szolgáltatások Telekommuni-káció Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

36 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Szociális ellátás Gazdaságfej-lesztési szervezetek Ipari kamara Agrárkamara Egészségügyi ellátás Szülészeti ellátás Természeti adottságok Szabadidős te-vékenységre és sportolásra al-kalmas infrastr. Natura 2000 területek Különleges természet-megőrzési terület Egyéb infrastruktúra Közbiztonsági szolgálat Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

37 A térség infrastrukturális adottságai 1/2
Ipari és lakossági infrastruktúra: A közúti kapcsolatot a térség számára a 8-as, 81-es és 82-es főútvonalak jelentik. Ezek túlterheltek, nagy tranzitforgalmat bonyolítanak, magas a teherforgalom aránya. Egyes térségi települési összekötő utak megépítése régóta tervezett. A közműhálózatok közül az ivóvíz ellátás a leginkább kielégítő, a lakások jelentős része be van kapcsolva a vízhálózatokba. Az ivóvizet elsősorban a helyi karsztvíz lelőhelyekről nyerik. A szennyvíz csatornahálózatok kiépítése , ami a karsztvíz veszélyeztetettsége miatt különösen nagy jelentőségű, nem fejeződött be. A gázhálózat a térség nagyobb részében kiépített, vezetékes telefonnal ellátottsága teljes. A települések szolgáltatási színvonala különösen kistelepüléseken hiányos. A közterületek, közintézmények, közjóléti rendszerek minden településen jelentős fejlesztést igényelnek, mert döntőek a megtartó erő szempontjából. Mezőgazdasági infrastruktúra: Az erdővel borított területeken erdészeti utak húzódnak, amelyek használata engedélyhez kötött. Kívánatos az erdőgazdaságokat bekapcsolni a túraútvonalak kialakításához, bővítéséhez és használatuk kiterjesztéséhez. A mezőgazdasági utakról nincs pontos felmérés, de biztonsággal állítható, hogy minden településen vannak külterületi művelt földek, melyeket legalább mezőgazdasági gépekkel, meg tudnak közelíteni a területek gazdái. Amennyiben ezek az utak helyi vonzerőkhöz is vezetnek, úgy kívánatos megfontolni a turisztikai célú hasznosításukat, és a többfunkciós szerephez igazítani a fejlesztésüket. Turisztikai infrastruktúra: A térség gazdag látnivalókban, és be van kapcsolva országos szintű hálózatokba is. Helyi gyalogos útvonalak több településhez kapcsolódnak. Kerékpár útvonal hálózattal, kijelölt lovas útvonalakkal nem rendelkezik a térség, azonban a bakancsos turistákhoz hasonlóan a földutakon vagy erdei utakon el tudnak jutni a főbb látnivalókhoz. A szolgáltatások közül a lakossági alapellátás mellett a vendégeket is érintő ellátás emelhető ki. Az éttermek és más vendéglátóhelyek tekintetében nem kielégítő a szolgáltatási hálózat kiterjedése és színvonala sem, habár a frekventáltabb településeken magas színvonalú, egész évben működő vendéglátóhelyek várják a látogatókat. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 37

38 A térség infrastrukturális adottságai 2/2
A szálláshelyek száma és minősége hasonlóan szerény: a szállások többsége nyári, turista vagy ifjúsági szálló jellegű, esetleg kemping. Turisztikai információkat a látogatók elsősorban a településekről készült kiadványokból kaphatnak, információs táblával vagy pulttal egy-egy községen találkozhatunk. Terjed az internetes információközlés is, amely kihívásnak minden térségi település igyekszik megfelelni, bemutatva saját értékeit (22 település rendelkezik honlappal). A térség kivételes természeti adottságai, valamint a történelmileg kialakult, gazdag épített örökség veszélyeztetett, állapota miatt nincs megfelelően kihasználva, hiányosak az ismeretek a természetei és kulturális értékekről, elavultak a turisztika üzemeltetés formái. Nincs egységes térségi turizmuskoncepció. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 38

39 Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Térségi adat 0.01 0.04 0.90 0.74 Országos átlag 0.02 0.04 1.81 0.68 Térségi adat az országos átlag százalékában 74% 92% 50% 108% * Szálloda, gyógyszálloda, panzió ** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

40 Települések főbb jellemzői 1/5
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 1/5 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Bakonybél Község 1,321 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.50% 489,834 12.877 9.537 Bakonycsernye Község 3,188 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.47% 590,897 0.000 0.000 Bakonynána Község 993 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.53% 498,753 0.000 4.168 Bakonyoszlop Község 521 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.31% 387,529 0.000 0.000 Bakonyszentkirály Község 935 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.55% 499,096 0.000 0.477 Balinka Község 998 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.91% 506,545 0.000 0.000 Bánd Község 676 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 2.70% 682,519 0.000 0.422 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 40

41 Települések főbb jellemzői 2/5
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 2/5 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Bodajk Nagyközség 4,216 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.03% 636,104 0.000 1.595 Borzavár Község 780 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.09% 509,479 0.000 0.571 Csesznek Község 580 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.62% 500,553 0.000 1.997 Csetény Község 1,970 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.96% 565,619 0.000 0.015 Dudar Község 1,800 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.26% 498,932 0.000 0.267 Eplény Község 546 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.90% 602,990 0.751 1.112 Fehérvárcsurgó Község 1,904 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 2.32% 637,800 0.402 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 41

42 Települések főbb jellemzői 3/5
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 3/5 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Hárskút Község 678 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.07% 564,299 0.000 5.378 Herend Város 3,578 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.21% 746,359 0.105 0.004 Isztimér Község 960 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.17% 663,515 0.000 0.000 Kincsesbánya Község 1,550 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 2.47% 694,118 0.000 0.000 Lókút Község 488 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 2.83% 395,347 0.000 0.189 Márkó Község 1,173 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 3.98% 757,045 0.000 0.051 Mór Város 298 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 2.83% 769,206 1.609 0.061 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 42

43 Települések főbb jellemzői 4/5
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 4/5 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Nagyesztergár Község 1,254 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.56% 464,332 0.000 0.022 Nagyveleg Község 686 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.60% 608,913 0.000 0.000 Olaszfalu Község 1,124 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.57% 609,259 0.548 0.004 Pénzesgyőr Község 363 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.02% 353,852 0.000 0.022 Porva Község 496 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.69% 433,446 22.974 0.653 Szápár Község 529 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 2.91% 558,644 0.000 0.000 Szentgál Község 2,938 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.69% 501,926 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 43

44 Települések főbb jellemzői 5/5
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 5/5 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Zirc Város 7,260 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.24% 665,273 1.154 0.156 {TelFoJell.1.Nev} {TelFoJell.1.M355} {TelFoJell.1.M354} {TelFoJell.1.Szektor} {TelFoJell.1.M115} {TelFoJell.1.M440} {TelFoJell.1.Magas} {TelFoJell.1.Alacsony} {TelFoJell.2.Nev} {TelFoJell.2.M355} {TelFoJell.2.M354} {TelFoJell.2.Szektor} {TelFoJell.2.M115} {TelFoJell.2.M440} {TelFoJell.2.Magas} {TelFoJell.2.Alacsony} {TelFoJell.3.Nev} {TelFoJell.3.M355} {TelFoJell.3.M354} {TelFoJell.3.Szektor} {TelFoJell.3.M115} {TelFoJell.3.M440} {TelFoJell.3.Magas} {TelFoJell.3.Alacsony} {TelFoJell.4.Nev} {TelFoJell.4.M355} {TelFoJell.4.M354} {TelFoJell.4.Szektor} {TelFoJell.4.M115} {TelFoJell.4.M440} {TelFoJell.4.Magas} {TelFoJell.4.Alacsony} {TelFoJell.5.Nev} {TelFoJell.5.M355} {TelFoJell.5.M354} {TelFoJell.5.Szektor} {TelFoJell.5.M115} {TelFoJell.5.M440} {TelFoJell.5.Magas} {TelFoJell.5.Alacsony} {TelFoJell.6.Nev} {TelFoJell.6.M355} {TelFoJell.6.M354} {TelFoJell.6.Szektor} {TelFoJell.6.M115} {TelFoJell.6.M440} {TelFoJell.6.Magas} {TelFoJell.6.Alacsony} * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 44

45 Települések egy mondatos jellemzése 1/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 1/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Bakonybél „Helyi munkalehetőségek csökkenése, parlag területek növekedése” „Mezőgazd. finansz. felt. könnyítése (erdőgazd., biotermelés, integrált term. rendsz. elindítása); tájfenntartás, a környezetvédelem tám. növekedése az EU-ban; oktatás és közösségi összefogás fejl.; helyi hagyományok, tenni akarás a bázis; környezetkímélő, elsősorban faipari vállalkozások letelepedése, a belső közúti feltárás javulása, falusi és természetközeli turizmus fellendítése” Bakonycsernye „Utak, járdák rossz állapotban vannak, nincs ipari parknak kijelölt terület.” „Turisztikai adottságok, kék túra útvonal közelsége” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 45

46 Települések egy mondatos jellemzése 2/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 2/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Bakonynána „Helybeli foglalkoztatás hiánya, elsősorban a női munkaerő tekintetében” „Szociális, turisztikai illetve sport beruházásokhoz kiválóan alkalmas a rendelkezésre álló terület.” Bakonyoszlop „Munkahelyek hiánya, alacsonyan képzett szabad helyi munkaerő, rossz közlekedési feltételek” „Háborítatlan helyi környezet, az újonnan kialakításra kerülő 15 db közművesített építési telek” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 46

47 Települések egy mondatos jellemzése 3/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 3/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Bakonyszentkirály „Munkahelyek hiánya, alacsonyan képzett szabad helyi munkaerő” „Jó közlekedés, háborítatlan természeti környezet” Balinka „Pályázati kiírások nem tükrözik a kistelepülések igényeit, problémáit. Belterületi útjaink felújításra szorulnak. Egyik orvosi rendelőnk sem korszerű, nem uniós szabványú. Nincs forrásunk az újonnan kialakítandó utcáink közművesítésére. Egyik településrészünkön az 550 m gyűjtő úton nincs járda, kiépítése biztonségtechnikai szempontból fontos lenne.” „Új utcák nyitásával megállítható lenne az elvándorlás, segítené a fiatalok helyben tartását, a bevándorlás elősegítését. Új orvosi rendelő építésével, az utak felújításával, a járdaépítéssel javulna a lakosság életminősége, komfort érzete.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 47

48 Települések egy mondatos jellemzése 4/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 4/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Bánd „Csapadékvíz elvezetés” „Turisztikai lehetőségek” Bodajk „Környező települések népesség- és tőkeelszívó ereje, pozitív környezeti adottságok veszélyeztetettsége” „Az idegenforgalmi adottságokban rejlő erő magasabb szintű kihasználása, közösségi élet élénkítése, sport tevékenységre épülő közösségszervezés erősítése” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 48

49 Települések egy mondatos jellemzése 5/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 5/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Borzavár „A munkahelyek számának megtartása vagy növelése” „Turisztikai beruházások fejlesztése” Csesznek „A településen építési telkek egyelőre nincsenek, így a fiatalságot nem tudjuk itthon tartani. Közlekedési utak fejlesztése. Munkahelyek hiánya” „Sok lehetőség van a turizmus fejlesztésében, mely az egész falu lakosságára kiterjedhet. Építési telkek kialakítását kell kezdeményezni.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 49

50 Települések egy mondatos jellemzése 6/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 6/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Csetény „A lakosság elszegényedése, a belvízelvezetés részbeni hiánya” „A kastély és a hozzá tartozó park” Dudar „Helyi foglalkoztatás alacsony szintje, női munkaerő foglalkoztatás hiánya.” „Természetes környezet adta turisztikai lehetőség. Turistaútvonalak gyalogtúra, barlangok, vízfolyások, lovasturizmus, vadászat.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 50

51 Települések egy mondatos jellemzése 7/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 7/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Eplény „A 82-es áthaladó főút forgalmának környezeti hatása kedvezőtlen, egészségügyi és közlekedésbiztonsági kockázatok nagyok. Magas a zajártalom, és a károsanyag-kibocsátása nagy.” „A téli turizmusban kiválóan használható Nordica Skiarena a településen található. Ez az orszég leghosszabb sípályája, infrastrukturális ellátottsága a legnagyobb. Az ország legnagyobb ejtésű pályarészei itt találhatóak.” Fehérvárcsurgó „Utak és járdák rossz állapota, amely miatt a lakosság részéről elégedetlenség tapasztalható” „Az ALCUFER Kft. beruházásában megvalósuló shredder építése, valamint a Precíz Építőipari Kft. részéről megépítendő szélerőmű park, melynek iparűzési adóbevétele megalapozza az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek finanszírozását.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 51

52 Települések egy mondatos jellemzése 8/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 8/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Hárskút „A településen átmenő forgalom; elkerülő út megépítése szükséges; a lakosság elöregedése a jellemző; a fiataloknak kevés a szórakozási lehetőség; kevés a vendéglátóipari egység; fekvése miatt télen időnként megközelíthetetlen a település.” „A település közművekkel való ellátottsága teljes; az önkormányzat a tulajdonában lévő utakat az elmúlt években teljes egészében felújította; a megyeszékhely közelsége a településhez; tiszta levegő, csendes, nyugodt környezet, a közeli erdőkben kirándulási, túrázási lehetőség.” Herend „Emelkedő munkanélküliség, foglalkoztatók számának stagnálása” „Idegenforgalom-turizmus” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 52

53 Települések egy mondatos jellemzése 9/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 9/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Isztimér „Zsáktelepülés, elöregedés, rossz közlekedés, leromlott állapotú utak, járdák, közterek” „Civil szervezetek és önszerveződések összefogása, turizmus fejlesztése, hagyományőrzés, ápolás” Kincsesbánya „1.Belterület szétszabdaltsága, egyes részek egymástól nagy távolsága. 2.A felhagyott bányaművelés utóhatásai (rendezetlen bányaterületek, süllyedések). 3.Teljes egészében fokozottan védett vízbázisvédelmi területen helyezkedünkk el, a korlátozások, tiltások hátráltatják a fejlesztéseket. 4.Nagy az állami (HM) és bányászattal lefedett területek aránya.” „Ipari park-szerű területek mindenképpen alkalmasak a gazdasági élet további fejlesztésére. Rendkívül változatos természeti környezet alkalmas lehet a turizmus fejlesztésére, a felszínre hozott melegvíz adta lehetőségeket ki kell használni.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 53

54 Települések egy mondatos jellemzése 10/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 10/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Lókút „A várostól való nagy távolság, 30 km. Idő és pénzigényes az utazás. A munkahelyek nem akarnak alkalmazni drága bérlettel utazókat.” „Ígéretünk van, hogy pályázhatunk a 3 km-es bekötőútra, amely megoldaná a település fő problémáját. Javítaná a népességmegtartó képességét.” Márkó „Szennyvíztisztító” „Ipari terület iparral történő betelepítése” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 54

55 Települések egy mondatos jellemzése 11/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 11/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Mór „Közlekedés, távolság, alapvető élelmiszerbolt sincsen” „Turisztikai szempontból erősíteni, erdő léte, telkek kialakítása (Felsődoboson)” Nagyesztergár „Purgly Kúria helyreállítása, tervezett szélerőműpark létesítésének elhúzódása” „Munkahelyteremtés, bővítés” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 55

56 Települések egy mondatos jellemzése 12/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 12/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Nagyveleg „Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, közterületek parkosítása” „Turizmus adta lehetőségek kihasználása” Olaszfalu „Anyagi források hiánya, pályázatokhoz, egyéb fejlesztésekhez. Fiatalok faluban tartása. Idősödő lakosság.” „Természeti környezet kedvező állapota. Alapfokú oktatás kiváló minősége.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 56

57 Települések egy mondatos jellemzése 13/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 13/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Pénzesgyőr „Szennyvíz csatorna hiánya” „Turisztikai adottságok kihasználása” Porva „Porva gazdasági jelentősége csekély, nem is lehet komolyabb vállalkozás megtelepedésére, mindez a település zsáktelepülési besorolása az oka.” „A turizmus fejlesztése, a turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása, a falusi turizmus meghonosítása. Vendégcsalogató kulturális programok szervezése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 57

58 Települések egy mondatos jellemzése 14/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 14/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Szápár „Nincs pénz fejlesztésekre, pályázatokhoz magas önrészt kérnek, melyre nincs fedezet. A falu elöregedett” „Jó levegő, nyugodt környezet.” Szentgál „Az önkormányzat pénzügyi lehetősége kétségbeejtő, fejlesztésre nem jut pénz. Munkahelyi ellátottság nem megfelelő, szükség lenne a munkahely-teremtési lehetőségek kiaknázására. Gyermekek napközbeni ellátásáról való gondoskodás (bölcsőde kialakítása, óvoda bővítése)” „Természeti adottságok kihasználása, általános iskola személyi és tárgyi feltételeinek kiaknázása” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 58

59 Települések egy mondatos jellemzése 15/15
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 15/15 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Zirc „Közút-és vasútfejlesztés elmaradása,exportorientált ágazatok hanyatlása, helyi munkaerő kiszolgáltatott a távoli központoknak, az intézményfenntartó képesség gyengül, a zirci kistérség települései Győr-M-S megyéhez csatlakoznak, térségbeli együttműködési hajlam csökken, kisvárosok versenyhátrányba kerülnek az agglomerációkkal szemben, közlekedésfejlesztés elhúzódása” „8as, 82es főút fejl., veszprémi agglomerálódás/fejl; kapcsolódás az É-dunántúli ipari klaszterekhez; térségi kapcsolatok, gazdasági-turisztikai együttm. erősítése; esportképes term.megjelenése; belföldi turizmus felértékelődése-hegyvidékek felé fordulás; az új iparágak képzett munkaerőt, lakosságot vonzanak, a fejlődő É-dunántúli gazdasági tengelyek közelsége” {TelepulesJell.1.Nev} „{TelepulesJell.1.Ny248}” „{TelepulesJell.1.Ny249}” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 59

60 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

61 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1
A térségben 7 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 24 db fejlesztési intézkedés tartozik Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 Intézkedé-sek száma Összes allokált forrás (EUR) Fő fejlesztési prioritás „Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés” 4 db 16,950,052 „Természet- és környezetvédelem” 3 db 5,797,676 „Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése” 3 db 5,379,527 „Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése” 5 db 3,408,000 „Örökség megőrzése” 2 db 1,185,000 „Leszakadók, hátrányos helyzetűek segítése gazdasági potenciál növekedéssel” 4 db 514,000 „Gazdasági, közösségi információ-áramlás, tudás megszerzés, tapasztalatok” 3 db 112,480 „{FejlPrioritasok.7.Ny396}” {FejlPrioritasok.7.Sz331} db {FejlPrioritasok.7.Sz332} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 61 61

62 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/7 Fő fejlesztési prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése 7,808,000 Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése 5,906,052 Térségi termékek és szolgáltatások piacra jutásának elősegítése 276,000 Megújuló energia termelése, felhasználása, biomassza előállítása és tanácsadás 2,960,000 {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 62

63 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/7 Fő fejlesztési prioritás: Természet- és környezetvédelem Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) A természeti örökség védelme 77,676 Natura 2000 fenntartási-fejlesztési tervek 60,000 Környezetvédelem 5,660,000 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 63

64 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/7 Fő fejlesztési prioritás: Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Meglevő épületek fejlesztése, funkcióbővítése 79,527 Települési infrastruktúra fejlesztése, településkép javítása 3,800,000 Közösségi szolgáltató centrumok kialakítása 1,500,000 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 64

65 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/7 Fő fejlesztési prioritás: Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) A térség turisztikai szereplőinek összefogását , rendszerben való koordinálását és gyakorlati segítését ellátó szakmai szolgáltatás létrehozása 80,000 Képzés és ismeretterjesztés a versenyképes turisztikai szolgáltatások megvalósításának segítésére 40,000 A térség turisztikai kínálatának hazai és nemzetközi marketing tevékenysége 307,000 Új turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése és meglévők színvonalának fejlesztése 1,799,000 Új turisztikai termékek létrehozása és meglévők fejlesztése 1,182,000 {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 65

66 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/7 Fő fejlesztési prioritás: Örökség megőrzése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Építészeti örökség megőrzése és fejlesztése 595,000 Kulturális, történelmi és ipartörténeti örökség megőrzése és fejlesztése, nemzetközi együttműködés generálása 590,000 {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 66

67 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/7 Fő fejlesztési prioritás: Leszakadók, hátrányos helyzetűek segítése gazdasági potenciál növekedéssel Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek 80,000 Társadalmi-kulturális-egészségügyi hátrányok csökkentése, emberi erőforrás fejlesztése 62,000 A család jó működését és annak feltételeit biztosító térségi projektek támogatása 264,000 A halmozódó női szerepeknek való megfelelés támogatása 108,000 {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 67

68 A legtöbb forrás – 80,000 EUR – a(z) Hátrányos helyzetűek munkavégzését elősegítő és életminőségét javító projektek fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 7/7 Fő fejlesztési prioritás: Gazdasági, közösségi információ-áramlás, tudás megszerzés, tapasztalatok Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Gazdasági szereplőkre vonatkozó képzési és tájékoztatási feladatok 60,000 Készségek elsajátítása, ösztönzés és helyi vidékfejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása 28,480 Térségi közösségépítést segítő adatbázis és felület létrehozása 24,000 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 68

69 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

70 A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta-tottság 10 legna-gyobb vállalk. 10 legfonto-sabb javaslat Szektor Javaslatok Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 9% 7% 30% 31% 27% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 11% 58% 50% 14% 36% 18% 8% 0% 0% 0% Építőipar Kereskedelem, javítás 20% 10% 10% 7% 0% 6% 3% 0% 14% 18% Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 8% 8% 10% 0% 0% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 4% 1% 0% 0% 0% Pénzügyi közvetítés 16% 3% 0% 0% 0% Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 8% 2% 0% 21% 18% Egyéb szolgáltatás 0% 0% 0% 14% 0% Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

71 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 1 „Támogatás nyújtása a következő tevékenységekre: eszközbeszerzés, épületfejlesztés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés; minőségbiztosítási rendszer létrehozása; szakértői, tanácsadói szolgáltatások igénybe vétele; marketing tevékenység; vállalkozás indításának támogatása.” „Létrejön egy olyan, a helyi adottságokra, igényekre és humán kapacitásra épülő vállalkozói szféra, amely a helyben történő foglalkoztatást is magasabb szinten képes lehetővé tenni. A 35 vállalkozás támogatásával és 15 vállalkozás létrehozásával 21 új munkahelyet teremtünk, és 20 munkahelyet tartunk meg. A vállalkozások hozzáadott értéke nő. Az önkormányzatok iparűzési adóbevétele is növekszik. Ez fenntartható gazdasági fejlődést eredményez, a vidéki térségek szociális és gazdasági hátrányát csökkenti.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 71

72 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 2 „Mikro- és kisvállalkozásoknál támogatjuk az innovatív technológiák adaptációjához kapcsolódó beruházásokat, a nemzetköziesedéséhez kapcsolódó fejlesztéseket; beszállítói státusszal rendelkező vagy azzá váló vállalkozások fejlesztéseit, gazdaság fenntartható fejlődését biztosító környezetvédelmi (energia-, anyagtakarékos) technológiaváltást megvalósító fejlesztéseket. Elősegítjük a piacra jutást, a a projekthez kapcsolódó HR fejlesztést, tanácsadást. Telephely kapcsolódó kialakítása másik forrásból lehetséges. Kapcsolódik: 24” „30 db vállalkozás támogatásával összesen 45 fő számára létesül újmunkahely. HR fejlesztés, tanácsadás, nemzetközi piacra jutás, Innovatív beruházás, technológia váltást eredményező beruházás valósul meg. Ezzel a térség gazdasága fejlődik, a munkanélküliség csökken. A lakosság helyben tartása könnyebbé válik.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 72

73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 3 „Egységes, mindenre kiterjedő turisztikai, térségi minőségjelölési rendszer kialakítása, amely a térségi érdekelt szakemberek bevonásával megfogalmazott kritériumok alapján készül el, és hatékonyan jeleníti meg és közvetíti a Bakony turisztikai termék- és szolgáltatáskínálatának minőségét. Minden elemét jel kézikönyv tartalmazza (betűtípus, rajz, szín,stb.) A kritériumoknak való megfelelés esetén, használata kiadványokon, termékeken, stb. kötelező. Kapcsolódik: 28,29,34,35,36,752,756. Térségközi együttműködés kezdeményezve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja, Bakonyalja-Kisalföld Kapuja, Balaton-Felvidéki, Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke, Sokoró-Pannontáj Natúrpark, Somló-Marcalmente-Bakonyalja ACS-okkal.” „Az egységes minőségbiztosítási jelölés segítheti a térség turisztikai imázsának kialakítását, ezáltal emeli rangját, értékét és biztonságát, jelentősen segítve a vendégek térségbe vonzását és a térségi termékek külső piacokra jutását. Ez a turizmus minden ágára hatással van. A minőségi és mennyiségi növekedés bevételei nőnek. Az 5. év végére várhatóan rel fog nőni a vendégéjszakák száma. Az egyéb turisztikai bevétel elérheti a 400 millió Ft-ot, valamint kb. 40 állandó munkahely létesülhet.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 73

74 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 4 „5000 fő alatti településeken nem mezőgazdasági tevékenységű (kivéve fafeldolgozás), működő mikrovállalkozásoknak támogatás nyújtása telephely infrastrukturális fejlesztésében: szennyvíz, út, tűzivíz, úthálózat, elektromos hálózat. Telekhatáron kívüli infrastruktúra fejlesztése is támogatható. Több vállalkozás összefogása, és ha a fejlesztés új munkahelyet teremt, előnyben részesül.Kapcsolódik: 15, 22, 23” „Létrejön 15 szabályosan, előírásoknak megfelelően működő telephely, 5 új munkahely, legalább 5 településen. A vállalkozás működésével együtt járó környezeti terhelés csökken, a vállalkozás gazdaságossága javul. Növekszik a helyben foglalkoztatás. Ez fenntartható gazdasági fejlődést eredményez, a vidéki térségek szociális és gazdasági hátrányát csökkenti.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 74

75 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 5 „5000 fő feletti vagy városi rangú településeken nem mezőgazdasági tevékenységű (kivéve fafeldolgozás) működő vállalkozásnak támogatás nyújtása telephely infrastrukturális fejlesztésében: szennyvíz, út, tűzivíz, úthálózat, elektromos hálózat. Telekhatáron kívüli infrastruktúra fejlesztése is támogatható. Több vállalkozás összefogása, és ha a fejlesztés új munkahelyet teremt, előnyben részesül.Kapcsolódik: 15, 22, 23” „Létrejön 6 szabályosan, előírásoknak megfelelően működő telephely. A vállalkozás működésével együtt járó környezeti terhelés csökken, a vállalkozás gazdaságossága javul. Növekszik a helyben foglalkoztatás. Ez fenntartható gazdasági fejlődést eredményez, a vidéki térségek szociális és gazdasági hátrányát csökkenti.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 75

76 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 6 „Gyermek és ifjúsági táborok létrehozása, fejlesztése, figyelembe véve a vendégek várható számát, a célcsoportok jellegét.Szempont a környezet és természet védelme, ezáltal a hosszú távon való fenntarthatóság. Olyan pályázókat is támogatunk, akik hálózatba szerveződnek,önálló útvonalat is képezve. Kapcsolódik: 744” „A gyermek és ifjúsági tábor hálózat várhatóan minimum 10 fő állandó valamint legalább ennyi alkalmi munkahelyet teremtenek. A létrehozást követő harmadik évre várható a vendégéjszakák számának legalább el történő növekedése. A szállás és a kapcsolódó bevételek elérhetik az évi millió forintot. A tevékenység jellegéből adódóan jelentős számban megnőhet a nők helyi alkalmazása.” „Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 76

77 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 7 „A turisztikai szolgáltatók által létrehozott marketing stratégia alapján, a marketingeszközök fajtáinak és éves ütemezésének elkészítése. A különböző médiumok évenkénti előállítása meghatározott példányszámban és minőségben. Ezek arculata és minősége szigorúan igazodik az egységes térségi arculathoz. A stratégia meghatározza a célközönség elérésének csatornáit. Támogatjuk azt a pályázót, aki rendelkezik a térségi és azon kívüli, érdekelt önkormányzatok 90%-ának képviseleti felhatalmazásával. Kapcsolódik: 33. Térségközi együttműködés kezdeményezve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja, Bakonyalja-Kisalföld Kapuja, Balaton-Felvidéki, Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke, Sokoró-Pannontáj Natúrpark, Somló-Marcalmente-Bakonyalja ACS-okkal.” „A várható eredmény egyértelműen a turisztikai forgalomnövekedésből, az itt eltöltött idő növekedéséből és a minőség javulásában mutatható ki. Az 5. év végére vendégéjszakával nő a forgalom, egyéb turisztikai bevételek 200 millióval nőnek. Ez a tevékenység elengedhetetlen a hosszú távú fenntartható működéshez. Közvetve jelentősen segíti a nők és a fiatalok foglalkoztatását, ezáltal helyben maradásukat.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 77

78 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 8 „Támogatni kívánjuk falusi vendéglátóhelyek kialakítását és meglévők felújítását, minimum 6 fős férőhelyre és 4 napraforgós minősítésre.” „20 vendéglátóhely jön létre, vagy újul meg. A második évtől kezdve mintegy 1000 vendégéjszaka és egyéb turisztikai bevétel növekedés várható. Az így kivitelezett falusi vendéglátóhely önmagában is vonzerő lehet és hozhat forgalomnövekedést.” „Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 78

79 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 9 „Helyben gyűjtött és termelt helyi termékek előállításának és marketingjének támogatása. Ez kiterjed a zöldségek, gyümölcsök, gyógynövények, tej és méz feldolgozására, palackozására, kielégítve a helyi keresletet is. A támogatást a helyi őstermelők, mikrovállalkozók csoportjai kapják (akik a legjobb feltételeket biztosítják az induláshoz). Előnyben részesülnek a vegyszermentes terméket előállítók. Kapcsolódik: 14, 25, 26, 32, 38” „A javaslat eredményeként létrejön legalább 3 db,az előírásoknak megfelelő feldolgozó, palackozó és tejkonyha, mely minimum 3 helyi termékeket előállító csoport igényeit elégíti ki. Minimum 10 munkahelyet szeretnénk létesíteni,elsősorban nők,hátrányos helyzetűek számára,akik nehezen jutnak helyben munkához. A rendszer beindulásával könnyebben fognak csatlakozni a szereplők,mivel biztosítva látják maguk és családjuk számára a könnyebb megélhetést,a befolyó bevételt.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 79

80 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 10 „Több helyszínen egyenként 2-8 mikrovállalkozás összefogásában félkész termékek továbbfeldolgozására faszárító és gőzölő kamrák, technológiai gépfejlesztés, felületkezelő rendszerek létesülnek. Az összefogásban már működő termelő vállalkozások vesznek részt. Együttműködve könnyebb a piacra jutás és a minőségi termékek előállítása. Előnyben részesülnek a fejlesztéssel munkahelyeket teremtő összefogások. Telephely kapcsolódó kialakítása másik forrásból lehetséges. Kapcsolódik: 24” „A támogatás eredményeként 3 helyszínen jön létre egy-egy klaszter, elősegítve a helyi foglalkoztatást, és a hagyományokon alapuló megélhetést. A késztermékek irányában történő elmozdulás biztosabb piacot jelent a résztvevő mikrovállalkozásoknak. Az alapanyag igény kiszámíthatóbbá válik a kevésbé keresett fafajok feldolgozásával. A létrejövő kapacitások kihasználtsága 85% szinten megvalósítható az összefogás által.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 80

81 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

82 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 1 „Támogatjuk vállalkozások, önkormányzatok és non-profit szervezetek beruházásait megújuló energia felhasználására alkalmas berendezések beszerzésére, tanácsadás igénybevételével. Törekszünk a kombinált rendszerek megvalósítására. Önkormányzatok (pl.: Balinka, Csesznek) több intézményének energiahatékony és olcsó fenntartása céljából kombinált megújuló energia hasznosító rendszereket építtetnek. Turisztikai szálláshelyek energiaellátása, fűtése, használati melegvíz előállítása. Kapcsolódik: 37” „40 kombinált megújuló energia hasznosító rendszer épül, így csökkentve az önkormányzatok, vállalkozások, non-profit szervezetek fenntartási költségeit és növelve a megújuló energia hasznosítás részarányát. Ezek ösztönző példákat jelentenek a megújuló energia hasznosítás gazdasági és környezetvédelmi előnyei tekintetében. Csökken a környezet terhelése az égéstermékek által, hasznosul az erdőgazdasági hulladék.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 82

83 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 2 „Támogatjuk települések, új és meglévő látványosságok, szolgáltatások (kilátók, tanösvények, szálláshelyek) bekötését a térség jelzett úthálózatába, az utak összekötését, a gyalogos túraútvonalak rendszerbe szervezését. A területek tulajdonosai és a vadásztársaságok bevonásával a többféle túraútvonal kialakításának lehetőségeit és használatának szempontjait, feltételeit egyeztetni kell. Mindezt olyan módon, hogy figyelembe veszi a kapcsolódó szolgáltatások feltételeit. Ezek az útvonalak a turisztikai kínálatot bővítik és tervezhetőbbé teszik. Kapcsolódik: 27, 745, 746” „Közvetett eredmény a térségbe érkező és hosszabb időt eltöltő vendégek számának jelentős növekedése vendégéjszaka - és a kapcsolódó szolgáltatások által megtermelt eredmény - 50 millió Ft.” „Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 83

84 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 3 „A turisztikai szolgáltatók képzése gondosan kidolgozott, a törvényi elvárásoknak és nemzetközi szakmai szempontoknak megfelelő struktúrájú tananyag és ahhoz kapcsolódó taneszközök (oktatóközpont) segítségével. Az oktatás során folyamatosan beépíti az új és helyi ismereteket, ezzel biztosítja a naprakészséget. Az ismeretek átadásának segítése szomszédos országokba szervezett tanulmányutakkal. A turizmus területén elengedhetetlen a rugalmas alkalmazkodás a gyorsan változó körülményekhez. Kapcsolódik: 753, 759” „Célunk, hogy legalább egy térségi szervezet nyerje el az akkreditációt ilyen típusú képzések tartásához, ezzel két állandó munkahely létesül és számos alkalmi. A térség minden turisztikai szolgáltatója vegyen részt ilyen képzésben legalább egy alkalommal. Közvetlen eredmény máshonnan jelentkező igények kielégítése révén, a közvetett eredmények a turisztikai szolgáltatások minőségi színvonalának emelése révén valósulnak meg. Közvetlen szemléletformálás valósítható meg mind a fenntarthatóság, mind pedig az esélyegyelőség irányába.” „Oktatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 84

85 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 4 „Hagyományteremtő és/vagy –őrző jellegű rendezvény/-sorozat megvalósulásának elősegítése a rendező szervezet támogatása által. A rendezvények körébe tartoznak elsősorban: nemzetiségi és tematikus fesztivál, szerződéses partnertelepülési kapcsolaton alapuló rendezvény, szakmakulturális rendezvény, kulturális (történelmi, néprajzi, művészeti, építészeti, természetismereti) rendezvény/tábor, amelyek a település megtartó- és vonzerejét növelik.” „Legalább 1 támogatott rendezvény/év/település. Ezek a rendezvények ismétlődően helyi értékeket hoznak létre és őriznek meg, a településen belül erősítik a generációk közötti kapcsolatot, erősítik a közösség településhez kötődését, erősítik a szomszédos települések közötti kapcsolatokat, turisztikai vonzerővel bírnak, így hosszú távon erősítik a helyi gazdaságot.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 85

86 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 5 „Inter-professzionális együttműködésen alapuló, egyéni és társas kompetenciákat erősítő program kidolgozása és lebonyolítása (önismeret, személyiségfejlesztés, felzárkóztatás, szabadidőszervezés, táboroztatás, készség- képességfejlesztés). Legalább 10 fős 3-14 éves gyermekcsoportok, legalább 1 héten át tartó nappali felügyeletével és foglalkoztatásával. A résztvevők kiválasztása az önkormányzat és a helyi szociális ellátás közreműködésével történik.” „400 gyermek nyári, legalább 1 hetes nappali felügyelete és foglalkoztatása eredményeként csökken a negatív diszkrimináció. A gyermekek szocializációs esélye javul, a hátrányok újratermelődése, továbbörökítése és a deviancia kialakulásának esélye csökken, együttműködési készségek fejlődnek. A hátránnyal rendelkező gyermekek (pl. romák) esélyegyenlősége nő, ez megalapozza a társadalmi és későbbi munkaerőpiaci integrációt.” „Oktatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 86

87 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 6 „Non-profit szervezetek által, nyilvános és célzott csoportok (óvoda, iskola, munkahely) számára szervezett eü programok támogatása az alábbi témákban: az egészség mint szükséglet igénnyé alakítása, célcsoportok megkeresése, egészségügyi felvilágosítása- ok-okozati összefüggések bemutatása, pszichés problémák szomatikus megjelenési formáinak bemutatása (stressz, depresszió stb.), betegségek kialakulásának megelőzését célzó szűrések biztosítása, interaktív tájékoztatási lehetőségek létrehozása, egészséges életmódot népszerűsítő programok szervezése, komplementer gyógyítási lehetőségek bemutatása, elérhetőségének segítése, gyermekkori egészségfejlesztési programok létrehozása.” „A célzott megkeresés által az iskolás és óvodás gyermekek 80%-a elérhetővé válik. Az egészségtudatos életmód tudatosítása és gyakorlása - kiemelten a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára - az egészségesen eltöltött életévek számát növeli. Csökken a munkából kieső, táppénzes napok száma, erősödik az egyéni/társadalmi aktivitás, javul az életminőség.” „Egészségügyi ellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 87

88 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 7 „Támogatjuk településközponti, közösségi funkciót szolgáló épületek külső felújítását; közterületen, önkormányzati tulajdonú területen működő parkosítások, játszóterek, sétányok, egyéb közterületek felújítását, újak létrehozását. A felújítás/létrehozás illeszkedjen a település adottságaihoz (pl. tájhonos növények), hagyományaihoz, történelméhez.” „A támogatás eredményeként 9 településen megújulnak a játszóterek, 4 új létesül; 20 településen rendezetté válnak parkok/sétányok/zöldfelületek és egyéb közterületek, 11 épület külső felújítása valósul meg. A támogatások elősegítik az együttműködési formák erősítését, az élhetőbb környezet megteremtésével a falvak népesség megtartó képességének javulását. A falukép ilyen módon történő megújítását szolgáló támogatások ösztönzik a helyi közösségi kezdeményezéseket, emelik a természeti és épített környezeti értékeket.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 88

89 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 8 „Olyan tanösvények létrehozása, amely egy adott terület természeti adottságait mutatja be állomásokra bontva, hiteles, tudományos pontossággal, ugyanakkor mindenki számára érthető formában és esztétikus kivitelben. Támogatjuk azokat a jelentkezőket, akik figyelembe veszik a már meglévő és a kialakítandó tanösvények tematikáját és a megvalósítás során térségi szinten koordinálják az átfedések elkerülését. A tanösvényeket bekötjük a jelzett turistaút-hálózatba. Kapcsolódik: 744” „A támogatás eredményeként 10 új tanösvény jön létre (pl. Hárskút, Pénzesgyőr, Csesznek, ZircAkli, Herend, stb.). A tanösvények bemutatják a környezet értékeit, egyúttal felhívják a figyelmet a védelmet igénylő környezeti elemekre. Fejlesztik a látogatók környezettudatosságát, így segítik a természet fenntartható használatát.” „Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 89

90 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 9 „A térségben 43 szociális tevékenységgel és oktatással foglalkozó szervezet működik, melyek a családokkal és önkormányzatokkal együttműködve ezt a feladatot fel tudnák vállalni. Olyan, nem önkormányzati kötelező feladatkörbe tartozó hálózat infrastruktúrájának létrehozása, mely a családokat több oldalról képes segíteni, támogatni. Képes az intézmények nyitvatartási idején kívül is biztosítani a gyermekfelügyeletet, napközben idősek felügyeletét, foglalkoztatását. Lehetőséget kínál - a rendelkezésre álló szakemberek által - a problémák felismerésére, segítséget a megoldásokban, az anonimitásra. Kapcsolódik: 754” „A családok igénye szerint megoldhatóvá válik a gyermekek, idősek felügyelete, foglalkoztatása. Első évben 15 új munkahely és további alkalmi munkalehetőséget létesülnek, a következő években további 15. A közhasznú működés által minden család számára hozzáférhetővé válnak a szolgáltatások. A család felnőtt tagjainak mentális állapota javul, motiváltabbá válnak, munkavállalási esélyeik megnövekednek. Csökken a családon belüli erőszak és a válások száma. A hátrányos helyzetben élő gyermekek szocializációs esélyei növekednek.” „Szociális ellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 90

91 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 10 „Támogatásban részesül a védettség alatt álló építmény felújítása, állagmegóvása, a települési zöldfelület fejlesztése, tájkép javítása,tanösvény fejlesztés. Épületfejlesztés esetén funkcióval történő ellátás szükséges.” „A támogatás eredményeként 50%-kal növekszik azon támogatható települések száma, amelyeken a védettséggel rendelkező építmény vagy zöldfelület található, és 10 objektum újul meg. Nem szűnik meg a védettséggel rendelkező épület funkciója az épület rossz állaga miatt. A megtartandó, ill. új funkció egyúttal a munkahelyek megtartását, vagy új munkahelyek létesítését is jelenti.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 91

92 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

93 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/71 Kód: KD-8-SzF-A-13 Sorszám: 1768 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés Helyzet/ adottság A mezőgazdaság még mindig fontos szerepet tölt be térségünkben. Minden településnek vannak a külterületein művelt földdarabok, ezeket sok esetben mezőgazdasági gépekkel is körülményes megközelíteni, személygépkocsival néha szinte lehetetlen. A mezőgazdasági utak egy része turisztikai vonzerőkhöz vezet (Bakonybél, Hárskút, Bakonynána, stb). Több település külterületén tanyás településrészek találhatók. Probléma/ lehetőség A mezőgazdasági infrastruktúra a térség jelentős részén nem felel meg az igényeknek, az utak állapota nem megfelelő. A mezőgazdasági gépek a környék főútjait terhelik, akadályozva és veszélyeztetve a forgalmat. Ahol ezek az utak vonzerőkhöz is vezetnek, megfontolandó a turisztikai célú hasznosításuk, és többfunkciós szerephez kell igazítani a fejlesztésüket. Megoldási javaslat Összhangban az úthálózat-fejlesztési tervvel, burkolt mezőgazdasági utak létesítése, melyek főleg az agrárlogisztika szempontjából fontosak, vagy tanyás térség megközelítését segítik. Pormentesített vagy szilárd burkolatú, helyrajzi számmal rendelkező, regisztrációs szám nélküli mezőgazdasági utak felújítása. Követelmény, hogy a számozatlan utak kapcsolódjanak a számozott úthálózathoz. Várható eredmény 5 önkormányzat és 5 mezőgazdasági vállalkozó támogatásával 30 km mezőgazdasági út felújítása, ezzel a közlekedés megkönnyítése, a termelés, szállítás megfelelő feltételeinek megteremtése. A nehezen megközelíthető tanyás részek elérhetősége javul, csökken a mezőgazdasági gépek forgalma, így az általuk okozott veszélyhelyzet a közúthálózaton, csökken a gépjárművek környezetterhelése. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté... Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 93

94 Megoldási javaslatok 1/71 Kód: KD-8-SzF-A-13 Sorszám: 1768
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/71 Kód: KD-8-SzF-A-13 Sorszám: 1768 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 94

95 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/71 Kód: KD-8-SzF-A-15 Sorszám: 1781 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság Helyzet/ adottság A mezőgazdaság a térség gazdaságában hagyományosan fontos szerepet tölt be, 200 vállalkozásban a foglalkoztatottak 6 %-a dolgozik. A gazdaságok infrastrukturális ellátottsága esetenként gyenge. Bakonyban található a védett növény- és állatfajok 47%-a. A mezőgazdasági tevékenység mellett fontos az élhető környezeti állapot biztosítása és tájfenntartás. Területünkön óriási karsztvíz bázis található. 10 település külterületi településrészén nincs villamosenergia ellátás. Probléma/ lehetőség A mezőgazdasági vállalkozások energia-, és közmű ellátottsága sok helyen nem megfelelő. Ez gátolja a gazdaságos, telephelyengedélynek megfelelő biztonságos üzemeltetést és esetenként a környezet és tájvédelem magas szintű biztosítását. Az üzemek szabály szerinti szennyvízkezelési megoldásokkal jellemzően nem rendelkeznek. Több gazdálkodó telephelye nem közelíthető meg a pormentesített vagy szilárd burkolalatú úttal. Megoldási javaslat A szennyvízkezelés és vízellátás a térség több mezőgazdasági vállalkozásának telephelye tekintetében megoldandó. Távoli szennyvízbekötés esetén a kis léptékű természetbarát technológiát támogatunk. Várható eredmény 10 mezőgazdasági vállalkozás tud fejleszteni támogatás segítségével szennyvízkezelést, technológiai illetve kommunális vízellátást. Vonalas víz- és energiaellátásba való bekapcsolódást 10 vállalkozás fog végezni. 2 külterületi településrészt kapcsolnak be a villamosenergia ellátásba. A környezetvédelmi biztonság nő, a vízbázisok és felszíni vizek veszélyeztetettsége csökken. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté... Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 95

96 Megoldási javaslatok 2/71 Kód: KD-8-SzF-A-15 Sorszám: 1781
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/71 Kód: KD-8-SzF-A-15 Sorszám: 1781 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 96

97 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/71 Kód: KD-8-GF-A-05 Sorszám: 16 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térségben 200 mező-, erdő- és vadgazdálkodási vállalkozás 962 főnek ad munkát, közülük egy a 10 legnagyobb vállalkozás között szerepel. A szektorban a foglalkoztatottak 6%-a dolgozik , a térség gazdaságában hagyományosan fontos szerepet tölt be, a helyi vállalkozások hosszú távon fantáziát látnak benne. A mezőgazdaságból élők jellemzően alacsony jövedelemmel rendelkeznek, téli munkalehetőség alacsony. A termelő vállalkozások jellemzően alacsony hozzáadott értéket állítanak elő. Probléma/ lehetőség A térség mezőgazdálkodói nehezen tudnak tőke és együttműködés hiány miatt más területeken hasznot hozó tevékenységbe kezdeni. Nem áll rendelkezésre megfelelő humán tőke, szakképzettség és tapasztalat. Ha van is valamilyen kezdeményezés, az nem szolgálja jelentősebb külső erőforrás bevonását. Így az életminőség javításának folyamatos lehetősége nincs biztosítva vidéken számukra (sem). Megoldási javaslat Mezőgazdasági tevékenységet végzők (50%-nál nagyobb rész az árbevételben) kapjanak fejlesztési forrást az on-farm-hoz kapcsolódó turisztikai tevékenységhez, a kézműves és műszaki szolgáltatásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz, szabadidős tevékenységekhez és a non-Annex termékek feldolgozásához. Végezhessenek technológia fejlesztést, marketing tevékenységet, és nem élelmiszeripari minőségbiztosítási tevékenységek bevezetését pályázatos támogatással. Kapcsolódik: 32 Várható eredmény A tevékenységek támogatásával javul a vidéki térségek népességmegtartó képessége és az életminőség javul. A téli foglalkoztatottság a mezőgazdaságban jelenleg foglalkoztatottakból 180 főt fog érinteni. 25 új munkahely jön létre 25. A támogatás a szektorban tevékenykedő vállalkozások 20%-át (40 vállalkozás) fogja érinteni. Az árbevétel elvárt növekedése 5 évet figyelembe véve 14 %. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 97

98 Megoldási javaslatok 3/71 Kód: KD-8-GF-A-05 Sorszám: 16
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/71 Kód: KD-8-GF-A-05 Sorszám: 16 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 98

99 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/71 Kód: KD-8-GF-A-06 Sorszám: 19 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térségben magas az erdősültségi arány, kiemelkedő biodiverzitású a terület (hazai védett növény és állatfajok 47%-a megtalálható), a mezőgazdaság, erdőgazdaság és vadgazdálkodási vállalkozások száma 200, fogalkoztatottak száma 962. A fakitermeléssel nyert alapanyag egy jelentős része most erőművi felhasználásra kerül. Természeti adottságok miatt az erdészet nem csak saját területén hozhat növekedést, hanem élhető környezeti állapotban tartva a turizmusban is kifejti hatását. Probléma/ lehetőség Az erdőművelés gépesítettsége jónak mondható, de az újabb környezetkímélő technológiák bevezésére, beszerzésére szükség van. Az energetikai célú erdőtelepítés és annak gondozása speciális új gépeket igényel. Ezek beszerzése a térség erdőművelői számára jelentős anyagi terhet jelent. Megoldási javaslat A fakitermelési szakaszig használatos erdészeti célú gépek beszerzésének támogatása. A gépeknek meg kell felelni a legkorszerűbb környezetvédelmi normáknak. Így az anyag- és energiafelhasználás csökkentését is elérjük. A támogatás feltétele az erdőművelésben a környezet-, természetvédelmi és szakmai szempontok mellett a turisztikai szempontok figyelembe vétele. Várható eredmény A térségből 67 db pályázat benyújtása. Minimum 45 db sikeres pályázat. 65 db korszerű erdészeti célú gép beszerzése. 10 új munkahely teremtése. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport Az erdők gazdasági értékének javítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 99

100 Megoldási javaslatok 4/71 Kód: KD-8-GF-A-06 Sorszám: 19
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/71 Kód: KD-8-GF-A-06 Sorszám: 19 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 100

101 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/71 Kód: KD-8-GF-A-01 Sorszám: 10 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térségben 200 aktív mezőgazdasági, erdő-, hal-, vadgazdálkodási vállalkozás működik, az összes vállalkozás kevesebb, mint 9%-a. Ezzel párhuzamosan azonban sok a fiatal mezőgazda, a termeléshez megfelelő szaktudás és környezeti adottságok állnak rendelkezésre. A környék iskoláiban (pl. szakmunkásképző Székesfehérváron, illetve Velencén; egyetem Veszprémben) a mezőgazdák képzése folyamatos. Probléma/ lehetőség A környékbeli iskolák mezőgazdasági szakjain végzett tanulók alig egynegyede tud a szakmában elhelyezkedni, önálló vállalkozás elindítására pedig tőke hiányában nincs lehetőségük, mivel hitelhez illetve különböző támogatásokhoz való hozzájutás induló vállalkozások számára szinte lehetetlen. Így kénytelenek szakmájukat elhagyni, ezzel pedig a mezőgazdasági termelők életkor szerinti összetétele folyamatosan romlik. Megoldási javaslat A életév közötti fiatal gazdáknak, akik rendelkeznek minimum középfokú mezőgazdasági végzettséggel, jövedelem támogatás megítélése gazdaságuk elindítására és kialakítására, megfelelő üzemméret elérésére, versenyképessé válására. A megvalósítás üzleti terv alapján történik. A támogatottnak kötelező képzéseken való részvétel, információszerzés céljából. Várható eredmény A mezőgazdasági termelés életkor szerinti szerkezete javul, a települések lakosságmegtartó ereje nő. A térségben 20 fiatal gazdálkodó támogatáshoz jutása, amivel 20 munkahelyet tudunk megtartani/teremteni. Így csökken a munkanélküliek valamint az ingázók száma. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 101

102 Megoldási javaslatok 5/71 Kód: KD-8-GF-A-01 Sorszám: 10
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/71 Kód: KD-8-GF-A-01 Sorszám: 10 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 102

103 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/71 Kód: KD-8-GF-A-03 Sorszám: 12 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térségben közel 3000 őstermelő, és 200 mező-, erdő-, vadgazdálkodó dolgozik. Minden településen ki van építve a széles sávú internet, de 9 településen sem teleház, sem eMagyarország pont nincs, és IT-mentor is mindössze egyetlen településen. A termelési, piaci és jogi információk naprakészségét ma már csak a világháló tudja nyújtani. A mezőgazdaság számára döntő térségi időjárási adatok és előrejelzések is csak ezen az információs csatornán érhetők el. Probléma/ lehetőség A mezőgazdasági termelésben használt technológia elavult. A befektetéshez szükséges tőke hiánya egyre nagyobb körben jelent problémát. Emiatt számos termelőnek még alapvető számítástechnikai eszközök beszerzésére, illetve internet elérhetőség megteremtésére sincs lehetősége. Az információáramlás, az információhoz való hozzájutás nehézkessé válik. A gazdáknak nincs számítástechnikai ismerete, vagy fejlesztésre szorul. Megoldási javaslat Elsősorban kis üzemméretű (<4 EUME) gazdálkodók támogatása számítástechnikai eszközök beszerzésére, valamint internet csatlakozásra. A támogatás hardver- (nyomtató, számítógép, monitor, internet csatlakozás) és szoftverbeszerzésre irányul. A támogatott gazdálkodók képzésben is részesülnek az alapvető számítástechnikai információk megszerzéséhez. Előnyben részesül az a pályázó, aki nőket, rokkantakat, vagy romákat foglalkoztat, illetve tagja valamilyen termelői csoportnak. Várható eredmény 250 gazda jut számítástechnikai eszközökhöz és internet csatlakozáshoz,és részesül képzésben, hogy birtokukba kerüljön az eszközökön kívül egy alapvető számítástechnikai és internethasználatához szükséges tudás. Adminisztratív munkájuk könnyebbé válik, felgyorsul az információáramlás, a tudás megszerzése, hatékonyabbá válik a gazdaság irányítása. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 103

104 Megoldási javaslatok 6/71 Kód: KD-8-GF-A-03 Sorszám: 12
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/71 Kód: KD-8-GF-A-03 Sorszám: 12 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 104

105 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/71 Kód: KD-8-GF-2-01 Sorszám: 13 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mezőgazdasági és erdészeti tevékenység fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térségben számos őstermelő tevékenykedik (kb. 3000). Ezek jelentős része kis üzemméretben, fejletlen technológiával állítja elő termékeit, melyeket feldolgozás, palackozás nélkül árusít, jóllehet vannak pozitív kezdeményezések (pl. Hárskút). A térség szereplői számára még idegen a saját, egyébként magas színvonalú termék eladásának szükségessége és módja. Az együttműködésre való hajlandóság e szereplőkben megtalálható. A termeléshez megfelelő környezeti adottságok állnak rendelkezésre. Probléma/ lehetőség Egy feldolgozó illetve palackozó üzem létesítésének nagy költségvonzata van, melyet nehéz kitermelni, ezért a gazdálkodók jelentős része a feldolgozás illetve palackozás nélküli, nagykereskedelmi felvásárlás "rabja". Számos esetben már az elinduláshoz szükséges tőke is hiányzik, így sokan elesnek e kiegészítő jövedelemtermelési lehetőségektől. Megoldási javaslat Helyben gyűjtött és termelt helyi termékek előállításának és marketingjének támogatása. Ez kiterjed a zöldségek, gyümölcsök, gyógynövények, tej és méz feldolgozására, palackozására, kielégítve a helyi keresletet is. A támogatást a helyi őstermelők, mikrovállalkozók csoportjai kapják (akik a legjobb feltételeket biztosítják az induláshoz). Előnyben részesülnek a vegyszermentes terméket előállítók. Kapcsolódik: 14, 25, 26, 32, 38 Várható eredmény A javaslat eredményeként létrejön legalább 3 db,az előírásoknak megfelelő feldolgozó, palackozó és tejkonyha, mely minimum 3 helyi termékeket előállító csoport igényeit elégíti ki. Minimum 10 munkahelyet szeretnénk létesíteni,elsősorban nők,hátrányos helyzetűek számára,akik nehezen jutnak helyben munkához. A rendszer beindulásával könnyebben fognak csatlakozni a szereplők,mivel biztosítva látják maguk és családjuk számára a könnyebb megélhetést,a befolyó bevételt. Támogat-ható tevékeny-ségek Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Marketing tevékenység, Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 105

106 Megoldási javaslatok 7/71 Kód: KD-8-GF-2-01 Sorszám: 13
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/71 Kód: KD-8-GF-2-01 Sorszám: 13 Jogcímcs. LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 72000 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 8 db Természetes személyek 60% 106

107 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/71 Kód: KD-8-GF-B-10 Sorszám: 40 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Több, mint 150 olyan bejegyzett szellemi termékről tudunk, amelyek a jogtulajdonos lakóhelye szerint a térség településeihez kapcsolódnak. Ezek többsége védjegy, ipari mintaoltalom, de ismert néhány jelentős szabadalom is. Az innovációk megvalósulási, használati szintje különböző. Egyes fejlesztések nemzetközileg is ismertek. Megvalósulásuk eddig csak szűkebb körben ismert, vagy jelentősen megnövelt hozzáadott értékű szolgáltatások megjelenését eredményezi. Probléma/ lehetőség Az innovációk útja az ötlet megszületésétől az alkalmazásba vételig nagyon hosszú, különösen az időigényes kutatásokat igénylő esetekben, mert az ötlegazdák számára gyakorlatilag nincs megfelelő kockázati tőke. Ha ez az út rövidíthető, az jelentős helyi és társadalmi hasznot jelent. Ha egy, a térségünkhöz kötődő innováció széles körben ismertté válik, akkor az erősíti a térség imázsát. Megoldási javaslat Támogatásban részesítünk olyan térségi tulajdonú tudományos-technológiai fejlesztést, amely nemzetközi jelentőségű és a gyakorlatban használatban van, ha a támogatás a fejlesztési/továbbfejlesztési folyamat meggyorsítását, újabb, magasabb fejlettségi szint elérését és a jogtulajdonos számára jelentősebb üzleti eredmény elérését eredményezi. Várható eredmény 8 jelentős innováció részesül támogatásban. A továbbfejlesztett innovatív termék/szolgáltatás magasabb hozzáadott értékkel, gyorsabban kerül a fogyasztói célcsoporthoz, mert rövidül a fejlesztési idő. A térségi gyártó/előállító vállalkozás/jogtulajdonos forgalma növekszik. Az innováció a térséghez kapcsolódik, ez növeli a térség ismertségét. Optimális esetben kapcsolódó vállalkozások jönnek létre a térségben, új munkahelyeket teremtve. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás GOP - 1. prioritás - K+F és innováció a versenyképességért Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 107

108 Megoldási javaslatok 8/71 Kód: KD-8-GF-B-10 Sorszám: 40
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/71 Kód: KD-8-GF-B-10 Sorszám: 40 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 80% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 10 db Természetes személyek % 108

109 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/71 Kód: KD-8-GF-B-03 Sorszám: 7125 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Helyzet/ adottság A térség vállalkozásainak száma meghaladja a 2300-at, ezek 96 %-a 10 fő alatti foglalkoztató. Ezek a vállalkozások meghatározó részét képezik a vidéki gazdaságnak mind szociális, mind foglalkoztatási szempontból.A válllakozások terjeszkedése, letelepedése szempontjából elengedhetetlen szabad közművesített ipari területek alig vannak, vagy készültségük nem megfelelő. A helyben található munkahelyek száma kevés, nagy az ingázók aránya. Probléma/ lehetőség A vállalkozások nem találnak telephelyet, vagy jó része nem tudja betartani a működéshez szükséges feltételeket a közművesítés részleges vagy nem megfelelő megléte miatt (tüzivíz, szennyvíz.stb). Az infrastruktúra fejlesztés nagy előrelépést jelenthet a gazdasági fejlődés, a helyi foglalkoztatás területén. A fejlődés során a környezetvédelmi előírások betartása, a környezeti fenntarthatóság biztosítása szükséges. Megoldási javaslat 5000 fő feletti vagy városi rangú településeken nem mezőgazdasági tevékenységű (kivéve fafeldolgozás) működő vállalkozásnak támogatás nyújtása telephely infrastrukturális fejlesztésében: szennyvíz, út, tűzivíz, úthálózat, elektromos hálózat. Telekhatáron kívüli infrastruktúra fejlesztése is támogatható. Több vállalkozás összefogása, és ha a fejlesztés új munkahelyet teremt, előnyben részesül.Kapcsolódik: 15, 22, 23 Várható eredmény Létrejön 6 szabályosan, előírásoknak megfelelően működő telephely. A vállalkozás működésével együtt járó környezeti terhelés csökken, a vállalkozás gazdaságossága javul. Növekszik a helyben foglalkoztatás. Ez fenntartható gazdasági fejlődést eredményez, a vidéki térségek szociális és gazdasági hátrányát csökkenti. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KDOP - 1. prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 109

110 Megoldási javaslatok 9/71 Kód: KD-8-GF-B-03 Sorszám: 7125
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/71 Kód: KD-8-GF-B-03 Sorszám: 7125 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Mór, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 75000 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 10 db Természetes személyek % 110

111 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/71 Kód: KD-8-GF-B-01 Sorszám: 15 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A termelő mikrovállalkozások egy nagyobb csoportja (43 vállalkozás) a térségben meghatározó növényi nyersanyaggal, a fával foglalkozik. A térségben (Bakonybél, Balinka, Dudar, Csesznek, Hárskút, Olaszfalu, Szentgál, Zirc) tradíció a fafeldolgozás, Bakonybél évszázadokon keresztül távoli országrészekben is ismert volt pl. szerszámnyeleiről. A vállalkozások gépparkja és technológiája elavult. Probléma/ lehetőség A térség termelő mikrovállalkozásai legnagyobb részt félkész termékeket állítanak elő, ezek piaca bizonytalanabb. A piaci igények egyre jobb minőséget követelnek. A természeti erőforrások, mint a fa alapanyag, végesek. Egyes fafajokból (pl:bükk) készült termékek értékesítése magasabb feldolgozási szinten lehetséges. Ennek megvalósításához jelentős beruházás és kihasználásához több termelő összefogása szükséges. Megoldási javaslat Több helyszínen egyenként 2-8 mikrovállalkozás összefogásában félkész termékek továbbfeldolgozására faszárító és gőzölő kamrák, technológiai gépfejlesztés, felületkezelő rendszerek létesülnek. Az összefogásban már működő termelő vállalkozások vesznek részt. Együttműködve könnyebb a piacra jutás és a minőségi termékek előállítása. Előnyben részesülnek a fejlesztéssel munkahelyeket teremtő összefogások. Telephely kapcsolódó kialakítása másik forrásból lehetséges. Kapcsolódik: 24 Várható eredmény A támogatás eredményeként 3 helyszínen jön létre egy-egy klaszter, elősegítve a helyi foglalkoztatást, és a hagyományokon alapuló megélhetést. A késztermékek irányában történő elmozdulás biztosabb piacot jelent a résztvevő mikrovállalkozásoknak. Az alapanyag igény kiszámíthatóbbá válik a kevésbé keresett fafajok feldolgozásával. A létrejövő kapacitások kihasználtsága 85% szinten megvalósítható az összefogás által. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KDOP - 1. prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 111

112 Megoldási javaslatok 10/71 Kód: KD-8-GF-B-01 Sorszám: 15
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/71 Kód: KD-8-GF-B-01 Sorszám: 15 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 80% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 75000 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db Természetes személyek % 112

113 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/71 Kód: KD-8-GF-A-08 Sorszám: 22 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Helyzet/ adottság A térség vállalkozásainak száma meghaladja a 2300-at, ezek 96 %-a 10 fő alatti foglalkoztató. Ezek a vállalkozások meghatározó részét képezik a vidéki gazdaságnak mind szociális, mind foglalkoztatási szempontból. A térségben számos üzleti szempontból is vonzó befektetési lehetőség azonosítható, melyek egy része kihasználatlan marad. A helyben található munkahelyek száma kevés, nagy az ingázók aránya. Probléma/ lehetőség A vállalkozások nagy része korszerűtlen technológiát alkalmaz, nem tud fejlődni, a szükséges tőke, az együttműködés, és az információ hiánya miatt. A helyi vállalkozások fejlesztése és létrehozása nagy előrelépést jelentene a térség szempontjából a gazdasági fejlődés, a helyi foglalkoztatás területén. A fejlődés során a környezetvédelmi előírások betartása, a környezeti fenntarthatóság biztosítása szükséges. Megoldási javaslat Támogatás nyújtása a következő tevékenységekre: eszközbeszerzés, épületfejlesztés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés; minőségbiztosítási rendszer létrehozása; szakértői, tanácsadói szolgáltatások igénybe vétele; marketing tevékenység; vállalkozás indításának támogatása. Várható eredmény Létrejön egy olyan, a helyi adottságokra, igényekre és humán kapacitásra épülő vállalkozói szféra, amely a helyben történő foglalkoztatást is magasabb szinten képes lehetővé tenni. A 35 vállalkozás támogatásával és 15 vállalkozás létrehozásával 21 új munkahelyet teremtünk, és 20 munkahelyet tartunk meg. A vállalkozások hozzáadott értéke nő. Az önkormányzatok iparűzési adóbevétele is növekszik. Ez fenntartható gazdasági fejlődést eredményez, a vidéki térségek szociális és gazdasági hátrányát csökkenti. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 113

114 Megoldási javaslatok 11/71 Kód: KD-8-GF-A-08 Sorszám: 22
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/71 Kód: KD-8-GF-A-08 Sorszám: 22 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 93750 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 100 db Természetes személyek 60% 114

115 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/71 Kód: KD-8-GF-B-02 Sorszám: 23 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Helyzet/ adottság A térség népességmegtartó képessége csökken, a vándorlási különbözet negatív. A vállalkozások 96%-a 1-9 főt foglalkoztat. A lakosság jelentős része ingázik. A 10 legnagyobb foglalkoztató összesen 1911 főt, a ebből a 10. legnagyobb 85 főt foglalkoztat. A vállalkozások az innovatív megoldásokat keresik, új technológiák iránt érdeklődnek, alacsony a tőke ellátottság. A 8., 81. és 82 sz. főutak a térség minden települése számára elérhető közelségben vannak (maximum 15 km). A nagyobb ipari központok távolsága településcsoportonként átl. kb. 28 km. Probléma/ lehetőség A térségben nagy számú vállalkozások rendelkezésére álló saját források korlátosak, megszerzésük nehéz. Jellemzően alacsony feldolgozottsági szintű terméket állítanak elő, így a hozzáadott érték alacsony. Piacra jutási esélyeiket nehezíti a hiányos HR-, marketing- tervek, a nemzetközi piacra jutási lehetőségek és azzal kapcsolatos korrekt "mit-hogyan" ismeretek hiánya. Külső szakmai befektetők bevonása nehézkes. Megoldási javaslat Mikro- és kisvállalkozásoknál támogatjuk az innovatív technológiák adaptációjához kapcsolódó beruházásokat, a nemzetköziesedéséhez kapcsolódó fejlesztéseket; beszállítói státusszal rendelkező vagy azzá váló vállalkozások fejlesztéseit, gazdaság fenntartható fejlődését biztosító környezetvédelmi (energia-, anyagtakarékos) technológiaváltást megvalósító fejlesztéseket. Elősegítjük a piacra jutást, a a projekthez kapcsolódó HR fejlesztést, tanácsadást. Telephely kapcsolódó kialakítása másik forrásból lehetséges. Kapcsolódik: 24 Várható eredmény 30 db vállalkozás támogatásával összesen 45 fő számára létesül újmunkahely. HR fejlesztés, tanácsadás, nemzetközi piacra jutás, Innovatív beruházás, technológia váltást eredményező beruházás valósul meg. Ezzel a térség gazdasága fejlődik, a munkanélküliség csökken. A lakosság helyben tartása könnyebbé válik. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás GOP - 3. prioritás - A modern üzleti környezet elősegítése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 115

116 Megoldási javaslatok 12/71 Kód: KD-8-GF-B-02 Sorszám: 23
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/71 Kód: KD-8-GF-B-02 Sorszám: 23 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 116

117 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/71 Kód: KD-8-GF-2-02 Sorszám: 24 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Helyzet/ adottság A térség vállalkozásainak száma meghaladja a 2300-at, ezek 96 %-a 10 fő alatti foglalkoztató. Ezek a vállalkozások meghatározó részét képezik a vidéki gazdaságnak mind szociális, mind foglalkoztatási szempontból.A válllakozások terjeszkedése, letelepedése szempontjából elengedhetetlen szabad közművesített ipari területek alig vannak, vagy készültségük nem megfelelő. A helyben található munkahelyek száma kevés, nagy az ingázók aránya. Probléma/ lehetőség A vállalkozások nem találnak telephelyet, vagy jó része nem tudja betartani a működéshez szükséges feltételeket a közművesítés részleges vagy nem megfelelő megléte miatt (tüzivíz, szennyvíz.stb). Az infrastruktúra fejlesztés nagy előrelépést jelenthet a gazdasági fejlődés, a helyi foglalkoztatás területén. A fejlődés során a környezetvédelmi előírások betartása, a környezeti fenntarthatóság biztosítása szükséges. Megoldási javaslat 5000 fő alatti településeken nem mezőgazdasági tevékenységű (kivéve fafeldolgozás), működő mikrovállalkozásoknak támogatás nyújtása telephely infrastrukturális fejlesztésében: szennyvíz, út, tűzivíz, úthálózat, elektromos hálózat. Telekhatáron kívüli infrastruktúra fejlesztése is támogatható. Több vállalkozás összefogása, és ha a fejlesztés új munkahelyet teremt, előnyben részesül.Kapcsolódik: 15, 22, 23 Várható eredmény Létrejön 15 szabályosan, előírásoknak megfelelően működő telephely, 5 új munkahely, legalább 5 településen. A vállalkozás működésével együtt járó környezeti terhelés csökken, a vállalkozás gazdaságossága javul. Növekszik a helyben foglalkoztatás. Ez fenntartható gazdasági fejlődést eredményez, a vidéki térségek szociális és gazdasági hátrányát csökkenti. Támogat-ható tevékeny-ségek Telekhatáron kívüli infrastruktúra fejlesztés, Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 117

118 Megoldási javaslatok 13/71 Kód: KD-8-GF-2-02 Sorszám: 24
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/71 Kód: KD-8-GF-2-02 Sorszám: 24 Jogcímcs. LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 80000 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 48676 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 35000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 18 db Természetes személyek 60% 118

119 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/71 Kód: KD-8-GF-A-12 Sorszám: 32 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség természeti adottságai megteremtik az lehetőségét olyan termékek előállításának amelyek a helyi lakosok és ideérkezők számára segítik a természetes életmód itteni megvalósítását és olyan szolgáltatások nyújtását, amelyek a természetes gyógymódokat illetve rekreációs lehetőségeket teszik lehetővé. Probléma/ lehetőség A természetközeli életmód népszerűsége töretlenül nő. A tiszta levegő, a közvetlen "tapintható" kapcsolat a flórával és faunával mind, mind kihasználható lehetőség. A még élő hagyományok és a családias vendégkezelés a mentális erősödést erősítheti. Probléma a rekreációt elősegítő természetes gyógymódok alkalmazásának infrastrukturális gyengesége. Megoldási javaslat Olyan szolgáltató infrastruktúra (árusító, szolgáltató hely) létrehozása, amely biztosítja a térségben megtermelt/gyűjtött bio és erdei termékek árusítását, valamint képzett személyek részvételével természetes gyógymódok alkalmazásával megteremti az egészség javítását, karbantartását. A szolgáltatás támaszkodik a helyi termékek feldolgozását támogató programra. Várható eredmény 5 árusító, szolgáltató hely jön létre. Közvetlen eredménye az árusítás illetve szolgáltatás igénybevételéből eredő bevétel. Az ilyen termékek és szolgáltatások iránt meredeken növekvő kereslet jövedelemkiegészítést, akár önálló megélhetést is nyújthat elsősorban máshol munkát vállalni nem tudó nőknek, vagy piacképes szakképzettséggel nem rendelkező, hátrányos helyzetűeknek, ill. a mezőgazdasági tevékenységhez kiegészítő szolgáltatásként (diverzifikáció). Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 119

120 Megoldási javaslatok 14/71 Kód: KD-8-GF-A-12 Sorszám: 32
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/71 Kód: KD-8-GF-A-12 Sorszám: 32 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 26700 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 16000 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 7 db Természetes személyek 60% 120

121 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/71 Kód: KD-8-SzF-B-23 Sorszám: 757 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Megújuló energia termelése, felhasználása, biomassza előállítása és tanácsadás Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság Növekszik az igény a megújuló energiák felhasználására egyéni és közösségi szinten is. Egyes természetközeli turisztikai szálláshelyen az infrastruktúra hiánya gátja a további fejlődésnek (Hárskút, Rák-tanya). Folyamatos, nagy mennyiségű biomassza alapanyag keletkezik az erdőségekben. Bakonybélben, Pénzesgyőrben nincs vezetékes gáz. Probléma/ lehetőség Magyarország vállalta, hogy a megújuló energiaforrás részaránya 2020-ra 12 %-ra növekszik. A vállalkozások, közintézmények nem tudják kifizetni a magasabb beruházási költségeket, így az elhatározás csak remény marad. Egyre növekedő működési költségek egyre nagyobb terhet rónak a vállalkozásokra és önkormányzatokra. Megoldási javaslat Támogatjuk vállalkozások, önkormányzatok és non-profit szervezetek beruházásait megújuló energia felhasználására alkalmas berendezések beszerzésére, tanácsadás igénybevételével. Törekszünk a kombinált rendszerek megvalósítására. Önkormányzatok (pl.: Balinka, Csesznek) több intézményének energiahatékony és olcsó fenntartása céljából kombinált megújuló energia hasznosító rendszereket építtetnek. Turisztikai szálláshelyek energiaellátása, fűtése, használati melegvíz előállítása. Kapcsolódik: 37 Várható eredmény 40 kombinált megújuló energia hasznosító rendszer épül, így csökkentve az önkormányzatok, vállalkozások, non-profit szervezetek fenntartási költségeit és növelve a megújuló energia hasznosítás részarányát. Ezek ösztönző példákat jelentenek a megújuló energia hasznosítás gazdasági és környezetvédelmi előnyei tekintetében. Csökken a környezet terhelése az égéstermékek által, hasznosul az erdőgazdasági hulladék. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KEOP - 4. prioritás - A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 121

122 Megoldási javaslatok 15/71 Kód: KD-8-SzF-B-23 Sorszám: 757
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/71 Kód: KD-8-SzF-B-23 Sorszám: 757 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 122

123 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/71 Kód: KD-8-GF-A-02 Sorszám: 11 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Megújuló energia termelése, felhasználása, biomassza előállítása és tanácsadás Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térség településein találhatóak állattartó üzemek (pl.:Zirc); olajos mag termelés jelenleg is folyik; szeles környék (pl.:szápári-csetényi szélerőművek); alacsony aranykoronájú területek jellemzőek (pl.:Herend, Hárskút, Bakonybél). A szántóföldek között sok a vizes terület. A szántók 1/5-e lejtős, a talajszerkezet köves, ezért az intenzív gazdálkodásban nehezen megművelhető terület. Az energiaköltségek a mezőgazdasági üzemek kiadásainak 25-30%-át adják. Probléma/ lehetőség A magas energiaköltségek, az alacsony minőségű termőföld versenyhátrányt jelentenek a mezőgazdasági üzemeknek. Vannak gazdálkodók, akik hajlandóak megújuló energia hasznosításra, de nem áll rendelkezésükre megfelelő technológia. Ugyanakkor a térség egy része védett vagy Natura2000 terület, ami korlátozást a megújuló energiaforrások kihasználásában. Megoldási javaslat Megújuló energiából elektromos energia, hőenergia előállítása üzemen belül saját célra, tanácsadás igénybevételével. Pl.: Biogáz üzem létrehozása saját energia termelésre, kombinálva szárító kapacitás kihasználással. Olajosmag préselés, kis kapacitású biodízel előállítás saját felhasználásra. Biomassza kazánok, brikettáló a mezőgazdasági hulladék hasznosítására, hőszivattyú fűtésre, szélkerék vízhúzásra és energiatermelésre. Energetikai célú, a környezetvédelmi hatóságok által engedélyezet fás növények telepítése. Kapcsolódik: 37 Várható eredmény 12 gazdaságban energiahatékony, természettel összhangban lévő fejlesztés valósul meg. Ezen üzemekben az energiaköltség 15-20%-ra csökken, javítva termékeik versenyképességét. 50 ha parlag területre kerül energiaültetvény liter hagyományos üzemanyag kerül kiváltásra 5 gazdaságban. 6 szélkerék, 5 biomassza kazán, 2 hőszivattyú, 2 brikettáló kerül üzembe helyezésre. 1 biogáz üzem a keletkező trágya és egyéb melléktermékek feldolgozásával áramot biztosít, a hőt pedig brikettálás folyamataként használja fel. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 123

124 Megoldási javaslatok 16/71 Kód: KD-8-GF-A-02 Sorszám: 11
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/71 Kód: KD-8-GF-A-02 Sorszám: 11 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 124

125 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/71 Kód: KD-8-GF-A-07 Sorszám: 21 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Megújuló energia termelése, felhasználása, biomassza előállítása és tanácsadás Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság Magyarország vállalta, hogy 2020-ig 12%-ra növeli a teljes energia felhasználáson belül a megújuló energia arányát. Az abszolút értelemben, és az egyéni költségvetésen belül is aránytalanul emelkedő energiaárak miatt a térségben egyre nagyobb az igény a megújuló energiák háztartási, közösségi, és vállalkozási szintű felhasználására. A térségben nagy mennyiségben keletkezik biológiai hulladék. Probléma/ lehetőség A mező- erdőgazdaságban keletkezett szerves hulladék feldolgozása ma döntően nem megoldott, az üzemanyagfelhasználás elenyésző része származik biodízelből. Korábban a vegyipar nagyobb mennyiségben használt faaprítékot, de ennek ma nincs piaca. Megoldási javaslat Támogatásban részesül mezőgazdasági vállalkozás, amely elsősorban saját, vagy vásárolt megújuló alapanyagból kiskapacitású üzemben energiahordozót állít elő. A beruházáshoz megújuló energia tanácsadást vesz igénybe. Kapcsolódik: 37, 757 Várható eredmény 2 kis léptékű üzem vásárolt alapanyagból olajprést és biodízel előállítást végez. 2 cég mezőgazdasági hulladékból állít elő eltüzelhető terméket. Takarmánycélú felhasználás előnyös az álllattartásra. A tüzelőanyagot a térségben növekvő számban tervezett, megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezéseket üzemeltető intézményi, vállalkozási és magán felhasználók számára értékesíti. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport A mezőgazdasági termékek értéknövelése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 125

126 Megoldási javaslatok 17/71 Kód: KD-8-GF-A-07 Sorszám: 21
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/71 Kód: KD-8-GF-A-07 Sorszám: 21 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 126

127 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/71 Kód: KD-8-GF-B-08 Sorszám: 37 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Megújuló energia termelése, felhasználása, biomassza előállítása és tanácsadás Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Magyarország vállalta, hogy 2020-ig 12%-ra növeli a teljes energia felhasználáson belül a megújuló energia arányát. A térségben egyre nagyobb az igény a megújuló energiák háztartási, közösségi, és vállalkozási szintű felhasználására. Egyre több tetőn látni napelemet, napkollektort. A Hárskúti Megújuló Energia Központ példája is mutatja, hogy nagy szükség van az objektív szakmai véleményekre a megújuló energiák felhasználásával kapcsolatban. Probléma/ lehetőség A megújuló energiák hasznosítására szolgáló eszközök között nehezen találja fel magát a laikus ember, sok esetben nem a leghatékonyabb, adott helyzetre nem a legmegfelelőbb rendszert választja. A napelem, napkollektor, hőszivattyú, stb. rendszerek megtervezése, integrálása meglévő rendszerekhez gyakran hiányos, nem átgondolt. Ezek eredményeként rossz hírét keltik a megújuló energia hasznosításnak. Megoldási javaslat A megújuló energiák hasznosítását elhatározó egyéneknek és szervezeteknek adnak tanácsot a témában maximálisan jártas szakemberek. Ezen szakemberekből (épületgépész, építész, villamosmérnök,stb.) álló szervezet (pl.: egyesület) nagy hangsúlyt fektet az ismeretek begyűjtésére, gyakorlati tapasztalatok megszerzésére, megosztására. A tanácsadói munka mellett a szervezet tagjai rendszeresen tartanak népszerűsítő előadásokat a megújuló energiák használatáról. Kapcsolódik: 11, 21, 749, 757 Várható eredmény Létrejön egy magas szakmai szintet képviselő tanácsadói szervezet 5-20 fővel, melynek tagjai egyénileg és közösen, összesen 300 megújuló energia hasznosítási projektben adnak tanácsot, terveznek megvalósulást (pl.: épületgépészeti terv). Csak azon projektek támogathatók utólag, ahol nyomon követhető a kiinduló állapot és a tervek alapján megvalósult kész állapot. A szervezet tagjai havi min. egy fórumon népszerűsítik a megújuló energiák felhasználását, így elérve évente min. 600 embert. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KEOP - 4. prioritás - A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 127

128 Megoldási javaslatok 18/71 Kód: KD-8-GF-B-08 Sorszám: 37
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/71 Kód: KD-8-GF-B-08 Sorszám: 37 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 96000 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 128

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/71 Kód: KD-8-GF-A-04 Sorszám: 14 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Térségi termékek és szolgáltatások piacra jutásának elősegítése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A mezőgazdaságot a mikrovállalkozások túlsúlya jellemzi (2300 vállakozás 96%-a mikrovállalkozás). A térségre jellemző továbbá az együttműködés hiánya, bár erre hajlandóság és igény mutatkozik. A lehetőség adott, hiszen támogatásban részesülhetnek a megalakuló termelői csoportok, ezzel is ösztönözve ezen értékesítési forma kialakulását. Jelenleg a térségünkben nem találhatók ilyen jellegű együttműködések. Probléma/ lehetőség A termelők számára idegen ez a forma, bár a létjogosultságát már felismerték. Versenyképességük megfelelő piaci összefogással növekedhet, így a hazai és a nemzetközi piacok nyújtotta lehetőséget is ki tudják használni. A csoportok résztvevői együttműködésükkel a tudás és tapasztalat megosztásán kívül az információ áramlás javulásában is szerepet játszanak. Megoldási javaslat A mezőgazdasági termelők termékeinek piacra juttatása térségi székhelyű, elismert termelői csoportok létrehozásának, működtetésének támogatásával. A támogatás juttatása a termelési érték után történik, a megalakulást követő első öt évben, évről évre csökkenő összegben. Előnyben részesülő ágazatok: tej, hús és erdei termék. Kapcsolódik: 13, 25 Várható eredmény A támogatás eredményeként létrejön 2 termelői csoport, melyek versenyképessé válnak nem csak az ország, hanem az EU piacán is. Példaértékű projektek kialakulására számíthatunk, mely további együttműködéseket gerjeszt a térségben. A kiemelt termékköröknek hagyománya van a térségben, és hosszú távú fennmaradásuk a helyi adottságok révén biztosított. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport Termelői csoportok létrehozásának támogatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 129

130 Megoldási javaslatok 19/71 Kód: KD-8-GF-A-04 Sorszám: 14
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/71 Kód: KD-8-GF-A-04 Sorszám: 14 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 130

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/71 Kód: KD-8-GF-A-09 Sorszám: 26 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Térségi termékek és szolgáltatások piacra jutásának elősegítése Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás Helyzet/ adottság A térségi települések 7 helyi piacot, vásárt tartanak nyilván, közülük 2 fejlesztésre szorul. A hagyományos, helyi termékkereskedelmi jellegű piacok háttérbe szorultak. A nagykereskedelmi láncok vidéki térhódítása átalakította a vásárlási szokásokat, a nagyüzemi, nagysorozatú termékelőállítás éles árharcban nyilvánul meg. A fogyasztók kevésbé érzékenyek a minőségre és az előállítási/termelési körülményekre, mint az árakra. Probléma/ lehetőség A térségben a már működő piacok alkalmatlan helyszíneken, néhol kis helyen és zsúfoltan működnek. Kínálatuk kevéssé hasonlít a hagyományos élelmiszerpiacokéhoz, uralkodóak a gyenge minőségű iparcikkek, tömegáruk, használt cikkek. Az élelmiszerpiacok hírverése gyenge, kevés a vásárló. A régióban csak a nagy hagyományú piacok bírnak jelentős forgalommal. Megoldási javaslat Támogatjuk a térség területén élelmiszer súlypontú piac létrehozását, vagy meglévő piac fejlesztését. Előnyben részesül az együttműködéssel (önkormányzat - egyház és/vagy civil szervezet) megvalósított fejlesztés. Cél az, hogy a helyben, vagy a mikrotérségben előállított termékek (élelmiszerek) a legrövidebb úton jussanak el a helyi fogyasztóhoz. Kapcsolódik: 13 Várható eredmény A fejlesztéssel elősegítjük 1 új piac létrejöttét, 2 felújítását, ezzel a hagyományos kereskedelmi formák újjászületését, élénkítését. A fogyasztók vásárlásában csökken az indokolatlan mértékben szállítási, csomagolási költségeket tartalmazó "bolti" élelmiszerekkel aránya, és növekszik az egészségesebb, jobb minőségű termékeké. A kiegészítő vagy főtevékenységként helyi termeléssel foglalkozók bevétele növekszik, ezzel arányban a helyi munkából történő megélhetés esélye. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 131

132 Megoldási javaslatok 20/71 Kód: KD-8-GF-A-09 Sorszám: 26
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/71 Kód: KD-8-GF-A-09 Sorszám: 26 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 90000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 72000 EUR Non-profit szervezetek 80% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 35000 EUR Önkormányzatok 80% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR Egyházak 80% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 5 db Természetes személyek % 132

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/71 Kód: KD-8-GF-5-01 Sorszám: 25 Prioritás: Adottságokon alapuló fenntartható gazdasági fejlődés Intézkedés: Térségi termékek és szolgáltatások piacra jutásának elősegítése Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás Helyzet/ adottság A térség mezőgazdaságára jellemző a mikrovállalkozások túlsúlya (2300 vállakozás 96%-a mikrovállalkozás). A térségre jellemző továbbá az együttműködés hiánya, bár erre hajlandóság és igény mutatkozik. A lehetőség adott, hiszen támogatásban részesülhetnek a megalakuló termelői csoportok. Jelenleg a térségünkben nem találhatóak ilyen jellegű együttműködések. Probléma/ lehetőség A mikrovállalkozások, őstermelők megfelelő piaci összefogással (pl. termelői összefogások, szervezetek alakításával) versenyképessé válhatnak, összefogással fejlődésük felgyorsítható. De az együttműködés, összefogás hiányzik, ösztönző támogatások bevezetése szükséges. Megoldási javaslat Újonnan alakult, térségi termelői összefogás marketing eszközeinek támogatása, rendezvények, képzések szervezése, kapcsolattartás. Ezzel ösztönözhetők a termelők az együttműködésre, összefogásra. Ezeket a tevékenységeiket saját elképzeléseik alapján valósíthatják meg ezen forrás igénybevételével. A fejlődés, kommunikáció nem lehet sikeres hatékony kommunikáció, PR nélkül. Kapcsolódik: 13, 14 Várható eredmény Létrejön várhatóan 4 termelői összefogás. Nő az értékesítés, valamint az együttműködési hajlandóság, esetlegesen példaértékű, minta projektek is születhetnek. A csoportokban együttműködő gazdálkodók a termékeik piaci népszerűsítése mellett imázskampányt is folytatnak, ezzel erősítik kapcsolatukat a térség közösségeivel, további szereplőivel. Támogat-ható tevékeny-ségek Termelői összefogások marketing, rendezvény, képzési és kapcsolattartási költségei, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 133

134 Megoldási javaslatok 21/71 Kód: KD-8-GF-5-01 Sorszám: 25
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/71 Kód: KD-8-GF-5-01 Sorszám: 25 Jogcímcs. LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 20000 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 12000 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 8000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 8 db Természetes személyek 60% 134

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/71 Kód: KD-8-SzF-B-12 Sorszám: 725 Prioritás: Természet- és környezetvédelem Intézkedés: Környezetvédelem Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság Helyzet/ adottság A tervezési térségben jelenleg 5 település nem rendelkezik zárt közcsatorna-hálózattal, ezek közül Nagyvelegen már zajlanak a kivitelezési munkák. Mór külterületen két, egymástól viszonylag távol eső, 200 fő alatti lakóterület csatornázatlan. A térség délnyugati részében 3 község (Lókút, Márkó, Pénzesgyőr) csatornázatlan. Ezeken a településeken a kezeletlen kommunális szennyvizek közvetlenül és folyamatosan szennyezik a talajt. Probléma/ lehetőség A 3 nyugat-térségi település, és részben Mór külterület (Árkipuszta) a karsztvizeket veszélyeztető területen, részben TV területek közelében fekszenek. A szennyvízkezelés hiánya a településeken túlmutató, hosszú távú veszélyforrás. Saját erőből nem képesek megoldani. Az alacsony lakosságszámhoz (egy kivételével kevesebb, mint 500) Lókúton és Pénzesgyőrben magas átlagéletkor és alacsony átlagjövedelem járul. Megoldási javaslat A település adottságaihoz igazodó megoldások a kommunális szennyvizek kezelésére: Mór-Árkipusztán gyökérzónás szennyvíztisztító (tanulmányterv létezik); Mór-Felsődoboson biotisztító szennyvíztelep (védett eljárás); Lókúton, Márkón, Pénzesgyőrben zárt rendszerű hálózat. Ezek közül Márkón a viszonylag magasabb lakosságszám, a térség átlagát meghaladó jövedelemszint és a vállalkozások növekvő száma miatt nagyobb az esély jelentősebb lakossági és önkormányzati önrészre társulati formához. Várható eredmény A megoldás eredményeként a tervezési időszak végén a teljes tervezési térségben megoldott a kommunális szennyvizek kezelése. Jelentősen csökken a talaj, a felszíni, felszínközeli és karsztvizek szennyvízterhelése. Környezetbarát tisztítási technológiákat alkalmaznak. Településenként legalább egy tartós munkahely létesül. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KDOP - 4. prioritás - Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 135

136 Megoldási javaslatok 22/71 Kód: KD-8-SzF-B-12 Sorszám: 725
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/71 Kód: KD-8-SzF-B-12 Sorszám: 725 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Lókút, Márkó, Mór, Nagyveleg, Pénzesgyőr Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 136

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/71 Kód: KD-8-SzF-B-22 Sorszám: 749 Prioritás: Természet- és környezetvédelem Intézkedés: Környezetvédelem Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A megújuló természeti erőforrások tudatos használatára a térségben elvétve található példa. Környezetvédelmi profilú gazdálkodó és civil szervezetek (Hárskút, Pénzesgyőr) vállalkozási/háztartási méretű eljárásokat, berendezéseket használnak, Csetényben és Szápáron ipari méretű energiatermelő egységek működnek. A lakosság körében - kivételektől (pl. Bakonybél, Zirc, illetve nagyobb számban faelgázosító rendszerek) eltekintve -, továbbá intézményi körben egyáltalán nem alkalmazzák. Probléma/ lehetőség A meg nem újuló energiahordozók növekvő fogyasztása nem csak a véges készletek kimerülése, hanem környezetszennyező hatásaik miatt is helyi és általános kockázatot jelentenek. Ezek, és az ezekből előállított villamos áram ára az átlagot meghaladóan emelkedik, és fogyasztói költségek növekvő hányadát teszi ki. Mérsékelni kell a természeti erőforrások felhasználási struktúrájából eredő kockázatokat. Megoldási javaslat Üzemszerűen működő, háztartási méretű megújuló erőforrásokra építő mintaprojektek támogatása közösségi célú fejlesztés keretében. Egy projektben legalább 2 rendszer megvalósítása, működtetése: napkollektoros/hőszivattyús/faelgázosító HMV előállítás/fűtés/fűtésrásegítés; napelemes/szélgenerátoros áramtermelés; csapadékvíz felhasználása (öntözésen túl); szürkevíz felhasználása. A kedvezményezett nyilvánosságra hozza a működtetett rendszerek pénzügyi és gazdasági adatait, lehetőséget biztosít a megtekintésére. Kapcsolódik: 37 Várható eredmény A támogatás eredményeként a térségben 3 mintaprojekt jön létre (ésszerű földrajzi megoszlásban). A megújuló erőforrások lakossági felhasználása jelentősen megnő. Szakosodott vállalkozások születnek a rendszerek kivitelezésére. A térségi közösségi honlapokon mérési adatokkal alátámasztott költségvetések és megtérülési számítások érhetők el az egyes berendezéstípusok telepítéséhez. Csökken a lakossági közüzemi energia- és vízfelhasználás, a levegő szennyezés, a szennyvízkibocsájtás. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KEOP - 6. prioritás - Fenntartható életmód és fogyasztás Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 137

138 Megoldási javaslatok 23/71 Kód: KD-8-SzF-B-22 Sorszám: 749
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/71 Kód: KD-8-SzF-B-22 Sorszám: 749 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 72000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 36000 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 6 db Természetes személyek % 138

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/71 Kód: KD-8-SzF-B-25 Sorszám: 761 Prioritás: Természet- és környezetvédelem Intézkedés: Környezetvédelem Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok Helyzet/ adottság A térség 29 településéből 2 rendelkezik hulladéklerakóval (Bakonybél, Hárskút) és 3 állati hulladék elhelyezésére kialakított tárolóval (Hárskút, Herend, Szentgál). Sok a települések környékén képződött illegális szemétlerakó. Az utak feltöltésére használt építési törmelék rendszeresen tartalmaz veszélyes hulladékot. A patakok változó vízhozamúak, medrük szemetes, hordalékos. Probléma/ lehetőség A csapadékkal a talajba szivárgó, vízfolyásokba kerülő felszíni szennyeződés megjelenik az ivóvízben, mert a bányászat megszűnése miatti karsztvízszint-emelkedés a felszínközeli szennyező forrásokat eléri, s ez veszélyezteti a Bakony országos jelentőségű vízkészletét. A gondozatlan medrek feltorlódott hulladék miatti pangó vizeiben megnő a megnő a szennyezés koncentrációja, és nagyvizeknél árvízveszély lép fel. Megoldási javaslat Normatív támogatás önkormányzatoknak, civil szervezeteknek a közigazgatási területen található illegális szemétlerakók felszámolására, patakmedrek hordalékmentesítésére. Évente 10 település részesül eFt támogatásban dologi költségekre. Előnyben részesülnek a nagyobb mennyiségű szemét felszámolását végzők, ahol a településen belül több szervezet, vagy több település fog össze, ahol a közösség tájékoztatásával jár együtt, ahol intézkedési terv készül az illegális lerakás/vízfolyásszenyezés megelőzésére. Várható eredmény A tervezési időszakban minden térségi település legalább két alkalommal nyújt be pályázatot. A támogatás eredményeként jelentősen csökken az illegális szemétlerakók száma, a lerakott szemét mennyisége, nő a tisztán tartott vízfolyások, patakmedrek hossza. A helyi közösség rendszeresen részt vesz az előzetesen meghirdetett takarítási/felszámolási akciókban.A településen intézkedéseket tesznek/rendszert alkalmaznak a szennyezés, hulladéklerakás megelőzésére. Az ilyen típusú környezetszennyezések nem riasztják a turistákat. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KEOP - 1. prioritás - Egészséges, tiszta települések Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 139

140 Megoldási javaslatok 24/71 Kód: KD-8-SzF-B-25 Sorszám: 761
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/71 Kód: KD-8-SzF-B-25 Sorszám: 761 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 24000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 24000 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 75 db Természetes személyek % 140

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/71 Kód: KD-8-SzF-8-01 Sorszám: 759 Prioritás: Természet- és környezetvédelem Intézkedés: A természeti örökség védelme Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok Helyzet/ adottság A tervezési térségben 9 országos, 11 helyi jelentőségű védett természeti terület van. A települések közül egyedül Hárskút rendelkezik a területén található természeti értékek egy részének rendszerezett, tudományos leírásával. A térségben és azon kívül működő kutatóhelyek (pl. Bakonyi Természettudományi Múzeum) rendszeresen végeznek gyűjtéseket és kutatásokat, ezek eredményeit publikálják, amelyek azonban főként a szakértőknek szólnak. A településekről szóló kiadványokban inkább a szélesebb körben ismert természeti értékeket említik. Probléma/ lehetőség A térség számos növény- és állattani, földrajzi, földtani értékkel rendelkezik, amelyek sok esetben a helyi lakosság előtt sem ismertek. A természeti értékek felmérése, összegyűjtése, közérthető, rendszerezett formában történő közreadása a települések számára egy olyan új kulturális, és közvetve gazdasági erőforrást jelent, amely eddig teljesen hiányzott az eszközeik közül. Megoldási javaslat Támogatásban részesül az a települési önkormányzat vagy non-profit szervezet, amely felmérést végeztet a település természeti értékeiről, annak eredményét nyilvánosságra hozza, és a település érdekében történő felhasználását térítés nélkül lehetővé teszi. A felmérésre elsősorban a tervezési térségben székhellyel rendelkező, ilyen jellegű munkákban jártas szervezetet/kutatóhelyet kell megbízni. A természeti értékek települési katalógusát felhasználják a helyi és térségi képzésekben és turisztikai marketingben. Kapcsolódik: 36, 732, 733, 756, 760 Várható eredmény A támogatás eredményeként minden település rendelkezik a természeti értékeinek katalógusával. A helyi természeti értékek feltárása és közzététele eddig nem ismert adottságokat tudatosít a közösségben, ezáltal erősíti kötődésüket a településhez, helyi példákkal szolgál a természet- és környezettudatos iskolai neveléshez, befolyásolja az egyéni és közösségi (tulajdonosi) döntéseket a természetet érintő gazdálkodási és tájbefolyásoló intézkedésekben, forrásul szolgál a települést bemutató, népszerűsítő marketingintézkedésekhez. Támogat-ható tevékeny-ségek Kutatómunka, tanulmány készítése, Kiadvány készítés Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 141

142 Megoldási javaslatok 25/71 Kód: KD-8-SzF-8-01 Sorszám: 759
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/71 Kód: KD-8-SzF-8-01 Sorszám: 759 Jogcímcs. LEADER - Tervek és tanulmányok Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 75000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 60000 EUR Non-profit szervezetek 80% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 18000 EUR Önkormányzatok 80% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 800 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 25 db Természetes személyek % 142

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/71 Kód: KD-8-SzF-B-24 Sorszám: 760 Prioritás: Természet- és környezetvédelem Intézkedés: A természeti örökség védelme Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok Helyzet/ adottság A térség nagy része Natura2000 (6 terület), ill. tájvédelmi körzet és természetvédelmi terület. A terület flórája és faunája gazdag, védett fajokban is. A biodiverzitás az országos átlaghoz képest magas. A Bakony karsztvíz-készlete országos jelentőségű. A szántókon túlnyomó többségben nem környezetkímélő és fenntartható gazdálkodást folytatnak. A patakok a rendszeres ápolás hiánya miatt a nagyobb vizeket nem mindig tudják levezetni. A természetben megjelennek a terepmotorosok, akik rongálják a természetes környezetet. Probléma/ lehetőség A Natura2000 léte és jelentősége nem tudatosul a helyi közösségben és döntéshozókban. A térség szinte egyáltalán nem ismeri a terület flóra-fauna és vegetáció-élőhelykincsét. A térségben a helyi közösség nem ismeri a terület természeti értékeit, nincs tisztában azzal, hogy a természeti környezetre milyen következményekkel járnak a különböző beavatkozások. Megoldási javaslat Természetismereti oktatási és fenntarthatóságra nevelési program kidolgozása és tartása a következő célcsoportokra: kiskerttulajdonosok/kistermelők/biogazdálkodók, térségi önkormányzatok munkatársai, motoros terepsportok űzői, amatőr természetbúvárok/természetfotósok, geoládázók/turisták/látogatók/helyi érdeklődők. Felhasználandók a természeti értékek települési katalógusai. Kapcsolódik: 759 Várható eredmény A támogatás eredményeként 500 résztvevő részesül természetismereti és fenntarthatósági oktatásban. A célcsoportok körében elért eredmény: csökkenő környezeti terhelés, egészségesebb élelmiszer jut az asztalra és a piacokra; megalapozottabb önkormányzati intézkedések, célzott helyi természet- és környezetvédelmi programok; a motorizált természetrombolás visszaszorulása; természeti környezet megóvásában érdekelt, szabadidős természethasználók ismeretszintjének, környezettudatosságának növekedése. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KEOP - 6. prioritás - Fenntartható életmód és fogyasztás Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 143

144 Megoldási javaslatok 26/71 Kód: KD-8-SzF-B-24 Sorszám: 760
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/71 Kód: KD-8-SzF-B-24 Sorszám: 760 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 23000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 17676 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 550 db Természetes személyek % 144

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/71 Kód: KD-8-SzF-A-27 Sorszám: 762 Prioritás: Természet- és környezetvédelem Intézkedés: Natura 2000 fenntartási-fejlesztési tervek Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok Helyzet/ adottság A térség 22 települését érintik Natura2000 területek. A Natura2000 területek kijelölésekor sem az érintett önkormányzatok, sem az érintett területek tulajdonosai nem kaptak erről értesítést. Az önkormányzatok egy része előtt ma sem ismert, hogy közigazgatási területén Natura2000 terület helyezkedik el. 3 érintett település nyilatkozta, hogy nem létezik fenntartási-fejlesztési terve, de nagyon valószínű, hogy a többi érintett településen sincs ilyen. Probléma/ lehetőség Az N2000 területen gazdálkodók nem ismerik a vadon élő madarak, a természetes élőhelyek, a vadon élő állatok és növények védelméről szóló irányelv alapján rájuk háruló kötelezettségeket, azokban károkat okoznak, és nem tudnak élni a korlátozások miatt őket megillető támogatásokkal. Az önkormányzatok építési szabályzatukban nem veszik ezeket figyelembe, nem tudják érvényesíteni a TV szakhatóság jogkörét. Megoldási javaslat N2000 fenntartási-fejlesztési tervek készítése. Országosan 200 terv készül. Kedvezményezettek: intézményi társulások, civil szervezetek, egyetemek. Ösztönözni kell a hely- és szakmai ismerettel rendelkező térségi szervezeteket (pl. Bakonyi TT Múzeum, Magas-Bakonyi KV Egy., Pangea Kulturális és KV Egy.) a pályázaton való részvételre. A terv részeként az érintett ingatlanok tulajdonosainak értesítése, kötelezettségeik, ellentételezési lehetőségeik ismertetése. Várható eredmény A támogatás eredményeként a térséget érintő Natura2000 területek 50%-a rendelkezik fenntartási-fejlesztési tervvel. Az érintett települések a fenntartási-fejlesztési tervből adódó kötelezettségeiket a helyi építési szabályzatukba - szabályozási tervükbe is beépítik. A fenntartási-fejlesztési tervvel rendelkező településeken érintett ingatlanok tulajdonosai ismerik az ebből eredő kötelezettségeiket. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323B Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 145

146 Megoldási javaslatok 27/71 Kód: KD-8-SzF-A-27 Sorszám: 762
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/71 Kód: KD-8-SzF-A-27 Sorszám: 762 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 60000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 60000 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 146

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/71 Kód: KD-8-SzF-B-11 Sorszám: 723 Prioritás: Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztése, településkép javítása Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés Helyzet/ adottság A tervezési térség hegy-és dombvidéki jellege miatt a települési összekötő utak történelmileg a természeti adottságokhoz igazodóan alakultak ki (völgyek, stb.). Az állami közúthálózat elsődleges célja a települések megközelíthetősége burkolt úton, és kevésbé a települések közötti közvetlen összeköttetés. Zsáktelepülések alakultak ki, szomszédos települések csak jelentős kerülővel közelíthetők meg, vagy kedvező időjárási körümények nem burkolt összekötő utakon közvetlenül is elérhetők személygépkocsival. Probléma/ lehetőség Utoljára 1992-ben épült térségi burkolt út (Lókút-Hárskút), a két település korábbi közel 50 km távolsága 2 km-re rövidült. Ma a Lókút-82-es út, a Pénzesgyőr-Hárskút, Porva-Bakonybél, Porva-Fenyőfő összeköttetések megteremtése a legsürgetőbb. Az első kettő az országos közúthálózat része, de nincsenek kiépítve, míg az utolsó kettő települési, ill. erdészeti kezelésű nyomvonalakon halad, részben kiépítve és burkolva. Megoldási javaslat 1. A as út Lókút-82-es út szakaszának megépítése (4 km). Tervek elkészültek. 2. A es út Hárskút-Pénzesgyőr szakaszának megépítése (3 km). Több évtizede tervezik. 3. Összekötő út Porva és a Bakonybél út (Fenyőfői bekötő út) közötti, részben burkolt erdészeti út között (3 km). 4. A településeket összekötő, nem az országos közúthálózat részét képező, de közforgalomra alkalmas, vagy azzá tehető burkolt utakat meg kell nyitni a közforgalom előtt, és lehetővé kell tenni a kezelőnek/tulajdonosnak, hogy azért díjat szedjen. Várható eredmény 1. Lókút 16 km-rel kerül közelebb a megyeszékhelyhez. A megyeszékhely felől Bakonybél felé 5 km-rel rövidül az út. 2. Pénzesgyőr és Hárskút között 6 km-rel rövidül az út, ugyanennyivel kerül közelebb Bakonybél a 8-as úthoz. 3. Porva-Bakonybél jelenleg 26 km, Porva-Fenyőfő 39 km. A 3 km-es útszakasz megépítésével a távolság Bakonybél felé 12 km-re, Fenyőfő felé 11 km-re csökken, ebből a 3 km-en túli szakasz ma is működő aszfaltburkolatú vagy murvaborítású. Csökken a gépjárművek okozta környezetterhelés, Növekszik a turisztikai vendégforgalom. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KDOP - 4. prioritás - Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 147

148 Megoldási javaslatok 28/71 Kód: KD-8-SzF-B-11 Sorszám: 723
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/71 Kód: KD-8-SzF-B-11 Sorszám: 723 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Hárskút, Lókút, Pénzesgyőr, Porva Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 148

149 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/71 Kód: KD-8-SzF-A-24 Sorszám: 752 Prioritás: Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztése, településkép javítása Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság Valamennyi településen található olyan nem védett faluközponti, közösségi funkciót ellátó építmény, amely külső felújításra szorul. Felújításra szorulnak a faluképet javító parkosítások, az azokhoz kapcsolható játszóterek és a természeti környezetet kímélő nem alapvető infrastruktúra elemei, amelyek összességükben az élhetőbb környezeti állapotot biztosítanák. A térségben 19 település rendelkezik parkkal és 23 településen található egyéb közterület, pl.játszótér. Probléma/ lehetőség A meglévő parkok nagy része ad-hoc jelleggel van kialakítva, melyek nem illeszkednek a faluképbe. A parkokban, játszótereken lévő eszközök, padok, asztalok, szemetesek, balesetveszélyesek, nem felelnek meg az EU szabványoknak. Az omladozó vakolatú településközponti épületek olyan elhanyagolt faluképet mutatnak, amely az életminőség romlását és az esélytelenség érzését közvetítik. Megoldási javaslat Támogatjuk településközponti, közösségi funkciót szolgáló épületek külső felújítását; közterületen, önkormányzati tulajdonú területen működő parkosítások, játszóterek, sétányok, egyéb közterületek felújítását, újak létrehozását. A felújítás/létrehozás illeszkedjen a település adottságaihoz (pl. tájhonos növények), hagyományaihoz, történelméhez. Várható eredmény A támogatás eredményeként 9 településen megújulnak a játszóterek, 4 új létesül; 20 településen rendezetté válnak parkok/sétányok/zöldfelületek és egyéb közterületek, 11 épület külső felújítása valósul meg. A támogatások elősegítik az együttműködési formák erősítését, az élhetőbb környezet megteremtésével a falvak népesség megtartó képességének javulását. A falukép ilyen módon történő megújítását szolgáló támogatások ösztönzik a helyi közösségi kezdeményezéseket, emelik a természeti és épített környezeti értékeket. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 149

150 Megoldási javaslatok 29/71 Kód: KD-8-SzF-A-24 Sorszám: 752
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/71 Kód: KD-8-SzF-A-24 Sorszám: 752 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 74990 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 70 db Természetes személyek % 150

151 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/71 Kód: KD-8-SzF-A-14 Sorszám: 724 Prioritás: Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Közösségi szolgáltató centrumok kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Helyzet/ adottság A térség mind a 29 településén vannak olyan egyedi funkcióval bíró, vagy üresen álló épületek, amely kihasználtsága az önkormányzatok szűkös lehetőségei miatt szegényes, ugyanakkor az élhető környezeti állapot, a jövő nemzedék iránti felelősség ezen épületek szerepének erősítését, bővítését követeli meg. A térségben 3 olyan település van, ahol egyáltalán nincs közösségi, oktatási, fejlesztési célú tevékenységekhez, kiállításokhoz, fedett vagy szabadtéri kulturális rendezvényekhez helyszín. Probléma/ lehetőség A meglévő épületek, beépített légterek kihasználatlansága az enyészetet, a nem élhető környezeti állapot érzetét erősíti, miközben részben a kulturális örökség megőrizhetőségét, a társadalmi tőke javulását szolgálhatnák. A meglévő hagyományos művelődési ház funkciót túlhaladták a lakossági igények, ezért ezek az épületek akár műszaki felújítással, átalakítással együtt szolgáltatási kör bővítésre szorulnak. Megoldási javaslat Támogatjuk önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház tulajdonában lévő épület olyan műszaki felújítását és bővítését, amely együtt jár közösségi funkcióinak bővítésével, komplex - adminisztratív, kereskedelmi, szabadidős - szolgáltatásokat fogad be, segítve ezzel a helyi közösség fejlődését, helyet adva a kulturált szabadidő eltöltésének, valamint a helyi kommunikáció javítását szolgálják. Ezen belül támogatjuk a szerepbővüléshez szükséges belső infrastruktúra, technikai berendezések beszerzését is. Várható eredmény A támogatás eredményeként 5 településen létesítenek komplex közösségi szolgáltató centrumokat, ezáltal növelve a térség népességmegtartó képességét, a fiatalok helyben maradását, a helyi együttműködési formák erősítését. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál... Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 151

152 Megoldási javaslatok 30/71 Kód: KD-8-SzF-A-14 Sorszám: 724
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/71 Kód: KD-8-SzF-A-14 Sorszám: 724 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 152

153 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/71 Kód: KD-8-SzF-A-23 Sorszám: 750 Prioritás: Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Meglevő épületek fejlesztése, funkcióbővítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság Lókút hátrányos helyzetű település. A falu központjában egyedülálló épületegyüttes, a falu legértékesebb építészeti emléke áll: a templom, valamint az iskolának és óvodának, könyvtárnak helyet adó épületek. A templom felett Kálvária, az épületegyüttes közelében kiépített forrás, a "Lókúti kút". Probléma/ lehetőség A római katolikus templom és környezete a jelenlegi funkció fenntarthatósága, valamint a település fejlődése, fenntarthatósága érdekében felújításra, restaurálásra szorul. Megoldási javaslat Támogatásban részesül a Lókút faluközpont felújítása projekt a legfeljebb € mértékig. A projekt tartalma: a templom, a Kálvária, a Lókúti kút és közvetlen környezete felújítási tervének elkészítése, valamint a felújítás kivitelezése. Kapcsolódik: 751 Várható eredmény Létrejön egy szolgáltató centrum, amelyben a faluház, az iskola, az óvoda, a könyvtár, a helytörténeti gyűjtemény kapnak helyet. Nő a népességmegtartó erő, javul az itt élők életminősége. A jelenlegi önkormányzati épület, kultúrterem hasznosításával új munkahelyek teremthetők pl. nők helyben foglalkoztatásához. A fiatalok a helyben maradnak, új lakosok települhetnek le. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 153

154 Megoldási javaslatok 31/71 Kód: KD-8-SzF-A-23 Sorszám: 750
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/71 Kód: KD-8-SzF-A-23 Sorszám: 750 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Lókút Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 61839 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 61839 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 61839 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1200 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 2 db Természetes személyek % 154

155 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/71 Kód: KD-8-SzF-1-03 Sorszám: 751 Prioritás: Települések megújítása, alapszolgáltatások fejlesztése Intézkedés: Meglevő épületek fejlesztése, funkcióbővítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság Lókút hátrányos helyzetű település. A falu központjában egyedülálló épületegyüttes, a falu legértékesebb építészeti emléke áll: a templom, valamint az iskolának és óvodának, könyvtárnak helyet adó épületek. A templom felett Kálvária, az épületegyüttes közelében kiépített forrás, a "Lókúti kút". A településen nincs művelődési ház, a közösségi tér felújításra szorul. A polgármesteri hivatal szükségépületben működik. Probléma/ lehetőség Az épületegyüttes és a környezete a település fejlődése, fenntarthatósága érdekében felújításra, restaurálásra szorul. A benne működő, illetve a település más pontjain elhelyezkedő intézmények működési körülményei rosszak. A terepi adottságok miatt nagy szükség van az akadálymentesítésre. Megoldási javaslat Támogatásban részesül a Lókút faluközpont épületegyüttes belső tereinek közösségi célú felújítása projekt. A projekt tartalma: a jelenlegi iskola, óvoda és könyvtár épület belső terei felújítása tervének elkészítése, valamint a felújítás kivitelezése. Kapcsolódik: 750 Várható eredmény Létrejön egy szolgáltató centrum, amelyben a faluház, az iskola, az óvoda, a könyvtár, a helytörténeti gyűjtemény kapnak helyet. Nő a népességmegtartó erő, javul az itt élők életminősége. A jelenlegi kultúrterem hasznosításával új munkahelyek teremthetők pl. nők helyben foglalkoztatásához. A fiatalok a helyben maradnak, új lakosok települhetnek le. Támogat-ható tevékeny-ségek Belső építés, felújítás, belsőépítészeti tervezés, kivitelezés, Eszközbeszerzés, Építés, felújítás, Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, Tradicionális eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 155

156 Megoldási javaslatok 32/71 Kód: KD-8-SzF-1-03 Sorszám: 751
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/71 Kód: KD-8-SzF-1-03 Sorszám: 751 Jogcímcs. LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Lókút Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 17688 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 17688 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 17688 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 17688 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 2 db Természetes személyek % 156

157 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/71 Kód: KD-8-GF-B-04 Sorszám: 30 Prioritás: Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése Intézkedés: Új turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése és meglévők színvonalának fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térségben 1547 kereskedelmi szálláshely van. Magasabb kategórájú szállodák (Szépalma, Szarvaskút) magas kihasználtsággal működnek. Az egészséges életmód és a környezettudatosság iránti igény határozottabban jelenik meg az anyagilag jobb helyzetben lévő lakossági csoportokban. Probléma látogatókat vonzó kiegészítő programok és szolgáltatások szűkös volta. Probléma/ lehetőség A stratégia eredményeként bővül a térség turisztikai kínálata, amelyet minden lakossági csoport számára hozzáférhetővé kell tennünk. A meglévő szálláshelyek kihasználtságnövekedését új férőhelyigények megjelenése követi. A térség adottságai és a növekvő fizetőképes belföldi turizmus jelzik azt az irányt, hogy a falusi, ifjúsági mellett szükség lesz magasabb színvonalú kereskedelmi szálláshelyek létrehozására. Megoldási javaslat A térségbe látogató vendégek tartózkodási idejének és kiadásainak növelését elősegítő kereskedelmi jellegű szálláshelyek fejlesztése, törekedve azok környezetbarát kialakítására és energiahatékonyságának megoldására. Új szálláshelyek fejlesztése esetén szigorú feltétel a pontosan felmért keresleti igény a túlkínálat elkerülése miatt. Várható eredmény Legalább 2db 3-4 csillagos szálloda létesül. A szálláshelyek száma legalább 10%-kal nővekszik. A magasabb jövedelmi kategóriába tartozó vendégek számának növekedése fajlagosan magasabb bevételt hoz. A szállodák szolgáltatásai kiegyenlítik a szezonális ingadozásokat, így átlagosan több, állandó munkahely jön létre. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KDOP - 2. prioritás - Regionális turizmusfejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 157

158 Megoldási javaslatok 33/71 Kód: KD-8-GF-B-04 Sorszám: 30
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/71 Kód: KD-8-GF-B-04 Sorszám: 30 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 158

159 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 34/71 Kód: KD-8-GF-A-11 Sorszám: 28 Prioritás: Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése Intézkedés: Új turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése és meglévők színvonalának fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térség adottságai alapján jellemző a falusi vendéglátás. Sokan látják úgy, hogy megélhetésüket segítendő létrehoznak kisebb beruházásokkal olyan lakrészeket, amelyekbe a falusi vendéglátás kereteiben vendégeket fogadhatnak. A környezet és az adottságok kifejezetten alkalmassá teszik térségünket az ilyen vendéglátás megvalósításához. A térségben összesen 636 magánszállás van, 5 településen egyáltalán nincs. A legtöbb Bakonybélben (181), a többi településen jellemzően között. Probléma/ lehetőség Probléma a falusi vendéglátás szereplőinél a nagyon vegyes színvonal. A vendégszeretet, a történelmi és kulturális múlt kihasználható lehetőség. A térségben élő különböző nemzetiségű lakosság lakás és tárgyi kultúrájának elemei karakteres, ugyanakkor korszerű kivitelezésben jellegzetes és egyedi arculatot eredményezhetnek. Megoldási javaslat Támogatni kívánjuk falusi vendéglátóhelyek kialakítását és meglévők felújítását, minimum 6 fős férőhelyre és 4 napraforgós minősítésre. Várható eredmény 20 vendéglátóhely jön létre, vagy újul meg. A második évtől kezdve mintegy 1000 vendégéjszaka és egyéb turisztikai bevétel növekedés várható. Az így kivitelezett falusi vendéglátóhely önmagában is vonzerő lehet és hozhat forgalomnövekedést. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 159

160 Megoldási javaslatok 34/71 Kód: KD-8-GF-A-11 Sorszám: 28
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 34/71 Kód: KD-8-GF-A-11 Sorszám: 28 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 60% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 93750 EUR Önkormányzatok 60% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 60% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 65 db Természetes személyek 60% 160

161 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 35/71 Kód: KD-8-GF-A-10 Sorszám: 27 Prioritás: Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése Intézkedés: Új turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése és meglévők színvonalának fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térségben jelenleg is jelentős számú olyan turista jelenik meg, akik olyan társadalmi réteghez tartoznak, amelynél a magasabb szállás árak gondot okoznak. A természeti és infrastrukturális adottságokból, a vendégek jellegéből - pl.osztálykirándulás - következik, hogy a vendégek rövid időt - pár napot - töltenek itt, sokszor úgy, hogy napról napra máshol szeretnének megszállni. A rendelkezésre álló ifjúsági szálláshely kapacitás nagyon kevés, a komfortfokozata vegyes és a területi megoszlása sem célszerű. Probléma/ lehetőség A térség településein számos helyen adottak az alapfeltételei ifjúsági szálláshely kialakításának. A lehetőség abban rejlik, hogy ha az ifjúsági szállók kapacitását, színvonalát, valamint a területi elhelyezkedését a valós igényekhez igazítjuk. A térségből mintegy 20 helyről érkezett javaslat ilyen típusú szálláshelyek kialakítására Megoldási javaslat Gyermek és ifjúsági táborok létrehozása, fejlesztése, figyelembe véve a vendégek várható számát, a célcsoportok jellegét.Szempont a környezet és természet védelme, ezáltal a hosszú távon való fenntarthatóság. Olyan pályázókat is támogatunk, akik hálózatba szerveződnek,önálló útvonalat is képezve. Kapcsolódik: 744 Várható eredmény A gyermek és ifjúsági tábor hálózat várhatóan minimum 10 fő állandó valamint legalább ennyi alkalmi munkahelyet teremtenek. A létrehozást követő harmadik évre várható a vendégéjszakák számának legalább el történő növekedése. A szállás és a kapcsolódó bevételek elérhetik az évi millió forintot. A tevékenység jellegéből adódóan jelentős számban megnőhet a nők helyi alkalmazása. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 161

162 Megoldási javaslatok 35/71 Kód: KD-8-GF-A-10 Sorszám: 27
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 35/71 Kód: KD-8-GF-A-10 Sorszám: 27 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 60% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 93750 EUR Önkormányzatok 60% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 60% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 20 db Természetes személyek 60% 162

163 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 36/71 Kód: KD-8-GF-2-03 Sorszám: 29 Prioritás: Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése Intézkedés: Új turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése és meglévők színvonalának fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térség településeinek nagyobb részén nem megoldott az átutazó és itt maradó vendégek elfogadható színvonalú étkeztetése. A "vendéglátóhelyek" többnyire azonosak a helyi kocsmával, ahol pedig étkezési lehetőség van (többnyire szezonálisan, vagy előre rendelve), a környezet színvonala, minősége nem megfelelő. Ez jelentősen rontja a térség vonzerejét és vendégmegtartó képességét. Probléma/ lehetőség Probléma hogy a vendéglátósok nehezen tudnak alkalmazkodni a ma már természetes nemzetközi vendéglátási színvonalhoz és súlyos gond a tőkehiány. Lehetőség a térség jellegzetes építészeti világának korszerű, magas színvonalú felhasználása és gasztronómiai hagyományainak jó kihasználása. Megoldási javaslat A térség építészeti jellegzetességeinek belsőépítészeti felhasználására kiírt pályázat eredményeként létrejövő arculati elemrendszer alapján támogatni kívánjuk meglévő, étkeztetésre alkalmas vendéglők belsőépítészeti és lakberendezési megtervezését és átalakítását az arculati elemrendszerben szereplő elemekhez igazodva, de ügyelve a magas színvonalú egyediségre is. A támogatást a vendéglő tulajdonosok kapják, vállalva, hogy a terveket a díj nélküli belsőépítészeti pályázat nyertesével készíttetik el. A pályázatban szereplő elemek felhasználásával. Kapcsolódik: 33. Térségközi együttműködés. Várható eredmény 4 vendéglő arculati átalakítását támogatjuk. A várható eredmények a vendéglők mérhető forgalomnövekedése, valamint a magasabb színvonalú szolgáltatás miatti általános vendégszám növekedés. A modern, ugyanakkor jellegzetes vendéglő a magas színvonalú tervezés és kivitelezés okán önálló vonzerőként, mérhető forgalomnövekedést eredményezhet. Távolabbról is odalátogató csak enni kívánó vendégek, akikből később törzsvendégkör is kialakulhat. Támogat-ható tevékeny-ségek Az arculati elemrendszerhez igazodó bútor, lakberendezés, belsőépítészeti költségek, Eszközbeszerzés, Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 163

164 Megoldási javaslatok 36/71 Kód: KD-8-GF-2-03 Sorszám: 29
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 36/71 Kód: KD-8-GF-2-03 Sorszám: 29 Jogcímcs. LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 53300 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 32000 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 16000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 8000 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db Természetes személyek 60% 164

165 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 37/71 Kód: KD-8-GF-B-05 Sorszám: 31 Prioritás: Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése Intézkedés: Új turisztikai termékek létrehozása és meglévők fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térségben ma néhány település (pl. Bakonybél) rendelkezik olyan infrastrukturális alapokkal, amelyek lehetővé teszik konferenciaturizmus jellegű rendezvények résztvevői számára a szállás, étkezés megoldását. Nincs viszont olyan korszerű infrastruktúrával ellátott épület, amely alkalmas lenne több száz fős konferencia rendezésére. Probléma/ lehetőség A konferenciaturizmus iránti igény világszerte nő, ezen belül fokozott az érdeklődés a szokatlan, vagy különleges helyszínek, szolgáltatások iránt. A környezeti, természeti adottságok olyan egyedi hátteret adhatnak, amely erős vonzerő lehet ilyen rendezvény térségbe szervezéséhez. A településeken rendelkezésre áll olyan alkalmi, akár állandó munkaerő, amely egy ilyen nagyrendezvény lebonyolításához szükséges. Megoldási javaslat Olyan mobil (emeletes) rendezvény sátor beszerzése, amely alkalmas legalább 300 fő befogadására, és belső térkialakítása is mobil. Ez lehetővé teheti pl. bálterem, emelkedő nézőterű és kiemelt színpadú színházterem, konferenciaterem gyors kialakítását. Technikai felszereltsége alkalmas bármilyen rendezvény kiszolgálására (hang, tolmácsolás, fény, vetítés, stb.). A programszervezésre és üzemeltetésre vállalkozás jön létre. Kapcsolódik: 737, 738 Várható eredmény A sátor évente más, alkalmas, térségi helyszínen kerül felállításra. A különleges helyszín, körülmények és programok nagy látogatottságot eredményeznek, növekszik a szálláskihasználtság, a vendéglátóhelyek kihasználtsága, és új szálláshelyek jönnek létre. A térségi települések zártterű rendezvényeinek gyakorlatilag nem lesz létszámkorlátja. A sátorban negvalósuló rendezvények kapcsolódó kiszolgálásai - szállás, étkezés, szállítás, kiegészítő programok - számszerűsíthető eredmény hoznak. 2 fő állandó, és több tíz alkalmi munkahely létesül. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KDOP - 2. prioritás - Regionális turizmusfejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 165

166 Megoldási javaslatok 37/71 Kód: KD-8-GF-B-05 Sorszám: 31
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 37/71 Kód: KD-8-GF-B-05 Sorszám: 31 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma db Természetes személyek % 166

167 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 38/71 Kód: KD-8-SzF-B-17 Sorszám: 730 Prioritás: Adottságokon alapuló turizmus fejlesztése Intézkedés: Új turisztikai termékek létrehozása és meglévők fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság A térség természeti adottságai és a jellemző erdőművelés valamint a védett területek, növények és állatok ideális lehetőséget biztosítanak olyan erdei iskolák létesítésére, ahol a környezettudatosságra való nevelés, a természet és környezet ismerete és védelme megvalósítható. A hagyományokkal rendelkező természetvédelmi szemléletformálás komoly alapot ad az erdei iskolák működéséhez. Probléma/ lehetőség Probléma az erdei iskolák infrastrukturális alapjainak hiánya, viszont lehetőség a fent felsorolt adottságok ésszerűen végiggondolt kihasználása. Az önkormányzatok és egyesületek igénylik (Zirc, Balinka, Pénzesgyőr, Dudar), estenként önálló, felújításra váró épületben is gondolkodnak. Megoldási javaslat Olyan épület létrehozása vagy kialakítása, amely paramétereiben, berendezésében és felszereltségében megfelel az erdei iskola követelményeinek, mind az oktatás, mind az elszállásolás, mind pedig a szabadidő minőségi eltöltését illetően. Működtetői megtervezik és létrehozzák azokat az oktatási eszközöket és segédanyagokat, amelyek az oktatás hatékonyságát és eredményességét növelik. Várható eredmény 4 erdei iskola jön létre. Közvetlen bevé