Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kommunikáció – 1. modul Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava Európsky sociálny fond.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kommunikáció – 1. modul Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava Európsky sociálny fond."— Előadás másolata:

1 Kommunikáció – 1. modul Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava Európsky sociálny fond

2 Lektor:  PaedDr. Stredl Terézia Selye János Egyetem, Tanárképző Kar Óvó- és Tanítóképző Tanszék, Komárom Mobil: 00421 /917 / 275 271 E-mail: stredl.terezia @ selyeuni.sk

3 Kommunikáció – témakörök:  Kommunikáció  Kommunikációs csatornák  Szociális kommunikáció  Kommunikáció a munkahelyen  Kommunikációs készségek az iskolai menedzsmentben  Kommunikációs készségek az iskolai marketingben

4 Kompetenciák (Turek, 2003):  Kommunikációs készségek  Perszonális és interperszonális képességek  Innovatív problémamegoldás  Információs technológia  Numerikus és szimbolikus aplikációk  Polgári társadalom építése (Milenium)

5 Kommunikáció  EU: 5xE - ekonomizáció, ekologizáció, etizáció, esztetizáció, emocionalizáció • Miron Zelina: KEMSAK - kognitivizáció, emocionalizáció, motiváció, szocializáció, axiologizáció, kreativizáció - Kulcskompertenciák: szakmafüggő, szakma független kompetenciák

6 Kommunikáció * Szociális kommunikáció  Kognitív térkép * Pedagógiai kommunikáció

7 Kommunikációs elméletek:  Interakciós – adó / vevő - kölcsönös, párhuzamos, egyoldalú, ütköző  Tranzakciós – szülő, felnőtt, gyerek - szülő: bíráló, előítéletes, gondoskodó - felnőtt: felelősségteljes - gyerek: alkalmazkodó, dacos, zsaroló, spontán

8 Kommunikációs elméletek:  Kultivációs – kultúrák találkozások, kulturális szokások különbségei - demokratikus, asszimiláció, szegregáció, amalgamáció  Participációs – szubkultúrák különbözőségei: - szegények / gazdagok, szekták, szkínek, …

9 Kommunikációs csatornák:  verbális (szavak): én - közlések  paraverbális (tónus):  metaverbális (testbeszéd):

10 Kommunikációs korlátok:  Kulturális különbségek  Nyelvi különbségek  Zaj  Viszonyulás - attitűd  Érzelmi beállítódás

11 Kommunikációs zónák:  Intim: karnyújtásnyi  Személyes: kézadás (kb. 1 m)  Társadalmi: 2 – 3 m  Nyilvános: tér

12 Kommunikáció – ülésmódok:  Vis-a-vis ülésmód  Egymás mellett  Egymásnak háttal  Barátságos sarok

13 Kommunikációs szintek: 1. Ismeretszerzés: magamról, másokról, környezetemről 2. Információ megosztás: személyközi kapcsolatok 3. Kapcsolatteremtés: részt venni, jelen lenni, … 4. Befolyásolás: hatást gyakorolni másokra, a környezetemre… 5. Örömszerzés: szórakozás, humor, együttlét

14 Szociális kommunikáció  Állandóan jelen van  Folyamatos  Bejósolható  Sokszintű  Információközlő

15 Kommunikáció – testbeszéd:  Szemkontaktus  Mimika  Poszturika – testtartás  Proxemika – távolságtartás  Gesztikuláció  Haptika – érintés

16 Kommunikáció - Johary ablak  Kongruencia - inkongruencia  Én és a környezetem kapcsolata Nyilvános: Én tudom, ők is tudják Intim: Én tudom, ők nem tudják Vak: Én nem tudom, ők tudják Ismeretlen: Én nem tudom, ők sem tudják

17 Kommunikáció – aktív hallgatás:  Empátia  Odafigyelés  Visszakérdezés  Pontosítás  Parafrazálás  Érzelmi tükör

18 Kommunikáció – hibák:  Egy információ rögzítése  Saját gondolatmenetre való összpontosítás  Felülrendeltség  Saját nézet preferálása  Szórakozottság, figyelmetlenség  Beszédmegszakítások  Érdektelenség

19 Kommunikáció – kérdezéskultúra:  SPIN: situation, problem, implication, need pay 1- szituációs kérdések: információszerzés 2- problémakövető kérdések: feltárás 3- implikációs kérdések: megoldás keresés 4- megoldást javasló kérdések

20 Kommunikáció – kérdezéskultúra  Nyitott kérdések  Zárt kérdések  Információs kérdések  Szugesztív kérdések  Alternatív kérdések  Ellenkérdezés  Ellenőrző kérdések  Motivációs kérdések  Rétorikai kérdések

21 Önmeg- valósítási szükségletek megbecsülés és elismerés iránti szükségletek közösség iránti szükségletek biztonsági szükségletek fiziológiai szükségletek Maslow elmélete

22 Vitavezetés: * konstruktív – destruktív vita

23 A vita elvei  a résztvevők egyenjogúsága, hierarchia mentesség  jog a tévedéshez  a nézetet kritizáljuk és nem az embert  a hallgatás joga  vélemény helyett pontosítás, kérdezés

24 A vitavezető  minél több embert késztessen részvételre  őrködjön a jó hangulaton  tartsa mederben a vitát  ne fogalmazzon szélsőségesen  ne hangoztassa saját véleményét  fogalmazzon pozitívan  köszönje meg az együttműködést

25 A vita f á zisai  Téma és a cél megfogalmazása – időkeretek – működési szabályok elfogadása – várható eredmények  Lebonyolítás – bevezetés, vitaindítás – résztvevők megszólítása – vezetés  Összefoglalás – tesztelés – összegzés – eredmények megállapítása – további feladatok.

26 Konfliktuskezelési módok

27

28 Versengés  Változatlanul az a véleményem …  Egészen világosan meg kell mondanom …  Ahogy mondtam, a legésszerűbb …  Ha nem csinálod meg, én …  Jobban tennéd, ha …  Tedd, ahogyan mondom …

29 Elkerülés  Ez nem az én asztalom…  Ebbe inkább nem mennék bele…  Beszéljünk róla később…  Nem vagyok felhatalmazva, hogy…  Nincs hozzá megjegyzésem…  Nem vagyok abban a helyzetben, hogy vitába szálljak…  Nem értem a kérdésedet…

30 Alkalmazkodás  Egyetértek azzal, hogy…  El tudom fogadni, hogy…  Úgy teszem, ahogy mondtad…  Nem akartalak megsérteni…  Csatlakozom…  Meggyőztél…  Én is úgy tudom…

31 Együttműködés  Mi a véleményed?  Szerintem azt kéne tenni, hogy…  Úgy gondolom, hogy…  Nekem az a meglátásom…  Én ezt elfogadom…

32

33 Mediáció - közvetítés  Információcsere  Tárgyalás – nyitás  Döntéshozatal *Negociáció – kiegyezés

34 Döntéshozatal:  Kompromisszum  Konszenzus  Szavazás  Szakember részvétele  Sorsolás  Semleges meghívott

35 Brainstorming  Probléma meghatározás  Ötletelés  Szűrés  Zsetonozás  Többségi döntés

36


Letölteni ppt "Kommunikáció – 1. modul Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava Európsky sociálny fond."

Hasonló előadás


Google Hirdetések