Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A járási hivatali rendszer kialakításának és működésének tapasztalatai Előadó: Lustyikné dr. Papp Anikó járási hivatalvezető Békés Megyei Kormányhivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A járási hivatali rendszer kialakításának és működésének tapasztalatai Előadó: Lustyikné dr. Papp Anikó járási hivatalvezető Békés Megyei Kormányhivatal."— Előadás másolata:

1 A járási hivatali rendszer kialakításának és működésének tapasztalatai Előadó: Lustyikné dr. Papp Anikó járási hivatalvezető Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

2 •1299/2011. (IX. 1.) Kormányhatározat a járások kialakításáról •2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról •174/2012. (VII. 26.) kormányrendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról •218/2012. (VIII. 13.) Korm. Rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról Jogszabályi háttér

3 Területe: 717 km 2 Települések száma: 8 Lakónépesség: 51392 fő Feladatellátás: Járásszékhely Kirendeltségek (Tótkomlós, Nagyszénás) Ügyfélszolgálati irodák (települési ügysegédek által) Orosházi Járás

4 Előzmény: Megállapodások megkötése (Önkormányzat - Békés Megyei Kormányhivatal) Birtokbavétel - 2013.01.02. Iratanyagok átadás – átvétele Üzemeltetési megállapodások Együttműködés, kapcsolattartás (önkormányzatok, munkáltatók, szakigazgatási szervek, kollégák) A kezdetek

5 Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Működést Támogató Osztály Hatósági Osztály Tótkomlósi Kirendeltség Nagyszénási Tótkomlósi Törzshivatal Járási Gyámhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség Járási Földhivatal Járási Népegészségügyi Intézet Mezőkovácsházi Kirendeltség Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Mezőkovácsházi Kirendeltség

6 Személyi állomány I. Orosházi Járási Hivatal 27/2013. (VIII. 30.) KIM utasítás 8/2014. (II. 28.) KIM utasítás Törzshivatala5248 Járási Gyámhivatala58 Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 3121 Járási Földhivatala2614 Járási Munkaügyi Kirendeltsége1011 Járási Népegészségügyi intézet15 Összesen139117

7 Személyi állomány II. Nemek szerinti megoszlás Nők75 % Férfiak25 % Nyelvvizsgával és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a teljes személyi állományhoz viszonyítva Rendelkezik nyelvvizsgával32 % Felsőfokú végzettségű70 % Vidéken és lakóhelyén dolgozók aránya Vidéken dolgozók 31 % Lakóhelyén dolgozók 69 %

8 Feladat- és hatáskörök •Egyes szociális igazgatási ügyek •Állampolgársági kérelmek átvétele •Menedékjogi ügyek •Szabálysértési hatósági feladatok •Egyes kommunális típusú ügyek •Egyes állatvédelmi feladatok Kialakítása •Létszám: 12 fő (ügysegédi feladatot ellát 4 fő) •Kirendeltség: Tótkomlós, Nagyszénás •Települési ügysegédi szolgálat felállítása •Egységes jogalkalmazói gyakorlat kialakítása (iratminták, településenkénti eltérő gyakorlatok egységesítése) •Járási Szociális Támogatások rendszere, iktató program elsajátítása Célunk: •Szakmai fejlődés •Települések korszerű informatikai ellátottsága Hatósági Osztály

9 KEKKH kategória: Orosháza/közepes Tótkomlós/kis Heti ügyfélfogadási idő: 28 óra Kialakítása: •Létszám: 23 fő (Tótkomlósi Kirendeltség 4 fő) •A gépjármű-ügyintézés területének a megerősítése •Az érdemi helyettesítések biztosítása érdekében kollégák belső képzése Okmányirodai Osztály I. TevékenységLehúzott sorszámok száma Fényképezés8723 Személyi adat- és lakcím nyilvántartás3149 Személyi igazolvány4898 Vállalkozói igazolvány782 Gépjármű ügyintézés6932 Vezetői engedély4136 Útlevél1547 Mozgáskorlátozottak parkolási ig.381 NEK adatlap1538 Összesen32086

10 Az éves ügyfélszám napszakonkénti bontásban Átlagos éves várakozási idő: 9 perc Elvárás: •Rugalmas munkaszervezés •Kiemelt figyelem az időpontra érkezett ügyfelek fogadására Okmányirodai Osztály II. IdőszakÜgyfelek száma Összes ügyfélhez viszonyított százalékos arány 8:00 – 9:009433 52 % 9:00 – 10:007405 10:00 – 11:005389 28 % 11:00 – 12:003487 12:00 – 13:001166 10 % 13:00 – 14:001988 14:00 – 15:002113 10 % 15:00 – 16:001059

11 2012. évátvett ügyszám Hatósági ügy2579 Okmányirodai ügyek8164 Összesen10743 2013. évügyszám Hatósági ügy Szociális ügyek 3404 Szabálysértési ügyek 674 Egyéb hatósági ügyek 180 Összesen 4258 Okmányirodai Osztály Orosházi Okmányiroda10595 Tótkomlósi Okmányiroda1288 Összesen11883 Hatósági és Okmányirodai Osztály ügyszámai

12 Közreműködik: •a járási hivatalvezető feladatainak ellátásban, •a törzshivatal és a járási szakigazgatási szerv funkcionális feladatainak a végrehajtásában, •a kormányhivatal humánpolitikai, pénzügyi és számviteli, gazdasági és informatikai feladatainak ellátásban. Gondoskodik: •a titkársági és iratkezelési feladatok ellátásáról, •a belső szabályzatok, módszertani útmutatók, utasítások előkészítéséről, •a munkavédelemhez, tűzvédelemhez kapcsolódó feladatellátásról. Ellátja: •a járási védelmi igazgatási feladatokat, •a közneveléssel kapcsolatos járási hivatali feladatokat, Működést Támogató Osztály I.

13 Hatékonyság, költségtakarékosság érdekében: •Folyamatos kapcsolattartás a járási szakigazgatási szervek, a kormányhivatal munkatársaival •Értekezletek szervezése (járás hivatalvezetői, osztályvezetői), reggeli megbeszélések •Hivatali és saját gépjármű hivatali célú használatának az összehangolása (a járási szakigazgatási szervek hetente jelentik a következő heti tervezett gépjárműhasználatot) •Engedélyezett km keretek nyomon követése •Postai költségek csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordít a rövid utas levelezés bővítésére Működést Támogató Osztály II.

14 Az eddig elkülönült jegyzői gyámhatósági és gyámhivatali feladatok egységesen a járási gyámhivatal feladat- és hatáskörébe kerültek. Illetékességi területe: 8 település Létszám: 8 fő 3 fő hivatásos gondnok Járási Gyámhivatal I. ÜgyszámokDarab 2012. év (átvett)273 2013. év1862

15 Járási Gyámhivatal II. Feladat – és hatáskörök: •Gyermekvédelem •Pénzbeli ellátások megállapítása •Családi jogállás rendezése •Örökbefogadás •Perindítás •Feljelentéstétel •Szülői felügyeleti joggal és gyermektartásdíjjal kapcsolatos ügyek •Gyámsági és gondnoksági ügyek •Vagyonkezelés Változások: •Vezető •Engedélyezett létszám növelése •Folyamatos jogszabályváltozások (pl.: Ptk., Gyvt., Gyer.) •Új jogintézmények (pl.: nevelésbe vétel, gyermekvédelmi gyám, támogatott döntéshozatal )

16 Járási Népegészségügyi Intézet I. Létszám: 15 fő Illetékessége: orosházi és mezőkovácsházi járás területe, 26 település MSZ EN ISO 9001: 2009 minőségirányítási rendszer Népességszám és születésszám összehasonlítása az Orosházi és Mezőkovácsházi Járás területén Járás megnevezéseNépességszám (fő) Élve születések száma Csecsemő halálozás Orosházi51.3923855 Mezőkovácsházi40.6083190 Összesen92.0007045

17 Járási Népegészségügyi Intézet II. Közegészségügy: • Környezet- és település-egészségügy • Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy • Gyermek- és ifjúság-egészségügy • Kémiai biztonság Járványügy Egészségfejlesztés • Egészségvédelmi • Egészségnevelési • Egészség-megőrzési tevékenység Egészségügyi igazgatás Védőnői szakfelügyelet Családvédelmi Szolgálat

18 Járási Munkaügyi Kirendeltség I..* álláskeresők – becsült – gazdaságilag aktív népességszám figyelembevételével számított aránya (2014. február ) Munkaerő-piaci adatok Nyilvántartott2014. Március (fő)Változás előző évArány (%) Álláskeresők2323-83311,1 * Pályakezdők291-12812,5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 718-26130,9 Álláskeresési ellátás321-313,8

19 Járási Munkaügyi Kirendeltség II. Létszám: 11 fő + 8 fő TÁMOP ügyintéző/mentor Eredményeik: Foglalkoztatottá váltak száma: 3582 fő Képzésben lévők: 814 fő Álláshelyek száma: 4091 db Bér- és járulékalapú támogatással elhelyezett létszám: 2460 fő, 1,1 mrd Ft Sikeres munkahelyteremtő pályázatok: Munkahely teremtő pályázatokBeérkezettNyertes Elnyert támogatás eFt Vállalt többletlétszám 2013. év17 db14 db183 74788 fő 2014. év14 db7 db277 337128 fő

20 Járási Munkaügyi Kirendeltség III. Partnerközpontú minőségdíj Szakmai munkánk minőségi színvonalát a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal bizottsága vizsgálta felül 2013- ban. Kirendeltségünk továbbra is méltó a minőségdíj viselésére. Ügyfél-elégedettség: 86% Munkáltatói elégedettség: 89%

21 Járási Földhivatal I. A földhivatalok illetékességi területei 2013. októberében megváltoztak, a járások területéhez igazítva a földhivatalok területeit. A Mezőkovácsházi Járási Földhivatal önálló hivatallá alakult, a Mezőkovácsházi Járási Hivatalhoz tartozik. Létszám: 14 fő Ingatlan-nyilvántartási Osztály Földmérési és Földügyi Osztály

22 Járási Földhivatal II. Földrészletek területe: 71718 ha Földrészletek darabszáma: 49938 db Érkezett ügyiratok száma 2012. évben2013. évben ingatlan-nyilvántartás109319146 földmérés14861234 földhasználat23916276 földvédelem133420 Összesen: 1494117076

23 Járási Földhivatal III. Változások 2013. évtől Földmérési szakterület: •ÉTDR rendszer bevezetése Földhasználati nyilvántartás: •A földhasználók azonosító adatainak kötelező bejelentése •A földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld használatát be kell jelenteniük •Osztatlan közös tulajdonban álló termőföldek új szabályai •A földhasználati eljárási díj eltörlése •Földműves nyilvántartás (2014. februártól) •Földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása (2014. májusától) Ingatlan-nyilvántartási ügyintézők közreműködése a földhasználati bejelentéseknél. A Járási Földhivatalnál 2013. évben ügyirathátralék nem keletkezett.

24 Járási Állategészségügyi és Élelmiszer- ellenőrző Hivatal I. 2013.01.01. – Járási mezőgazdasági szakigazgatási szerve állategészségügy és falugazdász hálózat 2014.01.01. – Járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerv Illetékessége: 26 település (orosházi és mezőkovácsházi járás) Létszám: 20 fő • 6 fő kormánytisztviselő •14 fő munkavállaló (húsvizsgáló szaksegéd)

25 Járási Állategészségügyi és Élelmiszer- ellenőrző Hivatal II. Feladat- és hatáskör •állategészségüggyel, •állatvédelemmel, •az élelmiszer-, állatgyógyászati készítmény-, valamint a takarmány-, jogszabályokban meghatározott hatósági és egyéb állami szakfeladatokat. Engedélyköteles élelmiszer-előállító létesítmények száma: 5 •Soni Hús Kft. Pusztaföldvár •Atalante Kft. Kaszaper •Oscar-System Kft. Nagyszénás •Pannon-lúd Kft. Mezőkovácsháza •Licit 4000 Kft. Kunágota

26 Tapasztalatok •Államigazgatási feladatok intézésének egységes gyakorlata •Ügysegédi hálózat ügyfélközpontú megvalósítása •Azonos irányelvek és elvárások szerinti működtetés •Hatékonyság, költségtakarékosság •A hivatalvezető és a megyei szakigazgatási szerv vezetői hatásköreinek elhatárolása •Informatikai infrastruktúra nehézségei •Létszámproblémák kezelése járási szinten •Képzett szakemberek megőrzése •Kormányablak ügyintézői képzés (új képzés, ösztönzés)

27 Épület területe: 1881 m 2 Elhelyezkedése: Városközponti Felújított homlokzat: nyugati Irodák száma: 33 db Tárgyalók száma: 4 db Irattárak száma: 4 db Szabadság tér 3.

28 •Törzshivatal •Járási Gyámhivatal •Járási Állategészségügyi- és Élelmiszerellenőrző Hivatal •Falugazdász iroda •Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ügyfélszolgálati irodája •Egészségbiztosítási Pénztár ügyfélszolgálati irodája •Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv ügyfélszolgálati irodája •Járási Munkaügyi Kirendeltség

29 Beruházásaink •Irodák felújítása •Épület nyugati homlokzatának részleges felújítása (nyílászáró csere, homlokzat) •Informatikai hálózatépítés •Kormányablak kialakítása Létszám: 24 fő (22 fő törzshivatal, 2 fő járási szakigazgatási szerv) 12 ablak Ügyfélfogadás: 8.00 – 20.00 minden munkanap •Munkába illesztő képzés •Megyei szakigazgatási szerveknél, társszerveknél megszervezett szakmai képzés

30 •Kormányablak megnyitása •Az ideális járás kialakítása •Járási Hivatal épületi adottságainak maximális kihasználása •Épület további felújítása, akadálymentesítés •Kirendeltségen, településeken nyújtható szolgáltatások körének bővítése •Ügyfeleink elégedettségének mérése •Járási fórumok szervezése Céljaink

31 Programjaink

32 Magyary Zoltán professzor szavai: „ A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága, nincs más mértéke, mint az emberek és a nemzet szolgálata.” Zárszó

33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A járási hivatali rendszer kialakításának és működésének tapasztalatai Előadó: Lustyikné dr. Papp Anikó járási hivatalvezető Békés Megyei Kormányhivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések